BIJBELBOEK Jesaja - Js -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Jesaja vers per vers - Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -

Overzicht van Tenach :, Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,


Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf .

- Js 23,1-18 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -

Js 23,1 - Js 23,1 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23 1to orama turou ololuzete ploia karchèdonos oti apôleto kai ouketi erchontai ek gès kitiaiôn èktai aichmalôtos  23. 1 onus Tyri ululate naves maris quia vastata est domus unde venire consueverant de terra Cetthim revelatum est eis     1 De last van Tyrus. Huilt, gij schepen van Tarsis! want zij is verwoest, dat er geen huis meer is, dat niemand er meer ingaat; uit het land Chittim is het aan hen openbaar geworden.   [1] Uitspraak over Tyrus*. Barst in jammerkreten uit, schepen* van Tarsis, want de huizen zijn verwoest. Bij hun thuiskomst uit het land* van de Kittiërs is het hun duidelijk geworden.   [1] Profetie over Tyrus. Weeklaag, schepen uit Tarsis, want alle huizen zijn verwoest. Bij terugkeer uit het land der Kittiërs kwam het jullie ter ore.   1 ¶ Lastwoord over Tsor: huilt, schepen van Tarsjiesj, want het is verdelgd, geen haven meer om thuis te komen, vanuit het land der Kitiërs is het hun onthuld.   1. Oracle sur Tyr. Hurlez, vaisseaux de Tarsis, car tout a été détruit : plus de maison et plus d'entrée. Du pays de Kittim, la nouvelle leur est parvenue.  

King James Bible . 23 [1] The burden of Tyre. Howl, ye ships of Tarshish; for it is laid waste, so that there is no house, no entering in: from the land of Chittim it is revealed to them.
Luther-Bibel . Heult, ihr Tarsisschiffe, denn Tyrus ist zerstört, dass kein Haus mehr da ist! Wenn sie heimkehren aus dem Lande Kittim, werden sie dessen gewahr werden.

Tekstuitleg van Js 23,1 .
De opschriften in het boek Jesaja geven het type tekst aan . Er zijn twaalf opschriften ; er zijn vier types tekst : (1) chäzôn (visioen, gezicht) . (2) het haddâbhâr (het woord) . (3) mashshâ´ (profetie, godsspraak) . (4) mikhëthabh (geschrift) .
Het eerste woord van het opschrift in Js 1,1 duidt het type tekst chäzôn (visioen, gezicht) . In het tweede opschrift in Js 2,1 is het type tekst haddâbhâr (het woord) . In negen andere opschriften : (1) Js 13,1 . (2) Js 15,1 . (3) Js 17,1 . (4) Js 19,1 . (5) Js 21,1 . (6) Js 21,11 . (7) Js 21,13 . (8) Js 22,1 . (9) Js 23,1 is het type tekst mashshâ´ (profetie, godsspraak) . In het opschrift van Js 38,9 is het type tekst mikhëthabh (geschrift) .
De verzen Js 2,1a en Js 13,1b : ´äsjèr châzâh jësja`ëjâhû bèn âmôts (dat Jesaja zoon van Amots zag) gelijken zeer sterk op Js 1,1a : chäzôn jësja`ëjâhû bèn âmôts ´äsjèr châzâh (visioen van Jesaja zoon van Amots dat hij zag) . Deze uitgebreide opschriften geven de hoofdindeling aan .
In Js 13,1 begint enerzijds een eerste uitspraaktekst die Js 13,1-14,32 omvat , maar opent anderzijds een reeks van 9 uitspraakteksten die Js 13,1-23,18 omvat . Daarenboven opent het het tekstgeheel van Js 13,1-35,10 . Immers , na de 9 uitspraakteksten (Js 13,1-23,18) volgen 2 'staartteksten' (Js 24,1-27,13 en Js 28,1-35,10) .
De 9de uitspraaktekst omvat Js 23,1-14 . Hierop volgen twee uitbreidingsteksten : Js 23,15-16 en Js 23,17-18 .

1. mashshâ´ (profetie, godsspraak) . Taalgebruik in Tenach : mashshâ´ (profetie, godsspraak) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 341 (11 X 31) . Structuur : 4 - 3 - 1 . Tenach (37) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Nah 1,1 . (2) Zach 9,1 . (3) Zach 12,1 . (4) Mal 1,1 . Js (12) : (1) Js 13,1 . (2) Js 15,1 . (3) Js 17,1 . (4) Js 19,1 . (5) Js 21,1 . (6) Js 21,11 . (7) Js 21,13 . (8) Js 22,1 . (9) Js 23,1 . (10) Js 30,6 . (11) Js 46,1 . (12) Js 46,2 . Zie ook Spr 30,1 . Spr 31,1 . hammashshâ´ (profetie, godsspraak) . Tenach (10) . js (2) : (1) Js 14,28 . (2) Js 22,25 . In Js komt mashshâ´ (profetie, godsspraak) 12X voor . In Js 1-39 : 10X , in Js 40-55 : 2X .

2. tsor (Tyrus) . Taalgebruik in Tenach : tsor (Tyrus) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 290 (2 X 5 X 29) . Structuur : 9 - 2 . ts-r . Tenach (66) . Js (10) . tsor (Tyrus) . Js (5) : (1) Js 23,1 . (2) Js 23,5 . (3) Js 23,8 . (4) Js 23,15 . (5) Js 23,17 .

