BIJBELBOEK Jesaja - Js -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- Taal - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Jesaja vers per vers - Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -


- Js 15,1-16,13 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -

Js 15,1 - Js 15,1 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 1to rèma to kata tès môabitidos nuktos apoleitai è môabitis nuktos gar apoleitai to teichos tès môabitidos  1 onus Moab quia nocte vastata est Ar Moab conticuit quia nocte vastatus est murus Moab conticuit     1 De last van Moab. Zekerlijk, in den nacht is Ar-moabs verwoest, zij is uitgeroeid; zekerlijk, in den nacht is Kir-moabs verwoest, zij is uitgeroeid!  [1] Uitspraak* over Moab. [1] ‘In de nacht dat Ar werd verwoest, ging Moab ten onder; in de nacht dat Kir werd verwoest, ging Moab ten onder!   [1] Profetie over Moab. Verwoest is Ar-Moab, vernietigd in de nacht! Verwoest is Kir-Moab, vernietigd in de nacht!   1 ¶ Draaglast over Moab: ja, in de nacht zal het worden verdelgd, zal Ar Moab stilgemaakt zijn, ja, in de nacht zal het worden verdelgd, het stadsgebied van Moab stilgemaakt zijn.   1. Oracle sur Moab. Parce qu'une nuit elle a été dévastée, Ar-Moab s'est tue; parce qu'une nuit elle a été dévastée, Qir-Moab s'est tue.  

King James Bible . 15 [1] The burden of Moab. Because in the night Ar of Moab is laid waste, and brought to silence; because in the night Kir of Moab is laid waste, and brought to silence;
Luther-Bibel . 15 1 Dies ist die Last für Moab: Des Nachts kommt Verheerung über Ar in Moab, es ist dahin; des Nachts kommt Verheerung über Kir in Moab, es ist dahin!

Tekstuitleg van Js 15,1 . Het vers Js 15,1 telt 14 (2 X 7) woorden en 46 (2 X 23) letters . De getalwaarde van Js 15,1 is 2086 (2 X 7 X 149) .
De opschriften in het boek Jesaja geven het type tekst aan . Er zijn twaalf opschriften ; er zijn vier types tekst : (1) chäzôn (visioen, gezicht) . (2) het haddâbhâr (het woord) . (3) mashshâ´ (profetie, godsspraak) . (4) mikhëthabh (geschrift) .
Het eerste woord van het opschrift in Js 1,1 duidt het type tekst chäzôn (visioen, gezicht) . In het tweede opschrift in Js 2,1 is het type tekst haddâbhâr (het woord) . In negen andere opschriften : (1) Js 13,1 . (2) Js 15,1 . (3) Js 17,1 . (4) Js 19,1 . (5) Js 21,1 . (6) Js 21,11 . (7) Js 21,13 . (8) Js 22,1 . (9) Js 23,1 is het type tekst mashshâ´ (profetie, godsspraak) . In het opschrift van Js 38,9 is het type tekst mikhëthabh (geschrift) .
De verzen Js 2,1a en Js 13,1b : ´äsjèr châzâh jësja`ëjâhû bèn âmôts (dat Jesaja zoon van Amots zag) gelijken zeer sterk op Js 1,1a : chäzôn jësja`ëjâhû bèn âmôts ´äsjèr châzâh (visioen van Jesaja zoon van Amots dat hij zag) . Deze uitgebreide opschriften geven de hoofdindeling aan .
In Js 13,1 begint enerzijds een eerste uitspraaktekst die Js 13,1-14,32 omvat , maar opent anderzijds een reeks van 9 uitspraakteksten die Js 13,1-23,18 omvat . Daarenboven opent het het tekstgeheel van Js 13,1-35,10 . Immers , na de 9 uitspraakteksten (Js 13,1-23,18) volgen 2 'staartteksten' (Js 24,1-27,13 en Js 28,1-35,10) .
De 2de uitspraaktekst omvat Js 15,1-1612 . Hierop volgt nog een 'staarttekst' (Js 16,13-14) .

