JESAJA 33 - Js 33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg vers per vers : - Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 - Js 33,17 - Js 33,18 - Js 33,19 - Js 33,20 - Js 33,21 - Js 33,22 - Js 33,23 - Js 33,24 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,Js 33,1-16 . Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Js 33,1 - Js 33,1 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ouai tois talaipôrousin umas umas de oudeis poiei talaipôrous kai o athetôn umas ouk athetei alôsontai oi athetountes kai paradothèsontai kai ôs sès epi imatiou outôs èttèthèsontai  1 vae qui praedaris nonne et ipse praedaberis et qui spernis nonne et ipse sperneris cum consummaveris depraedationem depraedaberis cum fatigatus desiveris contemnere contemneris    Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij, die trouwelooslijk handelt, waar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft! Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest worden; als gij het trouweloos handelen zult voleind hebben, zal men trouwelooslijk tegen u handelen.   [1] Wee de verwoester die zelf niet verwoest is, de geweldenaar die zelf niet overweldigd is! Als u klaar bent met verwoesten, wordt u zelf verwoest; als u ophoudt met uw gewelddadigheid, wordt u zelf overweldigd!   [1] Wee de verwoester, zelf nooit verwoest, en de verrader, nog nooit verraden. Wanneer er een eind komt aan je verwoesten, dan word je zelf verwoest, en wanneer er een eind komt aan je verraad,* dan word je zelf verraden.   1 ¶ Wee jou, verdelger, zelf ben jij niet verdelgd, verrader die ze niet verraden hebben!– als je het verdelgen voltooid hebt zul je worden verdelgd, als je het verraden hebt voleindigd zullen ze jou verraden. ••   Malheur à toi qui détruis et n'es pas détruit, qui es traître alors qu'on ne te trahit pas; quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit, quand tu auras terminé tes trahisons, on te trahira.  

King James Bible . [1] Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled; and dealest treacherously, and they dealt not treacherously with thee! when thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled; and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee.
Luther-Bibel . 1 Weh dir, du Verwüster, der du selbst nicht verwüstet bist, und du Räuber, der du selbst nicht beraubt bist! Wenn du das Verwüsten vollendet hast, so wirst du auch verwüstet werden; wenn du des Raubens ein Ende gemacht hast, so wird man dich auch berauben.

Tekstuitleg van Js 33,1 .

1. hôj (wee) . Taalgebruik in Tenach : hoj (wee) . Getalwaarde : he = 5 , waw = 6 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) . Structuur : 5 - 6 - 1 . Gr. ouai . Lat. vae . Fr. malheur . E. woe . D. weh . Js (22) : (1) Js 1,4 . (2) Js 1,24 . (3) Js 5,8 . (4) Js 5,11 . (5) Js 5,18 . (6) Js 5,20 . (7) Js 5,21 . (8) Js 5,22 . (9) Js 10,1 . (10) Js 10,5 . (11) Js 16,4 . (12) Js 17,12 . (13) Js 18,1 . (14) Js 28,1 . (15) Js 29,1 . (16) Js 29,15 . (17) Js 30,1 . (18) Js 31,1 . (19) Js 33,1 . (20) Js 45,9 . (21) Js 45,10 . (22) Js 55,1 .

- Grieks . nom. mann. enk. σης = sès (mot) . Taalgebruik in de Bijbel : sès (mot) . Bijbel (8) . OT (5) : (1) Js 33,1 . (2) ) Js 50,9 . (3) Mi 7,4 . (4) Spr 14,30 . (5) Sir 42,13 . NT (3) : (1) Mt 6,19 . (2) Mt 6,20 . (3) Lc 12,33 . Een vorm van σης = sès (mot) in de Bijbel (10) , in het NT (3) : (1) Mt 6,19 . (2) Mt 6,20 . (3) Lc 12,33 . Een Hebreeuws woord dat sterk op het Griekse gelijkt is : סָס = sâs (mot, worm, houtworm) . Taalgebruik in Tenakh : sâs (mot) . Getalwaarde : samekh = 15 of 60 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 120 (2³ X 3 X 5) . Structuur : 6 - 6 . De som van de elementen is telkens 3 . Hapax ( Js 51,8) . Aramees : סָס OF סָסָא (sâs of sâsâ´) . In het vers Js 51,8 lopen עָשׁ = `âsj (mot) en סָס = sâs (mot, worm, houtworm) parallel . Tegenover de aardse vergankelijkheid staat de eeuwige gerechtigheid en redding .

Js 33,2 - Js 33,2 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kurie eleèson èmas epi soi gar pepoithamen egenèthè to sperma tôn apeithountôn eis apôleian è de sôtèria èmôn en kairô thlipseôs  2 Domine miserere nostri te expectavimus esto brachium eorum in mane et salus nostra in tempore tribulationis   2 HEERE, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht; wees hun arm allen morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid.   [2] heer, erbarm u over ons, wij hopen op U! Wees iedere ochtend onze hulp, onze redding in tijden van nood.   [2] O HEER, wees ons genadig, op u vestigen wij onze hoop. Wees ons tot steun, iedere dag opnieuw, red ons in tijden van nood.   2 ENE, wees ons genadig, op u hebben wij gehoopt,– wees ons een sterke arm alle morgens, ja de kracht die ons bevrijdt in tijd van benauwing!   2. Yahvé, fais-nous grâce, en toi nous espérons. Sois notre bras chaque matin, et aussi notre salut au temps de la détresse.  

King James Bible . [2] O LORD, be gracious unto us; we have waited for thee: be thou their arm every morning, our salvation also in the time of trouble.
Luther-Bibel . 2 HERR, sei uns gnädig, denn auf dich harren wir! Sei unser Arm alle Morgen, dazu unser Heil zur Zeit der Trübsal!

Tekstuitleg van Js 33,2 .

