BIJBELBOEK Jesaja 24 - Js 24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach :Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Jesaja vers per vers - Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -

- Microsoft Word - Dissertation. Complete.doc (leidenuniv.nl).

- Present et imparfait de l'indicatif dans le pentateuque grec: une etude sur ... - Anssi Voitila - Google Boeken .


In Js 13,1 begint enerzijds een eerste uitspraaktekst die Js 13,1-14,32 omvat , maar opent anderzijds een reeks van 9 uitspraakteksten die Js 13,1-23,18 omvat . Daarenboven opent het het tekstgeheel van Js 13,1-35,10 . Immers , na de 9 uitspraakteksten (Js 13,1-23,18) volgen 2 'staartteksten' (Js 24,1-27,13 en Js 28,1-35,10) .

- Js 24,1-23 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -

Js 24,1 - Js 24,1 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 ΙΔΟΥ Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ. 24. 1 ecce Dominus dissipabit terram et nudabit eam et adfliget faciem eius et disperget habitatores eius     1 Ziet, de HEERE maakt het land ledig, en Hij maakt het woest; en Hij keert deszelfs gestaltenis om, en Hij verstrooit zijn inwoners.  [1] Hier* is de heer die de aarde verwoest en vernielt, Hij keert haar ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen.   [1] De HEER verwoest de aarde en slaat haar kaal, hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners.   1 ¶ Zie, de ENE ontwricht het aardland en verwrikt het; omkeren zal hij het aanschijn daarvan en verstrooien wie er gezeten zijn.  1. Voici que Yahvé dévaste la terre et la ravage, il en bouleverse la face et en disperse les habitants.  

King James Bible . 24 [1] Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.
Luther-Bibel . 24 1 Siehe, der HERR macht die Erde leer und wüst und wirft um, was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner.

הִנֵּה יְהוָה בּוֹקֵק הָאָרֶץ, וּבוֹלְקָהּ; וְעִוָּה פָנֶיהָ, וְהֵפִיץ יֹשְׁבֶיהָ.

Tekstuitleg van Js 24,1 .

 


Js 24,2 - Js 24,2 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai estai o laos ôs o iereus kai o pais ôs o kurios kai è therapaina ôs è kuria estai o agorazôn ôs o pôlôn kai o daneizôn ôs o daneizomenos kai o ofeilôn ôs ô ofeilei  2 et erit sicut populus sic sacerdos et sicut servus sic dominus eius sicut ancilla sic domina eius sicut emens sic ille qui vendit sicut fenerator sic is qui mutuum accipit sicut qui repetit sic qui debet     2 En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen; gelijk de knecht, alzo zijn heer; gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw; gelijk de koper, alzo de verkoper; gelijk de lener, alzo de ontlener; gelijk de woekeraar, alzo die, van welken hij woeker ontvangt.   [2] Hetzelfde lot treft priester en volk, heer en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, borgsteller en lener, schuldeiser en schuldenaar.   [2] Priester en volk treft hetzelfde lot, meester en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, wie te leen krijgt en wie te leen geeft, schuldenaar en schuldeiser.   2 Geschieden zal het: zoals met de gemeenschap zo met de priester, zo de dienaar zo zijn heer, zo de slavin zo haar meesteres,– zo de koper zo de verkoper, zo de geldschieter zo de lener, zoals met de schuldeiser zo met zijn schuldenaar.   2. Il en sera du prêtre comme du peuple, du maître comme de l'esclave, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du débiteur comme du créancier.  

King James Bible . [2] And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.
Luther-Bibel . 2 Und es geht dem Priester wie dem Volk, dem Herrn wie dem Knecht, der Frau wie der Magd, dem Verkäufer wie dem Käufer, dem Verleiher wie dem Borger, dem Gläubiger wie dem Schuldner.

Tekstuitleg van Js 24,2 . 12 van de 15 woorden beginnen met kaph (11 OF 30) .

4. nom. mann. enk. pais (kind) . Taalgebruik in het NT : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . Bijbel (87) . OT (78) . Js (10) : (1) Js 20,3 . (2) Js 24,2 . (3) Js 41,8 . (4) Js 41,9 . (5) Js 42,1 . (6) Js 43,10 . (7) Js 44,1 . (8) Js 44,2 . (9) Js 44,21 . (10) Js 52,13 . NT (9) . Mt (5) o.a. Mt 12,18 . Een vorm van pais (kind) in de LXX (470) , in het NT (24) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in het NT : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de LXX (383) , in het NT (124) . Merkwaardig is het gebruik van pais (kind) en doulos (dienaar) in het NT . Er is een duidelijke voorkeur voor doulos (dienaar) .

13. כַאֲשֶׁר = ka´äsjèr (zoals) < prefix kë + אֲשֶׁר = ´äsjèr (die) OF persoonsnaam אָשֶׁר = ´âsjer (Aser) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Jesaja : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (488) . Pentateuch (202) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (68) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (56) . Js (18) : (1) Js 9,2 . (2) Js 10,10 . (3) Js 10,11 . (4) Js 11,16 . (5) Js 14,24 . (6) Js 20,3 . (7) Js 23,5 . (8) Js 24,2 . (9) Js 25,11 . (10) Js 26,9 . (11) Js 29,8 . (12) Js 31,4 . (13) Js 51,13 . (14) Js 52,14 . (15) Js 55,10 . (16) Js 65,8 . (17) Js 66,20 . (18) Js 66,22 .

Js 24,3 - Js 24,3 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3fthora ftharèsetai è gè kai pronomè pronomeuthèsetai è gè to gar stoma kuriou elalèsen tauta  3 dissipatione dissipabitur terra et direptione praedabitur Dominus enim locutus est verbum hoc     3 Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden, en het zal ganselijk beroofd worden; want de HEERE heeft dit woord gesproken.   [3] De aarde wordt totaal verwoest, helemaal leeggeplunderd: de heer heeft dit woord gesproken.  [3] De aarde wordt geheel verwoest en volkomen leeggeplunderd – want de HEER heeft aldus gesproken.   3 Ontwrichtend wordt het land ontwricht en plunderend leeggeplunderd,– want de ENE heeft het gesproken, dit waarvan sprake is.   3. Dévastée, dévastée sera la terre, elle sera pillée, pillée, car Yahvé a prononcé cette parole.  

King James Bible . [3] The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled: for the LORD hath spoken this word.
Luther-Bibel . 3 Die Erde wird leer und beraubt sein; denn der HERR hat solches geredet.

Tekstuitleg van Js 24,3 .

10. haddâbhâr (het woord) < lidw. h + dâbhâr . Zie dâbhar (spreken) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. dâbhar (spreken) . dibbèr (hij sprak) : piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . dâbhâr (woord, daad) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Jesaja : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) of 206 (2 X 103) . Structuur : 4 - 2 - 2 . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het N.T. (331) .h-d-b-r . Tenach (228) . Js (5) : (1) Js 2,1 . (2) Js 16,13 . (3) Js 24,3 . (4) Js 37,22 . (5) Js 38,7 .
- haddâbhâr ´äsjèr (het woord dat) . Tenach (74) . Js (3) : (1) Js 2,1 . (2) Js 16,13 . (3) Js 37,22 .
- zèh haddâbhâr ´äsjèr (dit woord dat) . Tenach (16) . Js (2) : (1) Js 16,13 . (2) Js 37,22 .
- ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenach (46) . Pentateuch (12) Js (2 / 5) : (1) Js 24,3 . (2) Js 38,7 .

