BIJBELBOEK JEREMIA , Jr 14 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -
- Jr 14,1-22 -

- bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- Jr : overzicht , Jr : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jr : commentaar

Overzicht van Jeremia - Jr 1 - Jr 2 - Jr 3 - Jr 4 - Jr 5 - Jr 6 - Jr 7 - Jr 8 - Jr 9 - Jr 10 - Jr 11 - Jr 12 - Jr 13 - Jr 14 - Jr 15 - Jr 16 - Jr 17 - Jr 18 - Jr 19 - Jr 20 - Jr 21 - Jr 22 - Jr 23 - Jr 24 - Jr 25 - Jr 26 - Jr 27 - Jr 28 - Jr 29 - Jr 30 - Jr 31 - Jr 32 - Jr 33 - Jr 34 - Jr 35 - Jr 36 - Jr 37 - Jr 38 - Jr 39 - Jr 40 - Jr 41 - Jr 42 - Jr 43 - Jr 44 - Jr 45 - Jr 46 - Jr 47 - Jr 48 - Jr 49 - Jr 50 - Jr 51 - Jr 52 -
Uitleg vers per vers - Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrord   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Jr 14,1-22 . De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -

Jr 14,1 - Jr 14,1 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai egeneto logos kuriou pros ieremian peri tès abrochias  1 quod factum est verbum Domini ad Hieremiam de sermonibus siccitatis     1 Het woord des HEEREN, dat tot Jeremia geschied is, over de zaken der grote droogte.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,1 .

Jr 14,2 - Jr 14,2 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2epenthèsen è ioudaia kai ai pulai autès ekenôthèsan kai eskotôthèsan epi tès gès kai è kraugè tès ierousalèm anebè  2 luxit Iudaea et portae eius corruerunt et obscuratae sunt in terra et clamor Hierusalem ascendit    2 Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt; zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe, en Jeruzalems geschrei klimt op.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,2 .

Jr 14,3 - Jr 14,3 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai oi megistanes autès apesteilan tous neôterous autôn ef' udôr èlthosan epi ta freata kai ouch eurosan udôr kai apestrepsan ta aggeia autôn kena  3 maiores miserunt minores suos ad aquam venerunt ad hauriendum non invenerunt aquam reportaverunt vasa sua vacua confusi sunt et adflicti et operuerunt capita sua    3 En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water; zij komen tot de grachten, zij vinden geen water, zij komen met hun vaten ledig weder; zij zijn beschaamd, ja, worden schaamrood, en bedekken hun hoofd.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,3 .

Jr 14,4 - Jr 14,4 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai ta erga tès gès exelipen oti ouk èn uetos èschunthèsan geôrgoi epekalupsan tèn kefalèn autôn  4 propter terrae vastitatem quia non venit pluvia in terra confusi sunt agricolae operuerunt capita sua   kî lo´ hâjâh gèsèm bâ´ârèts  4 Omdat het aardrijk gescheurd is, dewijl er geen regen op de aarde is; de akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,4 .

kî lo´ hâjâh gèsèm bâ´ârèts ( want er was geen regen op het land ) . In 2 verzen in Tenach : (1) 1 K 17,7 . (2) Jr 14,4 .
Slechts in deze twee verzen : lo´ hâjâh gèsèm ( er was geen regen ) en gèsèm bâ´ârèts ( regen op het land ) .

Jr 14,5 - Jr 14,5 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai elafoi en agrô etekon kai egkatelipon oti ouk èn botanè 5 nam et cerva in agro peperit et reliquit quia non erat herba    5 Want ook de hinden in het veld werpen jongen, en verlaten die, omdat er geen jong gras is.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,5 .

Jr 14,6 - Jr 14,6 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6onoi agrioi estèsan epi napas eilkusan anemon exelipon oi ofthalmoi autôn oti ouk èn chortos apo laou adikias  6 et onagri steterunt in rupibus traxerunt ventum quasi dracones defecerunt oculi eorum quia non erat herba     6 En de woudezels staan op de hoge plaatsen, zij scheppen den wind gelijk de draken; hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,6 .

Jr 14,7 - Jr 14,7 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ei ai amartiai èmôn antestèsan èmin kurie poièson èmin eneken sou oti pollai ai amartiai èmôn enantion sou oti soi èmartomen  7 si iniquitates nostrae responderunt nobis Domine fac propter nomen tuum quoniam multae sunt aversiones nostrae tibi peccavimus    7 Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil; want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,7 .

