JEREMIA 2 - Jr 2 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 2 -
- Jr 2,1-37 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het boek Jeremia : - Jr 1 - Jr 2 - Jr 3 - Jr 4 - Jr 5 - Jr 6 - Jr 7 - Jr 8 - Jr 9 - Jr 10 - Jr 11 - Jr 12 - Jr 13 - Jr 14 - Jr 15 - Jr 16 - Jr 17 - Jr 18 - Jr 19 - Jr 20 - Jr 21 - Jr 22 - Jr 23 - Jr 24 - Jr 25 - Jr 26 - Jr 27 - Jr 28 - Jr 29 - Jr 30 - Jr 31 - Jr 32 - Jr 33 - Jr 34 - Jr 35 - Jr 36 - Jr 37 - Jr 38 - Jr 39 - Jr 40 - Jr 41 - Jr 42 - Jr 43 - Jr 44 - Jr 45 - Jr 46 - Jr 47 - Jr 48 - Jr 49 - Jr 50 - Jr 51 - Jr 52 -
Tekstuitleg per perikope :
Tekstuitleg vers per vers : - Jr 2,1 - Jr 2,2 - Jr 2,3 - Jr 2,4 - Jr 2,5 - Jr 2,6 - Jr 2,7 - Jr 2,8 - Jr 2,9 - Jr 2,10 - Jr 2,11 - Jr 2,12 - Jr 2,13 - Jr 2,14 - Jr 2,15 - Jr 2,16 - Jr 2,17 - Jr 2,18 - Jr 2,19 - Jr 2,20 - Jr 2,21 - Jr 2,22 - Jr 2,23 - Jr 2,24 - Jr 2,25 - Jr 2,26 - Jr 2,27 - Jr 2,28 - Jr 2,29 - Jr 2,30 - Jr 2,31 - Jr 2,32 - Jr 2,33 - Jr 2,34 - Jr 2,35 - Jr 2,36 - Jr 2,37 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Jr 2,1-37 . Mijn volk is Mij vergeten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 2 -- Jr 2,1-37 -- Jr 2,1 - Jr 2,2 - Jr 2,3 - Jr 2,4 - Jr 2,5 - Jr 2,6 - Jr 2,7 - Jr 2,8 - Jr 2,9 - Jr 2,10 - Jr 2,11 - Jr 2,12 - Jr 2,13 - Jr 2,14 - Jr 2,15 - Jr 2,16 - Jr 2,17 - Jr 2,18 - Jr 2,19 - Jr 2,20 - Jr 2,21 - Jr 2,22 - Jr 2,23 - Jr 2,24 - Jr 2,25 - Jr 2,26 - Jr 2,27 - Jr 2,28 - Jr 2,29 - Jr 2,30 - Jr 2,31 - Jr 2,32 - Jr 2,33 - Jr 2,34 - Jr 2,35 - Jr 2,36 - Jr 2,37 -

Jr 2,1 - Jr 2,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,2 - Jr 2,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,3 - Jr 2,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 2,4 - Jr 2,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. - 5. be(j)th Ja`äqobh (huis van Jakob) . In veertien verzen in de bijbel : (1) Ps 114,1 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 10,20 . (5) Js 14,1 . (6) Js 29,22 . (7) Js 46,3 . (8) Js 48,1 . (9) Jr 2,4 . (10) Ez 20,5 . (11) Am 9,8 . (12) Ob 17 . (13) Mi 2,7 . (14) Mi 3,9 .

Jr 2,5 - Jr 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,6 - Jr 2,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,7 - Jr 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,8 - Jr 2,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,9 - Jr 2,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,10 - Jr 2,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 2,11 - Jr 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,12 - Jr 2,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,13 - Jr 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 2,14 - Jr 2,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,15 - Jr 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,16 - Jr 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,17 - Jr 2,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,18 - Jr 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,19 - Jr 2,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,20 - Jr 2,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,21 - Jr 2,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] Ik had u geplant als een edele wijnstok* van de fijnste soort. Hoe zijn dan uw ranken vergroeid en een wilde wingerd geworden?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,22 - Jr 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Al wast u zich met loog en gebruikt u nog zo veel zeep, uw schuld blijft voor Mij onuitwisbaar – godsspraak van de Heer god.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. brjth - borîth . bërîth (verbond) . Taalgebruik in Tenach : bërîth (verbond) . Taalgebruik in Genesis : bërîth (verbond) . Taalgebruik in Jesaja : bërîth (verbond) . Taalgebruik in Jeremia : bërîth (verbond) . Taalgebruik in Ezechiël : bërîth (verbond) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 300 , jod = 10 , taw = 22 of 500 ; totaal : 54 of 812 . Gr. diathèkè (verbond) . Taalgebruik in het N.T. : diathèkè (verbond) . diatithèmi = tussen-stellen . Lat. foedus (zie b.v. federaal) , testamentum . E. testament . Fr. alliance . E. covenant . Ned. testamment , verbond , overeenkomst . D. Bund . Tenach (132) . Jr (9) : (1) Jr 2,22 . (2) Jr 3,16 . (3) Jr 22,9 . (4) Jr 31,31 . (5) Jr 32,40 . (6) Jr 34,8 . (7) Jr 34,13 . (8) Jr 34,15 . (9) Jr 50,5 .