Js 23,2 - Js 23,2 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2tini omoioi gegonasin oi enoikountes en tè nèsô metaboloi foinikès diaperôntes tèn thalassan  2 tacete qui habitatis in insula negotiatio Sidonis transfretantes mare repleverunt te     2 Zwijgt, gij inwoners des eilands! gij, die de kooplieden van Sidon, over zee varende, vervulden,   [2] Schreeuw het uit, bewoners van het kustland, handelaars van Sidon, van wie de vertegenwoordigers de zee   [2] Schreeuw het uit, bewoners van de kuststreek. Kooplui van Sidon, jullie hebben de zeeën bevaren en zijn van het grote water rijk geworden;   2 Verstomt, gij die gezeten zijt aan de kust,– koopman van Tsidon, wiens bode de zee overstak.  2. Soyez stupéfaits, habitants de la côte, marchands de Sidon, toi dont les messagers passent les mers,  

King James Bible . [2] Be still, ye inhabitants of the isle; thou whom the merchants of Zidon, that pass over the sea, have replenished.
Luther-Bibel . 2 Die Bewohner der Küste sind still geworden, die Kaufleute von Sidon. Ihre Boten zogen übers Meer

Tekstuitleg van Js 23,2 .

Js 23,3 - Js 23,3 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3en udati pollô sperma metabolôn ôs amètou eisferomenou oi metaboloi tôn ethnôn  3 in aquis multis semen Nili messis fluminis fruges eius et facta est negotiatio gentium     3 En wiens inkomst was het zaad van Sichor over de grote wateren, de oogst der rivier; en zij was de markt der heidenen.  [3] en de machtige wateren doorkruisen. Het graan van Sichor*, de oogst van het Nijlland, vormt uw inkomen, u leeft van de handel met de volken.   het graan van Sichor, geoogst aan de Nijl, hebben jullie met winst verkocht. Sidon was de handelaar onder de volken.   3 Over vele wateren brachten ze zaad uit Sjichor, de oogst van de Stroom aan,– het werd de handelsbeurs der volkeren.  3. aux eaux immenses. Le grain du Canal, la moisson du Nil, était sa richesse. Elle était le marché des nations.  

King James Bible . [3] And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue; and she is a mart of nations.
Luther-Bibel . 3 und was von Früchten am Schihor und von Getreide am Nil wuchs, brachte man nach Sidon hin über große Wasser, und du warst der Völker Markt geworden.

Tekstuitleg van Js 23,3 .

2. bijvoegl. naamw. mann. mv. rabbîm (vele) van het bijvoegl. naamw. rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Tenach : rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Jesaja : rab (veel, talrijk, groot) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 22 (2X 11) OF 202 (2 X 101) ; structuur : 2 - 2 . Gr. polus (veel) . Taalgebruik in de Septuaginta : polus (veel) . Taalgebruik in het N.T. : polus (veel) . Een vorm van polus (veel) in de Septuaginta (822) , in het N.T. (353) . Tenach (170) . Js (11) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,4 . (3) Js 5,9 . (4) Js 8,15 . (5) Js 17,12 . (6) Js 17,13 . (7) Js 23,3 . (8) Js 52,14 . (9) Js 52,15 . (10) Js 53,12 . (11) Js 54,1 .

Js 23,4 - Js 23,4 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4aischunthèti sidôn eipen è thalassa è de ischus tès thalassès eipen ouk ôdinon oude etekon oude exethrepsa neaniskous oude upsôsa parthenous  4 erubesce Sidon ait enim mare fortitudo maris dicens non parturivi et non peperi et non enutrivi iuvenes nec ad incrementum perduxi virgines     4 Word beschaamd, o Sidon! want de zee spreekt, ja, de sterkte der zee, zeggende: Ik heb geen barensnood gehad, ik heb ook niet gebaard, en ik heb geen jongelingen groot gemaakt, en geen jonge dochters opgebracht.   [4] Schaam u, Sidon, want de trotse zeeburcht klaagt: ‘Ik heb geen weeën meer, ik breng geen kinderen meer ter wereld, ik voed geen jongens meer op, ik breng geen meisjes meer groot.’   [4] Schaam je, Sidon, vesting van de zee, want de zee klaagt je aan: ‘Heb ik dan geen weeën gehad, geen kinderen gebaard? Geen zonen grootgebracht, geen dochters opgevoed?’   4 Schaam je, Tsidon, wanneer de zee gaat zeggen, de vesting van de zee zegt: geen weeën zal ik krijgen en geen kinderen baren, geen jongelingen grootbrengen en geen maagden opvoeden!   4. Rougis de honte, Sidon la citadelle des mers , car la mer a parlé en ces termes : « Je n'ai pas souffert et je n'ai pas enfanté, ni élevé de garçons, ni fait grandir de filles. » 

King James Bible . [4] Be thou ashamed, O Zidon: for the sea hath spoken, even the strength of the sea, saying, I travail not, nor bring forth children, neither do I nourish up young men, nor bring up virgins.
Luther-Bibel . 4 Erschrick, Sidon, denn das Meer, ja, die Feste am Meer spricht: Ich werde nicht mehr Mutter, ich gebäre nicht mehr; darum ziehe ich keine Jünglinge auf und erziehe keine Jungfrauen.

Tekstuitleg van Js 23,4 .

Js 23,5 - Js 23,5 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5otan de akouston genètai aiguptô lèmpsetai autous odunè peri turou 5 cum auditum fuerit in Aegypto dolebunt cum audierint de Tyro    5 Gelijk als geweest is de tijding van Egypte, zal men ook in weedom zijn, als men van Tyrus horen zal.  [5] Als de Egyptenaren het horen, huiveren zij, vanwege het bericht over Tyrus.   [5] Wanneer het bericht Egypte bereikt, zal iedereen beven van angst om die tijding over Tyrus.   5 Zoals bij het horen over angstland Egypte,– zullen ze weeën krijgen bij het horen over Tsor.  5. Quand la nouvelle parviendra en Égypte, on tremblera en apprenant le sort de Tyr.  

King James Bible . [5] As at the report concerning Egypt, so shall they be sorely pained at the report of Tyre.
Luther-Bibel . 5 Sobald es die Ägypter hören, erschrecken sie über die Kunde von Tyrus.

Tekstuitleg van Js 23,5 .