Jr 14,8 - Jr 14,8 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8upomonè israèl kurie kai sôzeis en kairô kakôn ina ti egenèthès ôsei paroikos epi tès gès kai ôs autochthôn ekklinôn eis kataluma  8 expectatio Israhel salvator eius in tempore tribulationis quare quasi colonus futurus es in terra et quasi viator declinans ad manendum    8 O Israëls Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,8 .

Jr 14,9 - Jr 14,9 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9mè esè ôsper anthrôpos upnôn è ôs anèr ou dunamenos sôzein kai su en èmin ei kurie kai to onoma sou epikeklètai ef' èmas mè epilathè èmôn  9 quare futurus es velut vir vagus ut fortis qui non potest salvare tu autem in nobis es Domine et nomen tuum super nos invocatum est ne derelinquas nos     9 Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man, als een held, die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o HEERE! en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,9 .

Jr 14,10 - Jr 14,10 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10outôs legei kurios tô laô toutô ègapèsan kinein podas autôn kai ouk efeisanto kai o theos ouk eudokèsen en autois nun mnèsthèsetai tôn adikiôn autôn  10 haec dicit Dominus populo huic qui dilexit movere pedes suos et non quievit et Domino non placuit nunc recordabitur iniquitatum eorum et visitabit peccata eorum    10 Alzo zegt de HEERE van dit volk: Zij hebben zo liefgehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet bedwongen; daarom heeft de HEERE geen welgevallen aan hen, nu zal Hij hunner ongerechtigheden gedenken, en hun zonden bezoeken.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,10 .

Jr 14,11 - Jr 14,11 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai eipen kurios pros me mè proseuchou peri tou laou toutou eis agatha  11 et dixit Dominus ad me noli orare pro populo isto in bonum    11 Wijders zeide de HEERE tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,11 .

Jr 14,12 - Jr 14,12 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12oti ean nèsteusôsin ouk eisakousomai tès deèseôs autôn kai ean prosenegkôsin olokautômata kai thusias ouk eudokèsô en autois oti en machaira kai en limô kai en thanatô egô suntelesô autous  12 cum ieiunaverint non exaudiam preces eorum et si obtulerint holocaustomata et victimas non suscipiam ea quoniam gladio et fame et peste ego consumam eos    12 Ofschoon zij vasten, Ik zal naar hun geschrei niet horen, en ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, Ik zal aan hen geen welgevallen hebben; maar door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie zal Ik hen verteren.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,12 .

Jr 14,13 - Jr 14,13 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai eipa ô kurie idou oi profètai autôn profèteuousin kai legousin ouk opsesthe machairan oude limos estai en umin oti alètheian kai eirènèn dôsô epi tès gès kai en tô topô toutô  13 et dixi a a a Domine Deus prophetae dicunt eis non videbitis gladium et famis non erit in vobis sed pacem veram dabit vobis in loco isto     13 Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, die profeten zeggen hun: Gij zult geen zwaard zien, en gij zult geen honger hebben; maar Ik zal u een gewissen vrede geven in deze plaats.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,13 .

Jr 14,14 - Jr 14,14 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai eipen kurios pros me pseudè oi profètai profèteuousin epi tô onomati mou ouk apesteila autous kai ouk eneteilamèn autois kai ouk elalèsa pros autous oti oraseis pseudeis kai manteias kai oiônismata kai proaireseis kardias autôn autoi profèteuousin umin  14 et dixit Dominus ad me falso prophetae vaticinantur in nomine meo non misi eos et non praecepi eis neque locutus sum ad eos visionem mendacem et divinationem et fraudulentiam et seductionem cordis sui prophetant vobis    14 En de HEERE zeide tot mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam; Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken; zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging, en nietigheid, en bedriegerij huns harten.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,14 .

