BIJBELBOEK Jesaja - Js -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

verzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Jesaja vers per vers - Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf .
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Js 27,1-13 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -

Js 27,1 - Js 27,1 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27 1tè èmera ekeinè epaxei o theos tèn machairan tèn agian kai tèn megalèn kai tèn ischuran epi ton drakonta ofin feugonta epi ton drakonta ofin skolion kai anelei ton drakonta  27. 1 in die illo visitabit Dominus in gladio suo duro et grandi et forti super Leviathan serpentem vectem et super Leviathan serpentem tortuosum et occidet cetum qui in mari est     1 Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.   [1] Op die dag straft de heer Leviatan*, de vluchtende slang, met zijn geducht, groot, machtig zwaard, Leviatan, de kronkelende slang, en slacht Hij het zeemonster af.   [1] Op die dag zal de HEER ingrijpen: hij trekt zijn groot en machtig zwaard tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en hij zal Leviatan doden, het monster in de zee. Hoop voor Israël   1 ¶ Te dien dage zal de ENE met zijn zwaard, zo staalhard, groot en sterk, bezoeking brengen over de leviatan, de vluchtende slang, en over de leviatan, de slang die kronkelt; en ombrengen zal hij de draak in de zee. ••  1. Ce jour-là, Yahvé châtiera avec son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux; il tuera le dragon qui habite la mer.  

King James Bible . 27 [1] In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he shall slay the dragon that is in the sea.
Luther-Bibel . 27 1 Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviatan, die flüchtige Schlange, und den Leviatan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten.

Tekstuitleg van Js 27,1 .

Js 27,2 - Js 27,2 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2tè èmera ekeinè ampelôn kalos epithumèma exarchein kat' autès  2 in die illa vinea meri cantabit ei     2 Te dien dage zal er een wijngaard van roden wijn zijn; zingt van denzelven bij beurte.   [2] Op die dag zal men zeggen: ‘Wat een prachtige wijngaard*! Zing daar een lied over!’   [2] Op die dag zal men de prachtige wijngaard bezingen.   2 Te dien dage,– een begeerlijke wijngaard!, zingt een beurtzang daarover!   2. Ce jour-là, la vigne magnifique, chantez-la! 

King James Bible . [2] In that day sing ye unto her, A vineyard of red wine.
Luther-Bibel . 2 Zu der Zeit wird es heißen: Lieblicher Weinberg, singet ihm zu!

Tekstuitleg van Js 27,2 .

Js 27,3 - Js 27,3 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3egô polis ischura polis poliorkoumenè matèn potiô autèn alôsetai gar nuktos èmeras de peseitai to teichos  3 ego Dominus qui servo eam repente propinabo ei ne forte visitetur contra eam nocte et die servo eam    3 Ik, de HEERE, behoede dien, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag.   [3] Ik, de heer, bewaak hem, elk ogenblik bevloei Ik hem; dag en nacht houd Ik de wacht opdat niemand hem beschadigt.   [3] Ik, de HEER, houd de wacht over mijn wijngaard, steeds opnieuw bevloei ik hem. Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden;   3 Ik, de ENE, ben haar behoeder, alle ogenblikken drenk ik haar; opdat niemand haar beschadigt zal ik haar dag en nacht behoeden.  3. Moi, Yahvé, j'en suis le gardien, de temps en temps, je l'irrigue; pour qu'on ne lui fasse pas de mal, nuit et jour je la garde.  

King James Bible . [3] I the LORD do keep it; I will water it every moment: lest any hurt it, I will keep it night and day.
Luther-Bibel . 3 Ich, der HERR, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten.

Tekstuitleg van Js 27,3 .

