JESAJA 43 - Js 43 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1043.htm -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=43&page=43 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 43 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,22-28 -- Js 43,16-21 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,

Uitleg vers per vers : - Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 - Js 43,8 - Js 43,9 - Js 43,10 - Js 43,11 - Js 43,12 - Js 43,13 - Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 - Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf .
Literatuur
Liturgisch gebruik
- Js 43,16-21 : 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- taalgebruik -

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


- Js 42,1-7 : Wees niet bang .
- Js 43,8-13 : De Heer alleen is God .
- Js 43,14-21 : De nieuwe uittocht .
- Js 43,22-28 : Waarom de Heer zijn volk strafte .

Js 42,1-7 : Wees niet bang - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 -

Js 43,1 - Js 43,1 : Wees niet bang - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
kai nun outôs legei kurios o theos o poièsas se iakôb o plasas se israèl mè fobou oti elutrôsamèn se ekalesa se to onoma sou emos ei su  1 et nunc haec dicit Dominus creans te Iacob et formans te Israhel noli timere quia redemi te et vocavi nomine tuo meus es tu    1 Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.   [1] ‘Maar’, zo spreekt de heer, uw schepper, o Jakob, die u, Israël, heeft gevormd, ‘wees niet bang, want Ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij.   [1] Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!   1 ¶ Maar nu, zo heeft gezegd de ENE, die jou schiep, o Jakob, die jou vorm gaf, Israël: vrees niet, want ik heb je verlost, ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van mij!  1. Et maintenant, ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom : tu es à moi.  

King James Bible . [1] But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.
Luther-Bibel . 1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!

Tekstuitleg van Js 43,1 . Het vers Js 43,1 telt 16 (2² X 2²) woorden en 59 letters . De getalwaarde van Js 43,1 is 4700 (2² X 5é X 47) .

Js 43,1.1. wë`aththâh (en nu) . Zie : Taalgebruik in Tenach : `aththâh (nu) . Tenach (266) . Js (15) : (1) Js 1,21 . (2) Js 5,3 . (3) Js 5,5 . (4) Js 16,14 . (5) Js 28,22 . (6) Js 36,8 . (7) Js 36,10 . (8) Js 37,20 . (9) Js 43,1 . (10) Js 44,1 . (11) Js 47,8 . (12) Js 48,16 . (13) Js 49,5 . (14) Js 52,5 . (15) Js 64,7 .

Js 43,1.2. koh (zo) . Taalgebruik in Tenach : koh (zo) . Taalgebruik in Jesaja : koh (zo) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 25 (5²) . Structuur : 2 - 5 . Gr. houtôs (zo) . Taalgebruik in de LXX : houtos (zo) . Taalgebruik in het N.T. : houtos (zo) . Lat. sic . Ned. zo . D. so . E. thus . Fr. ainsi < ains - si . ainsi (ante) -> antius sic .Tenach (531) . Js (51) . Js 1-39 (24) . Js 40-66 (27) . Js 43 (3) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 .

Js 43,1.3. אמר = ´-m-r . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. אָמַר = ´âmar (hij zegt) . (2) act. qal imperf. 1ste pers. enk. אֹמַר = ´omar (ik zeg) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (790) . Pentateuch (84) . Eerdere Profeten (122) . Latere Profeten (385) . 12 Kleine Profeten (92) . Geschriften (107) . Js 1-39 (30) . Js 40-55 (35) . Js 56-66 (16) . Js 43 (4) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,6 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 .

´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) . ´-m-r . Tenach (790) . Pentateuch (84) . Js (81) . Js 1-39 (30) . Js 40-55 (35) . Js 56-66 (16) . Js 43 (4) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,6 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 .

Js 43,1.4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Tenach (5193) . Js (366) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 .

Js 43,1.2. - 4. כֹּה אָמַר יהוה = koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenakh (247) . Ex (10) : (1) Ex 4,22 . (2) Ex 5,1 . (3) Ex 7,17 (1ste plaag) . (4) Ex 7,26 (2de plaag) . (5) Ex 8,16 (4de plaag) . (6) Ex 9,1 (5de plaag) . (7) Ex 9,13 (7de plaag) . (8) Ex 10,3 (8ste plaag) . (9) Ex 11,4 (10de plaag) . (10) Ex 32,27 . 1 K (10) . 2 K (16) . Js 40-66 (16) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 . (4) Js 44,2 . (5) Js 44,6 . (6) Js 44,24 . (7) Js 45,1 . (8) Js 45,11 . (9) Js 45,14 . (10) Js 48,17 . (11) Js 49,7 . (12) Js 49,8 . (13) Js 50,1 . (14) Js 56,1 . (15) Js 65,8 . (16) Js 66,1 . Jr 31 (7) . In tien verzen in 1 K . In zestien verzen in 2 K .In zeven verzen van Jr 31 .

Js 43,1.1. - 4. וְעַתָּה כֹּה אָמַר יהוה = wë`aththâh koh ´âmar (+ JHWH) (en welnu zo spreekt - JHWH -) . Tenakh (3) : (1) Js 43,1 . (2) Jr 44,7 . (3) Hag 1,5 .
- wë`aththâh ´âmar (+ JHWH) (en welnu spreekt JHWH) . Tenach (1) : Js 49,5 .

Js 43,1.5. act. qal part. nom. mann. enk.+ suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. = bora´äkhâ (jou scheppend) van het werkw. בָרָא = bârâ´ (scheppen) . Taalgebruik in Tenakh : bârâ´ (scheppen) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203 . Structuur : 2 - 2 - 1 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (1) Js 43,1 .
- Ned. : doen . Arabisch : عَمَلَ = `amala (werken) . Taalgebruik in de Qoran : `amala (werken . D. : tun . E. : do : Fr. : faire . Grieks : ποιεω = poieô (doen, maken) . Taalgebruik in het NT : poieô (doen, maken) . Hebreeuws : עָשָׂה = `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Lat. : facere .

Js 43,1.6. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Jesaja : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Tenach (252) . Js (37) . Js 1-39 (12) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 8,17 . (5) Js 10,20 . (6) Js 10,21 . (7) Js 14,1 . (8) Js 17,4 . (9) Js 27,6 . (10) Js 27,9 . (11) Js 29,22 . (12) Js 29,23 . Js 40-66 (25) : (1) Js 40,27 . (2) Js 41,8 . (3) Js 41,14 . (4) Js 41,21 . (5) Js 42,24 . (6) Js 43,1 . (7) Js 43,22 . (8) Js 43,28 . (9) Js 44,1 . (10) Js 44,2 . (11) Js 44,5 . (12) Js 44,21 . (13) Js 44,23 . (14) Js 45,4 . (15) Js 45,19 . (16) Js 46,3 . (17) Js 48,1 . (18) Js 48,12 . (19) Js 48,20 . (20) Js 49,5 . (21) Js 49,6 . (22) Js 49,26 . (23) Js 58,1 . (24) Js 58,14 . (25) Js 60,16 .

Js 43,1.7. wëjotsèrëkhâ (en vormende jou) < verbindingswoord wë + act. qal part. mann. enk. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. , van het werkw. jâtsar (vormen, formeren) . Taalgebruik in Tenach : jâtsar (vormen) . Getalwaarde : jod = 10, tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 48 (5² X 2² X 3) OF 300 (2² X 3 X 5²) . Structuur : 1 - 9 - 2 . j ts r . Tenach (16) . Gr. plassô . Lat. formare . E. to form . D. machen . . Tenach (3) : (1) Js 43,1 . (2) Js 44,2 . (3) Js 44,24 .

