JEREMIA 17 - Jr 17 -
- taalgebruik - Jr 17,5-8 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van het boek Jeremia : - Jr 1 - Jr 2 - Jr 3 - Jr 4 - Jr 5 - Jr 6 - Jr 7 - Jr 8 - Jr 9 - Jr 10 - Jr 11 - Jr 12 - Jr 13 - Jr 14 - Jr 15 - Jr 16 - Jr 17 - Jr 18 - Jr 19 - Jr 20 - Jr 21 - Jr 22 - Jr 23 - Jr 24 - Jr 25 - Jr 26 - Jr 27 - Jr 28 - Jr 29 - Jr 30 - Jr 31 - Jr 32 - Jr 33 - Jr 34 - Jr 35 - Jr 36 - Jr 37 - Jr 38 - Jr 39 - Jr 40 - Jr 41 - Jr 42 - Jr 43 - Jr 44 - Jr 45 - Jr 46 - Jr 47 - Jr 48 - Jr 49 - Jr 50 - Jr 51 - Jr 52 -
Tekstuitleg per perikope :
Tekstuitleg vers per vers : - Jr 17,1 - Jr 17,2 - Jr 17,3 - Jr 17,4 - Jr 17,5 - Jr 17,6 - Jr 17,7 - Jr 17,8 - Jr 17,9 - Jr 17,10 - Jr 17,11 - Jr 17,12 - Jr 17,13 - Jr 17,14 - Jr 17,15 - Jr 17,16 - Jr 17,17 - Jr 17,18 - Jr 17,19 - Jr 17,20 - Jr 17,21 - Jr 17,22 - Jr 17,23 - Jr 17,24 - Jr 17,25 - Jr 17,26 - Jr 17,27 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - Tenach A - Tenach B - Tenach C - Tenach D - Tenach E - Tenach F - Tenach G - Tenach H - Tenach I - Tenach J - Tenach K - Tenach L - Tenach M - Tenach N - Tenach O - Tenach P - Tenach Q - Tenach R - Tenach S - Tenach T - Tenach U - Tenach V - Tenach W - Tenach X -Tenach Y - Tenach Z - Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - Septuaginta A - Septuaginta B - Septuaginta C - Septuaginta D - Septuaginta E - Septuaginta F - Septuaginta G - Septuaginta H - Septuaginta I - Septuaginta J - Septuaginta K - Septuaginta L - Septuaginta M - Septuaginta N - Septuaginta O - Septuaginta P - Septuaginta Q - Septuaginta R - Septuaginta S - Septuaginta T - Septuaginta U - Septuaginta V - Septuaginta W - Septuaginta X -Septuaginta Y - Septuaginta Z - Septuaginta : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie

Literatuur
Liturgisch gebruik
- Hnd 2,1-11 : Pinksteren ABC .
- 4de (vierde) paaszondag A .
Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelTaalgebruiken - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Jr 17,1 - Jr 17,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  1 peccatum Iuda scriptum est stilo ferreo in ungue adamantino exaratum super latitudinem cordis eorum et in cornibus ararum eorum      [1] De zonde van Juda staat met een ijzeren stift geschreven, met een diamanten punt in de schrijftafel van hun hart gegrift, op de hoorns* van hun altaren.   [1] De zonde van de Judeeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamanten punt staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren.   1 ¶ De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant,– ze staat gegrift op de tafel van hun hart, en op de horens van uw altaren,–   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,2 - Jr 17,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  2 cum recordati fuerint filii eorum ararum suarum et lucorum lignorumque frondentium in montibus excelsis      [2] Hun zonen denken alleen aan hun altaren en aan hun heilige palen bij iedere groene boom, op alle hoge heuvels  [2] Ook hun kinderen houden hun altaren en Asjerapalen in ere, bij bladerrijke bomen en op hoge heuvels.   2 zozeer gedenken hun zonen hun altaren en hun asjera–palen bij groen geboomte,– en op hoge heuvels,   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,3 - Jr 17,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  3 sacrificantes in agro fortitudinem tuam et omnes thesauros tuos in direptionem dabo excelsa tua propter peccata in universis finibus tuis       [3] en op de bergen in de vlakte. Uw rijkdommen en uw voorraden laat Ik plunderen: dat is de prijs voor uw zonden, overal in het land.  [3] Jullie die de stad verlaten en de bergen zoeken, je rijkdom, schatten en offerhoogten laat ik plunderen, om de zonden die jullie overal hebben begaan.  3 de bergen op het veld; je vermogen, al je schatten geef ik weg als buit,– je offerhoogten voor je zonde in heel je gebied;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,4 - Jr 17,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  4 et relinqueris sola ab hereditate tua quam dedi tibi et servire te faciam inimicis tuis in terra quam ignoras quoniam ignem succendisti in furore meo usque in aeternum ardebit      [4] Het gebied dat Ik u gegeven heb, moet u opgeven. Ik maak u slaaf van uw vijand in een onbekend land, want de vlammen van mijn toorn slaan uit en woeden tegen u.’   [4] Het land dat ik je schonk, zul je moeten verlaten, ik maak je de slaaf van je vijanden in een onbekend land. Want mijn toorn slaat uit* als een vuur en zal altijd blijven woeden.   4 je zult je hand moeten losmaken van je erfdeel dat ik je heb gegeven, ik zal je je vijanden laten dienen in het land dat je niet kent; want er smeult een vuur in mijn neus dat tot in eeuwigheid zal branden! ••   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Liturgische lezing van de 6de (zesde) zondag door het jaar C : Jr 17,5-8 . Verwijzing : Jr 17,5-8 :
Dit zegt de Heer: Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. Hij is een kale struik in de steppe, nooit ziet hij regen; hij staat in dorre woestijngrond, in een onvruchtbaar gebied, waar niemand woont. Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem. Hij is als een boom die aan een rivier staat en wortels heeft tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn blad blijft groen. Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet; altijd blijft hij vrucht dragen.

Jr 17,5 - Jr 17,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
epikataratos o anthrôpos os tèn elpida echei ep' anthrôpon kai stèrisei sarka brachionos autou ep' auton kai apo kuriou apostè è kardia autou 5 haec dicit Dominus maledictus homo qui confidit in homine et ponit carnem brachium suum et a Domino recedit cor eius      [5] Zo spreekt de heer: ‘Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die steunt op een schepsel en zich afkeert van de heer.   [5] Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER.   5 ¶ Zo heeft gezegd de ENE: vervloekt de vent die veiligheid zoekt bij de mens en vlees heeft gemaakt tot zijn ‘arm’, en wiens hart afwijkt van de ENE;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1-3 . Verwijzing : ´âmar (zeggen) , zie Jr 1,4 .

4. ´ârûr (vervloekt) . Passief participium praesens nominatief mannelijk enkelvoud . In tweeëndertig verzen in de bijbel : (1) Gn 3,14 . (2) Gn 4,11 . (3) Gn 9,25 . (4) Gn 27,29 . (5) Gn 49,7 . In zestien verzen in Dt : Dt 27,15 en vlg. Dt 28,16 vlg. . In vijf verzen in Jr . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , waw = 6 . Totaal : 47 of 407 .
-´ârar (vervloeken) . Verwijzing : ârar (vervloeken) , zie Jr 17,5 .
--- ´ârûr hâ´îsj ´äsjèr (vervloekt de mens die) . In vijf verzen in de bijbel .
- kat-araomai (ver-vloeken) .
--- epi-kat'aratos (vervloekt) . In vijfendertig verzen in de bijbel .

7. jibhtach (hij vertrouwt) . In zeven verzen in de bijbel .
- bâtach (vertrouwen, zich veilig voelen) . Verwijzing : bâtach (vertrouwen, zich veilig voelen) , zie Jr 17,5 .
