JESAJA 34 , Js 34 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg per pericope :
Uitleg vers per vers : - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984      
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. SynoJsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- Js 2,1-5 : 1ste (eerste) zondag van de advent A .
Bezinningstekst
:
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- taalgebruik -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Js 34,1-17 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -

Js 34,1 - Js 34,1 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
34 1prosagagete ethnè kai akousate archontes akousatô è gè kai oi en autè è oikoumenè kai o laos o en autè  34. 1 accedite gentes et audite et populi adtendite audiat terra et plenitudo eius orbis et omne germen eius     1 Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken! luistert toe; de aarde hore, en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt.   Edom wordt verwoest [1] Kom, volken, luister, naties, hoor toe. Luister, aarde met al wat op u leeft, wereld met al uw bewoners.   [1] Kom naderbij, volken, en hoor toe, naties, luister aandachtig. Hoor, aarde en wie haar bewonen, wereld en al wat daarop groeit.   1 ¶ Nadert, volkeren om te horen, naties, weest opmerkzaam!– hore nu de aarde en haar volheid, de wereld en al wat uit haar ontspruit!   1. Approchez, nations, pour écouter, peuples, soyez attentifs, que la terre écoute, et ce qui l'emplit, le monde et tout son peuplement.  

King James Bible . 34 [1] Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people: let the earth hear, and all that is therein; the world, and all things that come forth of it.
Luther-Bibel . 34 1 Kommt herzu, ihr Heiden, und höret; ihr Völker, merkt auf! Die Erde höre zu und was sie füllt, der Erdkreis und was darauf lebt!

Tekstuitleg van Js 34,1 .

Js 34,2 - Js 34,2 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2dioti thumos kuriou epi panta ta ethnè kai orgè epi ton arithmon autôn tou apolesai autous kai paradounai autous eis sfagèn  2 quia indignatio Domini super omnes gentes et furor super universam militiam eorum interfecit eos et dedit eos in occisionem     2 Want de verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir; Hij heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven.   [2] De toorn van de heer richt zich op alle volken, zijn woede op al hun legers; Hij roeit ze uit en wijdt hen aan de vernietiging.   [2] De HEER koestert woede tegen alle volken, zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging, hij heeft hen voor de slacht bestemd.   2 Want de ENE is woedend over alle volken, vergramd over heel hun heirschaar; hij heeft ze in de ban gedaan, hen prijsgegeven aan de slachting.   2. Car c'est une colère de Yahvé contre toutes les nations, une fureur contre toute leur armée. Il les a vouées à l'anathème, livrées au carnage. 

King James Bible . [2] For the indignation of the LORD is upon all nations, and his fury upon all their armies: he hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the slaughter.
Luther-Bibel . 2 Denn der HERR ist zornig über alle Heiden und ergrimmt über alle ihre Scharen. Er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie zur Schlachtung dahingeben.

Tekstuitleg van Js 34,2 .

5. - 6. kâl haggôjim (alle volkeren) . Tenach (37) . Js (11) : (1) Js 2,2 . (2) Js 14,26 . (3) Js 25,7 . (4) Js 29,7 . (5) Js 29,8 . (6) Js 34,2 . (7) Js 40,17 . (8) Js 43,9 . (9) Js 52,10 . (10) Js 61,11 . (11) Js 66,18 .

Js 34,3 - Js 34,3 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3oi de traumatiai autôn rifèsontai kai oi nekroi kai anabèsetai autôn è osmè kai brachèsetai ta orè apo tou aimatos autôn  3 interfecti eorum proicientur et de cadaveribus eorum ascendet fetor tabescent montes sanguine eorum    3 En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan; en de bergen zullen smelten van hun bloed.  [3] Hun doden blijven* liggen, de stank van de lijken stijgt op, de bergen druipen van hun bloed.   [3] Gesneuvelden blijven onbegraven liggen, de stank van hun lijken stijgt op; de bergen druipen van hun bloed.   3 Hun doorboorden zullen weggeworpen worden, van hun lijken zal hun stank opstijgen; bergen zullen smelten in hun bloed.   3. Leurs victimes sont jetées dehors, la puanteur de leurs cadavres se répand, les montagnes ruissellent de sang,  

King James Bible . [3] Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcases, and the mountains shall be melted with their blood.
Luther-Bibel . 3 Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, dass der Gestank von ihren Leichnamen aufsteigen wird und die Berge von ihrem Blut fließen.

