BIJBELBOEK Jesaja TAALGEBRUIK A
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : taalgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. SynoJsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf . - Jesaja -

- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Jsalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (ApokalyJs) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

          Js 4 Js 5 Js 6 Js 7 Js 8 Js 9 Js 10 Js 11 Js 12 Js 13 Js 14 Js 15 Js 16 Js 17 Js 18 Js 19 Js 20 Js 21 Js 22 Js 23 Js 24 Js 25 Js 26 Js 27 Js 28 Js 29
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
  Js 30 Js 31 Js 32 Js 33 Js 34 Js 35 Js 36 Js 37 Js 38 Js 39 Js 40 Js 41 Js 42 Js 43 Js 44 Js 45 Js 46 Js 47 Js 48 Js 49 Js 50 Js 51 Js 52 Js 53 Js 54 Js 55 Js 56 Js 57 Js 58 Js 59
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
  Js 60 Js 61 Js 62 Js 63 Js 64 Js 65 Js 66 Js 67 Js 68 Js 69 Js 70 Js 71 Js 72 Js 73 Js 74 Js 75 Js 76 Js 77 Js 78 Js 79 Js 80 Js 81 Js 82 Js 83 Js 84 Js 85 Js 86 Js 87 Js 88 Js 89
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

- aanwijz. voornaamw. . aanwijz. voornaamw. . Taalgebruik in Tenach : aanwijz. voornaamw. . Taalgebruik in Jesaja : aanwijz. voornaamw. .
- zèh (deze, dit) . Getalwaarde : zain = 16 of 70 , he = 5 ; totaal : 21 of 75 . Structuur : 7 - 5 . Gr. aanwijz. voornaamw. houtos (deze) . Taalgebruik in het N.T. : houtos (deze) . Taalgebruik in Lc : houtos (deze) . Taalgebruik in Hnd : houtos (deze) . Taalgebruik in de Septuaginta : houtos (deze) . Lat. hic - haec - hoc . Fr. ceci . Ned. deze , dat / dit . D. der - die - das . E. this - that . Tenach (305) . Pentateuch (87) . Js (17) : (1) Js 6,3 . (2) Js 6,7 . (3) Js 16,13 . (4) Js 17,14 . (5) Js 21,9 . (6) Js 23,13 . (7) Js 25,9 . (8) Js 29,11 . (9) Js 29,12 . (10) Js 30,21 . (11) Js 37,22 . (12) Js 44,5. (13) Js 50,1. (14) Js 58,6 . (15) Js 63,1 . (16) Js 66,1 . (17) Js 66,2 .

- ´ädonâj / ´ädonaj (mijn heer / mijne heren) . ´ädonâj / ´ädonaj (mijn heer / mijne heren) . Taalgebruik in Tenach : ´ädonâj / ´ädonaj (mijn heer / mijne heren) . Getalwaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 29 OF 65 (5 X 13 of (2 X 26) + 13 . Structuur : 1 - 4 - 5 - 1 . Tenach (568) . Pentateuch (67) . Js (47) . JHWH wordt als ´ädonâj uitgesproken . Gr. kurios (heer) . Taalgebruik in het N.T. : kurios (heer) . Taalgebruik in de Septuaginta : kurios (heer) . Lat. dominus . Fr. seigneur . D. Herr . E. Lord . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het N.T. (718) . Tenach (568) . Pentateuch (67) . Js (47) . Js 1-39 (35) . Js 40-55 (7) . Js 56-66 (5) . Js 1-39 (35) : Js 6 (3) : (1) Js 6,1 . (2) Js 6,8 . (3) Js 6,11 . Js 40-55 (7) : (1) Js 40,10 . (2) Js 48,16 . (3) Js 49,22 . (4) Js 50,4 . (5) Js 50,5 . (6) Js 50,9 . (7) Js 52,4 . Js 56-66 (5) : (1) Js 56,8 . (2) Js 61,1 . (3) Js 61,11 . (4) Js 65,13 . (5) Js 65,15 . ´ädonâj JHWH . Js 40-55 (7 / 7) .
Tegenover ´ädonaj (mijn heer / mijne heren) staat `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenach : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenach (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het N.T. : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het N.T. : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het N.T. (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het N.T. (24) .

- `ajin (oog, bron) . `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenach : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het N.T. : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) .