--- bâtachëthî (ik vertrouw) . Qal perfectum eerste persoon enkelvoud . In acht verzen in de bijbel : (1) Ps 13,6 .
--- ´al thirëtëchû (vertrouwt niet) . Qal jussief tweede persoon mannelijk meervoud . In vier verzen in de bijbel : (1) Ps 62,11 . (2) Ps 146,3 . (3) Jr 7,4 . (4) Mi 7,5 .

Jr 17,6 - Jr 17,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
6kai estai ôs è agriomurikè è en tè erèmô ouk opsetai otan elthè ta agatha kai kataskènôsei en alimois kai en erèmô en gè almura ètis ou katoikeitai  6 erit enim quasi myrice in deserto et non videbit cum venerit bonum sed habitabit in siccitate in deserto in terra salsuginis et inhabitabili       [6] Hij is een kale struik in de steppe; nooit krijgt hij regen. Hij staat op dorre woestijngrond in een onvruchtbaar, verlaten gebied.  [6] Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land.  6 worden zal hij als een kale struik in de steppe, die het niet ziet wanneer goed weer aankomt,– en woont op schroeiplekken in de woestijn, in een land dat te zout is en waar niemand gaat zitten. ••   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,7 - Jr 17,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
7kai eulogèmenos o anthrôpos os pepoithen epi tô kuriô kai estai kurios elpis autou  7 benedictus vir qui confidit in Domino et erit Dominus fiducia eius       [7] Gezegend is hij die op de heer vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem.  [7] Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.   7 Gezegend de vent die zijn veiligheid zoekt bij de ENE,– wiens veiligheid de ENE is geworden;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,8 - Jr 17,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
8kai estai ôs xulon euthènoun par' udata kai epi ikmada balei rizas autou kai ou fobèthèsetai otan elthè kauma kai estai ep' autô stelechè alsôdè en eniautô abrochias ou fobèthèsetai kai ou dialeipsei poiôn karpon  8 et erit quasi lignum quod transplantatur super aquas quod ad humorem mittit radices suas et non timebit cum venerit aestus et erit folium eius viride et in tempore siccitatis non erit sollicitum nec aliquando desinet facere fructum     [8] Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen. Een tijd van droogte deert hem niet, hij blijft vrucht dragen.  [8] Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.  8 wezen zal hij als een boom geplant aan waterstromen: naar een gracht zendt hij zijn wortels uit, hij ziet het niet als er hitte aankomt, blijvend is zijn uitloop groen; om een jaar van droogte bekommert hij zich niet, zonder ophouden draagt hij zijn vrucht.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,9 - Jr 17,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
9batheia è kardia para panta kai anthrôpos estin kai tis gnôsetai auton  9 pravum est cor omnium et inscrutabile quis cognoscet illud      [9] Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen?   [9] Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?   9 Een beentjelichter is het hart, meer dan alles, ongeneselijk is het,– wie kan het kennen?   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,10 - Jr 17,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
10egô kurios etazôn kardias kai dokimazôn nefrous tou dounai ekastô kata tas odous autou kai kata tous karpous tôn epitèdeumatôn autou  10 ego Dominus scrutans cor et probans renes qui do unicuique iuxta viam et iuxta fructum adinventionum suarum      [10] Ik, de heer, doorgrond hart en nieren, Ik beoordeel iedereen naar zijn daden, naar de vrucht van zijn werk.  [10] Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.  10 Ik, de ENE, die een hart doorgrond, en nieren proef!– om aan ieder te geven naar zijn woorden, naar de vrucht van zijn handelingen! ••   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,11 - Jr 17,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