Js 23,6 - Js 23,6 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6apelthate eis karchèdona ololuxate oi enoikountes en tè nèsô tautè  6 transite maria ululate qui habitatis in insula     6 Vaart over naar Tarsis, huilt, gij inwoners des eilands!   [6] Steek over naar Tarsis, barst in jammerkreten uit, bewoners van het kustland!   [6] Steek over naar Tarsis, weeklaag, bewoners van de kuststreek.   6 Steekt over naar Tarsjiesj,– huilt, gij die gezeten zijt aan de kust!  6. Passez à Tarsis et hurlez, habitants de la côte.  

King James Bible . [6] Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the isle.
Luther-Bibel . 6 Fahrt hin nach Tarsis, heult, ihr Bewohner der Küste!

Tekstuitleg van Js 23,6 .

Js 23,7 - Js 23,7 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ouch autè èn umôn è ubris è ap' archès prin è paradothènai autèn  7 numquid non haec vestra est quae gloriabatur a diebus pristinis in antiquitate sua ducent eam pedes sui longe ad peregrinandum     7 Is dit uw vrolijk huppelende stad? welker oudheid wel van oude dagen af is; maar haar eigen voeten zullen haar verre wegdragen, om in vreemdelingschap te verkeren.  [7] Is dit nu uw dartele stad, met dat lange verleden, van wie de stappen haar al vroeg zo ver hebben gevoerd dat ze elders kolonies stichtte?   [7] Is dit nu jullie bruisende stad, gesticht in een ver verleden, met wingewesten overzee?  7 Is dat uw uitgelaten vrouwe, wier oorsprong is uit de dagen van ooit, wier voeten haar droegen om ver weg te gast te zijn?  7. Est-ce là votre fière cité dont l'origine remontait au lointain passé, elle que ses pas conduisaient au loin pour s'y établir ?  

King James Bible . [7] Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? her own feet shall carry her afar off to sojourn.
Luther-Bibel . 7 Ist das eure fröhliche Stadt, die sich ihres Alters rühmte? Ihre Füße führten sie weit weg, in der Ferne zu weilen.

Tekstuitleg van Js 23,7 .

Js 23,8 - Js 23,8 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8tis tauta ebouleusen epi turon mè èssôn estin è ouk ischuei oi emporoi autès endoxoi archontes tès gès  8 quis cogitavit hoc super Tyrum quondam coronatam cuius negotiatores principes institores eius incliti terrae     8 Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, die kronende stad, welker kooplieden vorsten zijn, welker handelaars de heerlijkste in het land zijn?  [8] Wie heeft deze beslissing over Tyrus genomen, de stad die eens kronen uitdeelde, van wie de handelaars vorsten waren, van wie de kooplieden tot de groten der aarde behoorden?   [8] Wie heeft aldus besloten over Tyrus, die stad zo kwistig met kronen, waar de handelaars vorsten waren en de kooplui groten der aarde?   8 Wie heeft dit beraadslaagd over Tsor, dat kronen verdeelde,– welker kooplieden vorsten waren, welker handelaars op aarde geëerd waren?  8. Qui a décidé cela contre Tyr qui distribuait des couronnes, dont les marchands étaient des princes, et les trafiquants des grands de la terre ?  

King James Bible . [8] Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honourable of the earth?
Luther-Bibel . 8 Wer hat solches beschlossen, dass es Tyrus, der Krone, so gehen sollte, wo doch ihre Kaufleute Fürsten waren und ihre Händler die Herrlichsten auf Erden?

Tekstuitleg van Js 23,8 .

Js 23,9 - Js 23,9 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kurios sabaôth ebouleusato paralusai pasan tèn ubrin tôn endoxôn kai atimasai pan endoxon epi tès gès  9 Dominus exercituum cogitavit hoc ut detraheret superbiam omnis gloriae et ad ignominiam deduceret universos inclitos terrae     9 De HEERE der heirscharen heeft het beraadslaagd, opdat Hij ontheilige de hovaardij van alle sieraad, om al de heerlijksten der aarde verachtelijk te maken.   [9] Het is de heer van de machten die dit heeft besloten, om haar hoogmoedige trots te vernederen en de groten der aarde te ontluisteren.   [9] De HEER van de hemelse machten! Hij heeft besloten Tyrus van zijn luister te beroven en de groten der aarde klein te maken.   9 De ENE, de Omschaarde, heeft het beraadslaagd,– om te vernederen de trots van alle sier, om teniet te doen allen die op aarde geëerd zijn.  9. C'est Yahvé Sabaot qui l'a décidé, pour flétrir l'orgueil de toute beauté, pour abaisser tous les grands de la terre.  

King James Bible . [9] The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth.
Luther-Bibel . 9 Der HERR Zebaoth hat's so beschlossen, auf dass er erniedrigte die Pracht und verächtlich machte die stolze Stadt, alle Herrlichsten auf Erden.

Tekstuitleg van Js 23,9 .

Js 23,10 - Js 23,10 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνος. 10 transi terram tuam quasi flumen filia maris non est cingulum ultra tibi     10 Ga door naar uw land, als een rivier, gij dochter van Tarsis! er is geen gordel meer.   [10] Bewerk uw grond, dochter Tarsis, zoals men doet aan de Nijl, het is met de scheepsbouw gedaan.   [10] Ga nu het land bewerken,* Tarsis, zoals de boeren langs de Nijl, want je scheepswerven zijn gesloten.   10 Steek je land over zoals de Stroom,– dochter van Tarsjiesj, er zal geen haven meer zijn.   10. Cultive ton pays comme le Nil, fille de Tarsis, car il n'y a plus de chantier maritime.  

King James Bible . [10] Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish: there is no more strength.
Luther-Bibel . 10 Bebaue dein Land, du Tochter Tarsis! Denn es gibt keinen Hafen mehr.

 עִבְרִי אַרְצֵךְ, כַּיְאֹר; בַּת-תַּרְשִׁישׁ, אֵין מֵזַח עוֹד.

