JESAJA 36 - Js 36 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -
- Js 36,1-22 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg vers per vers : - Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Js 36,1-22 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -

Js 36,1 - Js 36,1 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
36 1kai egeneto tou tessareskaidekatou etous basileuontos ezekiou anebè sennachèrim basileus assuriôn epi tas poleis tès ioudaias tas ochuras kai elaben autas  36. 1 et factum est in quartodecimo anno regis Ezechiae ascendit Sennacherib rex Assyriorum super omnes civitates Iuda munitas et cepit eas     1 En het geschiedde in het veertiende jaar van den koning Hizkia, dat Sanherib, de koning van Assyrië, optoog tegen alle vaste steden van Juda, en nam ze in.   [1] In* het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib van Assur tegen de versterkte steden van Juda op en nam ze allemaal in.   [1] In het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in.   1 ¶ Het geschiedt in het veertiende jaar van koning Chizkiahoe: opgeklommen is Sancheriev, koning van Asjoer, tegen alle versterkte steden van Juda, en neemt ze in.   1. Il arriva qu'en la quatorzième année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara.  

King James Bible . 36 [1] Now it came to pass in the fourteenth year of king Hezekiah, that Sennacherib king of Assyria came up against all the defenced cities of Judah, and took them.
Luther-Bibel . 36 1 Und es begab sich im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia, da zog der König von Assyrien, Sanherib, herauf gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein.

Tekstuitleg van Js 36,1 . Het vers Js 36,1 telt 16 (2² X 2²) woorden en 66 (2 X 3 X 11) letters . De getalwaarde van Js 36,1 is 4523 (priemgetal) .
In Js 1,1 worden 4 koningen vermeld . De 1ste koning is Uzzia . In Js 6,1 wordt over zijn dood gesproken . Bijgevolg zou Js 1-5 zich afspelen in de de tijd van koning Uzzia . Dan komt de regeerperiode van Jotham . In Js 7,1 wordt melding gemaakt van koning Achaz , zoon van Jotham , zoon van Uzzia . Js 6 zou zich dus afspelen tijdens de regeerperiode van koning Jotham . In tegenstelling tot Uzzia en Jotham zal Achaz wel als personage functioneren in het boek Jesaja . In Js 14,28 wordt over de dood van koning Achaz gesproken . Dit zou inhouden dat Js 7,1-Js 14,27 zich afspeelt tijdens de regeerperiode van koning Achaz . Js 14,28-Js 39,8 zou zich afspelen tijdens de regeerperiode van koning Hizkia . Na Js 1,1 wordt Hizkia pas genoemd in Js 36,1 , maar dan zijn we reeds in het 14de jaar van koning Hizkia . Dat stemt overeen met Js 14,28 , wanneer de regeerperiode van koning Hizkia begint . In Js 38,5 wordt verteld dat nog 15 jaar aan het leven van Hizkia werden toegevoegd . Dat houdt in dat in Js 36,1 Hizkia ongeveer aan de helft van zijn regeerperiode is . Dit stemt overeen met wat Js 38,10 zegt : in de helft van mijn dagen .

1. wajëhî (en hij was) < wë + qal imperf. 3de pers. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Jesaja : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het N.T. (2450) . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Js (11) : (1) Js 7,1 . (2) Js 9,18 . (3) Js 12,2 . (4) Js 22,7 . (5) Js 36,1 . (6) Js 37,1 . (7) Js 37,38 . (8) Js 38,4 . (9) Js 48,18 . (10) Js 48,19 . (11) Js 63,8 .

Js 36,1.6. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 (priemgetal) . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk . Hizkia (715-687) . Tenach (65) . Js (28) . Js 36 (9) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (9) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . (9) Js 36,22 . Js 37 (8) : (1) Js 37,1 . (2) Js 37,3 . (3) Js 37,5 . (4) Js 37,9 . (5) Js 37,10 . (6) Js 37,14 . (7) Js 37,15 . (8) Js 37,21 . Js 38 (5) : (1) Js 38,1 . (2) Js 38,2 . (3) Js 38,3 . (4) Js 38,5 . (5) Js 38,22 . Js 39 (6) : (1) Js 39,1 . (2) Js 39,2 . (3) Js 39,3 . (4) Js 39,4 . (5) Js 39,5 . (6) Js 39,8 .
- jëchizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : jëchizëqijjâhû (Hizkia) . Tenach (36) . Profeten (2) . (1) Js 1,1 . (2) Jr 15,4 .

10. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 501 (3 X 167) . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

9. - 10. mèlèkh ´ärâm (koning van Aram) . Tenach (36) . 2 K (22) : (1) 2 K 5,1 . (2) 2 K 5,5 . (3) 2 K 6,11 . (4) 2 K 6,24 . (5) 2 K 8,7 . (6) 2 K 8,9 . (7) 2 K 8,13 . (8) 2 K 8,28 . (9) 2 K 8,29 . (10) 2 K 9,14 . (11) 2 K 9,15 . (12) 2 K 12,18 . (13) 2 K 12,19 . (14) 2 K 13,3 . (15) 2 K 13,4 . (16) 2 K 13,7 . (17) 2 K 13,22 . (18) 2 K 13,24 . (19) 2 K 15,37 . (20) 2 K 16,5 . (21) 2 K 16,6 . (22) 2 K 16,7 . Js (1) Js 7,1 .
- mèlèkh ´asjsjûr (koning van Assur) . Tenach (21) : (1) Js 7,17 . (2) Js 8,4 . (3) Js 8,7 . (4) Js 10,12 . (5) Js 20,1 . (6) Js 20,4 . (7) Js 20,6 . (8) Js 36,1 . (9) Js 36,2 . (10) Js 37,4 . (11) Js 36,13 . (12) 36,15 . (13) Js 36,18 . (14) Js 37,4 . (15) Js 37,6 . (16) Js 37,8 . (17) Js 37,10 . (18) Js 37,21 . (19) Js 37,33 . (20) Js 37,37 . (21) Js 38,6 .

Js 36,1.14. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenach : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenach (633) . Pentateuch (40) . Js (20) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 5,3 . (4) Js 5,7 . (5) Js 7,1 . (6) Js 7,17 . (7) Js 9,20 . (8) Js 11,12 . (9) Js 11,13 . (10) Js 19,17 . (11) Js 22,8 . (12) Js 22,21 . (13) Js 26,1 . (14) Js 36,1 . (15) Js 37,10 . (16) Js 37,31 . (17) Js 38,9 . (18) Js 40,9 . (19) Js 44,26 . (20) Js 48,1 .