Js 15,1.1. mashshâ´ (profetie, godsspraak) . Taalgebruik in Tenach : mashshâ´ (profetie, godsspraak) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 341 (11 X 31) . Structuur : 4 - 3 - 1 . Tenach (37) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Nah 1,1 . (2) Zach 9,1 . (3) Zach 12,1 . (4) Mal 1,1 . Js (12) : (1) Js 13,1 . (2) Js 15,1 . (3) Js 17,1 . (4) Js 19,1 . (5) Js 21,1 . (6) Js 21,11 . (7) Js 21,13 . (8) Js 22,1 . (9) Js 23,1 . (10) Js 30,6 . (11) Js 46,1 . (12) Js 46,2 . Zie ook Spr 30,1 . Spr 31,1 . hammashshâ´ (profetie, godsspraak) . Tenach (10) . Js (2) : (1) Js 14,28 . (2) Js 22,25 . In Js komt mashshâ´ (profetie, godsspraak) 12X voor . In Js 1-39 : 10X , in Js 40-55 : 2X .

Js 15,1.2. mô´abh (Moab) . Taalgebruik in Tenach : mô´abh (Moab) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , waw = 6 , aleph = 1 , beth = 2 ; totaal : 22 OF 49 (7²) . Structuur : 4 - 6 - 1 - 2 . Tenach (148) . Pentateuch (43) . Js (13) : (1) Js 15,1 . (2) Js 15,2 . (3) Js 15,4 . (4) Js 15,8 . (5) Js 15,9 . (6) Js 16,2 . (7) Js 16,4 . (8) Js 16,6 . (9) Js 16,7 . (10) Js 16,12 . (11) Js 16,13 . (12) Js 16,14 . (13) Js 25,10 . ûmô´abh (en Moab) . Tenach (4) : (1) Js 11,14 . (2) Da 11,41 . (3) 2 Kr 20,10 . (4) 2 Kr 20,23 . Volgens Gn 19 zouden de Moabieten afstammen van de oudste dochter van Lot , de broer van Abraham , de Ammonieten van de jongste dochter van Lot . De uitspraak over Moab omvat Js 15-16 .

Js 15,2 - Js 15,2 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2lupeisthe ef´ eautois apoleitai gar kai dèbôn ou o bômos umôn ekei anabèsesthe klaiein epi nabau tès môabitidos ololuzete epi pasès kefalès falakrôma pantes brachiones katatetmèmenoi  2 ascendit domus et Dibon ad excelsa in planctum super Nabo et super Medaba Moab ululabit in cunctis capitibus eius calvitium omnis barba radetur     2 Hij gaat op naar Baith en Dibon, en naar Bamoth, om te wenen; over Nebo en over Medeba zal Moab huilen; op al hun hoofden is kaalheid, aller baard is afgesneden.   [2] Moab trekt op naar Bet en Dibon, om op de hoogten te rouwen. Op de Nebo en in Medeba klaagt men luidkeels! Alle hoofden zijn kaal, alle baarden zijn weggeschoren.   [2] Dibon trekt op naar de tempel en heft op de offerhoogten een weeklacht aan, Moab jammert over de Nebo en over Medeba. Ieder hoofd is kaalgeschoren, elke baard is afgeknipt.   2 Opklimmen zal het naar Bajit en Divon, naar de hoogten om er te wenen; over Nebo en over Medeva zal Moab huilen met op elk hoofd kaalheid, elke baard afgeschoren.   2. Elle est montée, la fille de Dibôn, sur les hauts lieux pour pleurer. Sur le Nébo et à Médba, Moab se lamente, toutes les têtes sont rasées, toute barbe coupée.  

King James Bible . [2] He is gone up to Bajith, and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba: on all their heads shall be baldness, and every beard cut off.
Luther-Bibel . 2 Es geht hinauf die Tochter Dibon zu den Altären, um zu weinen; Moab heult über Nebo und über Medeba. Jedes Haupt ist kahl geschoren, jeder Bart ist abgeschnitten.

Tekstuitleg van Js 15,2 .

Js 15,3 - Js 15,3 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3en tais plateiais autès perizôsasthe sakkous kai koptesthe epi tôn dômatôn autès kai en tais rumais autès pantes ololuzete meta klauthmou  3 in triviis eius accincti sunt sacco super tecta eius et in plateis eius omnis ululat descendit in fletum     3 Op hun wijken hebben zij zakken aangegord; op hun daken en op hun straten huilen zij altemaal, afgaande met geween.  [3] Op de straten ziet men iedereen in rouwkleren gehuld, op daken en pleinen jammert iedereen, in tranen ineengezakt.   [3] In de straten dragen allen een rouwkleed, overal, op daken en pleinen, klinkt gejammer, in tranen gaat men over straat.   3 In zijn straten hebben ze zich omgord met een rouwzak,– op haar platte daken en op haar pleinen huilt iedereen, neerstortend in geween.  3. Dans ses rues on ceint le sac; sur ses toits et sur ses places, tout le monde se lamente et fond en larmes.  