11efônèsen perdix sunègagen a ouk eteken poiôn plouton autou ou meta kriseôs en èmisei èmerôn autou egkataleipsousin auton kai ep' eschatôn autou estai afrôn  11 perdix fovit quae non peperit fecit divitias et non in iudicio in dimidio dierum suorum derelinquet eas et in novissimo suo erit insipiens      [11] Zoals een patrijs de eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd, zo is iemand die op een oneerlijke manier rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven moet hij er afstand van doen; als zijn einde komt, blijkt dat hij een dwaas was.’  [11] Zoals een patrijs eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd, zo is een mens die op oneerlijke wijze rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven verliest hij alles, als zijn einde komt, blijkt zijn dwaasheid.’  11 Een veldhoen die bijeenscharrelt wat hij niet heeft gebaard is iemand die rijkdom vergadert maar niet rechtmatig; op de helft van zijn dagen moet hij die verlaten en op het laatst blijkt hij een dwaas.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,12 - Jr 17,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12thronos doxès upsômenos agiasma èmôn  12 solium gloriae altitudinis a principio locus sanctificationis nostrae      [12] Een hoge, roemrijke troon is vanaf het begin de plaats van ons heiligdom.  [12] ‘Een luisterrijke troon, hoog verheven vanaf het begin, dat is ons heiligdom.  12 ¶ Een troon vol glorie, een verhevenheid sinds den beginne,– is de plaats van ons heiligdom.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,13 - Jr 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
13upomonè israèl kurie pantes oi katalipontes se kataischunthètôsan afestèkotes epi tès gès grafètôsan oti egkatelipon pègèn zôès ton kurion  13 expectatio Israhel Domine omnes qui te derelinquunt confundentur recedentes in terra scribentur quoniam dereliquerunt venam aquarum viventium Dominum      [13] heer, hoop van Israël, iedereen die U verraadt staat beschaamd; zij die zich van U afkeren, zijn ten dode opgeschreven, want ze hebben de bron* van levend water verlaten. Genees mij, beschaam hen  [13] HEER, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER, de bron van levend water, verlaten.  13 Hoop van Israël, ENE, al wie u verlaten zullen beschaamd worden; mogen wie mij ontwijken in de aarde bijgeschreven worden, want de ader van levend water hebben ze verlaten, de ENE. ••    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,14 - Jr 17,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
14iasai me kurie kai iathèsomai sôson me kai sôthèsomai oti kauchèma mou su ei  14 sana me Domine et sanabor salvum me fac et salvus ero quoniam laus mea tu es       [14] heer, genees mij, en ik zal gezond zijn, red mij, en ik zal veilig zijn, want U komt alle eer toe.   [14] Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?  14 Genees mij, ENE, dan zal ik genezen, bevrijd gij mij en ik word vrij; want mijn loflied dat zijt gij!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,15 - Jr 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
15idou autoi legousi pros me pou estin o logos kuriou elthatô 15 ecce ipsi dicunt ad me ubi est verbum Domini veniat       [15] Hoor wat ze tegen mij zeggen: ‘Waar blijf je met het woord van de heer? Laat het maar in vervulling gaan.’  [15] Ze zeggen tegen mij: “Wat komt er uit van de woorden van de HEER?”   15 Zie, zij zeggen tot mij: waar is het woord van de ENE?, laat het toch komen!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,16 - Jr 17,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