- `al (op, overeenkomstig) . `al (op, overeenkomstig, omwille van) . Taalgebruik in Tenach : `al (op, overeenkomstig) . Taalgebruik in Jesaja : `al (op, overeenkomstig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 of 100 . Structuur : 7 - 3 . Tenach (3075) . Js (170) . Js 1 (2) : (1) Js 1,1 . (2) Js 1,5 . Js 40 (3) : (1) Js 40,2 . (2) Js 40,9 . (3) Js 40,22 .
- `al mâh (omwille van wat, waarom) . Tenach (6) : (1) Dt 29,23 . (2) 1 K 9,8 . (3) Ps 10,13 . (4) Js 1,5 . (5) Jr 16,10 . (6) Jr 22,8 .

- `âlâj (over mij) < voorzetsel `al + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. mann. enk. . `-l-j . Tenach (225) . Pentateuch (23) . Js (5) . `âlâj (over mij) . Jesaja (1) : Js 61,1 .
- `âlâ(j)w (over hem) < voorzetsel `al + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . Tenach (368) . Js (23) : (1) Js 5,6 . (2) Js 5,25 . (3) Js 5,30 . (4) Js 8,1 . (5) Js 9,10 . (6) Js 10,26 . (7) Js 11,2 . (8) Js 16,5 . (9) Js 18,6 . (10) Js 19,16 . (11) Js 19,17 . (12) Js 22,24 . (13) Js 26,21 . (14) Js 30,12 . (15) Js 30,32 . (16) Js 31,4 . (17) Js 36,6 . (18) Js 37,22 . (19) Js 42,1 . (20) Js 42,25 . (21) Js 52,15 . (22) Js 53,5 . (23) Js 56,8 .

`am (volk) . `am (volk) . Taalgebruik in Tenach : `am (volk) . Taalgebruik in Jesaja : `am (volk) . Gr. laos (volk) . Taalgebruik in de Septuaginta : laos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : laos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . Een vorm van laos (volk) in de LXX (2064) , in het N.T. (141) .

