BIJBELBOEK Jesaja TAALGEBRUIK
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : taalgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. SynoJsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf . - Jesaja -

- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Jsalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (ApokalyJs) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

          Js 4 Js 5 Js 6 Js 7 Js 8 Js 9 Js 10 Js 11 Js 12 Js 13 Js 14 Js 15 Js 16 Js 17 Js 18 Js 19 Js 20 Js 21 Js 22 Js 23 Js 24 Js 25 Js 26 Js 27 Js 28 Js 29
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
  Js 30 Js 31 Js 32 Js 33 Js 34 Js 35 Js 36 Js 37 Js 38 Js 39 Js 40 Js 41 Js 42 Js 43 Js 44 Js 45 Js 46 Js 47 Js 48 Js 49 Js 50 Js 51 Js 52 Js 53 Js 54 Js 55 Js 56 Js 57 Js 58 Js 59
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
  Js 60 Js 61 Js 62 Js 63 Js 64 Js 65 Js 66 Js 67 Js 68 Js 69 Js 70 Js 71 Js 72 Js 73 Js 74 Js 75 Js 76 Js 77 Js 78 Js 79 Js 80 Js 81 Js 82 Js 83 Js 84 Js 85 Js 86 Js 87 Js 88 Js 89
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

- ja`äqobh (Jakob) . ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenakh : Ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Jesaja : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Tenakh (252) . Js (37) . Js 1-39 (12) . Js 40-56 (24) . Js 56-66 (1) . Js 1-39 (12) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 8,17 . (5) Js 10,20 . (6) Js 10,21 . (7) Js 14,1 . (8) Js 17,4 . (9) Js 27,6 . (10) Js 27,9 . (11) Js 29,22 . (12) Js 29,23 . Js 40-56 (24) : (1) Js 40,27 . (2) Js 41,8 . (3) Js 41,14 . (4) Js 41,21 . (5) Js 42,24 . (6) Js 43,1 . (7) Js 43,22 . (8) Js 43,28 . (9) Js 44,1 . (10) Js 44,2 . (11) Js 44,5 . (12) Js 44,21 . (13) Js 44,23 . (14) Js 45,4 . (15) Js 45,19 . (16) Js 46,3 . (17) Js 48,1 . (18) Js 48,12 . (19) Js 48,20 . (20) Js 49,5 . (21) Js 49,6 . (22) Js 49,26 . (23) Js 58,1 . (24) Js 58,14 . Js 56-66 (1) Js 60,16 .
- ja`äqobh wëjishërâ´el (Jakob en Israël) . Tenakh (5) : (1) Js 42,24 . (2) Js 43,28 . (3) Js 44,21 . (4) Js 45,4 . (5) Js 48,12 .
- ja`äqobh ´äsjèr (Jakob die) . Tenakh (6) : (1) Gn 35,26 . (2) 1 K 18,31 . (3) 2 K 17,34 . (4) Ps 47,5 . (5) Js 29,22 . (6) Js 41,8 .
- `abhëdî ja`äqobh (mijn dienaar Jakob) . Tenakh (6) : (1) Js 41,8 . (2) Js 44,2 . (3) Js 45,4 . (4) Jr 30,10 . (5) Jr 46,27 . (6) Jr 46,28 . ja`äqobh `abhëdî (Jakob mijn dienaar) . Tenakh (1) : Js 44,1 .
- bëja`äqobh (binnen Jakob) < voorzetsel bë + ja`äqobh (Jakob) . Tenakh (11) : (1) Gn 49,7 . (2) Nu 23,21 . (3) Nu 23,23 . (4) Js 9,7 . (5) Js 59,20 . (6) Ps 59,14 . (7) Ps 78,5 . (8) Ps 78,21 . (9) Ps 78,71. (10) Ps 99,4 . (11) Kl 2,3 .
- be(j)th Ja`äqobh (huis van Jakob) . In veertien verzen in de bijbel : (1) Ps 114,1 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 10,20 . (5) Js 14,1 . (6) Js 29,22 . (7) Js 46,3 . (8) Js 48,1 . (9) Jr 2,4 . (10) Ez 20,5 . (11) Am 9,8 . (12) Ob 17 . (13) Mi 2,7 . (14) Mi 3,9 .
Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis .
- Abraham werd 175 jaar oud . 175 = 5² X 7 . (Gn 25,7) . Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers . Som van de factoren : 5 + 5 + 7 = 17 .
- Isaak werd 180 jaar oud . 180 = 6² X 5 . (Gn 35,28) . Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17 .
- Jakob werd 147 jaar oud . 147 = 7² X 3 . (Gn 49,33) . Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17 . Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers .
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend .
- Jozef leefde 110 jaar . 110 = 5² + 6² + 7² . De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat . (Gn 50,22) . Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig . 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110 .
Ook de getalwaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben .
- Isaak (Gn 21,3) . jitsëchâq (Isaak) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26) .
- Jakob (Gn 25,26) . ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26) .
- Jozef (Gn 30,24) . Jôseph (Jozef) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 156 (6 X 26) .
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalwaarde van de godsnaam JHWH = 26 .
Het is opvallend dat bij Jakob het getal 7 overwegend is . De leeftijd van Jakob is 147 (14 = 2 X 7 ; 7 ; dus 3X een 7) OF 7² X 3 . Som van de factoren is 17 (7 + 7 + 3) . De getalwaarde van de naam Jakob is 182 (7 X 26) .
Er zou een woordspeling kunnen zijn tussen j´bq (je´âbheq = hij worstelde) (Gn 32,25) en de persoonsnaam j`qb (ja`äqobh = Jakob) .

