JEREMIA 36 -- Jr 36 -- Jr (Jeremia) -- Jr 36 -- verwijzingen --

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het boek Jeremia : - Jr 1 - Jr 2 - Jr 3 - Jr 4 - Jr 5 - Jr 6 - Jr 7 - Jr 8 - Jr 9 - Jr 10 - Jr 11 - Jr 12 - Jr 13 - Jr 14 - Jr 15 - Jr 16 - Jr 17 - Jr 18 - Jr 19 - Jr 20 - Jr 21 - Jr 22 - Jr 23 - Jr 24 - Jr 25 - Jr 26 - Jr 27 - Jr 28 - Jr 29 - Jr 30 - Jr 31 - Jr 32 - Jr 33 - Jr 34 - Jr 35 - Jr 36 - Jr 37 - Jr 38 - Jr 39 - Jr 40 - Jr 41 - Jr 42 - Jr 43 - Jr 44 - Jr 45 - Jr 46 - Jr 47 - Jr 48 - Jr 49 - Jr 50 - Jr 51 - Jr 52 -
Tekstuitleg per perikope :
Tekstuitleg vers per vers : - Jr 36,1 - Jr 36,2 - Jr 36,3 - Jr 36,4 - Jr 36,5 - Jr 36,6 - Jr 36,7 - Jr 36,8 - Jr 36,9 - Jr 36,10 - Jr 36,11 - Jr 36,12 - Jr 36,13 - Jr 36,14 - Jr 36,15 - Jr 36,16 - Jr 36,17 - Jr 36,18 - Jr 36,19 - Jr 36,20 - Jr 36,21 - Jr 36,22 - Jr 36,23 - Jr 36,24 - Jr 36,25 - Jr 36,26 - Jr 36,27 - Jr 36,28 - Jr 36,29 - Jr 36,30 - Jr 36,31 - Jr 36,32 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , koran , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie : JEREMIA
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Jr 36,1 - Jr 36,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] In het vierde regeringsjaar van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de heer tot Jeremia:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,2 - Jr 36,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] ‘Neem een boekrol* en teken er alles in op wat Ik heb gezegd over Israël, over Juda en over de volken, toen Ik tegen u begon te spreken, vanaf de tijd van Josia tot op de dag van vandaag.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,3 - Jr 36,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Misschien bekeert het huis van Juda zich bij het horen van al de rampen die Ik hun wil aandoen en kan Ik hun misdaden en zonden vergeven.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 36,4 - Jr 36,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Jeremia liet Baruch, zoon van Neria, roepen en deze tekende in de boekrol alle woorden van de heer op die Jeremia dicteerde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

13. - 14. dibhëre(j) JHWH (woorden van JHWH) . Tenach (16) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) Nu 11,24 . (5) Joz 3,9 . (6) 1 S 8,10 . (7) 1 S 15,1 . (8) 2 Kr 11,4. (9) Jr 36,4 . (10) Jr 36,6 . (11) Jr 36,8 . (12) Jr 36,11 . (13) Jr 37,2 . (14) Jr 43,1 . (15) Ez 11,25 . (16) Am 8,11 .

11. - 14. ´eth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Am 8,11 . (2) Nu 11,24 . ´èth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (3) : (1) Joz 3,9 . (2) 2 Kr 11,4. (3) Jr 36,6 . ´eth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (6) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) 1 S 8,10 . (5) Jr 36,4 . (6) Ez 11,25 . ´èth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Jr 36,11 . (2) Jr 43,1 .

Jr 36,5 - Jr 36,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Daarop gaf Jeremia aan Baruch de opdracht: ‘Nu ze mij tegenhouden om naar het huis van de heer te gaan,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,6 - Jr 36,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] ga jij erheen, en je leest uit de boekrol de woorden van de heer voor die ik gedicteerd heb, voor alle aanwezigen op de vastendag, ook voor de Judeeërs die gekomen zijn uit de andere steden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

9. - 10. dibhëre(j) JHWH (woorden van JHWH) . Tenach (16) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) Nu 11,24 . (5) Joz 3,9 . (6) 1 S 8,10 . (7) 1 S 15,1 . (8) 2 Kr 11,4. (9) Jr 36,4 . (10) Jr 36,6 . (11) Jr 36,8 . (12) Jr 36,11 . (13) Jr 37,2 . (14) Jr 43,1 . (15) Ez 11,25 . (16) Am 8,11 .

8. - 10. ´eth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Am 8,11 . (2) Nu 11,24 . ´èth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (3) : (1) Joz 3,9 . (2) 2 Kr 11,4. (3) Jr 36,6 . ´eth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (6) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) 1 S 8,10 . (5) Jr 36,4 . (6) Ez 11,25 . ´èth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Jr 36,11 . (2) Jr 43,1 .

Jr 36,7 - Jr 36,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Misschien bidden ze dan tot de heer en bekeren zij zich, want de heer is zeer woedend op dit volk.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,8 - Jr 36,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Baruch, zoon van Neria, deed wat de profeet Jeremia hem had opgedragen en las in het huis van de heer uit de boekrol de woorden van de heer voor.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

12. - 13. dibhëre(j) JHWH (woorden van JHWH) . Tenach (16) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) Nu 11,24 . (5) Joz 3,9 . (6) 1 S 8,10 . (7) 1 S 15,1 . (8) 2 Kr 11,4. (9) Jr 36,4 . (10) Jr 36,6 . (11) Jr 36,8 . (12) Jr 36,11 . (13) Jr 37,2 . (14) Jr 43,1 . (15) Ez 11,25 . (16) Am 8,11 .

