JESAJA 16, Js 16 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 15 -- Js 16 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Jesaja: - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg per pericope:
Uitleg vers per vers: - Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -

- Taal - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach: Tenach: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -


Js 16,1 - Js 16,1 - bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 1apostelô ôs erpeta epi tèn gèn mè petra erèmos estin to oros siôn  1 emitte agnum dominatorem terrae de Petra deserti ad montem filiae Sion     1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion.   [1] Zend* een ram naar de heerser van het land vanuit Sela*, door de woestijn, naar Sions berg.   [1] Bied de koning van ons land een geschenk aan, stuur hem een ram, door de woestijn, vanuit Sela naar de Sion.   1 ¶ Zendt een lam, heersers van het land, vanuit het rotsmassief de woestijn in,– naar de berg van Sions dochter.   1. Envoyez l'agneau du maître du pays, de Séla, située vers le désert, à la montagne de la fille de Sion.  

King James Bible. 16 [1] Send ye the lamb to the ruler of the land from Sela to the wilderness, unto the mount of the daughter of Zion.
Luther-Bibel. 16 1 »Schickt dem Landesherrn die Lämmer von Sela aus der Wüste zum Berge der Tochter Zion!«

שִׁלְחוּ-כַר מֹשֵׁל-אֶרֶץ, מִסֶּלַע מִדְבָּרָה, אֶל-הַר, בַּת-צִיּוֹן.

Tekstuitleg van Js 16,1. Adventszang Roate caeli, 3de strofe 2de helft (Zie: (239) Rorate Caeli - YouTube.): emítte Agnum dominatórem térræ, de pétra desérti ad móntem fíliæ Síon: (= Zend het Lam, de heerser van de Aarde, van de rots van de woestijn tot de berg van de dochter van Sion).
- De 1ste helft van de strofe is geïnspireerd op Ex 3,7: Vidi afflictionem populi mei in Ægypto (= Ik zag de ellende van mijn volk in Egypte). De dichter van het Rorate caeli vormde het om tot: Vide, Domine, afflictionem populi tui (= Zie, Heer, de ellende van uw volk). De dichter kijkt terug naar de slavernij in Egypte en de verschijning van JHWH aan Mozes in het brandend braambos. Het tweede gedeelte is een roep om een bevrijder uit de ballingschap in Babylon.

- Vulg: dominatorem (= heerser: zn acc mann enk van het zn dominator: heerser). Vulg (5). OT (4). NT (1).
-- Vulg: dominator (= heerser; zn nom mann enk). Vulg (16).

Js 16,1.7. אֶל (= ´èl: naar, tot; vz van plaats / richting).

Js 16,1.8. הַר (= har: berg).

Js 16,1.7. - 8. אֶל-הַר (= ´èl har: naar de berg van). Verwijzing: horos (berg), zie Mt 4,8. Tenakh (20): (1) Ex 3,1. (2) Ex 19,23. (3) Ex 24,13. (4) Ex 34,2. (5) Ex 34,4. (6) Nu 27,12. (7) Dt 32,49. (8) Dt 34,1. (9) Joz 15,10. (10) 1 K 18,19. (11) 1 K 18,20. (12) 2 K 2,25. (13) 2 K 4,25. (14) Ps 43,3. (15) Hl 4,6. (16) Js 2,3. (17) Js 16,1. (18) Js 56,7. (19) Ez 40,2. (20) Mi 4,2.

9. בַת (= bath: dochter). Taalgebruik in Tenakh: bath (dochter). Getalswaarde: beth = 2, thaw = 22 of 400; totaal: 24 (2³ X 3) OF 402 (2 X 3 X 67). Structuur: 2 - 4. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (193). Pentateuch (51). Sef (2): (1) Sef 3,10. (2) Sef 3,14. Kl (17): (1) Kl 1,6. (2) Kl 1,15. (3) Kl 2,1. (4) Kl 2,2. (5) Kl 2,4. (6) Kl 2,8. (7) Kl 2,10. (8) Kl 2,11. (9) Kl 2,13. (10) Kl 2,15. (11) Kl 2,18. (12) Kl 3,48. (13) Kl 4,3. (14) Kl 4,6. (15) Kl 4,10. (16) Kl 4,21. (17) Kl 4,22.
- LXX: θυγατηρ (= thugatèr: dochter). Taalgebruik in het NT: thugatèr (dochter). Een vorm van θυγατηρ (= thugatèr: dochter) in de LXX (641), in het NT (28).
- Ned: dochter. Arabisch: ابنة = 'ibna. Zie: http://www.arabischlexicon.com/175-bint-of-ibn-dochter-zoon-160416061578-157315761606.html. D: Tochter. E: daughter. Fr: la fille. Lat: filia.

10. צִיּוֹן (= tsijjôn: Sion). Taalgebruik in Tenakh: tsijjôn (Sion). Getalswaarde: tsade = 18 of 90, jod = 10, waw = 6, nun = 14 of 50; totaal: 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26). Tenakh (108). Js (36). Js 1-39 (23): (1) Js 1,8. (2) Js 1,27. (3) Js 3,16. (4) Js 3,17. (5) Js 4,4. (6) Js 4,5. (7) Js 8,18. (8) Js 10,12. (9) Js 10,24. (10) Js 10,32. (11) Js 12,6. (12) Js 14,32. (13) Js 16,1. (14) Js 18,7. (15) Js 24,23. (16) Js 29,8. (17) Js 31,4. (18) Js 33,5. (19) Js 33,20. (20) Js 34,8. (21) Js 35,10. (22) Js 37,22. (23) Js 37,32.

Js 16,1.9. - 10. בַת צִיּוֹן (= bath tsijjôn: de dochter van Sion). Tenakh (19 + 4 = 23X). 1 K (1). Js (4): (1) Js 1,8. (2) Js 37,22. (3) Js 52,2. (4) Js 62,11. Jr (3). Kl (7). 12 Kl Prof (5): (1) Mi 4,8. (2) Mi 4,10. (3) Sef 3,14. (4) Zach 2,14. (5) Zach 9,9.
-- Zie ook בֵּית צִיּוֹן (= beth tsijjôn: het huis van Sion). Slechts in Js 10,32.
- LXX: θυγατερ σιων (= thugater siôn: dochter van Sion). LXX (10): (1) Mi 4,8. (2) Mi 4,10. (3) Mi 4,13. (4) Sef 3,14. (5) Zach 2,14. (6) Zach 9,9. (7) Jr 6,2. (8) Jr 6,23. (9) Kl 2,13. (10) Kl 4,22.
- Vulg: filia Sion (= dochter van Sion). Vulg (14). OT (13). NT (1). filiae Sion (= dochter/s van Sion). Vulg (15). OT (12). NT (3).