 

- jëhûdâh (Juda) . jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (633) . Pentateuch (40) . Js (20) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 5,3 . (4) Js 5,7 . (5) Js 7,1 . (6) Js 7,17 . (7) Js 9,20 . (8) Js 11,12 . (9) Js 11,13 . (10) Js 19,17 . (11) Js 22,8 . (12) Js 22,21 . (13) Js 26,1 . (14) Js 36,1 . (15) Js 37,10 . (16) Js 37,31 . (17) Js 38,9 . (18) Js 40,9 . (19) Js 44,26 . (20) Js 48,1 .
- mèlèkh jëhûdâh (koning van Juda) . Tenakh (149) . Js (3) : (1) Js 7,1 . (2) Js 37,10 . (3) Js 38,9 .

- jërûsjâlaim (Jeruzalem) . jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenakh : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Jesaja : hierousalèm (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . Tenakh (336) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (38) . Geschriften (116) . Js (26) . Js 1-39 (13) : (1) Js 3,8 . (2) Js 4,4 . (3) Js 5,3 . (4) Js 7,1 . (5) Js 8,14 . (6) Js 10,32 . (7) Js 22,10 . (8) Js 22,21 . (9) Js 31,5 . (10) Js 33,20 . (11) Js 36,20 . (12) Js 37,10 . (13) Js 37,22 . Js 40-66 (13) : (1) Js 40,2 . (2) Js 40,9 . (3) Js 51,17 . (4) Js 52,1 . (5) Js 52,2 . (6) Js 52,9 . (7) Js 62,1 . (8) Js 62,6 . (9) Js 62,7 . (10) Js 64,9 . (11) Js 65,18 . (12) Js 66,10 . (13) Js 66,20 . Gr. hierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in de Septuaginta : hierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in het NT : hierousalèm (Jeruzalem) . Bijbel (767) . Js (47) . Gr. hierosoluma (Jeruzalem) . Taalgebruik in het NT : Hierosoluma (Jeruzalem)  .
- bïrûsjâlaim (in Jeruzalem) . Tenakh (178) . Js (6) : (1) Js 4,3 . (2) Js 27,13 . (3) Js 28,14 . (4) Js 30,19 . (5) Js 31,9 . (6) Js 65,19 .
-- ûbïrûsjâlaim (in Jeruzalem) . Tenakh (22) . Js (3) : (1) Js 10,12 . (2) Js 24,23 . (3) Js 66,13 .
- lïrûsjâlaim (tot Jeruzalem) . Tenakh (29) . Js (3) : (1) Js 10,11 . (2) Js 44,26 . (3) Js 44,28 .
-- ûlïrûsjâlaim (en tot Jeruzalem) . Tenakh (9) . Js (2) : (1) Js 36,7 . (2) Js 41,27 .
- mîrûsjâlaim (uit Jeruzalem) < min (uit) + jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Tenakh (27) . Js (4) : (1) Js 2,3 . (2) Js 3,1 . (3) Js 10,10 . (4) Js 37,32 .
- wîrûsjâlaim (en Jeruzalem) . Tenakh (33) . Js (2) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 .

