BIJBELBOEK Jesaja - Js -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

verzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Jesaja vers per vers : - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf .
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Js 38,1-22 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 -- Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -

Js 38,1 - Js 38,1 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
38 1egeneto de en tô kairô ekeinô emalakisthè ezekias eôs thanatou kai èlthen pros auton èsaias uios amôs o profètès kai eipen pros auton tade legei kurios taxai peri tou oikou sou apothnèskeis gar su kai ou zèsè  1 in diebus illis aegrotavit Ezechias usque ad mortem et introivit ad eum Isaias filius Amos propheta et dixit ei haec dicit Dominus dispone domui tuae quia morieris tu et non vives     1 In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: Alzo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis; want gij zult sterven, en niet leven.   [1] In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Zo spreekt de heer: Zorg voor orde in uw huis, want u gaat sterven en u zult niet in leven blijven.’   [1] Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.’   1 ¶ In die dagen is Chizkiahoe ziek geworden, tot stervens toe; als tot hem komt: Jesaja, zoon van Amots, de profeet, zegt hij tot hem: zo heeft gezegd de ENE: gebied je huis, want stervend ben je, je zult niet overleven!   1. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoç, vint lui dire : « Ainsi parle Yahvé. Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. »  

King James Bible . 38 [1] In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the LORD, Set thine house in order: for thou shalt die, and not live.
Luther-Bibel . 38 1 Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der HERR: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben.

Tekstuitleg van Js 38,1 .

8. jësja`ëjâhû (Jesaja) < jësja` (redding) + jâhû (JHWH) = redding is JHWH / JHWH is redding . Profeet (rond 740) . Taalgebruik in Tenach : jësja`ëjâhû (Jesaja) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 68 (2² X 17) OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 3 - 7 - 1 - 5 - 6 . Tenach (32) . Js (16) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 7,3 . (4) Js 13,1 . (5) Js 20,2 . (6) Js 20,3 . (7) Js 37,2 . (8) Js 37,5 . (9) Js 37,6 . (10) Js 37,21 . (11) Js 38,1 . (12) Js 38,4 . (13) Js 38,21 . (14) Js 39,3 . (15) Js 39,5 . (16) Js 39,8 . Andere boeken (16) : (1) 2 K 19,2 . (2) 2 K 19,5 . (3) 2 K 19,6 . (4) 2 K 19,20 . (5) 2 K 20,1 . (6) 2 K 20,4 . (7) 2 K 20,7 . (8) 2 K 20,8 . (9) 2 K 20,9 . (10) 2 K 20,11 . (11) 2 K 20,14 . (12) 2 K 20,16 . (13) 2 K 20,19 . (14) 1 Kr 25,15 . (15) 2 Kr 26,22 . (16) 2 Kr 32,32 .
Een vorm van jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) in Js (20) , van jesja` / jèsja` (hulp, heil, redding) in Js (5) , van jësjû`âh / jësjû`âthâh (redding, verlossing) in Js (18) .

10. ´âmôts (Amos) . Taalgebruik in Tenach : âmôts (Amos) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 137 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 6 - 9 . Tenach (13) : (1) 2 K 19,2 . (2) 2 K 19,20 . (3) 2 K 20,1 . (4) Js 1,1 . (5) Js 2,1 . (6) Js 13,1 . (7) Js 20,2 . (8) Js 37,2 . (9) Js 37,21 . (10) Js 38,1 . (11) 2 Kr 26,22 . (12) 2 Kr 32,20 . (13) 2 Kr 32,32 . In Js in 7 verzen . De zoon van Amots is de profeet Jesaja (rond 740) .
Zie werkw. ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 9 . Een vorm van ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen) in Js (3) : (1) Js 35,3 . (2) Js 41,10 . (3) Js 44,14 .
- bijvoegl. naamw. ´âmots (sterk) . Tenach (1) : Zach 6,3 .
Niet verwarren met `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenach : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 .

8. - 10. jësja`ëjâhû hannâbhî´ (Jesaja, de profeet) . Tenach (4) : (1) 2 K 19,2 . (2) 2 K 20,11 . (3) 2 K 20,14 . (4) Js 39,3 .
- jësja`ëjâhû bèn âmôts (Jesaja , zoon van Amos) . Tenach (9) : (1) 2 K 19,20 . (2) 2 K 20,1 . (3) Js 1,1 . (4) Js 20,2 . (5) Js 37,2 . (6) Js 37,21 . (7) Js 38,1 . (8) 2 Kr 26,22 . (9) 2 Kr 32,32 .
- hannâbhî´ bèn âmôts (de profeet, zoon van Amos) . Tenach (1) : 2 K 19,2 .
- bèn âmôts (zoon van Amos) . Tenach (10) : (1) 2 K 19,20 . (2) 2 K 20,1 . (3) 2 Kr 26,22 . (4) 2 Kr 32,20 . (5) 2 Kr 32,32 . (6) Js 1,1 . (7) Js 20,2 . (8) Js 37,2 . (9) Js 37,21 . (10) Js 38,1 .
- bèn âmôts hannâbhî´ (zoon van Amos, de profeet) . Tenach : (1) 2 K 20,1 . (2) 2 Kr 26,22 . (3) 2 Kr 32,20 . (4) 2 Kr 32,32 . (5) Js 37,2 . (6) Js 38,1 .

Js 38,2 - Js 38,2 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai apestrepsen ezekias to prosôpon autou pros ton toichon kai prosèuxato pros kurion  2 et convertit Ezechias faciem suam ad parietem et oravit ad Dominum    2 Toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE.   [2] Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de heer:   [2] Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER:   2 Dan draait Chizkiahoe zijn aanschijn naar de wand; hij bidt tot de ENE   2. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière à Yahvé :  

King James Bible . [2] Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the LORD,
Luther-Bibel . 2 Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum HERRN

Tekstuitleg van Js 38,2 .

Js 38,3 - Js 38,3 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3legôn mnèsthèti kurie ôs eporeuthèn enôpion sou meta alètheias en kardia alèthinè kai ta aresta enôpion sou epoièsa kai eklausen ezekias klauthmô megalô  3 et dixit obsecro Domine memento quaeso quomodo ambulaverim coram te in veritate et in corde perfecto et quod bonum est in oculis tuis fecerim et flevit Ezechias fletu magno     3 En hij zeide: Och HEERE, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer.   [3] ‘Ach heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat U behaagt.’ En Hizkia weende luid.   [3] ‘HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen.   3 en zegt: ach ENE, gedenk toch hoe ik voor uw aanschijn heb gewandeld in trouw en met een hart in vrede en wat goed is in uw ogen heb gedaan!– en Chizkiahoe weent, met groot geween. ••   3. « Ah! Yahvé, souviens-toi, de grâce, que je me suis conduit fidèlement et en toute probité de cœur devant toi, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. » Et Ézéchias versa d'abondantes larmes.  