16egô de ouk ekopiasa katakolouthôn opisô sou kai èmeran anthrôpou ouk epethumèsa su epistè ta ekporeuomena dia tôn cheileôn mou pro prosôpou sou estin  16 et ego non sum turbatus te pastorem sequens et diem hominis non desideravi tu scis quod egressum est de labiis meis rectum in conspectu tuo fuit       [16] Ik heb niet aangedrongen op rampen, een onheilsdag heb ik niet gewild. U kent alles wat over mijn lippen kwam, al mijn woorden zijn U bekend.  [16] Ik ben u, mijn herder, nooit ontvlucht, naar een onheilsdag heb ik nooit uitgezien. U weet wat over mijn lippen komt, al mijn woorden zijn u bekend.   16 Ik heb in uw gevolg niet aangedrongen op kwaad, een onherstelbare dag heb ik nooit begeerd, gij weet dat; wat van mijn lippen uitging, het is tegenover uw aanschijn geweest;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,17 - Jr 17,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
17mè genèthès moi eis allotriôsin feidomenos mou en èmera ponèra  17 non sis mihi tu formidini spes mea tu in die adflictionis      [17] Ik smeek U, word mijn ondergang niet, U bent mijn toevlucht in tijden van nood.  [17] Word niet mijn ondergang – niet u! U bent toch mijn toevlucht in tijden van nood?   17 word mij niet tot verwarring,– mijn toevlucht zijt gij ten dage van kwaad;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,18 - Jr 17,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
18kataischunthètôsan oi diôkontes me kai mè kataischuntheièn egô ptoètheièsan autoi kai mè ptoètheièn egô epagage ep' autous èmeran ponèran disson suntrimma suntripson autous  18 confundantur qui persequuntur me et non confundar ego paveant illi et non paveam ego induc super eos diem adflictionis et duplici contritione contere eos       [18] Laat mijn vervolgers beschaamd worden, niet mij. Laat hen ten ondergaan*, niet mij. Breng de onheilsdag over hen. Verpletter hen totaal.  [18] Laat mijn achtervolgers te schande staan – niet mij! Laat hen ten onder gaan – niet mij! Breng onheil over hen, tref hen, tref hen dodelijk.’   18 mogen beschaamd worden wie mij achtervolgen, dan word ík niet beschaamd, mogen zij verward raken, en moge ík niet in de war raken, doe over hen komen een dag van kwaad, en breek hen met een dubbele verbreking! ••    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,19 - Jr 17,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
19tade legei kurios badison kai stèthi en pulais uiôn laou sou en ais eisporeuontai en autais basileis iouda kai en ais ekporeuontai en autais kai en pasais tais pulais ierousalèm  19 haec dicit Dominus ad me vade et sta in porta filiorum populi per quam ingrediuntur reges Iuda et egrediuntur et in cunctis portis Hierusalem      [19] Zo spreekt de heer tegen mij: ‘Ga staan in de Volkspoort waardoor de koningen van Juda de stad in- en uitgaan, en in de andere poorten van Jeruzalem   [19] Dit zei de HEER tegen mij: ‘Ga in de Volkspoort staan, die de koningen van Juda plegen te gebruiken, en in de andere poorten van Jeruzalem.  19 ¶ Zo heeft de ENE gezegd tot mij: ga heen en blijf staan in de poort van de zonen van de manschap, waardoor Juda’s koningen thuiskomen en waardoor zij weggetrokken zijn,– ja, in alle poorten van Jeruzalem,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,20 - Jr 17,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20kai ereis pros autous akousate logon kuriou basileis iouda kai pasa ioudaia kai pasa ierousalèm oi eisporeuomenoi en tais pulais tautais  20 et dices ad eos audite verbum Domini reges Iuda et omnis Iudaea cunctique habitatores Hierusalem qui ingredimini per portas istas      [20] en zeg hun: “Koningen van Juda, inwoners van Juda en van Jeruzalem, die door deze poorten gaan, luister naar het woord van de heer.  [20] Verkondig daar: Koningen van Juda, inwoners van Juda en Jeruzalem, jullie die door deze poorten naar binnen gaan, luister naar de woorden van de HEER.  20 en zeg tot hen: hoort het woord van de ENE, koningen van Juda, gij allen van Juda en alle ingezetenen van Jeruzalem,– die door deze poorten binnenkomt!– ••   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,21 - Jr 17,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