Tekstuitleg van Js 34,3 .

Js 34,4 - Js 34,4 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai eligèsetai o ouranos ôs biblion kai panta ta astra peseitai ôs fulla ex ampelou kai ôs piptei fulla apo sukès  4 et tabescet omnis militia caelorum et conplicabuntur sicut liber caeli et omnis militia eorum defluet sicut defluit folium de vinea et de ficu     4 En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom.   [4] Alle machten van de hemel gaan ten onder en de hemel wordt opgerold als een boekrol; en al zijn machten dwarrelen omlaag als bladeren van de wijnstok en verdroogde vruchten van de vijg.   [4] De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom.   4 Wegteren zullen ze, heel het heir der hemelen, de hemelen zullen als een boek worden opgerold,– heel hun heirschaar zal verwelken zoals een blad aan een wijnstok verwelkt, zoals het verwelkt aan een vijgenboom.   4. toute l'armée des cieux se disloque. Les cieux s'enroulent comme un livre, toute leur armée se flétrit, comme se flétrissent les feuilles qui tombent de la vigne, comme se flétrissent celles qui tombent du figuier. 

King James Bible . [4] And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree.
Luther-Bibel . 4 Und alles Heer des Himmels wird dahinschwinden, und der Himmel wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle, und all sein Heer wird hinwelken, wie ein Blatt verwelkt am Weinstock und wie ein dürres Blatt am Feigenbaum.

Tekstuitleg van Js 34,4 .

Js 34,5 - Js 34,5 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5emethusthè è machaira mou en tô ouranô idou epi tèn idoumaian katabèsetai kai epi ton laon tès apôleias meta kriseôs 5 quoniam inebriatus est in caelo gladius meus ecce super Idumeam descendet et super populum interfectionis meae ad iudicium     5 Want Mijn zwaard is dronken geworden in den hemel; ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom, en op het volk, hetwelk Ik verbannen heb.  [5] Want aan de hemel verschijnt het zwaard van de heer, het komt neer op Edom* en voltrekt het vonnis aan het volk dat aan de vernietiging gewijd is.   [5] Want mijn zwaard verschijnt* aan de hemel. Het valt neer op Edom, als een oordeel over het volk dat mijn banvloek treft.   5 Want nu mijn zwaard zich gelaafd heeft in de hemel,– zie, zal het neerdalen op Edom, op de gemeenschap die ik heb gebannen, ten gerichte. 5. Car mon épée s'est abreuvée dans les cieux : Voici qu'elle s'abat sur Édom, sur le peuple voué à l'anathème, pour le punir.

King James Bible . [5] For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon the people of my curse, to judgment.
Luther-Bibel . 5 Denn mein Schwert ist trunken im Himmel, und siehe, es wird herniederfahren auf Edom und über das Volk, an dem ich den Bann vollstrecke zum Gericht.

Tekstuitleg van Js 34,5 .