King James Bible . [3] In their streets they shall gird themselves with sackcloth: on the tops of their houses, and in their streets, every one shall howl, weeping abundantly.
Luther-Bibel . 3 Auf ihren Gassen gehen sie mit dem Sack umgürtet, auf ihren Dächern und Straßen heulen sie alle und gehen weinend einher.

Tekstuitleg van Js 15,3 .

Js 15,4 - Js 15,4 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4oti kekragen esebôn kai elealè eôs iassa èkousthè è fônè autôn dia touto è osfus tès môabitidos boa è psuchè autès gnôsetai  4 clamavit Esebon et Eleale usque Iasa audita est vox eorum super hoc expediti Moab ululabunt anima eius ululabit sibi     4 Zo Hesbon als Eleale schreeuwt, hun stem wordt gehoord tot Jahaz toe; daarom maken de toegerusten van Moab een geschrei, eens iegelijks ziel in hem is kwalijk gesteld.   [4] Chesbon en Elale schreeuwen het uit: tot in Jahas hoort men ze roepen. De krijgers van Moab schreeuwen: zijn geest is gebroken.   [4] Chesbon en Elale schreeuwen het uit, tot aan Jahas klinkt hun klagen. De soldaten van Moab sidderen en beven, ze zijn verlamd van angst.   4 Chesjbon schreeuwt het uit, ook Elalee, tot in Jahats zal hun stem worden gehoord; daarom schallen Moabs aangegorden ‘alarm’, is zijn ziel mismoedig in hem.   4. Heshbôn et Éléalé ont crié, jusqu'à Yahaç leur voix s'est fait entendre. C'est pourquoi les guerriers de Moab frémissent, son âme frémit sur son propre sort.  

King James Bible . [4] And Heshbon shall cry, and Elealeh: their voice shall be heard even unto Jahaz: therefore the armed soldiers of Moab shall cry out; his life shall be grievous unto him.
Luther-Bibel . 4 Heschbon und Elale schreien, dass man's zu Jahaz hört. Darum wehklagen die Gerüsteten Moabs, es verzagt ihre Seele.

Tekstuitleg van Js 15,4 .

Js 15,5 - Js 15,5 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5è kardia tès môabitidos boa en autè eôs sègôr damalis gar estin trietès epi de tès anabaseôs tès louith pros se klaiontes anabèsontai tè odô arôniim boa suntrimma 5 cor meum ad Moab clamabit vectes eius usque ad Segor vitulam conternantem per ascensum enim Luith flens ascendet et in via Oronaim clamorem contritionis levabunt    5 Mijn hart schreeuwt over Moab, haar grendelen zijn naar Zoar toe, de driejarige vaars; want hij gaat op met geween naar den opgang van Luhith, want op den weg naar Horonaim verwekken zij een jammergeschrei.   [5] Mijn hart is ontdaan vanwege Moab: de bewoners vluchten tot in Soar en Eglat-Selisia, wenend trekken zij door de pas van Luchit; op de weg naar Choronaïm weerklinkt hun noodroep.   [5] Mijn hart schreeuwt het uit om Moab. Zijn vluchtelingen komen tot aan Soar, tot Eglat-Selisia. Klacht op klacht klinkt op de weg omhoog naar Luchit, hun gejammer stijgt op van de weg naar Choronaïm.   5 Mijn hart schreeuwt het uit over Moab, haar vluchtelingen vindt men tot bij Tsoar en Eglat Sjelisjia; ja, de helling van de Loechiet, al wenend beklimt men die, ja, op weg naar Choronajim schreeuwen zij iedereen wakker over die ramp.  5. Mon cœur crie en faveur de Moab : car ses fuyards sont déjà à Çoar, vers Églat-Shelishiyya. La montée de Luhit, on la monte en pleurant, sur le chemin de Horonayim, on pousse des cris déchirants.  

King James Bible . [5] My heart shall cry out for Moab; his fugitives shall flee unto Zoar, an heifer of three years old: for by the mounting up of Luhith with weeping shall they go it up; for in the way of Horonaim they shall raise up a cry of destruction.
Luther-Bibel . 5 Mein Herz schreit über Moab; seine Flüchtigen fliehen bis nach Zoar, bis Eglat-Schelischija. Denn sie gehen die Steige von Luhit hinauf und weinen, und auf dem Wege nach Horonajim erhebt sich ein Jammergeschrei.