Tekstuitleg van Js 23,10.

7.

Js 23,11 - Js 23,11 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11è de cheir sou ouketi ischuei kata thalassan è paroxunousa basileis kurios sabaôth eneteilato peri chanaan apolesai autès tèn ischun  11 manum suam extendit super mare conturbavit regna Dominus mandavit adversum Chanaan ut contereret fortes eius     11 Hij heeft Zijn hand uitgestrekt over de zee, Hij heeft de koninkrijken beroerd; de HEERE heeft bevel gegeven tegen Kanaän, om haar sterkten te verdelgen.   [11] De heer strekt zijn hand uit over de zee, Hij laat koninkrijken beven. Hij geeft bevel om de vestingen van Kanaän te vernielen.   [11] De HEER strekt zijn hand uit over de zee, hij doet koninkrijken beven en geeft bevel om de vestingen in Kanaän te verwoesten.   11 Hij zal zijn hand uitstrekken over de zee, koninkrijken doen beven: de ENE heeft over Kanaän geboden haar vestingen te verwoesten,   11. Il a tendu la main contre la mer, il a fait trembler les royaumes; Yahvé a décrété pour Canaan de ruiner ses forteresses.  

King James Bible . [11] He stretched out his hand over the sea, he shook the kingdoms: the LORD hath given a commandment against the merchant city, to destroy the strong holds thereof.
Luther-Bibel . 11 Der HERR hat seine Hand ausgereckt über das Meer und erschreckt die Königreiche. Er hat Befehl gegeben über Phönizien, dass seine Bollwerke zerstört werden,

Tekstuitleg van Js 23,11 .

Js 23,12 - Js 23,12 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai erousin ouketi mè prosthète tou ubrizein kai adikein tèn thugatera sidônos kai ean apelthès eis kitieis oude ekei soi anapausis estai  12 et dixit non adicies ultra ut glorieris calumniam sustinens virgo filia Sidonis in Cetthim consurgens transfreta ibi quoque non erit requies tibi     12 En Hij heeft gezegd: Gij zult niet meer vrolijk huppelen, o gij verdrukte maagd, gij dochter van Sidon! Naar Chittim toe, maak u op, vaar over; ook zult gij aldaar geen rust hebben.   [12] U zult niet langer dartel zijn, gekwelde dochter Sidon! Maak u klaar om naar de Kittiërs over te steken, maar ook daar wordt u geen rust gegund.   [12] Hij zegt: ‘Sidon, geplaagde vrouw, geschonden stad, je levendigheid is voorgoed gedoofd. Toe dan, steek maar over naar de Kittiërs – ook daar vind je geen rust.’   12 en gezegd: jij zult voortaan niet meer uitgelaten zijn,– eenmaal mishandelde jonkvrouwe, dochter van Tsidon: op naar de Kitiërs, sta op, steek over, maar ook daar zul je geen rust vinden!   12. Il a dit : Cesse de faire la fière, toi, la maltraitée, vierge fille de Sidon! Lève-toi, passe à Kittim, là non plus, pas de repos pour toi.  

King James Bible . [12] And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter of Zidon: arise, pass over to Chittim; there also shalt thou have no rest.
Luther-Bibel . 12 und er hat gesagt: Du sollst nicht mehr fröhlich sein, du geschändete Jungfrau, du Tochter Sidon! Nach Kittim mach dich auf und zieh fort, doch wirst du auch da keine Ruhe haben.

Tekstuitleg van Js 23,12 .

11. actief qal imperat. aorist tweede persoon vrouwelijk enkelvoud qûmi (sta op) van het werkw. qûm (opstaan) . Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73) . Structuur : 100 - 6 - 40 OF 1 - 6 - 4 . Tenach (16) . Js (4) : (1) Js 23,12 . (2) Js 51,17 . (3) Js 52,2 . (4) Js 60,1 .

Js 23,13 - Js 23,13 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai eis gèn chaldaiôn kai autè èrèmôtai apo tôn assuriôn oude ekei soi anapausis estai oti o toichos autès peptôken  13 ecce terra Chaldeorum talis populus non fuit Assur fundavit eam in captivitatem transduxerunt robustos eius suffoderunt domos eius posuerunt eam in ruinam     13 Ziet, het land der Chaldeeën; dit volk was er niet; Assur heeft het gefondeerd voor degenen, die in de wildernissen woonden; zij richtten hun sterkten op, en bouwden hun paleizen, maar Hij heeft het tot een vervallen hoop gesteld.   [13] Kijk eens naar het land van de Chaldeeën: dat volk bestaat niet meer. Assur heeft hun gebied bestemd voor de dieren van de woestijn, zij hebben er stormtorens opgesteld en de paleizen gesloopt. Zij hebben er een puinhoop van gemaakt.   [13] Wat was het lot van het land der Chaldeeën? Van heel dat volk is niets overgebleven. Assyrië heeft hun gebied bestemd voor woestijndieren. Er werden daar stormtorens opgesteld, en nu zijn hun paleizen verwoest, het is één troosteloze ruïne. 13 Zie, het land van de Kasdiem: alsof die gemeenschap er nooit is geweest, Asjoer heeft het bestemd voor woestijnkatten,– ze hebben er hun stormtorens opgesteld, zijn paleizen gesloopt, het gemaakt tot een bouwval.   13. Voici le pays des Chaldéens, ce peuple qui n'existait pas; Assur l'a constitué pour les bêtes du désert; ils y ont dressé leurs tours, ils ont démoli ses bastions, ils l'ont réduit en ruine.  

King James Bible . [13] Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin.
Luther-Bibel . 13 Siehe, die Chaldäer – dies Volk hat's getan, nicht Assur – haben die Stadt zur Wüste gemacht; sie haben Belagerungstürme aufgerichtet, ihre Paläste niedergerissen und die Stadt geschleift.