Js 16,1.8. - 10. הַר, בַּת-צִיּוֹן (= har bath tsijjôn: de berg van de dochter van Sion). Tenakh (1): Js 16,1.
-- הַר בֵּית צִיּוֹן (= har beth tsijjôn: de berg van het huis van Sion). Slechts in Js 10,32.
- LXX: τὸ ὄρος Σιων (= to oros Siôn: de berg van Sion). LXX (6): (1) 1 Mak 4,60. (2) 1 Mak 6,48. (3) 1 Mak 10,11. (4) Ps 48,12. (5) Js 16,1. (6) Js 29,8.
- Vulg: mons Sion (= berg van Sion). Vulg (3).

Js 16,1.7. - 10. אֶל-הַר בַת צִיּוֹן (= ´èl har bath tsijjôn: naar de berg van de dochter van Sion). Tenakh (1): Js 16,1.
- LXX: εἰς τὸ ὄρος Σιων (= eis to oros Siôn: naar de berg van Sion). LXX (1): 1 Mak 6,48. Vrschillen tussen MT en LXX in Js 16,1: (1) In de LXX valt het vz van richting MT heeft lidw bij (= har: berg)
- Vulg: ad montem filiæ Sion (= naar de berg van de dochter van Sion). Tenakh (1): Js 16,1.
-- ad montem Sion (tot de berg van Sion). Vulg (1): Dt 4,48.  


Js 16,2 - Js 16,2 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2esè gar ôs peteinou aniptamenou neossos afèrèmenos thugater môab epeita de arnôn  2 et erit sicut avis fugiens et pulli de nido avolantes sic erunt filiae Moab in transcensu Arnon    2 Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde.   [2] Als vluchtende vogels, als een opgejaagd nest, drommen de vrouwen van Moab samen bij de oversteekplaatsen van de Arnon. [2] Dan zullen de vrouwen van Moab vluchten naar waar men de Arnon oversteekt, opgejaagd als vogels, verdreven van hun nest.   2 Zijn zal het: als vluchtende vogels, een opgejaagd nest,– zullen de dochters van Moab zijn bij de oversteekplaatsen van de Arnon.  2. Elles seront semblables à l'oiseau qui s'enfuit, à une nichée dispersée, les filles de Moab, aux gués de l'Arnon.  

King James Bible. [2] For it shall be, that, as a wandering bird cast out of the nest, so the daughters of Moab shall be at the fords of Arnon.
Luther-Bibel. 2 Wie ein Vogel dahinfliegt, der aus dem Nest vertrieben wird, so werden die Bewohner Moabs an den Furten des Arnon sein.

Tekstuitleg van Js 16,2.

Js 16,3 - Js 16,3 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3pleiona bouleuou poieite skepèn penthous autè dia pantos en mesèmbrinè skotia feugousin exestèsan mè apachthès  3 ini consilium coge concilium pone quasi noctem umbram tuam in meridie absconde fugientes et vagos ne prodas     3 Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw op het midden van den middag, gelijk van den nacht; verbergt de verdrevenen, en meldt den omzwervende niet.   [3] Kom* tot een besluit, neem een beslissing! Maak uw schaduw op de volle middag gelijk aan de nacht; beschut zo degenen die verspreid zijn en lever de vluchtenden niet uit.   [3] ‘Neem een besluit! Grijp in! Bescherm ons op het heetst van de dag met de schaduw van uw nacht. Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit.   3 Schaft raad, komt tot een besluit, maak midden op de middag je schaduw als de nacht,– verberg de verdrevene, verraad een vluchteling niet!–   3. « Tenez un conseil; prenez une décision. En plein midi, étends ton ombre comme celle de la nuit, cache les dispersés, ne trahis pas le fugitif; 

King James Bible. [3] Take counsel, execute judgment; make thy shadow as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; bewray not him that wandereth.
Luther-Bibel. 3 »Gib Rat, schaffe Recht, mache deinen Schatten des Mittags wie die Nacht; verbirg die Verjagten, und verrate die Flüchtigen nicht!

Tekstuitleg van Js 16,3.

Js 16,4 - Js 16,4 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4paroikèsousin soi oi fugades môab esontai skepè umin apo prosôpou diôkontos oti èrthè è summachia sou kai o archôn apôleto o katapatôn epi tès gès  4 habitabunt apud te profugi mei Moab esto latibulum eorum a facie vastatoris finitus est enim pulvis consummatus est miser defecit qui conculcabat terram     4 Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab! wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht des verstoorders; want de onderdrukker heeft een einde, de verstoring is te niet geworden, de vertreders zijn van de aarde verdaan.   [4] Laat degenen die uit Moab verdreven zijn bij u wonen; wees hun toevlucht tegen de verdelger. Als de verdrukker eenmaal het veld heeft geruimd, aan de verwoesting een einde is gekomen en de vernielers uit het land zijn verdwenen,   [4] Verleen Moabs vluchtelingen onderdak, wees onze toevlucht tegen de verwoester.’ Is de verdrukking ten einde gekomen en de verwoesting tot staan gebracht, is de tiran uit dit land verdreven,   4 mogen bij jou te gast zijn de verdrevenen van Moab, wees voor hen een verberging voor het aanschijn van de verdelger,– totdat de verdrukking zal ophouden, de verdelging ten einde is, de vertreders weg zijn uit het land!   4. qu'ils demeurent chez toi, les dispersés de Moab, sois pour eux un asile contre le dévastateur. Quand l'oppression aura cessé, que la dévastation aura pris fin, que seront partis ceux qui foulent le pays,  

King James Bible. [4] Let mine outcasts dwell with thee, Moab; be thou a covert to them from the face of the spoiler: for the extortioner is at an end, the spoiler ceaseth, the oppressors are consumed out of the land.
Luther-Bibel. 4 Lass Moabs Verjagte bei dir herbergen, sei du für Moab eine Zuflucht vor dem Verwüster!« Der Dränger wird ein Ende haben, der Verwüster aufhören und der Bedrücker aus dem Lande müssen.