Js 34,6 - Js 34,6 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6è machaira kuriou eneplèsthè aimatos epachunthè apo steatos arnôn kai apo steatos tragôn kai kriôn oti thusia kuriô en bosor kai sfagè megalè en tè idoumaia  6 gladius Domini repletus est sanguine incrassatus est adipe de sanguine agnorum et hircorum de sanguine medullatorum arietum victima enim Domini in Bosra et interfectio magna in terra Edom     6 Het zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen; want de HEERE heeft een slachtoffer te Bozra, en een grote slachting in het land der Edomieten. [6] Het* zwaard van de heer druipt van het bloed, het zit vol vet, vol bloed van lammeren en bokken, vol niervet van rammen. Want de heer voltrekt een offer in Bosra*, een geweldige slachting in Edom.   [6] Het zwaard van de HEER is rood van het bloed en druipt van het vet: het bloed van rammen en bokken en het vet van de nieren van rammen. Want de HEER richt een offer aan in Bosra, een grote slachting in Edom.   6 Een zwaard heeft de ENE dat vol bloed zit, kleverig is van vet, van het bloed van lammeren en bokken, van het vet aan de nieren van rammen; want de ENE heeft een offerfeest in Botsra, een grote slachting in het land van Edom.  6. L'épée de Yahvé est pleine de sang, gluante de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse de rognons de béliers; car il y a pour Yahvé un sacrifice à Boçra, un grand carnage au pays d'Édom.  

King James Bible . [6] The sword of the LORD is filled with blood, it is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams: for the LORD hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Idumea.
Luther-Bibel . 6 Des HERRN Schwert ist voll Blut und trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Widder. Denn der HERR hält ein Schlachten in Bozra und ein großes Opfer im Lande Edom.

Tekstuitleg van Js 34,6 .

Js 34,7 - Js 34,7 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai sumpesountai oi adroi met' autôn kai oi krioi kai oi tauroi kai methusthèsetai è gè apo tou aimatos kai apo tou steatos autôn emplèsthèsetai  7 et descendent unicornes cum eis et tauri cum potentibus inebriabitur terra eorum sanguine et humus eorum adipe pinguium    7 En de eenhoornen zullen met hen afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden.  [7] Ook buffels* storten neer en runderen en hengsten*; hun land is doordrenkt met bloed, de grond verzadigd van vet.   [7] Ook wilde stieren vallen dood neer, tegelijk met ossen en kalveren. Het land is doordrenkt van bloed, de grond verzadigd van vet.   7 Neerstorten zullen buffels samen met mestkalveren, varren samen met vechtstieren,– laven zal hun land zich aan bloed, hun stof zal met vet worden bemest.  7. Les buffles tombent avec eux, les veaux avec les bœufs gras, leur terre est abreuvée de sang, leur poussière engluée de graisse.  

King James Bible . [7] And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls; and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness.
Luther-Bibel . 7 Da werden Wildstiere mit ihnen niedersinken und junge Stiere samt den Büffeln. Und ihr Land wird trunken werden von Blut, und die Erde wird triefen von Fett.

Tekstuitleg van Js 34,7 .

Js 34,8 - Js 34,8 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8èmera gar kriseôs kuriou kai eniautos antapodoseôs kriseôs siôn  8 quia dies ultionis Domini annus retributionum iudicii Sion    8 Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.   [8] Want het is de dag van de wraak van de heer, het jaar van de vergelding voor de verdediger van Sion.   [8] Want de HEER houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding: hij verdedigt Sion.   8 Want een dag van wraak is het voor de ENE,– een jaar van vergelding voor Sions geding.   8. Car c'est un jour de vengeance pour Yahvé, l'année de la rétribution, dans le procès de Sion.  

King James Bible . [8] For it is the day of the LORD's vengeance, and the year of recompences for the controversy of Zion.
Luther-Bibel . 8 Denn es kommt der Tag der Rache des HERRN und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen.

Tekstuitleg van Js 34,8 .

Js 34,9 - Js 34,9 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai strafèsontai autès ai faragges eis pissan kai è gè autès eis theion kai estai autès è gè kaiomenè ôs pissa  9 et convertentur torrentes eius in picem et humus eius in sulphur et erit terra eius in picem ardentem     9 En hun beken zullen in pek verkeerd worden, en hun stof in zwavel; ja, hun aarde zal tot brandend pek worden.   [9] De beken van Edom veranderen in pek, de grond verandert in zwavel; een en al ziedende pek wordt het land.   [9] De wateren van Edom worden pek, zijn grond verandert in zwavel, het land wordt één grote pekoven.   9 ¶ Veranderen zullen haar beken in pek, het stof van haar bodem in zwavel,– worden zal haar land tot brandend pek.   9. Ses torrents se changent en poix, sa poussière en soufre, son pays devient de la poix brûlante.  