Tekstuitleg van Js 15,5 .

Js 15,6 - Js 15,6 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
kai seismos6to udôr tès nemrim erèmon estai kai o chortos autès ekleipsei chortos gar chlôros ouk estai  6 aquae enim Nemrim desertae erunt quia aruit herba defecit germen viror omnis interiit     6 Want de wateren van Nimrim zullen enkel verwoesting wezen; want het gras is verdord, het tedere gras is vergaan, er is geen groente.  [6] De wateren van Nimrim verkeren in woestenij, het gras verdwijnt, het groen verwelkt, geen plant is er meer over.   [6] Zelfs de beek van Nimrim wordt een dorre geul: het gras verdort, het groen verdroogt, niets wil er nog groeien.   6 ¶ Want de waterstromen van Nimriem zullen woestenijen worden, ja, verdrogen zal het gras, ten einde gaat het kruid, groen zal er niet meer zijn.   6. Les eaux de Nimrim sont un lieu désolé : l'herbe est desséchée, le gazon a péri, plus de verdure. 

King James Bible . [6] For the waters of Nimrim shall be desolate: for the hay is withered away, the grass faileth, there is no green thing.
Luther-Bibel . 6 Denn die Wasser von Nimrim versiegen, dass das Gras verdorrt und das Kraut verwelkt und kein Grünes wächst.

Tekstuitleg van Js 15,6 .

Js 15,7 - Js 15,7 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 - Js 15,10 - Js 15,11 - Js 15,12 - Js 15,13 - Js 15,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7mè kai outôs mellei sôthènai epaxô gar epi tèn faragga arabas kai lèmpsontai autèn  7 secundum magnitudinem operis et visitatio eorum ad torrentem salicum ducent eos    7 Daarom zullen zij den overvloed, dien zij vergaderd hebben, en hetgeen zij weggelegd hebben, aan de beek der wilgen voeren.   [7] Daarom wordt al wat is vergaard en opgespaard over de Wilgenbeek in veiligheid gebracht.   [7] Wat men heeft kunnen behouden, het weinige dat gespaard bleef, wordt in veiligheid gebracht over de Wadi van de wilgen.   7 Daarom, het restje dat zij hebben gespaard,– en bewaard, over de Wilgenbeek zullen ze die dragen.  7. C'est pourquoi, ce qu'ils ont pu sauver et leurs réserves, ils les portent au-delà du torrent des Saules. 

King James Bible . [7] Therefore the abundance they have gotten, and that which they have laid up, shall they carry away to the brook of the willows.
Luther-Bibel . 7 Darum führen sie das Gut, das sie gesammelt, und alles, was sie verwahrt haben, über den Weidenbach.

Tekstuitleg van Js 15,7 .

Js 15,8 - Js 15,8 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8sunèpsen gar è boè to orion tès môabitidos tès agallim kai ololugmos autès eôs tou freatos tou ailim  8 quoniam circumiit clamor terminum Moab usque ad Gallim ululatus eius et usque ad puteum Helim clamor eius    8 Want dat geschreeuw zal omgaan door de landpale van Moab, haar gehuil tot Eglaim toe, ja, tot Beer-elim toe zal haar gehuil zijn.  [8] Hun gejammer waart rond in Moabs land, tot in Eglaïm en Beër-Elim dringt hun geklaag door.   [8] Hun weeklacht waart heel Moab rond: ‘Wee!’ klinkt het overal, van Eglaïm tot Beër-Elim.   8 Want omsingelen zal het schreeuwen Moabs gebied; tot in Eglajim klinkt haar huilen, tot Bron van Eliem haar gehuil.   8. Car ce cri a fait le tour du territoire de Moab, jusqu'à Églayim on entend son hurlement, jusqu'à Beer-Élim on entend son hurlement.  

King James Bible . [8] For the cry is gone round about the borders of Moab; the howling thereof unto Eglaim, and the howling thereof unto Beer-elim.
Luther-Bibel . 8 Geschrei geht um in den Grenzen Moabs, Geheul bis Eglajim und Geheul bis Beer-Elim!

Tekstuitleg van Js 15,8 .