Js 24,4 - Js 24,4 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4epenthèsen è gè kai eftharè è oikoumenè epenthèsan oi upsèloi tès gès  4 luxit et defluxit terra et infirmata est defluxit orbis infirmata est altitudo populi terrae     4 Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwelen.   [4] De aarde treurt en verkommert, de wereld verwelkt en verkommert, hemel en aarde verwelken.   [4] De aarde treurt en verwelkt, de wereld verwelkt en kwijnt weg. Ook de groten der aarde kwijnen weg.   4 Het land rouwt, verflauwt, verwelkt en verflauwd is de wereld; verwelkt zijn de hoogsten van de manschap des lands.   4. La terre est en deuil, elle dépérit, le monde s'étiole, il dépérit, l'élite du peuple de la terre s'étiole.  

King James Bible . [4] The earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away, the haughty people of the earth do languish.
Luther-Bibel . 4 Das Land verdorrt und verwelkt, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volks auf Erden verschmachten.

Tekstuitleg van Js 24,4 .

Js 24,5 - Js 24,5 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5è de gè ènomèsen dia tous katoikountas autèn dioti parebèsan ton nomon kai èllaxan ta prostagmata diathèkèn aiônion 5 et terra interfecta est ab habitatoribus suis quia transgressi sunt leges mutaverunt ius dissipaverunt foedus sempiternum     5 Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond.  [5] De aarde is ontwijd* door haar bewoners: zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken.   [5] De aarde is door haar bewoners ontheiligd: zij hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbijgegaan en hebben het eeuwig verbond verbroken.  5 Het land is onder zijn ingezetenen ontaard,– want zij hebben wetsregels overtreden, elke inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.   5. La terre est profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé le décret, rompu l'alliance éternelle.  

King James Bible . [5] The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.
Luther-Bibel . 5 Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern; denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund.

Tekstuitleg van Js 24,5 .

11. bërîth (verbond) . Taalgebruik in Tenach : bërîth (verbond) . Taalgebruik in Jesaja : bërîth (verbond) . Gr. diathèkè (verbond) . Taalgebruik in het N.T. : diathèkè (verbond) . diatithèmi = tussen-stellen . Lat. foedus (zie b.v. federaal) . Fr. alliance . E. covenant . Ned. verbond . D. Bund . Tenach (132) . Js (4) : (1) Js 24,5 . (2) Js 28,15 . (3) Js 33,8 . (4) Js 55,3 . Een vorm van bërîth (verbond) in Jesaja in 12 verzen : (1) Js 24,5 . (2) Js 28,15 . (3) Js 28,18 . (4) Js 33,8 . (5) Js 42,6 . (6) Js 49,8 . (7) Js 54,10 . (8) Js 55,3 . (9) Js 56,4 . (10) Js 56,6 . (11) Js 59,21 . (12) Js 61,8 .

11. - 12. bërîth (verbond) `ôlâm (eeuwig) . Tenach (11) : (1) Gn 9,16 . (2) Ex 31,16 . (3) Lv 24,8 . (4) 1 Kr 16,17 . (5) Ps 105,10 . (6) Js 24,5 . (7) Js 55,3 . (8) Jr 32,40 . (9) Jr 50,5 . (10) Ez 16,60 . (11) Ez 37,26 . Verder : ûbhërîth `ôlâm (en een eeuwig verbond) . Tenach (1) Js 61,8 . lëbërîth `ôlâm (tot een eeuwig verbond) . Tenach (3) : (1) Gn 17,7 . (2) Gn 17,13 . (3) Gn 17,19 .

Js 24,6 - Js 24,6 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6dia touto ara edetai tèn gèn oti èmartosan oi katoikountes autèn dia touto ptôchoi esontai oi enoikountes en tè gè kai kataleifthèsontai anthrôpoi oligoi  6 propter hoc maledictio vorabit terram et peccabunt habitatores eius ideoque insanient cultores eius et relinquentur homines pauci     6 Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig mensen overblijven.   [6] Daarom wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard.   [6] Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom wordt hun aantal zo klein en blijven er nog weinig mensen over.   6 Daarom heeft een vervloeking het land opgegeten, en schuldig waren zij die erop zetelen; daarom staan de ingezetenen van het land in brand en is er van de stervelingen maar een beetje overgebleven.  6. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ses habitants en subissent la peine; c'est pourquoi les habitants de la terre ont été consumés, il ne reste que peu d'hommes. 

King James Bible . [6] Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left.
Luther-Bibel . 6 Darum frisst der Fluch die Erde, und büßen müssen's, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben.

Tekstuitleg van Js 24,6 .

Js 24,7 - Js 24,7 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7penthèsei oinos penthèsei ampelos stenaxousin pantes oi eufrainomenoi tèn psuchèn  7 luxit vindemia infirmata est vitis ingemuerunt omnes qui laetabantur corde    7 De most treurt, de wijnstok kweelt, allen die blijhartig waren, zuchten.  [7] De most verschaalt, de wingerd verwelkt; de pretmakers kermen.   [7] De wijn is verdroogd, de wijnstok kwijnt weg. De vrolijke feestvierders zuchten.   7 In rouw is de most, verwelkt is de wijnstok; nu zuchten alle verheugden van hart.   7. Le vin nouveau est en deuil, la vigne s'étiole, ils gémissent, ceux qui avaient le cœur en fête.  

King James Bible . [7] The new wine mourneth, the vine languisheth, all the merryhearted do sigh.
Luther-Bibel . 7 Der Wein ist dahin, der Weinstock verschmachtet, und alle, die von Herzen fröhlich waren, seufzen.

Tekstuitleg van Js 24,7 .

Js 24,8 - Js 24,8 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8pepautai eufrosunè tumpanôn pepautai authadeia kai ploutos asebôn pepautai fônè kitharas  8 cessavit gaudium tympanorum quievit sonitus laetantium conticuit dulcedo citharae     8 De vreugde der trommelen rust; het geluid der vrolijk huppelenden houdt op, de vreugde der harp rust.   [8] Het feestgedreun van de pauken verstomt, het gejuich van de joelende menigte valt stil, de muziek van de citers zwijgt.   [8] De roffelende trommels zwijgen, het feestgedruis sterft weg, de jubelende lier verstomt.   8 Gestopt is de vrolijkheid van trommeltjes, opgehouden het gedaver van uitgelatenen; gestopt is de vrolijke harp.   8. Le son allègre des tambourins s'est tu, les fêtes bruyantes ont pris fin, le son allègre du kinnor s'est tu.  

King James Bible . [8] The mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth.
Luther-Bibel . 8 Die Freude der Pauken ist vorüber, das Jauchzen der Fröhlichen ist aus, und die Freude der Harfe hat ein Ende.

Tekstuitleg van Js 24,8 .