10. be`eth / bâ`eth = in (de) tijd van . Voorzetsel bë + (bepaald lidw. ha-) + zelfstandig naamwoord `eth (tijd) . Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd) .Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470 . Structuur : 7 - 4 . Gr. kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in de LXX : kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in het N.T. : kairos (gunstig moment) . Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . E. time . Ned. tijd . D. Zeit . Een vorm van kairos (gunstig moment) in de LXX (487) , in het N.T. (85) . Tenach (89) . Js (5) . (1) Js 18,7 . (2) Js 20,2 . (3) Js 33,2 . (4) Js 39,1 . (5) Js 49,8 . Een vorm van `eth (tijd) in Js (11) .

Js 33,3 - Js 33,3 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3dia fônèn tou fobou sou exestèsan laoi apo tou fobou sou kai diesparèsan ta ethnè  3 a voce angeli fugerunt populi ab exaltatione tua dispersae sunt gentes    3 Van het geluid des rumoers zullen de volken wegvlieden; van Uw verhoging zullen de heidenen verstrooid worden.   [3] Bij het horen van uw luid rumoer slaan de volken op de vlucht; als U opstaat, stuiven de naties uiteen.   [3] Voor uw schrikwekkend tumult slaan de volken op de vlucht, wanneer u zich verheft stuiven ze uiteen.   3 Voor de stem van gedruis zijn reeds gemeenschappen gevlucht,– toen gij u verhief stoven volkeren uiteen.  3. Au bruit du tumulte les peuples s'enfuient, lorsque tu te lèves les nations se dispersent.  

King James Bible . [3] At the noise of the tumult the people fled; at the lifting up of thyself the nations were scattered.
Luther-Bibel . 3 Es fliehen die Völker vor dem gewaltigen Tosen, und die Heiden werden zerstreut, wenn du dich erhebst.

Tekstuitleg van Js 33,3 .

4. mann. mv. `ammîm (volkeren) van het zelfst. naamw. `am (volk) OF `im (met) . Taalgebruik in Tenach : `am (volk) . Taalgebruik in Jesaja : `am (volk) . Gr. laos (volk) . Taalgebruik in de Septuaginta : laos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : laos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . Een vorm van laos (volk) in de LXX (2064) , in het N.T. (141) . Tenach (78) . Js (15) : (1) Js 2,3 . (2) Js 3,13 . (3) Js 8,9 . (4) Js 10,13 . (5) Js 11,10 . (6) Js 14,2 . (7) Js 14,6 . (8) Js 17,12 . (9) Js 30,28 . (10) Js 33,3 . (11) Js 33,12 . (12) Js 49,22 . (13) Js 51,4 . (14) Js 51,5 . (15) Js 63,6 .

Js 33,4 - Js 33,4 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4nun de sunachthèsetai ta skula umôn mikrou kai megalou on tropon ean tis sunagagè akridas outôs empaixousin umin  4 et congregabuntur spolia vestra sicut colligitur brucus velut cum fossae plenae fuerint de eo     4 Dan zal ulieder buit verzameld worden, gelijk de kevers verzameld worden; men zal daarin ginds en weder huppelen, gelijk de sprinkhanen ginds en weder huppelen.   [4] Dan wordt de buit binnengehaald zoals de sprinkhanen dat doen: zoals kaalvreters heen en weer rennen zo stort men zich erop.   [4] De buit wordt bijeengebracht zoals sprinkhanen dat doen, men stort zich erop als een sprinkhanenzwerm.   4 Roofgoed werd verzameld zoals de kaalvreter verzamelt,– zoals sprinkhanen zich op iets storten stortte hij zich erop.   4. On amasse chez vous le butin comme amasse le criquet, on se rue sur lui comme une ruée de sauterelles.  

King James Bible . [4] And your spoil shall be gathered like the gathering of the caterpiller: as the running to and fro of locusts shall he run upon them.
Luther-Bibel . 4 Da wird man Beute wegraffen, wie die Heuschrecken wegraffen, und wie die Käfer herbeistürzen, so stürzt man sich darauf.

Tekstuitleg van Js 33,4 .

Js 33,5 - Js 33,5 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5agios o theos o katoikôn en upsèlois eneplèsthè siôn kriseôs kai dikaiosunès 5 magnificatus est Dominus quoniam habitavit in excelso implevit Sion iudicio et iustitia     5 De HEERE is verheven, want Hij woont in de hoogte; Hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid.   [5] Hoog verheven is de heer: Hij woont in den hoge en overlaadt Sion met recht en gerechtigheid.   [5] Hoog verheven is de HEER, hij woont hoog hierboven. Hij vult Sion met recht en gerechtigheid.  5 Verheven is de ENE, want hij woont in den hoge; hij heeft Sion vervuld van recht en gerechtigheid.   5. Yahvé est exalté car il trône là-haut, il comble Sion de droit et de justice.  

King James Bible . [5] The LORD is exalted; for he dwelleth on high: he hath filled Zion with judgment and righteousness.
Luther-Bibel . 5 Der HERR ist erhaben, denn er wohnt in der Höhe. Er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt.

Tekstuitleg van Js 33,5 .

8. - 9. misjëpât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . (1) 2 S 8,15 . (2) 1 K 10,9 . (3) 1 Kr 18,14 . (4) 2 Kr 9,9 . (5) Ps 99,4 . (6) Js 32,16 . (7) Js 33,5. (8) Js 59,14 . (9) Jr 9,23 . (10) Jr 22,3 . (11) Jr 22,15 . (12) Jr 23,5 . (13) Jr 33,15 . (14) Ez 18,5 . (15) Ez 18,19 . (16) Ez 18,21 . (17) Ez 18,27 . (18) Ez 33,14 . (19) Ez 33,16 . (20) Ez 33,19 . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
Bibliografie : Koot A. e. a. , Nader om te horen . Bijbelkatechese . a. Serie 1 . De Wet - Torah . Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.306 .

