BIJBELBOEK JEREMIA - verwijzingen -

Overzicht van Jeremia : - Jr 1 - Jr 2 - Jr 3 - Jr 4 - Jr 5 - Jr 6 - Jr 7 - Jr 8 - Jr 9 - Jr 10 - Jr 11 - Jr 12 - Jr 13 - Jr 14 - Jr 15 - Jr 16 - Jr 17 - Jr 18 - Jr 19 - Jr 20 - Jr 21 - Jr 22 - Jr 23 - Jr 24 - Jr 25 - Jr 26 - Jr 27 - Jr 28 - Jr 29 - Jr 30 - Jr 31 - Jr 32 - Jr 33 - Jr 34 - Jr 35 - Jr 36 - Jr 37 - Jr 38 - Jr 39 - Jr 40 - Jr 41 - Jr 42 - Jr 43 - Jr 44 - Jr 45 - Jr 46 - Jr 47 - Jr 48 - Jr 49 - Jr 50 - Jr 51 - Jr 52 -
Uitleg vers per vers :
- Jr 1,1 - Jr 1,2 - Jr 1,3 - Jr 1,4 - Jr 1,5 - Jr 1,6 - Jr 1,7 - Jr 1,8 - Jr 1,9 - Jr 1,10 - Jr 1,11 - Jr 1,12 - Jr 1,13 - Jr 1,14 - Jr 1,15 - Jr 1,16 - Jr 1,17 - Jr 1,18 - Jr 1,19 -
- Jr 7,1 - Jr 7,2 - Jr 7,3 - Jr 7,4 - Jr 7,5 - Jr 7,6 - Jr 7,7 - Jr 7,8 - Jr 7,9 - Jr 7,10 - Jr 7,11 - Jr 7,12 - Jr 7,13 - Jr 7,14 - Jr 7,15 - Jr 7,16 - Jr 7,17 - Jr 7,18 - Jr 7,19 - Jr 7,20 - Jr 7,21 - Jr 7,22 - Jr 7,23 - Jr 7,24 - Jr 7,25 - Jr 7,26 - Jr 7,27 - Jr 7,28 - Jr 7,29 - Jr 7,30 - Jr 7,31 - Jr 7,32 - Jr 7,33 - Jr 7,34 -
- Jr 11,1 - Jr 11,2 - Jr 11,3 - Jr 11,4 - Jr 11,5 - Jr 11,6 - Jr 11,7 - Jr 11,8 - Jr 11,9 - Jr 11,10 - Jr 11,11 - Jr 11,12 - Jr 11,13 - Jr 11,14 - Jr 11,15 - Jr 11,16 - Jr 11,17 - Jr 11,18 - Jr 11,19 - Jr 11,20 - Jr 11,21 - Jr 11,22 - Jr 11,23 -
- Jr 23,1 - Jr 23,2 - Jr 23,3 - Jr 23,4 - Jr 23,5 - Jr 23,6 - Jr 23,7 - Jr 23,8 - Jr 23,9 - Jr 23,10 - Jr 23,11 - Jr 23,12 - Jr 23,13 - Jr 23,14 - Jr 23,15 - Jr 23,16 - Jr 23,17 - Jr 23,18 - Jr 23,19 - Jr 23,20 - Jr 23,21 - Jr 23,22 - Jr 23,23 - Jr 23,24 - Jr 23,25 - Jr 23,26 - Jr 23,27 - Jr 23,28 - Jr 23,29 - Jr 23,30 - Jr 23,31 - Jr 23,32 - Jr 23,33 - Jr 23,34 - Jr 23,35 - Jr 23,36 - Jr 23,37 - Jr 23,38 - Jr 23,39 - Jr 23,40 -
- Jr 25,1 - Jr 25,2 - Jr 25,3 - Jr 25,4 - Jr 25,5 - Jr 25,6 - Jr 25,7 - Jr 25,8 - Jr 25,9 - Jr 25,10 - Jr 25,11 - Jr 25,12 - Jr 25,13 - Jr 25,14 - Jr 25,15 - Jr 25,16 - Jr 25,17 - Jr 25,18 - Jr 25,19 - Jr 25,20 - Jr 25,21 - Jr 25,22 - Jr 25,23 - Jr 25,24 - Jr 25,25 - Jr 25,26 - Jr 25,27 - Jr 25,28 - Jr 25,29 - Jr 25,30 - Jr 25,31 - Jr 25,32 - Jr 25,33 - Jr 25,34 - Jr 25,35 - Jr 25,36 - Jr 25,37 - Jr 25,38 -