King James Bible . [9] And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.
Luther-Bibel . 9 Da werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu Schwefel; ja, sein Land wird zu brennendem Pech werden,

Tekstuitleg van Js 34,9 .

Js 34,10 - Js 34,10 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10nuktos kai èmeras kai ou sbesthèsetai eis ton aiôna chronon kai anabèsetai o kapnos autès anô eis geneas erèmôthèsetai kai eis chronon polun  10 nocte et die non extinguetur in sempiternum ascendet fumus eius a generatione in generationem desolabitur in saeculum saeculorum non erit transiens per eam     10 Het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden, tot in der eeuwigheid zal zijn rook opgaan; van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan.   [10] Dag en nacht blijft het branden, altijd stijgt er rook uit op. Van generatie op generatie is het een puinhoop, nooit ofte nimmer betreedt iemand het nog.   [10] Het blijft er branden, dag en nacht, voor eeuwig stijgt de rook er op. Het land ligt verloren, tot in het verste nageslacht, nooit zal iemand het nog betreden.  10 Noch ‘s nachts noch overdag wordt dat gedoofd, voor eeuwig zal haar rook opstijgen; van geslacht tot geslacht blijft zij verwoest, voor immer en altoos is er niemand die daar doorheen trekt.   10. Nuit et jour il ne s'éteint pas, éternellement s'élève sa fumée, d'âge en âge il sera desséché, toujours et à jamais, personne n'y passera.  

King James Bible . [10] It shall not be quenched night nor day; the smoke thereof shall go up for ever: from generation to generation it shall lie waste; none shall pass through it for ever and ever.
Luther-Bibel . 10 das weder Tag noch Nacht verlöschen wird, sondern immer wird Rauch von ihm aufgehen. Und es wird verwüstet sein von Geschlecht zu Geschlecht, dass niemand hindurchgehen wird auf ewige Zeiten,

Tekstuitleg van Js 34,10 .

Js 34,11 - Js 34,11 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai katoikèsousin en autè ornea kai echinoi kai ibeis kai korakes kai epiblèthèsetai ep' autèn spartion geômetrias erèmou kai onokentauroi oikèsousin en autè  11 et possidebunt illam onocrotalus et ericius et ibis et corvus habitabunt in ea et extendetur super eam mensura ut redigatur ad nihilum et perpendiculum in desolationem     11 Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal daarin wonen; want Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en een richtlood der ledigheid.   [11] Het is het domein van kauwen en velduilen; ibissen en raven huizen er. Het meetlint* van de chaos heeft Hij er gespannen, het paslood* van de verwoesting.   [11] Dwergooruil en stekelvarken nemen het in bezit, raaf en ransuil zullen er huizen. Hij heeft er het meetlint van de chaos gespannen, hij weegt het met de weegstenen van de woestenij.   11 Reiger en roerdomp zullen haar beërven, velduil en raaf in haar wonen,– uitspannen zal hij over haar het meetsnoer van woestheid en de richtstenen van warboel.   11. Ce sera le domaine du pélican et du hérisson, la chouette et le corbeau l'habiteront; Yahvé y tendra le cordeau du chaos et le niveau du vide.  

King James Bible . [11] But the cormorant and the bittern shall possess it; the owl also and the raven shall dwell in it: and he shall stretch out upon it the line of confusion, and the stones of emptiness.
Luther-Bibel . 11 sondern Rohrdommeln und Igel werden's in Besitz nehmen, Nachteulen und Raben werden dort wohnen. Und er wird die Messschnur darüber spannen, dass es verwüstet werde, und das Bleilot werfen, dass es öde sei.