Js 33,6 - Js 33,6 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6en nomô paradothèsontai en thèsaurois è sôtèria èmôn ekei sofia kai epistèmè kai eusebeia pros ton kurion outoi eisin thèsauroi dikaiosunès  6 et erit fides in temporibus tuis divitiae salutis sapientia et scientia timor Domini ipse thesaurus eius     6 En het zal geschieden, dat de vastigheid uwer tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis; de vreze des HEEREN zal zijn schat zijn.  [6] Hij geeft duurzaamheid aan uw leven, wijsheid en kennis zijn een reddende kracht, de vrees voor de heer is de rijkdom van Sion.   [6] Hij is ons houvast, zolang wij leven. Wijsheid en toewijding leiden tot redding, eerbied voor de HEER is Sions rijkdom.   6 Wezen zal hij het vertrouwen van je tijden, een weelde van heil, wijsheid, kennis,– ontzag voor de ENE is haar schat. ••   6. Et ce sera la sécurité pour tes jours : sagesse et connaissance sont les richesses qui sauvent, la crainte de Yahvé, tel est son trésor.  

King James Bible . [6] And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation: the fear of the LORD is his treasure.
Luther-Bibel . 6 Und du wirst sichere Zeiten haben: Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit; die Furcht des HERRN wird Zions Schatz sein.

Tekstuitleg van Js 33,6 .

Js 33,7 - Js 33,7 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7idou dè en tô fobô umôn autoi fobèthèsontai ous efobeisthe fobèthèsontai af' umôn aggeloi gar apostalèsontai axiountes eirènèn pikrôs klaiontes parakalountes eirènèn  7 ecce videntes clamabunt foris angeli pacis amare flebunt     7 Ziet, hun allersterksten roepen daar buiten; de boden des vredes wenen bitterlijk.  [7] De mensen van Ariël jammeren op straat, de vredesboden storten bittere tranen.   [7] Nu nog schreeuwt Ariël* het uit en wenen vredeboden bittere tranen.   7 Zie, die van Ariël zullen schreeuwend de straat op gaan,– de boden van de vrede zullen bitter wenen.   7. Voici qu'Ariel pousse des cris dans les rues, les messagers de paix pleurent amèrement. 

King James Bible .[7] Behold, their valiant ones shall cry without: the ambassadors of peace shall weep bitterly.
Luther-Bibel . 7 Siehe, die Leute von Ariel schreien draußen, die Boten des Friedens weinen bitterlich.

Tekstuitleg van Js 33,7 .

Js 33,8 - Js 33,8 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8erèmôthèsontai gar ai toutôn odoi pepautai o fobos tôn ethnôn kai è pros toutous diathèkè airetai kai ou mè logisèsthe autous anthrôpous  8 dissipatae sunt viae cessavit transiens per semitam irritum factum est pactum proiecit civitates non reputavit homines    8 De gebaande wegen zijn verwoest, die door de paden gaat, houdt op; hij vernietigt het verbond, hij veracht de steden, hij acht geen mens.  [8] De wegen liggen verlaten, er is geen reiziger meer te zien. Verdragen zijn geschonden, overeenkomsten verbroken, geen mens wordt nog ontzien.   [8] De wegen liggen verlaten, op de paden bevindt zich niemand meer. Verdragen worden verbroken, getuigen* niet meer geloofd, geen mens staat nog in achting.   8 Heirbanen liggen er verwilderd bij, wég is de voorbijganger op pad; hij heeft het verbond verbroken, de steden verworpen, met geen sterveling gerekend.   8. Les routes sont désolées, plus de passants sur les chemins, on a rompu l'alliance, méprisé les témoins, on n'a tenu compte de personne. 

King James Bible . [8] The highways lie waste, the wayfaring man ceaseth: he hath broken the covenant, he hath despised the cities, he regardeth no man.
Luther-Bibel . 8 Die Wege sind verödet, es geht niemand mehr auf der Straße. Man hält nicht Treu und Glauben, man verwirft die Zeugen und achtet der Leute nicht.

Tekstuitleg van Js 33,8 .

Js 33,9 - Js 33,9 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9epenthèsen è gè èschunthè o libanos elè egeneto o sarôn fanera estai è galilaia kai o karmèlos  9 luxit et elanguit terra confusus est Libanus et obsorduit et factus est Saron sicut desertum et concussa est Basan et Carmelus     9 Het land treurt, het kweelt; de Libanon schaamt zich, hij verwelkt; Saron is geworden als een woestijn; zo Basan als Karmel zijn geschud.   [9] Het land is verdord en verkommerd, de Libanon is verwelkt en schaamt zich; Saron* wordt een woestijn, Basan* en Karmel hebben geen loof meer.   [9] Het land verdroogt en verdort, de Libanon is onteerd en verwelkt; de Saron is een wildernis geworden, Basan en de Karmel zijn kaalgeslagen.   9 In rouw is het land, verlept, de Libanon is ontgoocheld, is verwelkt; de Sjaron is als de steppe geworden, kaalgeschud is Basan, en Karmel.   9. Endeuillée, la terre languit. Couvert de honte, le Liban se dessèche, Saron est devenue comme la steppe, Bashân et le Carmel frémissent. 

King James Bible . [9] The earth mourneth and languisheth: Lebanon is ashamed and hewn down: Sharon is like a wilderness; and Bashan and Carmel shake off their fruits.
Luther-Bibel . 9 Das Land sieht traurig und jämmerlich aus, der Libanon ist zuschanden geworden und verdorrt. Scharon ist wie eine Steppe, und Baschan und Karmel stehen kahl.

Tekstuitleg van Js 33,9 .

Js 33,10 - Js 33,10 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10nun anastèsomai legei kurios nun doxasthèsomai nun upsôthèsomai  10 nunc consurgam dicit Dominus nunc exaltabor nunc sublevabor    10 Nu zal Ik opstaan, zegt de HEERE, nu zal Ik verhoogd worden, nu zal Ik verheven worden.   [10] ‘Nu* grijp Ik in’, zegt de heer, ‘nu richt Ik mij op, nu verhef Ik mij.   [10] Nu zal ik opstaan, zegt de HEER, nu zal ik mij trots verheffen, fier richt ik mij op.   10 Nu zal ik opstaan, zegt de ENE,– nu mij oprichten, nu mij verheffen!   10. Maintenant je me lève, dit Yahvé, maintenant je me dresse, maintenant je m'élève.  