Js 24,9 - Js 24,9 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9èschunthèsan ouk epion oinon pikron egeneto to sikera tois pinousin  9 cum cantico non bibent vinum amara erit potio bibentibus illam     9 Zij zullen geen wijn drinken met gezang; de sterke drank zal bitter zijn dengenen, die hem drinken.   [9] Er wordt bij gezang geen wijn meer gedronken, de drank smaakt de drinkers bitter in de mond.   [9] Men drinkt de wijn zonder lied, de drank smaakt de drinker bitter.  9 Ze zingen niet meer bij het drinken van wijn,– de drank smaakt bitter voor zijn drinkers.   9. On ne boit plus de vin en chantant, la boisson est amère à ceux qui la boivent.  

King James Bible . [9] They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.
Luther-Bibel . 9 Man singt nicht beim Weintrinken, und das Getränk ist bitter denen, die es trinken.

Tekstuitleg van Js 24,9 .

Js 24,10 - Js 24,10 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10èrèmôthè pasa polis kleisei oikian tou mè eiselthein   10 adtrita est civitas vanitatis clausa est omnis domus nullo introeunte     10 De woeste stad is verbroken, al de huizen staan gesloten, dat er niemand inkomen kan.   [10] De verlaten* stad ligt in puin, de toegang tot ieder huis is versperd.   [10] De stad is één grote woestenij, de toegang tot ieder huis is versperd.   10 Gebroken is de burcht, de woestenij,– afgesloten is elk huis, geen binnenkomen aan.   10. Elle est en ruines, la cité du néant, toute maison est fermée, on ne peut entrer.  

King James Bible . [10] The city of confusion is broken down: every house is shut up, that no man may come in.
Luther-Bibel . 10 Die Stadt ist zerstört und wüst, alle Häuser sind verschlossen, dass niemand hineingehen kann.

Tekstuitleg van Js 24,10 . Het vers Js 24,10 bestaat uit twee parallel opgebouwde zinnen .

Js 24,10.3. thohû (woestenij, leegheid) . Taalgebruik in Tenakh : thohû (woestenij, leegheid) . Getalwaarde : thaw = 22 of 400 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 411 (3 X 137) . Structuur : 4 - 5 - 6 . Tenakh (10) : (1) Gn 1,2 . (2) 1 S 12,21 . (3) Js 24,10 . (4) Js 34,11 . (5) Js 44,9 . (6) Js 45,18 . (7) Js 45,19 . (8) Js 59,4 . (9) Jr 4,23 . (10) Job 26,7 .

Js 24,10.4. s-g-r . (1) act. ind. perf. 3de pers. mann. enk. sâgar (sluiten) OF (2) act. qal part mann. enk. soger (sluitende) . OF (3) pass. pual perf. 3de pers. mann. enk. suggar (hij wordt gesloten) . Taalgebruik in Tenakh : sâgar (sluiten) . Getalwaarde : samech = 15 of 60 , gimel = 3 , resj = 20 of 200 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 263 (priemgetal) . Structuur : 6 - 3 - 2 . s-g-r . Tenakh (10) : (1) Gn 19,6 . (2) Ex 14,3 . (3) 1 S 1,5 . (4) 1 S 1,6 . (5) 1 S 26,8 . (6) 2 S 18,28 . (7) 1 K 11,27 . (8) Js 22,22 . (9) Js 24,10 . (10) Job 3,10 .
De tegenpool van (sâgar (sluiten) is pâthach (openen) . Taalgebruik in Tenakh : pâthach (openen) .

Js 24,11 - Js 24,11 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ololuzete peri tou oinou pantachè pepautai pasa eufrosunè tès gès  11 clamor erit super vino in plateis deserta est omnis laetitia translatum est gaudium terrae     11 Er is een klagelijk geroep op de straten, om des wijns wil; alle blijdschap is verduisterd, de vreugde des lands is heengevaren.   [11] In de straten roept men klagend om wijn; alle vreugde is verdwenen, al het gejuich is verbannen uit het land.   [11] Op straat wordt luid gejammerd om de wijnoogst. Alle blijdschap is gesmoord, de vreugde van de aardbodem verdwenen.   11 Gejammer over de wijn in de straten,– de avond is gevallen over alle vreugde, in ballingschap de vrolijkheid van het land.   11. On crie dans les rues pour avoir du vin, toute joie a disparu : l'allégresse du pays a été bannie.  

King James Bible . [11] There is a crying for wine in the streets; all joy is darkened, the mirth of the land is gone.
Luther-Bibel . 11 Man klagt um den Wein auf den Gassen, dass alle Freude weg ist, alle Wonne des Landes dahin ist.

Tekstuitleg van Js 24,11 .

Js 24,12 - Js 24,12 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai kataleifthèsontai poleis erèmoi kai oikoi egkataleleimmenoi apolountai  12 relicta est in urbe solitudo et calamitas opprimet portas     12 Verwoesting is in de stad overgebleven, en met gekraak wordt de poort in stukken verbroken.   [12] De stad is een en al verwoesting, de poort is aan stukken geslagen.   [12] Wat van de stad rest, is verwoesting, troosteloos is de vernielde poort.   12 In de stad is een wildernis overgebleven, en de poort is tot puinhoop verbrijzeld.   12. Dans la ville, ce n'est que décombres, la porte s'est effondrée en ruines. 

King James Bible . [12] In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction.
Luther-Bibel . 12 Nur Verwüstung ist in der Stadt geblieben, und die Tore sind in Trümmer geschlagen.

Tekstuitleg van Js 24,12 .

Js 24,13 - Js 24,13 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13tauta panta estai en tè gè en mesô tôn ethnôn on tropon ean tis kalamèsètai elaian outôs kalamèsontai autous kai ean pausètai o trugètos  13 quia haec erunt in medio terrae in medio populorum quomodo si paucae olivae quae remanserunt excutiantur ex olea et racemi cum fuerit finita vindemia     13 Want in het binnenste van het land, in het midden dezer volken, zal het alzo wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer de wijnoogst geëindigd is.   [13] Het zal de aarde en alle volken vergaan als bij het afslaan van de laatste olijven, en het nalezen van de wijngaard.   [13] Het zal de aarde en al haar volken vergaan als bij het leegschudden van een olijfboom, als bij het nalezen van een wijngaard.   13 ¶ Want zó zal geschieden midden op het aardland, tussen de gemeenschappen: als bij het leegschudden van een olijfboom, als bij de nalezing wanneer een druivenpluk ten einde is.   13. Car il en est au milieu de la terre, parmi les peuples, comme au gaulage de l'olivier, comme pour les grappillons quand est finie la vendange.  

King James Bible . [13] When thus it shall be in the midst of the land among the people, there shall be as the shaking of an olive tree, and as the gleaning grapes when the vintage is done.
Luther-Bibel . 13 Denn so geht es zu auf Erden und unter den Völkern, wie wenn ein Ölbaum leer geschlagen wird, wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte aus ist.

Tekstuitleg van Js 24,13 .