Tekstuitleg van Js 34,11 .

Js 34,11.11. thohû (woestenij, leegheid) . Taalgebruik in Tenakh : thohû (woestenij, leegheid) . Getalwaarde : thaw = 22 of 400 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 411 (3 X 137) . Structuur : 4 - 5 - 6 . Tenakh (10) : (1) Gn 1,2 . (2) 1 S 12,21 . (3) Js 24,10 . (4) Js 34,11 . (5) Js 44,9 . (6) Js 45,18 . (7) Js 45,19 . (8) Js 59,4 . (9) Jr 4,23 . (10) Job 26,7 .

Js 34,11.13. bohû (ledigheid, eenzaamheid) . Taalgebruik in Tenakh : bohû (ledigheid, eenzaamheid) . Getalwaarde : beth = 2 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 13 . Structuur : 2 - 5 - 6 . Tenakh (1) : Js 34,11 .

Js 34,12 - Js 34,12 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12oi archontes autès ouk esontai oi gar basileis autès kai oi archontes autès kai oi megistanes autès esontai eis apôleian  12 nobiles eius non erunt ibi regem potius invocabunt et omnes principes eius erunt in nihilum     12 Hun edelen (doch zij zijn er niet) zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niets zijn.   [12] De adel is er niet meer, er zijn geen mensen over om iemand tot koning uit te roepen, alle leiders zijn verdwenen.   [12] Er zijn geen edelen meer over om het koningschap te bekleden, alle vorsten zijn verdwenen.   12 Haar edelen zijn er niet meer, geen roepen ze daar tot het koningschap,– al haar vorsten zullen niets meer zijn.   12. De nobles, il n'y en a plus pour proclamer la royauté, c'en est fini de tous ses princes.  

King James Bible . [12] They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there, and all her princes shall be nothing.
Luther-Bibel . 12 Und Feldgeister werden darin wohnen, und seine Edlen werden nicht mehr sein. Man wird dort keinen König mehr ausrufen, und alle seine Fürsten werden ein Ende haben.

Tekstuitleg van Js 34,12 .

Js 34,13 - Js 34,13 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai anafusei eis tas poleis autôn akanthina xula kai eis ta ochurômata autès kai estai epaulis seirènôn kai aulè strouthôn  13 et orientur in domibus eius spinae et urticae et paliurus in munitionibus eius et erit cubile draconum et pascua strutionum     13 En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen; en het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen.   [13] De paleizen zitten onder de doornstruiken, netels en distels overwoekeren de burchten; zij zijn het domein van jakhalzen, het verblijf van struisvogels.   [13] Dorens overwoekeren de burchten, onkruid en distels de vestingen. Het land wordt het domein* van jakhalzen, de woonplaats van struisvogels.   13 Er klimmen over haar paleizen dan doornstruiken omhoog, netels en distels door haar bolwerken,– worden zal zij een woonstee van draken, een grasvlakte voor de struisvogeldochters.   13. Dans ses bastions croîtront les ronces, dans ses forteresses, l'ortie et l'épine; ce sera une tanière de chacals, un enclos pour les autruches.  

King James Bible . [13] And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof: and it shall be an habitation of dragons, and a court for owls.
Luther-Bibel . 13 Dornen werden wachsen in seinen Palästen, Nesseln und Disteln in seinen Schlössern; und es wird eine Behausung sein der Schakale und eine Stätte für die Strauße.

Tekstuitleg van Js 34,13 .