Tekstuitleg van Js 16,4.

5. hêwî (wees) van het werkw. hâjah (zijn). Zie hôj (wee). Taalgebruik in Tenach: hoj (wee). Getalwaarde: he = 5, waw = 6, jod = 10; totaal: 21 (3 X 7). Structuur: 5 - 6 - 1. Gr. ouai. Lat. vae. Fr. malheur. E. woe. D. weh. Js (22): (1) Js 1,4. (2) Js 1,24. (3) Js 5,8. (4) Js 5,11. (5) Js 5,18. (6) Js 5,20. (7) Js 5,21. (8) Js 5,22. (9) Js 10,1. (10) Js 10,5. (11) Js 16,4. (12) Js 17,12. (13) Js 18,1. (14) Js 28,1. (15) Js 29,1. (16) Js 29,15. (17) Js 30,1. (18) Js 31,1. (19) Js 33,1. (20) Js 45,9. (21) Js 45,10. (22) Js 55,1.

Js 16,5 - Js 16,5 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai diorthôthèsetai met´ eleous thronos kai kathietai ep´ autou meta alètheias en skènè dauid krinôn kai ekzètôn krima kai speudôn dikaiosunèn 5 et praeparabitur in misericordia solium et sedebit super eum in veritate in tabernaculo David iudicans et quaerens iudicium et velociter reddens quod iustum est    5 Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op denzelven zal bestendig een zitten in de tent van David, een, die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid.   [5] dan wordt er een troon gevestigd op de genade en daarop zetelt dan, in de tent van David, een regeerder vol standvastigheid, bedacht op het recht en ijverend voor de gerechtigheid.   [5] dan wordt in Davids huis een troon geplaatst, gegrondvest op liefde en trouw. Daar zetelt een rechter die recht zoekt, die ijvert voor gerechtigheid.   5 Op deze vriendschap wordt dan een troon gevestigd, en zal door deze trouw daarop zitten in de tent van David: een rechter, een die naar recht vraagt en zich haast naar gerechtigheid. ••   5. le trône sera affermi dans la piété, et sur ce trône, dans la fidélité, sous la tente de David, siégera un juge, soucieux du droit et zélé pour la justice. » 

King James Bible. [5] And in mercy shall the throne be established: and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging, and seeking judgment, and hasting righteousness.
Luther-Bibel. 5 Dann wird ein Thron bereitet werden aus Gnaden, dass einer in Treue darauf sitze in der Hütte Davids und richte und trachte nach Recht und fördere Gerechtigkeit.

Tekstuitleg van Js 16,5.

3. kisse´ (troon, zetel). Taalgebruik in Tenach: kisse´ (troon, zetel). Getalwaarde: kaph = 11 of 20, samekh = 15 of 60, aleph = 1; totaal: 27 (3³) OF 81 (3² X 3²). Tenach (51). Js (4): (1) Js 6,1. (2) Js 9,6. (3) Js 16,5. (4) Js 47,1. kiss´î (mijn troon, mijn zetel). Tenach (10): (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7) Js 14,13. (8) Js 66,1. (9). (10).http://www.dbnl.org/tekst/pric005vier01_01/pric005vier01_01_0043.php. kit. Dit laatste vindt men in Dozy's Oosterlingen afgeleid van het Joodse woord kissé, dat in het Oude Testament de deftige betekenissen heeft van: zetel, troon, zelfs troon Gods. Bij de Rabbijnen is echter bait ha-kissé (= huis van den zetel) reeds: heimelijk gemak en sedert is de betekenis al meer en meer verlopen. In zijn Das deutsche Gaunerthum geeft Avé-Lallemant voor kitt o.a. op: Haus, Krughaus, Herberge, Bordell. In de laatste betekenis komt het in Holland voor. http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0003.php. Kis (Nhebr.) Hebr. kissee: zetel, troon; later heette het privaat: bet ha-kissee (het huis van den zetel); vgl. Ned. stoelgang.

8. dâwid (David). Taalgebruik in Tenach: dâwid (David). Getalwaarde: daleth = 4, waw = 6; totaal: 14 (2 X 7). Structuur: 4 - 6 - 4. Tenach (509). Js (10): (1) Js 7,2. (2) Js 7,13. (3) Js 9,6. (4) Js 16,5. (5) Js 22,9. (6) Js 22,22. (7) Js 29,1. (8) Js 37,35. (9) Js 38,5. (10) Js 55,3.

Js 16,6 - Js 16,6 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6èkousamen tèn ubrin môab ubristès sfodra tèn uperèfanian exèras ouch outôs è manteia sou  6 audivimus superbiam Moab superbus est valde superbia eius et arrogantia eius et indignatio eius plus quam fortitudo eius    6 Wij hebben gehoord de hovaardij van Moab, hij is zeer hovaardig; zijn hoogmoed, en zijn hovaardij, en zijn verbolgenheid, zijn alzo zijn grendelen niet.  [6] Wij hebben gehoord van Moabs trots, van zijn grenzeloze hoogmoed, van zijn arrogantie, zijn hooghartigheid, zijn overmoed en zijn gezwets, waarin geen waarheid is.  [6] Wij weten hoe hoogmoedig Moab is – wat is het hooghartig. Wij kennen zijn zelfgenoegzaamheid, zijn eigendunk, zijn grenzeloze eigenwaan. Maar Moabs grootspraak stoelt op niets.   6 ¶ Wij hebben Moabs hoogmoed gehoord zo hoog,– zijn hooghartigheid, zijn hovaardij en zijn overmoed, zijn mateloos gezwets.   6. Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, de son arrogance, de son orgueil et de sa rage, de ses bavardages ineptes. 

King James Bible. [6] We have heard of the pride of Moab; he is very proud: even of his haughtiness, and his pride, and his wrath: but his lies shall not be so.
Luther-Bibel. 6 »Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, der so groß ist, von seinem Hochmut, seinem Stolz und Mutwillen und seinem eitlen Geschwätz.«

Tekstuitleg van Js 16,6.