Js 27,4 - Js 27,4 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ouk estin è ouk epelabeto autès tis me thèsei fulassein kalamèn en agrô dia tèn polemian tautèn èthetèka autèn toinun dia touto epoièsen kurios o theos panta osa sunetaxen katakekaumai  4 indignatio non est mihi quis dabit me spinam et veprem in proelio gradiar super eam succendam eam pariter     4 Grimmigheid is bij Mij niet; wie zou Mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat Ik tegen hem zou aanvallen, en hem te gelijk verbranden zou?  [4] Mijn toorn is voorbij! Wie wijst Mij doorns en distels? Ik zou er strijdvaardig op afgaan en ze allemaal in brand steken;    [4] ik koester mijn woede niet. Maar zou ik dorens en distels dulden? Strijdbaar ga ik erop af, al dat onkruid steek ik in brand –  4 Een ommuring heb ik niet!– wie gunt mij een doorn, een distel?, strijdvaardig zal ik haar doorschrijden en ze samen aansteken,   4. - Je n'ai plus de muraille. Qui va me réduire en ronces et en épines ? - Dans la guerre, je la foulerai, je la brûlerai en même temps.  

King James Bible . [4] Fury is not in me: who would set the briers and thorns against me in battle? I would go through them, I would burn them together.
Luther-Bibel . 4 Ich zürne nicht. Sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken,

Tekstuitleg van Js 27,4 .

Js 27,5 - Js 27,5 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5boèsontai oi enoikountes en autè poièsômen eirènèn autô poièsômen eirènèn 5 an potius tenebit fortitudinem meam faciet pacem mihi pacem faciet mihi    5 Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken.  [5] of men moet mijn bescherming zoeken en vrede met Mij sluiten, vrede sluiten met Mij! [5] tenzij men mijn bescherming zoekt en vrede met mij sluit, ja, vrede sluit met mij.  5 of men klampt zich vast aan mijn sterkte, sluit vrede met mij, zal vrede sluiten met mij.  5. Ou bien que l'on fasse appel à ma protection, que l'on fasse la paix avec moi, la paix, qu'on la fasse avec moi. 

King James Bible . [5] Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me; and he shall make peace with me.
Luther-Bibel . 5 es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir.

Tekstuitleg van Js 27,5 .

Js 27,6 - Js 27,6 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6oi erchomenoi tekna iakôb blastèsei kai exanthèsei israèl kai emplèsthèsetai è oikoumenè tou karpou autou  6 qui egrediuntur impetu ad Iacob florebit et germinabit Israhel et implebunt faciem orbis semine    6 In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.  [6] In de toekomst schiet Jakob weer wortel, Israël zal uitlopen en bloeien, zodat de hele aarde met de vruchten wordt bedekt.   [6] De tijd zal komen* dat Jakob zal wortelen, dat Israël zal uitbotten en bloeien. En de vruchten van zijn oogst zullen de hele aardbodem bedekken.   6 In de dagen die komen zal Jakob wortelschieten, uitspruiten en bloeien zal Israël; de oppervlakten van de wereld zullen vol zijn van gewas. ••   6. A l'avenir Jacob s'enracinera, Israël bourgeonnera et fleurira, la face du monde se couvrira de récolte.  

King James Bible . [6] He shall cause them that come of Jacob to take root: Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit.
Luther-Bibel . 6 Es wird einst dazu kommen, dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen.

Tekstuitleg van Js 27,6 .

3. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Jesaja : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Tenach (252) . Js (37) . Js 1-39 (12) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 8,17 . (5) Js 10,20 . (6) Js 10,21 . (7) Js 14,1 . (8) Js 17,4 . (9) Js 27,6 . (10) Js 27,9 . (11) Js 29,22 . (12) Js 29,23 .

Js 27,7 - Js 27,7 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7mè ôs autos epataxen kai autos outôs plègèsetai kai ôs autos aneilen outôs anairethèsetai  7 numquid iuxta plagam percutientis se percussit eum aut sicut occidit interfectos eius sic occisus est     7 Heeft Hij hem geslagen, gelijk Hij dien geslagen heeft, die hem sloeg? Is hij gedood, gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden?   [7] Is* Israël even hard door Hem geslagen als degenen die Israël geslagen hebben? Of heeft Hij Israël omgebracht als degenen die Israël ombrachten?   [7] Heeft de HEER Israël geslagen zoals hij hen slaat die Israël sloegen? Of heeft hij het gedood zoals hij doodt wie Israël doodden?   7 ¶ Zoals hij slaat die hém slaan, zal hij slaan?, of zoals hij ombrengt wie hém ombrachten, wordt hij omgebracht?   7. L'a-t-il frappé comme avaient frappé ceux qui le frappaient ? A-t-il assassiné comme avaient assassiné ses assassins ?  