- Jr 30,1 - Jr 30,2 - Jr 30,3 - Jr 30,4 - Jr 30,5 - Jr 30,6 - Jr 30,7 - Jr 30,8 - Jr 30,9 - Jr 30,10 - Jr 30,11 - Jr 30,12 - Jr 30,13 - Jr 30,14 - Jr 30,15 - Jr 30,16 - Jr 30,17 - Jr 30,18 - Jr 30,19 - Jr 30,20 - Jr 30,21 - Jr 30,22 - Jr 30,23 - Jr 30,24
- Jr 31,1 - Jr 31,2 - Jr 31,3 - Jr 31,4 - Jr 31,5 - Jr 31,6 - Jr 31,7 - Jr 31,8 - Jr 31,9 - Jr 31,10 - Jr 31,11 - Jr 31,12 - Jr 31,13 - Jr 31,14 - Jr 31,15 - Jr 31,16 - Jr 31,17 - Jr 31,18 - Jr 31,19 - Jr 31,20 - Jr 31,21 - Jr 31,22 - Jr 31,23 - Jr 31,24 - Jr 31,25 - Jr 31,26 - Jr 31,27 - Jr 31,28 - Jr 31,29 - Jr 31,30 - Jr 31,31 - Jr 31,32 - Jr 31,33 - Jr 31,34 - Jr 31,35 - Jr 31,36 - Jr 31,37 - Jr 31,38 - Jr 31,39 - Jr 31,40 -
- Jr 33,1 - Jr 33,2 - Jr 33,3 - Jr 33,4 - Jr 33,5 - Jr 33,6 - Jr 33,7 - Jr 33,8 - Jr 33,9 - Jr 33,10 - Jr 33,11 - Jr 33,12 - Jr 33,13 - Jr 33,14 - Jr 33,15 - Jr 33,16 - Jr 33,17 - Jr 33,18 - Jr 33,19 - Jr 33,20 - Jr 33,21 - Jr 33,22 - Jr 33,23 - Jr 33,24 - Jr 33,25 - Jr 33,26 -
- Jr 51,1 - Jr 51,2 - Jr 51,3 - Jr 51,4 - Jr 51,5 - Jr 51,6 - Jr 51,7 - Jr 51,8 - Jr 51,9 - Jr 51,10 - Jr 51,11 - Jr 51,12 - Jr 51,13 - Jr 51,14 - Jr 51,15 - Jr 51,16 - Jr 51,17 - Jr 51,18 - Jr 51,19 - Jr 51,20 - Jr 51,21 - Jr 51,22 - Jr 51,23 - Jr 51,24 - Jr 51,25 - Jr 51,26 - Jr 51,27 - Jr 51,28 - Jr 51,29 - Jr 51,30 - Jr 51,31 - Jr 51,32 - Jr 51,33 - Jr 51,34 - Jr 51,35 - Jr 51,36 - Jr 51,37 - Jr 51,38 - Jr 51,39 - Jr 51,40 - Jr 51,41 - Jr 51,42 - Jr 51,43 - Jr 51,44 - Jr 51,45 - Jr 51,46 - Jr 51,47 - Jr 51,48 - Jr 51,49 - Jr 51,50 - Jr 51,51 - Jr 51,52 - Jr 51,53 - Jr 51,54 - Jr 51,55 - Jr 51,56 - Jr 51,57 - Jr 51,58 - Jr 51,59 - Jr 51,60 - Jr 51,61 - Jr 51,62 - Jr 51,63 - Jr 51,64 -
ZOEKEN OP DE WEBSITES WEDERKERIGHEID EN INTERLEVENSBESCHOUWELIJK (meer dan 650 webpagina's)
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
ZOEKEN OP HET INTERNET