Js 43,1.13. act. qal perf. 1ste pers. enk. קָרָאתִי = qârâ´thî (ik riep) van het werkw. קָרָא = qârâ´ (roepen, heten) . Taalgebruik in Tenakh : qârâ´ (roepen, heten) . Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 40 (2³ X 5) of 301 . Structuur : 1 - 2 - 1 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (25) . Js (6) : (1) Js 13,3 . (2) Js 30,7 . (3) Js 43,1 . (4) Js 50,2 . (5) Js 65,12 . (6) Js 66,4 .
- act. ind. aor. 1ste pers. enk. = ekalesa (ik riep) van het werkw. καλεω = kaleô (roepen, noemen) . Taalgebruik in het NT : kaleô (roepen) . Taalgebruik in de Septuaginta : kaleô (roepen) . Tenakh (20) . Pentateuch (1) : Dt 32,3 . Js (9) : (1) Js 41,9 . (2) Js 42,6 . (3) Js 43,1 . (4) Js 43,22 . (5) Js 48,15 . (6) Js 50,2 . (7) Js 51,2 . (8) Js 65,12 . (9) Js 66,4 . Een vorm van καλεω = kaleô (roepen, noemen) in de LXX (512) , in het NT (148) .
- Ned. : roepen . Arabisch : قَالَ = qâla (zeggen) . Taalgebruik in de Qoran : qâla (zeggen) . Aramees : קְרָא =qërâ´ (roepen) . D. : rufen . E. : to call . Fr. : appeler (Lat. . appellare - pellere : pousser , dringen ; aandringen , oproepen) . Grieks : καλεω = kaleô (roepen, noemen) . Taalgebruik in het NT : kaleô (roepen) . Hebreeuws : קָרָא = qârâ´ (roepen, heten) . Taalgebruik in Tenakh : qârâ´ (roepen, heten) . Lat. : vocare (vox = stem) . l (qâla) en r (qâra) liggen dicht bij elkaar . Orgaan van roepen is de stem ; zie Hebreeuws :קוֹל = qôl (stem, roep) . Taalgebruik in Tenakh : qôl (stem) .

Js 43,2 - Js 43,2 : Wees niet bang - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai ean diabainès di' udatos meta sou eimi kai potamoi ou sugklusousin se kai ean dielthès dia puros ou mè katakauthès flox ou katakausei se  2 cum transieris per aquas tecum ero et flumina non operient te cum ambulaveris in igne non conbureris et flamma non ardebit in te     2 Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.   [2] Als u door water trekt ben Ik bij u, als u door rivieren trekt, overspoelen ze u niet. Moet u door vuur heen, dan zult u zich niet branden, en de vlammen verwonden u niet.   [2] Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.  2 Wanneer je oversteekt door het water ben ik bij je, of door rivieren, die zullen je niet overspoelen; wanneer je moet gaan door een vuur zul je niet worden verschroeid, geen vlam zal je verbranden.   2. Si tu traverses les eaux je serai avec toi, et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas.  

King James Bible . [2] When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.
Luther-Bibel . 2 Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen.

Tekstuitleg van Js 43,2 .

Js 43,3 - Js 43,3 : Wees niet bang - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3oti egô kurios o theos sou o agios israèl o sôzôn se epoièsa sou allagma aigupton kai aithiopian kai soènèn uper sou  3 quia ego Dominus Deus tuus Sanctus Israhel salvator tuus dedi propitiationem tuam Aegyptum Aethiopiam et Saba pro te     3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats.   [3] Want Ik ben de heer uw God, de Heilige van Israël, uw redder; Ik geef Egypte om u los te kopen, Kus* en Seba* geef Ik in uw plaats:   [3] Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.   3 Want ik ben de ENE, je God, Israëls Heilige, je bevrijder; als zoenoffer voor jou gaf ik Egypte prijs, Koesj en Seva in jouw plaats.  3. Car je suis Yahvé, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Pour ta rançon, j'ai donné l'Égypte, Kush et Séba à ta place.  

King James Bible . [3] For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee.
Luther-Bibel . 3 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner statt,

Tekstuitleg van Js 43,3 .

3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Tenach (5193) . Js (366) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 .

Js 43,4 - Js 43,4 : Wees niet bang - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4af' ou entimos egenou enantion mou edoxasthès kagô se ègapèsa kai dôsô anthrôpous pollous uper sou kai archontas uper tès kefalès sou  4 ex quo honorabilis factus es in oculis meis et gloriosus ego dilexi te et dabo homines pro te et populos pro anima tua     4 Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.   [4] zó kostbaar bent u in mijn ogen, zó waardevol: Ik houd van u. Andere mensen geef Ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven.   [4] Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.  4 Sinds je kostbaar bent geworden in mijn ogen en geëerd, en ík je heb liefgekregen,– geef ik mensen prijs in plaats van jou, natiën in plaats van jouw ziel!  4. Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Aussi je livre des hommes à ta place et des peuples en rançon de ta vie. 

King James Bible . [4] Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.
Luther-Bibel . 4 weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner statt und Völker für dein Leben.

Tekstuitleg van Js 43,4 .

Js 43,5 - Js 43,5 : Wees niet bang - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5mè fobou oti meta sou eimi apo anatolôn axô to sperma sou kai apo dusmôn sunaxô se 5 noli timere quoniam tecum ego sum ab oriente adducam semen tuum et ab occidente congregabo te     5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang.   [5] Wees niet bang, want Ik ben bij u. Uit het Oosten breng Ik uw kroost terug en uit het Westen verzamel Ik u.  [5] Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen.   5 Vrees niet, want met jou ben ik,– uit Zonsopgang laat ik je zaad aankomen, uit Avondland laat ik je samenstromen.  5. Ne crains pas, car je suis avec toi, du levant je vais faire revenir ta race, et du couchant je te rassemblerai. 

King James Bible . [5] Fear not: for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;
Luther-Bibel . 5 So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln,

Tekstuitleg van Js 43,5 .

Js 43,6 - Js 43,6 : Wees niet bang - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6erô tô borra age kai tô libi mè kôlue age tous uious mou apo gès porrôthen kai tas thugateras mou ap' akrôn tès gès  6 dicam aquiloni da et austro noli prohibere adfer filios meos de longinquo et filias meas ab extremis terrae    6 Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;  [6] Tegen het Noorden zeg Ik: “Geef hier”, en tegen het Zuiden: “Houd hen niet vast; breng mijn zonen uit de verte en mijn dochters uit de uithoeken van de aarde,   [6] Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde,   6 Ik zal tot het noorden zeggen: geef op!, en tot het zuiden: verhinder ze niet!, laat mijn zonen van verre komen, mijn dochters van het einde der aarde,  6. Je dirai au Nord : Donne! et au Midi : Ne retiens pas! Ramène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre, 

King James Bible . [6] I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth;
Luther-Bibel . 6 ich will sagen zum Norden: Gib her!, und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde,

Tekstuitleg van Js 43,6 .

1. act. part. nom. mann. enk. ´omar (zeggende) van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) . ´-m-r . Tenach (790) . Pentateuch (84) . Js (81) . Js 1-39 (30) . Js 40-55 (35) . Js 56-66 (16) . Js 43 (4) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,6 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 .

12. hâ´ârèts (het land) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw . ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenach : ´èrètz (land) . Taalgebruik in Jesaja : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het N.T. : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het N.T. (248) . Tenach (851) . Pentateuch (316) . Js (58) . Js 1-39 (30) . Js 40-66 (18) : (1) Js 40,12 . (2) Js 40,21 . (3) Js 40,22 . (4) Js 40,28 . (5) Js 41,5 . (6) Js 41,9 . (7) Js 42,5 . (8) Js 42,10 . (9) Js 43,6 . (10) Js 44,24 . (11) Js 45,18 . (12) Js 48,20 . (13) Js 49,6 . (14) Js 51,6 . (15) Js 54,5 . (16) Js 54,9 . (17) Js 55,10 . (18) Js 62,11 .

Js 43,7 - Js 43,7 : Wees niet bang - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,1 - Js 43,2 - Js 43,3 - Js 43,4 - Js 43,5 - Js 43,6 - Js 43,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7pantas osoi epikeklèntai tô onomati mou en gar tè doxè mou kateskeuasa auton kai eplasa kai epoièsa auton  7 et omnem qui invocat nomen meum in gloriam meam creavi eum et formavi eum et feci eum    7 Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb.  [7] allen die naar mijn naam zijn genoemd, die Ik tot mijn heerlijkheid heb geschapen, heb gevormd en gemaakt.” De HEER alleen is God   [7] allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.   7 ieder die genoemd is naar mijn naam en die ik heb geschapen voor mijn eer,– heb gevormd, ja gemaakt heb!  7. quiconque se réclame de mon nom, ceux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits. 

King James Bible . [7] Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.
Luther-Bibel . 7 alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe.

Tekstuitleg van Js 43,7 .