King James Bible . [3] And said, Remember now, O LORD, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.
Luther-Bibel . 3 und sprach: Gedenke doch, HERR, wie ich vor dir in Treue und ungeteilten Herzens gewandelt bin und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr.

Tekstuitleg van Js 38,3 .

Js 38,4 - Js 38,4 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai egeneto logos kuriou pros èsaian legôn  4 et factum est verbum Domini ad Isaiam dicens     4 Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Jesaja, zeggende:   [4] Het woord van de heer kwam tot Jesaja:   [4] Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja:   4 Dan geschiedt het woord van de ENE aan Jesaja; het zegt: 4. Alors la parole de Yahvé se fit entendre à Isaïe :  

King James Bible . [4] Then came the word of the LORD to Isaiah, saying,
Luther-Bibel . 4 Da geschah das Wort des HERRN zu Jesaja:

Tekstuitleg van Js 38,4 .

1. wajëhî (en hij was) < wë + qal imperf. 3de pers. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Jesaja : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het N.T. (2450) . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Js (11) : (1) Js 7,1 . (2) Js 9,18 . (3) Js 12,2 . (4) Js 22,7 . (5) Js 36,1 . (6) Js 37,1 . (7) Js 37,38 . (8) Js 38,4 . (9) Js 48,18 . (10) Js 48,19 . (11) Js 63,8 .

5. jësja`ëjâhû (Jesaja) < jësja` (redding) + jâhû (JHWH) = redding is JHWH / JHWH is redding . Profeet (rond 740) . Taalgebruik in Tenach : jësja`ëjâhû (Jesaja) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 68 (2² X 17) OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 3 - 7 - 1 - 5 - 6 . Tenach (32) . Js (16) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 7,3 . (4) Js 13,1 . (5) Js 20,2 . (6) Js 20,3 . (7) Js 37,2 . (8) Js 37,5 . (9) Js 37,6 . (10) Js 37,21 . (11) Js 38,1 . (12) Js 38,4 . (13) Js 38,21 . (14) Js 39,3 . (15) Js 39,5 . (16) Js 39,8 . Andere boeken (16) : (1) 2 K 19,2 . (2) 2 K 19,5 . (3) 2 K 19,6 . (4) 2 K 19,20 . (5) 2 K 20,1 . (6) 2 K 20,4 . (7) 2 K 20,7 . (8) 2 K 20,8 . (9) 2 K 20,9 . (10) 2 K 20,11 . (11) 2 K 20,14 . (12) 2 K 20,16 . (13) 2 K 20,19 . (14) 1 Kr 25,15 . (15) 2 Kr 26,22 . (16) 2 Kr 32,32 .
- wîsja`ëjâhû (en Jesaja) . Tenach (3) : (1) 1 Kr 25,3 . (2) 1 Kr 26,25 . (3) 2 Kr 32,20 .
- ´èl jësja`ëjâhû (tot Jesaja) . Tenach (8) : (1) 2 K 19,2 . (2) 2 K 20,8 . (3) 2 K 20,19 . (4) Js 7,3 . (5) Js 37,2 . (6) Js 37,5 . (7) Js 38,4 . (8) Js 39,8 .
Een vorm van jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) in Js (20) , van jesja` / jèsja` (hulp, heil, redding) in Js (5) , van jësjû`âh / jësjû`âthâh (redding, verlossing) in Js (18) .

Js 38,5 - Js 38,5 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5poreuthèti kai eipon ezekia tade legei kurios o theos dauid tou patros sou èkousa tès fônès tès proseuchès sou kai eidon ta dakrua sou idou prostithèmi pros ton chronon sou etè deka pente 5 vade et dic Ezechiae haec dicit Dominus Deus David patris tui audivi orationem tuam vidi lacrimam tuam ecce ego adiciam super dies tuos quindecim annos     5 Ga henen, en zeg tot Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen;   [5] ‘Ga tegen Hizkia zeggen: “Zo spreekt de heer, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Ik zal aan uw leven vijftien jaar toevoegen;  [5] ‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven,   5 ga heen, zeggen zul je tot Chizkiahoe: zo heeft gezegd de ENE, de God van David, je vader: gehoord heb ik je gebed, gezien heb ik je tranen; zie, ik zal vijftien jaar aan je dagen toevoegen,   5. « Va dire à Ézéchias : Ainsi parle Yahvé, Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir; dans trois jours, tu monteras au Temple de Yahvé. J'ajouterai quinze années à ta vie. 

King James Bible . [5] Go, and say to Hezekiah, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.
Luther-Bibel . 5 Geh hin und sage Hiskia: So spricht der HERR, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch fünfzehn Jahre zulegen

Tekstuitleg van Js 38,5 .

9. dâwid (David) . Taalgebruik in Tenach : dâwid (David) . Getalwaarde : daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 14 (2 X 7) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenach (509) . Js (10) : (1) Js 7,2 . (2) Js 7,13 . (3) Js 9,6 . (4) Js 16,5 . (5) Js 22,9 . (6) Js 22,22 . (7) Js 29,1 . (8) Js 37,35 . (9) Js 38,5 . (10) Js 55,3 .

Js 38,6 - Js 38,6 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai ek cheiros basileôs assuriôn sôsô se kai uper tès poleôs tautès uperaspiô  6 et de manu regis Assyriorum eruam te et civitatem istam et protegam eam    6 En Ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mitsgaders deze stad; en Ik zal deze stad beschermen.   [6] Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden en Ik neem deze stad onder mijn hoede.   [6] en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen.”’   6 en uit de handpalm van Asjoers koning redden jou en deze stad; ik zal deze stad beschutten;   6. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. » 

King James Bible . [6] And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria: and I will defend this city.
Luther-Bibel . 6 und will dich samt dieser Stadt erretten aus der Hand des Königs von Assyrien und will diese Stadt beschirmen.

Tekstuitleg van Js 38,6 . Het vers Js 38,6 telt 11 woorden en 43 (priemgetal) letters . De getalwaarde van Js 38,6 is 3272 (2³ X 409) .

2. mèlèkh (koning) . Taalgebruik in Tenach : mèlèkh (koning) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 90 (2 X 3² X 5) . Structuur : 4 - 3 - 2 . Tenach (816) . Pentateuch (58) . Js (37) . Js 1-39 (34) . Js 40-55 (3) . Vanaf Js 7,1 . Js 38 (2) : (1) Js 38,6 . (2) Js 38,9 .
- hammèlèkh (de koning) . Tenach (819) . Js (13) : (1) Js 6,1 . (2) Js 6,5 . (3) Js 14,28 . (4) Js 36,2 . (5) Js 36,4 . (6) Js 36,8 . (7) Js 36,13 . (8) Js 36,14 . (9) Js 36,16 . (10) Js 36,21 . (11) Js 37,1 . (12) Js 37,5 . (13) Js 39,3 .