Js 36,2 - Js 36,2 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai apesteilen basileus assuriôn rapsakèn ek lachis eis ierousalèm pros ton basilea ezekian meta dunameôs pollès kai estè en tô udragôgô tès kolumbèthras tès anô en tè odô tou agrou tou gnafeôs  2 et misit rex Assyriorum Rabsacen de Lachis in Hierusalem ad regem Ezechiam in manu gravi et stetit in aquaeductu piscinae superioris in via agri Fullonis     2 En de koning van Assyrië zond Rabsake van Lachis naar Jeruzalem tot den koning Hizkia, met een zwaar heir; en hij stond aan den watergang des oppersten vijvers, aan den hogen weg van het veld des vollers.   [2] Toen zond de koning van Assur vanuit Lakis zijn opperbevelhebber met een machtig leger naar koning Hizkia in Jeruzalem. Hij stelde zich op bij de waterleiding van de Bovenvijver, op de weg naar het Blekersveld.   [2] Vanuit Lachis stuurde de koning van Assyrië een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de rabsake, met een geweldig leger naar koning Hizkia. Hij hield halt bij de watertoevoer naar het bovenste waterbekken, aan de straat van het bleekveld.   2 Dan zendt Asjoers koning vanuit Lachiesj de maarschalk naar Jeruzalem, naar koning Chizkiahoe met een sterke legermacht,– en hij komt tot stilstand bij het kanaal van de Bovenvijver, bij de heirbaan naar het Vollersveld.   2. De Lakish, le roi d'Assyrie envoya vers le roi Ézéchias, à Jérusalem, le grand échanson avec un important corps de troupes. Le grand échanson se posta près du canal de la piscine supérieure, sur le chemin du champ du Foulon.  

King James Bible . [2] And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto king Hezekiah with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field.
Luther-Bibel . 2 Und der König von Assyrien sandte den Rabschake von Lachisch nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit großer Heeresmacht. Und er trat hin an die Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße bei dem Acker des Walkers.

Tekstuitleg van Js 36,2 . Het vers Js 36,2 telt 20 (2² X 5) woorden en 84 (2² X 3 X 7) letters . De getalwaarde van Js 36,2 is 5657 (priemgetal) .

3. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

12. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Tenach (65) . Js (27) . Js 36 (8) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,18 . (8) Js 36,22 . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk .

Js 36,3 - Js 36,3 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai exèlthen pros auton eliakim o tou chelkiou o oikonomos kai somnas o grammateus kai iôach o tou asaf o upomnèmatografos  3 et egressus est ad eum Eliachim filius Helciae qui erat super domum et Sobna scriba et Ioae filius Asaph a commentariis     3 Toen ging tot hem uit Eljakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van Asaf, de kanselier.  [3] De hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Chilkia, kwam naar hem toe, vergezeld van de schrijver Sebna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf.   [3] Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen naar hem toe.   3 Tot hem komt de stad uit: Eljakiem, zoon van Chilkiahoe, die over het huis gaat; ook Sjevna, de schrijver, en Joach, zoon van Asaf, de herinneraar. 3. Le maître du palais Élyaqim, fils de Hilqiyyahu, le secrétaire Shebna et le héraut Yoah, fils d'Asaph, sortirent à sa rencontre. 

King James Bible . [3] Then came forth unto him Eliakim, Hilkiah's son, which was over the house, and Shebna the scribe, and Joah, Asaph's son, the recorder.
Luther-Bibel . 3 Und es kamen zu ihm heraus der Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkijas, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs.

Tekstuitleg van Js 36,3 .

Js 36,4 - Js 36,4 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai eipen autois rapsakès eipate ezekia tade legei o basileus o megas basileus assuriôn ti pepoithôs ei  4 et dixit ad eos Rabsaces dicite Ezechiae haec dicit rex magnus rex Assyriorum quae est ista fiducia qua confidis     4 En Rabsake zeide tot hen: Zegt nu tot Hizkia: Zo zegt de grote koning, de koning van Assyrië: Wat vertrouwen is dit, waarmede gij vertrouwt;   [4] De opperbevelhebber zei tegen hen: ‘Dit moet u tegen Hizkia zeggen: “Dit zegt de grote koning, de koning van Assur: Waar steunt dat vertrouwen van u eigenlijk op?   [4] De rabsake zei tegen hen: ‘Zeg tegen Hizkia: “Dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië: ‘Waarop berust toch dat vertrouwen van u?   4 Tot hen zegt de maarschalk: zegt toch tot Chizkiahoe: zó heeft gezegd de grote koning, de koning van Asjoer: wat is dit voor een veiligheid waar jij je veilig bij voelt?   4. Le grand échanson leur dit : « Dites à Ézéchias : Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie : Quelle est cette confiance sur laquelle tu te reposes ? 

King James Bible . [4] And Rabshakeh said unto them, Say ye now to Hezekiah, Thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest?
Luther-Bibel . 4 Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sagt doch dem Hiskia: So spricht der große König, der König von Assyrien: Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast?

Tekstuitleg van Js 36,4

8. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Tenach (65) . Js (27) . Js 36 (8) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,18 . (8) Js 36,22 . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk .

14. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 36,5 - Js 36,5 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5mè en boulè è logois cheileôn parataxis ginetai kai nun epi tini pepoithas oti apeitheis moi 5 aut quo consilio vel fortitudine rebellare disponis super quem habes fiduciam quia recessisti a me    5 Ik mocht zeggen (doch het is een woord der lippen): Er is raad en macht tot den oorlog; op wien vertrouwt gij nu, dat gij tegen mij rebelleert?   [5] Denkt u soms dat woorden op de lippen hetzelfde zijn als beleid en militaire macht? Op wie vertrouwt u, dat u zich tegen mij durft te verzetten?   [5] Ik zou toch denken dat mooie beloften niet opwegen tegen strategie en militaire macht. In wie stelt u zo veel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen?   5 Jij hebt gezegd: louter lippentaal is deze beraadslaging en gevechtskracht ten oorlog!– maar nu, bij wie heb jij veiligheid gevonden dat je tegen mij weerspannig bent geworden?   5. Tu t'imagines que paroles en l'air valent conseil et vaillance pour faire la guerre. En quoi donc mets-tu ta confiance pour t'être révolté contre moi ?  