21tade legei kurios fulassesthe tas psuchas umôn kai mè airete bastagmata en tè èmera tôn sabbatôn kai mè ekporeuesthe tais pulais ierousalèm  21 haec dicit Dominus custodite animas vestras et nolite portare pondera in die sabbati nec inferatis per portas Hierusalem      [21] Zo spreekt de heer: Ik waarschuw u voor het binnendragen van lasten door de poorten van Jeruzalem wanneer het sabbat is.  [21] Dit zegt de HEER: Wacht je er terdege voor om op sabbat goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen te brengen   21 zo heeft gezegd de ENE: weest waakzaam over uw zielen,– draagt geen draaglast op de sabbatdag om daarmee binnen te komen door Jeruzalems poorten!–   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,22 - Jr 17,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
22kai mè ekferete bastagmata ex oikiôn umôn en tè èmera tôn sabbatôn kai pan ergon ou poièsete agiasate tèn èmeran tôn sabbatôn kathôs eneteilamèn tois patrasin umôn kai ouk èkousan kai ouk eklinan to ous autôn 22 et nolite eicere onera de domibus vestris in die sabbati et omne opus non facietis sanctificate diem sabbati sicut praecepi patribus vestris      [22] U mag op de sabbat ook geen lasten uit uw huis dragen of ander werk doen. De sabbat moet heilig zijn voor u, zoals Ik uw voorvaderen heb geboden.   [22] en om uit jullie huizen goederen naar buiten te brengen. Verricht ook verder geen enkele bezigheid en vier de sabbat als heilige dag zoals ik jullie voorouders geboden heb.   22 en trekt niet met een draaglast uit uw huizen op de sabbatdag, welk werk ook, ge zult het niet doen; heiligen zult ge de sabbatdag zoals ik uw vaderen heb geboden;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,23 - Jr 17,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
23kai esklèrunan ton trachèlon autôn uper tous pateras autôn tou mè akousai mou kai tou mè dexasthai paideian  23 et non audierunt nec inclinaverunt aurem suam sed induraverunt cervicem suam ne audirent me et ne acciperent disciplinam       [23] Maar die hebben niet geluisterd en Mij niet gehoorzaamd. Hardnekkig weigerden ze Mij te gehoorzamen, ze namen niets van Mij aan.   [23] Maar zij luisterden niet, schonken mij geen gehoor; zij waren halsstarrig en ongehoorzaam en lieten zich niet terechtwijzen.  23 maar die hebben niet willen horen en hun oor niet geneigd; ze hebben hardnekkig niet gehoord en geen terechtwijzing aangenomen;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,24 - Jr 17,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
24kai estai ean akoè akousète mou legei kurios tou mè eisferein bastagmata dia tôn pulôn tès poleôs tautès en tè èmera tôn sabbatôn kai agiazein tèn èmeran tôn sabbatôn tou mè poiein pan ergon  24 et erit si audieritis me dicit Dominus ut non inferatis onera per portas civitatis huius in die sabbati et si sanctificaveritis diem sabbati ne faciatis in ea omne opus      [24] Maar als u wel naar Mij luistert – godsspraak van de heer – en op de sabbat geen lasten door de poorten de stad binnenbrengt; als u de sabbat heiligt door op die dag niet te werken,   [24] Als jullie wel naar mij luisteren – spreekt de HEER – en op sabbat geen goederen door de poorten van deze stad naar binnen brengen, de sabbat als heilige dag vieren en niet werken,  24 maar het zal geschieden, als zij horende naar mij horen, is de tijding van de ENE, en niet op de sabbatdag met een draaglast binnenkomen door de poorten van deze stad,– maar de dag van de sabbat heiligen en daarop geen enkel werk doen,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,25 - Jr 17,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