Js 34,14 - Js 34,14 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai sunantèsousin daimonia onokentaurois kai boèsousin eteros pros ton eteron ekei anapausontai onokentauroi euron gar autois anapausin  14 et occurrent daemonia onocentauris et pilosus clamabit alter ad alterum ibi cubavit lamia et invenit sibi requiem     14 En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten, en de duivel zal zijn metgezel toeroepen; ook zal het nachtgedierte zich aldaar nederzetten, en het zal een rustplaats voor zich vinden.   [14] Woestijndieren en hyena’s komen er samen, saters ontmoeten er elkaar. Ook Lilit* vindt er rust, zij woont er ongestoord.   [14] Het is de ontmoetingsplaats van woestijndieren en hyena’s, bokken meten daar hun krachten. Lilit zoekt er rust en leeft er ongestoord.   14 Woestijnkatten treffen daar dan wolven, de duivel ontmoet er zijn maat,– alleen dáár komt een nachtspook tot bedaren, en zal zij zich een rustplaats vinden.   14. Les chats sauvages rencontreront les hyènes, le satyre appellera le satyre, là encore se tapira Lilith, elle trouvera le repos.  

King James Bible . [14] The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow; the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest.
Luther-Bibel . 14 Da werden Wüstentiere und wilde Hunde einander treffen, und ein Feldgeist wird dem andern begegnen. Das Nachtgespenst wird auch dort herbergen und seine Ruhestatt dort finden.

Tekstuitleg van Js 34,14 .

Js 34,15 - Js 34,15 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15ekei enosseusen echinos kai esôsen è gè ta paidia autès meta asfaleias ekei elafoi sunèntèsan kai eidon ta prosôpa allèlôn 15 ibi habuit foveam ericius et enutrivit catulos et circumfodit et fovit in umbra eius illuc congregati sunt milvi alter ad alterum     15 Daar zal de wilde meerle nestelen en leggen, en haar jongen uitbikken, en onder haar schaduw vergaderen; ook zullen aldaar de gieren met elkaar verzameld worden.   [15] De pijlslang maakt daar haar nest, legt haar eieren en broedt ze uit. Zij breken open en de jongen kruipen in de schaduw bijeen. Het is een verzamelplaats voor gieren, zij vinden elkaar daar telkens weer terug.   [15] Daar nestelt de pijlslang, ze legt er eieren en gaat er broeden, ze broedt ze in haar eigen schaduw uit. Daar verzamelen zich buizerds, ze komen er in paren bijeen.   15 Dáár zal een pijlslang nestelen, eieren leggen, ze uitbroeden, koesteren in haar schaduw; alleen dáár verzamelen zich de gierwijfjes, ieder met haar metgezel.   15. Là nichera le serpent, il pondra, fera éclore ses œufs, groupera ses petits à l'ombre. Là encore se rassembleront les vautours, les uns vers les autres.  

King James Bible . [15] There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her mate.
Luther-Bibel . 15 Da wird auch die Natter nisten und legen, ihre Eier aufhäufen und ausbrüten. Auch die Raubvögel werden dort zusammenkommen. Keines vermisst das andere.

Tekstuitleg van Js 34,15 .

Js 34,16 - Js 34,16 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16arithmô parèlthon kai mia autôn ouk apôleto etera tèn eteran ouk ezètèsan oti kurios eneteilato autois kai to pneuma autou sunègagen autas  16 requirite diligenter in libro Domini et legite unum ex eis non defuit alter ad alterum non quaesivit quia quod ex ore meo procedit ille mandavit et spiritus eius ipse congregavit ea     16 Zoekt in het boek des HEEREN, en leest; niet een van dezen zal er feilen, het een noch het ander zal men missen; want mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze samenbrengen.   [16] Ga het maar na: in het boek* van de heer staat te lezen dat geen van hen er zal ontbreken. Want zijn mond heeft het bevolen, zijn geest heeft ze bijeengebracht.   [16] Zoek het na in het boek van de HEER: niet één van die dieren ontbreekt, ze staan er in paren bijeen; want het is uit zijn mond opgetekend, zijn geest heeft ze bijeengebracht.   16 Zoekt het op in de boekrol van de ENE en leest voor: niet eentje van haar zal gemist worden, geen wijfje zal haar metgezel hoeven zoeken,– want de mond van de ENE, die zal zo gebieden en zijn geestesadem, die zal hen verzamelen.   16. Cherchez dans le livre de Yahvé et lisez : il n'en manque pas un, pas un n'est privé de son compagnon. C'est ainsi que sa bouche l'a ordonné, son esprit, lui, les rassemble.  