King James Bible . [10] Now will I rise, saith the LORD; now will I be exalted; now will I lift up myself.
Luther-Bibel . 10 Nun aber will ich mich aufmachen, spricht der HERR; nun will ich mich erheben, nun will ich aufstehen.

Tekstuitleg van Js 33,10 .

Js 33,11 - Js 33,11 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11nun opsesthe nun aisthèthèsesthe mataia estai è ischus tou pneumatos umôn pur umas katedetai  11 concipietis ardorem parietis stipulam spiritus vester ut ignis vorabit vos     11 Gijlieden gaat met stro zwanger, gij zult stoppelen baren; uw geest zal u als vuur verslinden. [11] Van stro zult u zwanger zijn, kaf zult u baren, als een vuur zal mijn adem u verteren.   [11] Jullie zijn zwanger van dor gras en wat jullie baren is kaf; jullie geest is een vuur dat jullie zelf verteren zal.   11 Jullie zijn zwanger van stro, baren stoppels,– uw geestesadem is een vuur dat u verteert!   11. Vous concevez du foin, vous enfantez de la paille, mon souffle, comme un feu, vous dévorera.  

King James Bible . [11] Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath, as fire, shall devour you.
Luther-Bibel . 11 Mit Stroh geht ihr schwanger, Stoppeln gebärt ihr; euer Zorn ist ein Feuer, das euch selbst verzehren wird.

Tekstuitleg van Js 33,11 .

Js 33,12 - Js 33,12 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai esontai ethnè katakekaumena ôs akantha en agrô errimmenè kai katakekaumenè  12 et erunt populi quasi de incendio cinis spinae congregatae igni conburentur     12 En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks; als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden.   [12] De volken worden verbrand als kalk, als afgekapte doornstruiken door het vuur verslonden.   [12] De volken zullen branden als in een kalkoven, in vlammen opgaan als weggekapte doornstruiken.   12 Gemeenschappen worden verbrand tot kalk,– als afgehakte doornen zullen ze worden afgebrand. ••   12. Les peuples seront consumés comme par la chaux, épines coupées, ils seront brûlés au feu.  

King James Bible . [12] And the people shall be as the burnings of lime: as thorns cut up shall they be burned in the fire.
Luther-Bibel . 12 Und die Völker werden zu Kalk verbrannt werden; wie abgehauene Dornen werden sie im Feuer verzehrt.

Tekstuitleg van Js 33,12 .

2. mann. mv. `ammîm (volkeren) van het zelfst. naamw. `am (volk) OF `im (met) . Taalgebruik in Tenach : `am (volk) . Taalgebruik in Jesaja : `am (volk) . Gr. laos (volk) . Taalgebruik in de Septuaginta : laos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : laos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . Een vorm van laos (volk) in de LXX (2064) , in het N.T. (141) . Tenach (78) . Js (15) : (1) Js 2,3 . (2) Js 3,13 . (3) Js 8,9 . (4) Js 10,13 . (5) Js 11,10 . (6) Js 14,2 . (7) Js 14,6 . (8) Js 17,12 . (9) Js 30,28 . (10) Js 33,3 . (11) Js 33,12 . (12) Js 49,22 . (13) Js 51,4 . (14) Js 51,5 . (15) Js 63,6 .

Js 33,13 - Js 33,13 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13akousontai oi porrôthen a epoièsa gnôsontai oi eggizontes tèn ischun mou  13 audite qui longe estis quae fecerim et cognoscite vicini fortitudinem meam     13 Hoort gijlieden, die verre zijt, wat Ik gedaan heb; en gijlieden, die nabij zijt, bekent Mijn macht!   [13] Zij die ver weg zijn horen wat Ik doe, zij die dichtbij zijn beseffen mijn kracht.’   [13] Jullie die ver weg wonen, hoor wat ik gedaan heb, en jullie dichtbij, erken mijn kracht.   13 ¶ Hoort, gij die verre zijt, wat ik heb gedaan,– kent, gij die nabij zijt, mijn kracht!   13. Écoutez, vous qui êtes loin, ce que j'ai fait, sachez, vous qui êtes proches, quelle est ma puissance.  

King James Bible . [13] Hear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge my might.
Luther-Bibel . 13 So hört nun ihr, die ihr ferne seid, was ich getan habe, und die ihr nahe seid, erkennt meine Stärke!

Tekstuitleg van Js 33,13 .

1. sjimë`û (hoort, luistert) : act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Dt : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Micha : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) . Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Tenach (163) . Js (23) . Js 1-39 (7) : (1) Js 1,2 . (2) Js 1,10 . (3) Js 6,9 . (4) Js 7,13 . (5) Js 28,14 . (6) Js 33,13 . (7) Js 36,13 .

Js 33,14 - Js 33,14 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14apestèsan oi en siôn anomoi lèmpsetai tromos tous asebeis tis anaggelei umin oti pur kaietai tis anaggelei umin ton topon ton aiônion  14 conterriti sunt in Sion peccatores possedit tremor hypocritas quis poterit habitare de vobis cum igne devorante quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis     14 De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaren aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen gloed wonen kan?  [14] In Sion schrikken de zondaars, degenen die zich van Gods weg vervreemd hebben, sidderen van angst: ‘Wie van ons is tegen dit verterende vuur bestand? Wie houdt het uit bij een aanhoudende hitte?’   [14] De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen: ‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’   14 Op de Sion zullen zondaars verschrikt zijn, een beven zal gemene mensen bevangen; wie van ons kan te gast zijn bij een verterend vuur, wie van ons te gast zijn bij de eeuwige brandstapels?  14. Les pécheurs ont été terrifiés à Sion, un tremblement a saisi les impies. Qui de nous tiendra devant un feu dévorant ? qui de nous tiendra devant des brasiers éternels ?  