King James Bible . [5] I say, sayest thou, (but they are but vain words) I have counsel and strength for war: now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me?
Luther-Bibel . 5 Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abgefallen bist?

Tekstuitleg van Js 36,5 .

Js 36,6 - Js 36,6 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6idou pepoithôs ei epi tèn rabdon tèn kalaminèn tèn tethlasmenèn tautèn ep' aigupton os an ep' autèn epistèristhè eiseleusetai eis tèn cheira autou outôs estin faraô basileus aiguptou kai pantes oi pepoithotes ep' autô  6 ecce confidis super baculum harundineum confractum istum super Aegyptum cui si innisus fuerit homo intrabit in manu eius et perforabit eam sic Pharao rex Aegypti omnibus qui confidunt in eo    6 Zie, gij vertrouwt op dien gebrokenen rietstaf, op Egypte; op denwelken zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren; alzo is Farao, de koning van Egypte, al dengenen, die op hem vertrouwen.  [6] U hebt kennelijk vertrouwen in Egypte, dat geknakte riet. Op zo’n riet kan niemand leunen zonder dat dit hem dwars door zijn hand steekt. Zo vergaat het iedereen die vertrouwt op de farao, de koning van Egypte!   [6] U vertrouwt op Egypte, die geknakte rietstengel die je hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen! Want meer heeft de farao, de koning van Egypte, niet te betekenen voor degenen die hun vertrouwen in hem stellen.   6 Zie, je hebt veiligheid gezocht bij deze geknakte rietstengel, bij Egypte, die, als iemand daarop steunt, zijn handpalm binnendringt en haar doorboort; zó is Farao, Egyptes koning, voor al wie veiligheid zoeken bij hem.   6. Voici que tu te fies au soutien de ce roseau brisé, l'Égypte, qui pénètre et perce la main de qui s'appuie sur lui. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se fient à lui.  

King James Bible . [6] Lo, thou trustest in the staff of this broken reed, on Egypt; whereon if a man lean, it will go into his hand, and pierce it: so is Pharaoh king of Egypt to all that trust in him.
Luther-Bibel . 6 Verlässt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohrt? So tut der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen.

Tekstuitleg van Js 36,6 .

Js 36,7 - Js 36,7 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ei de legete epi kurion ton theon èmôn pepoithamen  7 quod si responderis mihi in Domino Deo nostro confidimus nonne ipse est cuius abstulit Ezechias excelsa et altaria et dixit Iudae et Hierusalem coram altari isto adorabitis    7 Maar zo gij tot mij zegt: Wij vertrouwen op den HEERE, onzen God; is Hij Die niet, Wiens hoogten en Wiens altaren Hizkia weggenomen heeft, en Die tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft: Voor dit altaar zult gij u nederbuigen?   [7] En u kunt wel tegen mij zeggen: Op de heer onze God vertrouwen wij, maar juist zijn offerhoogten en altaren heeft Hizkia opgeruimd. Hij heeft tegen de mensen van Juda en Jeruzalem gezegd: Voor dit altaar, hier in Jeruzalem, moet u zich neerbuigen.   [7] En u kunt mij nu wel zeggen: “Wij stellen ons vertrouwen in de HEER, onze God,” maar was het niet juist die God wiens offerplaatsen en altaren u, Hizkia, hebt laten verwijderen? U hebt immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd: “Alleen voor dit altaar mag u neerknielen”?’   7 Wellicht zeg je tot mij: ‘bij de ENE, onze God, achten wij ons veilig!’– maar is hij niet degene wiens hoogten en altaren Chizkiahoe verwijderd heeft?– terwijl hij tot Juda en Jeruzalem gezegd had ‘voor het aanschijn van dit altaar zult ge u neerwerpen!’  7. Vous me direz peut-être : «C'est en Yahvé notre Dieu que nous avons confiance», mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels en disant aux gens de Juda et de Jérusalem : «C'est devant cet autel que vous vous prosternerez» ?  

King James Bible . [7] But if thou say to me, We trust in the LORD our God: is it not he, whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and said to Judah and to Jerusalem, Ye shall worship before this altar?
Luther-Bibel . 7 Willst du mir aber sagen: Wir verlassen uns auf den HERRN, unsern Gott, – ist's denn nicht derselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgetan und zu Juda und Jerusalem gesagt hat: »Nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten«?

Tekstuitleg van Js 36,7 .

12. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Tenach (65) . Js (27) . Js 36 (8) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,18 . (8) Js 36,22 . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk .

Js 36,8 - Js 36,8 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8nun meichthète tô kuriô mou tô basilei assuriôn kai dôsô umin dischilian ippon ei dunèsesthe dounai anabatas ep' autous  8 et nunc trade te domino meo regi Assyriorum et dabo tibi duo milia equorum nec poteris ex te praebere ascensores eorum     8 Nu dan, wed toch met mijn heer, den koning van Assyrië; en ik zal u twee duizend paarden geven, zo gij voor u de ruiters daarop zult kunnen geven.  [8] Ga een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assur: ik zal u tweeduizend paarden leveren, als u in staat bent daar berijders voor te leveren.   [8] Welnu, waag uw kans met mijn heer, de koning van Assyrië. Hij zal u tweeduizend paarden geven, mits u in staat bent de ruiters ervoor te leveren.   8 Welnu, wed toch met mijn heer, de koning van Asjoer: ik zal je tweeduizend paarden geven als jij in staat blijkt daarbij jezelf berijders te geven!  8. Eh bien! fais un pari avec Monseigneur le roi d'Assyrie : je te donnerai deux mille chevaux si tu peux trouver des cavaliers pour les monter. 

King James Bible . [8] Now therefore give pledges, I pray thee, to my master the king of Assyria, and I will give thee two thousand horses, if thou be able on thy part to set riders upon them.
Luther-Bibel . 8 Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien: Ich will dir zweitausend Rosse geben; lass sehen, ob du die Reiter dazu stellen kannst!

Tekstuitleg van Js 36,8 .

7. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 36,9 - Js 36,9 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai pôs dunasthe apostrepsai eis prosôpon toparchou enos oiketai eisin oi pepoithotes ep' aiguptiois eis ippon kai anabatèn  9 et quomodo sustinebis faciem iudicis unius loci ex servis domini mei minoribus quod si confidis in Aegypto in quadriga et in equitibus     9 Hoe zoudt gij dan het aangezicht van een enigen vorst, van de geringste knechten mijns heren, afkeren? Maar gij vertrouwt op Egypte, om de wagenen en om de ruiteren.   [9] Maar hoe zou u de aanval kunnen afslaan van één enkele gouverneur, één van de minste dienaren van mijn heer, al vertrouwt u op Egypte voor wagens en wagenmenners?   [9] Zolang u voor strijdwagens en ruiters op Egypte vertrouwt, zult u immers nog niet de afgevaardigde van de minste dienaar van mijn heer kunnen weerstaan.   9 Hoe zul je een aanval van één enkele landvoogd uit de kleinste dienaren van mijn heer ooit keren,– terwijl jij je veiligheid zoekt bij Egypte voor wagens en ruiters!   9. Comment ferais-tu reculer un seul des moindres serviteurs de mon maître ? Mais tu t'es fié à l'Égypte pour avoir chars et cavaliers! 

King James Bible . [9] How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my master's servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen?
Luther-Bibel . 9 Wie willst du denn zurücktreiben auch nur einen der geringsten Diener meines Herrn? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen!

Tekstuitleg van Js 36,9 .

Js 36,10 - Js 36,10 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai nun mè aneu kuriou anebèmen epi tèn chôran tautèn polemèsai autèn  10 et nunc numquid sine Domino ascendi ad terram istam ut disperderem eam Dominus dixit ad me ascende super terram istam et disperde eam     10 En nu ben ik zonder den HEERE opgetogen tegen dit land, om dat te verderven. De HEERE heeft tot mij gezegd: Trek op tegen dat land, en verderf het.   [10] Want zou ik zonder dat de heer het wilde naar dit land zijn opgetrokken om het te verwoesten? Nee, de heer heeft tegen mij gezegd: Trek op naar dat land en verwoest het!” ’   [10] U denkt toch niet dat hij zonder instemming van de HEER is opgetrokken om dit land te vernietigen? De HEER heeft hem gezegd: ‘Val dit land aan en vernietig het.’”’   10 Welnu, zou ik buiten de ENE om tegen dit land zijn opgeklommen om het te verderven?– de ENE heeft tot mij gezegd: klim op naar dit land en verderf het! 10. Et puis, est-ce sans la volonté de Yahvé que je suis monté contre ce pays pour le dévaster ? C'est Yahvé qui m'a dit : «Monte contre ce pays et dévaste-le! » »  

King James Bible . [10] And am I now come up without the LORD against this land to destroy it? the LORD said unto me, Go up against this land, and destroy it.
Luther-Bibel . 10 Meinst du denn, dass ich ohne den HERRN heraufgezogen bin in dies Land, es zu verderben? Nein, sondern der HERR sprach zu mir: Zieh hinauf in dies Land und verdirb es!

Tekstuitleg van Js 36,10 .

21. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 36,11 - Js 36,11 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai eipen pros auton eliakim kai somnas kai iôach lalèson pros tous paidas sou suristi akouomen gar èmeis kai mè lalei pros èmas ioudai+sti kai ina ti laleis eis ta ôta tôn anthrôpôn tôn epi tô teichei  11 et dixit Eliachim et Sobna et Ioae ad Rabsacen loquere ad servos tuos syra lingua intellegimus enim ne loquaris ad nos iudaice in auribus populi qui est super murum     11 Toen zeide Eljakim, en Sebna, en Joah tot Rabsake: Spreek toch tot uw knechten in het Syrisch, want wij verstaan het wel; en spreek niet met ons in het Joods, voor de oren des volks, dat op den muur is.   [11] Toen zeiden Eljakim, de zoon van Chilkia, en Sebna en Joach tegen de opperbevelhebber: ‘Spreek toch Aramees met uw dienaren: wij verstaan dat wel. U moet met ons geen Judees spreken, terwijl het volk op de muur het hoort.’  [11] Eljakim, Sebna en Joach zeiden tegen de rabsake: ‘Spreek alstublieft Aramees met ons, heer; wij verstaan dat. Spreek toch geen Judees tegen ons, het volk op de muur luistert mee.’   11 ¶ Dan zegt Eljakiem, met Sjevna en Joach, tot de maarschalk: spreek toch Syrisch tot je dienaars, want dat kunnen wij verstaan,– spreek voor de oren van de gemeente die op de stadsmuur staat niet in het Judees tot ons!   11. Élyaqim, Shebna et Yoah dirent au grand échanson : « Je t'en prie, parle à tes serviteurs en araméen, car nous l'entendons, ne nous parle pas en judéen à portée des oreilles du peuple qui est sur les remparts. »  

King James Bible . [11] Then said Eliakim and Shebna and Joah unto Rabshakeh, Speak, I pray thee, unto thy servants in the Syrian language; for we understand it: and speak not to us in the Jews' language, in the ears of the people that are on the wall.
Luther-Bibel . 11 Aber Eljakim und Schebna und Joach sprachen zum Rabschake: Rede doch mit deinen Knechten aramäisch, denn wir verstehen's gut, und rede nicht hebräisch mit uns vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer ist.

Tekstuitleg van Js 37,11 .

7. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 36,12 - Js 36,12 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai eipen rapsakès pros autous mè pros ton kurion umôn è pros umas apestalken me o kurios mou lalèsai tous logous toutous ouchi pros tous anthrôpous tous kathèmenous epi tô teichei ina fagôsin kopron kai piôsin ouron meth' umôn ama  12 et dixit ad eos Rabsaces numquid ad dominum tuum et ad te misit me dominus meus ut loquerer omnia verba ista et non potius ad viros qui sedent in muro ut comedant stercora sua et bibant urinam pedum suorum vobiscum     12 Maar Rabsake zeide: Heeft mijn heer mij tot uw heer en tot u gezonden, om deze woorden te spreken? Is het niet tot de mannen, die op den muur zitten, dat zij met ulieden hun drek eten, en hun water drinken zullen?   [12] Maar de opperbevelhebber antwoordde: ‘Heeft mijn heer mij met deze boodschap alleen naar uw heer en naar u gezonden? Toch ook naar de mannen die op de muur zitten en die, net als u, hun eigen drek zullen moeten eten en hun eigen water zullen moeten drinken?’   [12] Maar de rabsake antwoordde: ‘Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort net als u hun eigen stront zullen eten en hun eigen pis zullen drinken.’   12 De maarschalk zegt: heeft mijn heer mij alleen tot jouw heer en tot jou gezonden om deze woorden te spreken?– niet ook tot de mannen die daar op de muur zitten om straks mét jullie hun eigen stront te eten en hun eigen pis te drinken?  12. Mais le grand échanson dit : « Est-ce à toi ou à ton maître que Monseigneur m'a envoyé dire ces choses ? N'est-ce pas plutôt aux gens assis sur le rempart et condamnés à manger leurs excréments et à boire leur urine avec vous ? »  