25kai eiseleusontai dia tôn pulôn tès poleôs tautès basileis kai archontes kathèmenoi epi thronou dauid kai epibebèkotes ef' armasin kai ippois autôn autoi kai oi archontes autôn andres iouda kai oi katoikountes ierousalèm kai katoikisthèsetai è polis autè eis ton aiôna 25 ingredientur per portas civitatis huius reges et principes sedentes super solium David et ascendentes in curribus et equis ipsi et principes eorum vir Iuda et habitatores Hierusalem et habitabitur civitas haec in sempiternum       [25] dan zullen de koningen die op de troon van David zitten op paarden en wagens door deze poorten de stad in- en uitgaan, evenals hun edelen en de inwoners van Juda en Jeruzalem. Dan blijft deze stad voor altijd bewoond.   [25] dan zullen Davids troonopvolgers door de poorten van deze stad naar binnen gaan, gezeten op paarden of rijdend op wagens en vergezeld van hun raadsheren en de inwoners van Juda en Jeruzalem. Dan zal deze stad altijd bewoond blijven.   25 binnenkomen zullen dan door deze poorten koningen en vorsten die zetelen op de troon van David en rijden met wagens en paarden, zij en hun vorsten, manvolk van Juda en ingezetenen van Jeruzalem!– en bewoond blijft deze stad voor eeuwig!–    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,26 - Jr 17,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
26kai èxousin ek tôn poleôn iouda kai kuklothen ierousalèm kai ek gès beniamin kai ek tès pedinès kai ek tou orous kai ek tès pros noton ferontes olokautômata kai thusian kai thumiamata kai manaa kai libanon ferontes ainesin eis oikon kuriou  26 et venient de civitate Iuda et de circuitu Hierusalem et de terra Beniamin et de campestribus et de montuosis et ab austro portantes holocaustum et victimam et sacrificium et tus et inferent oblationem in domum Domini      [26] En uit de steden van Juda, uit de omstreken van Jeruzalem, uit Benjamin, uit de Sefela, uit het bergland en uit de Negeb komt men naar het huis van de heer met brandoffers, slachtoffers, meeloffers, reukoffers en dankoffers.   [26] En uit de steden van Juda, de omgeving van Jeruzalem, het stamgebied van Benjamin, het heuvelland, het bergland en de Negev zal men brandoffers, vredeoffers, graanoffers, dankoffers en wierook naar de tempel van de HEER brengen.  26 komen zullen ze uit de steden van Juda, uit de omstreken van Jeruzalem en uit het land van Benjamin, uit de Laagte, het bergland van Negev, komend met opgangsgave, slachtoffer, broodgift en witte wierook,– en komen met een dankoffer het huis van de ENE binnen;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 17,27 - Jr 17,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
27kai estai ean mè eisakousète mou tou agiazein tèn èmeran tôn sabbatôn tou mè airein bastagmata kai mè eisporeuesthai tais pulais ierousalèm en tè èmera tôn sabbatôn kai anapsô pur en tais pulais autès kai katafagetai amfoda ierousalèm kai ou sbesthèsetai

 
27 si autem non audieritis me ut sanctificetis diem sabbati et ne portetis onus et ne inferatis per portas Hierusalem in die sabbati succendam ignem in portis eius et devorabit domos Hierusalem et non extinguetur       [27] Maar als u tegen mijn woord in de sabbat niet heiligt, als u op die dag lasten door de poorten Jeruzalem binnendraagt, dan steek Ik die poorten in brand; de burcht van Jeruzalem gaat in vlammen op, ze worden niet gedoofd.” ’  [27] Maar als jullie geen gehoor geven aan mijn gebod om de sabbat als heilige dag te vieren, als jullie op die dag goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen blijven brengen, zal ik de poorten in vlammen doen opgaan, en zal vuur de burchten van Jeruzalem verteren – en niemand die het zal blussen.’  27 maar als ge naar mij niet hoort om de sabbatdag te heiligen en geen draaglast te dragen als ge door Jeruzalems poorten binnenkomt op de sabbatdag,– dan zal ik in haar poorten een vuur aansteken dat Jeruzalems paleizen zal verteren en niet te doven is. •    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

wë´âkhëlâh ´armënôth (en ik zal paleizen / burchten verslinden) . Tenach (6) : (1) Jr 17,27 . (2) Jr 49,27 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,12 . (5) Am 2,2 . (8) Am 2,5 . (6) Am 2,5 .