JHWH . JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Js (366) . Js 1-39 (199) . Js 40-55 (101) . Js 56-66 (66) . Js 1 (9) : (1) Js 1,2 . (2) Js 1,4 . (3) Js 1,9 . (4) Js 1,10 . (5) Js 1,11 . (6) Js 1,18 . (7) Js 1,20 . (8) Js 1,24 . (9) Js 1,28 . Js 2 (8) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,3 . (3) Js 2,5 . (4) Js 2,10 . (5) Js 2,11 . (6) Js 2,17 . (7) Js 2,19 . (8) Js 2,21 . Js 6 (3) : (1) Js 6,3 . (2) Js 6,5 . (3) Js 6,12 . Js 7 (7) : (1) Js 7,3 . (2) Js 7,7 . (3) Js 7,10 . (4) Js 7,11 . (5) Js 7,12 . (6) Js 7,17 . (7) Js 7,18 . Js 8 (6) : (1) Js 8,1 . (2) Js 8,3 . (3) Js 8,5 . (4) Js 8,11 . (5) Js 8,13 . (6) Js 8,18 . Js 40 (8) : (1) Js 40,2 . (2) Js 40,3 . (3) Js 40,5 . (4) Js 40,7 . (5) Js 40,10 . (6) Js 40,13 . (7) Js 40,28 . (8) Js 40,31 . Js 41 (6) : (1) Js 41,4 . (2) Js 41,13 . (3) Js 41,14 . (4) Js 41,17 . (5) Js 41,20 . (6) Js 41,21 . Js 42 (7) : (1) Js 42,5 . (2) Js 42,6 . (3) Js 42,8 . (4) Js 42,13 . (5) Js 42,19 . (6) Js 42,21 . (7) Js 42,24 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 . Js 44 (4) : (1) Js 44,2 . (2) Js 44,6 . (3) Js 44,23 . (4) Js 44,24 . Js 45 (12) : (1) Js 45,1 . (2) Js 45,3 . (3) Js 45,5 . (4) Js 45,6 . (5) Js 45,7 . (6) Js 45,8 . (7) Js 45,11 . (8) Js 45,13 . (9) Js 45,14 . (10) Js 45,18 . (11) Js 45,19 . (12) Js 45,21 . Js 46 (0) . Js 47 (1) : Js 47,4 . Js 48 (7) : (1) Js 48,1 . (2) Js 48,2 . (3) Js 48,14 . (4) Js 48,16 . (5) Js 48,17 . (6) Js 48,20 . (7) Js 48,22 . Js 49 (12) : (1) Js 49,1 . (2) Js 49,4 . (3) Js 49,5 . (4) Js 49,7 . (5) Js 49,8 . (6) Js 49,13 . (7) Js 49,14 . (8) Js 49,18 . (9) Js 49,22 . (10) Js 49,23 . (11) Js 49,25 . (12) Js 49,26 . Js 50 : (6) : (1) Js 50,1 . (2) Js 50,4 . (3) Js 50,5 . (4) Js 50,7 . (5) Js 50,9 . (6) Js 50,10 . Js 51 (9) : (1) Js 51,1 . (2) Js 51,3 . (3) Js 51,9 . (4) Js 51,11 . (5) Js 51,13 . (6) Js 51,15 . (7) Js 51,17 . (8) Js 51,20 . (9) Js 51,22 . Js 52 (8) : (1) Js 52,3 . (2) Js 52,4 . (3) Js 52,5 . (4) Js 52,8 . (5) Js 52,9 . (6) Js 52,10 . (7) Js 52,11 . (8) Js 52,12 . Js 53 (2) : (1) Js 53,1 . (2) Js 53,10 . Js 54 (7) : (1) Js 54,1 . (2) Js 54,5 . (3) Js 54,6 . (4) Js 54,8 . (5) Js 54,10 . (6) Js 54,13 . (7) Js 54,17 . Js 55 (4) : (1) Js 55,5 . (2) Js 55,6 . (3) Js 55,7 . (4) Js 55,8 . Js 56-66 (66) . Js 56 (5) : (1) Js 56,1 . (2) Js 56,3 . (3) Js 56,4 . (4) Js 56,6 . (5) Js 56,8 . Js 57 (1) : Js 57,19 . Js 58 (4) : (1) Js 58,8 . (2) Js 58,11 . (3) Js 58,13 . (4) Js 58,14 . Js 59 (5) : (1) Js 59,1 . (2) Js 59,15 . (3) Js 59,19 . (4) Js 59,20 . (5) Js 59,21 . Js 60 : (1) Js 60,1 . (2) Js 60,2 . (3) Js 60,6 . (4) Js 60,9 . (5) Js 60,14 . (6) Js 60,16 . (7) Js 60,19 . (8) Js 60,20 . (9) Js 60,22 . Js 61 (6) : (1) Js 61,1 . (2) Js 61,3 . (3) Js 61,6 . (4) Js 61,8 . (5) Js 61,9 . (6) Js 61,11 . Js 62 (8) : (1) Js 62,2 . (2) Js 62,3 . (3) Js 62,4 . (4) Js 62,6 . (5) Js 62,8 . (6) Js 62,9 . (7) Js 62,11 . (8) Js 62,12 . Js 63 (4) : (1) Js 63,7 . (2) Js 63,14 . (3) Js 63,16 . (4) Js 63,17 . Js 64 (3) : (1) Js 64,7 . (2) Js 64,8 . (3) Js 64,11 . Js 65 (7) : (1) Js 65,7 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,11 . (4) Js 65,13 . (5) Js 65,15 . (6) Js 65,23 . (7) Js 65,25 . Js 66 (14) : (1) Js 66,1 . (2) Js 66,2 . (3) Js 66,5 . (4) Js 66,6 . (5) Js 66,9 . (6) Js 66,12 . (7) Js 66,14 . (8) Js 66,15 . (9) Js 66,16 . (10) Js 66,17 . (11) Js 66,20 . (12) Js 66,21 . (13) Js 66,22 . (14) Js 66,23 .
- ´èth JHWH . Tenakh (216) . Js (7) : (1) Js 1,4 . (2) Js 7,12 . (3) Js 8,13 . (4) Js 11,9 . (5) Js 19,21 . (6) Js 62,6 . (7) Js 62,9 .