King James Bible . [12] But Rabshakeh said, Hath my master sent me to thy master and to thee to speak these words? hath he not sent me to the men that sit upon the wall, that they may eat their own dung, and drink their own piss with you?
Luther-Bibel . 12 Da sprach der Rabschake: Meinst du, dass mein Herr mich nur zu deinem Herrn oder zu dir gesandt habe, solche Worte zu reden, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen und samt euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen werden?

Tekstuitleg van Js 36,12 .

Js 36,13 - Js 36,13 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai estè rapsakès kai eboèsen fônè megalè ioudai+sti kai eipen akousate tous logous tou basileôs tou megalou basileôs assuriôn  13 et stetit Rabsaces et clamavit voce magna iudaice et dixit audite verba regis magni regis Assyriorum     13 Alzo stond Rabsake, en riep met luider stem in het Joods, en zeide: Hoort de woorden des groten konings, des konings van Assyrië!   [13] Toen stond de opperbevelhebber op en riep met luide stem in het Judees: ‘Luister! Dit is het woord van de grote koning, de koning van Assur:   [13] En hij rechtte zijn schouders, verhief zijn stem en riep, in het Judees: ‘Luister naar wat de grote koning, de koning van Assyrië u te zeggen heeft!   13 De maarschalk gaat er voor staan en roept met grote stem in het Judees,– hij zegt: hoort de woorden van de grote koning, de koning van Asjoer!   13. Alors le grand échanson se tint debout, il cria d'une voix forte, en langue judéenne, et dit : « Écoutez les paroles du grand roi, le roi d'Assyrie!  

King James Bible . [13] Then Rabshakeh stood, and cried with a loud voice in the Jews' language, and said, Hear ye the words of the great king, the king of Assyria.
Luther-Bibel . 13 Und der Rabschake trat hin und rief laut auf Hebräisch und sprach: Hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien!

Tekstuitleg van Js 36,13 .

9. sjimë`û (hoort, luistert) : act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Dt : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Micha : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) . Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Tenach (163) . Js (23) . Js 1-39 (7) : (1) Js 1,2 . (2) Js 1,10 . (3) Js 6,9 . (4) Js 7,13 . (5) Js 28,14 . (6) Js 33,13 . (7) Js 36,13 .

11. d-b-r-j . dëbhare(j) (woorden van) . dëbhârî (mijn woord) . dëbhâraj (mijn woorden) . Zie dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Jesaja : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 3 . Gr. logos (woord) . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het N.T. (331) . Tenach (259) . Pentateuch (43) . Js (9) : (1) Js 29,18 . (2) Js 36,13 . (3) Js 36,22 . (4) Js 37,4 . (5) Js 37,17 . (6) Js 51,16 . (7) Js 55,11 . (8) Js 59,13 . (9) Js 66,2 .

15. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 36,14 - Js 36,14 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14tade legei o basileus mè apatatô umas ezekias logois oi ou dunèsontai rusasthai umas  14 haec dicit rex non seducat vos Ezechias quia non poterit eruere vos    14 Alzo zegt de koning: Dat Hizkia u niet bedriege, want hij zal u niet kunnen redden.   [14] Dit zegt de koning: “Laat u niet door Hizkia bedriegen, want hij kan u niet redden.  [14] Dit zegt de koning: “Laat u door Hizkia geen rad voor ogen draaien, hij is niet in staat u te bevrijden.   14 Zo heeft de koning gezegd: laat Chizkiahoe u niet misleiden!– want hij zal niet in staat zijn u te redden.   14. Ainsi parle le roi : Qu'Ézéchias ne vous abuse pas! Il ne pourra vous délivrer.  

King James Bible . [14] Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you: for he shall not be able to deliver you.
Luther-Bibel . 14 So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen; denn er kann euch nicht erretten.

Tekstuitleg van Js 36,14 .

7. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Tenach (65) . Js (27) . Js 36 (8) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,18 . (8) Js 36,22 . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk .

Js 36,15 - Js 36,15 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai mè legetô umin ezekias oti rusetai umas o theos kai ou mè paradothè è polis autè en cheiri basileôs assuriôn 15 et non vobis tribuat fiduciam Ezechias super Domino dicens eruens liberabit nos Dominus non dabitur civitas ista in manu regis Assyriorum     15 Daartoe, dat Hizkia u niet doe vertrouwen op den HEERE, zeggende: De HEERE zal ons zekerlijk redden; deze stad zal niet in de hand des konings van Assyrië gegeven worden.   [15] En laat Hizkia u niet verleiden om op de heer te vertrouwen wanneer hij verzekert dat de heer u zal redden en dat deze stad niet in handen van de koning van Assur zal vallen.   [15] Laat hij u niet verleiden uw vertrouwen te stellen in de HEER. Als hij beweert: ‘De HEER zal ons vast en zeker redden en deze stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië,’   15 En laat Chizkiahoe u niet in de waan brengen van veiligheid bij de ENE, door te zeggen: ‘hij redt, de ENE zal ons redden,– deze stad zal niet worden prijsgegeven in de hand van Asjoers koning!’   15. Qu'Ézéchias n'entretienne pas votre confiance en Yahvé en disant : «Sûrement Yahvé nous délivrera, cette ville ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie. »  

King James Bible . [15] Neither let Hezekiah make you trust in the LORD, saying, The LORD will surely deliver us: this city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.
Luther-Bibel . 15 Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den HERRN, wenn er sagt: Der HERR wird uns erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden.

Tekstuitleg van Js 36,15 .

4. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Tenach (65) . Js (27) . Js 36 (8) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,18 . (8) Js 36,22 . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk .

17. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 36,16 - Js 36,16 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16mè akouete ezekiou tade legei o basileus assuriôn ei boulesthe eulogèthènai ekporeuesthe pros me kai fagesthe ekastos tèn ampelon autou kai tas sukas kai piesthe udôr tou lakkou umôn  16 nolite audire Ezechiam haec enim dicit rex Assyriorum facite mecum benedictionem et egredimini ad me et comedite unusquisque vineam suam et unusquisque ficum suam et bibite unusquisque aquam cisternae suae     16 Hoort naar Hizkia niet; want alzo zegt de koning van Assyrië: Handelt met mij door een geschenk, en komt tot mij uit, en eet, een ieder van zijn wijnstok, en een ieder van zijn vijgeboom, en drinkt een ieder het water zijns bornputs;   [16] Luister niet naar Hizkia. Dit zegt de koning van Assur: Geef u over en kom naar buiten, mij tegemoet; dan kan ieder de vruchten eten van zijn wijnstok en zijn vijgenboom en water drinken uit zijn eigen put,   [16] luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van Assyrië: ‘Geef u over en stel u onder mijn hoede, dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen put drinken,   16 Hoort niet naar Chizkiahoe!– want zo heeft de koning van Asjoer gezegd: wisselt met mij een zegengroet en trekt uit naar mij!, eet ieder van zijn wijnstok en ieder van zijn vijgenboom, en drinkt ieder het water uit zijn put,   16. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie : Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera le fruit de sa vigne et de son figuier, chacun boira l'eau de sa citerne,  

King James Bible . [16] Hearken not to Hezekiah: for thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me: and eat ye every one of his vine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his own cistern;
Luther-Bibel . 16 Hört nicht auf Hiskia! Denn so spricht der König von Assyrien: Schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus, so soll ein jeder von euch von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und aus seinem Brunnen trinken,

Tekstuitleg van Js 36,16 .

9. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 36,17 - Js 36,17 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17eôs an elthô kai labô umas eis gèn ôs è gè umôn gè sitou kai oinou kai artôn kai ampelônôn  17 donec veniam et tollam vos ad terram quae est ut terra vestra terram frumenti et vini terram panum et vinearum     17 Totdat ik kom en u haal in een land, als ulieder land is, een land van koren en most, een land van brood en van wijngaarden.   [17] totdat ik kom om u mee te nemen naar een land dat even goed is als dat van u, een land van koren en most, van brood en wijngaarden.   [17] tot ik kom en u meevoer naar een land dat niet onderdoet voor dat van u: een land van graan en wijn, van brood en wijngaarden.   17 totdat ik kom; meenemen zal ik u naar een land als uw land,– een land van koren en most, een land van broodgraan en wijngaarden.   17. jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène vers un pays comme le vôtre, un pays de froment et de moût, un pays de pain et de vignobles.  

King James Bible . [17] Until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards.
Luther-Bibel . 17 bis ich komme und hole euch in ein Land, das wie euer Land ist, ein Land, darin Korn und Wein ist, ein Land, darin Brot und Weinberge sind.

Tekstuitleg van Js 36,17 .

Js 36,18 - Js 36,18 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18mè umas apatatô ezekias legôn o theos umôn rusetai umas mè errusanto oi theoi tôn ethnôn ekastos tèn eautou chôran ek cheiros basileôs assuriôn  18 ne conturbet vos Ezechias dicens Dominus liberabit nos numquid liberaverunt dii gentium unusquisque terram suam de manu regis Assyriorum     18 Dat Hizkia ulieden niet verleide, zeggende: De HEERE zal ons redden; hebben de goden der volken, een ieder zijn land, gered uit de hand des konings van Assyrië?   [18] Anders zal Hizkia u bedriegen door te beweren dat de heer u redden zal. Is er onder de goden van de volken ooit één geweest die zijn land heeft kunnen redden uit de greep van de koning van Assur?   [18] Laat Hizkia u geen valse hoop geven met zijn bewering dat de HEER u zal redden. Hebben de goden van andere volken hun land dan gered uit de handen van de koning van Assyrië?   18 Laat Chizkiahoe u niet verleiden door te zeggen: ‘de ENE zal ons redden!’– hebben de goden der volkeren ieder zijn land gered uit de hand van Asjoers koning?  18. Qu'Ézéchias ne vous abuse pas en vous disant : «Yahvé nous délivrera. » Les dieux des nations ont-ils vraiment délivré chacun son pays des mains du roi d'Assyrie ? 

King James Bible . [18] Beware lest Hezekiah persuade you, saying, The LORD will deliver us. Hath any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria?
Luther-Bibel . 18 Lasst euch von Hiskia nicht bereden, wenn er sagt: Der HERR wird uns erretten! Haben etwa die Götter der andern Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien?

Tekstuitleg van Js 36,18 .

4. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Tenach (65) . Js (27) . Js 36 (8) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,18 . (8) Js 36,22 . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk .

16. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

Js 36,19 - Js 36,19 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19pou estin o theos aimath kai arfath kai pou o theos tès poleôs sepfarim mè edunanto rusasthai samareian ek cheiros mou  19 ubi est deus Emath et Arfad ubi est deus Seffarvaim numquid liberaverunt Samariam de manu mea     19 Waar zijn de goden van Hamath en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaim? Hebben zij ook Samaria van mijn hand gered?  [19] Waar waren de goden van Hamat en Arpad, waar waren de goden van Sefarwaïm? Hebben zij Samaria uit mijn greep kunnen redden?   [19] Waar zijn de goden van Hamat en Arpad gebleven, waar waren de goden van Sefarwaïm? Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered?   19 Wáár waren de goden van Chamat en Arpad, wáár de goden van Sefarvajim,– toen ze Samaria uit mijn hand moesten redden?  19. Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad, où sont les dieux de Sepharvayim, où sont les dieux du pays de Samarie ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ?  

King James Bible . [19] Where are the gods of Hamath and Arphad? where are the gods of Sepharvaim? and have they delivered Samaria out of my hand?
Luther-Bibel . 19 Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sefarwajim? Und wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand?

Tekstuitleg van Js 36,19 .