Js 16,7 - Js 16,7 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ouch outôs ololuxei môab en gar tè môabitidi pantes ololuxousin tois katoikousin deseth meletèseis kai ouk entrapèsè  7 idcirco ululabit Moab ad Moab universus ululabit his qui laetantur super muro cocti lateris loquimini plagas suas     7 Daarom zal Moab over Moab huilen, altemaal zullen zij huilen; over de fondamenten van Kir-hareseth zult gijlieden zuchten, gewisselijk, zij zijn gebroken.  [7] Daarom zal Moab jammeren, en iedereen zal klagen. Zuchtend en geheel verslagen denken zij terug aan Kir-Charesets druivenkoeken.  [7] Daarom is Moab nu vol zelfbeklag, zijn gejammer klinkt in het hele land. Het treurt in grote verslagenheid om de rozijnenkoeken van Kir-Chareset.   7 Daarom zal Moab moeten huilen om Moab, zal alles in haar huilen; aan de rozijnenbroden van Kier Chareset zullen ze denken, geheel verslagen.  7. C'est pourquoi Moab se lamente sur Moab, tout entier il se lamente. Au sujet des gâteaux de raisin de Qir-Harésèt, vous gémissez, tout consternés. 

King James Bible. [7] Therefore shall Moab howl for Moab, every one shall howl: for the foundations of Kir-hareseth shall ye mourn; surely they are stricken.
Luther-Bibel. 7 Darum wird ein Moabiter über den andern heulen, allesamt werden sie heulen. Über die Traubenkuchen von Kir-Heres werden sie seufzen, ganz zerschlagen.

Tekstuitleg van Js 16,7.

Js 16,8 - Js 16,8 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8ta pedia esebôn penthèsei ampelos sebama katapinontes ta ethnè katapatèsate tas ampelous autès eôs iazèr ou mè sunapsète planèthète tèn erèmon oi apestalmenoi egkateleifthèsan diebèsan gar tèn erèmon  8 quoniam suburbana Esebon deserta sunt et vinea Sabama domini gentium exciderunt flagella eius usque ad Iazer pervenerunt erraverunt in deserto propagines eius relictae sunt transierunt mare     8 Want de velden van Hesbon zijn verflauwd, ook de wijnstok van Sibma, de heren der heidenen hebben zijn uitgelezen planten verpletterd; zij reiken tot Jaezer toe, zij dwalen door de woestijn; hun scheuten zijn uitgespreid, zij zijn gegaan over zee.  [8] Want de akkers van Chesbon* en de wijngaarden van Sibma* kwijnen weg. De heersers van de volken hebben de uitgelezen druivenplanten vertrapt. Zij reikten tot Jazer* en drongen door tot in de woestijn; de ranken strekten zich uit tot over de zee.   [8] De wijngaarden van Chesbon verkommeren, de wijnstokken van Sibma kwijnen weg; vreemde heersers hebben hun edele druiven vertrapt. Ooit reikten hun ranken tot Jazer, ze verdwaalden zelfs in de woestijn; woekerend reikten de ranken tot voorbij de Dode Zee.   8 Want de helling van Chesjbon is verwelkt, de wijnstok van Sivma: de heren der heidenen hieuwen haar roodste druiven neer,– tot aan Jazeer reikten ze, dwaalden de woestijn in; haar uitlopers spreidden zich uit, staken de zee over.  8. Car les vignobles de Heshbôn dépérissent, la vigne de Sibma, dont les raisins vermeils terrassaient les maîtres des nations. Elle atteignait jusqu'à Yazèr et s'infiltrait au désert, ses rejetons se multipliaient, ils franchissaient la mer. 

King James Bible. [8] For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah: the lords of the heathen have broken down the principal plants thereof, they are come even unto Jazer, they wandered through the wilderness: her branches are stretched out, they are gone over the sea.
Luther-Bibel. 8 Denn die Fluren von Heschbon sind wüst geworden, der Weinstock von Sibma ist verderbt. Die Herren unter den Völkern haben seine edlen Reben zerschlagen, die bis nach Jaser reichten und sich zogen bis in die Wüste; ihre Ranken breiteten sich aus und gingen über das Meer.

Tekstuitleg van Js 16,8.

Js 16,9 - Js 16,9 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9dia touto klausomai ôs ton klauthmon iazèr ampelon sebama ta dendra sou katebalen esebôn kai elealè oti epi tô therismô kai epi tô trugètô sou katapatèsô kai panta pesountai  9 super hoc plorabo in fletu Iazer vineam Sabama inebriabo te lacrima mea Esebon et Eleale quoniam super vindemiam tuam et super messem tuam vox calcantium inruit     9 Daarom beween ik, in de wening over Jaezer, den wijnstok van Sibma, ik maak u doornat met mijn tranen, o Hesbon en Eleale! want het vreugdegeschrei over uw zomervruchten en over uw oogst is gevallen;  [9] Daarom ween ik, evenals Jazer, over de wijnstokken van Sibma; ik doordrenk u met mijn tranen, Chesbon en Elale; over uw oogst en uw fruit heeft een strijdkreet geklonken.  [9] Dus zal ik luid huilen om Jazer, weeklagen om de wijnstokken van Sibma. En jullie, Chesbon en Elale, zal ik met mijn tranen doordrenken: voorbij zijn de vreugdekreten om je zomervruchten en je oogst.   9 Daarom beween ik, zoals ik Jazeer beween, de wijnstok van Sivma, maak ik je nat met mijn tranen, Chesjbon en Elalee,– omdat over je ooft en je oogst een ‘stampen!’ is gevallen.   9. Aussi je pleure, comme pleure Yazèr, la vigne de Sibma; je t'arrose de mes larmes, Heshbôn et toi, Éléalé, parce que sur ta récolte et sur ta moisson le cri s'est éteint.  

King James Bible. [9] Therefore I will bewail with the weeping of Jazer the vine of Sibmah: I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh: for the shouting for thy summer fruits and for thy harvest is fallen.
Luther-Bibel. 9 Darum weine ich mit Jaser um den Weinstock von Sibma und vergieße viel Tränen über dich, Heschbon und Elale. Denn es ist Kriegsgeschrei in deinen Herbst und deine Ernte gefallen,

Tekstuitleg van Js 16,9.