Js 24,14 - Js 24,14 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14outoi fônè boèsontai oi de kataleifthentes epi tès gès eufranthèsontai ama tè doxè kuriou tarachthèsetai to udôr tès thalassès  14 hii levabunt vocem suam atque laudabunt cum glorificatus fuerit Dominus hinnient de mari     14 Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen; vanwege de heerlijkheid des HEEREN zullen zij juichen van de zee af.   [14] Iedereen* roept het uit van vreugde, en tot in het Westen jubelt men om de grootheid van de heer.   [14] Daarginds barst men uit in gejuich, vanaf de zee bejubelt men de majesteit van de HEER.   14 Zij daarginds verheffen hun stem en jubelen,– om de hoogheid van de ENE zullen ze schateren vanuit het westen.   14. Mais ceux-ci élèvent la voix, ils crient de joie, en l'honneur de Yahvé ils clament depuis l'occident.  

King James Bible . [14] They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the LORD, they shall cry aloud from the sea.
Luther-Bibel . 14 Sie erheben ihre Stimme und rühmen und jauchzen vom Meer her über die Herrlichkeit des HERRN:

Tekstuitleg van Js 24,14 .

Js 24,15 - Js 24,15 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15dia touto è doxa kuriou en tais nèsois estai tès thalassès to onoma kuriou endoxon estai kurie o theos israèl 15 propter hoc in doctrinis glorificate Dominum in insulis maris nomen Domini Dei Israhel     15 Daarom eert den HEERE in de valleien, in de eilanden der zee den Naam des HEEREN, des Gods van Israël.   [15] Verheerlijk de heer in het land* van het licht, verheerlijk de naam van de heer, Israëls God, op de eilanden* van de zee.   [15] Prijs daarom de HEER in het land van de dageraad, de naam van Israëls God op de eilanden in zee.   15 Daarom, in de oostelijke lichtstreken: vereert de ENE,– in de kustlanden aan de zee de naam van de ENE, Israëls God! ••   15. « Oui, à l'orient, glorifiez Yahvé, dans les îles de la mer, le nom de Yahvé, le Dieu d'Israël. »  

King James Bible . [15] Wherefore glorify ye the LORD in the fires, even the name of the LORD God of Israel in the isles of the sea.
Luther-Bibel . 15 »So preiset nun den HERRN an den Gestaden, auf den Inseln des Meeres den Namen des HERRN, des Gottes Israels.«

Tekstuitleg van Js 24,15 .

Js 24,16 - Js 24,16 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16apo tôn pterugôn tès gès terata èkousamen elpis tô eusebei kai erousin ouai tois athetousin oi athetountes ton nomon  16 a finibus terrae laudes audivimus gloriam iusti et dixi secretum meum mihi secretum meum mihi vae mihi praevaricantes praevaricati sunt et praevaricatione transgressorum praevaricati sunt     16 Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen, tot verheerlijking des Rechtvaardigen. Doch nu zeg ik: Ik word mager, ik word mager, wee mij! de trouwelozen handelen trouwelooslijk, en met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouwelooslijk.  [16] Vanaf* het uiteinde van de aarde horen wij liederen zingen: ‘Hulde aan de Rechtvaardige.’ Maar ik zeg: ‘Ik ben uitgeput, ik kan niet meer, wee mij! Geweldenaars plegen geweld, geweldenaars plegen steeds weer geweld!’   [16] Van het einde der aarde horen wij zingen: ‘Hulde aan de rechtvaardige!’ Maar ik verzucht: ‘Wee mij! Verloren, verloren ben ik! Verraders plegen verraad, hoe verraderlijk is het verraad van verraders.’   16 ¶ Vanaf een vleugel van de aarde hebben wij zangstukken gehoord: ‘een sieraad voor de rechtvaardige!’ maar ik zeg: ik slink weg, weg slink ik, wee mij!– verraders zullen verraden, met verraad van verraders plegen ze verraad!   16. Des confins de la terre nous avons entendu des psaumes, » gloire au Juste ». Mais j'ai dit : « Quelle épreuve pour moi! quelle épreuve pour moi! malheur à moi! » Les traîtres ont trahi, les traîtres ont tramé la trahison!  

King James Bible . [16] From the uttermost part of the earth have we heard songs, even glory to the righteous. But I said, My leanness, my leanness, woe unto me! the treacherous dealers have dealt treacherously; yea, the treacherous dealers have dealt very treacherously.
Luther-Bibel . 16 Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde: »Herrlichkeit dem Gerechten!« Aber ich muss sagen: Wie bin ich so elend! Wie bin ich so elend! Weh mir! Denn es rauben die Räuber, ja, immerfort rauben die Räuber.

Tekstuitleg van Js 24,16 .

Js 24,17 - Js 24,17 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17fobos kai bothunos kai pagis ef' umas tous enoikountas epi tès gès  17 formido et fovea et laqueus super te qui habitator es terrae     17 De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands!   [17] Ontzetting, kuilen en valstrikken wachten u, bewoners van de aarde:   [17] Verschrikking, valkuil en vangnet wacht jullie die de aarde bewonen.   17 Gehuil, kuil en strik,– over jou, ingezetene van het land!   17. Frayeur, fosse, filet, pour toi, habitant de la terre.  

King James Bible . [17] Fear, and the pit, and the snare, are upon thee, O inhabitant of the earth.
Luther-Bibel . 17 Über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und Netz.

Tekstuitleg van Js 24,17 .

Js 24,18 - Js 24,18 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai estai o feugôn ton fobon empeseitai eis ton bothunon o de ekbainôn ek tou bothunou alôsetai upo tès pagidos oti thurides ek tou ouranou èneôchthèsan kai seisthèsetai ta themelia tès gès 18 et erit qui fugerit a voce formidinis cadet in foveam et qui se explicuerit de fovea tenebitur laqueo quia cataractae de excelsis apertae sunt et concutientur fundamenta terrae     18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in den kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden; want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde zullen beven.   [18] wie vlucht voor schrikwekkend geraas valt in een kuil, en wie uit de kuil weet te klimmen, wordt in een valstrik gevangen. De sluizen* van de hemel worden opengezet, de aarde wankelt op haar grondvesten.   [18] Wie vlucht voor de verschrikking, zal vallen in de kuil, wie uit de kuil weet te klimmen, raakt gevangen in het net. De sluizen van de hemel worden geopend, de grondvesten van de aarde beven.   18 Geschieden zal het: hij die vlucht voor het geluid van het gehuil zal vallen in de kuil, en wie omhoogklimt onder uit de kuil wordt gevangen door de strik; want de sluizen in den hoge zijn geopend en de grondvesten der aarde beven.   18. Et celui qui fuira devant le cri de frayeur tombera dans la fosse, et celui qui remontera de la fosse sera pris dans le filet. Oui, les vannes d'en haut se sont ouvertes, les fondements de la terre ont tremblé.  

King James Bible . [18] And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.
Luther-Bibel . 18 Und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die Grube; und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz gefangen. Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan, und die Grundfesten der Erde beben.

Tekstuitleg van Js 24,18 .

Js 24,19 - Js 24,19 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19tarachè tarachthèsetai è gè kai aporia aporèthèsetai è gè  19 confractione confringetur terra contritione conteretur terra commotione commovebitur terra     19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden. [19] De aarde splijt gapend open, de aarde schudt en siddert, de aarde wankelt vervaarlijk.   [19] De aarde kraakt en barst open, de aarde schokt en schudt heen en weer, de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.   19 Scheurend scheurt de aarde, barstend barst het aardland, wankelend wankelt de aarde,   19. Un brisement, la terre s'est brisée, un sursaut, la terre a sursauté, un vacillement, la terre a vacillé.  