Jr 36,9 - Jr 36,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] In de negende maand van het vijfde regeringsjaar van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, vastten de inwoners van Jeruzalem, en al het volk uit de steden van Juda dat naar Jeruzalem kwam om de heer te eren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,10 - Jr 36,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Toen las Baruch in het huis van de heer voor alle aanwezigen uit de boekrol alle woorden van Jeremia voor. Dit gebeurde op het bovenste plein in het verblijf van Gemarja*, zoon van de schrijver Safan, vlakbij de Nieuwe Poort.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


 

Jr 36,11 - Jr 36,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[11] Toen Michajehu, zoon van Gemarja, zoon van Safan, alle woorden van de heer hoorde die in de boekrol stonden,  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

9. - 10. dibhëre(j) JHWH (woorden van JHWH) . Tenach (16) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) Nu 11,24 . (5) Joz 3,9 . (6) 1 S 8,10 . (7) 1 S 15,1 . (8) 2 Kr 11,4. (9) Jr 36,4 . (10) Jr 36,6 . (11) Jr 36,8 . (12) Jr 36,11 . (13) Jr 37,2 . (14) Jr 43,1 . (15) Ez 11,25 . (16) Am 8,11 .

7. - 10. ´eth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Am 8,11 . (2) Nu 11,24 . ´èth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (3) : (1) Joz 3,9 . (2) 2 Kr 11,4. (3) Jr 36,6 . ´eth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (6) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) 1 S 8,10 . (5) Jr 36,4 . (6) Ez 11,25 . ´èth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Jr 36,11 . (2) Jr 43,1 .

Jr 36,12 - Jr 36,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] ging hij naar het kabinet van de schrijver in het koninklijk paleis. Alle edelen waren daar in zitting bijeen: de schrijver Elisama; Delaja, zoon van Semaja; Elnatan, zoon van Akbor; Gemarja, zoon van Safan; Sidkia, zoon van Chananja, en de overige edelen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,13 - Jr 36,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Michajehu vertelde hun wat hij Baruch uit de boekrol aan alle aanwezigen had horen voorlezen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Jr 36,14 - Jr 36,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Daarop stuurden de edelen Jehudi, zoon van Netanja en zoon van Selemja, zoon van Kusi, naar Baruch met het bevel: ‘Kom hierheen met de boekrol die u het volk hebt voorgelezen.’ En Baruch, zoon van Neria, ging met de boekrol naar hen toe.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,15 - Jr 36,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Ze zeiden hem: ‘Ga zitten en lees.’ En Baruch begon te lezen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,16 - Jr 36,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Toen ze alles hadden gehoord, waren ze diep onder de indruk en zeiden tegen Baruch: ‘Wij moeten de koning onmiddellijk op de hoogte brengen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,17 - Jr 36,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] En zij vroegen Baruch: ‘Vertel eens: waar komt alles wat u geschreven hebt vandaan?’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,18 - Jr 36,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Hij antwoordde: ‘Van Jeremia, hij dicteerde mij en ik schreef alles met inkt in de boekrol.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,19 - Jr 36,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Toen zeiden de edelen tegen Baruch: ‘Verberg u samen met Jeremia en laat niemand weten waar u bent.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,20 - Jr 36,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Zij gingen naar het hof en brachten de koning van alles op de hoogte; de boekrol hadden ze in het kabinet van de schrijver Elisama achtergelaten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,21 - Jr 36,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[21] De koning stuurde Jehudi daarheen om de boekrol te halen en deze las hem voor aan de koning en aan de aanwezige edelen. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,22 - Jr 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] De koning zat in het winterpaleis bij het vuur; het was de negende maand.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Jr 36,23 - Jr 36,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Telkens als Jehudi drie of vier kolommen had gelezen, sneed de koning ze met een pennenmes af en wierp ze in het vuur, totdat de hele rol was verbrand.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,24 - Jr 36,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Noch de koning noch zijn hovelingen raakten onder de indruk bij het horen van alles wat erin stond; niemand scheurde zijn kleren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,25 - Jr 36,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Elnatan, Delaja en Gemarja smeekten de koning de boekrol niet te verbranden maar hij luisterde niet naar hen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Jr 36,26 - Jr 36,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Hij gaf zelfs aan zijn zoon Jerachmeël, aan Seraja, zoon van Azriël, en aan Selemja, zoon van Abdeël, het bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de heer hield hen verborgen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,27 - Jr 36,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Toen de koning de rol met alles wat Jeremia aan Baruch gedicteerd had verbrand had, kwam het woord van de heer tot Jeremia:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,28 - Jr 36,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] ‘Neem een andere rol en schrijf er opnieuw alles in, wat er in de rol stond die koning Jojakim van Juda verbrand heeft.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,29 - Jr 36,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] En tegen koning Jojakim van Juda moet u zeggen: “Dit zegt de heer: U hebt die boekrol verbrand en gezegd: ‘Waarom hebt u daarin geschreven: De koning van Babel komt dit land verwoesten zodat er geen mens of dier overblijft?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,30 - Jr 36,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] Daarom”, zo spreekt de heer over koning Jojakim van Juda, “zal geen van zijn nakomelingen op de troon van David zitten. Zijn lijk zal overdag in de hitte blijven liggen, ’s nachts in de kou.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,31 - Jr 36,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] Ik zal zijn misdaden straffen, die van zijn nageslacht en van zijn hof; Ik breng over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de burgers van Juda alle rampen die Ik heb aangekondigd, zonder dat zij hebben geluisterd.” ’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Jr 36,32 - Jr 36,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[32] Jeremia stelde de schrijver Baruch een nieuwe boekrol ter hand. Deze schreef daarin wat Jeremia dicteerde: alles wat in de boekrol gestaan had die door koning Jojakim van Juda was verbrand en nog vele andere woorden van dezelfde strekking. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van