- ´âmar (zeggen) . ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) . ´-m-r . Tenach (790) . Pentateuch (84) . Js (81) . Js 1-39 (30) . Js 40-55 (35) . Js 56-66 (16) .
- Js 1-39 (30) . (1) Js 6,8 . (2) Js 7,7 . Js 29 (2) : (1) Js 29,16 . (2) Js 29,22 .
- Js 40-55 (35) . Js 40 (1) Js 40,6 . Js 41 (1) Js 41,7 . Js 42 (2) : (1) Js 42,5 . (2) Js 42,22 (act. qal part. nom. mann. enk. ´omèr = zeggende) . Js 43 (4) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,6 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 . Js 44 (3) : (1) Js 44,2 . (2) Js 44,6 . (3) Js 44,24 . Js 45 (7) : (1) Js 45,1 . (2) Js 45,10 . (3) Js 45,11 . (4) Js 45,13 . (5) Js 45,14 . (6) Js 45,18 . (7) Js 45,24 . Js 46 (1) Js 46,10 . Js 48 (2) : (1) Js 48,17 . (2) Js 48,22 . Js 49 (5) : (1) Js 49,5 . (2) Js 49,7 . (3) Js 49,8 . (4) Js 49,22 . (5 ) Js 49,25 . Js 50 (1) Js 50,1 . Js 51 (1) Js 51,22 . Js 52 (3) : (1) Js 52,3 . (2) Js 52,4 . (3) Js 52,7 . Js 53 (0) . Js 54 (4) : (1) Js 54,1 . (2) Js 54,6 . (3) Js 54,8 . (4) Js 54,10 . Js 55 (0) .
- Js 56-66 (16) . Js 56 (2) : (1) Js 56,1 . (2) Js 56,4 . Js 57 (3) : (1) Js 57,15 . (2) Js 57,19 . (3) Js 57,21 . Js 59 (1) : Js 59,21 . Js 65-66 (10) : (1) Js 65,7 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,13 . (4) Js 65,25 . (5) Js 66,1 . (6) Js 66,9 . (7) Js 66,12 . (8) Js 66,20 . (9) Js 66,21 . (10) Js 66,23 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. ´âmarëthî (ik zei) . Tenach (82) . Js (9) : (1) Js 22,4 . (2) Js 28,23 . (3) Js 32,9 . (4) Js 36,5 . (5) Js 38,10 . (6) Js 38,11 . (7) Js 45,19 . (8) Js 49,4 . (9) Js 65,1 .
- ´âmar ´ädonâj (mijn heer zegt) . Tenach (140) . Js (9) : (1) Js 10,24 . (2) Js 21,16 . (3) Js 22,14 . (4) . Js 22,15 . (5) Js 28,16 . (6) Js 30,15 . (7) Js 49,22 . (8) Js 52,4 . (9) Js 65,13 . + JHWH . Tenach (137 / 140) . Js (9 / 9) .
-- ´âmar ´ädonâj ´elâj (mijn heer zegt) . Tenach (1) . Slechts in Js 21,16 .
-- ´âmar JHWH (JHWH zegt) . Tenach (376X) . Js (42) . Js 1-39 (10) . Js 40-55 (20) . Js 56-66 (12) . Js 1-39 (10) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 29,22 . (4) Js 31,4 . (5) Js 37,6 . (6) Js 37,21 . (7) Js 37,33 . (8) Js 38,1 . (9) Js 38,5 . (10) Js 38,6 . Js 40-55 (20) . (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 . (4) Js 44,2 . (5) Js 44,6 . (6) Js 44,24 . (7) Js 45,1 . (8) Js 45,11 . (9) Js 45,13 . (10) Js 45,14 . (11) Js 45,18 . (12) Js 48,17 . (13) Js 48,22 . (14) Js 49,5 . (15) Js 49,7 . (16) Js 49,8 . (17) Js 49,25 . (18) Js 50,1 . (19) Js 52,3 . (20) Js 54,1 . Js 65-66 (8 / 10 en 8 / 21) : (1) Js 65,7 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,25 . (4) Js 66,1 . (5) Js 66,12 . (6) Js 66,20 . (7) Js 66,21 . (8) Js 66,23 .
-- koh ´âmar (zo zegt hij) . Tenach (401) . Js (44) . Js 1-39 (14) . Js 40-55 (16) . Js 56-66 (4) .
- Js 1-39 (14 / 24 en 14 / 30) : (1) Js 7,7 . (2) Js 10,24 . (3) Js 22,15 . (4) Js 28,16 . (5) Js 29,22 . (6) Js 30,12 . (7) Js 36,4 . (8) Js 36,14 . (9) Js 37,3 . (10) Js 37,6 . (11) Js 37,21 . (12) Js 37,33 . (13) Js 38,1 . (14) Js 38,5 . Js 40-55 (20) : (1) Js 42,5 . (2) Js 43,1 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 . (5) Js 44,2 . (6) Js 44,6 . (7) Js 44,24 . (8) Js 45,1 . (9) Js 45,11 . (10) Js 45,14 . (11) Js 45,18 . (12) Js 48,17 . (13) Js 49,7 . (14) Js 49,8 . (15) Js 49,22 . (15) Js 49,25 . (17) Js 50,1 . (18) Js 51,22 . (19) Js 52,3 . (20) Js 52,4 . In 4 verzen wordt koh ´âmar (zo zegt hij) voorafgegaan door kî (want) : (1) Js 45,18 . (2) Js 49,25 . (3) Js 52,3 . (4) Js 52,4 .
- Js 56-66 (4) : (1) Js 56,1 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,13 . (4) Js 66,1 .
-- koh ´âmar ´ädonâj (want zo zegt mijn heer) . Tenach (126) . Js (6) : (1) Js 7,7 . (2) Js 10,24 . (3) Js 22,15 . (4) Js 28,16 . (5) Js 49,22 . (6) Js 65,13 .
-- kî koh ´âmar ´ädonâj (want zo zegt mijn heer) . Tenach (10) . Js (3) : (1) Js 21,16 . (2) Js 30,15 . (3) Js 52,4 .
-- koh ´âmar JHWH (zo zegt JHWH) . Tenach (247) . Js (22) . Js 1-39 (6) . Js 40-55 (13) . Js 56-66 (3) . Js 1-39 (6) : (1) Js 29,22 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,21 . (4) Js 37,33 . (5) Js 38,1 . (6) Js 38,5 . Js 40-55 (13) : (1) Js 29,22 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,21 . (4) Js 37,33 . (5) Js 38,1 . (6) Js 38,5 . Js 40-55 (13) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 . (4) Js 44,2 . (5) Js 44,6 . (6) Js 44,24 . (7) Js 45,1 . (8) Js 45,11 . (9) Js 45,14 . (10) Js 48,17 . (11) Js 49,7 . (12) Js 49,8 . (13) Js 50,1 . Js 56-66 (3) : (1) Js 56,1 . (2) Js 65,8 . (3) Js 66,1 .
-- wë`aththâh koh ´âmar (+ JHWH) (en welnu zo spreekt - JHWH -) . Tenach (3) : (1) Js 43,1 . (2) Js 44,7 . (3) Hag 1,5 .
-- kî koh ´âmar JHWH (want zo spreekt JHWH) . Tenach (46) . Js (8) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 31,4 . (4) Js 45,18 . (5) Js 49,25 . (6) Js 52,3 . (7) Js 56,4 . (8) Js 66,12 .