Tekstuitleg van Js 23,13 .

8. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 23,14 - Js 23,14 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14ololuzete ploia karchèdonos oti apôleto to ochurôma umôn  14 ululate naves maris quia devastata est fortitudo vestra     14 Huilt, gij schepen van Tarsis! want ulieder sterkte is verstoord.   [14] Barst in jammerklachten uit, schepen van Tarsis, want uw vesting is verwoest!   [14] Weeklaag, schepen uit Tarsis, want jullie vesting is verwoest.   14 Huilt, schepen van Tarsjiesj,– want jullie vesting is verwoest! ••   14. Hurlez, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite.  

King James Bible . [14] Howl, ye ships of Tarshish: for your strength is laid waste.
Luther-Bibel . 14 Heult, ihr Tarsisschiffe, denn euer Bollwerk ist zerstört!

Tekstuitleg van Js 23,14 .

Js 23,15 - Js 23,15 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai estai en tè èmera ekeinè kataleifthèsetai turos etè ebdomèkonta ôs chronos basileôs ôs chronos anthrôpou kai estai meta ebdomèkonta etè estai turos ôs asma pornès 15 et erit in die illa in oblivione eris o Tyre septuaginta annis sicut dies regis unius post septuaginta autem annos erit Tyro quasi canticum meretricis     15 En het zal geschieden te dien dage, dat Tyrus zal vergeten worden zeventig jaren, gelijk eens konings dagen; maar ten einde van zeventig jaren zal in Tyrus als een hoerenlied zijn:   [15] Op die dag raakt Tyrus in vergetelheid, zeventig jaar lang, de levensduur van één koning. Na verloop van die zeventig jaar vergaat het Tyrus als de hoer uit het liedje:   [15] Op die dag zal Tyrus in vergetelheid raken, gedurende zeventig jaar, de levenstijd van een koning. Aan het eind van die zeventig jaar zal het Tyrus vergaan als de hoer uit het liedje:   15 ¶ Geschieden zal het te dien dage dat Tsor vergeten wordt, zeventig jaar lang, als waren het de dagen van één koning; na verloop van zeventig jaar zal met Tsor geschieden als in het lied op de hoer:   15. Et il arrivera, en ce jour-là, que Tyr sera oubliée, soixante-dix ans, le temps de vie d'un roi. Mais au bout de soixante-dix ans, il en sera de Tyr comme dans la chanson de la prostituée : 

King James Bible . [15] And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be forgotten seventy years, according to the days of one king: after the end of seventy years shall Tyre sing as an harlot.
Luther-Bibel . 15 Zu der Zeit wird Tyrus vergessen werden siebzig Jahre, solange etwa ein König lebt. Aber nach siebzig Jahren wird es mit Tyrus gehen, wie es im Hurenlied heißt:

Tekstuitleg van Js 23,15 .

Js 23,16 - Js 23,16 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16labe kitharan rembeuson poleis pornè epilelèsmenè kalôs kitharison polla ason ina sou mneia genètai  16 sume citharam circui civitatem meretrix oblivioni tradita bene cane frequenta canticum ut memoria tui sit     16 Neem de harp, ga in de stad rondom, gij vergeten hoer! speel wel, zing veel liederen, opdat uwer gedacht worde!   [16] ‘Neem je citer en loop door de stad, vergeten hoer; blijf spelen en zingen zo goed en zo lang als je kunt: misschien wordt er nog eens aan je gedacht!’   [16] Trek met je lier door de stad, arm vergeten hoertje. Speel en zing een lied, zo mooi en zo lang als je kunt, anders zien ze je niet staan.   16 ‘neem je harp mee, loop de stad rond, hoer lang vergeten; speel maar mooi, zing maar veel,– dan wordt er aan je gedacht!’   16. « Prends une cithare, parcours la ville, prostituée délaissée! Joue de ton mieux, répète ta chanson, qu'on se souvienne de toi! »  

King James Bible . [16] Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten; make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered.
Luther-Bibel . 16 Nimm die Harfe, geh in der Stadt umher, du vergessene Hure! Mach's gut auf dem Saitenspiel und singe viel Lieder, auf dass dein wieder gedacht werde!

Tekstuitleg van Js 23,16 .

Js 23,17 - Js 23,17 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -

Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai estai meta ebdomèkonta etè episkopèn poièsei o theos turou kai palin apokatastathèsetai eis to archaion kai estai emporion pasais tais basileiais tès oikoumenès  17 et erit post septuaginta annos visitabit Dominus Tyrum et reducet eam ad mercedes suas et rursum fornicabitur cum universis regnis terrae super faciem terrae     17 Want het zal geschieden ten einde van zeventig jaren, dat de HEERE Tyrus zal bezoeken, en dat zij wederkeren zal tot haar hoerenloon, en zij zal hoererij bedrijven met alle koninkrijken der aarde, die op den aardbodem zijn.   [17] Na verloop van zeventig jaar zal de heer zich weer met Tyrus inlaten. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon* verdienen en zich inlaten met alle koninkrijken op heel de aarde.   [17] En na zeventig jaar zal de HEER zich weer over Tyrus ontfermen. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon krijgen, en voor alle koninkrijken op aarde zal ze de hoer spelen, overal ter wereld.   17 Geschieden zal het na verloop van zeventig jaar dat de ENE Tsor zal bezoeken en zij zal terugkeren tot haar bruidsgift; hoereren zal zij met alle koninkrijken der aarde op het aanschijn van de rode grond,  17. Et il arrivera, au bout de soixante-dix ans, que Yahvé visitera Tyr. Elle recevra de nouveau son salaire, et se prostituera avec tous les royaumes du monde, sur la face de la terre.  