King James Bible . [19] The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly.
Luther-Bibel . 19 Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen.

Tekstuitleg van Js 24,19 .

Js 24,20 - Js 24,20 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20eklinen kai seisthèsetai ôs opôrofulakion è gè ôs o methuôn kai kraipalôn kai peseitai kai ou mè dunètai anastènai katischusen gar ep' autès è anomia  20 agitatione agitabitur terra sicut ebrius et auferetur quasi tabernaculum unius noctis et gravabit eam iniquitas sua et corruet et non adiciet ut resurgat    20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.   [20] De aarde waggelt als een dronkaard, zij schudt heen en weer als een hut. Zo zwaar weegt haar zonde, dat zij valt en niet meer opstaat.   [20] De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op.   20 waggelend waggelt de aarde, als een dronkaard, wiebelt heen en weer als een nachthut; zwaar weegt op haar haar overschrijding, eenmaal gevallen kan zij niet meer opstaan! ••   20. La terre va chanceler, chanceler comme l'ivrogne, elle sera ébranlée comme une hutte, son crime pèsera sur elle, elle tombera et ne se relèvera plus.  

King James Bible . [20] The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again.
Luther-Bibel . 20 Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte; denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann.

Tekstuitleg van Js 24,20 .

Js 24,21 - Js 24,21 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai epaxei o theos epi ton kosmon tou ouranou tèn cheira kai epi tous basileis tès gès  21 et erit in die illa visitabit Dominus super militiam caeli in excelso et super reges terrae qui sunt super terram     21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.  [21] Op die dag rekent de heer af: in de hemel met het leger* van de hemel, op de aarde met de koningen van de aarde.   [21] Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met de vorsten van de aarde.   21 Geschieden zal het te dien dage dat de ENE bezoeking zal brengen over de heirschaar des hoogsten in den hoge,– en over de koningen van de rode grond op die rode grond.   21. Et il arrivera, en ce jour-là, que Yahvé visitera l'armée d'en haut, en haut, et les rois de la terre, sur la terre.  

King James Bible . [21] And it shall come to pass in that day, that the LORD shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth.
Luther-Bibel . 21 Zu der Zeit wird der HERR das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde,

Tekstuitleg van Js 24,21 .

Js 24,22 - Js 24,22 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai sunaxousin kai apokleisousin eis ochurôma kai eis desmôtèrion dia pollôn geneôn episkopè estai autôn 22 et congregabuntur in congregationem unius fascis in lacum et cludentur ibi in carcerem et post multos dies visitabuntur     22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden.  [22] Ze worden bijeengedreven, gevangengezet in een kuil, opgesloten in een kerker, en jaren later nog gestraft.   [22] Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen.   22 Ze zullen worden verzameld zoals men gebondenen verzamelt bij een put, opgesloten worden in een gesloten hok,– en pas na een veelheid van dagen worden bezocht.   22. Ils seront rassemblés, troupe de prisonniers conduits à la fosse, ils seront enfermés dans la prison; après de nombreux jours, ils seront visités.  

King James Bible . [22] And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.
Luther-Bibel . 22 dass sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden.

Tekstuitleg van Js 24,22 .

Js 24,23 - Js 24,23 . Verwoesting van de wereld - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 24 -- Js 24,1-23 -- Js 24,1 - Js 24,2 - Js 24,3 - Js 24,4 - Js 24,5 - Js 24,6 - Js 24,7 - Js 24,8 - Js 24,9 - Js 24,10 - Js 24,11 - Js 24,12 - Js 24,13 - Js 24,14 - Js 24,15 - Js 24,16 - Js 24,17 - Js 24,18 - Js 24,19 - Js 24,20 - Js 24,21 - Js 24,22 - Js 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai takèsetai è plinthos kai peseitai to teichos oti basileusei kurios en siôn kai en ierousalèm kai enôpion tôn presbuterôn doxasthèsetai   23 et erubescet luna et confundetur sol cum regnaverit Dominus exercituum in monte Sion et in Hierusalem et in conspectu senum suorum fuerit glorificatus     23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.   [23] De bleke maan wordt rood van schaamte en de gloeiende zon bloost, omdat de heer van de machten als koning heerst op de berg Sion en in Jeruzalem: voor de oudsten verschijnt zijn verhevenheid.   [23] Dan zal de heldere maan zich schamen, de stralende zon van schaamte verbleken. Want de HEER van de hemelse machten heerst op de Sion, in Jeruzalem wordt zijn luister getoond aan de oudsten van zijn volk.  23 Blozen zal de bleke maan en gloeiend van schaamte schijnt de zon,– wanneer koning is geworden de ENE, de Omschaarde, op de berg Sion, in Jeruzalem, en hij tegenover zijn oudsten zal worden verheerlijkt.  23. La lune sera confuse, le soleil aura honte, car Yahvé Sabaot est roi sur la montagne de Sion à Jérusalem, et la Gloire resplendit devant les anciens. 

King James Bible . [23] Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.
Luther-Bibel . 23 Und der Mond wird schamrot werden und die Sonne sich schämen, wenn der HERR Zebaoth König sein wird auf dem Berg Zion und zu Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit.

Tekstuitleg van Js 24,23 .

10. tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenach : tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Jesaja : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Tenach (108) . Js (36) . Js 1-39 (23) : (1) Js 1,8 . (2) Js 1,27 . (3) Js 3,16 . (4) Js 3,17 . (5) Js 4,4 . (6) Js 4,5 . (7) Js 8,18 . (8) Js 10,12 . (9) Js 10,24 . (10) Js 10,32 . (11) Js 12,6 . (12) Js 14,32 . (13) Js 16,1 . (14) Js 18,7 . (15) Js 24,23 . (16) Js 29,8 . (17) Js 31,4 . (18) Js 33,5 . (19) Js 33,20 . (20) Js 34,8 . (21) Js 35,10 . (22) Js 37,22 . (23) Js 37,32 .

9. - 10. ´èl har JHWH komt slechts tweemaal in de bijbel voor : (1) Js 2,3 . (2) Mi 4,2 . bëhar JHWH (op de berg van JHWH) . Tenach (2) : (1) Ps 24,3 . (2) Js 30,29 . Zie ook Gn 22,14 (op een berg zal JHWH voorzien) . har tsijjôn (Sionsberg) . Tenach (9) : (1) Ps 48,3 . (2) Ps 48,12 . (3) Ps 74,2 . (4) Ps 78,68 . (5) Js 4,5 . (6) Js 18,7 . (7) Js 29,8 . (8) Js 31,4 . (9) Kl 5,18 . bëhar tsijjôn (op de Sionsberg) . Tenach (6) : (1) Js 8,18 . (2) Js 10,12 . (3) Js 24,23 . (4) Jl 3,5 . (5) Ob 21 . (6) Mi 4,7 . ´èl har bath tsijjôn (naar de berg van de dochter van Sion) . Tenach (1) Js 16,1 . har be(j)th tsijjôn (de berg van het huis van Sion) , slechts in Js 10,32 .