- JHWH tsëbhâ´ôth (JHWH Sabaoth = Heer van de heerscharen) . Tenakh (245) . Js 1-39 (54) . Js 40-55 (6) . Js 56-66 (0) . Js 1 (2) : (1) Js 1,9 . (2) Js 1,24 . Js (60) : (1) Js 44,6 . (2) Js 45,13 . (3) Js 47,4 . (4) Js 48,2 . (5) Js 51,15 . (6) Js 54,5 .
- ´âmar JHWH (JHWH zegt / zei) . Tenakh (376X) . Js (42) . Js 1-39 (10) . Js 40-55 (20) . Js 56-66 (12) . Js 40-55 (20/35 EN 20/101) . Js 65-66 (8 / 10) : (1) Js 65,7 . (2) Js 65,8 . (3) Js 65,25 . (4) Js 66,1 . (5) Js 66,12 . (6) Js 66,20 . (7) Js 66,21 . (18) Js 66,23 .
- ´änî JHWH (Ik JHWH) . Tenakh (199) . Js (22) . Js 1-39 (1) . Js 40-55 (18) . Js 56-66 (3) . Js 40-55 (19) . Js 1-39 (1) Js 27,3 . Js 40-55 (19) . Js 41 (3) . Js 42 (2) . Js 43 (2) . Js 45 (8) . Js 48 (1) . Js 49 (2) . (1) Js 41,4 . (2) Js 41,13 . (3) Js 41,17 . (4) Js 42,6 . (5) Js 42,8 . (6) Js 43,3 . (7) Js 43,15 . (8) Js 45,3 . (9) Js 45,5 . (10) Js 45,6 . (11) Js 45,7 . (12) Js 45,8 . (13) Js 45,18 . (14) Js 45,19 . (15) Js 45,21 . (16) Js 48,17 . (17) Js 49,23 . (18) Js 49,26 . Js 56-66 (3) : (1) Js 60,16 . (2) Js 60,22 . (3) Js 61,8 .
-- kî ´änî JHWH (want Ik ben JHWH) . Tenakh (107) . Js (7) : (1) Js 41,13 . (2) Js 43,3 . (3) Js 45,3 . (4) Js 49,23 . (5) Js 49,26 . (6) Js 60,16 . (7) Js 61,8 .
- be(j)th JHWH . Tenakh (172) . Js (6) : (1) Js 2,2 . (2) Js 37,1 . (3) Js 37,14 . (4) Js 38,20 . (5) Js 38,22 . (6) Js 66,20 .
- koh ´âmar JHWH (zo zegt JHWH) . Tenakh (247) . Js (22) . Js 1-39 (6) . Js 40-55 (13) . Js 56-66 (3) . Js 1-39 (6) : (1) Js 29,22 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,21 . (4) Js 37,33 . (5) Js 38,1 . (6) Js 38,5 . Js 40-55 (13) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 . (4) Js 44,2 . (5) Js 44,6 . (6) Js 44,24 . (7) Js 45,1 . (8) Js 45,11 . (9) Js 45,14 . (10) Js 48,17 . (11) Js 49,7 . (12) Js 49,8 . (13) Js 50,1 . Js 56-66 (3) : (1) Js 56,1 . (2) Js 65,8 . (3) Js 66,1 .
- në´um JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Js (19) : (1) Js 14,22 . (2) Js 14,23 . (3) Js 17,3 . (4) Js 17,6 . (5) Js 22,25 . (6) Js 30,1 . (7) Js 31,9 . (8) Js 37,34 . (9) Js 41,14 . (10) Js 43,10 . (11) Js 43,12 . (12) Js 49,18 . (13) Js 52,5 (2X) . (14) Js 54,17 . (15) Js 55,8 . (16) Js 59,20 . (17) Js 66,2 . (18) Js 66,17 . (19) Js 66,22 . në´um ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Js (2) : (1) Js 3,15 . (2) Js 56,8 . në´um hâ´âdôn JHWH (godsspraak van de Heer JHWH) . Tenakh (2) : (1) Js 1,24 . (2) Js 19,4 . Totaal (23) .
- wëJHWH (en JHWH) < wë + . Js (5) : (1) Js 3,17 . (2) Js 31,3 . (3) Js 53,6 . (4) Js 53,10 . (5) Js 58,9 .