King James Bible . [7] Hath he smitten him, as he smote those that smote him? or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him?
Luther-Bibel . 7 Wird doch Israel nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden, und nicht getötet, wie seine Feinde getötet werden!

Tekstuitleg van Js 27,7 .

Js 27,8 - Js 27,8 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8machomenos kai oneidizôn exapostelei autous ou su èstha o meletôn tô pneumati tô sklèrô anelein autous pneumati thumou  8 in mensura contra mensuram cum abiecta fuerit iudicabis eam meditata est in spiritu suo duro per diem aestus     8 Met mate hebt Gij met hem getwist, wanneer Gij hem wegstiet; als Hij hem wegnam door Zijn harden wind, in den dag des oostenwinds.  [8] U hebt de stad* vervolgd door haar op te jagen en te verdrijven. De heer blies haar weg met zijn machtige adem, als op een dag met oostenwind*.   [8] Door hen uiteen te jagen en te verstrooien heeft hij een rechtsgeding tegen hen gevoerd, met een verschroeiende wind uit het oosten heeft hij hen verdreven.   8 Door haar te verdrijven, door haar heen te zenden voert gij het geding met haar? Zal hij haar verjagen door zijn storm, zo hard op de dag van de oostenwind?  8. En la chassant, en l'excluant, tu as exercé un jugement, il l'a chassée de son souffle violent, tel le vent d'orient. 

King James Bible . [8] In measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it: he stayeth his rough wind in the day of the east wind.
Luther-Bibel . 8 Sondern, indem du es wegschicktest und wegführtest, hast du es gerichtet, es verscheucht mit rauem Sturm am Tage des Ostwinds.

Tekstuitleg van Js 27,8 .

Js 27,9 - Js 27,9 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9dia touto afairethèsetai è anomia iakôb kai touto estin è eulogia autou otan afelômai autou tèn amartian otan thôsin pantas tous lithous tôn bômôn katakekommenous ôs konian leptèn kai ou mè meinè ta dendra autôn kai ta eidôla autôn ekkekommena ôsper drumos makran  9 idcirco super hoc dimittetur iniquitas domui Iacob et iste omnis fructus ut auferatur peccatum eius cum posuerit omnes lapides altaris sicut lapides cineris adlisos non stabunt luci et delubra     9 Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden, en dit is de ganse vrucht, dat Hij deszelfs zonde zal wegdoen, wanneer Hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen, de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan.  [9] Zo wordt er boete gedaan voor de schuld van Jakob, en zo worden alle vruchten van zijn zonde weggevaagd: alle altaarstenen worden verpulverd, alsof zij van kalksteen zijn; geen heilige paal of wierookaltaar blijft overeind.   [9] Hij verbrijzelt alle altaarstenen alsof het kalksteen is, elk wierookaltaar wordt omvergehaald, elke Asjerapaal wordt omgehakt. Zo wordt afgerekend met Jakobs wandaden, zo wordt zijn schuld vereffend.   9 Nee, niet zó, hierdoor wordt Jakobs ongerechtigheid bedekt en dít is heel de vrucht van het wegdoen van zijn zonde: dat hij alle altaarstenen maakt als stukgeslagen stukken kalksteen, dat ze niet meer opstaan, asjera–palen en zonnezuilen.   9. Car ainsi sera pardonnée la faute de Jacob, tel sera le fruit qu'il recueillera en renonçant à son péché, quand toutes les pierres de l'autel seront mises en pièces comme des pierres à chaux, quand les Ashéras et les brûle-parfums ne seront plus debout.  

King James Bible . [9] By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged; and this is all the fruit to take away his sin; when he maketh all the stones of the altar as chalkstones that are beaten in sunder, the groves and images shall not stand up.
Luther-Bibel . 9 Darum wird die Sünde Jakobs dadurch gesühnt werden, und das wird die Frucht davon sein, dass seine Sünden weggenommen werden: er wird alle Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleichmachen; und keine Bilder der Aschera noch Rauchopfersäulen werden mehr bleiben.

Tekstuitleg van Js 27,9 .