14. - khabhôd (heerlijkheid) . Taalgebruik in Tenach : kabhôd (heerlijkheid) . Taalgebruik in Jesaja : kabhôd (heerlijkheid) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4 . Totaal : 11 + 2 + 6 + 4 of 20 + 2 + 6 + 4 = 23 of 32 . khabhod = 17. In het Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel) . In het Grieks getransponeerd naar iets lichts , heerlijks : doxa . Lat. gloria . Fr. gloire . E. glory . Ned. heerlijkheid . D. Herrlichkeit . In veertien verzen in Js : (1) Js 4,5 . (2) Js 11,10 . (3) Js 16,14 . (4) Js 17,4 . (5) Js 21,16 . (6) Js 22,23 . (7) Js 22,24 . (8) Js 24,23 . (9) Js 35,2 . (10) Js 40,5 . (11) Js 42,12 . (12) Js 58,8 . (13) Js 60,13 . (14) Js 66,12 .
- ûkhëbhôd (en de heerlijkheid) . Verbindingswoord waw en het zelfstandig naamwoord khabhôd (heerlijkheid) .
- khebhôdô (zijn heerlijkheid)  . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4 , waw = 6 . Totaal : 11 + 2 + 6 + 4 + 6 = 29 of 38 . In vier verzen in Js : (1) Js 3,8 . (2) Js 6,3 . (3) Js 8,7 . (4) Js 59,19 .
- ûkhëbhôd (en de heerlijkheid) . In zesentwintig verzen in de bijbel . In zeven verzen in combinatie met JHWH . In twee verzen in Js : (1) Js 40,5 . (2) Js 58,8 .
- ûkhëbhôdô (en zijn heerlijkheid) . In twee verzen in de bijbel : (1) Js 5,13 . (2) Js 60,2 .


MASORETISCHE TEKST (MT)

Isaiah Chapter 24 יְשַׁעְיָהוּ

א  הִנֵּה יְהוָה בּוֹקֵק הָאָרֶץ, וּבוֹלְקָהּ; וְעִוָּה פָנֶיהָ, וְהֵפִיץ יֹשְׁבֶיהָ. 1 Behold, the LORD maketh the earth empty and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.
ב  וְהָיָה כָעָם, כַּכֹּהֵן, כַּעֶבֶד כַּאדֹנָיו, כַּשִּׁפְחָה כַּגְּבִרְתָּהּ; כַּקּוֹנֶה, כַּמּוֹכֵר, כַּמַּלְוֶה כַּלֹּוֶה, כַּנֹּשֶׁה כַּאֲשֶׁר נֹשֶׁא בוֹ. 2 And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the creditor, so with the debtor.
ג  הִבּוֹק תִּבּוֹק הָאָרֶץ, וְהִבּוֹז תִּבֹּז:  כִּי יְהוָה, דִּבֶּר אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה. 3 The earth shall be utterly emptied, and clean despoiled; for the LORD hath spoken this word.
ד  אָבְלָה נָבְלָה הָאָרֶץ, אֻמְלְלָה נָבְלָה תֵּבֵל; אֻמְלָלוּ, מְרוֹם עַם-הָאָרֶץ. 4 The earth fainteth and fadeth away, the world faileth and fadeth away, the lofty people of the earth do fail.
ה  וְהָאָרֶץ חָנְפָה, תַּחַת יֹשְׁבֶיהָ:  כִּי-עָבְרוּ תוֹרֹת חָלְפוּ חֹק, הֵפֵרוּ בְּרִית עוֹלָם. 5 The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, violated the statute, broken the everlasting covenant.
ו  עַל-כֵּן, אָלָה אָכְלָה אֶרֶץ, וַיֶּאְשְׁמוּ, יֹשְׁבֵי בָהּ; עַל-כֵּן, חָרוּ יֹשְׁבֵי אֶרֶץ, וְנִשְׁאַר אֱנוֹשׁ, מִזְעָר. 6 Therefore hath a curse devoured the earth, and they that dwell therein are found guilty; therefore the inhabitants of the earth waste away, and men are left few.
ז  אָבַל תִּירוֹשׁ, אֻמְלְלָה-גָפֶן; נֶאֶנְחוּ, כָּל-שִׂמְחֵי-לֵב. 7 The new wine faileth, the vine fadeth; all the merry-hearted do sigh.
ח  שָׁבַת מְשׂוֹשׂ תֻּפִּים, חָדַל שְׁאוֹן עַלִּיזִים; שָׁבַת, מְשׂוֹשׂ כִּנּוֹר. 8 The mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth.
ט  בַּשִּׁיר, לֹא יִשְׁתּוּ-יָיִן; יֵמַר שֵׁכָר, לְשֹׁתָיו. 9 They drink not wine with a song; strong drink is bitter to them that drink it.
י  נִשְׁבְּרָה, קִרְיַת-תֹּהוּ; סֻגַּר כָּל-בַּיִת, מִבּוֹא. 10 Broken down is the city of wasteness; every house is shut up, that none may come in.
יא  צְוָחָה עַל-הַיַּיִן, בַּחוּצוֹת; עָרְבָה, כָּל-שִׂמְחָה, גָּלָה, מְשׂוֹשׂ הָאָרֶץ. 11 There is a crying in the streets amidst the wine; all joy is darkened, the mirth of the land is gone.
יב  נִשְׁאַר בָּעִיר, שַׁמָּה; וּשְׁאִיָּה, יֻכַּת-שָׁעַר. 12 In the city is left desolation, and the gate is smitten unto ruin.
יג  כִּי כֹה יִהְיֶה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ, בְּתוֹךְ הָעַמִּים, כְּנֹקֶף זַיִת, כְּעוֹלֵלֹת אִם-כָּלָה בָצִיר. 13 For thus shall it be in the midst of the earth, among the peoples, as at the beating of an olive-tree, as at the gleanings when the vintage is done.
יד  הֵמָּה יִשְׂאוּ קוֹלָם, יָרֹנּוּ; בִּגְאוֹן יְהוָה, צָהֲלוּ מִיָּם. 14 Those yonder lift up their voice, they sing for joy; for the majesty of the LORD they shout from the sea:
טו  עַל-כֵּן בָּאֻרִים, כַּבְּדוּ יְהוָה; בְּאִיֵּי הַיָּם, שֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל.  {ס} 15 'Therefore glorify ye the LORD in the regions of light, even the name of the LORD, the God of Israel, in the isles of the sea.' {S}
טז  מִכְּנַף הָאָרֶץ זְמִרֹת שָׁמַעְנוּ, צְבִי לַצַּדִּיק, וָאֹמַר רָזִי-לִי רָזִי-לִי, אוֹי לִי; בֹּגְדִים בָּגָדוּ, וּבֶגֶד בּוֹגְדִים בָּגָדוּ. 16 From the uttermost part of the earth have we heard songs: 'Glory to the righteous.' But I say: I waste away, I waste away, woe is me! The treacherous deal treacherously; yea, the treacherous deal very treacherously.
יז  פַּחַד וָפַחַת, וָפָח; עָלֶיךָ, יוֹשֵׁב הָאָרֶץ. 17 Terror, and the pit, and the trap, are upon thee, O inhabitant of the earth.
יח  וְהָיָה הַנָּס מִקּוֹל הַפַּחַד, יִפֹּל אֶל-הַפַּחַת, וְהָעוֹלֶה מִתּוֹךְ הַפַּחַת, יִלָּכֵד בַּפָּח:  כִּי-אֲרֻבּוֹת מִמָּרוֹם נִפְתָּחוּ, וַיִּרְעֲשׁוּ מוֹסְדֵי אָרֶץ. 18 And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the terror shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the trap; for the windows on high are opened, and the foundations of the earth do shake;
יט  רֹעָה הִתְרֹעֲעָה, הָאָרֶץ; פּוֹר הִתְפּוֹרְרָה אֶרֶץ, מוֹט הִתְמוֹטְטָה אָרֶץ. 19 The earth is broken, broken down, the earth is crumbled in pieces, the earth trembleth and tottereth;
כ  נוֹעַ תָּנוּעַ אֶרֶץ כַּשִּׁכּוֹר, וְהִתְנוֹדְדָה כַּמְּלוּנָה; וְכָבַד עָלֶיהָ פִּשְׁעָהּ, וְנָפְלָה וְלֹא-תֹסִיף קוּם.  {ס} 20 The earth reeleth to and fro like a drunken man, and swayeth to and fro as a lodge; and the transgression thereof is heavy upon it, and it shall fall, and not rise again. {S}
כא  וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא, יִפְקֹד יְהוָה עַל-צְבָא הַמָּרוֹם בַּמָּרוֹם; וְעַל-מַלְכֵי הָאֲדָמָה, עַל-הָאֲדָמָה. 21 And it shall come to pass in that day, that the LORD will punish the host of the high heaven on high, and the kings of the earth upon the earth.
כב  וְאֻסְּפוּ אֲסֵפָה אַסִּיר עַל-בּוֹר, וְסֻגְּרוּ עַל-מַסְגֵּר; וּמֵרֹב יָמִים, יִפָּקֵדוּ. 22 And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the dungeon, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be punished.
כג  וְחָפְרָה הַלְּבָנָה, וּבוֹשָׁה הַחַמָּה:  כִּי-מָלַךְ יְהוָה צְבָאוֹת, בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם, וְנֶגֶד זְקֵנָיו, כָּבוֹד.  {פ} 23 Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed; for the LORD of hosts will reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before His elders shall be Glory. {P}