3. ´asjsjûr (Assur) . Taalgebruik in Tenach : ´asjsjûr (Assur) . Getalwaarde : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 OF 501 . Structuur : 1 - 3 - 2 . Tenach (124) . Pentateuch (4) . Js (36) . Js 1-35 (17) : (1) Js 7,17 . (2) Js 7,18 . (3) Js 7,20 . (4) Js 8,4 . (5) Js 8,7 . (6) Js 10,5 . (7) Js 10,12 . (8) Js 14,25 . (9) Js 19,23 . (10) Js 19,25 . (11) Js 20,1 . (12) Js 20,4 . (13) Js 20,6 . (14) Js 23,13 . (15) Js 27,13 . (16) Js 30,31 . (17) Js 31,8 . Js 36-38 (19) . Js 36 (8) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,8 . (5) Js 36,13 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . Js 37 (10) : (1) Js 37,4 . (2) Js 37,6 . (3) Js 37,8 . (4) Js 37,10 . (5) Js 37,11 . (6) Js 37,18 . (7) Js 37,21 . (8) Js 37,33 . (9) Js 37,36 . (10) Js 37,37 . Js 38 (1) Js 38,6 .
- wë´asjsjûr (en Assur) . Tenach (4) : (1) Gn 10,22 . (2) Js 52,4 . (3) Hos 11,5 . (4) 1 Kr 1,17 .

2. - 3. mèlèkh ´asjsjûr (koning van Assur) . Tenach (21) : (1) Js 7,17 . (2) Js 8,4 . (3) Js 8,7 . (4) Js 10,12 . (5) Js 20,1 . (6) Js 20,4 . (7) Js 20,6 . (8) Js 36,1 . (9) Js 36,2 . (10) Js 37,4 . (11) Js 36,13 . (12) 36,15 . (13) Js 36,18 . (14) Js 37,4 . (15) Js 37,6 . (16) Js 37,8 . (17) Js 37,10 . (18) Js 37,21 . (19) Js 37,33 . (20) Js 37,37 . (21) Js 38,6 .

Js 38,7 - Js 38,7 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7touto de soi to sèmeion para kuriou oti o theos poièsei to rèma touto  7 hoc autem tibi erit signum a Domino quia faciet Dominus verbum hoc quod locutus est     7 En dit zal u een teken zijn van den HEERE, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal:   [7] Dit is het teken dat de heer u zal geven om u te laten weten dat de heer inderdaad het woord zal nakomen dat Hij gesproken heeft.   [7] Jesaja zei: ‘De HEER geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen:   7 en dit is jou het teken van bij de ENE dat de ENE dit woord zal dóen dat hij gesproken heeft:  7. Isaïe répondit : «Voici, de la part de Yahvé, le signe qu'il fera ce qu'il a dit. 

King James Bible . [7] And this shall be a sign unto thee from the LORD, that the LORD will do this thing that he hath spoken;
Luther-Bibel . 7 Und dies sei dir das Zeichen von dem HERRN, dass der HERR tun wird, was er zugesagt hat:

Tekstuitleg van Js 38,7 .

10. haddâbhâr (het woord) < lidw. h + dâbhâr . Zie dâbhar (spreken) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. dâbhar (spreken) . dibbèr (hij sprak) : piel perfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . dâbhâr (woord, daad) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Jesaja : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) of 206 (2 X 103) . Structuur : 4 - 2 - 2 . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het N.T. (331) .h-d-b-r . Tenach (228) . Js (5) : (1) Js 2,1 . (2) Js 16,13 . (3) Js 24,3 . (4) Js 37,22 . (5) Js 38,7 .
- haddâbhâr ´äsjèr (het woord dat) . Tenach (74) . Js (3) : (1) Js 2,1 . (2) Js 16,13 . (3) Js 37,22 .
- zèh haddâbhâr ´äsjèr (dit woord dat) . Tenach (16) . Js (2) : (1) Js 16,13 . (2) Js 37,22 .
- ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenach (46) . Pentateuch (12) Js (2 / 5) : (1) Js 24,3 . (2) Js 38,7 .

Js 38,8 - Js 38,8 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8tèn skian tôn anabathmôn ous katebè o èlios tous deka anabathmous tou oikou tou patros sou apostrepsô ton èlion tous deka anabathmous kai anebè o èlios tous deka anabathmous ous katebè è skia  8 ecce ego reverti faciam umbram linearum per quas descenderat in horologio Ahaz in sole retrorsum decem lineis et reversus est sol decem lineis per gradus quos descenderat    8 Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz' zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien graden teruggekeerd, in de graden, die zij nederwaarts gegaan was.   [8] Ik laat op de trap van Achaz de schaduw* die de zon al tien treden omlaag heeft doen gaan, tien treden omhooggaan.” ’ En de zon keerde tien treden terug op de treden die ze reeds afgedaald was.   [8] ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit.   8 zie, ik laat op de traptreden de schaduw omkeren die door de zon langs Achaz’ treden is afgedaald: tien treden achteruit! Dan keert de zon tien treden terug die hij al over de treden is afgedaald. ••  8. Voici que je vais faire reculer l'ombre des degrés que le soleil a descendus sur les degrés de la chambre haute d'Achaz dix degrés en arrière.» Et le soleil recula de dix degrés, sur les degrés qu'il avait descendus. 

King James Bible . [8] Behold, I will bring again the shadow of the degrees, which is gone down in the sun dial of Ahaz, ten degrees backward. So the sun returned ten degrees, by which degrees it was gone down.
Luther-Bibel . 8 Siehe, ich will den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas zehn Striche zurückziehen, über die er gelaufen ist. Und die Sonne lief zehn Striche zurück an der Sonnenuhr, über die sie gelaufen war.

Tekstuitleg van Js 38,8 .