4. `âwôn (verkeerdheid, zonde, misdaad, onrecht) . Taalgebruik in Tenach : `âwon (verkeerdheid, zonde, misdaad, onrecht) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 126 (2 X 3² X 7) . Tenach (65) . Pentateuch (14) . Js (6) : (1) Js 1,4 . (2) Js 26,21 . (3) Js 27,9 . (4) Js 33,24 . (5) Js 53,6 . (6) Js 64,8 .

5. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Jesaja : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Tenach (252) . Js (37) . Js 1-39 (12) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 8,17 . (5) Js 10,20 . (6) Js 10,21 . (7) Js 14,1 . (8) Js 17,4 . (9) Js 27,6 . (10) Js 27,9 . (11) Js 29,22 . (12) Js 29,23 .

Js 27,10 - Js 27,10 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10to katoikoumenon poimnion aneimenon estai ôs poimnion kataleleimmenon kai estai polun chronon eis boskèma kai ekei anapausontai  10 civitas enim munita desolata erit speciosa relinquetur et dimittetur quasi desertum ibi pascetur vitulus et ibi accubabit et consumet summitates eius     10 Want de vaste stad zal eenzaam, de woonstede zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn; daar zullen de kalveren weiden, en daar zullen zij nederliggen, en zullen haar takken verslinden.   [10] Verlaten ligt de versterkte stad, haar gebied is ontvolkt, eenzaam als een woestijn: kalveren grazen en rusten er en vreten alle struiken kaal.   [10] Daar ligt de versterkte stad, eenzaam, ontvolkt, verlaten als de woestijn. Kalveren weiden en rusten er, ze vreten de takken kaal;  10 Want de stad ooit onneembaar zal eenzaam, de oase ontvolkt zijn en verlaten als de woestijn; daar zal het kalf weiden, daar zich neervlijen en aan haar twijgen een eind maken.   10. Car la ville fortifiée est devenue une solitude, abandonnée, délaissée comme un désert, où les veaux paissent, où ils se couchent en détruisant les branchages.  

King James Bible . [10] Yet the defenced city shall be desolate, and the habitation forsaken, and left like a wilderness: there shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof.
Luther-Bibel . 10 Denn die feste Stadt ist einsam geworden, die schönen Häuser verödet und verlassen wie die Steppe, dass Kälber dort weiden und ruhen und Zweige abfressen.

Tekstuitleg van Js 27,10 .

Js 27,11 - Js 27,11 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai meta chronon ouk estai en autè pan chlôron dia to xèranthènai gunaikes erchomenai apo theas deute ou gar laos estin echôn sunesin dia touto ou mè oiktirèsè o poièsas autous oude o plasas autous ou mè eleèsè  11 in siccitate messis illius conterentur mulieres venientes et docentes eam non est enim populus sapiens propterea non miserebitur eius qui fecit eum et qui formavit eum non parcet ei     11 Als haar takken verdord zullen zijn, zullen zij afgebroken worden, en de vrouwen, komende, zullen ze aansteken; want het is geen volk van enig verstand; daarom zal Hij, Die het gemaakt heeft, Zich deszelven niet ontfermen, en Die het geformeerd heeft, zal aan hetzelve geen genade bewijzen.   [11] Als haar takken verdord zijn, worden zij afgebroken, vrouwen verzamelen ze en maken er vuur mee. Omdat dit volk zonder begrip is, heeft hun maker geen medelijden, kent hun schepper geen genade.   [11] vrouwen breken de verdorde twijgen af en gebruiken ze voor hun vuur. Omdat dit volk ieder inzicht mist, kent zijn maker geen ontferming, toont zijn schepper geen genade.   11 Wanneer haar takken indrogen worden ze afgebroken, vrouwen komen en steken ze aan,– want geen gemeenschap met inzicht is dit, daarom zal zijn maker zich niet over hem ontfermen en zijn formeerder hem niet begenadigen. ••   11. Quand sèchent les branches on les brise, des femmes viennent et y mettent le feu. Or ce peuple n'est pas intelligent, aussi son créateur n'aura pas pitié de lui, celui qui l'a modelé ne lui fera pas grâce.  