Js 16,10 - Js 16,10 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων σου, καὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσί σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια, πέπαυται γάρ. 10 et auferetur laetitia et exultatio de Carmelo et in vineis non exultabit neque iubilabit vinum in torculari non calcabit qui calcare consueverat vocem calcantium abstuli     10 Alzo dat de blijdschap en vrolijkheid weggenomen is van het vruchtbare veld, en in de wijngaarden wordt niet gezongen, noch enig gejuich gemaakt; de druiven treder treedt geen wijn uit in de wijnbakken, ik heb het vreugdegeschrei doen ophouden.   [10] In de boomgaarden zijn blijheid en vreugde verstomd, in de wijngaarden joelt en juicht men niet meer, men perst geen wijn meer in de kuipen, de vreugdekreten zijn verstomd.   [10] Dan zal de vreugdezang in de boomgaard verstommen, in de wijngaard wordt niet meer gejubeld of gejuicht, in de kuipen worden geen druiven meer getreden. Ik maak een einde aan alle vreugdekreten.   10 Weggezameld is vreugde en gejuich uit de boomgaard, in de wijngaarden jubelen ze niet, joelen ze niet meer; wijn in de perskuipen treedt de treder niet meer, het ‘stampen!’ heb ik laten ophouden.   10. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers, dans les vignes, plus de liesse ni de cri joyeux; le fouleur ne foule plus le vin dans les pressoirs, le cri a cessé.  

King James Bible. [10] And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field; and in the vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting: the treaders shall tread out no wine in their presses; I have made their vintage shouting to cease.
Luther-Bibel. 10 dass Freude und Wonne in den Gärten aufhören, und in den Weinbergen jauchzt und ruft man nicht mehr. Man keltert keinen Wein in den Keltern, dem Gesang ist ein Ende gemacht.

Tekstuitleg van Js 16,10.

- - LXX: εὐφρανθήσονται ( = eufranthèsontai: zij zullen blij zijn / zich verheugen); wkw pass fut 3de pers mv van het wkw ευφραινω: = eufrainô: verheugen, blij maken). Taalgebruik in het NT: agalliaô (jubelen). LXX (17). NT (1). Js (8): (1) Js 9,2. (2) Js 16,10. (3) Js 24,14. (4) Js 26,19. (5) Js 42,11. (6) Js 52,8. (7) Js 61,10. (8) Js 65,13.

Js 16,11 - Js 16,11 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11dia touto è koilia mou epi môab ôs kithara èchèsei kai ta entos mou ôsei teichos o enekainisas  11 super hoc venter meus ad Moab quasi cithara sonabit et viscera mea ad murum cocti lateris     11 Daarom rommelt mijn ingewand over Moab, als een harp, en mijn binnenste over Kir-heres.   [11] Mijn gemoed trilt als een harp om Moab, mijn ingewanden sidderen om Kir-Cheres.  [11] Als een lier klaagt mijn hart om Moab, mijn binnenste weent om Kir-Cheres.   11 Daarom trillen om Moab mijn ingewanden als een harp, mijn binnenste om Kier Cheres.   11. C'est pourquoi mes entrailles, pour Moab, frémissent comme une cithare, et mon cœur pour Qir-Hérès.  

King James Bible. [11] Wherefore my bowels shall sound like an harp for Moab, and mine inward parts for Kir-haresh.
Luther-Bibel. 11 Darum klagt mein Herz über Moab wie eine Harfe und meine Seele über Kir-Heres.

Tekstuitleg van Js 16,11.

Js 16,12 - Js 16,12 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai estai eis to entrapènai se oti ekopiasen môab epi tois bômois kai eiseleusetai eis ta cheiropoièta autès ôste proseuxasthai kai ou mè dunètai exelesthai auton  12 et erit cum apparuerit quod laboravit Moab super excelsis suis ingredietur ad sancta sua ut obsecret et non valebit     12 En het zal geschieden, als men zien zal, dat Moab vermoeid is geworden op de hoogten, dan zal hij in zijn heiligdom gaan om te aanbidden, maar hij zal niet vermogen.   [12] Al maakt Moab zich moe om de hoogte te bezoeken en in zijn heiligdom te gaan bidden, het baat hem niets.’   [12] Hoezeer Moab zich ook aftobt op zijn offerhoogten, hoe vaak het ook bijeenkomt om te bidden bij het heiligdom – het is alles tevergeefs.   12 Geschieden zal het, al laat zich zien, al tobt Moab zich af op de heilige hoogte,– al zal het in zijn heiligdom binnenkomen om te aanbidden, het vermag niets.   12. On verra Moab se fatiguer sur le haut lieu et entrer dans son sanctuaire pour supplier, mais il ne pourra rien.  

King James Bible. [12] And it shall come to pass, when it is seen that Moab is weary on the high place, that he shall come to his sanctuary to pray; but he shall not prevail.
Luther-Bibel. 12 Alsdann, wenn Moab hingeht und sich abmüht bei den Altären und kommt zu seinem Heiligtum, um zu beten, so wird's doch nichts ausrichten. Ein Nachwort

Tekstuitleg van Js 16,12.

Js 16,13 - Js 16,13 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13touto to rèma o elalèsen kurios epi môab opote kai elalèsen  13 hoc verbum quod locutus est Dominus ad Moab ex tunc     13 Dit is het woord, dat de HEERE tegen Moab gesproken heeft, van toen af.  [13] Dit is het woord dat de heer eerder over Moab had uitgesproken,   [13] Zo heeft de HEER destijds over Moab gesproken,   13 Dit is het woord dat de ENE tóen heeft gesproken tot Moab,   13. Telle est la parole qu'a adressée Yahvé à Moab jadis.  

King James Bible. [13] This is the word that the LORD hath spoken concerning Moab since that time.
Luther-Bibel. 13 Das ist's, was der HERR damals gegen Moab geredet hat.

Tekstuitleg van Js 16,13. Het vers Js 16,13 telt 8 (2³) woorden en 25 (5²) letters. De getalwaarde van Js 16,13 is 1084 (2² X 271). Js 16,13 leidt een coda (staarttekst) in, nl. Js 16,13-14 bij Js 15,1-16,11. Het type tekst is het woord.