5. bârâ´ (scheppen) . Taalgebruik : bârâ´ (scheppen) . b r ` : Tenach (17) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203 . Structuur : 2 - 20 of 200 - 1 ; 2 - 2 -1 . Lat. creare . Fr. créer . E. to create . D. schaffen . Een vorm van b-r-´ (scheppen) in Tenach in 17 verzen (21X) : (1) Gn 1,1 . (2) Gn 1,27 . (3) Gn 2,3 . (4) Gn 5,1 . (5) Dt 4,32 . (6) 2 K 12,17 . (7) Js 40,26 . (8) Jr 31,22 . (9) Ez 21,24 . (10) Ps 51,12 . (11) In zeven verzen in Da .
-- bârâ´ ´êlohîm (God schiep) . Tenach (3 / 10) : (1) Gn 1,1 . (2) Gn 2,3 . (3) Dt 4,32 .
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal 3de pers. mann. enk. ûbârâ´(en hij schiep) . Tenach (1) Js 4,5 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. bârâ´thî (ik schiep) . Tenach (5) : (1) Gn 6,7 . (2) Js 45,12 . (3) Js 54,16 . (4) Da 8,2 . (5) Da 8,15 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. bërâ´thîw (ik schiep hem) . Tenach (2) : (1) Js 43,7 . (2) Js 45,8 .
- act. qal perf. 3de pers. mann. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. vr. enk. . Tenach (2) : (1) Js 41,20 . (2) Js 45,18 .
- act. qal part. nom. mann. enk. bôre´(scheppend) . Tenach (7) : (1) Js 40,28 . (2) Js 42,5 . (3) Js 43,15 . (4) Js 45,18 . (5) Js 57,19 . (6) Js 65,17 . (7) Js 65,18 .
-- bôre´(scheppend) sjâmajim / sjâmâjim (hemelen) . Tenach (1) : Js 65,17 .
-- JHWH bôre´ (JHWH , scheppend) . Tenach (3 / 7) : (1) Js 40,28 . (2) Js 42,5 . (3) Js 45,18 .
--- JHWH bôre´ (JHWH , scheppend) hasjsjâmajim / hasjsjâmâjim (de hemelen) . Tenach (2 / 7) : (1) Js 42,5 . (2) Js 45,18 .
- act. qal part. nom. mann. enk.+ suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. bora´äkhâ (jou scheppend) . Tenach (1) Js 43,1 .
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal part. nom. mann. enk. ûbôre´(en scheppend) . Tenach (1) Js 45,7 .

Js 43,8-13 : De Heer alleen is God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,8-13 -- Js 43,8 - Js 43,9 - Js 43,10 - Js 43,11 - Js 43,12 - Js 43,13 -

Js 43,8 - Js 43,8 : De Heer alleen is God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,8-13 -- Js 43,8 - Js 43,9 - Js 43,10 - Js 43,11 - Js 43,12 - Js 43,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai exègagon laon tuflon kai ofthalmoi eisin ôsautôs tufloi kai kôfoi ta ôta echontes  8 educ foras populum caecum et oculos habentem surdum et aures ei sunt    8 Breng voort het blinde volk, hetwelk ogen heeft, en de doven, die oren hebben.  [8] Laat het volk komen dat blind is en toch ogen heeft, en de doven, die toch oren hebben.   [8] Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren.  8 ¶ Laat uittrekken een gemeenschap die blind was al hadden ze ogen,– en van doven, al hadden ze oren!  8. Fais sortir un peuple aveugle qui a des yeux, et des sourds qui ont des oreilles. 

King James Bible . [8] Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears.
Luther-Bibel . 8 Es soll hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben!

Tekstuitleg van Js 43,8 .

1. hôtsî´(hij deed uitgaan) . act. hifil perf. 3de pers. mann. enk. OF act. hifil imperatief 2de pers. enk. van het werkw. jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenach : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Ex : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 70 , aleph = 1 ; totaal : 29 OF 81 (3³ X 3²) . Structuur : 1 - 7 - 1 . De Griekse vertaling van jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) is vaak een vorm van het werkw. exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in de LXX : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Taalgebruik in het N.T. : exagô (uitleiden, naar buiten leiden) . Een vorm van exagô (uitleiden, naar buiten leiden) in de LXX (221) , in het N.T. (12) . Tenach (19) . (1) Gn 14,18 . Ex (4) : (1) Ex 12,51 . (2) Ex 13,3 . (3) Ex 16,6 . (4) Ex 18,1 . Verder : (6) Dt 6,23 . (7) Dt 7,8 . (8) Dt 22,19 . (9) 2 S 12,30 . (10) 2 S 12,31 . (11) 1 K 9,9. (12) Js 43,8 . (13) Jr 7,22 . (14) Jr 51,10 . (15) Ez 11,7 . (16) Ez 46,20 . (17) Ezr 1,7 . (18) 1 Kr 20,2 . (19) 1 Kr 20,3 .

6. cheresj (doof) . Taalgebruik in Tenach : cheresj (doof) . Getalwaarde : chet = 8 , resj = 20 of 200 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 49 (7²) OF 508 (2² X 127) . Structuur : 8 - 2 - 3 . Gr. kôfos (doof) . Taalgebruik in de LXX : kôfos (doof) . Taalgebruik in het N.T. : kôfos (doof) . Lat. surdus . Fr. sourd . D. taub . E. deaf . Een vorm van kôfos (doof) in de LXX (13) , in het N.T. (14) .
- cherësjîm (doven) . Jesaja (1) Js 35,5 .
-- wëcherësjîm (doven) . Jesaja ((1) Js 43,8 .
- bepaald lidw. + zelfst. naamw. mann. mv. hacherësjîm (de doven) . Tenach (3) : (1) Js 29,18 . (2) Js 42,18 . (3) Ne 11,35 : een plaatsnaam .
- verbindingswoord wë + zelfst. naamw. mann. enk. wëcheresj (en een dove) . Jesaja (1) Js 42,19 .

Js 43,9 - Js 43,9 : De Heer alleen is God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,8-13 -- Js 43,8 - Js 43,9 - Js 43,10 - Js 43,11 - Js 43,12 - Js 43,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9panta ta ethnè sunèchthèsan ama kai sunachthèsontai archontes ex autôn tis anaggelei tauta è ta ex archès tis anaggelei umin agagetôsan tous marturas autôn kai dikaiôthètôsan kai eipatôsan alèthè  9 omnes gentes congregatae sunt simul et collectae sunt tribus quis in vobis adnuntiet istud et quae prima sunt audire nos faciat dent testes eorum et iustificentur et audiant et dicant vere     9 Laat al de heidenen samen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden; wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden, en men het hore en zegge: Het is de waarheid.   [9] Alle volksstammen komen samen en de volken zijn verzameld. Wie van hen heeft zoiets aangekondigd*, en ons laten horen wat er vroeger is gebeurd? Laat ze komen met getuigen, die hun gelijk bewijzen; laat anderen naar hen luisteren om te kunnen zeggen: “Het is waar.”   [9] Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’   9 Al zijn alle volkeren samen vergaderd en zullen de natiën zich verzamelen, wie onder hen zal deze dingen melden, de eerste dingen doen horen?– kunnen zij hun getuigen opgeven om hen te rechtvaardigen en horen die genoeg om te zeggen ‘dit is wáár’?   9. Que toutes les nations se rassemblent, que tous les peuples s'unissent! Qui parmi eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes ? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise : C'est la vérité! 

King James Bible . [9] Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled: who among them can declare this, and shew us former things? let them bring forth their witnesses, that they may be justified: or let them hear, and say, It is truth.
Luther-Bibel . 9 Alle Heiden sollen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und uns hören lasse, was früher geweissagt wurde? Sie sollen ihre Zeugen aufstellen und beweisen, so wird man's hören und sagen: Es ist die Wahrheit.

Tekstuitleg van Js 43,9 .