Een vorm van ´âmar (zeggen) in Js 7 (8) : (1) Js 7,2 . (2) Js 7,3 . (3) Js 7,4 . (4) Js 7,5 . (5) Js 7,7 . (6) Js 7,10 . (7) Js 7,12 . (8) Js 7,13 . Een vorm van ´âmar (zeggen) in Js 29 (5) : (1) Js 29,11 . (2) Js 29,12 . (3) Js 29,15 . (4) Js 29,16 . (5) Js 29,22 . Een vorm van ´âmar (zeggen) in Js 39 (5) : (1) Js 39,3 . (2) Js 39,4 . (3) Js 39,5 . (4) Js 39,6 . (5) Js 39,8 .

1   Js Js 1 Js 2 Js 3 Js 4 Js 5 Js 6 Js 7 Js 8 Js 9 Js 10 Js 11 Js 12 Js 13 Js 14 Js 15 Js 16 Js 17 Js 18 Js 19 Js 20 Js 21 Js 22 Js 23 Js 24 Js 25 Js 26 Js 27 Js 28 Js 29
2   289                                                          
3                                                              
4                                                              
5                                                              

 

1   Js 31 Js 32 Js 33 Js 34 Js 35 Js 36 Js 37 Js 38 Js 39 Js 40 Js 41 Js 42 Js 43 Js 44 Js 45 Js 46 Js 47 Js 48 Js 49 Js 50 Js 51 Js 52 Js 53 Js 54 Js 55 Js 56 Js 57 Js 58 Js 59 Js 60 Js 61 Js 62 Js 63 Js 64 Js 65 Js 66
2                                                    
3                                                                    
4                                                                    
5                                                                      

wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jona : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Tenach (1879) . Pentateuch (594) . Js (33) . Js 1-39 (27) . Js 40-55 (4) . Js 56-66 (2) . Js 7 (3) : (1) Js 7,3 . (2) Js 7,12 . (3) Js 7,13 . Js 39 (4) : (1) Js 39,3 . (2) Js 39,4 . (3) Js 39,5 . (4) Js 39,8 . Js 49 (2) : (1) Js 49,3 . (2) Js 49,6 .

- ´änî (ik) . ´änî (ik) . Taalgebruik in Tenach : ´änî (ik) . Taalgebruik in Jesaja : ´änî (ik) . Getalwaarde : aleph = 1 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 25 (5²) OF 61 . Structuur : 1 - 5 - 1 . Gr. egô (ik) . Taalgebruik in de LXX : egô (ik) . Taalgebruik in het N.T. : egô (ik) . Lat. ego . Ned. : ik . Fr. je . E. I . D. Ich . Tenach (653) . Js (61) . Js 1-39 (9) . Js 40-66 (40) . Js 55-66 (12) . Js 40 (0) . Js 41 (5) : (1) Js 41,4 . (2) Js 41,10 . (3) Js 41,13 . (4) Js 41,14 . (5) Js 41,17 . Js 42 (3) : (1) Js 42,6 . (2) Js 42,8 . (3) Js 42,9 . Js 43 (6) : (1) Js 43,2 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,5 . (4) Js 43,10 . (5) Js 43,13 . (6) Js 43,15 . Js 44 (2) : (1) Js 44,5 . (2) Js 44,6 . Js 45 (11) : (1) Js 45,2 . (2) Js 45,3 . (3) Js 45,5 . (4) Js 45,6 . (5) Js 45,7 . (6) Js 45,8 . (7) Js 45,12 . (8) Js 45,18 . (9) Js 45,19 . (10) Js 45,21 . (11) Js 45,22 . Js 46 (1) Js 46,4 . Js 47 (2) : (1) Js 47,8 . (2) Js 47,10 . Js 48 (5) : (1) Js 48,12 . (2) Js 48,13 . (3) Js 48,15 . (4) Js 48,16 . (5) Js 48,17 . Js 49 (4) : (1) Js 49,18 . (2) Js 49,21 . (3) Js 49,23 . (4) Js 49,26 . Js 52 (1) Js 52,6 . Js 66 (3) : (1) Js 66,4 . (2) Js 66,9 . (3) Js 66,22 .
- wa´änî (en ik) .Tenach (169) . Js (8) : (1) Js 43,4 . (2) Js 43,12 . (3) Js 44,6 . (4) Js 46,4 . (5) Js 49,4 . (6) Js 49,21 . (7) Js 59,21 . (8) Js 65,24 .