King James Bible . [14] The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? who among us shall dwell with everlasting burnings?
Luther-Bibel . 14 In Zion sind die Sünder erschrocken, Zittern hat die Heuchler befallen und sie sprechen: »Wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann?«

Tekstuitleg van Js 33,14 .

Js 33,15 - Js 33,15 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15poreuomenos en dikaiosunè lalôn eutheian odon misôn anomian kai adikian kai tas cheiras aposeiomenos apo dôrôn barunôn ta ôta ina mè akousè krisin aimatos kammuôn tous ofthalmous ina mè idè adikian 15 qui ambulat in iustitiis et loquitur veritates qui proicit avaritiam ex calumnia et excutit manus suas ab omni munere qui obturat aures suas ne audiat sanguinem et claudit oculos suos ne videat malum    15 Die in gerechtigheden wandelt, en die billijkheden spreekt; die het gewin der onderdrukkingen verwerpt; die zijn handen uitschudt, dat zij geen geschenken behouden; die zijn oor stopt, dat hij geen bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit; dat hij het kwade niet aanzie;   [15] Hij die de wegen van het recht gaat, die waarheid spreekt, die een afschuw heeft van gewelddadig gewin, die zijn handen ervan weerhoudt steekpenningen te aanvaarden, zijn oren toedrukt om bloeddorstige plannen niet te horen, en de ogen sluit om geen deel te hebben aan het kwaad.   [15] Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt, wie woekerwinst door afpersing weigert, wie aangeboden steekpenningen afwijst, wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd, wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt –   15 Wie wandelt in gerechtigheden en spreekt in oprechtheid,– wie gewin uit afpersingen verwerpt, wie liever zijn handpalmen lamschudt dan dat hij steekpenningen aanpakt, liever zijn oor toestopt dan van bloedvergieten hoort, liever zijn ogen sluit dan kwaad ziet,   15. Celui qui se conduit avec justice et parle loyalement, qui refuse un gain extorqué et repousse de la main le pot-de-vin, qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre les propos sanguinaires, et ferme les yeux pour ne pas voir le mal,  

King James Bible . [15] He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil;
Luther-Bibel . 15 Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist; wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme; wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre, und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe:

Tekstuitleg van Js 33,15 .

Js 33,16 - Js 33,16 : Een psalm - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 33 -- Js 33,1-16 -- Js 33,1 - Js 33,2 - Js 33,3 - Js 33,4 - Js 33,5 - Js 33,6 - Js 33,7 - Js 33,8 - Js 33,9 - Js 33,10 - Js 33,11 - Js 33,12 - Js 33,13 - Js 33,14 - Js 33,15 - Js 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16outos oikèsei en upsèlô spèlaiô petras ischuras artos autô dothèsetai kai to udôr autou piston  16 iste in excelsis habitabit munimenta saxorum sublimitas eius panis ei datus est aquae eius fideles sunt     16 Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis.   [16] Zo iemand woont in den hoge, onaantastbaar is zijn vesting op de rotsen. Brood wordt hem geleverd, van water is hij steeds verzekerd. Het komende heil   [16] hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek.   16 hij is het die mag wonen in den hoge, bergvestingen op steenrotsen zullen zijn hoog vertrek vormen,– zijn brood zal hem worden gegeven, op zijn water mag hij vertrouwen.  16. celui-là habitera dans les hauteurs, les roches escarpées seront son refuge, on lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas.  

King James Bible . [16] He shall dwell on high: his place of defence shall be the munitions of rocks: bread shall be given him; his waters shall be sure.
Luther-Bibel . 16 der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss.

Tekstuitleg van Js 33,16 .

Js 33,17 - Js 33,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17basilea meta doxès opsesthe kai oi ofthalmoi umôn opsontai gèn porrôthen  17 regem in decore suo videbunt oculi eius cernent terram de longe    17 Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver gelegen land zien.   [17] Uw* ogen zullen de koning in al zijn luister zien, een uitgestrekt land zult u aanschouwen.   [17] Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte.   17 Een koning in zijn schoonheid zullen uw ogen aanschouwen,– een land van verste verten zullen zij zien.   17. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, ils verront un pays qui s'étend au loin.  

King James Bible . [17] Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold the land that is very far off.
Luther-Bibel . 17 Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit; du wirst ein weites Land sehen.

Tekstuitleg van Js 33,17 .

Js 33,18 - Js 33,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18è psuchè umôn meletèsei fobon pou eisin oi grammatikoi pou eisin oi sumbouleuontes pou estin o arithmôn tous trefomenous  18 cor tuum meditabitur timorem ubi est litteratus ubi legis verba ponderans ubi doctor parvulorum    18 Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende: Waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer? Waar is hij, die de torens telt?  [18] Terugdenkend* aan de angst zult u zeggen: ‘Waar is hij die alles telde gebleven? Waar is hij die alles woog? Waar is hij die onze torens telde?’   [18] Met pijn in het hart zul je aan de verschrikkingen terugdenken: Waar zijn nu de mannen die schreven en wogen, waar is de man die de torens telde?   18 Je hart zal de verschrikking overpeinzen: wáár is nu hij die alles telde, wáár de weger, wáár de teller van de torens?   18. Ton cœur méditera ses frayeurs : « Où est celui qui comptait ? où est celui qui pesait ? où est celui qui comptait les tours ? » 

King James Bible . [18] Thine heart shall meditate terror. Where is the scribe? where is the receiver? where is he that counted the towers?
Luther-Bibel . 18 Dein Herz wird an den Schrecken zurückdenken und sagen: »Wo sind nun die Schreiber? Wo sind die Vögte? Wo sind, die die Türme zählten?«

Tekstuitleg van Js 33,18 .