2. mann. mv. gojim (volken) van het zelfst. naamw. gôj (volk) . Taalgebruik in Tenach : gôj (volk) . Taalgebruik in Jesaja : gôj (volk) . Gr. ethnos (volk) . Getalwaarde : gimel = 3 , waw = 6 , jod = 10 ; totaal : 19 . Structuur : 3 - 6 - 1 . Taalgebruik in de Septuaginta. : ethnos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : ethnos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . Tenach (133) . Js (29) . Js 40-66 (16) : (1) Js 40,15 . (2) Js 41,2 . (3) Js 42,6 . (4) Js 45,1. (5) Js 49,6 . (6) Js 49,22 . (7) Js 52,15 . (8) Js 54,3 . (9) Js 60,3 . (10) Js 60,5 . (11) Js 60,11 . (12) Js 60,16 . (13) Js 61,6 . (14) Js 62,2 . (15) Js 64,1 . (16) Js 66,12 .
- haggôjim (de volken) < bepaald lidwoord ha + gôjim . Tenach 174) . Js (18) . Js 40-66 (8) : (1) Js 40,17 . (2) Js 43,9 . (3) Js 45,20 . (4) Js 52,10 . (5) Js 61,11 . (6) Js 66,18 . (7) Js 66,19 . (8) Js 66,20 .
- baggôjim (onder de volken) . Tenach (74) . Js (2) : (1) Js 61,9 . (2) Js 66,19 .
- lëgôjim / laggôjim (voor de volken) . Tenach (16) . Js (3) : (1) Js 5,26 . (2) Js 11,12 . (3) Js 42,1 .

1. - 2. kâl haggôjim (alle volkeren) . Tenach (37) . Js (11) : (1) Js 2,2 . (2) Js 14,26 . (3) Js 25,7 . (4) Js 29,7 . (5) Js 29,8 . (6) Js 34,2 . (7) Js 40,17 . (8) Js 43,9 . (9) Js 52,10 . (10) Js 61,11 . (11) Js 66,18 .

Js 43,10 - Js 43,10 : De Heer alleen is God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,8-13 -- Js 43,8 - Js 43,9 - Js 43,10 - Js 43,11 - Js 43,12 - Js 43,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10genesthe moi martures kagô martus legei kurios o theos kai o pais on exelexamèn ina gnôte kai pisteusète kai sunète oti egô eimi emprosthen mou ouk egeneto allos theos kai met' eme ouk estai  10 vos testes mei dicit Dominus et servus meus quem elegi ut sciatis et credatis mihi et intellegatis quia ego ipse sum ante me non est formatus deus et post me non erit     10 Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.   [10] Jullie zijn mijn getuigen – godsspraak van de heer – en mijn dienstknecht, die Ik heb uitverkoren, u moet inzien en in Mij geloven, u moet begrijpen dat Ik het ben. Eerder dan Ik werd er geen god gevormd, en ook na Mij zal er geen zijn.   [10] Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn.   10 Gij zijt mijn getuigen!, luidt de tijding van de ENE, dienaars van mij, die ik heb verkoren,– om mij te kennen, op mij te vertrouwen en te verstaan dat ik het ben: voor mijn verschijning uit is er geen god geformeerd en na mij zal er geen zijn. ••  10. C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de Yahvé, vous êtes le serviteur que je me suis choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyiez en moi et que vous compreniez que c'est moi : avant moi aucun dieu n'a été formé et après moi il n'y en aura pas.  

King James Bible . [10] Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.
Luther-Bibel . 10 Ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich's bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein.

Tekstuitleg van Js 43,10 .

4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Tenach (5193) . Js (366) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 .

5. w-`-b-d-j . wë`abhëdî (mijn dienaar) OF wa`äbhâdaj (en mijn dienaren) OF wë`abhëde(j) (en dienaren van) . Tenach (15) . In Js (2) : (1) Js 43,10 : wë`abhëdî (mijn dienaar) . (2) Js 65,9 : wa`äbhâdaj (en mijn dienaren) . Zie het zelfst. naamw. `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenach : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 16 + 2 + 4 of 70 + 2 + 4 = 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenach (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het N.T. : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het N.T. : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het N.T. (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het N.T. (24) . `-b-d-j ( status constr. mv. `abhëde(j) (dienaren van...) OF `bd enk. + suff. 1ste pers. enk : `abhëdî (mijn dienaar) in Tenach (145) , in Js (21) : (1) Js 19,9 . (2) Js 20,3 . (3) Js 30,24 . (4) Js 36,9 . (5) Js 37,5 . (6) Js 37,35 . (7) Js 41,8 . (8) Js 41,9 . (9) Js 42,1 . (10) Js 42,19 . (11) Js 44,1 . (12) Js 44,2 . (13) Js 44,21 . (14) Js 45,4 . (15) Js 49,3 . (16) Js 52,13 . (17) Js 53,11 . (18) Js 54,17 . (19) Js 65,8 . (20) Js 65,13 . (21) Js 65,14 .

7. act. qal perf. 1ste pers. enk. bâchârëthî (ik verkies) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenach : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het N.T. : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choissir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Een vorm van eklegô in de LXX (141) , (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) in het N.T. (22) . Een vorm van bâchar (kiezen, uitverkiezen) in Js (20) . Tenach (19) . Js (3) : (1) Js 43,10 . (2) Js 44,1 . (3) Js 44,2 .
- wajjibhëchârèkhâ (en ik verkies jou) < verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Tenach (1) : Js 49,7 .
- bëchîrî (mijn uitverkorene, uitgekozene) van het zelfst. naamw. bâhîr . Een vorm van eklektos in de LXX (99) , in het N.T. (22) . Js (5) : (1) Js 42,1 . (2) Js 43,20 . (3) Js 45,4 . (4) Js 65,9 . (5) Js 65,22 .

Js 43,11 - Js 43,11 : De Heer alleen is God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,8-13 -- Js 43,8 - Js 43,9 - Js 43,10 - Js 43,11 - Js 43,12 - Js 43,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11egô o theos kai ouk estin parex emou sôzôn  11 ego sum ego sum Dominus et non est absque me salvator     11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.   [11] Ik, Ik alleen ben de heer, en buiten Mij is er geen redder.   [11] Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt.  11 Ik, ík ben de ENE,– en buiten mij is er geen die bevrijdt.   11. Moi, c'est moi Yahvé, et en dehors de moi il n'y a pas de sauveur.  

King James Bible . [11] I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour.
Luther-Bibel . 11 Ich, ich bin der HERR, und außer mir ist kein Heiland.

Tekstuitleg van Js 43,11 .

2. - 3. יְהוָה אָנֹכִי = ´ânokhî JHWH (ik ben JHWH) . Tenakh (9) : (1) Ex 4,11 . (2) Ex 20,2 . (3) Ex 20,5 . (4) Dt 5,6 . (5) Dt 5,9 . (6) Rt 3,13 . (7) Ps 81,11 . (8) Js 43,11 . (9) Js 44,24 .

3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Tenach (5193) . Js (366) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 .

Js 43,12 - Js 43,12 : De Heer alleen is God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,8-13 -- Js 43,8 - Js 43,9 - Js 43,10 - Js 43,11 - Js 43,12 - Js 43,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12anèggeila kai esôsa ôneidisa kai ouk èn en umin allotrios umeis emoi martures kagô martus legei kurios o theos  12 ego adnuntiavi et salvavi auditum feci et non fuit in vobis alienus vos testes mei dicit Dominus et ego Deus    12 Ik heb verkondigd, en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en geen vreemd god was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben.   [12] Ik kondig aan, red en laat Mij horen, Ik, en geen vreemde god in uw midden. U bent mijn getuigen – godsspraak van de heer: Ik alleen ben God.   [12] Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, dat ik werkelijk God ben   12 Ik heb gemeld, bevrijding gebracht en doen horen, ik ben geen vreemdeling bij u; gij zijt mijn getuigen, luidt de tijding van de ENE, en ik uw godheid.   12. C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait entendre, ce n'est pas un étranger qui est parmi vous, vous, vous êtes mes témoins, oracle de Yahvé, et moi, je suis Dieu,  

King James Bible . [12] I have declared, and have saved, and I have shewed, when there was no strange god among you: therefore ye are my witnesses, saith the LORD, that I am God.
Luther-Bibel . 12 Ich hab's verkündigt und habe auch geholfen und hab's euch sagen lassen; und es war kein fremder Gott unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR, und ich bin Gott.

Tekstuitleg van Js 43,12 .

3. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil perf. 1ste pers. enk. wëhôsja`thî (ik breng redding, ik red) van het werkw. jâsj`a (redden, bevrijden, verlossen) . Taalgebruik in Tenach : jâsj`a (redden, bevrijden, verlossen) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 47 OF 380 (2² X 5 X 19) . Structuur : 1 - 3 - 7 . Gr. sôzô (redden) . Taalgebruik in het N.T. : sôzô (redden) . Taalgebruik in de LXX : sôzô (redden) . L. salvator (salvare - salus) . Fr. sauver - saveur . Ned. b.v. salie (een heilbrengend kruid) . E. saviour . N. heiland . D. Heiland . môsjî`a (de reddende) act. part. hifil nom. mann. enk. van het werkw. jâsj`a (redden, bevrijden, verlossen) , is heel nauw verwant wat letters betreft : mâsjach (zalven) . (mâsjîach = gezalfde, messias, G. christos = Christus) . Een vorm van sôzô (redden) in de LXX (363) , in het N.T. (106) . Tenach (5) : (1) Js 43,12 . (2) Ez 34,22 . (3) Ez 36,29 . (4) Ez 37,23 . (5) Sef 3,19 . hôsja`thî (ik red) . Tenach (0) .

11. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Tenach (5193) . Js (366) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 .

Js 43,13 - Js 43,13 : De Heer alleen is God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,8-13 -- Js 43,8 - Js 43,9 - Js 43,10 - Js 43,11 - Js 43,12 - Js 43,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13eti ap' archès kai ouk estin o ek tôn cheirôn mou exairoumenos poièsô kai tis apostrepsei auto  13 et ab initio ego ipse et non est qui de manu mea eruat operabor et quis avertet illud     13 Ook eer de dag was, ben Ik, en er is niemand, die uit Mijn hand redden kan; Ik zal werken, en wie zal het keren?   [13] Ik ben het ook nu nog; er is niemand die zich aan mijn hand onttrekt. Als Ik iets doe, wie maakt het dan ongedaan?   [13] en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?   13 Ook vandaag ben ik dat, en niemand die uit mijn hand kan redden; wat ik bewerk, wie zal het keren? ••   13. de toute éternité je le suis; nul ne peut délivrer de ma main, si j'agis, qui pourrait me faire renoncer ?  

King James Bible . [13] Yea, before the day was I am he; and there is none that can deliver out of my hand: I will work, and who shall let it?
Luther-Bibel . 13 Ich bin, ehe denn ein Tag war, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke; wer will's wenden?

Tekstuitleg van Js 43,13 .

Js 43,14-21 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -

Js 43,14 - Js 43,14 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14outôs legei kurios o theos o lutroumenos umas o agios israèl eneken umôn apostelô eis babulôna kai epegerô pantas feugontas kai chaldaioi en ploiois dethèsontai  14 haec dicit Dominus redemptor vester Sanctus Israhel propter vos emisi Babylonem et detraxi vectes universos et Chaldeos in navibus suis gloriantes     14 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Om ulieder wil heb Ik naar Babel gezonden, en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Chaldeeën, in de schepen, op welke zij juichten.  [14] Zo spreekt de heer, uw verlosser, de Heilige van Israël: Omwille van u zend Ik iemand naar Babel en alle sluitbomen haal Ik omlaag en de Chaldeeën zullen kermen en klagen.  [14] Dit zegt de HEER, jullie bevrijder, de Heilige van Israël: Omwille van jullie zend ik iemand naar Babel; ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling en jaag hen jammerend hun schepen op.   14 ¶ Zo heeft gezegd de ENE, uw verlosser, de Heilige van Israël: omwille van u zal ik iemand uitzenden in Babel en hen allen in hun vlucht neerhalen, de Kasdiem op de schepen van hun gejubel.  14. Ainsi parle Yahvé, votre rédempteur, le Saint d'Israël. A cause de vous, j'ai envoyé quelqu'un à Babylone, je vais faire tomber tous les verrous, et les Chaldéens changeront leurs cris en lamentations.  

King James Bible . [14] Thus saith the LORD, your redeemer, the Holy One of Israel; For your sake I have sent to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans, whose cry is in the ships.
Luther-Bibel . 14 So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige Israels: Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen, und zur Klage wird der Jubel der Chaldäer.

Tekstuitleg van Js 43,14 . Het vers Js 43,14 telt 15 (3 X 5) woorden en 70 (2 X 5 X 7) letters . De getalwaarde van Js 43,14 is 4904 (2³ X 613) .

Js 43,14.1. koh (zo) . Taalgebruik in Tenach : koh (zo) . Taalgebruik in Jesaja : koh (zo) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 25 (5²) . Structuur : 2 - 5 . Gr. houtôs (zo) . Taalgebruik in de LXX : houtos (zo) . Taalgebruik in het N.T. : houtos (zo) . Lat. sic . Ned. zo . D. so . E. thus . Fr. ainsi < ains - si . ains (ante) -> antius sic .Tenach (531) . Js (51) . Js 1-39 (24) . Js 40-66 (27) . Js 43 (3) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 .

Js 43,14.2. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) . ´-m-r . Tenach (790) . Pentateuch (84) . Js (81) . Js 1-39 (30) . Js 40-55 (35) . Js 56-66 (16) . Js 43 (4) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,6 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 .

Js 43,14.3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Tenach (5193) . Js (366) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo zegt / zei JHWH) . Tenach (247) . Js 40-66 (16) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 . (4) Js 44,2 . (5) Js 44,6 . (6) Js 44,24 . (7) Js 45,1 . (8) Js 45,11 . (9) Js 45,14 . (10) Js 48,17 . (11) Js 49,7 . (12) Js 49,8 . (13) Js 50,1 . (14) Js 56,1 . (15) Js 65,8 . (16) Js 66,1 .

4. goálëkhèm < act. qal part. mann. enk .+ suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. mv. van het werkw. gâ´al (verlossen, redden) . gâ´al (verlossen, redden) . Taalgebruik in Tenach : gâ´al (verlossen, redden) . Getalwaarde : gimel = 3 , aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 34 (2 X 17) . Structuur : 3 - 1 - 3 . Tenach (1) Js 43,14 .

9. bâbhèl (Babel) . Taalgebruik in Tenach : bâbhèl (Babel) . Getalwaarde : beth = 2 , lamed = 13 of 40 ; totaal : 17 OF 44 (4 X 11) . Structuur : 2 - 2 - 4 . Tenach (208) . Pentateuch (2) . Js (8) : (1) Js 13,1 . (2) Js 13,19 . (3) Js 14,4 . (4) Js 21,9 . (5) Js 39,1 . (6) Js 39,6 . (7) Js 39,7 . (8) Js 47,1 .
- bâbhâlâh (naar Babel) . Tenach (27) . Js (1) : Js 43,14 .
- bëbâbhèl (in Babel) . Tenach (8) . Js (1) : Js 48,14 .
- lëbâbhèl (naar Babel) . Tenach (10) . Js (1) : Js 14,22 .
- mëbâbhèl (uit Babel) . Tenach (12) . Js (2) : (1) Js 39,3 . (2) Js 48,20 .

Js 43,15 - Js 43,15 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15egô kurios o theos o agios umôn o katadeixas israèl basilea umôn 15 ego Dominus Sanctus vester creans Israhel Rex vester     15 Ik ben de HEERE, uw Heilige; de Schepper van Israël, ulieder Koning.   [15] Ik ben de heer, uw Heilige, de schepper van Israël, uw koning.   [15] Ik ben de HEER, jullie Heilige, de schepper van Israël, jullie koning.   15 Ik ben de ENE, uw Heilige,– Israëls schepper, uw koning! ••  15. Je suis Yahvé, votre Saint, le créateur d'Israël, votre roi.  

King James Bible . [15] I am the LORD, your Holy One, the creator of Israel, your King.
Luther-Bibel . 15 Ich bin der HERR, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König.

Tekstuitleg van Js 43,15 .

2. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Tenach (5193) . Js (366) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 .

