JEREMIA 35 -- Jr 35 -- Jr 35 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van het boek Jeremia : - Jr 1 - Jr 2 - Jr 3 - Jr 4 - Jr 5 - Jr 6 - Jr 7 - Jr 8 - Jr 9 - Jr 10 - Jr 11 - Jr 12 - Jr 13 - Jr 14 - Jr 15 - Jr 16 - Jr 17 - Jr 18 - Jr 19 - Jr 20 - Jr 21 - Jr 22 - Jr 23 - Jr 24 - Jr 25 - Jr 26 - Jr 27 - Jr 28 - Jr 29 - Jr 30 - Jr 31 - Jr 32 - Jr 33 - Jr 34 - Jr 35 - Jr 36 - Jr 37 - Jr 38 - Jr 39 - Jr 40 - Jr 41 - Jr 42 - Jr 43 - Jr 44 - Jr 45 - Jr 46 - Jr 47 - Jr 48 - Jr 49 - Jr 50 - Jr 51 - Jr 52 -
Tekstuitleg per perikope :
Tekstuitleg vers per vers : - Jr 35, 1 - Jr 35, 2 - Jr 35, 3 - Jr 35, 4 - Jr 35, 5 - Jr 35, 6 - Jr 35, 7 - Jr 35, 8 - Jr 35, 9 - Jr 35, 10 - Jr 35, 11 - Jr 35, 12 - Jr 35, 13 - Jr 35, 14 - Jr 35, 15 - Jr 35, 16 - Jr 35, 17 - Jr 35, 18 - Jr 35, 19 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie : JEREMIA
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŘsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

De levenswijze van de Rekabieten

Jr 35, 1 - Jr 35, 1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[1] Dit woord kwam van de heer tot Jeremia in de tijd van Jojakim*, zoon van Josia, de koning van Juda: 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 2 - Jr 35, 2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] ‘Ga naar de Rekabieten, haal hen over om met u mee te gaan naar de tempelhallen en bied hun daar wijn aan.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 3 - Jr 35, 3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[3] Ik slaagde erin Jaäzanja, zoon van Jirmeja en zoon van Chabassinja, met zijn broers en zijn zonen, de hele stam van de Rekabieten, 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 35, 4 - Jr 35, 4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] naar het huis van de heer te brengen, in het verblijf van de zonen van Chanan, zoon van Jigdaljahu, de man* van God. Dit lag naast het verblijf van de edelen, boven dat van Maäseja, zoon van Sallum, de tempelwachter.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 5 - Jr 35, 5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Ik zette de Rekabieten kannen wijn en bekers voor en nodigde hen uit te drinken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 6 - Jr 35, 6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[6] Maar zij antwoordden: ‘Wij drinken geen wijn; onze vader Jonadab, zoon van Rekab, heeft ons dat verboden. Hij heeft gezegd: “Jullie mogen geen wijn drinken, ook jullie zonen mogen dat niet. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 7 - Jr 35, 7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Jullie mogen geen huizen bouwen, jullie mogen niet zaaien, geen wijnstokken planten of in eigendom hebben. Altijd moeten jullie in tenten wonen; dan zullen jullie lang leven in het land waar jullie als vreemdeling verblijven.”       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 8 - Jr 35, 8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Al deze bevelen van onze vader Jonadab, zoon van Rekab, hebben wij opgevolgd. Wij drinken ons hele leven geen wijn, ook onze vrouwen en kinderen niet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 9 - Jr 35, 9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] Wij bouwen geen huizen, wij hebben geen wijngaarden, geen akkers, geen zaaigoed        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 10 - Jr 35, 10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] en wij wonen in tenten. Wij houden ons aan alles wat onze vader Jonadab heeft voorgeschreven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 35, 11 - Jr 35, 11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Pas toen koning Nebukadnessar van Babel dit land was binnengevallen, hebben wij gezegd: “Laat ons naar Jeruzalem gaan om aan de legers van de Chaldeeën en van de Arameeërs te ontkomen”; en zo leven wij nu in Jeruzalem.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 12 - Jr 35, 12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Toen kwam het woord van de heer tot Jeremia:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 13 - Jr 35, 13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Zo spreekt de heer van de machten, de God van Israël: ‘Ga de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem zeggen: “Hier kunt u leren, hoe u mijn woorden moet gehoorzamen – godsspraak van de heer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 35, 14 - Jr 35, 14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Het bevel van Jonadab, zoon van Rekab, die zijn zonen verbood wijn te drinken, wordt nageleefd. Tot op de dag van vandaag drinken ze geen wijn, uit eerbied voor het bevel van hun stamvader. Maar naar de woorden die Ik telkens opnieuw tot u richt, luistert u niet.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 15 - Jr 35, 15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Telkens opnieuw heb Ik mijn dienaren, de profeten, tot u gezonden met de boodschap: Bekeer u en beter uw leven. Loop geen andere goden na en vereer ze niet. Dan blijft u wonen in het land, dat Ik aan u en uw voorvaderen gegeven heb. Maar u hebt niet geluisterd en Mij niet gehoorzaamd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

27. - 28.. nâthaththî lâkhèm (ik zal geven aan jullie) . Tenach (11) : (1) Gn 1,29 . (2) Gn 9,3 . (3) Nu 18, 26 . (4) Dt 3,19 . (5) Dt 3,20 . (6) Dt 9,23 . (7) Spr 4, 2 . (8) Jr 7,14 . (9) Jr 23,39 . (10) Jr 35, 15 . (11) Am 4,6 .

26. - 28. ´äsjèr nâthaththî lâkhèm (dat ik zal geven aan jullie) . In zeven verzen : (1) Nu 18, 26 . (2) Dt 3,19 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 9,23 . (5) Jr 7,14 . (6) Jr 23,39 . (7) Jr 35, 15 .

Jr 35, 16 - Jr 35, 16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] De afstammelingen van Jonadab, zoon van Rekab, hebben het bevel van hun stamvader uitgevoerd. Maar dit volk heeft niet naar Mij geluisterd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 17 - Jr 35, 17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Daarom”, zo spreekt de heer, de God van de machten, de God van Israël, “breng Ik over Juda en de inwoners van Jeruzalem alle rampen waarmee Ik hen bedreigd heb; want Ik heb tegen hen gesproken maar ze hebben niet geluisterd; Ik heb hen geroepen maar zij hebben niet geantwoord.” ’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 18 - Jr 35, 18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[18] En tegen de Rekabieten zei Jeremia: ‘Zo spreekt de heer van de machten, de God van Israël: “Omdat u uw stamvader Jonadab gehoorzaamt, al zijn voorschriften onderhoudt en doet wat hij u heeft opgedragen,  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 35, 19 - Jr 35, 19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] daarom”, zo spreekt de heer van de machten, Israëls God, “zal het Jonadab, zoon van Rekab, nooit aan nakomelingen ontbreken die in mijn dienst staan.” ’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van