Js 33,19 - Js 33,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19mikron kai megan laon ô ou sunebouleusanto oude èdei bathufônon ôste mè akousai laos pefaulismenos kai ouk estin tô akouonti sunesis  19 populum inpudentem non videbis populum alti sermonis ita ut non possis intellegere disertitudinem linguae eius in quo nulla est sapientia    19 Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk, dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan, van belachelijke tong, hetwelk men niet verstaan kan.   [19] Nooit krijgt u dat brutale volk nog te zien, dat volk met zijn onbegrijpelijke taal, zijn barbaarse en onverstaanbare tongval!   [19] Je ziet dat onbeschaamde volk niet meer terug, dat volk met zijn onverstaanbare taal, zijn vreemde, onbegrijpelijke tongval.   19 Die manschap zo bruut zie je niet meer,– die gemeenschap met z’n diepe, niet aan te horen spraak, en die stotterende tong, niet te verstaan!   19. Tu ne verras plus le peuple insolent, le peuple au langage incompréhensible, à la langue barbare et dénuée de sens.  

King James Bible . [19] Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech than thou canst perceive; of a stammering tongue, that thou canst not understand.
Luther-Bibel . 19 Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk von dunkler Sprache, die man nicht verstehen kann, und von stammelnder Zunge, die unverständlich bleibt.

Tekstuitleg van Js 33,19 .

Js 33,20 - Js 33,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20idou siôn è polis to sôtèrion èmôn oi ofthalmoi sou opsontai ierousalèm polis plousia skènai ai ou mè seisthôsin oude mè kinèthôsin oi passaloi tès skènès autès eis ton aiôna chronon oude ta schoinia autès ou mè diarragôsin  20 respice Sion civitatem sollemnitatis nostrae oculi tui videbunt Hierusalem habitationem opulentam tabernaculum quod nequaquam transferri poterit nec auferentur clavi eius in sempiternum et omnes funiculi eius non rumpentur     20 Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent, die niet ter neder geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welker zelen geen verscheurd worden.   [20] Kijk naar Sion, de stad van onze plechtige feesten, richt uw ogen op Jeruzalem, de veilige plaats, de tent die niet wordt afgebroken, waarvan de pinnen niet worden uitgerukt en de touwen niet breken.   [20] Aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt.   20 Aanschouw de Sion, de veste waar wij samenkomen,– laat je ogen Jeruzalem zien: een woonstee ongestoord, een tent die niet wordt opgebroken, zijn pinnen worden nimmermeer uitgerukt en geen van zijn touwen zal stuk worden getrokken.   20. Contemple Sion, cité de nos fêtes, que tes yeux voient Jérusalem, résidence sûre, tente qu'on ne déplacera pas, dont on n'arrachera jamais les piquets, dont les cordes ne seront jamais rompues.  

King James Bible . [20] Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem a quiet habitation, a tabernacle that shall not be taken down; not one of the stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken.
Luther-Bibel . 20 Schaue auf Zion, die Stadt unsrer Feiern! Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und keines seiner Seile zerrissen werden.

Tekstuitleg van Js 33,20 .

1. act. ind. perf. 3de pers. mann. enk. châzâh (zien, aanzien, uitkiezen) . Taalgebruik in Tenach : châzâh (zien, aanzien, uitkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : châzâh (zien, aanzien, uitkiezen) . Getalwaarde : chet = 8 , zain = 7 , he = 5 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 8 - 7 - 5 . ch-z-h . Tenach (41) . Js (6) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 13,1 . (4) Js 28,15 (chozèh) . (5) Js 33,20 . (6) Js 48,6 .
- act. ind. perf. 3de pers. enk. eiden (hij zag) . Aoristvorm van horaô (zien) . Taalgebruik in de LXX : eiden (hij zag) . Taalgebruik in het N.T. : eiden (hij zag) . L. videre . Fr. voir . N. zien . D. sehen , schauen . E. to see . Bijbel (262) . Pentateuch (64) . Js (5) : (1) Js 1,1 . (2) Js 13,1 . (3) Js 30,19 . (4) Js 59,15 . (5) Js 59,16 . Een vorm van eidon / eiden in het NT (336) . 2 / 6 wordt châzâh door eiden vertaald .
- act. ind. perf. 3de pers. enk. vidit van het werkw. videre (zien) . Bijbel (201) . Pentateuch (32) . Js (9) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 9,1 . (4) Js 13,1 . (5) Js 30,19 . (6) Js 59,15 . (7) Js 59,16 . (8) Js 64,3 . (9) Js 66,8 . 3 / 6 wordt châzâh door vidit vertaald ; 5 / 5 wordt eiden door vidit vertaald .
Hebr. châzâh . Gr. eiden . Lat. vidit (2) : (1) Js 1,1 . (2) Js 13,1 .
Een vorm van châzâh (zien, aanzien, uitkiezen) in Js (12) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 13,1 . (4) Js 26,11 . (5) Js 30,10 . (6) Js 33,17 . (7) Js 33,20 . (8) Js 47,13 . (9) Js 48,6 . (10) Js 57,8 .

Js 33,21 - Js 33,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21oti to onoma kuriou mega umin topos umin estai potamoi kai diôruges plateis kai euruchôroi ou poreusè tautèn tèn odon oude poreusetai ploion elaunon  21 quia solummodo ibi magnificus Dominus noster locus fluviorum rivi latissimi et patentes non transibit per eum navis remigum neque trieris magna transgredietur eum     21 Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen; geen roeischuit zal daar doorvaren, en geen treffelijk schip zal daar overvaren.   [21] Daar toont de heer ons zijn macht, daar* zijn brede rivieren en stromen, waarop geen galeien varen en geen machtige schepen passeren.   [21] Daar toont de HEER ons zijn macht. Daar stromen rivieren en is het water uitgestrekt, maar geen galeien varen daarop, geen machtige schepen trekken langs.   21 Nee, daar is machtig de ENE over ons, in dat oord van wijd–handige rivieren en stromen,– waarover geen vloot van roeiers meer vaart, geen bark van een machtige oversteekt.   21. Mais c'est là que Yahvé nous montre sa puissance, comme un lieu de fleuves et de canaux très larges où ne vogueront pas les bateaux à rame, que ne traverseront pas les grands vaisseaux.  