4. bârâ´ (scheppen) . Taalgebruik : bârâ´ (scheppen) . b r ` : Tenach (17) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203 . Structuur : 2 - 20 of 200 - 1 ; 2 - 2 -1 . Lat. creare . Fr. créer . E. to create . D. schaffen . Een vorm van b-r-´ (scheppen) in Tenach in 17 verzen (21X) : (1) Gn 1,1 . (2) Gn 1,27 . (3) Gn 2,3 . (4) Gn 5,1 . (5) Dt 4,32 . (6) 2 K 12,17 . (7) Js 40,26 . (8) Jr 31,22 . (9) Ez 21,24 . (10) Ps 51,12 . (11) In zeven verzen in Da .
-- bârâ´ ´êlohîm (God schiep) . Tenach (3 / 10) : (1) Gn 1,1 . (2) Gn 2,3 . (3) Dt 4,32 .
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal 3de pers. mann. enk. ûbârâ´(en hij schiep) . Tenach (1) Js 4,5 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. bârâ´thî (ik schiep) . Tenach (5) : (1) Gn 6,7 . (2) Js 45,12 . (3) Js 54,16 . (4) Da 8,2 . (5) Da 8,15 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. bërâ´thîw (ik schiep hem) . Tenach (2) : (1) Js 43,7 . (2) Js 45,8 .
- act. qal perf. 3de pers. mann. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. vr. enk. . Tenach (2) : (1) Js 41,20 . (2) Js 45,18 .
- act. qal part. nom. mann. enk. bôre´(scheppend) . Tenach (7) : (1) Js 40,28 . (2) Js 42,5 . (3) Js 43,15 . (4) Js 45,18 . (5) Js 57,19 . (6) Js 65,17 . (7) Js 65,18 .
-- bôre´(scheppend) sjâmajim / sjâmâjim (hemelen) . Tenach (1) : Js 65,17 .
-- JHWH bôre´ (JHWH , scheppend) . Tenach (3 / 7) : (1) Js 40,28 . (2) Js 42,5 . (3) Js 45,18 .
--- JHWH bôre´ (JHWH , scheppend) hasjsjâmajim / hasjsjâmâjim (de hemelen) . Tenach (2 / 7) : (1) Js 42,5 . (2) Js 45,18 .
- act. qal part. nom. mann. enk.+ suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. bora´äkhâ (jou scheppend) . Tenach (1) Js 43,1 .
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal part. nom. mann. enk. ûbôre´(en scheppend) . Tenach (1) Js 45,7 .

Lezing op de 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C : Js 43,16-21. (Verwijzing : Js 43,16-21 .
Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan door de ontstuimige golven; en die wagen en paard daarover laat gaan, leger en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan niet meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit: Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet? Een weg leg Ik door de steppe, rivieren laat Ik stromen door de woestijn. De wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben, de jakhalzen en de struisvogels; want door de steppe laat Ik beken stromen, rivieren door de woestijn, zodat mijn uitverkoren volk zich kan laven: En dit volk dat Ik Mij gevormd heb zal mijn lof verkondigen!

Js 43,16 - Js 43,16 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16outôs legei kurios o didous odon en thalassè kai en udati ischurô tribon  16 haec dicit Dominus qui dedit in mari viam et in aquis torrentibus semitam    16 Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte;   [16] Zo* spreekt de heer, die een weg in de zee legt, en in machtige wateren een pad,  [16] Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren,   16 Zo heeft gezegd de ENE die een weg door de zee gaf,– door machtige wateren een pad,  16. Ainsi parle Yahvé, celui qui traça dans la mer un chemin, un sentier dans les eaux déchaînées, 

King James Bible . [16] Thus saith the LORD, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters;
Luther-Bibel . 16 So spricht der HERR, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht,

Tekstuitleg van Js 43,16 .

1. koh (zo) . Taalgebruik in Tenach : koh (zo) . Taalgebruik in Jesaja : koh (zo) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 25 (5²) . Structuur : 2 - 5 . Gr. houtôs (zo) . Taalgebruik in de LXX : houtos (zo) . Taalgebruik in het N.T. : houtos (zo) . Lat. sic . Ned. zo . D. so . E. thus . Fr. ainsi < ains - si . ains (ante) -> antius sic .Tenach (531) . Js (51) . Js 1-39 (24) . Js 40-66 (27) . Js 43 (3) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 .

2. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Jesaja : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Lat. legere . Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) . Een vorm van legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het N.T. (1318) ; van eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het N.T. (925) . ´-m-r . Tenach (790) . Pentateuch (84) . Js (81) . Js 1-39 (30) . Js 40-55 (35) . Js 56-66 (16) . Js 43 (4) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,6 . (3) Js 43,14 . (4) Js 43,16 .

3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Jesaja : JHWH . Tenach (5193) . Js (366) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Js 43 (8) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,3 . (3) Js 43,10 . (4) Js 43,11 . (5) Js 43,12 . (6) Js 43,14 . (7) Js 43,15 . (8) Js 43,16 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo zegt / zei JHWH) . Tenach (247) . Js 40-66 (16) : (1) Js 43,1 . (2) Js 43,14 . (3) Js 43,16 . (4) Js 44,2 . (5) Js 44,6 . (6) Js 44,24 . (7) Js 45,1 . (8) Js 45,11 . (9) Js 45,14 . (10) Js 48,17 . (11) Js 49,7 . (12) Js 49,8 . (13) Js 50,1 . (14) Js 56,1 . (15) Js 65,8 . (16) Js 66,1 .

Js 43,17 - Js 43,17 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17o exagagôn armata kai ippon kai ochlon ischuron alla ekoimèthèsan kai ouk anastèsontai esbesthèsan ôs linon esbesmenon  17 qui eduxit quadrigam et equum agmen et robustum simul obdormierunt nec resurgent contriti sunt quasi linum et extincti sunt    17 Die wagenen en paarden, heir en macht voortbracht; te zamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan.   [17] die wagens en paarden en heel de macht van het leger liet uitrukken: nu liggen zij alsof zij nooit meer opstaan, gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan.  [17] die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars – daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd.  17 die wagen en paard deed uittrekken, krijgsvermogen en legermacht: tezamen lagen ze daar, stonden niet meer op, uitgeblust waren ze, als een vlaspit gedoofd.   17. qui fit sortir char et cheval, armée et troupe d'élite ensemble; ils se sont couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, comme une mèche ils se sont consumés.  

King James Bible . [17] Which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power; they shall lie down together, they shall not rise: they are extinct, they are quenched as tow.
Luther-Bibel . 17 der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen, wie ein Docht verlischt:

Tekstuitleg van Js 43,17 .

Js 43,18 - Js 43,18 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18mè mnèmoneuete ta prôta kai ta archaia mè sullogizesthe  18 ne memineritis priorum et antiqua ne intueamini    18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet.   [18] Gedenk* niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;  [18] Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten.  18 Gedenkt niet wat eerder was,– tracht niet alles van vroeger te verstaan:   18. Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux choses passées, 

King James Bible . [18] Remember ye not the former things, neither consider the things of old.
Luther-Bibel . 18 Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige!

Tekstuitleg van Js 43,18 .

Js 43,19 - Js 43,19 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19idou poiô kaina a nun anatelei kai gnôsesthe auta kai poièsô en tè erèmô odon kai en tè anudrô potamous  19 ecce ego facio nova et nunc orientur utique cognoscetis ea ponam in deserto viam et in invio flumina     19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.   [19] zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn, en rivieren in het dorre land.   [19] Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.  19 zie, ik ga iets nieuws doen, het ontluikt nú, hebt ge het nog niet onderkend?– ja, ik leg in de woestijn een weg, in de woestenij rivieren;   19. voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas ? Oui, je vais mettre dans le désert un chemin, et dans la steppe, des fleuves.  

King James Bible . [19] Behold, I will do a new thing; now it shall spring forth; shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, and rivers in the desert.
Luther-Bibel . 19 Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde.

Tekstuitleg van Js 43,19 .

3. châdâsj (nieuw, vers, ongebruikt) . châdâsj (nieuw, vers, ongebruikt) . Taalgebruik in Tenach : châdâsj (nieuw, vers, ongebruikt) . Getalwaarde : chet = 8 , daleth = 4 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 312 (2³ X 3 X 13 OF 12 X 26) . Structuur : 8 - 4 - 3 . ch-d-sj . Tenach (61) . Js (5) . châdâsj . Js (4) : (1) Js 41,15 . (2) Js 42,10 . (3) Js 62,2 . (4) Js 66,23 .
- chädâsjâh (nieuw, vers, ongebruikt) . bijvoegL naamw. vr. enk. . ch-d-sj-h . Tenach (17) . chädâsjâh . Js (2) : (1) Js 43,19 . (2) Js 65,17 .
- chädâsjîm (nieuw, vers, ongebruikt) . bijvoegL naamw. mann. mv. . ch-d-sj-i-m . Tenach (38) . Js (1) : Js 65,17 .
- hachädâsjîm < bepaald lidw. ha + bijvoegl. naamw. mann mv. . Tenach (2) : (1) Js 66,22 . (2) Neh 10,34 .
- hachädâsjâh < bepaald lidw. ha + vr. enk. van het bijvoegl. naamw. mann. enk. Tenach (3) : (1) 1 K 11,30 . (2) Js 66,22 . (3) 2 Kr 20,5 .