Js 36,20 - Js 36,20 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20tis tôn theôn pantôn tôn ethnôn toutôn errusato tèn gèn autou ek tès cheiros mou oti rusetai o theos ierousalèm ek cheiros mou  20 quis est ex omnibus diis terrarum istarum qui eruerit terram suam de manu mea ut eruat Dominus Hierusalem de manu mea     20 Welke zijn ze onder al de goden dezer landen, die hun land uit mijn hand gered hebben, dat de HEERE Jeruzalem uit mijn hand zou redden?   [20] Is er onder al de goden van die landen één geweest die zijn land uit mijn greep heeft kunnen redden? Zou de heer Jeruzalem dan wèl uit mijn greep kunnen redden?” ’   [20] Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de HEER Jeruzalem kunnen redden?’”’   20 Wié onder alle goden van deze landen waren het die hun landen uit mijn hand hebben gered?– nu de ENE Jeruzalem uit mijn hand moet redden?!  20. Parmi tous les dieux de ces pays, lesquels ont délivré leur pays de ma main, pour que Yahvé délivre Jérusalem ? »  

King James Bible . [20] Who are they among all the gods of these lands, that have delivered their land out of my hand, that the LORD should deliver Jerusalem out of my hand?
Luther-Bibel . 20 Welcher unter allen Göttern dieser Länder hat sein Land errettet aus meiner Hand, dass allein der HERR Jerusalem erretten sollte aus meiner Hand?

Tekstuitleg van Js 36,20 .

Js 36,21 - Js 36,21 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai esiôpèsan kai oudeis apekrithè autô logon dia to prostaxai ton basilea mèdena apokrithènai  21 et siluerunt et non responderunt ei verbum mandaverat enim rex dicens ne respondeatis ei     21 Doch zij zwegen stil, en antwoordden hem niet een woord; want het gebod des konings was, zeggende: Gij zult hem niet antwoorden.   [21] Zij zwegen; niemand zei een woord terug, want de koning had bevolen hem geen antwoord te geven.   [21] Maar zij zwegen en antwoordden met geen woord, want zo had de koning het bevolen.   21 Maar zij zwijgen, en hebben hem met geen woord geantwoord; want het gebod van de koning was dít, hij zei: ge zult hem niet antwoorden!   21. Ils gardèrent le silence et ne lui répondirent pas un mot, car tel était l'ordre du roi : « Vous ne lui répondrez pas. »  

King James Bible . [21] But they held their peace, and answered him not a word: for the king's commandment was, saying, Answer him not.
Luther-Bibel . 21 Sie schwiegen aber still und antworteten ihm nichts; denn der König hatte geboten: Antwortet ihm nichts.

Tekstuitleg van Js 36,21 .

Js 36,22 - Js 36,22 . Jeruzalem bedreigd door Sanherib - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 36 -- Js 36,1-22 -- Js 36,1 - Js 36,2 - Js 36,3 - Js 36,4 - Js 36,5 - Js 36,6 - Js 36,7 - Js 36,8 - Js 36,9 - Js 36,10 - Js 36,11 - Js 36,12 - Js 36,13 - Js 36,14 - Js 36,15 - Js 36,16 - Js 36,17 - Js 36,18 - Js 36,19 - Js 36,20 - Js 36,21 - Js 36,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai eisèlthen eliakim o tou chelkiou o oikonomos kai somnas o grammateus tès dunameôs kai iôach o tou asaf o upomnèmatografos pros ezekian eschismenoi tous chitônas kai apèggeilan autô tous logous rapsakou 22 et ingressus est Eliachim filius Helciae qui erat super domum et Sobna scriba et Ioae filius Asaph a commentariis ad Ezechiam scissis vestibus et nuntiaverunt ei verba Rabsacis     22 Toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkia, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van Asaf, de kanselier, tot Hizkia met gescheurde klederen; en zij gaven hem de woorden van Rabsake te kennen.   [22] De hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Chilkia, de schrijver Sebna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, begaven zich met gescheurde kleren naar Hizkia en brachten hem op de hoogte van wat de opperbevelhebber had gezegd.   [22] Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Hizkia om hem de woorden van de rabsake over te brengen.  22 Dan komt Eljakiem, zoon van Chilkiahoe die over het huis gaat, met Sjevna de schrijver en Joach, zoon van Asaf, de herinneraar, tot Chizkiahoe, met gescheurde gewaden; zij melden hem de woorden van de maarschalk.   22. Le maître du palais Élyaqim, fils de Hilqiyyahu, le secrétaire Shebna et le héraut Yoah, fils d'Asaph, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et ils lui rapportèrent les paroles du grand échanson. 

King James Bible . [22] Then came Eliakim, the son of Hilkiah, that was over the household, and Shebna the scribe, and Joah, the son of Asaph, the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh.
Luther-Bibel . 22 Da kamen der Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkijas, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs, mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und sagten ihm die Worte des Rabschake an.

Tekstuitleg van Js 36,22 .

4. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Tenach (65) . Js (27) . Js 36 (8) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,18 . (8) Js 36,22 . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk .

21. d-b-r-j . dëbhare(j) (woorden van) . dëbhârî (mijn woord) . dëbhâraj (mijn woorden) . Zie dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Jesaja : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 3 . Gr. logos (woord) . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het N.T. (331) . Tenach (259) . Pentateuch (43) . Js (9) : (1) Js 29,18 . (2) Js 36,13 . (3) Js 36,22 . (4) Js 37,4 . (5) Js 37,17 . (6) Js 51,16 . (7) Js 55,11 . (8) Js 59,13 . (9) Js 66,2 .