King James Bible . [21] But there the glorious LORD will be unto us a place of broad rivers and streams; wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass thereby.
Luther-Bibel . 21 Denn der HERR wird dort bei uns mächtig sein, und weite Wassergräben wird es geben, auf denen kein Schiff mehr fahren, kein stolzes Schiff mehr dahinziehen kann.

Tekstuitleg van Js 33,21 .

Js 33,22 - Js 33,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22o gar theos mou megas estin ou pareleusetai me kurios kritès èmôn kurios archôn èmôn kurios basileus èmôn kurios outos èmas sôsei 22 Dominus enim iudex noster Dominus legifer noster Dominus rex noster ipse salvabit nos     22 Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning. Hij zal ons behouden.   [22] Want de heer is onze rechter, de heer is onze wetgever, de heer is onze koning: Hij zal ons redden.   [22] Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.   22 Want de ENE is onze rechter, de ENE stelt ons de wet, de ENE is onze koning, hij is onze bevrijder.   22. Car Yahvé nous juge et Yahvé nous régente, Yahvé est notre roi, c'est lui notre sauveur.  

King James Bible . [22] For the LORD is our judge, the LORD is our lawgiver, the LORD is our king; he will save us.
Luther-Bibel . 22 - Denn der HERR ist unser Richter, der HERR ist unser Meister, der HERR ist unser König; der hilft uns! -

Tekstuitleg van Js 33,22 .

Js 33,23 - Js 33,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23erragèsan ta schoinia sou oti ouk enischusen o istos sou eklinen ou chalasei ta istia ouk arei sèmeion eôs ou paradothè eis pronomèn toinun polloi chôloi pronomèn poièsousin  23 laxati sunt funiculi tui sed non praevalebunt sic erit malus tuus ut dilatare signum non queas tunc dividentur spolia praedarum multarum claudi diripient rapinam     23 Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden, zij zullen het zeil niet uitspannen; dan zal de roof van een overvloedigen buit uitgedeeld worden, zelfs zullen de lammen den roof roven.   [23] Uw* touwen hangen slap, zij houden de mast niet meer recht en het zeil niet meer gehesen. Dan delen ook de blinden in de buit en plunderen zelfs de kreupelen mee.   [23] De touwen hangen slap en ontspannen, de tentpaal hoeft niet meer recht overeind, het vaandel niet gehesen. Dan wordt de rijke buit verdeeld, zelfs de verlamden plunderen mee.  23 Maar jouw lijnen hangen dan los,– zij houden hun mast niet in zijn voetstuk, spreiden geen vaandel uit; dan zal een blinde een overvloed aan roofgoed verdelen, lammen zullen zich van buit meester maken.   23. Tes cordages ont lâché, ils ne maintiennent plus le mât, ils ne hissent plus le signal. Alors on s'est partagé un énorme butin, les boiteux se sont livrés au pillage.  

King James Bible . [23] Thy tacklings are loosed; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail: then is the prey of a great spoil divided; the lame take the prey.
Luther-Bibel . 23 Seine Taue hängen lose, sie halten den Mastbaum nicht fest, und die Segel spannen sich nicht. Dann wird viel Beute ausgeteilt werden, und auch die Lahmen werden plündern.

Tekstuitleg van Js 33,23 .

Js 33,24 - Js 33,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai ou mè eipè kopiô o laos o enoikôn en autois afethè gar autois è amartia   24 nec dicet vicinus elangui populus qui habitat in ea auferetur ab eo iniquitas     24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.   [24] Geen van Sions burgers zal dan nog verklaren: ‘Ik ben ziek’; het volk dat er woont, krijgt vergiffenis van zijn zonden.   [24] Geen inwoner zegt nog: ‘Ik ben ziek,’ de hele bevolking is van schuld bevrijd.  24 Geen inwoner zal zeggen ‘ik ben ziek’: van de gemeente die daar zetelt is de ongerechtigheid gedragen.   24. Aucun habitant ne dira plus : « Je suis malade », le peuple qui y demeure verra sa faute remise. 

King James Bible . [24] And the inhabitant shall not say, I am sick: the people that dwell therein shall be forgiven their iniquity.
Luther-Bibel . 24 Und kein Bewohner wird sagen: »Ich bin schwach«; denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben.

Tekstuitleg van Js 33,24 .

9. `âwôn (verkeerdheid, zonde, misdaad, onrecht) . Taalgebruik in Tenach : `âwon (verkeerdheid, zonde, misdaad, onrecht) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 126 (2 X 3² X 7) . Tenach (65) . Pentateuch (14) . Js (6) : (1) Js 1,4 . (2) Js 26,21 . (3) Js 27,9 . (4) Js 33,24 . (5) Js 53,6 . (6) Js 64,8 .