Jr 2,23 - Jr 2,23 : Mijn volk is Mij vergeten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 2 -- Jr 2,1-37 -- Jr 2,1 - Jr 2,2 - Jr 2,3 - Jr 2,4 - Jr 2,5 - Jr 2,6 - Jr 2,7 - Jr 2,8 - Jr 2,9 - Jr 2,10 - Jr 2,11 - Jr 2,12 - Jr 2,13 - Jr 2,14 - Jr 2,15 - Jr 2,16 - Jr 2,17 - Jr 2,18 - Jr 2,19 - Jr 2,20 - Jr 2,21 - Jr 2,22 - Jr 2,23 - Jr 2,24 - Jr 2,25 - Jr 2,26 - Jr 2,27 - Jr 2,28 - Jr 2,29 - Jr 2,30 - Jr 2,31 - Jr 2,32 - Jr 2,33 - Jr 2,34 - Jr 2,35 - Jr 2,36 - Jr 2,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Hoe durft u te beweren: “Ik ben niet onrein; ik ben de baäls niet nagelopen.” Kijk naar uw gedrag in het dal*, besef wat u gedaan hebt, u, jonge kameel, die wild op en neer draaft;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

opse (laat) . Verwijzing : opse (laat) , zie Mt 28,1 . Avond . D. Abend . E. evening . Lat. ad vesperas . Gr. hespera . Lat. serus (serenade) . Fr. soir . Het komt in zeven verzen in de bijbel voor . In vier verzen in het O.T. . : (1) Gn 24,11 : de dienaars van Abraham wachten bij de bron tot 's avonds wanneer de vrouwen water komen putten , onder wie Rebecca . (2) Ex 30,8 (reukoffer bij avond) . (3) Js 5,11 . (4) Jr 2,23 . In drie verzen in het N.T. : (1) Mt 28,1 . (2) Mc 11,19 . (3) Mc 13,35 . Zie ook : lë`eth `èrèbh (bij avondtijd) . Verwijzing : `eth (tijd) , zie Zach 10,1 . In vier verzen in de bijbel : (1) Gn 8,11 . (2) Gn 24,11 . (3) Js 17,14 . (4) Zach 14,7 .

Jr 2,24 - Jr 2,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] u, wilde ezelin, gewend aan de woestijn, die in haar drift de lucht opsnuift en in haar bronst niet is te houden. Zonder moeite sporen de ezels haar op, want in haar bronsttijd laat zij zich vinden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,25 - Jr 2,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Pas op, u loopt uw voeten stuk; uw keel verschroeit van de dorst. Maar uw antwoord was: “Wat doet dat ertoe? Ik ben op die goden gesteld; hen loop ik na.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Jr 2,26 - Jr 2,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,27 - Jr 2,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,28 - Jr 2,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,29 - Jr 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,30 - Jr 2,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,31 - Jr 2,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,32 - Jr 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,33 - Jr 2,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,34 - Jr 2,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,35 - Jr 2,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 2,36 - Jr 2,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 2,37 - Jr 2,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Willibrordvertaling