2. haddâbhâr (het woord) < lidw. h + dâbhâr. Zie dâbhar (spreken) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. dâbhar (spreken). dibbèr (hij sprak): piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud. dâbhâr (woord, daad). Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud. Taalgebruik in Tenach: dâbhar (spreken). Taalgebruik in Jesaja: dâbhar (spreken). Getalwaarde: daleth = 4, beth = 2, resj = 20 of 200; totaal: 26 (2 X 13) of 206 (2 X 103). Structuur: 4 - 2 - 2. Taalgebruik in de LXX: logos (woord). Taalgebruik in het N.T.: logos (woord). logos komt van de wortel leg-: lezen / lec-tuur; les, Fr. leçon, parole (parler). Ned. woord. D. Wort. E. word. Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238), in het N.T. (331).h-d-b-r. Tenach (228). Js (5): (1) Js 2,1. (2) Js 16,13. (3) Js 24,3. (4) Js 37,22. (5) Js 38,7.
- haddâbhâr ´äsjèr (het woord dat). Tenach (74). Js (3): (1) Js 2,1. (2) Js 16,13. (3) Js 37,22.
- zèh haddâbhâr (dit is het woord) EN zèh haddâbhâr ´äsjèr (dit is het woord dat). Tenach (16). Js (2): (1) Js 16,13. (2) Js 37,22.
- ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord). Tenach (46). Pentateuch (12) Js (2 / 5): (1) Js 24,3. (2) Js 38,7.

3. - 5. ´äsjèr dibbèr JHWH (dat JHWH sprak). Tenach (32). Js (2): (1) Js 16,13. (2) Js 37,22.

Js 16,14 - Js 16,14 -- bijbeloverzicht -- taal -- Js (Jesaja) -- Js 16 -- Js 16,1 - Js 16,2 - Js 16,3 - Js 16,4 - Js 16,5 - Js 16,6 - Js 16,7 - Js 16,8 - Js 16,9 - Js 16,10 - Js 16,11 - Js 16,12 - Js 16,13 - Js 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai nun legô en trisin etesin etôn misthôtou atimasthèsetai è doxa môab en panti tô ploutô tô pollô kai kataleifthèsetai oligostos kai ouk entimos   14 et nunc locutus est Dominus dicens in tribus annis quasi anni mercennarii auferetur gloria Moab super omni populo multo et relinquetur parvus et modicus nequaquam multus     14 Maar nu spreekt de HEERE, zeggende: Binnen drie jaren (als de jaren eens huurlings), dan zal de eer van Moab verachtzaam gemaakt worden, met al die grote menigte; en het overblijfsel zal klein, weinig, onmachtig wezen.   [14] maar nu spreekt Hij als volgt: ‘In drie jaar tijd, gerekend naar* de jaren van een dagloner, wordt Moabs glorie ontluisterd, hoe groot zijn macht ook is. Zijn rest zal klein zijn, pover, gering.’   [14] en nu spreekt hij als volgt: In drie jaar tijd, gerekend naar de jaren van een dagloner, zal Moab ontluisterd worden, al zijn machtsvertoon ten spijt. Wat ervan overblijft zal pover en onbeduidend zijn.  14 (16:13) en nu heeft de ENE gesproken en gezegd: in drie jaren, jaren van een dagloner, zal geminacht zijn de glorie van Moab met heel die grote menigte; wat overblijft zal klein zijn, gering, onmachtig.   14. Et maintenant Yahvé a parlé en ces termes: dans trois ans, comme des années de mercenaire, la gloire de Moab sera humiliée, malgré sa grande multitude. Elle sera réduite à rien, un reste insignifiant. 

King James Bible. [14] But now the LORD hath spoken, saying, Within three years, as the years of an hireling, and the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude; and the remnant shall be very small and feeble..
Luther-Bibel. 14 Nun aber redet der HERR und spricht: In drei Jahren, wie eines Tagelöhners Jahre sind, wird die Herrlichkeit Moabs gering werden mit all dem großen Gepränge, dass wenig übrig bleibt, gar nicht viel.

Tekstuitleg van Js 16,14.

10. - khabhôd (heerlijkheid). Taalgebruik in Tenach: kabhôd (heerlijkheid). Taalgebruik in Jesaja: kabhôd (heerlijkheid). Getalwaarde: kaph = 11 of 20, beth = 2, waw = 6, daleth = 4. Totaal: 11 + 2 + 6 + 4 of 20 + 2 + 6 + 4 = 23 of 32. khabhod = 17. In het Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel). In het Grieks getransponeerd naar iets lichts, heerlijks: doxa. Lat. gloria. Fr. gloire. E. glory. Ned. heerlijkheid. D. Herrlichkeit. In veertien verzen in Js: (1) Js 4,5. (2) Js 11,10. (3) Js 16,14. (4) Js 17,4. (5) Js 21,16. (6) Js 22,23. (7) Js 22,24. (8) Js 24,23. (9) Js 35,2. (10) Js 40,5. (11) Js 42,12. (12) Js 58,8. (13) Js 60,13. (14) Js 66,12.
- ûkhëbhôd (en de heerlijkheid). Verbindingswoord waw en het zelfstandig naamwoord khabhôd (heerlijkheid).
- khebhôdô (zijn heerlijkheid)  . Getalwaarde: kaph = 11 of 20, beth = 2, waw = 6, daleth = 4, waw = 6. Totaal: 11 + 2 + 6 + 4 + 6 = 29 of 38. In vier verzen in Js: (1) Js 3,8. (2) Js 6,3. (3) Js 8,7. (4) Js 59,19.
- ûkhëbhôd (en de heerlijkheid). In zesentwintig verzen in de bijbel. In zeven verzen in combinatie met JHWH. In twee verzen in Js: (1) Js 40,5. (2) Js 58,8.
- ûkhëbhôdô (en zijn heerlijkheid). In twee verzen in de bijbel: (1) Js 5,13. (2) Js 60,2.