SEPTUAGINTA

ouai tois talaipôrousin umas umas de oudeis poiei talaipôrous kai o athetôn umas ouk athetei alôsontai oi athetountes kai paradothèsontai kai ôs sès epi imatiou outôs èttèthèsontai2kurie eleèson èmas epi soi gar pepoithamen egenèthè to sperma tôn apeithountôn eis apôleian è de sôtèria èmôn en kairô thlipseôs3dia fônèn tou fobou sou exestèsan laoi apo tou fobou sou kai diesparèsan ta ethnè4nun de sunachthèsetai ta skula umôn mikrou kai megalou on tropon ean tis sunagagè akridas outôs empaixousin umin5agios o theos o katoikôn en upsèlois eneplèsthè siôn kriseôs kai dikaiosunès6en nomô paradothèsontai en thèsaurois è sôtèria èmôn ekei sofia kai epistèmè kai eusebeia pros ton kurion outoi eisin thèsauroi dikaiosunès7idou dè en tô fobô umôn autoi fobèthèsontai ous efobeisthe fobèthèsontai af' umôn aggeloi gar apostalèsontai axiountes eirènèn pikrôs klaiontes parakalountes eirènèn8erèmôthèsontai gar ai toutôn odoi pepautai o fobos tôn ethnôn kai è pros toutous diathèkè airetai kai ou mè logisèsthe autous anthrôpous9epenthèsen è gè èschunthè o libanos elè egeneto o sarôn fanera estai è galilaia kai o karmèlos10nun anastèsomai legei kurios nun doxasthèsomai nun upsôthèsomai11nun opsesthe nun aisthèthèsesthe mataia estai è ischus tou pneumatos umôn pur umas katedetai12kai esontai ethnè katakekaumena ôs akantha en agrô errimmenè kai katakekaumenè13akousontai oi porrôthen a epoièsa gnôsontai oi eggizontes tèn ischun mou14apestèsan oi en siôn anomoi lèmpsetai tromos tous asebeis tis anaggelei umin oti pur kaietai tis anaggelei umin ton topon ton aiônion15poreuomenos en dikaiosunè lalôn eutheian odon misôn anomian kai adikian kai tas cheiras aposeiomenos apo dôrôn barunôn ta ôta ina mè akousè krisin aimatos kammuôn tous ofthalmous ina mè idè adikian16outos oikèsei en upsèlô spèlaiô petras ischuras artos autô dothèsetai kai to udôr autou piston17basilea meta doxès opsesthe kai oi ofthalmoi umôn opsontai gèn porrôthen18è psuchè umôn meletèsei fobon pou eisin oi grammatikoi pou eisin oi sumbouleuontes pou estin o arithmôn tous trefomenous19mikron kai megan laon ô ou sunebouleusanto oude èdei bathufônon ôste mè akousai laos pefaulismenos kai ouk estin tô akouonti sunesis20idou siôn è polis to sôtèrion èmôn oi ofthalmoi sou opsontai ierousalèm polis plousia skènai ai ou mè seisthôsin oude mè kinèthôsin oi passaloi tès skènès autès eis ton aiôna chronon oude ta schoinia autès ou mè diarragôsin21oti to onoma kuriou mega umin topos umin estai potamoi kai diôruges plateis kai euruchôroi ou poreusè tautèn tèn odon oude poreusetai ploion elaunon22o gar theos mou megas estin ou pareleusetai me kurios kritès èmôn kurios archôn èmôn kurios basileus èmôn kurios outos èmas sôsei23erragèsan ta schoinia sou oti ouk enischusen o istos sou eklinen ou chalasei ta istia ouk arei sèmeion eôs ou paradothè eis pronomèn toinun polloi chôloi pronomèn poièsousin24kai ou mè eipè kopiô o laos o enoikôn en autois afethè gar autois è amartia


VULGAAT

1 vae qui praedaris nonne et ipse praedaberis et qui spernis nonne et ipse sperneris cum consummaveris depraedationem depraedaberis cum fatigatus desiveris contemnere contemneris 2 Domine miserere nostri te expectavimus esto brachium eorum in mane et salus nostra in tempore tribulationis 3 a voce angeli fugerunt populi ab exaltatione tua dispersae sunt gentes 4 et congregabuntur spolia vestra sicut colligitur brucus velut cum fossae plenae fuerint de eo 5 magnificatus est Dominus quoniam habitavit in excelso implevit Sion iudicio et iustitia 6 et erit fides in temporibus tuis divitiae salutis sapientia et scientia timor Domini ipse thesaurus eius 7 ecce videntes clamabunt foris angeli pacis amare flebunt 8 dissipatae sunt viae cessavit transiens per semitam irritum factum est pactum proiecit civitates non reputavit homines 9 luxit et elanguit terra confusus est Libanus et obsorduit et factus est Saron sicut desertum et concussa est Basan et Carmelus 10 nunc consurgam dicit Dominus nunc exaltabor nunc sublevabor 11 concipietis ardorem parietis stipulam spiritus vester ut ignis vorabit vos 12 et erunt populi quasi de incendio cinis spinae congregatae igni conburentur 13 audite qui longe estis quae fecerim et cognoscite vicini fortitudinem meam 14 conterriti sunt in Sion peccatores possedit tremor hypocritas quis poterit habitare de vobis cum igne devorante quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis 15 qui ambulat in iustitiis et loquitur veritates qui proicit avaritiam ex calumnia et excutit manus suas ab omni munere qui obturat aures suas ne audiat sanguinem et claudit oculos suos ne videat malum 16 iste in excelsis habitabit munimenta saxorum sublimitas eius panis ei datus est aquae eius fideles sunt 17 regem in decore suo videbunt oculi eius cernent terram de longe 18 cor tuum meditabitur timorem ubi est litteratus ubi legis verba ponderans ubi doctor parvulorum 19 populum inpudentem non videbis populum alti sermonis ita ut non possis intellegere disertitudinem linguae eius in quo nulla est sapientia 20 respice Sion civitatem sollemnitatis nostrae oculi tui videbunt Hierusalem habitationem opulentam tabernaculum quod nequaquam transferri poterit nec auferentur clavi eius in sempiternum et omnes funiculi eius non rumpentur 21 quia solummodo ibi magnificus Dominus noster locus fluviorum rivi latissimi et patentes non transibit per eum navis remigum neque trieris magna transgredietur eum 22 Dominus enim iudex noster Dominus legifer noster Dominus rex noster ipse salvabit nos 23 laxati sunt funiculi tui sed non praevalebunt sic erit malus tuus ut dilatare signum non queas tunc dividentur spolia praedarum multarum claudi diripient rapinam 24 nec dicet vicinus elangui populus qui habitat in ea auferetur ab eo iniquitas