SEPTUAGINTA

36 1kai egeneto tou tessareskaidekatou etous basileuontos ezekiou anebè sennachèrim basileus assuriôn epi tas poleis tès ioudaias tas ochuras kai elaben autas2kai apesteilen basileus assuriôn rapsakèn ek lachis eis ierousalèm pros ton basilea ezekian meta dunameôs pollès kai estè en tô udragôgô tès kolumbèthras tès anô en tè odô tou agrou tou gnafeôs3kai exèlthen pros auton eliakim o tou chelkiou o oikonomos kai somnas o grammateus kai iôach o tou asaf o upomnèmatografos4kai eipen autois rapsakès eipate ezekia tade legei o basileus o megas basileus assuriôn ti pepoithôs ei5mè en boulè è logois cheileôn parataxis ginetai kai nun epi tini pepoithas oti apeitheis moi6idou pepoithôs ei epi tèn rabdon tèn kalaminèn tèn tethlasmenèn tautèn ep' aigupton os an ep' autèn epistèristhè eiseleusetai eis tèn cheira autou outôs estin faraô basileus aiguptou kai pantes oi pepoithotes ep' autô7ei de legete epi kurion ton theon èmôn pepoithamen8nun meichthète tô kuriô mou tô basilei assuriôn kai dôsô umin dischilian ippon ei dunèsesthe dounai anabatas ep' autous9kai pôs dunasthe apostrepsai eis prosôpon toparchou enos oiketai eisin oi pepoithotes ep' aiguptiois eis ippon kai anabatèn10kai nun mè aneu kuriou anebèmen epi tèn chôran tautèn polemèsai autèn11kai eipen pros auton eliakim kai somnas kai iôach lalèson pros tous paidas sou suristi akouomen gar èmeis kai mè lalei pros èmas ioudai+sti kai ina ti laleis eis ta ôta tôn anthrôpôn tôn epi tô teichei12kai eipen rapsakès pros autous mè pros ton kurion umôn è pros umas apestalken me o kurios mou lalèsai tous logous toutous ouchi pros tous anthrôpous tous kathèmenous epi tô teichei ina fagôsin kopron kai piôsin ouron meth' umôn ama13kai estè rapsakès kai eboèsen fônè megalè ioudai+sti kai eipen akousate tous logous tou basileôs tou megalou basileôs assuriôn14tade legei o basileus mè apatatô umas ezekias logois oi ou dunèsontai rusasthai umas15kai mè legetô umin ezekias oti rusetai umas o theos kai ou mè paradothè è polis autè en cheiri basileôs assuriôn16mè akouete ezekiou tade legei o basileus assuriôn ei boulesthe eulogèthènai ekporeuesthe pros me kai fagesthe ekastos tèn ampelon autou kai tas sukas kai piesthe udôr tou lakkou umôn17eôs an elthô kai labô umas eis gèn ôs è gè umôn gè sitou kai oinou kai artôn kai ampelônôn18mè umas apatatô ezekias legôn o theos umôn rusetai umas mè errusanto oi theoi tôn ethnôn ekastos tèn eautou chôran ek cheiros basileôs assuriôn19pou estin o theos aimath kai arfath kai pou o theos tès poleôs sepfarim mè edunanto rusasthai samareian ek cheiros mou20tis tôn theôn pantôn tôn ethnôn toutôn errusato tèn gèn autou ek tès cheiros mou oti rusetai o theos ierousalèm ek cheiros mou21kai esiôpèsan kai oudeis apekrithè autô logon dia to prostaxai ton basilea mèdena apokrithènai22kai eisèlthen eliakim o tou chelkiou o oikonomos kai somnas o grammateus tès dunameôs kai iôach o tou asaf o upomnèmatografos pros ezekian eschismenoi tous chitônas kai apèggeilan autô tous logous rapsakou


VULGAAT

36. 1 et factum est in quartodecimo anno regis Ezechiae ascendit Sennacherib rex Assyriorum super omnes civitates Iuda munitas et cepit eas 2 et misit rex Assyriorum Rabsacen de Lachis in Hierusalem ad regem Ezechiam in manu gravi et stetit in aquaeductu piscinae superioris in via agri Fullonis 3 et egressus est ad eum Eliachim filius Helciae qui erat super domum et Sobna scriba et Ioae filius Asaph a commentariis 4 et dixit ad eos Rabsaces dicite Ezechiae haec dicit rex magnus rex Assyriorum quae est ista fiducia qua confidis 5 aut quo consilio vel fortitudine rebellare disponis super quem habes fiduciam quia recessisti a me 6 ecce confidis super baculum harundineum confractum istum super Aegyptum cui si innisus fuerit homo intrabit in manu eius et perforabit eam sic Pharao rex Aegypti omnibus qui confidunt in eo 7 quod si responderis mihi in Domino Deo nostro confidimus nonne ipse est cuius abstulit Ezechias excelsa et altaria et dixit Iudae et Hierusalem coram altari isto adorabitis 8 et nunc trade te domino meo regi Assyriorum et dabo tibi duo milia equorum nec poteris ex te praebere ascensores eorum 9 et quomodo sustinebis faciem iudicis unius loci ex servis domini mei minoribus quod si confidis in Aegypto in quadriga et in equitibus 10 et nunc numquid sine Domino ascendi ad terram istam ut disperderem eam Dominus dixit ad me ascende super terram istam et disperde eam 11 et dixit Eliachim et Sobna et Ioae ad Rabsacen loquere ad servos tuos syra lingua intellegimus enim ne loquaris ad nos iudaice in auribus populi qui est super murum 12 et dixit ad eos Rabsaces numquid ad dominum tuum et ad te misit me dominus meus ut loquerer omnia verba ista et non potius ad viros qui sedent in muro ut comedant stercora sua et bibant urinam pedum suorum vobiscum 13 et stetit Rabsaces et clamavit voce magna iudaice et dixit audite verba regis magni regis Assyriorum 14 haec dicit rex non seducat vos Ezechias quia non poterit eruere vos 15 et non vobis tribuat fiduciam Ezechias super Domino dicens eruens liberabit nos Dominus non dabitur civitas ista in manu regis Assyriorum 16 nolite audire Ezechiam haec enim dicit rex Assyriorum facite mecum benedictionem et egredimini ad me et comedite unusquisque vineam suam et unusquisque ficum suam et bibite unusquisque aquam cisternae suae 17 donec veniam et tollam vos ad terram quae est ut terra vestra terram frumenti et vini terram panum et vinearum 18 ne conturbet vos Ezechias dicens Dominus liberabit nos numquid liberaverunt dii gentium unusquisque terram suam de manu regis Assyriorum 19 ubi est deus Emath et Arfad ubi est deus Seffarvaim numquid liberaverunt Samariam de manu mea 20 quis est ex omnibus diis terrarum istarum qui eruerit terram suam de manu mea ut eruat Dominus Hierusalem de manu mea 21 et siluerunt et non responderunt ei verbum mandaverat enim rex dicens ne respondeatis ei 22 et ingressus est Eliachim filius Helciae qui erat super domum et Sobna scriba et Ioae filius Asaph a commentariis ad Ezechiam scissis vestibus et nuntiaverunt ei verba Rabsacis