MASORETISCHE TEKST (MT)

Isaiah Chapter 16 יְשַׁעְיָהוּ

א  שִׁלְחוּ-כַר מֹשֵׁל-אֶרֶץ, מִסֶּלַע מִדְבָּרָה, אֶל-הַר, בַּת-צִיּוֹן. 1 Send ye the lambs for the ruler of the land from the crags that are toward the wilderness, unto the mount of the daughter of Zion.
ב  וְהָיָה כְעוֹף-נוֹדֵד, קֵן מְשֻׁלָּח--תִּהְיֶינָה בְּנוֹת מוֹאָב, מַעְבָּרֹת לְאַרְנוֹן. 2 For it shall be that, as wandering birds, as a scattered nest, so shall the daughters of Moab be at the fords of Arnon.
ג  הביאו (הָבִיאִי) עֵצָה עֲשׂוּ פְלִילָה, שִׁיתִי כַלַּיִל צִלֵּךְ בְּתוֹךְ צָהֳרָיִם; סַתְּרִי, נִדָּחִים--נֹדֵד, אַל-תְּגַלִּי. 3 'Give counsel, execute justice; make thy shadow as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; betray not the fugitive.
ד  יָגוּרוּ בָךְ נִדָּחַי, מוֹאָב הֱוִי-סֵתֶר לָמוֹ מִפְּנֵי שׁוֹדֵד:  כִּי-אָפֵס הַמֵּץ כָּלָה שֹׁד, תַּמּוּ רֹמֵס מִן-הָאָרֶץ.  {ס} 4 Let mine outcasts dwell with thee; as for Moab, be thou a covert to him from the face of the spoiler.' For the extortion is at an end, spoiling ceaseth, they that trampled down are consumed out of the land; {S}
ה  וְהוּכַן בַּחֶסֶד כִּסֵּא, וְיָשַׁב עָלָיו בֶּאֱמֶת בְּאֹהֶל דָּוִד; שֹׁפֵט וְדֹרֵשׁ מִשְׁפָּט, וּמְהִר צֶדֶק. 5 And a throne is established through mercy, and there sitteth thereon in truth, in the tent of David, one that judgeth, and seeketh justice, and is ready in righteousness.
ו  שָׁמַעְנוּ גְאוֹן-מוֹאָב, גֵּא מְאֹד:  גַּאֲוָתוֹ וּגְאוֹנוֹ וְעֶבְרָתוֹ, לֹא-כֵן בַּדָּיו. 6 We have heard of the pride of Moab; he is very proud; even of his haughtiness, and his pride, and his arrogancy, his ill-founded boastings.
ז  לָכֵן, יְיֵלִיל מוֹאָב לְמוֹאָב--כֻּלֹּה יְיֵלִיל:  לַאֲשִׁישֵׁי קִיר-חֲרֶשֶׂת תֶּהְגּוּ, אַךְ-נְכָאִים. 7 Therefore shall Moab wail for Moab, every one shall wail; for the sweet cakes of Kir-hareseth shall ye mourn, sorely stricken.
ח  כִּי שַׁדְמוֹת חֶשְׁבּוֹן אֻמְלָל גֶּפֶן שִׂבְמָה, בַּעֲלֵי גוֹיִם הָלְמוּ שְׂרוּקֶּיהָ--עַד-יַעְזֵר נָגָעוּ, תָּעוּ מִדְבָּר; שְׁלֻחוֹתֶיהָ, נִטְּשׁוּ עָבְרוּ יָם. 8 For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah, whose choice plants did overcome the lords of nations; they reached even unto Jazer, they wandered into the wilderness; her branches were spread abroad, they passed over the sea.
ט  עַל-כֵּן אֶבְכֶּה בִּבְכִי יַעְזֵר, גֶּפֶן שִׂבְמָה, אֲרַיָּוֶךְ דִּמְעָתִי, חֶשְׁבּוֹן וְאֶלְעָלֵה:  כִּי עַל-קֵיצֵךְ וְעַל-קְצִירֵךְ, הֵידָד נָפָל. 9 Therefore I will weep with the weeping of Jazer for the vine of Sibmah; I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh; for upon thy summer fruits and upon thy harvest the battle shout is fallen.
י  וְנֶאֱסַף שִׂמְחָה וָגִיל מִן-הַכַּרְמֶל, וּבַכְּרָמִים לֹא-יְרֻנָּן לֹא יְרֹעָע; יַיִן, בַּיְקָבִים לֹא-יִדְרֹךְ הַדֹּרֵךְ--הֵידָד הִשְׁבַּתִּי. 10 And gladness and joy are taken away out of the fruitful field; and in the vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting; no treader shall tread out wine in the presses; I have made the vintage shout to cease.
יא  עַל-כֵּן מֵעַי לְמוֹאָב, כַּכִּנּוֹר יֶהֱמוּ; וְקִרְבִּי, לְקִיר חָרֶשׂ. 11 Wherefore my heart moaneth like a harp for Moab, and mine inward parts for Kir-heres.
יב  וְהָיָה כִי-נִרְאָה כִּי-נִלְאָה מוֹאָב, עַל-הַבָּמָה; וּבָא אֶל-מִקְדָּשׁוֹ לְהִתְפַּלֵּל, וְלֹא יוּכָל.  {ס} 12 And it shall come to pass, when it is seen that Moab hath wearied himself upon the high place, that he shall come to his sanctuary to pray; but he shall not prevail. {S}
יג  זֶה הַדָּבָר, אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל-מוֹאָב--מֵאָז. 13 This is the word that the LORD spoke concerning Moab in time past.
יד  וְעַתָּה, דִּבֶּר יְהוָה לֵאמֹר, בְּשָׁלֹשׁ שָׁנִים כִּשְׁנֵי שָׂכִיר, וְנִקְלָה כְּבוֹד מוֹאָב בְּכֹל הֶהָמוֹן הָרָב; וּשְׁאָר מְעַט מִזְעָר, לוֹא כַבִּיר.  {פ} 14 But now the LORD hath spoken, saying: 'Within three years, as the years of a hireling, and the glory of Moab shall wax contemptible for all his great multitude; and the remnant shall be very small and without strength.' {P}

