BIJBELBOEK JEREMIA -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -

Overzicht van Jeremia - Jr 1 - Jr 2 - Jr 3 - Jr 4 - Jr 5 - Jr 6 - Jr 7 - Jr 8 - Jr 9 - Jr 10 - Jr 11 - Jr 12 - Jr 13 - Jr 14 - Jr 15 - Jr 16 - Jr 17 - Jr 18 - Jr 19 - Jr 20 - Jr 21 - Jr 22 - Jr 23 - Jr 24 - Jr 25 - Jr 26 - Jr 27 - Jr 28 - Jr 29 - Jr 30 - Jr 31 - Jr 32 - Jr 33 - Jr 34 - Jr 35 - Jr 36 - Jr 37 - Jr 38 - Jr 39 - Jr 40 - Jr 41 - Jr 42 - Jr 43 - Jr 44 - Jr 45 - Jr 46 - Jr 47 - Jr 48 - Jr 49 - Jr 50 - Jr 51 - Jr 52 -
Uitleg vers per vers - Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 - Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Jr 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -

Jr 15,1 - Jr 15,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] De heer zei tegen mij: ‘Al stonden Mozes* en Samuël voor Mij, dan nog liet Ik mij met dit volk niet meer in. Stuur ze weg, laat ze gaan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,2 - Jr 15,2 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Als ze aan u vragen: “Waar moeten we heen”, antwoord dan: “Zo spreekt de heer: Wie voor de dood* is bestemd gaat naar de dood; wie voor het zwaard is bestemd, gaat naar het zwaard; wie voor de honger is bestemd, gaat naar de honger; wie voor de ballingschap is bestemd, gaat naar de ballingschap.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,3 - Jr 15,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Vier machten laat Ik op hen los – godsspraak van de heer: Het zwaard om hen uit te moorden, de honden om hen weg te slepen, de vogels en de wilde dieren om hen te verscheuren en te verslinden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,4 - Jr 15,4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde, vanwege hetgeen Manasse, de zoon van Hizkia, koning van Juda, in Jeruzalem heeft gedaan.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,5 - Jr 15,5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Jeruzalem, wie heeft nog medelijden met u, wie is nog met u begaan? Wie komt naar u toe om te vragen hoe u het maakt?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,6 - Jr 15,6 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] U hebt Mij verlaten – godsspraak van de heer – u bent van Mij weggegaan. Daarom hef Ik mijn hand op tegen u om u te vernietigen. Ik ben niet meer in staat om u te vergeven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,7 - Jr 15,7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] In alle steden van het land schud Ik mijn volk in de wan. Ik beroof hen van al hun kinderen. Ik roei hen uit omdat zij hun eigen weg blijven gaan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,8 - Jr 15,8 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Hun weduwen worden talrijker dan de zandkorrels op het strand. Soldaten stuur Ik af op de moeders, geweldenaars op klaarlichte dag. Plotseling sla Ik hen met schrik en ontzetting.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,9 - Jr 15,9 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,1 - Jr 15,2 - Jr 15,3 - Jr 15,4 - Jr 15,5 - Jr 15,6 - Jr 15,7 - Jr 15,8 - Jr 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Moeders die vele kinderen baarden, bezwijken en vallen in onmacht. Midden op de dag gaat de zon voor hen onder; ze staan beschaamd en teleurgesteld. En wie dat nog overleeft lever Ik over aan het zwaard van de vijand – godsspraak van de heer.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Jr 15,10-21 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -

Jr 15,10 - Jr 15,10 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Wee mij, moeder, omdat u mij het leven schenkt, een man met wie het hele land vecht en ruziet. Ik heb niets uitgeleend en niets in leen ontvangen, en toch vervloekt iedereen mij.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,11 - Jr 15,11 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Ik bad: ‘heer, ik heb U toch gediend voor hun welzijn, ik heb over mijn* vijand welwillend gesproken in tijden van onheil en nood.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,12 - Jr 15,12 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Maar ijzer of koper uit het noorden, kan men dat breken?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,13 - Jr 15,13 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] ‘Uw rijkdommen en uw voorraden laat Ik plunderen: dat is de prijs voor uw zonden, overal in het land.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,14 - Jr 15,14 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Ik maak u de slaaf van uw vijand in een onbekend land. Want de vlammen van mijn toorn slaan uit en woeden tegen u.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,15 - Jr 15,15 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] heer, denk aan mij, help mij. Wreek mij op mijn vervolgers, heb niet zoveel geduld met hen dat het mijn ondergang wordt. U weet dat ik versmaad word vanwege U.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,16 - Jr 15,16 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Zodra uw woord mij bereikte verslond* ik het, het was mijn vreugde, het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag* immers uw naam, heer, God van de machten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,17 - Jr 15,17 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Nooit zat ik in vrolijk gezelschap, nooit heb ik vreugde gekend. Ik leefde eenzaam, gegrepen door U, en was van uw woede vervuld.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,18 - Jr 15,18 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Waarom komt er geen eind aan mijn pijn, waarom is mijn wond niet te helen, waarom wil ze niet genezen? U bent voor mij een onbetrouwbare beek waarop men niet kan rekenen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,19 - Jr 15,19 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] ‘Daarom’, zo spreekt de heer, ‘neem Ik u weer in mijn dienst, als u uw woorden terugneemt. Spreek geen onwaardige taal, dan laat Ik u weer mijn tolk zijn. Zij moeten zich richten naar u, u mag zich niet richten naar hen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,20 - Jr 15,20 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Dan maak Ik van u voor dit volk een onneembare, koperen muur. Ze zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want Ik ben bij u om u te helpen en u te redden – godsspraak van de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 15,21 - Jr 15,21 . Ik leefde eenzaam  - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Jr (Jeremia) -- Jr 15 -- Jr 15,1-9 -- Jr 15,10-21 -- Jr 15,10 - Jr 15,11 - Jr 15,12 - Jr 15,13 - Jr 15,14 - Jr 15,15 - Jr 15,16 - Jr 15,17 - Jr 15,18 - Jr 15,19 - Jr 15,20 - Jr 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Ik verlos u uit de hand van de slechte mensen. Ik zal u bevrijden uit de greep van de machtigen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van