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Situering in de tijd

In de 12de eeuw werd Saul de eerste koning van Israël . Hij werd opgevolgd door David, uit de stam Juda. Hij regeerde van 1010 tot 970 v. Chr. Hij veroverde Jeruzalem en maakte de stad tot hoofdstad van een verenigd rijk. Zijn zoon Salomo volgde hem op en regeerde van 970-931 v. Chr. Het verenigd koninkrijk spleet uiteen. Het Noordrijk Israël koos voor de legergeneraal Jerobeam, het Zuidrijk Juda koos voor Rechabeam, de zoon van Salomo. Vanaf nu zullen de twee rijken naast elkaar bestaan.
Onder Assurnasirpal II (883-859) beleefde Assyrië zijn heropstanding. Vanaf dan is Assyrië een bedreiging voor het Noord- en Zuidrijk tot in 612 v. Chr., wanneer de koning van Babylonië Ninive, de hoofdstad van het Assyrië, weet te veroveren. In 606 eindigt het Assyrische Rijk.
In 741 werd Pekach koning van het Noordrijk. Hij sloot met Resin, de koning van Damascus, een anti-Assyrische coalitie. Deze beide koningen wilden Achaz, de koning van het Zuidrijk, in de coalitie betrekken, maar deze weigerde. Hierop ontstond de Syro-Efraïmitische oorlog. Koning Resin en koning Pekach trokken ten strijde tegen Juda en belegerden Jeruzalem.Wellicht riep Achaz de Assyrische koning Tiglatpileser III ter hulp. Deze trok in 733-732 v. Chr. ten strijde tegen Damascus en Israël. Koning Resin werd gedood en zijn gebied werd een Assyrische provincie. Ook koning Pekach werd verslagen. Een deel van de Israëlitische bevolking werd gedeporteerd. In plaats van Pekach werd Hosea koning. Na een tijd weigert koning Hosea belasting aan de koning van Assyrië te betalen en zoekt hij - tevergeefs - steun bij koning So van Egypte. Dit lokte een veldtocht tegen het Noordrijk uit. Salmanassar V (726-722) belegerde Samaria en koning Sargon II (722-705) nam Samaria in. Vreemde bevolkingsgroepen werden ingevoerd. Er komt een definitief einde aan het Noordrijk Israël.
Door het beroep van koning Achaz op Tiglatpileser III werd Juda een vrijwillige vazalstaat van Assyrië. De opstand van Hizkia (716-687) lokte een veldtocht van Sanherib (704-681) uit. Hizkia verloor belangrijk gebied en moest zware belastingen betalen. Zo bleef Juda onder Hizkia en zijn opvolgers Manasse (687-642) en Amon (642-640) een schijnbaar onafhankelijk koninkrijk, maar was in feite een vazalstaat van Assyrië.
In 640 v. Chr. werd Josia (de achtjarige zoon van Amon) koning van Juda. Rond 622 v. Chr. vond de grote reformatie plaats. Tijdens deze periode zouden vele geschriften een deuteronomistische revisie hebben gekregen. In 609 werd koning Josia door farao Neko van Egypte in Megiddo vermoord. Juda werd een vazalstaat van Egypte, waarbij Egypte de Assyrische verliezers ter hulp snellen. Egypte verloor zwaar tegen Babylonië in de slag bij Karkemisj aan de Eufraat. Koning Jojakin (609-598) wordt vazal van Nebukadnessar. Wanneer een expeditie (601-600) van Nebukadnessar tegen Eypte leek te mislukken, weigerde koning Jojakin nog langer belasting te betalen aan Nebukadnessar. Daarop stuurde Nebukadnessar troepen naar Juda. In 598 kwam hijzelf naar Juda en belegerde Jeruzalem. Jojakim, de zoon van Jojakin, was nog maar drie maanden koning. Hij bood vrijwel geen weerstand en gaf zich vrijwel onmiddelllijk over. Hij werd afgezet en samen met een groep ban belangrijke Judeeërs in ballingschap naar Babylonië gevoerd. Nebukadnessar stelde Mattanja, een oom van Jojakin, aan als koning over Juda. Deze veranderde zijn naam in Sedekia. In 589 brak in Juda een opstand tegen Babel uit. In 588 begon Nebukadnessar de belegering van Jeruzalem. In 587 / 586 werd de stad en de tempel volledig verwoest. Velen werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd.
Enkele jaren vóór de hervoprming van Josia - wellicht rond 625) - tot tijdens de ballingschap trad Jeremia als profeet op.
Zie Ausloos Hans, Jeremia : de profeet en het boek, in : Idem (red.), Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop, Leuven / Leusden, VBS / Acco , 2002, p. 11-42

Jr 30 - Jr 31 (Uittreksel uit : Rossel Wilfried, Signalen van hoop in bittere ellende, in : Ausloos Hans (red.), Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop, Leuven / Leusden, VBS / Acco , 2002, p.114-115