SEPTUAGINTA (LXX)

 ΙΔΟΥ Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ. 2 καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία· ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλῶν, ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει. 3 φθορᾷ φθαρήσεται ἡ γῆ, καὶ προνομῇ προνομευθήσεται ἡ γῆ· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα. 4 ἐπένθησεν ἡ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη, ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς. 5 ἡ δὲ γῆ ἠνόμησε διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, διότι παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον. 6 διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ, καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι. 7 πενθήσει οἶνος, πενθήσει ἄμπελος, στενάξουσι πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν. 8 πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων, πέπαυται αὐθαδεία καὶ πλοῦτος ἀσεβῶν, πέπαυται φωνὴ κιθάρας. 9 ἠσχύνθησαν οὐκ ἔπιον οἶνον, πικρὸν ἐγένετο τὸ σίκερα τοῖς πίνουσιν. 10 ἠρημώθη πᾶσα πόλις, κλείσει οἰκίαν τοῦ μὴ εἰσελθεῖν. 11 ὀλολύζεται περὶ τοῦ οἴνου πανταχῆ· πέπαυται πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς, ἀπῆλθε πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς. 12 καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι, καὶ οἶκοι ἐγκαταλελειμμένοι ἀπολοῦνται. 13 ταῦτα πάντα ἔσται ἐν τῇ γῆ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν, ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσηται ἐλαίαν, οὕτως καλαμήσονται αὐτούς, καὶ ἐὰν παύσηται ὁ τρύγητος. 14 οὗτοι φωνῇ βοήσονται, οἱ δὲ καταλειφθέντες ἐπὶ τῆς γῆς εὐφρανθήσονται ἅμα τῇ δόξῃ Κυρίου. ταραχθήσεται τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· 15 διὰ τοῦτο ἡ δόξα Κυρίου ἐν ταῖς νήσοις ἔσται τῆς θαλάσσης, τὸ ὄνομα Κυρίου ἔνδοξον ἔσται, Κύριε ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ. 16 ἀπὸ τῶν πτερύγων τῆς γῆς τέρατα ἠκούσαμεν, ἐλπὶς τῷ εὐσεβεῖ. καὶ ἐροῦσιν· οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν, οἱ ἀθετοῦντες τὸν νόμον. 17 φόβος καὶ βόθυνος καὶ παγὶς ἐφ᾿ ὑμᾶς τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 18 καὶ ἔσται ὁ φεύγων τὸν φόβον ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον, ὁ δὲ ἐκβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου ἁλώσεται ὑπὸ τῆς παγίδος, ὅτι θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν, καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς. 19 ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ γῆ, καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηθήσεται ἡ γῆ· 20 ἔκλινεν ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλῶν, καὶ σεισθήσεται ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ γῆ, καὶ πεσεῖται καὶ οὐ μὴ δύνηται ἀναστῆναι, κατίσχυσε γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς ἡ ἀνομία. 21 καὶ ἐπάξει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ τὴν χεῖρα καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς· 22 καὶ συνάξουσι καὶ ἀποκλείσουσιν εἰς ὀχύρωμα καὶ εἰς δεσμωτήριον, διὰ πολλῶν γενεῶν ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτῶν. 23 καὶ τακήσεται ἡ πλίνθος, καὶ πεσεῖται τὸ τεῖχος, ὅτι βασιλεύσει Κύριος ἐν Σιὼν καὶ ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ ἐνώπιον τῶν πρεσβυτέρων δοξασθήσεται.


