BIJBELBOEK Jesaja TAALGEBRUIK K
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : taalgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. SynoJsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf . - Jesaja -

- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Jsalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (ApokalyJs) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

          Js 4 Js 5 Js 6 Js 7 Js 8 Js 9 Js 10 Js 11 Js 12 Js 13 Js 14 Js 15 Js 16 Js 17 Js 18 Js 19 Js 20 Js 21 Js 22 Js 23 Js 24 Js 25 Js 26 Js 27 Js 28 Js 29
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
  Js 30 Js 31 Js 32 Js 33 Js 34 Js 35 Js 36 Js 37 Js 38 Js 39 Js 40 Js 41 Js 42 Js 43 Js 44 Js 45 Js 46 Js 47 Js 48 Js 49 Js 50 Js 51 Js 52 Js 53 Js 54 Js 55 Js 56 Js 57 Js 58 Js 59
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
  Js 60 Js 61 Js 62 Js 63 Js 64 Js 65 Js 66 Js 67 Js 68 Js 69 Js 70 Js 71 Js 72 Js 73 Js 74 Js 75 Js 76 Js 77 Js 78 Js 79 Js 80 Js 81 Js 82 Js 83 Js 84 Js 85 Js 86 Js 87 Js 88 Js 89
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

- kabhôd (heerlijkheid) . kabhôd (heerlijkheid) . Taalgebruik in Tenakh : kabhôd (heerlijkheid) . Taalgebruik in Jesaja : kabhôd (heerlijkheid) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4 . Totaal : 23 of 32 (2² X 2³) . kabhod = 17 . Structuur : 2 - 2 - 6 - 4 . In het Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel) . In het Grieks getransponeerd naar iets lichts , heerlijks : doxa . Lat. gloria . Fr. gloire . E. glory . Ned. heerlijkheid . D. Herrlichkeit . Tenakh (82) . Pentateuch (10) . Js (14) : (1) Js 4,5 . (2) Js 11,10 . (3) Js 16,14 . (4) Js 17,4 . (5) Js 21,16 . (6) Js 22,23 . (7) Js 22,24 . (8) Js 24,23 . (9) Js 35,2 . (10) Js 40,5 . (11) Js 42,12 . (12) Js 58,8 . (13) Js 60,13 . (14) Js 66,12 . In zeven verzen (Tenakh) in combinatie met JHWH . In twee verzen in Js : (1) Js 40,5 . (2) Js 58,8 .
- k-bh-d . Tenakh (40) . Js (4) : (1) Js 1,4 . (2) Js 21,15 . (3) Js 32,2 . (4) Js 36,2 .
-- k-bh-d-w . Tenakh (6) . Js (2) : (1) Js 10,16 . (2) Js 24,15 .
-- w-k-bh-d . Tenakh (2) : (1) Js 24,20 . (2) Js 30,27 .
- khebhôdô (zijn heerlijkheid)  . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4 , waw = 6 . Totaal : 29 of 38 . Tenakh (13) . Js (4) : (1) Js 3,8 . (2) Js 6,3 . (3) Js 8,7 . (4) Js 59,19 .
- ûkhëbhôd (en de heerlijkheid) < verbindingswoord waw en het zelfstandig naamwoord khabhôd (heerlijkheid) . Tenakh (26) . Js (2) : (1) Js 10,18 . (2) Js 60,1 . Getalwaarde ûkhëbhôdô (en zijn heerlijkheid) : + tweemaal waw = 2 X 6 . Totaal : 35 of 44 . Tenakh (2) : (1) Js 5,13 . (2) Js 60,2 .