SEPTUAGINTA

ΑΠΟΣΤΕΛΩ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν· μὴ πέτρα ἔρημός ἐστι τὸ ὄρος θυγατρὸς Σιών; 2 ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπταμένου νεοσσὸς ἀφηρημένος, θύγατερ Μωάβ. ἔπειτα δέ, ᾿Αρνῶν, πλείονα 3 βουλεύου, ποίει τε σκέπην πένθους αὐτῇ διὰ παντός· ἐν μεσημβρινῇ σκοτίᾳ φεύγουσιν, ἐξέστησαν, μὴ ἀπαχθῇς. 4 παροικήσουσί σοι οἱ φυγάδες Μωάβ, ἔσονται σκέπη ὑμῖν ἀπὸ προσώπου διώκοντος, ὅτι ᾔρθη ἡ συμμαχία σου, καὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ καταπατῶν ἐπὶ τῆς γῆς. 5 καὶ διορθωθήσεται μετ᾿ ἐλέους θρόνος, καὶ καθιεῖται ἐπ᾿ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυὶδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην. 6 ᾿Ηκούσαμεν τὴν ὕβριν Μωάβ, ὑβριστὴς σφόδρα, τὴν ὑπερηφανίαν ἐξῇρας. οὐχ οὕτως ἡ μαντεία σου, οὐχ οὕτως. 7 ὀλολύξει Μωάβ, ἐν γὰρ τῇ Μωαβίτιδι πάντες ὀλολύξουσι· τοῖς κατοικοῦσι δὲ Σὲθ μελετήσεις· καὶ οὐκ ἐντραπήσῃ. 8 τὰ πεδία ᾿Εσεβὼν πενθήσει, ἄμπελος Σεβαμά· καταπίνοντες τὰ ἔθνη, καταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς ἕως ᾿Ιαζήρ· οὐ μὴ συνάψητε, πλανήθητε τὴν ἔρημον· οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγκατελείφθησαν, διέβησαν γὰρ τὴν ἔρημον. 9 διὰ τοῦτο κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν ᾿Ιαζὴρ ἄμπελον Σεβαμά· τὰ δένδρα σου κατέβαλεν, ᾿Εσεβὼν καὶ ᾿Ελεαλή, ὅτι ἐπὶ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγητῷ σου καταπατήσω, καὶ πάντα πεσοῦνται. 10 καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων σου, καὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσί σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια, πέπαυται γάρ. 11 διὰ τοῦτο ἡ κοιλία μου ἐπὶ Μωὰβ ὡς κιθάρα ἠχήσει, καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος, ὃ ἐνεκαίνισας. 12 καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε, ὅτι ἐκοπίασε Μωὰβ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα αὐτῆς ὥστε προσεύξασθαι, καὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν. 13 Τοῦτο τὸ ρῆμα ὃ ἐλάλησε Κύριος ἐπὶ Μωάβ, ὁπότε καὶ ἐλάλησε. 14 καὶ νῦν λέγω· ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ ἀτιμασθήσεται ἡ δόξα Μωὰβ ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ, καὶ καταλειφθήσεται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔντιμος.

16 1apostelô ôs erpeta epi tèn gèn mè petra erèmos estin to oros siôn2esè gar ôs peteinou aniptamenou neossos afèrèmenos thugater môab epeita de arnôn3pleiona bouleuou poieite skepèn penthous autè dia pantos en mesèmbrinè skotia feugousin exestèsan mè apachthès4paroikèsousin soi oi fugades môab esontai skepè umin apo prosôpou diôkontos oti èrthè è summachia sou kai o archôn apôleto o katapatôn epi tès gès5kai diorthôthèsetai met´ eleous thronos kai kathietai ep´ autou meta alètheias en skènè dauid krinôn kai ekzètôn krima kai speudôn dikaiosunèn6èkousamen tèn ubrin môab ubristès sfodra tèn uperèfanian exèras ouch outôs è manteia sou7ouch outôs ololuxei môab en gar tè môabitidi pantes ololuxousin tois katoikousin deseth meletèseis kai ouk entrapèsè8ta pedia esebôn penthèsei ampelos sebama katapinontes ta ethnè katapatèsate tas ampelous autès eôs iazèr ou mè sunapsète planèthète tèn erèmon oi apestalmenoi egkateleifthèsan diebèsan gar tèn erèmon9dia touto klausomai ôs ton klauthmon iazèr ampelon sebama ta dendra sou katebalen esebôn kai elealè oti epi tô therismô kai epi tô trugètô sou katapatèsô kai panta pesountai10kai arthèsetai eufrosunè kai agalliama ek tôn ampelônôn sou kai en tois ampelôsin sou ou mè eufranthèsontai kai ou mè patèsousin oinon eis ta upolènia pepautai gar11dia touto è koilia mou epi môab ôs kithara èchèsei kai ta entos mou ôsei teichos o enekainisas12kai estai eis to entrapènai se oti ekopiasen môab epi tois bômois kai eiseleusetai eis ta cheiropoièta autès ôste proseuxasthai kai ou mè dunètai exelesthai auton13touto to rèma o elalèsen kurios epi môab opote kai elalèsen14kai nun legô en trisin etesin etôn misthôtou atimasthèsetai è doxa môab en panti tô ploutô tô pollô kai kataleifthèsetai oligostos kai ouk entimos


VULGAAT

1 emitte agnum dominatorem terrae de Petra deserti ad montem filiae Sion 2 et erit sicut avis fugiens et pulli de nido avolantes sic erunt filiae Moab in transcensu Arnon 3 ini consilium coge concilium pone quasi noctem umbram tuam in meridie absconde fugientes et vagos ne prodas 4 habitabunt apud te profugi mei Moab esto latibulum eorum a facie vastatoris finitus est enim pulvis consummatus est miser defecit qui conculcabat terram 5 et praeparabitur in misericordia solium et sedebit super eum in veritate in tabernaculo David iudicans et quaerens iudicium et velociter reddens quod iustum est 6 audivimus superbiam Moab superbus est valde superbia eius et arrogantia eius et indignatio eius plus quam fortitudo eius 7 idcirco ululabit Moab ad Moab universus ululabit his qui laetantur super muro cocti lateris loquimini plagas suas 8 quoniam suburbana Esebon deserta sunt et vinea Sabama domini gentium exciderunt flagella eius usque ad Iazer pervenerunt erraverunt in deserto propagines eius relictae sunt transierunt mare 9 super hoc plorabo in fletu Iazer vineam Sabama inebriabo te lacrima mea Esebon et Eleale quoniam super vindemiam tuam et super messem tuam vox calcantium inruit 10 et auferetur laetitia et exultatio de Carmelo et in vineis non exultabit neque iubilabit vinum in torculari non calcabit qui calcare consueverat vocem calcantium abstuli 11 super hoc venter meus ad Moab quasi cithara sonabit et viscera mea ad murum cocti lateris 12 et erit cum apparuerit quod laboravit Moab super excelsis suis ingredietur ad sancta sua ut obsecret et non valebit 13 hoc verbum quod locutus est Dominus ad Moab ex tunc 14 et nunc locutus est Dominus dicens in tribus annis quasi anni mercennarii auferetur gloria Moab super omni populo multo et relinquetur parvus et modicus nequaquam multus