9. ´âchâz (Achaz) . Taalgebruik in Tenach : ´âchâz (Achaz) . Getalwaarde : aleph = 1 , chet = 8 , zajin = 7 ; totaal : 16 (2² X 2²) . Structuur : 1 - 8 - 7 . ´-ch-z . Tenach (42) . Profeten (9) : (1) Js 1,1 . (2) Js 7,1 . (3) Js 7,3 . (4) Js 7,10 . (5) Js 7,12 . (6) Js 14,28 . (7) Js 38,8 . (8) Hos 1,1 . (9) Mi 1,1 . http://nl.wikipedia.org/wiki/Achaz . Achaz (Hebreeuws voor Jahweh grijpt vast, houdt) was koning van Juda. Hij was de opvolger van zijn vader Jotam. Zijn regeerperiode wordt tegenwoordig gedateerd op 735 v.Chr. tot 715 v.Chr. of van 732 v.Chr. tot 716 v.Chr.. Buiten de Bijbel is niet veel bekend over het leven van Achaz. In de Bijbel is over zijn leven te lezen in onder meer 2 Koningen 16, Jesaja 7-9 en 2 Kronieken 28. Achaz wordt in de Bijbel beschreven als een slechte en zwakke koning. Hij kwam op twintigjarige leeftijd op de troon. Hij stapte over naar de godsdienst van omliggende volken en liet in het hele land offerplaatsen voor hun goden oprichten. Hij offerde zelfs één of meerdere van zijn eigen zonen. Op politiek gebied kwam Achaz snel in de problemen toen koning Resin van Aram (met als hoofdstad Damascus) en koning Pekach van Israël een coalitie sloten en gezamenlijk tegen Juda ten strijde trokken. Achaz zag zich gedwongen hulp in te roepen van koning Tiglat-Pileser van Assyrië. Achaz betaalde grote sommen goud en zilver voor deze hulp en Juda werd feitelijk een vazalstaat van Assyrië. Tiglat-Pileser veroverde hierop Damascus en liet koning Resin ter dood brengen. In 722 v.Chr. veroverden de Assyriërs ook het koninkrijk Israël en werden de inwoners verbannen. Tijdens de regeerperiode van Achaz voerden de profeten Jesaja, Hosea en Micha oppositie tegen zijn beleid op religieus gebied. Volgens de bijbel stierf Achaz op 35-jarige leeftijd. Hij werd begraven in Jeruzalem. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hizkia.
- Van Wieringen (2009) , p. 38 : " Wanneer de schadwuen langer worden , valt de nacht . Dit vallen is overdrachtelijk gebruikt voor de benarde situatie waarin persoange Hizkia zich bevindt . Door de eigennaam Achaz te gebruiken roept de tekst de vergelijkbare situatie op van het personage Achaz in Js 7,1-17 . "

Js 38,9 - Js 38,9 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9proseuchè ezekiou basileôs tès ioudaias ènika emalakisthè kai anestè ek tès malakias autou  9 scriptura Ezechiae regis Iuda cum aegrotasset et convaluisset de infirmitate sua     9 Dit is het schrift van Hizkia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was.   [9] Gedicht van Hizkia, koning van Juda, bij zijn genezing.   [9] Een stil gebed* van koning Hizkia van Juda, toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde.   9 ¶ Geschrift van Chizkiahoe, koning van Juda,– toen hij ziek was geworden en uit zijn ziekte herleefde.   9. Cantique d'Ezéchias, roi de Juda, lors de la maladie dont il fut guéri  

King James Bible . [9] The writing of Hezekiah king of Judah, when he had been sick, and was recovered of his sickness:
Luther-Bibel . 9 Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war:

Tekstuitleg van Js 38,9 . Het vers Js 38,9 telt 7 woorden en 33 (3 X 11) letters . De getalwaarde van Js 38,9 is 1322 (2 X 661) .

1. mikhëthabh (geschrift) . Taalgebruik in Tenach : mikhëthabh (geschrift) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , kaph = 11 of 20 , thaw = 22 of 400 , beth = 2 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 462 (2 X 3 X 7 X 11) . Structuur : 4 - 2 - 4 - 2 . Tenach (4) : (1) Ex 32,16 . (2) Ex 39,30 . (3) Js 38,9 . (4) 2 Kr 21,12 .
- bëmikhëthabh (in een geschrift) . Tenach (2) : (1) Ezr 1,1 . (2) 2 Kr 36,22 .
De opschriften in het boek Jesaja geven het type tekst aan . Er zijn twaalf opschriften ; er zijn vier types tekst : (1) chäzôn (visioen, gezicht) . (2) het haddâbhâr (het woord) . (3) mashshâ´ (profetie, godsspraak) . (4) mikhëthabh (geschrift) .
Het eerste woord van het opschrift in Js 1,1 duidt het type tekst aan : chäzôn (visioen, gezicht) . In het tweede opschrift in Js 2,1 is het type tekst haddâbhâr (het woord) . In negen andere opschriften : (1) Js 13,1 . (2) Js 15,1 . (3) Js 17,1 . (4) Js 19,1 . (5) Js 21,1 . (6) Js 21,11 . (7) Js 21,13 . (8) Js 22,1 . (9) Js 23,1 is het type tekst mashshâ´ (profetie, godsspraak) . In het opschrift van Js 38,9 is het type tekst mikhëthabh (geschrift) .
De verzen Js 2,1a en Js 13,1b : ´äsjèr châzâh jësja`ëjâhû bèn âmôts (dat Jesaja zoon van Amots zag) gelijken zeer sterk op Js 1,1a : chäzôn jësja`ëjâhû bèn âmôts ´äsjèr châzâh (visioen van Jesaja zoon van Amots dat hij zag) . Op basis van deze 3 uitgebreide opschriften zouden we Js 1-39 kunnen indelen in : 1. Js 1 . 2. Js 2-12 . 3. Js 13-39 .
Dit opschrift leidt de uiteenzettende tekst Js 38,10-20 in . Het houdt het geschrift binnen het verhalend geheel Js 36-39 .

2. chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Tenach : chizëqijjâhû (Hizkia) . Taalgebruik in Jesaja : chizëqijjâhû (Hizkia) . Getalwaarde : chet = 8 , zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , jod = 10 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 55 (5 X 11) of 131 (priemgetal) . Structuur : 8 - 7 - 1 - 5 - 6 . Betekenis : chizëqijjâhû (Hizkia) < châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) . Taalgebruik in Tenach : châzaq (sterk / vast zijn, overweldigen, vasthouden) + jahû = JHWH . JHWH bevestigt : maakt sterk . Tenach (65) . Js (28) . Js 36 (9) . Js 37 (8) . Js 38 (5) . Js 39 (6) . Js 36 (9) : (1) Js 36,1 . (2) Js 36,2 . (3) Js 36,4 . (4) Js 36,7 . (5) Js 36,14 . (6) Js 36,15 . (7) Js 36,16 . (8) Js 36,18 . (9) Js 36,22 . Js 37 (8) : (1) Js 37,1 . (2) Js 37,3 . (3) Js 37,5 . (4) Js 37,9 . (5) Js 37,10 . (6) Js 37,14 . (7) Js 37,15 . (8) Js 37,21 . Js 38 (5) : (1) Js 38,1 . (2) Js 38,2 . (3) Js 38,3 . (4) Js 38,5 . (5) Js 38,22 . Js 39 (6) : (1) Js 39,1 . (2) Js 39,2 . (3) Js 39,3 . (4) Js 39,4 . (5) Js 39,5 . (6) Js 39,8 .
- lëchizëqijjâhû (aan Hizkia) . Tenach (1) : Js 38,9 .
Zie ook `uzzijjâh (Uzzia) . Taalgebruik in Tenach : `uzzijjâh (Uzzia) . Tenach (6) : (1) 2 K 15,30 . (2) Hos 1,1 . (3) Am 1,1 . (4) Zach 14,5 . (5) Neh 11,4 . (6) 1 Kr 6,9 . bèn `uzzijjâh (zoon van Uzzia) . Tenach (2) : (1) Neh 11,4 . (2) 1 Kr 6,9 .