[1] Het* woord van de heer kwam tot mij: [2] ‘Ga, roep* het Jeruzalem in de oren: Zo spreekt de heer: Ik denk terug aan de welwillendheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidstijd; hoe* u Mij bent gevolgd in de woestijn, het land waar niets gezaaid wordt. [3] Israël was het heilige* bezit van de heer, de eerste* vrucht van zijn oogst. Iedereen die ervan durfde te eten moest het ontgelden, onheil kwam over hen – godsspraak van de heer.’ [4] Hoor het woord van de heer, huis van Jakob en alle geslachten van Israël. [5] Zo spreekt de heer: ‘Wat voor verkeerds vonden uw voorvaderen in Mij, dat ze van Mij zijn weggegaan, achter wind* zijn aangelopen, en wind zijn geworden. [6] Zij vroegen niet: “Waar is de heer die ons uit Egypte heeft gevoerd en die ons door de woestijn heeft geleid, dat land vol steppen en ravijnen, dat dor en donker oord waar geen mens doorheen trekt en waar geen sterveling woont.” [7] Ik heb u in een veilig land gebracht, Ik liet u van zijn heerlijke vruchten genieten. Maar onmiddellijk na uw komst hebt u mijn land onteerd* zodat Ik een afkeer kreeg van mijn eigen grond. [8] De* priesters vroegen niet: “Waar is de heer?” De kenners van de Wet erkenden Mij niet; de vorsten zijn Mij ontrouw geworden en de profeten werden profeten van Baäl: ze liepen goden achterna, die niet helpen. [9] Daarom span Ik een rechtszaak tegen u aan – godsspraak van de heer – en ook tegen uw kleinkinderen. [10] Vaar naar de eilanden van de Kittiërs*, stuur mensen naar Kedar* en kijk maar, of zoiets ooit is gebeurd. [11] Is ooit een volk van goden veranderd? En dat zijn niet eens goden! Maar mijn volk heeft zijn machtige God vervangen door een god die niet helpt. [12] Hemel, schrik hier heftig van, huiver en beef – godsspraak van de heer – [13] want mijn volk heeft dubbele misdaden begaan. Ze hebben Mij* verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gemaakt, die gebarsten zijn en die geen water kunnen houden. [14] Israël is toch geen knecht; hij is ook niet als slaaf geboren! Hoe is hij dan een prooi geworden [15] waartegen de leeuwen brullen! Ze hebben van zijn land een wildernis gemaakt; zijn steden zijn platgebrand en ontvolkt. [16] Zelfs de mensen van Nof* en Tachpanches* grazen uw hoogten af. [17] Overkomt u dit niet omdat u de heer uw God hebt verlaten toen Hij u leidde op uw tocht? [18] Waarom moest u naar Egypte gaan en water van de Nijl drinken? Waarom moest u naar Assur gaan en water van de Eufraat drinken? [19] Uw eigen misdaad straft u; u ontrouw martelt u. Besef dus, hoe slecht en bitter het is om de heer uw God te verlaten en Mij niet* te vrezen, – godsspraak van de Heer, de god van de machten. [20] Al lang geleden hebt u uw juk afgeschud, uw banden stukgetrokken. U hebt gezegd: “Ik wil niet dienen!” Op* elke hoge heuvel en onder elke groene boom hebt u zich neergevlijd als een hoer. [21] Ik had u geplant als een edele wijnstok* van de fijnste soort. Hoe zijn dan uw ranken vergroeid en een wilde wingerd geworden? [22] Al wast u zich met loog en gebruikt u nog zo veel zeep, uw schuld blijft voor Mij onuitwisbaar – godsspraak van de Heer god. [23] Hoe durft u te beweren: “Ik ben niet onrein; ik ben de baäls niet nagelopen.” Kijk naar uw gedrag in het dal*, besef wat u gedaan hebt, u, jonge kameel, die wild op en neer draaft; [24] u, wilde ezelin, gewend aan de woestijn, die in haar drift de lucht opsnuift en in haar bronst niet is te houden. Zonder moeite sporen de ezels haar op, want in haar bronsttijd laat zij zich vinden. [25] Pas op, u loopt uw voeten stuk; uw keel verschroeit van de dorst. Maar uw antwoord was: “Wat doet dat ertoe? Ik ben op die goden gesteld; hen loop ik na.” [26] Zoals een dief die betrapt wordt, beschaamd staat, zo staat het huis van Israël beschaamd met zijn koningen en edelen, zijn priesters en profeten. [27] Ze zeggen tegen een stuk hout*: “U bent mijn vader” en tegen een steen*: “U hebt mij het leven geschonken.” Ze hebben Mij de rug toegekeerd en niet hun gezicht. Maar in tijden van nood roepen ze: “Sta op, kom ons te hulp!” [28] Waar zijn dan de goden die u gemaakt hebt? Laat die maar opstaan om u te helpen in tijden van nood. Uw goden, Juda, zijn toch even talrijk als uw steden! [29] Hoe kunt u Mij aanklagen? Iedereen is Mij ontrouw geworden – godsspraak van de heer. [30] Tevergeefs heb Ik uw zonen geslagen, ze hebben er niets van geleerd. Uw zwaard heeft uw profeten verslonden, als een verscheurende leeuw. [31] U, mensen van deze generatie, let op het woord van de heer: Ben Ik voor Israël een woestijn geweest, een donker oord? Waarom zegt mijn volk dan: “Wij willen vrij zijn; we komen niet meer naar U toe.” [32] Een meisje zal nooit haar opschik vergeten, een bruid nooit haar sieraden. Maar mijn volk is Mij vergeten, sinds onafzienbare tijd. [33] Hoe goed weet u de weg als het erom gaat liefde te vinden! U bent in het kwaad goed bedreven. [34] Zelfs aan de zoom van uw kleed kleeft bloed van onschuldigen, van mensen* die niet op inbraak zijn betrapt. [35] En ondanks alles durft u te beweren: “Mij treft geen schuld, zijn toorn voor mij is immers afgenomen.” Nu u zegt: “Ik heb niet gezondigd”, daag Ik u voor het gerecht. [36] Het schijnt u niet moeilijk te vallen om een andere weg in te slaan. Ook Egypte zal u ontgoochelen, zoals Assur dat heeft gedaan. [37] Ook daarvandaan komt u terug met de handen* boven uw hoofd, want de heer heeft hen* op wie u vertrouwt, verstoten. U zult niets bereiken met hen.