King James Bible . [11] When the boughs thereof are withered, they shall be broken off: the women come, and set them on fire: for it is a people of no understanding: therefore he that made them will not have mercy on them, and he that formed them will shew them no favour.
Luther-Bibel . 11 Ihre Zweige werden vor Dürre brechen, dass die Frauen kommen und Feuer damit machen werden; denn es ist ein unverständiges Volk. Darum erbarmt sich ihrer auch nicht, der sie gemacht hat; und der sie geschaffen hat, ist ihnen nicht gnädig.

Tekstuitleg van Js 27,11 .

Js 27,12 - Js 27,12 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai estai en tè èmera ekeinè sumfraxei kurios apo tès diôrugos tou potamou eôs rinokorourôn umeis de sunagagete tous uious israèl kata ena ena  12 et erit in die illa percutiet Dominus ab alveo Fluminis usque ad torrentem Aegypti et vos congregabimini unus et unus filii Israhel     12 En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE dorsen zal, van den stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte; doch gijlieden zult opgelezen worden, een bij een, o gij kinderen Israëls!   [12] Op die dag slaat de heer het graan uit de aren van de Rivier tot aan de Beek* van Egypte: dan wordt u, zonen van Israël, één voor één verzameld!   [12] Op die dag zal de HEER de aren dorsen van de Eufraat tot aan de wadi die de grens met Egypte vormt. Dan zullen jullie, kinderen van Israël, als aren gelezen worden, één voor één.   12 Geschieden zal het op die dag dat de ENE zijn oogst zal afkloppen, van de halm aan de Rivier tot aan het beekdal van Egypte: gij zult worden opgelezen, één voor één, zonen van Israël! ••  12. Et il arrivera qu'en ce jour-là, Yahvé fera le battage, depuis le cours du Fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous, vous serez glanés un à un, enfants d'Israël.  

King James Bible . [12] And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel.
Luther-Bibel . 12 Zu der Zeit wird der HERR Ähren ausklopfen vom Ufer des Stromes bis an den Bach Ägyptens, und ihr Israeliten werdet aufgesammelt werden, einer nach dem andern.

Tekstuitleg van Js 27,12 .

Js 27,13 - Js 27,13 . Goddelijke beloften - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 27 -- Js 27,1-13 -- Js 27,1 - Js 27,2 - Js 27,3 - Js 27,4 - Js 27,5 - Js 27,6 - Js 27,7 - Js 27,8 - Js 27,9 - Js 27,10 - Js 27,11 - Js 27,12 - Js 27,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai estai en tè èmera ekeinè salpiousin tè salpiggi tè megalè kai èxousin oi apolomenoi en tè chôra tôn assuriôn kai oi apolomenoi en aiguptô kai proskunèsousin tô kuriô epi to oros to agion en ierousalèm   13 et erit in die illa clangetur in tuba magna et venient qui perditi fuerant de terra Assyriorum et qui eiecti erant in terra Aegypti et adorabunt Dominum in monte sancto in Hierusalem     13 En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte; en zij zullen den HEERE aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.   [13] Op die dag wordt de grote bazuin* geblazen: allen die in Assur verloren gingen of naar Egypte verdreven waren, komen dan terug, en buigen voor de heer, op de heilige berg in Jeruzalem.   [13] Op die dag wordt op de grote ramshoorn geblazen. Zij die verbannen waren naar Assyrië of verdreven naar Egypte, zullen terugkeren en zich neerbuigen voor de HEER, op de heilige berg in Jeruzalem.  13 Geschieden zal het te dien dage: er wordt geblazen op de grote bazuin en komen zullen die verloren liepen in het land van Asjoer en die weggestoten huisden in angstland Egypte; neerwerpen zullen zij zich voor de ENE op de berg met het heiligdom, in Jeruzalem.   13. Et il arrivera qu'en ce jour-là, on sonnera du grand cor, alors viendront ceux qui se meurent au pays d'Assur, et ceux qui sont bannis au pays d'Égypte, ils adoreront Yahvé sur la montagne sainte, à Jérusalem. 

King James Bible . [13] And it shall come to pass in that day, that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the LORD in the holy mount at Jerusalem.
Luther-Bibel . 13 Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen, und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den HERRN anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem.

Tekstuitleg van Js 27,13 .

10. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .


SEPTUAGINTA

27 1tè èmera ekeinè epaxei o theos tèn machairan tèn agian kai tèn megalèn kai tèn ischuran epi ton drakonta ofin feugonta epi ton drakonta ofin skolion kai anelei ton drakonta2tè èmera ekeinè ampelôn kalos epithumèma exarchein kat' autès3egô polis ischura polis poliorkoumenè matèn potiô autèn alôsetai gar nuktos èmeras de peseitai to teichos4ouk estin è ouk epelabeto autès tis me thèsei fulassein kalamèn en agrô dia tèn polemian tautèn èthetèka autèn toinun dia touto epoièsen kurios o theos panta osa sunetaxen katakekaumai5boèsontai oi enoikountes en autè poièsômen eirènèn autô poièsômen eirènèn6oi erchomenoi tekna iakôb blastèsei kai exanthèsei israèl kai emplèsthèsetai è oikoumenè tou karpou autou7mè ôs autos epataxen kai autos outôs plègèsetai kai ôs autos aneilen outôs anairethèsetai8machomenos kai oneidizôn exapostelei autous ou su èstha o meletôn tô pneumati tô sklèrô anelein autous pneumati thumou9dia touto afairethèsetai è anomia iakôb kai touto estin è eulogia autou otan afelômai autou tèn amartian otan thôsin pantas tous lithous tôn bômôn katakekommenous ôs konian leptèn kai ou mè meinè ta dendra autôn kai ta eidôla autôn ekkekommena ôsper drumos makran10to katoikoumenon poimnion aneimenon estai ôs poimnion kataleleimmenon kai estai polun chronon eis boskèma kai ekei anapausontai11kai meta chronon ouk estai en autè pan chlôron dia to xèranthènai gunaikes erchomenai apo theas deute ou gar laos estin echôn sunesin dia touto ou mè oiktirèsè o poièsas autous oude o plasas autous ou mè eleèsè12kai estai en tè èmera ekeinè sumfraxei kurios apo tès diôrugos tou potamou eôs rinokorourôn umeis de sunagagete tous uious israèl kata ena ena13kai estai en tè èmera ekeinè salpiousin tè salpiggi tè megalè kai èxousin oi apolomenoi en tè chôra tôn assuriôn kai oi apolomenoi en aiguptô kai proskunèsousin tô kuriô epi to oros to agion en ierousalèm


VULGAAT

27. 1 in die illo visitabit Dominus in gladio suo duro et grandi et forti super Leviathan serpentem vectem et super Leviathan serpentem tortuosum et occidet cetum qui in mari est 2 in die illa vinea meri cantabit ei 3 ego Dominus qui servo eam repente propinabo ei ne forte visitetur contra eam nocte et die servo eam 4 indignatio non est mihi quis dabit me spinam et veprem in proelio gradiar super eam succendam eam pariter 5 an potius tenebit fortitudinem meam faciet pacem mihi pacem faciet mihi 6 qui egrediuntur impetu ad Iacob florebit et germinabit Israhel et implebunt faciem orbis semine 7 numquid iuxta plagam percutientis se percussit eum aut sicut occidit interfectos eius sic occisus est 8 in mensura contra mensuram cum abiecta fuerit iudicabis eam meditata est in spiritu suo duro per diem aestus 9 idcirco super hoc dimittetur iniquitas domui Iacob et iste omnis fructus ut auferatur peccatum eius cum posuerit omnes lapides altaris sicut lapides cineris adlisos non stabunt luci et delubra 10 civitas enim munita desolata erit speciosa relinquetur et dimittetur quasi desertum ibi pascetur vitulus et ibi accubabit et consumet summitates eius 11 in siccitate messis illius conterentur mulieres venientes et docentes eam non est enim populus sapiens propterea non miserebitur eius qui fecit eum et qui formavit eum non parcet ei 12 et erit in die illa percutiet Dominus ab alveo Fluminis usque ad torrentem Aegypti et vos congregabimini unus et unus filii Israhel 13 et erit in die illa clangetur in tuba magna et venient qui perditi fuerant de terra Assyriorum et qui eiecti erant in terra Aegypti et adorabunt Dominum in monte sancto in Hierusalem