- kî (want) . kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Jesaja : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . Pentateuch (884) . Eerdere Profeten (726) . Latere Profeten (841) . 12 Kleine Profeten (241) . Geschriften (1157) . Js (289) . Js 1-39 (167) . Js 40-55 (51) . Js 56-66 (71) . Js 1 (6) : (1) Js 1,2 . (2) Js 1,12 . (3) Js 1,15 . (4) Js 1,20 . (5) Js 1,29 . (6) Js 1,30 . Js 8 (6) : (1) Js 8,4 . (2) Js 8,6 . (3) Js 8,10 . (4) Js 8,11 . (5) Js 8,21 . (6) Js 8,23 . Js 13 (2) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,10 . Js 14 (6) : (1) Js 14,1 . (2) Js 14,20 . (3) Js 14,27 . (4) Js 14,29 . (5) Js 14,31 . (6) Js 14,32 . Js 40 (3) : (1) Js 40,2 . (2) Js 40,5 . (3) Js 40,7 . Js 45 (5) : (1) Js 45,3 . (2) Js 45,6 . (3) Js 45,18 . (4) Js 45,22 . (5) Js 45,23 . Js 56-66 (51) . Js 56 (3) : (1) Js 56,1 . (2) Js 56,4 . (3) Js 56,7 . Js 57 (6) : (1) Js 57,1 . (2) Js 57,8 . (3) Js 57,11 . (4) Js 57,15 . (5) Js 57,16 . (6) Js 57,20 . Js 58 (2) : (1) Js 58,7 . (2) Js 58,14 . Js 59 (7) : (1) Js 59,2 . (2) Js 59,3 . (3) Js 59,12 . (4) Js 59,14 . (5) Js 59,15 . (6) Js 59,16 . (7) Js 59,19 . Js 60 (8) : (1) Js 60,1 . (2) Js 60,2 . (3) Js 60,5 . (4) Js 60,9 . (5) Js 60,10 . (6) Js 60,12 . (7) Js 60,16 . (8) Js 60,20 . Js 61 (4) : (1) Js 61,8 . (2) Js 61,9 . (3) Js 61,10 . (4) Js 61,11 . Js 62 (3) : (1) Js 62,4 . (2) Js 62,5 . (3) Js 62,9 . Js 63 (2) : (1) Js 63,4 . (2) Js 63,16 . Js 64 (1) : Js 64,6 . Js 65 (9) . Js 66 (6) . Js 65-66 (15) : (1) Js 65,5 . (2) Js 65,6 . (3) Js 65,8 . (4) Js 65,16 . (5) Js 65,17 . (6) Js 65,18 . (7) Js 65,20 . (8) Js 65,22 . (9) Js 65,23 . (10) Js 66,8 . (11) Js 66,12 . (12) Js 66,15 . (13) Js 66,16 . (14) Js 66,22 . (15) Js 66,24 . Js 65 (2) : (1) Js 65,17 . (2) Js 65,18 ; in Js 66 (4) : (1) Js 66,12 . (2) Js 66,15 . (3) Js 66,16 . (4) Js 66,22 . wëkî (en omdat) . Tenakh (102) . Js (5) : (1) Js 8,19 . (2) Js 30,21 . (3) Js 36,7 . (4) Js 36,19 . (5) Js 65,16 .
- kî ´im (want, indien, als) .
-- kî koh (want zo) . Tenakh (62) . Js (15) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 21,6 . (4) Js 21,16 . (5) Js 24,13 . (6) Js 30,15 . (7) Js 31,4 . (8) Js 36,16. (9) Js 45,18 . (10) Js 49,25 . (11) Js 52,3 . (12) Js 52,4 . (13) Js 56,4 . (14) Js 57,15 . (15) Js 66,12 .
-- kî koh ´âmar (want zo zegt / zei hij) . Tenakh (61) . Js (14 / 15) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 21,6 . (4) Js 21,16 . (5) Js 30,15 . (6) Js 31,4 . (7) Js 36,16. (8) Js 45,18 . (9) Js 49,25 . (10) Js 52,3 . (11) Js 52,4 . (12) Js 56,4 . (13) Js 57,15 . (14) Js 66,12 .
-- kî koh ´âmar JHWH (want zo spreekt JHWH) . Tenakh (46) . Js (8) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 31,4 . (4) Js 45,18 . (5) Js 49,25 . (6) Js 52,3 . (7) Js 56,4 . (8) Js 66,12 .