Jr 14,15 - Jr 14,15 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15dia touto tade legei kurios peri tôn profètôn tôn profèteuontôn epi tô onomati mou pseudè kai egô ouk apesteila autous oi legousin machaira kai limos ouk estai epi tès gès tautès en thanatô noserô apothanountai kai en limô suntelesthèsontai oi profètai 15 ideo haec dicit Dominus de prophetis qui prophetant in nomine meo quos ego non misi dicentes gladius et famis non erit in terra hac in gladio et fame consumentur prophetae illi     15 Daarom zegt de HEERE alzo: Aangaande de profeten, die in Mijn Naam profeteren, daar Ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen: Er zal geen zwaard noch honger in dit land zijn; diezelve profeten zullen door het zwaard en door den honger verteerd worden.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,15 .

Jr 14,16 - Jr 14,16 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai o laos ois autoi profèteuousin autois kai esontai errimmenoi en tais diodois ierousalèm apo prosôpou machairas kai tou limou kai ouk estai o thaptôn autous kai ai gunaikes autôn kai oi uioi autôn kai ai thugateres autôn kai ekcheô ep' autous ta kaka autôn  16 et populi quibus prophetant erunt proiecti in viis Hierusalem prae fame et gladio et non erit qui sepeliat eos ipsi et uxores eorum filii et filiae eorum et effundam super eos malum suum    16 En het volk, tot hetwelk zij profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege den honger en het zwaard; en er zal niemand zijn, die hen begrave, hen, hun vrouwen, en hun zonen, en hun dochteren; alzo zal Ik hun boosheid over hen uitstorten.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,16 .

Jr 14,17 - Jr 14,17 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai ereis pros autous ton logon touton katagagete ep' ofthalmous umôn dakrua èmeras kai nuktos kai mè dialipetôsan oti suntrimmati sunetribè thugatèr laou mou kai plègè odunèra sfodra  17 et dices ad eos verbum istud deducant oculi mei lacrimam per noctem et diem et non taceant quoniam contritione magna contrita est virgo filia populi mei plaga pessima vehementer     17 Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen: Mijn ogen zullen van tranen nederdalen nacht en dag, en niet ophouden; want de jonkvrouw der dochter Mijns volks is gebroken met een grote breuk, een plage, die zeer smartelijk is.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,17 .

Jr 14,18 - Jr 14,18 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ean exelthô eis to pedion kai idou traumatiai machairas kai ean eiselthô eis tèn polin kai idou ponos limou oti iereus kai profètès eporeuthèsan eis gèn èn ouk èdeisan  18 si egressus fuero ad agros ecce occisi gladio et si introiero in civitatem ecce adtenuati fame propheta quoque et sacerdos abierunt in terram quam ignorabant     18 Zo ik uitga in het veld, ziet daar de verslagenen van het zwaard, en zo ik in de stad komen, ziet daar de kranken van honger! Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land, en weten niet.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,18 .

Jr 14,19 - Jr 14,19 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19mè apodokimazôn apedokimasas ton ioudan kai apo siôn apestè è psuchè sou ina ti epaisas èmas kai ouk estin èmin iasis upemeinamen eis eirènèn kai ouk èn agatha eis kairon iaseôs kai idou tarachè  19 numquid proiciens abiecisti Iudam aut Sion abominata est anima tua quare ergo percussisti nos ita ut nulla sit sanitas expectavimus pacem et non est bonum et tempus curationis et ecce turbatio    19 Hebt Gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft Uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt Gij ons geslagen, dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar daar is niets goeds, en naar tijd van genezing, maar ziet, daar is verschrikking.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,19 .

Jr 14,20 - Jr 14,20 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20egnômen kurie amartèmata èmôn adikias paterôn èmôn oti èmartomen enantion sou  20 cognovimus Domine impietates nostras iniquitatem patrum nostrorum quia peccavimus tibi     20 HEERE! wij kennen onze goddeloosheid, en onzer vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen U gezondigd.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,20 .

Jr 14,21 - Jr 14,21 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kopason dia to onoma sou mè apolesès thronon doxès sou mnèsthèti mè diaskedasès tèn diathèkèn sou tèn meth' èmôn  21 ne nos des in obprobrium propter nomen tuum neque facias nobis contumeliam solii gloriae tuae recordare ne irritum facias foedus tuum nobiscum     21 Versmaad ons niet, om Uws Naams wil; werp den troon Uwer heerlijkheid niet neder; gedenk, vernietig niet Uw verbond met ons.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,21 .