King James Bible . [16] Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.
Luther-Bibel . 16 Sucht nun in dem Buch des HERRN und lest! Keines von ihnen wird fehlen. Denn sein Mund gebietet es, und sein Geist bringt sie zusammen.

Tekstuitleg van Js 34,16 .

Js 34,17 - Js 34,17 . Edom wordt verwoest - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 34 -- Js 34,1-17 - - Js 34,1 - Js 34,2 - Js 34,3 - Js 34,4 - Js 34,5 - Js 34,6 - Js 34,7 - Js 34,8 - Js 34,9 - Js 34,10 - Js 34,11 - Js 34,12 - Js 34,13 - Js 34,14 - Js 34,15 - Js 34,16 - Js 34,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai autos epibalei autois klèrous kai è cheir autou diemerisen boskesthai eis ton aiôna chronon klèronomèsete eis geneas geneôn anapausontai ep' autès   17 et ipse misit eis sortem et manus eius divisit eam illis in mensuram usque in aeternum possidebunt eam in generatione et generatione habitabunt in ea     17 Want Hij Zelf heeft voor hen het lot geworpen, en Zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer; tot in der eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten, van geslacht tot geslacht zullen zij daarin wonen.   [17] Hijzelf heeft het lot voor hen geworpen, zijn hand heeft hun gebied met een meetlint verdeeld; het is hun bezit voor altijd, zij wonen er van generatie op generatie.   [17] Hij heeft voor hen het lot geworpen, hun het land toebedeeld met het meetlint. Voor altijd krijgen ze het in bezit, ze wonen daar voorgoed.  17 Hijzelf zal over hen het lot werpen, zijn hand voor hen met een meetsnoer verdelen,– tot in eeuwigheid zullen ze haar beërven, van geslacht op geslacht zullen ze in haar wonen.   17. Et c'est lui qui pour eux a jeté le sort, sa main a fixé leur part au cordeau, pour toujours ils la posséderont, d'âge en âge ils y habiteront. 

King James Bible . [17] And he hath cast the lot for them, and his hand hath divided it unto them by line: they shall possess it for ever, from generation to generation shall they dwell therein.
Luther-Bibel . 17 Er wirft ihnen das Los, und seine Hand teilt aus unter sie mit der Messschnur, dass sie das Land besitzen auf ewige Zeiten und darin wohnen von Geschlecht zu Geschlecht.

Tekstuitleg van Js 34,17 .