3. mèlèkh (koning) . Taalgebruik in Tenach : mèlèkh (koning) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 90 (2 X 3² X 5) . Structuur : 4 - 3 - 2 . Tenach (816) . Pentateuch (58) . Js (37) . Js 1-39 (34) . Js 40-55 (3) . Vanaf Js 7,1 . Js 38 (2) : (1) Js 38,6 . (2) Js 38,9 .
- hammèlèkh (de koning) . Tenach (819) . Js (13) : (1) Js 6,1 . (2) Js 6,5 . (3) Js 14,28 . (4) Js 36,2 . (5) Js 36,4 . (6) Js 36,8 . (7) Js 36,13 . (8) Js 36,14 . (9) Js 36,16 . (10) Js 36,21 . (11) Js 37,1 . (12) Js 37,5 . (13) Js 39,3 .

4. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenach : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , daleth = 4 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 4 . Tenach (633) . Js (20) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 5,3 . (4) Js 5,7 . (5) Js 7,1 . (6) Js 7,17 . (7) Js 9,20 . (8) Js 11,12 . (9) Js 11,13 . (10) Js 19,17 . (11) Js 22,8 . (12) Js 22,21 . (13) Js 26,1 . (14) Js 36,1 . (15) Js 37,10 . (16) Js 37,31 . (17) Js 38,9 . (18) Js 40,9 . (19) Js 44,26 . (20) Js 48,1 .

3. - 4. mèlèkh jëhûdâh (koning van Juda) . Tenach (149) . Js (3) : (1) Js 7,1 . (2) Js 37,10 . (3) Js 38,9 .

Js 38,10 - Js 38,10 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10egô eipa en tô upsei tôn èmerôn mou en pulais adou kataleipsô ta etè ta epiloipa  10 ego dixi in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi quaesivi residuum annorum meorum     10 Ik zeide: Vanwege de afsnijding mijner dagen, zal ik tot de poorten des grafs heengaan, ik word beroofd van het overige mijner jaren.   [10] Ik dacht: op de helft van mijn dagen moet ik heengaan, ik ben ertoe veroordeeld de rest van mijn jaren door te brengen binnen de poorten van het dodenrijk.   [10] Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk.  10 Zelf zei ik al: op de helft van mijn dagen moet ik gaan door de poorten van de hel,– ik ben daar ingelijfd voor de rest van mijn jaren!–   10. Je disais : Au midi de mes jours, je m'en vais, aux portes du shéol je serai gardé pour le reste de mes ans.  

King James Bible . [10] I said in the cutting off of my days, I shall go to the gates of the grave: I am deprived of the residue of my years.
Luther-Bibel . 10 Ich sprach: Nun muss ich zu des Totenreiches Pforten fahren in der Mitte meines Lebens, da ich doch gedachte, noch länger zu leben.

Tekstuitleg van Js 38,10 .

Js 38,11 - Js 38,11 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11eipa ouketi mè idô to sôtèrion tou theou epi tès gès ouketi mè idô anthrôpon  11 dixi non videbo Dominum Dominum in terra viventium non aspiciam hominem ultra et habitatorem quievit     11 Ik zeide: Ik zal den HEERE niet meer zien, den HEERE, in het land der levenden; ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld.   [11] Ik dacht: in het land van de levenden zal ik de heer nooit meer aanschouwen; ik zal geen mens meer zien als ik bij de bewoners van de onderwereld ben.   [11] Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien in het land der levenden, of ooit nog een mens aanschouwen daar waar alles zijn einde vindt.   11 ik zei al: ik zal de ENE niet meer zien, de ENE, in het land der levenden,– ik zal geen mens meer aankijken bij wie in de onderwereld neerzitten;   11. Je disais : Je ne verrai pas Yahvé sur la terre des vivants, je n'aurai plus un regard pour personne parmi les habitants du monde.  

King James Bible . [11] I said, I shall not see the LORD, even the LORD, in the land of the living: I shall behold man no more with the inhabitants of the world.
Luther-Bibel . 11 Ich sprach: Nun werde ich den HERRN nicht mehr schauen im Lande der Lebendigen, nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen mit denen, die auf der Welt sind.

Tekstuitleg van Js 38,11 .

Js 38,12 - Js 38,12 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ek tès suggeneias mou katelipon to loipon tès zôès mou exèlthen kai apèlthen ap' emou ôsper o kataluôn skènèn pèxas to pneuma mou par' emoi egeneto ôs istos erithou eggizousès ektemein en tè èmera ekeinè paredothèn  12 generatio mea ablata est et convoluta est a me quasi tabernaculum pastorum praecisa est velut a texente vita mea dum adhuc ordirer succidit me de mane usque ad vesperam finies me     12 Mijn levenstijd is weggetogen, en van mij weggevoerd gelijk eens herders hut; ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web; Hij zal mij afsnijden, als van den drom; van den dag tot den nacht zult Gij mij ten einde gebracht hebben.   [12] Mijn woning wordt neergehaald en van mij weggerukt als de tent van een herder. U rolt mijn leven op als een stuk linnen dat een wever afsnijdt van het getouw. Heel de dag door, tot in de nacht, laat U mij wegkwijnen.   [12] Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een herder; ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek, hij heeft mijn draad afgesneden. Dag en nacht staat u mij naar het leven,  12 mijn levensloop is opgebroken, van mij weggevoerd als de tent van mijn herder,– gij hebt mijn leven opgerold als een wever, van het getouw knipte hij mij af, van dag tot nacht hebt gij mij tot vrede gedwongen;   12. Ma demeure est arrachée, jetée loin de moi, comme une tente de bergers; comme un tisserand j'ai enroulé ma vie, il m'a séparé de la chaîne. Du point du jour jusqu'à la nuit tu m'as achevé;  

King James Bible . [12] Mine age is departed, and is removed from me as a shepherd's tent: I have cut off like a weaver my life: he will cut me off with pining sickness: from day even to night wilt thou make an end of me.
Luther-Bibel . 12 Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt hab ich mein Leben wie ein Weber; er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis;

Tekstuitleg van Js 38,12 .