Js 15,9 - Js 15,9 . Uitspraak over Moab - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -- Js 15,1-16,13 -- Js 15,1 - Js 15,2 - Js 15,3 - Js 15,4 - Js 15,5 - Js 15,6 - Js 15,7 - Js 15,8 - Js 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9to de udôr to remmôn plèsthèsetai aimatos epaxô gar epi remmôn arabas kai arô to sperma môab kai arièl kai to kataloipon adama   9 quia aquae Dibon repletae sunt sanguine ponam enim super Dibon additamenta his qui fugerint de Moab leonem et reliquiis terrae     9 Want de wateren van Dimon zijn vol bloeds, want Ik zal Dimon nog meer toeschikken: te weten leeuwen over de ontkomenen van Moab, mitsgaders over het overblijfsel des lands.   [9] In Dimon is het water rood van het bloed, maar nog meer ellende breng Ik over die stad: Ik laat een leeuw los op de overlevenden van Moab en op de rest van Adama.   [9] Het water van Dimon is rood van het bloed, toch zal ik Dimons lot nog verzwaren: een leeuw jaagt op de ontkomen Moabieten, op alles wat er nog over is van hun land.  9 Want de wateren van Dimon zijn vol bloed, want ik breng over Dimon nog méér dingen: over Moabs ontkomenen een leeuw, over het overblijfsel op de rode grond.   9. Car les eaux de Dimôn sont pleines de sang, et j'ajouterai sur Dimôn un surcroît de malheur : un lion pour les survivants de Moab, pour ceux qui restent sur son sol. 

King James Bible . [9] For the waters of Dimon shall be full of blood: for I will bring more upon Dimon, lions upon him that escapeth of Moab, and upon the remnant of the land.
Luther-Bibel . 9 Denn die Wasser von Dimon sind voll Blut. Dazu will ich über Dimon noch mehr Unheil kommen lassen, Löwen über die Entronnenen Moabs und über die Übriggebliebenen im Lande.

Tekstuitleg van Js 15,9 .


SEPTUAGINTA

15 1to rèma to kata tès môabitidos nuktos apoleitai è môabitis nuktos gar apoleitai to teichos tès môabitidos2lupeisthe ef´ eautois apoleitai gar kai dèbôn ou o bômos umôn ekei anabèsesthe klaiein epi nabau tès môabitidos ololuzete epi pasès kefalès falakrôma pantes brachiones katatetmèmenoi3en tais plateiais autès perizôsasthe sakkous kai koptesthe epi tôn dômatôn autès kai en tais rumais autès pantes ololuzete meta klauthmou4oti kekragen esebôn kai elealè eôs iassa èkousthè è fônè autôn dia touto è osfus tès môabitidos boa è psuchè autès gnôsetai5è kardia tès môabitidos boa en autè eôs sègôr damalis gar estin trietès epi de tès anabaseôs tès louith pros se klaiontes anabèsontai tè odô arôniim boa suntrimma kai seismos6to udôr tès nemrim erèmon estai kai o chortos autès ekleipsei chortos gar chlôros ouk estai7mè kai outôs mellei sôthènai epaxô gar epi tèn faragga arabas kai lèmpsontai autèn8sunèpsen gar è boè to orion tès môabitidos tès agallim kai ololugmos autès eôs tou freatos tou ailim9to de udôr to remmôn plèsthèsetai aimatos epaxô gar epi remmôn arabas kai arô to sperma môab kai arièl kai to kataloipon adama


VULGAAT

1 onus Moab quia nocte vastata est Ar Moab conticuit quia nocte vastatus est murus Moab conticuit 2 ascendit domus et Dibon ad excelsa in planctum super Nabo et super Medaba Moab ululabit in cunctis capitibus eius calvitium omnis barba radetur 3 in triviis eius accincti sunt sacco super tecta eius et in plateis eius omnis ululat descendit in fletum 4 clamavit Esebon et Eleale usque Iasa audita est vox eorum super hoc expediti Moab ululabunt anima eius ululabit sibi 5 cor meum ad Moab clamabit vectes eius usque ad Segor vitulam conternantem per ascensum enim Luith flens ascendet et in via Oronaim clamorem contritionis levabunt 6 aquae enim Nemrim desertae erunt quia aruit herba defecit germen viror omnis interiit 7 secundum magnitudinem operis et visitatio eorum ad torrentem salicum ducent eos 8 quoniam circumiit clamor terminum Moab usque ad Gallim ululatus eius et usque ad puteum Helim clamor eius 9 quia aquae Dibon repletae sunt sanguine ponam enim super Dibon additamenta his qui fugerint de Moab leonem et reliquiis terrae


TAALGEBRUIK


COMMENTAAR