" Tot slot een blik op de mooiste tekst: het ‘troostboek van de anonieme ballingschapsprofeet’ genoemd (Jr 30—31). Misschien gaat het hier oorspronkelijk over een boodschap van hoop, gericht tot het noordrijk Israël (dat reeds sinds het jaar 722 door de Assyriërs van de kaart geveegd is). Die tekst zou later heropgevist en zowel op het noordrjk Israël als op het zuidrijk Juda toegepast zijn. Contacten met Deuterojesaja zijn hier meer dan duidelijk. Ook Deuterojesaja was een heilsprofeet, die alle snaren van de troost bespeelt in de hoop zijn volk uit de put van zelfverachting en schuldbesef omhoog te tillen en hen tot terugkeer naar de moederbodem aan te sporen. Bij de lezing van Jeremia 30—31 merken we dat het volk worstelt met de opgelopen straffen. Zij piekeren nog over de schuldvraag. Verder beseffen ze maar al te goed dat ze tot een kleine rest uitgedund zijn. Hun ogen beginnen te stralen wanneer de anonieme heilsprofeet hen belooft dat ze weldra geen vreemden meer zullen dienen, dat ze van hun juk en boeien zullen bevrijd worden, dat de Heer hen zal behandelen als een deskundig en delicaat geneesheer die wonden heelt. Dat ze in de handen zullen vallen van een gewetensvolle leider, dat ze in hun vroegere toestand zullen hersteld worden. Dat ze zullen juichen, dansen en lachen van vreugde. Dat ze zich in dichte drommen huiswaarts zullen begeven. Daar zullen ze weer opgebouwd en geplant worden. Hun volksbestaan wordt duurzaam verzekerd. Mensen en dieren zullen weer in aantal toenemen. Koren, wijn en olie zal er in overvloed zijn. Een duidelijke liefdesverklaring horen ze vanwege God zelf:
“Mijn liefde voor u duurt eeuwig, Ik blijf u altijd trouw. Israël, jij moet opnieuw gebouwd worden. Ik immers ben Israëls vader en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon. Is dan mijn zoon Efraïm mij zo dierbaar dat Ik na ieder hard woord toch aan hem blijf denken en zo met hem meevoel dat Ik weer medelijden krijg?” (Jr 31,3.4.9b.20; vgl. Hos 11,1.8-9; Ex 33,19). Hier beluisteren we een alleenspraak van God. We betrappen hem op een persoonlijke levensrevisie. De omkeer voltrekt zich in God zelf. Hij ontwapent eenzijdig en geeft opnieuw ruimte aan zijn voorkomende liefde.
Het volk reageert passend op de overrompelende goedheid van God: “Breng mij nu terug, Heer. Gij zijt toch mijn God”. Letterlijk staat er: “Laat mij nu omkeren, zodat ik omkere, want Jij bent de Heer mijn God” (Jr 31,18). Zelfs de omkeer van de mens tot God is pure gave."

 

 

Jr 1,1-3 : Opschrift

Jr 1,4-19 : De roeping van Jeremia

Jr 5,1-31 : U hebt mij verlaten - Jr 5,1-31 -
Jr 11,1- 17 : De ontrouw van het verbond
Jr 17,5-13 : Vier spreuken
Jr 17,14-18 : Genees mij, beschaam hen
Jr 17,19-27 : De Sabbat
Jr 18,1-17 : In het huis van de pottenbakker
Jr 18,18-23 : Mag men goed met kwaad vergelden?
Jr 19,1-15 : De verbrijzelde aarden kruik
Jr 20,1-18: Jeremia gevangen gezet - Jr 20,1-18 -
Jr 21,1-10 : De gezanten van koning Sedekia
Jr 21,11-23,8 : Tegen de koningen - Jr 21,11-23,8 -

Jr 31,1-40 : Er is hoop voor de toekomst - Jr 31,1-40 -
Jr 32,1-44 : De akker in Anatot
Jr 33,1-13 : Ik genees hun wonden
Jr 33,14-26 : Ik vervul de belofte - Jr 33,14-26 -

Jr 1,1-3 : Opschrift

Jr 1,1 zie - Lc 3,2b -

Jr 1,4-19 : De roeping van Jeremia

Jr 1,4-5 zie - Lc 3,2b -

Jr 5,1-31 : U hebt mij verlaten

Jr 11,1-17 : De ontrouw van het verbond

Website : http://www.library.uu.nl/digiarchief/dip/diss/01769586/h3.pdf .

conspiracy (Hebr. : qesjer : samenzwering). Zie website http://bible-history.com/naves/C/CONSPIRACY/ . Qesjer komt in 14 verzen in de bijbel voor; slechts in 1 vers in Jr nl. Jr 11,9. sundesmos : samen-binding, samen-zwering.

Jr 17,5-13 : Vier spreuken


Jr 17,14-18 : Genees mij, beschaam hen


Jr 17,19-27 : De Sabbat


Jr 18,1-17 : In het huis van de pottenbakker


Jr 18,18-23 : Mag men goed met kwaad vergelden?


Jr 19,1-15 : De verbrijzelde aarden kruik

 

Jr 20,1-18 : Jeremia gevangen gezet - Jr 20,1-18 -

 

Jr 21,11-23,8 : Tegen de koningen - Jr 21,11-23,8 -

 


Jr 31,1-40 : Er is hoop voor de toekomst - Jr 31,1-40 -

Jr 32,1-44 : De akker in Anatot


Jr 33,1-13 : Ik genees hun wonden


Jr 33,14-26 : Ik vervul de belofte - Jr 33,14-26 -