King James Bible . [17] And it shall come to pass after the end of seventy years, that the LORD will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth.
Luther-Bibel . 17 Denn nach siebzig Jahren wird der HERR die Stadt Tyrus heimsuchen, dass sie wieder zu ihrem Hurenlohn komme und Hurerei treibe mit allen Königreichen auf Erden.

Tekstuitleg van Js 23,17 .

Js 23,18 - Js 23,18 . Uitspraak over Tyrus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 23 -- Js 23,1-18 -- Js 23,1 - Js 23,2 - Js 23,3 - Js 23,4 - Js 23,5 - Js 23,6 - Js 23,7 - Js 23,8 - Js 23,9 - Js 23,10 - Js 23,11 - Js 23,12 - Js 23,13 - Js 23,14 - Js 23,15 - Js 23,16 - Js 23,17 - Js 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai estai autès è emporia kai o misthos agion tô kuriô ouk autois sunachthèsetai alla tois katoikousin enanti kuriou pasa è emporia autès fagein kai piein kai emplèsthènai eis sumbolèn mnèmosunon enanti kuriou   18 et erunt negotiatio eius et mercedes eius sanctificatae Domino non condentur neque reponentur quia his qui habitaverint coram Domino erit negotiatio eius ut manducent in saturitatem et vestiantur usque ad vetustatem     18 En haar koophandel en haar hoerenloon zal den HEERE heilig zijn, het zal niet ten schat vergaderd noch opgesloten worden; maar haar koophandel zal wezen voor hen, die voor den HEERE wonen, opdat zij eten tot verzadiging, en dat zij durig deksel hebben.   [18] Maar de winsten en haar loon worden aan de heer gewijd, zij worden niet meer gespaard en opgepot. Haar winsten zijn bestemd voor hen die in de nabijheid van de heer wonen: die zullen er volop van eten en zich er fraai van kleden.   [18] Het hoerenloon en de winst die ze maakt, zullen aan de HEER worden gewijd en niet worden bewaard of opgehoopt. Ze zullen ten goede komen aan hen die wonen bij de HEER, zodat zij ruimschoots te eten hebben en zich rijk kunnen kleden.  18 maar wezen zal haar koopgoed en haar bruidsgift de ENE toegewijd, het wordt niet opgeslagen en niet opgepot,– want voor wie neerzitten voor het aanschijn van de ENE zal haar koopgoed wezen om te eten tot verzadiging en zich prachtig te overdekken!   18. Mais son gain et son salaire seront consacrés à Yahvé. Ils ne seront ni amassés ni thésaurisés; mais c'est à ceux qui habitent devant Yahvé qu'ira son gain, pour qu'ils aient nourriture à satiété et vêtement magnifique. 

King James Bible . [18] And her merchandise and her hire shall be holiness to the LORD: it shall not be treasured nor laid up; for her merchandise shall be for them that dwell before the LORD, to eat sufficiently, and for durable clothing.
Luther-Bibel . 18 Aber ihr Gewinn und Hurenlohn wird dem HERRN geweiht werden. Man wird ihn nicht wie Schätze sammeln und aufhäufen, sondern ihr Erwerb wird denen zufallen, die vor dem HERRN wohnen, dass sie essen und satt werden und wohlbekleidet seien.

Tekstuitleg van Js 23,18 .


MASORETISCHE TEKST (MT)