JHWH  Js 1 Js 2 Js 3 Js 4 Js 5 Js 6 Js 7 Js 8 Js 9 Js 10 Js 11 Js 12 Js 13 Js 14 Js 15 Js 16 Js 17 Js 18 Js 19 Js 20 Js 21 Js 22 Js 23 Js 24 Js 25 Js 26 Js 27 Js 28 Js 29
366    10  10 

JHWH  Js 30 Js 31 Js 32 Js 33 Js 34 Js 35 Js 36 Js 37 Js 38 Js 39 Js 40 Js 41 Js 42 Js 43 Js 44 Js 45 Js 46 Js 47 Js 48 Js 49 Js 50 Js 51 Js 52 Js 53 Js 54 Js 55 Js 56 Js 57 Js 58 Js 59 Js 60 Js 61 Js 62 Js 63 Js 64 Js 65 Js 66
  11  15  12    12  14 

 

pneuma (geest)   Js 4 Js 7 Js 11 Js 17 Js 19 Js 25 Js 26 Js 27 Js 28 Js 29 Js 30 Js 31 Js 32 Js 33 Js 34 Js 37 Js 38 Js 40 Js 41 Js 42 Js 44 Js 48 Js 54 Js 57 Js 59 Js 61 Js 63 Js 65 Js 66  

rûach (geest)

  1 1 2 1 1     2   2     1         3 1 2 3 1 28
                                                             
nom.+ acc. enk. pneuma                           22 
gen. enk. pneumatos                                                
dat. enk. pneumati                                                
Totaal               34 

- jishërâ´el (Israël) . jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Jesaja: jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3 . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het NT : Israèl (Israël) . Tenakh (2044) . Pentateuch (502) . Js (73) . Js 1-39 (38) . Js 40-55 (30) . Js 56-66 (5) . Js 1-39 (38) . Js 1 (3) : (1) Js 1,3 . (2) Js 1,4 . (3) Js 1,24 . Js 40-55 (30) . Js 40 (1) Js 40,27 . Js 41 (5) : (1) Js 41,8 . (2) Js 41,14 . (3) Js 41,16 . (4) Js 41,17 . (5) Js 41,20 . Js (42 (0) . Js 43 (5) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,15 . (5) Js 43,22 . Js 45 (5) : (1) Js 45,3 . (2) Js 45,11 . (3) Js 45,15 . (4) Js 45,17 . (5) Js 45,25 . Js 49 (3) : (1) Js 49,3 . (2) Js 49,6 . (3) Js 49,7 . Js 56-66 (5) : (1) Js 56,8 . (2) Js 60,9 . (3) Js 60,14 . (4) Js 63,7 . (5) Js 66,20 .
-- ´èth qëdôsj jishërâ´el (de Heilige van Israël) . Tenakh (2) : (1) Js 1,4 . (2) Js 30,11 .
- wëjishërâ´el (en Israël) < verbindingswoord wë + zelfst. naamw. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in 2 K : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Jesaja: jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3 . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het NT : Israèl (Israël) . Tenakh (33) . Js (8) : (1) Js 42,24 . (2) Js 43,28 . (3) Js 44,1 . (4) Js 44,21 . (5) Js 45,4 . (6) Js 48,12 . (7) Js 49,5 . (8) Js 63,16 .
-- ja`äqobh wëjishërâ´el (Jakob en Israël) . Tenakh (5) : (1) Js 42,24 . (2) Js 43,28 . (3) Js 44,21 . (4) Js 45,4 . (5) Js 48,12 .
- qëdôsj jishërâ´el (Heilige van Israël) . Tenakh (22) . Js (19 / 23) . Js 1-39 (11 / 14) . Js 40-55 (7 / 8) . Js 56-66 (1 / 1) . Js 1-39 (11 / 14) : (1) Js 1,4 . (2) Js 5,19 . (3) Js 5,24 . (4) Js 10,20 . (5) Js 12,6 . (6) Js 17,7 . (7) Js 30,11 . (8) Js 30,12 . (9) Js 30,15 . (10) Js 31,1 . (11) Js 37,23 . Js 40-55 (7 / 8) : (1) Js 41,14 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,14 . (4) Js 45,11 . (5) Js 47,4 . (6) Js 48,17 . (7) Js 54,5 . Js 56-66 (1 / 1) : Js 60,14 .