Js 38,13 - Js 38,13 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13eôs prôi ôs leonti outôs ta osta mou sunetripsen apo gar tès èmeras eôs tès nuktos paredothèn  13 sperabam usque ad mane quasi leo sic contrivit omnia ossa mea de mane usque ad vesperam finies me     13 Ik stelde mij voor tot den morgenstond toe; gelijk een leeuw, alzo zal Hij al mijn beenderen breken; van den dag tot den nacht zult Gij mij ten einde gebracht hebben.   [13] Tot aan de ochtend word ik uitgemergeld; als een leeuw vermorzelt Hij al mijn botten. Heel de dag door, tot in de nacht, laat U mij wegkwijnen.   [13] weerloos lig ik tot het ochtendgloren, als een leeuw breekt u al mijn botten. Dag en nacht staat u mij naar het leven,  13 ik schreeuwde om hulp tot aan de ochtend; als een leeuw, zo brak hij al mijn beenderen,– van dag tot nacht hebt gij mij tot vrede gedwongen;   13. j'ai crié jusqu'au matin; comme un lion, c'est ainsi qu'il broie tous mes os, du point du jour jusqu'à la nuit tu m'as achevé.  

King James Bible . [13] I reckoned till morning, that, as a lion, so will he break all my bones: from day even to night wilt thou make an end of me.
Luther-Bibel . 13 bis zum Morgen schreie ich um Hilfe; aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe; Tag und Nacht gibst du mich preis.

Tekstuitleg van Js 38,13 .

Js 38,14 - Js 38,14 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14ôs chelidôn outôs fônèsô kai ôs peristera outôs meletèsô exelipon gar mou oi ofthalmoi tou blepein eis to upsos tou ouranou pros ton kurion os exeilato me  14 sicut pullus hirundinis sic clamabo meditabor ut columba adtenuati sunt oculi mei suspicientes in excelsum Domine vim patior sponde pro me     14 Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik; ik kirde als een duif; mijn ogen verhieven zich omhoog; o HEERE! ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.   [14] Mijn gekerm is als het piepen van een zwaluw, van een lijster, als het kirren van een duif. Mijn ogen kijken uitgeput omhoog. Heer, ik word gekweld, kom voor mij op!  [14] ik piep als een gierzwaluw,* ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog: ‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’   14 als een zwaluw, een kraanvogel, zo piepte ik, ik koerde als de duif; mijn ogen smachtten naar den hoge: mijn Heer, ik word verdrukt, weest gij mijn borg!–   14. Comme l'hirondelle, je pépie, je gémis comme la colombe, mes yeux faiblissent à regarder en haut. Seigneur je suis accablé, viens à mon aide.  

King James Bible . [14] Like a crane or a swallow, so did I chatter: I did mourn as a dove: mine eyes fail with looking upward: O LORD, I am oppressed; undertake for me.
Luther-Bibel . 14 Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben: Herr, ich leide Not, tritt für mich ein!

Tekstuitleg van Js 38,14 .

Js 38,15 - Js 38,15 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai afeilato mou tèn odunèn tès psuchès 15 quid dicam aut quid respondebit mihi cum ipse fecerit recogitabo omnes annos meos in amaritudine animae meae     15 Wat zal ik spreken? Gelijk Hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan; ik zal nu al zoetjes voorttreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel.   [15] Wat kan ik zeggen, hoe kan ik de heer aanspreken nu Hij voor mij optreedt? Ik kan mijn leven vervolgen ondanks de geleden ellende.   [15] Wat zal ik nog zeggen? Wat hij mij beloofd heeft, doet hij ook. Ik zou mijn levensweg hebben vervolgd, gebukt onder mijn bittere lot.   15 wat zal ik nu spreken?– wat hij mij heeft toegezegd, dat heeft hij gedaan; ik kan verder, al mijn jaren, ondanks de bitterheid van mijn ziel;   15. Comment parlerai-je et que lui dirai-je? Car c'est lui qui agit. Je m'avancerai toutes mes années durant dans l'amertume de mon âme.  

King James Bible . [15] What shall I say? he hath both spoken unto me, and himself hath done it: I shall go softly all my years in the bitterness of my soul.
Luther-Bibel . 15 Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan! Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele.

Tekstuitleg van Js 38,15 .

Js 38,16 - Js 38,16 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kurie peri autès gar anèggelè soi kai exègeiras mou tèn pnoèn kai paraklètheis ezèsa  16 Domine sic vivitur et in talibus vita spiritus mei corripies me et vivificabis me     16 Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest; want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.   [16] Heer, van zulke ervaringen kunnen mensen leven, ook mijn eigen leven wekken ze weer op. Houd mij gezond en laat mij leven.   [16] Maar mijn Heer zei: ‘Tijd om te leven!’ Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven.   16 mijn Heer, ondanks zichzelf zullen zij leven,– en in dit alles ligt het leven van mijn geest: gij hebt mij gezond gemaakt en doet mij leven!–   16. Le Seigneur est sur eux, ils vivent et tout ce qui est en eux est vie de son esprit. Tu me guériras, fais-moi vivre.  

King James Bible . [16] O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit: so wilt thou recover me, and make me to live.
Luther-Bibel . 16 Herr, lass mich wieder genesen und leben!

Tekstuitleg van Js 38,16 .

Js 38,17 - Js 38,17 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17eilou gar mou tèn psuchèn ina mè apolètai kai aperripsas opisô mou pasas tas amartias mou  17 ecce in pace amaritudo mea amarissima tu autem eruisti animam meam ut non periret proiecisti post tergum tuum omnia peccata mea     17 Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest; maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.   [17] Mijn ellende is veranderd in vrede, U hebt mij genezen, mij uit het graf en van de ondergang gered. Want al mijn zonden hebt U weggedaan, U hebt ze de rug toegekeerd.   [17] Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor het zinloze graf,* u hebt mijn zonden weggedaan.   17 geworden tot vrede is wat mij bitter was, zo bitter: gij hebt mijn ziel onthouden aan de groeve der vertering, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen;   17. Voici que mon amertume se change en bien-être. C'est toi qui as préservé mon âme de la fosse du néant, tu as jeté derrière toi tous mes péchés.  

King James Bible . [17] Behold, for peace I had great bitterness: but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption: for thou hast cast all my sins behind thy back.
Luther-Bibel . 17 Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück.

Tekstuitleg van Js 38,17 .