Isaiah Chapter 23 יְשַׁעְיָהוּ

א  מַשָּׂא, צֹר:  הֵילִילוּ אֳנִיּוֹת תַּרְשִׁישׁ, כִּי-שֻׁדַּד מִבַּיִת מִבּוֹא, מֵאֶרֶץ כִּתִּים, נִגְלָה-לָמוֹ. 1 The burden of Tyre. Howl, ye ships of Tarshish, for it is laid waste, so that there is no house, no entering in; from the land of Kittim it is revealed to them.
ב  דֹּמּוּ, יֹשְׁבֵי אִי; סֹחֵר צִידוֹן עֹבֵר יָם, מִלְאוּךְ. 2 Be still, ye inhabitants of the coast-land; thou whom the merchants of Zidon, that pass over the sea, have replenished.
ג  וּבְמַיִם רַבִּים זֶרַע שִׁחֹר, קְצִיר יְאוֹר תְּבוּאָתָהּ; וַתְּהִי, סְחַר גּוֹיִם. 3 And on great waters the seed of Shihor, the harvest of the Nile, was her revenue; and she was the mart of nations.
ד  בּוֹשִׁי צִידוֹן--כִּי-אָמַר יָם, מָעוֹז הַיָּם לֵאמֹר:  לֹא-חַלְתִּי וְלֹא-יָלַדְתִּי, וְלֹא גִדַּלְתִּי בַּחוּרִים--רוֹמַמְתִּי בְתוּלוֹת. 4 Be thou ashamed, O Zidon; for the sea hath spoken, the stronghold of the sea, saying: 'I have not travailed, nor brought forth, neither have I reared young men, nor brought up virgins.'
ה  כַּאֲשֶׁר-שֵׁמַע, לְמִצְרָיִם, יָחִילוּ, כְּשֵׁמַע צֹר. 5 When the report cometh to Egypt, they shall be sorely pained at the report of Tyre.
ו  עִבְרוּ, תַּרְשִׁישָׁה; הֵילִילוּ, יֹשְׁבֵי אִי. 6 Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the coast-land.
ז  הֲזֹאת לָכֶם, עַלִּיזָה; מִימֵי-קֶדֶם קַדְמָתָהּ יֹבִלוּהָ רַגְלֶיהָ, מֵרָחוֹק לָגוּר. 7 Is this your joyous city, whose feet in antiquity, in ancient days, carried her afar off to sojourn?
ח  מִי יָעַץ זֹאת, עַל-צֹר הַמַּעֲטִירָה, אֲשֶׁר סֹחֲרֶיהָ שָׂרִים, כִּנְעָנֶיהָ נִכְבַּדֵּי-אָרֶץ. 8 Who hath devised this against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honourable of the earth?
ט  יְהוָה צְבָאוֹת, יְעָצָהּ--לְחַלֵּל גְּאוֹן כָּל-צְבִי, לְהָקֵל כָּל-נִכְבַּדֵּי-אָרֶץ. 9 The LORD of hosts hath devised it, to pollute the pride of all glory, to bring into contempt all the honourable of the earth.
י  עִבְרִי אַרְצֵךְ, כַּיְאֹר; בַּת-תַּרְשִׁישׁ, אֵין מֵזַח עוֹד. 10 Overflow thy land as the Nile, O daughter of Tarshish! there is no girdle any more.
יא  יָדוֹ נָטָה עַל-הַיָּם, הִרְגִּיז מַמְלָכוֹת; יְהוָה צִוָּה אֶל-כְּנַעַן, לַשְׁמִד מָעֻזְנֶיהָ. 11 He hath stretched out His hand over the sea, He hath shaken the kingdoms; the LORD hath given commandment concerning Canaan, to destroy the strongholds thereof;
יב  וַיֹּאמֶר, לֹא-תוֹסִיפִי עוֹד לַעְלוֹז; הַמְעֻשָּׁקָה בְּתוּלַת בַּת-צִידוֹן, כתיים (כִּתִּים) קוּמִי עֲבֹרִי--גַּם-שָׁם, לֹא-יָנוּחַ לָךְ. 12 And He said: 'Thou shalt no more rejoice.' O thou oppressed virgin daughter of Zidon, arise, pass over to Kittim; even there shalt thou have no rest.
יג  הֵן אֶרֶץ כַּשְׂדִּים, זֶה הָעָם לֹא הָיָה--אַשּׁוּר, יְסָדָהּ לְצִיִּים; הֵקִימוּ בחיניו (בַחוּנָיו), עוֹרְרוּ אַרְמְנוֹתֶיהָ--שָׂמָהּ, לְמַפֵּלָה. 13 Behold, the land of the Chaldeans--this is the people that was not, when Asshur founded it for shipmen--they set up their towers, they overthrew the palaces thereof; it is made a ruin.
יד  הֵילִילוּ, אֳנִיּוֹת תַּרְשִׁישׁ:  כִּי שֻׁדַּד, מָעֻזְּכֶן.  {ס} 14 Howl, ye ships of Tarshish, for your stronghold is laid waste. {S}
טו  וְהָיָה, בַּיּוֹם הַהוּא, וְנִשְׁכַּחַת צֹר שִׁבְעִים שָׁנָה, כִּימֵי מֶלֶךְ אֶחָד; מִקֵּץ שִׁבְעִים שָׁנָה, יִהְיֶה לְצֹר, כְּשִׁירַת, הַזּוֹנָה. 15 And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be forgotten seventy years, according to the days of one king; after the end of seventy years it shall fare with Tyre as in the song of the harlot:
טז  קְחִי כִנּוֹר סֹבִּי עִיר, זוֹנָה נִשְׁכָּחָה; הֵיטִיבִי נַגֵּן הַרְבִּי-שִׁיר, לְמַעַן תִּזָּכֵרִי. 16 Take a harp, go about the city, thou harlot long forgotten; make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered.
יז  וְהָיָה מִקֵּץ שִׁבְעִים שָׁנָה, יִפְקֹד יְהוָה אֶת-צֹר, וְשָׁבָה, לְאֶתְנַנָּה; וְזָנְתָה אֶת-כָּל-מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ, עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה. 17 And it shall come to pass after the end of seventy years, that the LORD will remember Tyre, and she shall return to her hire, and shall have commerce with all the kingdoms of the world upon the face of the earth.
יח  וְהָיָה סַחְרָהּ וְאֶתְנַנָּהּ, קֹדֶשׁ לַיהוָה--לֹא יֵאָצֵר, וְלֹא יֵחָסֵן:  כִּי לַיֹּשְׁבִים לִפְנֵי יְהוָה, יִהְיֶה סַחְרָהּ, לֶאֱכֹל לְשָׂבְעָה, וְלִמְכַסֶּה עָתִיק.  {פ} 18 And her gain and her hire shall be holiness to the LORD; it shall not be treasured nor laid up; for her gain shall be for them that dwell before the LORD, to eat their fill, and for stately clothing. {P}

 

SEPTUAGINTA

 Τὸ ὅραμα Τύρου. - ΟΛΟΛΥΞΑΤΕ, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κιτιαίων· ἦκται αἰχμάλωτος. 2 τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ μετάβολοι Φοινίκης διαπερῶντες τὴν θάλασσαν 3 ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρμα μεταβόλων; ὡς ἀμητοῦ εἰσφερομένου οἱ μετάβολοι τῶν ἐθνῶν. 4 αἰσχύνθητι, Σιδών, εἶπεν ἡ θάλασσα. ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς θαλάσσης εἶπεν· οὐκ ὤδινον οὐδὲ ἔτεκον οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους οὐδὲ ὕψωσα παρθένους. 5 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ, λήψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου. 6 ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα, ὀλολύξατε, οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ. 7 οὐχ αὕτη ἦν ὑμῶν ἡ ὕβρις ἀπ᾿ ἀρχῆς πρὶν ἢ παραδοθῆναι αὐτήν; 8 τίς ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; μὴ ἥσσων ἐστὶν ἢ οὐκ ἰσχύει; οἱ ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχοντες τῆς γῆς. 9 Κύριος σαβαὼθ ἐβουλεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς. 10 ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνος. 11 ἡ δὲ χείρ σου οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν, ἡ παροξύνουσα βασιλεῖς· Κύριος σαβαὼθ ἐνετείλατο περὶ Χαναὰν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν. 12 καὶ ἐροῦσιν· οὐκέτι οὐ μὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος· καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς, οὐδὲ ἐκεῖ ἀνάπαυσις ἔσται σοι· 13 καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται, ὅτι ὁ τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν. 14 ὀλολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπόλωλε τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν. 15 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδομήκοντα ὡς χρόνος βασιλέως, ὡς χρόνος ἀνθρώπου· καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἔσται Τύρος ὡς ᾆσμα πόρνης. 16 λαβὲ κιθάραν, ρέμβευσον, πόλις πόρνη ἐπιλελησμένη· καλῶς κιθάρισον, πολλὰ ᾆσον, ἵνα σου μνεία γένηται. 17 καὶ ἔσται μετὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ Θεὸς Τύρου, καὶ πάλιν ἀποκατασταθήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον· καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείας τῆς οἰκουμένης. 18 καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἐμπορία καὶ ὁ μισθὸς ἅγιον Κυρίῳ· οὐκ αὐτοῖς συναχθήσεται, ἀλλὰ τοῖς κατοικοῦσιν ἔναντι Κυρίου πᾶσα ἡ ἐμπορία αὐτῆς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐμπλησθῆναι εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι Κυρίου.