SEPTUAGINTA

34 1prosagagete ethnè kai akousate archontes akousatô è gè kai oi en autè è oikoumenè kai o laos o en autè2dioti thumos kuriou epi panta ta ethnè kai orgè epi ton arithmon autôn tou apolesai autous kai paradounai autous eis sfagèn3oi de traumatiai autôn rifèsontai kai oi nekroi kai anabèsetai autôn è osmè kai brachèsetai ta orè apo tou aimatos autôn4kai eligèsetai o ouranos ôs biblion kai panta ta astra peseitai ôs fulla ex ampelou kai ôs piptei fulla apo sukès5emethusthè è machaira mou en tô ouranô idou epi tèn idoumaian katabèsetai kai epi ton laon tès apôleias meta kriseôs6è machaira kuriou eneplèsthè aimatos epachunthè apo steatos arnôn kai apo steatos tragôn kai kriôn oti thusia kuriô en bosor kai sfagè megalè en tè idoumaia7kai sumpesountai oi adroi met' autôn kai oi krioi kai oi tauroi kai methusthèsetai è gè apo tou aimatos kai apo tou steatos autôn emplèsthèsetai8èmera gar kriseôs kuriou kai eniautos antapodoseôs kriseôs siôn9kai strafèsontai autès ai faragges eis pissan kai è gè autès eis theion kai estai autès è gè kaiomenè ôs pissa10nuktos kai èmeras kai ou sbesthèsetai eis ton aiôna chronon kai anabèsetai o kapnos autès anô eis geneas erèmôthèsetai kai eis chronon polun11kai katoikèsousin en autè ornea kai echinoi kai ibeis kai korakes kai epiblèthèsetai ep' autèn spartion geômetrias erèmou kai onokentauroi oikèsousin en autè12oi archontes autès ouk esontai oi gar basileis autès kai oi archontes autès kai oi megistanes autès esontai eis apôleian13kai anafusei eis tas poleis autôn akanthina xula kai eis ta ochurômata autès kai estai epaulis seirènôn kai aulè strouthôn14kai sunantèsousin daimonia onokentaurois kai boèsousin eteros pros ton eteron ekei anapausontai onokentauroi euron gar autois anapausin15ekei enosseusen echinos kai esôsen è gè ta paidia autès meta asfaleias ekei elafoi sunèntèsan kai eidon ta prosôpa allèlôn16arithmô parèlthon kai mia autôn ouk apôleto etera tèn eteran ouk ezètèsan oti kurios eneteilato autois kai to pneuma autou sunègagen autas17kai autos epibalei autois klèrous kai è cheir autou diemerisen boskesthai eis ton aiôna chronon klèronomèsete eis geneas geneôn anapausontai ep' autès


VULGAAT

34. 1 accedite gentes et audite et populi adtendite audiat terra et plenitudo eius orbis et omne germen eius 2 quia indignatio Domini super omnes gentes et furor super universam militiam eorum interfecit eos et dedit eos in occisionem 3 interfecti eorum proicientur et de cadaveribus eorum ascendet fetor tabescent montes sanguine eorum 4 et tabescet omnis militia caelorum et conplicabuntur sicut liber caeli et omnis militia eorum defluet sicut defluit folium de vinea et de ficu 5 quoniam inebriatus est in caelo gladius meus ecce super Idumeam descendet et super populum interfectionis meae ad iudicium 6 gladius Domini repletus est sanguine incrassatus est adipe de sanguine agnorum et hircorum de sanguine medullatorum arietum victima enim Domini in Bosra et interfectio magna in terra Edom 7 et descendent unicornes cum eis et tauri cum potentibus inebriabitur terra eorum sanguine et humus eorum adipe pinguium 8 quia dies ultionis Domini annus retributionum iudicii Sion 9 et convertentur torrentes eius in picem et humus eius in sulphur et erit terra eius in picem ardentem 10 nocte et die non extinguetur in sempiternum ascendet fumus eius a generatione in generationem desolabitur in saeculum saeculorum non erit transiens per eam 11 et possidebunt illam onocrotalus et ericius et ibis et corvus habitabunt in ea et extendetur super eam mensura ut redigatur ad nihilum et perpendiculum in desolationem 12 nobiles eius non erunt ibi regem potius invocabunt et omnes principes eius erunt in nihilum 13 et orientur in domibus eius spinae et urticae et paliurus in munitionibus eius et erit cubile draconum et pascua strutionum 14 et occurrent daemonia onocentauris et pilosus clamabit alter ad alterum ibi cubavit lamia et invenit sibi requiem 15 ibi habuit foveam ericius et enutrivit catulos et circumfodit et fovit in umbra eius illuc congregati sunt milvi alter ad alterum 16 requirite diligenter in libro Domini et legite unum ex eis non defuit alter ad alterum non quaesivit quia quod ex ore meo procedit ille mandavit et spiritus eius ipse congregavit ea 17 et ipse misit eis sortem et manus eius divisit eam illis in mensuram usque in aeternum possidebunt eam in generatione et generatione habitabunt in ea