Js 38,18 - Js 38,18 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ou gar oi en adou ainesousin se oude oi apothanontes eulogèsousin se oude elpiousin oi en adou tèn eleèmosunèn sou  18 quia non infernus confitebitur tibi neque mors laudabit te non expectabunt qui descendunt in lacum veritatem tuam     18 Want het graf zal U niet loven, de dood zal U niet prijzen; die in den kuil nederdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen.   [18] Het dodenrijk* brengt U geen lof, de doden prijzen U niet. Wie in het graf is afgedaald hoopt niet meer op uw trouw.   [18] Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw.   18 want het dodenrijk zal u niet danken, de dood u niet loven,– die neergedaald zijn in de put verwachten niets van uw trouw;   18. Ce n'est pas le shéol qui te loue, ni la mort qui te célèbre. Ils n'espèrent plus en ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse.  

King James Bible . [18] For the grave cannot praise thee, death can not celebrate thee: they that go down into the pit cannot hope for thy truth.
Luther-Bibel . 18 Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue;

Tekstuitleg van Js 38,18 .

Js 38,19 - Js 38,19 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19oi zôntôs eulogèsousin se on tropon kagô apo gar tès sèmeron paidia poièsô a anaggelousin tèn dikaiosunèn sou  19 vivens vivens ipse confitebitur tibi sicut et ego hodie pater filiis notam faciet veritatem tuam     19 De levende, de levende, die zal U loven, gelijk ik heden doe; de vader zal den kinderen Uw waarheid bekend maken.   [19] Alleen levende mensen kunnen U loven, zoals ik vandaag doe. Alleen een vader maakt zijn zonen bekend met uw trouw.   [19] Maar hij die leeft – leeft! – zal u loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw u bent.   19 de levende!, de levende, die zal u danken, zoals ik heden doe; een vader zal zijn zonen doen kennen uw trouw;  19. Le vivant, le vivant lui seul te loue, comme moi aujourd'hui. Le père à ses fils fait connaître ta fidélité.  

King James Bible . [19] The living, the living, he shall praise thee, as I do this day: the father to the children shall make known thy truth.
Luther-Bibel . 19 sondern allein, die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund.

Tekstuitleg van Js 38,19 .

Js 38,20 - Js 38,20 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kurie tès sôtèrias mou kai ou pausomai eulogôn se meta psaltèriou pasas tas èmeras tès zôès mou katenanti tou oikou tou theou  20 Domine salvum me fac et psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitae nostrae in domo Domini     20 De HEERE was gereed om mij te verlossen; daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen; al de dagen onzes levens, in het huis des HEEREN.   [20] De heer is er om mij te redden; daarom zullen wij op de snaren spelen in het huis van de heer, alle dagen dat wij leven.   [20] De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven.   20 de ENE heeft besloten om mij te bevrijden,– laten we mijn snarenspel spelen al de dagen van ons leven bij het huis van de ENE !   20. Yahvé, viens à mon aide, et nous ferons résonner nos harpes tous les jours de notre vie dans le Temple de Yahvé. 

King James Bible . [20] The LORD was ready to save me: therefore we will sing my songs to the stringed instruments all the days of our life in the house of the LORD.
Luther-Bibel . 20 Der HERR hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben, im Hause des HERRN!

Tekstuitleg van Js 38,20 .

Js 38,21 - Js 38,21 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai eipen èsaias pros ezekian labe palathèn ek sukôn kai tripson kai kataplasai kai ugiès esè  21 et iussit Isaias ut tollerent massam de ficis et cataplasmarent super vulnus et sanaretur     21 Jesaja nu had gezegd: Laat men nemen een klomp vijgen, en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen.   [21] Jesaja had gezegd: ‘Haal een vijgenkoek en leg die op zijn gezwel, dan zal hij opleven.’   [21] Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen en de ontstoken plek ermee in te wrijven, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg.   21 Jesaja heeft gezegd: ze zullen een klomp vijgen aandragen,– wrijven ze die over de zweer dan zal hij herleven!  21. Isaïe dit : «Qu'on apporte un pain de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et il vivra.» 

King James Bible . [21] For Isaiah had said, Let them take a lump of figs, and lay it for a plaister upon the boil, and he shall recover.
Luther-Bibel . 21 Und Jesaja sprach, man solle ein Pflaster von Feigen nehmen und auf sein Geschwür legen, dass er gesund würde.

Tekstuitleg van Js 38,21 .

2. jësja`ëjâhû (Jesaja) < jësja` (redding) + jâhû (JHWH) = redding is JHWH / JHWH is redding . Profeet (rond 740) . Taalgebruik in Tenach : jësja`ëjâhû (Jesaja) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 68 (2² X 17) OF 401 (priemgetal) . Structuur : 1 - 3 - 7 - 1 - 5 - 6 . Tenach (32) . Js (16) : (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 7,3 . (4) Js 13,1 . (5) Js 20,2 . (6) Js 20,3 . (7) Js 37,2 . (8) Js 37,5 . (9) Js 37,6 . (10) Js 37,21 . (11) Js 38,1 . (12) Js 38,4 . (13) Js 38,21 . (14) Js 39,3 . (15) Js 39,5 . (16) Js 39,8 . Andere boeken (16) : (1) 2 K 19,2 . (2) 2 K 19,5 . (3) 2 K 19,6 . (4) 2 K 19,20 . (5) 2 K 20,1 . (6) 2 K 20,4 . (7) 2 K 20,7 . (8) 2 K 20,8 . (9) 2 K 20,9 . (10) 2 K 20,11 . (11) 2 K 20,14 . (12) 2 K 20,16 . (13) 2 K 20,19 . (14) 1 Kr 25,15 . (15) 2 Kr 26,22 . (16) 2 Kr 32,32 .
Een vorm van jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) in Js (20) , van jesja` / jèsja` (hulp, heil, redding) in Js (5) , van jësjû`âh / jësjû`âthâh (redding, verlossing) in Js (18) .

Js 38,22 - Js 38,22 . Ziekte en genezing van Hizkia - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 38 -- Js 38,1-22 - - Js 38,1 - Js 38,2 - Js 38,3 - Js 38,4 - Js 38,5 - Js 38,6 - Js 38,7 - Js 38,8 - Js 38,9 - Js 38,10 - Js 38,11 - Js 38,12 - Js 38,13 - Js 38,14 - Js 38,15 - Js 38,16 - Js 38,17 - Js 38,18 - Js 38,19 - Js 38,20 - Js 38,21 - Js 38,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai eipen ezekias touto to sèmeion oti anabèsomai eis ton oikon kuriou tou theou 22 et dixit Ezechias quod erit signum quia ascendam in domo Domini     22 En Hizkia had gezegd: Welk zal het teken zijn, dat ik ten huize des HEEREN zal opgaan?   [22] Daarop had Hizkia gevraagd: ‘Aan welk teken kan ik zien dat ik weer naar het huis van de heer zal opgaan?’   [22] Hij vroeg: ‘Krijg ik van de HEER ook een teken dat ik weer naar de tempel zal kunnen gaan?’  22 Chizkiahoe heeft gezegd: wát is het teken,– dat ik weer opklim naar het huis van de ENE?   22. Ezéchias dit : «A quel signe connaîtrai-je que je monterai au Temple de Yahvé?» 