23 1to orama turou ololuzete ploia karchèdonos oti apôleto kai ouketi erchontai ek gès kitiaiôn èktai aichmalôtos2tini omoioi gegonasin oi enoikountes en tè nèsô metaboloi foinikès diaperôntes tèn thalassan3en udati pollô sperma metabolôn ôs amètou eisferomenou oi metaboloi tôn ethnôn4aischunthèti sidôn eipen è thalassa è de ischus tès thalassès eipen ouk ôdinon oude etekon oude exethrepsa neaniskous oude upsôsa parthenous5otan de akouston genètai aiguptô lèmpsetai autous odunè peri turou6apelthate eis karchèdona ololuxate oi enoikountes en tè nèsô tautè7ouch autè èn umôn è ubris è ap' archès prin è paradothènai autèn8tis tauta ebouleusen epi turon mè èssôn estin è ouk ischuei oi emporoi autès endoxoi archontes tès gès9kurios sabaôth ebouleusato paralusai pasan tèn ubrin tôn endoxôn kai atimasai pan endoxon epi tès gès10ergazou tèn gèn sou kai gar ploia ouketi erchetai ek karchèdonos11è de cheir sou ouketi ischuei kata thalassan è paroxunousa basileis kurios sabaôth eneteilato peri chanaan apolesai autès tèn ischun12kai erousin ouketi mè prosthète tou ubrizein kai adikein tèn thugatera sidônos kai ean apelthès eis kitieis oude ekei soi anapausis estai13kai eis gèn chaldaiôn kai autè èrèmôtai apo tôn assuriôn oude ekei soi anapausis estai oti o toichos autès peptôken14ololuzete ploia karchèdonos oti apôleto to ochurôma umôn15kai estai en tè èmera ekeinè kataleifthèsetai turos etè ebdomèkonta ôs chronos basileôs ôs chronos anthrôpou kai estai meta ebdomèkonta etè estai turos ôs asma pornès16labe kitharan rembeuson poleis pornè epilelèsmenè kalôs kitharison polla ason ina sou mneia genètai17kai estai meta ebdomèkonta etè episkopèn poièsei o theos turou kai palin apokatastathèsetai eis to archaion kai estai emporion pasais tais basileiais tès oikoumenès18kai estai autès è emporia kai o misthos agion tô kuriô ouk autois sunachthèsetai alla tois katoikousin enanti kuriou pasa è emporia autès fagein kai piein kai emplèsthènai eis sumbolèn mnèmosunon enanti kuriou


VULGAAT

23. 1 onus Tyri ululate naves maris quia vastata est domus unde venire consueverant de terra Cetthim revelatum est eis 2 tacete qui habitatis in insula negotiatio Sidonis transfretantes mare repleverunt te 3 in aquis multis semen Nili messis fluminis fruges eius et facta est negotiatio gentium 4 erubesce Sidon ait enim mare fortitudo maris dicens non parturivi et non peperi et non enutrivi iuvenes nec ad incrementum perduxi virgines 5 cum auditum fuerit in Aegypto dolebunt cum audierint de Tyro 6 transite maria ululate qui habitatis in insula 7 numquid non haec vestra est quae gloriabatur a diebus pristinis in antiquitate sua ducent eam pedes sui longe ad peregrinandum 8 quis cogitavit hoc super Tyrum quondam coronatam cuius negotiatores principes institores eius incliti terrae 9 Dominus exercituum cogitavit hoc ut detraheret superbiam omnis gloriae et ad ignominiam deduceret universos inclitos terrae 10 transi terram tuam quasi flumen filia maris non est cingulum ultra tibi 11 manum suam extendit super mare conturbavit regna Dominus mandavit adversum Chanaan ut contereret fortes eius 12 et dixit non adicies ultra ut glorieris calumniam sustinens virgo filia Sidonis in Cetthim consurgens transfreta ibi quoque non erit requies tibi 13 ecce terra Chaldeorum talis populus non fuit Assur fundavit eam in captivitatem transduxerunt robustos eius suffoderunt domos eius posuerunt eam in ruinam 14 ululate naves maris quia devastata est fortitudo vestra 15 et erit in die illa in oblivione eris o Tyre septuaginta annis sicut dies regis unius post septuaginta autem annos erit Tyro quasi canticum meretricis 16 sume citharam circui civitatem meretrix oblivioni tradita bene cane frequenta canticum ut memoria tui sit 17 et erit post septuaginta annos visitabit Dominus Tyrum et reducet eam ad mercedes suas et rursum fornicabitur cum universis regnis terrae super faciem terrae 18 et erunt negotiatio eius et mercedes eius sanctificatae Domino non condentur neque reponentur quia his qui habitaverint coram Domino erit negotiatio eius ut manducent in saturitatem et vestiantur usque ad vetustatem