- jôm (dag) . jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Js : jôm (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in het NT (388) . Js (12) : (1) Js 2,12 . (2) Js 9,13 . (3) Js 13,6 . (4) Js 13,9 . (5) Js 22,5 . (6) Js 34,8 . (7) Js 37,3 . (8) Js 48,7 . (9) Js 56,12 . (10) Js 58,2 . (11) Js 58,5 . (12) Js 63,4 .
- jôm jôm (dag dag = dagelijks) . Tenakh (9) : (1) Gn 39,10 . (2) Ex 16,5 . (3) Nu 14,34 . (4) Ps 61,9 . (5) Ps 68,20 . (6) Spr 8,30 . (7) Spr 8,34 . (8) Js 58,2 . (9) Ez 4,6 .
-- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Js : jôm (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in het NT (388) . Tenakh (491) . Jesaja (57) . Js 2 (3) : (1) Js 2,11 . (2) Js 2,17 . (3) Js 2,20 . Js 7 (4) : (1) Js 7,18 . (2) Js 7,20 . (3) Js 7,21 . (4) Js 7,23 . Js 11 (3) : (1) Js 11,10 . (2) Js 11,11 . (3) Js 11,16 . Js 17 (4) : (1) Js 17,4 . (2) Js 17,7 . (3) Js 17,9 . (4) Js 17,11 .
- bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenakh (188) . Js (43) . Js 1-39 (42) . Js 40-55 (1) . Js 2 (3) : (1) Js 2,11 . (2) Js 2,17 . (3) Js 2,20 .
- hajjâmîm (de dagen) < lidw. ha + mann. mv. jâmîm van het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Tenakh (135) . Js (2) : (1) Js 2,2 . (2) Js 30,26 .
-- bë´achärîth hajjâmîm (op het einde van de dagen = in de laatste dagen) . In dertien verzen in de bijbel : (1) Gn 49,1 . (2) Nu 24,14 . (3) Dt 4,30 . (4) Dt 31,29 . (5) Js 2,2 . (6) Jr 23,20 . (7) Jr 30,24 . (8) Jr 48,47 . (9) Jr 49,39 . (10) Ez 38,16 . (11) Da 10,14 . (12) Hos 3,5 . (13) Mi 4,1 . jâmîm bâ´îm (de komende dagen) . Tenakh (20) . Eveneens Tenakh (20) hinneh jâmîm bâ´îm (zie komende dagen) . Vrijer vertaald : eens zal de dag komen . Zie Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Tegenover het positief toekomstbeeld in Js 2,1-5 staat de ellendige situatie in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia, koningen van Juda (tussen 783 / 767 - 742 / 40 EN 716 / 715 - 687) . 
-- bîme(j) (in de dagen van) < bë + stat. constr. mann. mv. .
--- wajëhî bîme(j) (en het was in de dagen van) . Tenakh (5) : (1) Gn 14,1 . (2) Rt 1,1 . (3) Est 1,1 . (4) Js 7,1 . (5) Jr 1,3 .
--- wëhâjâh bajjôm hahû´ (en het was op die dag) . Tenakh (23) . Js (13) : (1) Js 7,18 . (2) Js 7,21 . (3) Js 7,23 . (4) Js 10,20 . (5) Js 10,27 . (6) Js 11,10 . (7) Js 11,11 . (8) Js 17,4 . (9) Js 22,20 . (10) Js 23,15 . (11) Js 24,21 . (12) Js 27,12 . (13) Js 27,13 .