1   Js Js 1 Js 2 Js 3 Js 4 Js 5 Js 6 Js 7 Js 8 Js 9 Js 10 Js 11 Js 12 Js 13 Js 14 Js 15 Js 16 Js 17 Js 18 Js 19 Js 20 Js 21 Js 22 Js 23 Js 24 Js 25 Js 26 Js 27 Js 28 Js 29
2 289                                                          
3 kî koh                                                            
4 kî koh ´âmar                                                            
5 kî koh ´âmar JHWH                                                            

 

1   Js 31 Js 32 Js 33 Js 34 Js 35 Js 36 Js 37 Js 38 Js 39 Js 40 Js 41 Js 42 Js 43 Js 44 Js 45 Js 46 Js 47 Js 48 Js 49 Js 50 Js 51 Js 52 Js 53 Js 54 Js 55 Js 56 Js 57 Js 58 Js 59 Js 60 Js 61 Js 62 Js 63 Js 64 Js 65 Js 66
2                                                  
3 kî koh                                                                  
4 kî koh ´âmar                                                                  
5 kî koh ´âmar JHWH                                                                    

 

  Js 60 Js 61 Js 62 Js 63 Js 64 Js 65 Js 66
               
               
               
               
               

5. kissâh (hij overdekte) . Piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . k-s-h . In twaalf verzen in de bijbel . In twee verzen in de Pentateuch : (1) Nu 9,15 . (2) Nu 22,5 .
- kâsâh (bedekken) . kâsâh (bedekken) . Taalgebruik in Tenakh : kâsâh (bedekken) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , samekh = 15 of 60 , he = 5 ; totaal : 31 OF 85 (5 X 19) . Structuur : 2 - 6 - 5 .
- act. piël 3de pers. mann. enk. jëkhassèh (hij bedekt) . Tenakh (9) : (1) Js 6,2 . (2) Js 60,2 . (3) Ez 12,12. (4) Ez 18,7 . (5) Spr 10,6 . (6) Spr 10,11 . (7) Job 9,24 . (8) Job 33,17 . (9) Pr 6,4 .
-- kissäthënî (hij heeft mij bedekt) . In één vers in de bijbel nl. Ps 44,10 .
-- wajëkhas (en hij bedekte) . Verwijzing : kâsâh (bedekken) , zie Nu 9,15 . Prefix verbindingswoord wë en werkwoordvorm piel imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . In vijf verzen in de bijbel : (1) Ex 10,15 . (2) Ex 24,15 . (3) Ex 40,34 . (4) Nu 22,11 . (5) Jon 3,6 .
-- waththëkhas (en zij bedekte) . Piel prefix imperfectum derde persoon vrouwelijk enkelvoud . In zeven verzen in de bijbel .
- kaluptô (bedekken) .
-- ekalupsen (hij bedekte) . Actief aorist derde persoon enkelvoud . In drieëndertig verzen in de bijbel . Vertaling van verschillende vormen van het Hebreeuwse werkwoord kâsâh , al dan niet met een suffix persoonlijk voornaamwoord .

- kissâh hè`ânân (de wolk bedekte) komt slechts éénmaal in de bijbel voor nl. Nu 9,15 . Piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud .
- wajëkhas hè`ânân (en de wolk bedekte) komt in twee verzen in de bijbel voor : (1) Ex 24,15 . (2) Ex 40,34 .
- wajëkhassehû hè`ânân (en de wolk bedekte) komt slechts in één vers in de bijbel voor :
- hè`ânân jëkhassènnû (de wolk bedekte hem - het tabernakel) . Piel imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud en suffix derde persoon mannelijk enkelvoud . Hapax .

--- -- wajëkhas hè`ânân (en de wolk bedekte) . In twee verzen in de bijbel : (1) Ex 24,15 (´èth hâhâr = de berg) . (2) Ex 40,34 (´èth ´ohèl mô`ed = de tent van de samenkomst) .
--- waththëkhas (en zij bedekte) . Piel prefix imperfectum derde persoon vrouwelijk enkelvoud . In zeven verzen in de bijbel .
- kaluptô (bedekken) .
--- ekalupsen (hij bedekte) . Actief aorist derde persoon enkelvoud . In drieëndertig verzen in de bijbel . Vertaling van verschillende vormen van het Hebreeuwse werkwoord kâsâh , al dan niet met een suffix persoonlijk voornaamwoord .

- kl (al) . kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenakh (2709) . Pentateuch (824) . Gn (166) . Js (120) . Js 1-39 (74) . Js 40-55 (24) . Js 56-66 (22) . Js 55 (1) : Js 55,1 . Js 66 (6) : (1) Js 66,2 . (2) Js 66,10 . (3) Js 66,16 . (4) Js 66,18 . (5) Js 66,20 . (6) Js 66,23 .