Jr 14,22 - Jr 14,22 : De grote droogte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 14 -- Jr 14,1-22 -- Jr 14,1 - Jr 14,2 - Jr 14,3 - Jr 14,4 - Jr 14,5 - Jr 14,6 - Jr 14,7 - Jr 14,8 - Jr 14,9 - Jr 14,10 - Jr 14,11 - Jr 14,12 - Jr 14,13 - Jr 14,14 - Jr 14,15 - Jr 14,16 - Jr 14,17 - Jr 14,18 - Jr 14,19 - Jr 14,20 - Jr 14,21 - Jr 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrord Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22mè estin en eidôlois tôn ethnôn uetizôn kai ei o ouranos dôsei plèsmonèn autou ouchi su ei autos kai upomenoumen se oti su epoièsas panta tauta 22 numquid sunt in sculptilibus gentium qui pluant aut caeli possunt dare imbres nonne tu es Domine Deus noster quem expectavimus tu enim fecisti omnia haec     22 Zijn er onder de ijdelheden der heidenen, die doen regenen, of kan de hemel druppelen geven? Zijt Gij die niet, o HEERE, onze God? Daarom zullen wij op U wachten, want Gij doet al die dingen.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Jr 14,22 .


LXX

1kai egeneto logos kuriou pros ieremian peri tès abrochias2epenthèsen è ioudaia kai ai pulai autès ekenôthèsan kai eskotôthèsan epi tès gès kai è kraugè tès ierousalèm anebè3kai oi megistanes autès apesteilan tous neôterous autôn ef' udôr èlthosan epi ta freata kai ouch eurosan udôr kai apestrepsan ta aggeia autôn kena4kai ta erga tès gès exelipen oti ouk èn uetos èschunthèsan geôrgoi epekalupsan tèn kefalèn autôn5kai elafoi en agrô etekon kai egkatelipon oti ouk èn botanè6onoi agrioi estèsan epi napas eilkusan anemon exelipon oi ofthalmoi autôn oti ouk èn chortos apo laou adikias7ei ai amartiai èmôn antestèsan èmin kurie poièson èmin eneken sou oti pollai ai amartiai èmôn enantion sou oti soi èmartomen8upomonè israèl kurie kai sôzeis en kairô kakôn ina ti egenèthès ôsei paroikos epi tès gès kai ôs autochthôn ekklinôn eis kataluma9mè esè ôsper anthrôpos upnôn è ôs anèr ou dunamenos sôzein kai su en èmin ei kurie kai to onoma sou epikeklètai ef' èmas mè epilathè èmôn10outôs legei kurios tô laô toutô ègapèsan kinein podas autôn kai ouk efeisanto kai o theos ouk eudokèsen en autois nun mnèsthèsetai tôn adikiôn autôn11kai eipen kurios pros me mè proseuchou peri tou laou toutou eis agatha12oti ean nèsteusôsin ouk eisakousomai tès deèseôs autôn kai ean prosenegkôsin olokautômata kai thusias ouk eudokèsô en autois oti en machaira kai en limô kai en thanatô egô suntelesô autous13kai eipa ô kurie idou oi profètai autôn profèteuousin kai legousin ouk opsesthe machairan oude limos estai en umin oti alètheian kai eirènèn dôsô epi tès gès kai en tô topô toutô14kai eipen kurios pros me pseudè oi profètai profèteuousin epi tô onomati mou ouk apesteila autous kai ouk eneteilamèn autois kai ouk elalèsa pros autous oti oraseis pseudeis kai manteias kai oiônismata kai proaireseis kardias autôn autoi profèteuousin umin15dia touto tade legei kurios peri tôn profètôn tôn profèteuontôn epi tô onomati mou pseudè kai egô ouk apesteila autous oi legousin machaira kai limos ouk estai epi tès gès tautès en thanatô noserô apothanountai kai en limô suntelesthèsontai oi profètai16kai o laos ois autoi profèteuousin autois kai esontai errimmenoi en tais diodois ierousalèm apo prosôpou machairas kai tou limou kai ouk estai o thaptôn autous kai ai gunaikes autôn kai oi uioi autôn kai ai thugateres autôn kai ekcheô ep' autous ta kaka autôn17kai ereis pros autous ton logon touton katagagete ep' ofthalmous umôn dakrua èmeras kai nuktos kai mè dialipetôsan oti suntrimmati sunetribè thugatèr laou mou kai plègè odunèra sfodra18ean exelthô eis to pedion kai idou traumatiai machairas kai ean eiselthô eis tèn polin kai idou ponos limou oti iereus kai profètès eporeuthèsan eis gèn èn ouk èdeisan19mè apodokimazôn apedokimasas ton ioudan kai apo siôn apestè è psuchè sou ina ti epaisas èmas kai ouk estin èmin iasis upemeinamen eis eirènèn kai ouk èn agatha eis kairon iaseôs kai idou tarachè20egnômen kurie amartèmata èmôn adikias paterôn èmôn oti èmartomen enantion sou21kopason dia to onoma sou mè apolesès thronon doxès sou mnèsthèti mè diaskedasès tèn diathèkèn sou tèn meth' èmôn22mè estin en eidôlois tôn ethnôn uetizôn kai ei o ouranos dôsei plèsmonèn autou ouchi su ei autos kai upomenoumen se oti su epoièsas panta tauta