23 1to orama turou ololuzete ploia karchèdonos oti apôleto kai ouketi erchontai ek gès kitiaiôn èktai aichmalôtos2tini omoioi gegonasin oi enoikountes en tè nèsô metaboloi foinikès diaperôntes tèn thalassan3en udati pollô sperma metabolôn ôs amètou eisferomenou oi metaboloi tôn ethnôn4aischunthèti sidôn eipen è thalassa è de ischus tès thalassès eipen ouk ôdinon oude etekon oude exethrepsa neaniskous oude upsôsa parthenous5otan de akouston genètai aiguptô lèmpsetai autous odunè peri turou6apelthate eis karchèdona ololuxate oi enoikountes en tè nèsô tautè7ouch autè èn umôn è ubris è ap' archès prin è paradothènai autèn8tis tauta ebouleusen epi turon mè èssôn estin è ouk ischuei oi emporoi autès endoxoi archontes tès gès9kurios sabaôth ebouleusato paralusai pasan tèn ubrin tôn endoxôn kai atimasai pan endoxon epi tès gès10ergazou tèn gèn sou kai gar ploia ouketi erchetai ek karchèdonos11è de cheir sou ouketi ischuei kata thalassan è paroxunousa basileis kurios sabaôth eneteilato peri chanaan apolesai autès tèn ischun12kai erousin ouketi mè prosthète tou ubrizein kai adikein tèn thugatera sidônos kai ean apelthès eis kitieis oude ekei soi anapausis estai13kai eis gèn chaldaiôn kai autè èrèmôtai apo tôn assuriôn oude ekei soi anapausis estai oti o toichos autès peptôken14ololuzete ploia karchèdonos oti apôleto to ochurôma umôn15kai estai en tè èmera ekeinè kataleifthèsetai turos etè ebdomèkonta ôs chronos basileôs ôs chronos anthrôpou kai estai meta ebdomèkonta etè estai turos ôs asma pornès16labe kitharan rembeuson poleis pornè epilelèsmenè kalôs kitharison polla ason ina sou mneia genètai17kai estai meta ebdomèkonta etè episkopèn poièsei o theos turou kai palin apokatastathèsetai eis to archaion kai estai emporion pasais tais basileiais tès oikoumenès18kai estai autès è emporia kai o misthos agion tô kuriô ouk autois sunachthèsetai alla tois katoikousin enanti kuriou pasa è emporia autès fagein kai piein kai emplèsthènai eis sumbolèn mnèmosunon enanti kuriou chèapter 24 1idou kurios kataftheirei tèn oikoumenèn kai erèmôsei autèn kai anakalupsei to prosôpon autès kai diasperei tous enoikountas en autè2kai estai o laos ôs o iereus kai o pais ôs o kurios kai è therapaina ôs è kuria estai o agorazôn ôs o pôlôn kai o daneizôn ôs o daneizomenos kai o ofeilôn ôs ô ofeilei3fthora ftharèsetai è gè kai pronomè pronomeuthèsetai è gè to gar stoma kuriou elalèsen tauta4epenthèsen è gè kai eftharè è oikoumenè epenthèsan oi upsèloi tès gès5è de gè ènomèsen dia tous katoikountas autèn dioti parebèsan ton nomon kai èllaxan ta prostagmata diathèkèn aiônion6dia touto ara edetai tèn gèn oti èmartosan oi katoikountes autèn dia touto ptôchoi esontai oi enoikountes en tè gè kai kataleifthèsontai anthrôpoi oligoi7penthèsei oinos penthèsei ampelos stenaxousin pantes oi eufrainomenoi tèn psuchèn8pepautai eufrosunè tumpanôn pepautai authadeia kai ploutos asebôn pepautai fônè kitharas9èschunthèsan ouk epion oinon pikron egeneto to sikera tois pinousin10èrèmôthè pasa polis kleisei oikian tou mè eiselthein11ololuzete peri tou oinou pantachè pepautai pasa eufrosunè tès gès12kai kataleifthèsontai poleis erèmoi kai oikoi egkataleleimmenoi apolountai13tauta panta estai en tè gè en mesô tôn ethnôn on tropon ean tis kalamèsètai elaian outôs kalamèsontai autous kai ean pausètai o trugètos14outoi fônè boèsontai oi de kataleifthentes epi tès gès eufranthèsontai ama tè doxè kuriou tarachthèsetai to udôr tès thalassès15dia touto è doxa kuriou en tais nèsois estai tès thalassès to onoma kuriou endoxon estai kurie o theos israèl16apo tôn pterugôn tès gès terata èkousamen elpis tô eusebei kai erousin ouai tois athetousin oi athetountes ton nomon17fobos kai bothunos kai pagis ef' umas tous enoikountas epi tès gès18kai estai o feugôn ton fobon empeseitai eis ton bothunon o de ekbainôn ek tou bothunou alôsetai upo tès pagidos oti thurides ek tou ouranou èneôchthèsan kai seisthèsetai ta themelia tès gès19tarachè tarachthèsetai è gè kai aporia aporèthèsetai è gè20eklinen kai seisthèsetai ôs opôrofulakion è gè ôs o methuôn kai kraipalôn kai peseitai kai ou mè dunètai anastènai katischusen gar ep' autès è anomia21kai epaxei o theos epi ton kosmon tou ouranou tèn cheira kai epi tous basileis tès gès22kai sunaxousin kai apokleisousin eis ochurôma kai eis desmôtèrion dia pollôn geneôn episkopè estai autôn23kai takèsetai è plinthos kai peseitai to teichos oti basileusei kurios en siôn kai en ierousalèm kai enôpion tôn presbuterôn doxasthèsetai


VULGAAT

24. 1 ecce Dominus dissipabit terram et nudabit eam et adfliget faciem eius et disperget habitatores eius 2 et erit sicut populus sic sacerdos et sicut servus sic dominus eius sicut ancilla sic domina eius sicut emens sic ille qui vendit sicut fenerator sic is qui mutuum accipit sicut qui repetit sic qui debet 3 dissipatione dissipabitur terra et direptione praedabitur Dominus enim locutus est verbum hoc 4 luxit et defluxit terra et infirmata est defluxit orbis infirmata est altitudo populi terrae 5 et terra interfecta est ab habitatoribus suis quia transgressi sunt leges mutaverunt ius dissipaverunt foedus sempiternum 6 propter hoc maledictio vorabit terram et peccabunt habitatores eius ideoque insanient cultores eius et relinquentur homines pauci 7 luxit vindemia infirmata est vitis ingemuerunt omnes qui laetabantur corde 8 cessavit gaudium tympanorum quievit sonitus laetantium conticuit dulcedo citharae 9 cum cantico non bibent vinum amara erit potio bibentibus illam 10 adtrita est civitas vanitatis clausa est omnis domus nullo introeunte 11 clamor erit super vino in plateis deserta est omnis laetitia translatum est gaudium terrae 12 relicta est in urbe solitudo et calamitas opprimet portas 13 quia haec erunt in medio terrae in medio populorum quomodo si paucae olivae quae remanserunt excutiantur ex olea et racemi cum fuerit finita vindemia 14 hii levabunt vocem suam atque laudabunt cum glorificatus fuerit Dominus hinnient de mari 15 propter hoc in doctrinis glorificate Dominum in insulis maris nomen Domini Dei Israhel 16 a finibus terrae laudes audivimus gloriam iusti et dixi secretum meum mihi secretum meum mihi vae mihi praevaricantes praevaricati sunt et praevaricatione transgressorum praevaricati sunt 17 formido et fovea et laqueus super te qui habitator es terrae 18 et erit qui fugerit a voce formidinis cadet in foveam et qui se explicuerit de fovea tenebitur laqueo quia cataractae de excelsis apertae sunt et concutientur fundamenta terrae 19 confractione confringetur terra contritione conteretur terra commotione commovebitur terra 20 agitatione agitabitur terra sicut ebrius et auferetur quasi tabernaculum unius noctis et gravabit eam iniquitas sua et corruet et non adiciet ut resurgat 21 et erit in die illa visitabit Dominus super militiam caeli in excelso et super reges terrae qui sunt super terram 22 et congregabuntur in congregationem unius fascis in lacum et cludentur ibi in carcerem et post multos dies visitabuntur 23 et erubescet luna et confundetur sol cum regnaverit Dominus exercituum in monte Sion et in Hierusalem et in conspectu senum suorum fuerit glorificatus