Js 43,20 - Js 43,20 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20eulogèsei me ta thèria tou agrou seirènes kai thugateres strouthôn oti edôka en tè erèmô udôr kai potamous en tè anudrô potisai to genos mou to eklekton  20 glorificabit me bestia agri dracones et strutiones quia dedi in deserto aquas flumina in invio ut darem potum populo meo electo meo    20 Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; want Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven.  [20] Wilde dieren zullen Mij verheerlijken, jakhalzen en struisvogels; want Ik geef water in de woestijn, rivieren in het dorre land, om mijn uitverkoren volk te laven.  [20] De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken.   20 het wildleven des velds zal mij eren, draken en struisvogeldochters!– want ik zal in de woestijn waterstromen geven, rivieren in de woestenij, om mijn gemeente, mijn uitverkorene, te drenken,–  20. Les bêtes sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le désert de l'eau et des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, mon élu. 

King James Bible . [20] The beast of the field shall honour me, the dragons and the owls: because I give waters in the wilderness, and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen.
Luther-Bibel . 20 Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße; denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten;

Tekstuitleg van Js 43,20 .

15. bëchîrî (mijn uitverkorene, uitgekozene) van het zelfst. naamw. bâhîr . Zie het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenach : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het N.T. : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choissir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Gr. eklektos . Lat. electus . Fr. élu . D. auserwählt . E. chosen , elect . Een vorm van eklektos in de LXX (99) , in het N.T. (22) . Js (5) : (1) Js 42,1 . (2) Js 43,20 . (3) Js 45,4 . (4) Js 65,9 . (5) Js 65,22 .

Js 43,21 - Js 43,21 : De nieuwe uittocht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 42,1-7 -- Js 43,8-13 -- Js 43,14-21 -- Js 43,14 - Js 43,15 - Js 43,16 - Js 43,17 - Js 43,18 - Js 43,19 - Js 43,20 - Js 43,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21laon mou on periepoièsamèn tas aretas mou diègeisthai  21 populum istum formavi mihi laudem meam narrabit     21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.  [21] Het volk dat Ik voor Mij heb gevormd, zal mijn lof verkondigen.   [21] Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen.   21 deze gemeente die ik mij heb gevormd, mijn lof zullen ze vertellen! ••   21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. 

King James Bible . [21] This people have I formed for myself; they shall shew forth my praise.
Luther-Bibel . 21 das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen.

Tekstuitleg van Js 43,21 .

Js 43,22-28 : Waarom de Heer zijn volk strafte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,22-28 -- Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28 -

Js 43,22 - Js 43,22 : Waarom de Heer zijn volk strafte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,22-28 -- Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22ou nun ekalesa se iakôb oude kopiasai se epoièsa israèl 22 non me invocasti Iacob nec laborasti in me Israhel     22 Doch gij hebt Mij niet aangeroepen, o Jakob! als gij u tegen Mij vermoeid hebt, o Israël!   [22] U* hebt Mij niet geroepen, Jakob, u hebt zich om Mij niet moe gemaakt, o Israël.   [22] Maar jij hebt niet tot mij geroepen, Jakob, jij gaf je geen moeite voor mij, Israël.   22 ¶ Niet omdat je mij hebt aangeroepen, Jakob,– of je om mij moe gemaakt hebt, Israël;  22. Tu ne m'as pas invoqué, Jacob, oui, tu t'es lassé de moi, Israël.  

King James Bible . [22] But thou hast not called upon me, O Jacob; but thou hast been weary of me, O Israel.
Luther-Bibel . 22 Nicht, dass du mich gerufen hättest, Jakob, oder dass du dich um mich gemüht hättest, Israel.

Tekstuitleg van Js 43,22 .

4. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Jesaja : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Tenach (252) . Js (37) . Js 1-39 (12) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 8,17 . (5) Js 10,20 . (6) Js 10,21 . (7) Js 14,1 . (8) Js 17,4 . (9) Js 27,6 . (10) Js 27,9 . (11) Js 29,22 . (12) Js 29,23 . Js 40-66 (25) : (1) Js 40,27 . (2) Js 41,8 . (3) Js 41,14 . (4) Js 41,21 . (5) Js 42,24 . (6) Js 43,1 . (7) Js 43,22 . (8) Js 43,28 . (9) Js 44,1 . (10) Js 44,2 . (11) Js 44,5 . (12) Js 44,21 . (13) Js 44,23 . (14) Js 45,4 . (15) Js 45,19 . (16) Js 46,3 . (17) Js 48,1 . (18) Js 48,12 . (19) Js 48,20 . (20) Js 49,5 . (21) Js 49,6 . (22) Js 49,26 . (23) Js 58,1 . (24) Js 58,14 . (25) Js 60,16 .

Js 43,23 - Js 43,23 : Waarom de Heer zijn volk strafte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,22-28 -- Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23ouk emoi probata tès olokarpôseôs sou oude en tais thusiais sou edoxasas me oude egkopon epoièsa se en libanô  23 non obtulisti mihi arietem holocausti tui et victimis tuis non glorificasti me non te servire feci in oblatione nec laborem tibi praebui in ture     23 Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uwer brandofferen, en met uw slachtofferen hebt gij Mij niet geëerd; Ik heb u Mij niet doen dienen met spijsoffer, en Ik heb u niet vermoeid met wierook.  [23] Brandoffers* van schapen hebt u Mij niet gebracht en uw offers verheerlijkten Mij niet; Ik heb u niet de last* van meeloffers opgelegd, en Ik heb u niet moe gemaakt* met wierook.  [23] Je hebt niet aan mij je schapen geofferd, mij met je offers geen eer bewezen. Ik heb je niet met graanoffers belast en je niet vermoeid met de plicht om wierook voor mij te branden.  23 niet dat je mij een lam bracht als opgangsgave van jou, maar met je slachtoffers heb je mij niet geëerd; nooit heb ik je aan mij dienstbaar gemaakt om een broodgift, nooit heb ik je vermoeid om wierook;  23. Tu ne m'as pas apporté d'agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas asservi à des oblations, je ne t'ai pas lassé en exigeant de l'encens. 

King James Bible . [23] Thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings; neither hast thou honoured me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied thee with incense.
Luther-Bibel . 23 Mir hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht noch mich geehrt mit deinen Schlachtopfern. Ich habe dir nicht Arbeit gemacht mit Opfergaben, habe dich auch nicht bemüht mit Weihrauch.

Tekstuitleg van Js 43,23 .

Js 43,24 - Js 43,24 : Waarom de Heer zijn volk strafte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,22-28 -- Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24oude ektèsô moi arguriou thumiama oude to stear tôn thusiôn sou epethumèsa alla en tais amartiais sou kai en tais adikiais sou proestèn sou  24 non emisti mihi argento calamum et adipe victimarum tuarum non inebriasti me verumtamen servire me fecisti in peccatis tuis praebuisti mihi laborem in iniquitatibus tuis    24 Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht, en met het vette uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gedrenkt; maar gij hebt Mij arbeid gemaakt, met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden.   [24] U hebt uw zilver niet besteed aan welriekend kruid ter ere van Mij, noch hebt u Mij met het vet van uw offers verzadigd. U hebt Mij slechts de last van uw zonden opgedrongen en Mij met uw misdaden moe gemaakt.   [24] Je hebt van je zilver geen kalmoes voor mij gekocht, mij niet verzadigd met het vet van je offers. Nee, je hebt mij met je zonden belast, mij vermoeid met al je schulden.   24 nooit heb je voor mij tegen zilvergeld een rietstengel moeten kopen, en met het vet van je slachtoffers heb je mij nooit hoeven laven,– maar je hebt door je zonden mij tot je dienstknecht gemaakt, mij vermoeid met je ongerechtigheden! ••  24. Pour moi, tu n'as pas acquis de roseau à prix d'argent, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais par tes péchés, tu as fait de moi un esclave, tu m'as lassé par tes fautes. 

King James Bible . [24] Thou hast bought me no sweet cane with money, neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices: but thou hast made me to serve with thy sins, thou hast wearied me with thine iniquities.
Luther-Bibel . 24 Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft, mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten.

Tekstuitleg van Js 43,24 .