- ´äsjèr (die) . ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (4012) . Js (119) . Js 1-39 (82) . Js 40-55 (18) . Js 56-66 (19) . Js 1 (3) : (1) Js 1,1 . (2) Js 1,29 . (3) Js 1,30 . Js 2 (3) : (1) Js 2,1 . (2) Js 2,20 . (3) Js 2,22 . Js 13 (2) : (1) Js 13,1 . (2) Js 13,17 . Js 41 (3) : (1) Js 41,8 . (2) Js 41,9 . (3) Js 41,22 . Js 49 (3) : (1) Js 49,3 . (2) Js 49,7 . (3) Js 49,23 . Js 59 (2) : (1) Js 58,2 . (2) Js 58,11 . Js 66 (4) : (1) Js 66,1 . (2) Js 66,13 . (3) Js 66,19 . (4) Js 66,22 .
- ka´äsjèr (zoals) < kë + . Tenach (488) . Pentateuch (202) . Js (18) : (1) Js 9,2 . (2) Js 10,10 . (3) Js 10,11 . (4) Js 11,16 . (5) Js 14,24 . (6) Js 20,3 . (7) Js 23,5 . (8) Js 24,2 . (9) Js 25,11 . (10) Js 26,9 . (11) Js 29,8 . (12) Js 31,4 . (13) Js 51,13 . (14) Js 52,14 . (15) Js 55,10 . (16) Js 65,8 . (17) Js 66,20 . (18) Js 66,22 .

- ´aththâh / ´âththâh (jij) . ´aththâh / ´âththâh (jij) . Taalgebruik in Tenach : ´aththâh / ´âththâh (jij) . Taalgebruik in Jesaja : ´aththâh / ´âththâh (jij) .Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 , he = 5 ; totaal : 28 (2² X 7) OF 406 (2 X 7 X 29) . Structuur : 1 - 4 - 5 . Tenach (614) . Js (26) . Js 1-39 (13) . Js 40-55 (9) . Js 56-66 (4) . Js 40-55 (9) : (1) Js 41,9 . (2) Js 43,1 . (3) Js 43,26 . (4) Js 44,17 . (5) Js 44,21 . (6) Js 45,15 . (7) Js 48,4 . (8) Js 49,3 . (9) Js 51,16 . (10) Js 63,16 . (11) Js 64,4 . (12) Js 64,7 . (13) Js 66,10 .
- wë´aththâh (en jij) . Tenach (191) . Js (8) : (1) Js 14,13 . (2) Js 14,19 . (3) Js 33,1 . (4) Js 37,11 . (5) Js 38,17 . (6) Js 41,8 . (7) Js 41,16 . (8) Js 64,7 .

- `aththâh (nu) . `aththâh (nu) . Taalgebruik in Tenach : `aththâh (nu) . Taalgebruik in Jesaja : `aththâh (nu) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , taw = 22 of 400 , he = 5 ; totaal : 43 OF 475 (5² X 19) . Structuur : 7 - 2 - 5 . Tenach (614) . Js (26) . Js 40-66 (13) : (1) Js 41,9 . (2) Js 43,1 . (3) Js 43,26 . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) . (11) . (12) . (13) .

wë`aththâh (en nu) < wë + Tenach (266) . Js (15) : (1) Js 1,21 . (2) Js 5,3 . (3) Js 5,5 . (4) Js 16,14 . (5) Js 28,22 . (6) Js 36,8 . (7) Js 36,10 . (8) Js 37,20 . (9) Js 43,1 . (10) Js 44,1 . (11) Js 47,8 . (12) Js 48,16 . (13) Js 49,5 . (14) Js 52,5 . (15) Js 64,7 .