- koh (zo) . koh (zo) . Taalgebruik in Tenakh : koh (zo) . Taalgebruik in Jesaja : koh (zo) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 25 (5²) . Structuur : 2 - 5 . Gr. houtôs (zo) . Taalgebruik in de LXX : houtos (zo) . Taalgebruik in het NT : houtos (zo) . Lat. sic . Ned. zo . D. so . E. thus . Fr. ainsi < ains - si . ains (ante) -> antius sic . houtôs (zo) in de LXX (852) , in het NT (208) . Tenakh (531) . Pentateuch (34) . Js (51) . Js 1-39 (24) . Js 40-55 (20) . Js 56-66 (7) .
- Js 1-39 (24) : (1) Js 7,7 . (2) Js 8,11 . (3) Js 10,24 . (4) Js 18,4 . (5) Js 20,6 . (6) Js 21,6 . (7) Js 21,16 . (8) Js 22,15 . (9) Js 24,13 . (10) Js 28,16 . (11) Js 29,22 . (12) Js 30,12 . (13) Js 30,15 . (14) Js 31,4 . (15) Js 36,4 . (16) Js 36,14 . (17) Js 36,16 . (18) Js 37,3 . (19) Js 37,6 . (20) Js 37,10 . (21) Js 37,21 . (22) Js 37,33 . (23) Js 38,1 . (24) Js 38,5 .
- Js 40-55 (20) : (1) Js 42,5 . (2) Js 43,1 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 . (5) Js 44,2 . (6) Js 44,6 . (7) Js 44,24 . (8) Js 45,1 . (9) Js 45,11 . (10) Js 45,14 . (11) Js 45,18 . (12) Js 48,17 . (13) Js 49,7 . (14) Js 49,8 . (15) Js 49,22 . (15) Js 49,25 . (17) Js 50,1 . (18) Js 51,22 . (19) Js 52,3 . (20) Js 52,4 .
- Js 56-66 (7) : (1) Js 56,1 . (2) Js 56,4 . (3) : Js 57,15 . (4) Js 65,8 . (5) Js 65,13 . (6) Js 66,1 . (7) Js 66,12 .

-- kî koh (want zo) . Tenakh (62) . Js (15) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 21,6 . (4) Js 21,16 . (5) Js 24,13 . (6) Js 30,15 . (7) Js 31,4 . (8) Js 36,16. (9) Js 45,18 . (10) Js 49,25 . (11) Js 52,3 . (12) Js 52,4 . (13) Js 56,4 . (14) Js 57,15 . (15) Js 66,12 .
kî koh ´âmar (want zo zegt / zei hij) . Tenakh (61) . Js (14) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 21,6 . (4) Js 21,16 . (5) Js 30,15 . (6) Js 31,4 . (7) Js 36,16. (8) Js 45,18 . (9) Js 49,25 . (10) Js 52,3 . (11) Js 52,4 . (12) Js 56,4 . (13) Js 57,15 . (14) Js 66,12 .
-- kî koh ´âmar JHWH (want zo spreekt JHWH) . Tenakh (46) . Js (8) : (1) Js 8,11 . (2) Js 18,4 . (3) Js 31,4 . (4) Js 45,18 . (5) Js 49,25 . (6) Js 52,3 . (7) Js 56,4 . (8) Js 66,12 .

- koh ´âmar (zo zegt hij) . Tenakh (401) . Js (34 + 14) . Js 1-39 (14 + 7) . Js 40-55 (16 + 4) . Js 56-66 (4 + 3) . (16/16 EN 16/35) : (1) Js 42,5 . (2) Js 43,1 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 . (5) Js 44,2 . (6) Js 44,6 . (7) Js 44,24 . (8) Js 45,1 . (9) Js 45,11 . (10) Js 45,14 . (11) Js 45,18 . (12) Js 48,17 . (13) Js 49,7 . (14) Js 49,8 . (15) Js 49,22 . (16) Js 49,25 . (17) Js 50,1 . (18) Js 51,22 . (19) Js 52,3 . (20) Js 52,4 . In 4 verzen wordt koh ´âmar (zo zegt hij) voorafgegaan door kî (want) : (1) Js 45,18 . (2) Js 49,25 . (3) Js 52,3 . (4) Js 52,4 .