VULGAAT

1 quod factum est verbum Domini ad Hieremiam de sermonibus siccitatis 2 luxit Iudaea et portae eius corruerunt et obscuratae sunt in terra et clamor Hierusalem ascendit 3 maiores miserunt minores suos ad aquam venerunt ad hauriendum non invenerunt aquam reportaverunt vasa sua vacua confusi sunt et adflicti et operuerunt capita sua 4 propter terrae vastitatem quia non venit pluvia in terra confusi sunt agricolae operuerunt capita sua 5 nam et cerva in agro peperit et reliquit quia non erat herba 6 et onagri steterunt in rupibus traxerunt ventum quasi dracones defecerunt oculi eorum quia non erat herba 7 si iniquitates nostrae responderunt nobis Domine fac propter nomen tuum quoniam multae sunt aversiones nostrae tibi peccavimus 8 expectatio Israhel salvator eius in tempore tribulationis quare quasi colonus futurus es in terra et quasi viator declinans ad manendum 9 quare futurus es velut vir vagus ut fortis qui non potest salvare tu autem in nobis es Domine et nomen tuum super nos invocatum est ne derelinquas nos 10 haec dicit Dominus populo huic qui dilexit movere pedes suos et non quievit et Domino non placuit nunc recordabitur iniquitatum eorum et visitabit peccata eorum 11 et dixit Dominus ad me noli orare pro populo isto in bonum 12 cum ieiunaverint non exaudiam preces eorum et si obtulerint holocaustomata et victimas non suscipiam ea quoniam gladio et fame et peste ego consumam eos 13 et dixi a a a Domine Deus prophetae dicunt eis non videbitis gladium et famis non erit in vobis sed pacem veram dabit vobis in loco isto 14 et dixit Dominus ad me falso prophetae vaticinantur in nomine meo non misi eos et non praecepi eis neque locutus sum ad eos visionem mendacem et divinationem et fraudulentiam et seductionem cordis sui prophetant vobis 15 ideo haec dicit Dominus de prophetis qui prophetant in nomine meo quos ego non misi dicentes gladius et famis non erit in terra hac in gladio et fame consumentur prophetae illi 16 et populi quibus prophetant erunt proiecti in viis Hierusalem prae fame et gladio et non erit qui sepeliat eos ipsi et uxores eorum filii et filiae eorum et effundam super eos malum suum 17 et dices ad eos verbum istud deducant oculi mei lacrimam per noctem et diem et non taceant quoniam contritione magna contrita est virgo filia populi mei plaga pessima vehementer 18 si egressus fuero ad agros ecce occisi gladio et si introiero in civitatem ecce adtenuati fame propheta quoque et sacerdos abierunt in terram quam ignorabant 19 numquid proiciens abiecisti Iudam aut Sion abominata est anima tua quare ergo percussisti nos ita ut nulla sit sanitas expectavimus pacem et non est bonum et tempus curationis et ecce turbatio 20 cognovimus Domine impietates nostras iniquitatem patrum nostrorum quia peccavimus tibi 21 ne nos des in obprobrium propter nomen tuum neque facias nobis contumeliam solii gloriae tuae recordare ne irritum facias foedus tuum nobiscum 22 numquid sunt in sculptilibus gentium qui pluant aut caeli possunt dare imbres nonne tu es Domine Deus noster quem expectavimus tu enim fecisti omnia haec