King James Bible . [22] Hezekiah also had said, What is the sign that I shall go up to the house of the LORD?
Luther-Bibel . 22 Hiskia aber sprach: Was ist das Zeichen, dass ich wieder zum Hause des HERRN hinaufgehen kann?

Tekstuitleg van Js 38,22 .


SEPTUAGINTA

38 1egeneto de en tô kairô ekeinô emalakisthè ezekias eôs thanatou kai èlthen pros auton èsaias uios amôs o profètès kai eipen pros auton tade legei kurios taxai peri tou oikou sou apothnèskeis gar su kai ou zèsè2kai apestrepsen ezekias to prosôpon autou pros ton toichon kai prosèuxato pros kurion3legôn mnèsthèti kurie ôs eporeuthèn enôpion sou meta alètheias en kardia alèthinè kai ta aresta enôpion sou epoièsa kai eklausen ezekias klauthmô megalô4kai egeneto logos kuriou pros èsaian legôn5poreuthèti kai eipon ezekia tade legei kurios o theos dauid tou patros sou èkousa tès fônès tès proseuchès sou kai eidon ta dakrua sou idou prostithèmi pros ton chronon sou etè deka pente6kai ek cheiros basileôs assuriôn sôsô se kai uper tès poleôs tautès uperaspiô7touto de soi to sèmeion para kuriou oti o theos poièsei to rèma touto8tèn skian tôn anabathmôn ous katebè o èlios tous deka anabathmous tou oikou tou patros sou apostrepsô ton èlion tous deka anabathmous kai anebè o èlios tous deka anabathmous ous katebè è skia9proseuchè ezekiou basileôs tès ioudaias ènika emalakisthè kai anestè ek tès malakias autou10egô eipa en tô upsei tôn èmerôn mou en pulais adou kataleipsô ta etè ta epiloipa11eipa ouketi mè idô to sôtèrion tou theou epi tès gès ouketi mè idô anthrôpon12ek tès suggeneias mou katelipon to loipon tès zôès mou exèlthen kai apèlthen ap' emou ôsper o kataluôn skènèn pèxas to pneuma mou par' emoi egeneto ôs istos erithou eggizousès ektemein en tè èmera ekeinè paredothèn13eôs prôi ôs leonti outôs ta osta mou sunetripsen apo gar tès èmeras eôs tès nuktos paredothèn14ôs chelidôn outôs fônèsô kai ôs peristera outôs meletèsô exelipon gar mou oi ofthalmoi tou blepein eis to upsos tou ouranou pros ton kurion os exeilato me15kai afeilato mou tèn odunèn tès psuchès16kurie peri autès gar anèggelè soi kai exègeiras mou tèn pnoèn kai paraklètheis ezèsa17eilou gar mou tèn psuchèn ina mè apolètai kai aperripsas opisô mou pasas tas amartias mou18ou gar oi en adou ainesousin se oude oi apothanontes eulogèsousin se oude elpiousin oi en adou tèn eleèmosunèn sou19oi zôntôs eulogèsousin se on tropon kagô apo gar tès sèmeron paidia poièsô a anaggelousin tèn dikaiosunèn sou20kurie tès sôtèrias mou kai ou pausomai eulogôn se meta psaltèriou pasas tas èmeras tès zôès mou katenanti tou oikou tou theou21kai eipen èsaias pros ezekian labe palathèn ek sukôn kai tripson kai kataplasai kai ugiès esè22kai eipen ezekias touto to sèmeion oti anabèsomai eis ton oikon kuriou tou theou


VULGAAT

1 in diebus illis aegrotavit Ezechias usque ad mortem et introivit ad eum Isaias filius Amos propheta et dixit ei haec dicit Dominus dispone domui tuae quia morieris tu et non vives 2 et convertit Ezechias faciem suam ad parietem et oravit ad Dominum 3 et dixit obsecro Domine memento quaeso quomodo ambulaverim coram te in veritate et in corde perfecto et quod bonum est in oculis tuis fecerim et flevit Ezechias fletu magno 4 et factum est verbum Domini ad Isaiam dicens 5 vade et dic Ezechiae haec dicit Dominus Deus David patris tui audivi orationem tuam vidi lacrimam tuam ecce ego adiciam super dies tuos quindecim annos 6 et de manu regis Assyriorum eruam te et civitatem istam et protegam eam 7 hoc autem tibi erit signum a Domino quia faciet Dominus verbum hoc quod locutus est 8 ecce ego reverti faciam umbram linearum per quas descenderat in horologio Ahaz in sole retrorsum decem lineis et reversus est sol decem lineis per gradus quos descenderat 9 scriptura Ezechiae regis Iuda cum aegrotasset et convaluisset de infirmitate sua 10 ego dixi in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi quaesivi residuum annorum meorum 11 dixi non videbo Dominum Dominum in terra viventium non aspiciam hominem ultra et habitatorem quievit 12 generatio mea ablata est et convoluta est a me quasi tabernaculum pastorum praecisa est velut a texente vita mea dum adhuc ordirer succidit me de mane usque ad vesperam finies me 13 sperabam usque ad mane quasi leo sic contrivit omnia ossa mea de mane usque ad vesperam finies me 14 sicut pullus hirundinis sic clamabo meditabor ut columba adtenuati sunt oculi mei suspicientes in excelsum Domine vim patior sponde pro me 15 quid dicam aut quid respondebit mihi cum ipse fecerit recogitabo omnes annos meos in amaritudine animae meae 16 Domine sic vivitur et in talibus vita spiritus mei corripies me et vivificabis me 17 ecce in pace amaritudo mea amarissima tu autem eruisti animam meam ut non periret proiecisti post tergum tuum omnia peccata mea 18 quia non infernus confitebitur tibi neque mors laudabit te non expectabunt qui descendunt in lacum veritatem tuam 19 vivens vivens ipse confitebitur tibi sicut et ego hodie pater filiis notam faciet veritatem tuam 20 Domine salvum me fac et psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitae nostrae in domo Domini 21 et iussit Isaias ut tollerent massam de ficis et cataplasmarent super vulnus et sanaretur 22 et dixit Ezechias quod erit signum quia ascendam in domo Domini