Js 43,25 - Js 43,25 : Waarom de Heer zijn volk strafte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,22-28 -- Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25egô eimi egô eimi o exaleifôn tas anomias sou kai ou mè mnèsthèsomai 25 ego sum ego sum ipse qui deleo iniquitates tuas propter me et peccatorum tuorum non recordabor    25 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.   [25] Toch wis Ik, en niemand anders, uw weerspannige daden uit om wat Ik ben en Ik zal uw zonden niet langer voor ogen houden.  [25] Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.   25 Maar ik, ik ben het die je overschrijding wegwist, omwille van mijzelf,– je zonden zal ik niet gedenken;  25. C'est moi, moi, qui efface tes crimes par égard pour moi, et je ne me souviendrai plus de tes fautes.  

King James Bible . [25] I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins.
Luther-Bibel . 25 Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.

Tekstuitleg van Js 43,25 .

Js 43,26 - Js 43,26 : Waarom de Heer zijn volk strafte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,22-28 -- Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26su de mnèsthèti kai krithômen lege su tas anomias sou prôtos ina dikaiôthès  26 reduc me in memoriam et iudicemur simul narra si quid habes ut iustificeris    26 Maakt Mij indachtig, laat ons te zamen richten, vertelt gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden.   [26] Klaag Mij aan, wij maken er een rechtszaak van, bepleit uw zaak en laat eens zien dat u gelijk hebt.   [26] Breng mij mijn tekortkomingen in herinnering, laten we samen tot een uitspraak komen, en voer zelf het woord om je zaak te bepleiten.   26 als je ze mij indachtig wilt maken: laten we samen in het gericht gaan!– vertel jij maar, om jezelf te rechtvaardigen!  26. Fais-moi me souvenir, et nous jugerons ensemble, fais toi-même le compte afin d'être justifié. 

King James Bible . [26] Put me in remembrance: let us plead together: declare thou, that thou mayest be justified.
Luther-Bibel . 26 Erinnere mich, lass uns miteinander rechten! Zähle alles auf, damit du Recht bekommst!

Tekstuitleg van Js 43,26 .

Js 43,27 - Js 43,27 : Waarom de Heer zijn volk strafte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,22-28 -- Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27oi pateres umôn prôtoi kai oi archontes autôn ènomèsan eis eme  27 pater tuus primus peccavit et interpretes tui praevaricati sunt in me     27 Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen Mij overtreden.  [27] Uw* stamvader heeft al gezondigd en uw woordvoerders waren opstandig tegen Mij.   [27] Je eerste voorvader heeft al gezondigd en je woordvoerders zijn steeds tegen mij opgestaan.   27 Je eerste vader heeft al gezondigd,– je koningen hebben tegen mij overtreden.  27. Ton premier père a péché, tes interprètes se sont révoltés contre moi. 

King James Bible . [27] Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me.
Luther-Bibel . 27 Schon dein Ahnherr hat gesündigt, und deine Wortführer sind von mir abgefallen.

Tekstuitleg van Js 43,27 .

Js 43,28 - Js 43,28 : Waarom de Heer zijn volk strafte - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 42 -- Js 43,22-28 -- Js 43,22 - Js 43,23 - Js 43,24 - Js 43,25 - Js 43,26 - Js 43,27 - Js 43,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28kai emianan oi archontes ta agia mou kai edôka apolesai iakôb kai israèl eis oneidismon   28 et contaminavi principes sanctos dedi ad internicionem Iacob et Israhel in blasphemiam     28 Daarom zal Ik de oversten des heiligdoms ontheiligen, en Jakob ten ban overgeven, en Israël tot beschimpingen.   [28] Ik heb dan ook uw gewijde leiders omgebracht. Jakob heb Ik aan de vernietiging gewijd en Israël aan de   [28] Daarom heb ik de dienaren van het heiligdom ontwijd, Jakob aan de vernietiging prijsgegeven en Israël aan spot en hoon.  28 Dus moest ik de oversten van het heiligdom ontwijden,– Jakob prijsgeven aan de ban, Israël aan lasteringen.   28. Alors j'ai destitué les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à l'anathème et Israël aux outrages. 

King James Bible . [28] Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches.
Luther-Bibel . 28 Darum habe ich die Fürsten des Heiligtums entheiligt und Jakob dem Bann übergeben und Israel dem Hohn.

Tekstuitleg van Js 43,28 .

6. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Jesaja : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Tenach (252) . Js (37) . Js 1-39 (12) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 8,17 . (5) Js 10,20 . (6) Js 10,21 . (7) Js 14,1 . (8) Js 17,4 . (9) Js 27,6 . (10) Js 27,9 . (11) Js 29,22 . (12) Js 29,23 . Js 40-66 (25) : (1) Js 40,27 . (2) Js 41,8 . (3) Js 41,14 . (4) Js 41,21 . (5) Js 42,24 . (6) Js 43,1 . (7) Js 43,22 . (8) Js 43,28 . (9) Js 44,1 . (10) Js 44,2 . (11) Js 44,5 . (12) Js 44,21 . (13) Js 44,23 . (14) Js 45,4 . (15) Js 45,19 . (16) Js 46,3 . (17) Js 48,1 . (18) Js 48,12 . (19) Js 48,20 . (20) Js 49,5 . (21) Js 49,6 . (22) Js 49,26 . (23) Js 58,1 . (24) Js 58,14 . (25) Js 60,16 .

7. wëjishërâ´el (en Israël) < verbindingswoord wë + zelfst. naamw. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in 2 K : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Jesaja: jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3 . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (33) . Js (8) : (1) Js 42,24 . (2) Js 43,28 . (3) Js 44,1 . (4) Js 44,21 . (5) Js 45,4 . (6) Js 48,12 . (7) Js 49,5 . (8) Js 63,16 .

6. - 7. ja`äqobh wëjishërâ´el (Jakob en Israël) . Tenach (5) : (1) Js 42,24 . (2) Js 43,28 . (3) Js 44,21 . (4) Js 45,4 . (5) Js 48,12 .


LXX

kai nun outôs legei kurios o theos o poièsas se iakôb o plasas se israèl mè fobou oti elutrôsamèn se ekalesa se to onoma sou emos ei su2kai ean diabainès di' udatos meta sou eimi kai potamoi ou sugklusousin se kai ean dielthès dia puros ou mè katakauthès flox ou katakausei se3oti egô kurios o theos sou o agios israèl o sôzôn se epoièsa sou allagma aigupton kai aithiopian kai soènèn uper sou4af' ou entimos egenou enantion mou edoxasthès kagô se ègapèsa kai dôsô anthrôpous pollous uper sou kai archontas uper tès kefalès sou5mè fobou oti meta sou eimi apo anatolôn axô to sperma sou kai apo dusmôn sunaxô se6erô tô borra age kai tô libi mè kôlue age tous uious mou apo gès porrôthen kai tas thugateras mou ap' akrôn tès gès7pantas osoi epikeklèntai tô onomati mou en gar tè doxè mou kateskeuasa auton kai eplasa kai epoièsa auton8kai exègagon laon tuflon kai ofthalmoi eisin ôsautôs tufloi kai kôfoi ta ôta echontes9panta ta ethnè sunèchthèsan ama kai sunachthèsontai archontes ex autôn tis anaggelei tauta è ta ex archès tis anaggelei umin agagetôsan tous marturas autôn kai dikaiôthètôsan kai eipatôsan alèthè10genesthe moi martures kagô martus legei kurios o theos kai o pais on exelexamèn ina gnôte kai pisteusète kai sunète oti egô eimi emprosthen mou ouk egeneto allos theos kai met' eme ouk estai11egô o theos kai ouk estin parex emou sôzôn12anèggeila kai esôsa ôneidisa kai ouk èn en umin allotrios umeis emoi martures kagô martus legei kurios o theos13eti ap' archès kai ouk estin o ek tôn cheirôn mou exairoumenos poièsô kai tis apostrepsei auto14outôs legei kurios o theos o lutroumenos umas o agios israèl eneken umôn apostelô eis babulôna kai epegerô pantas feugontas kai chaldaioi en ploiois dethèsontai15egô kurios o theos o agios umôn o katadeixas israèl basilea umôn16outôs legei kurios o didous odon en thalassè kai en udati ischurô tribon17o exagagôn armata kai ippon kai ochlon ischuron alla ekoimèthèsan kai ouk anastèsontai esbesthèsan ôs linon esbesmenon18mè mnèmoneuete ta prôta kai ta archaia mè sullogizesthe19idou poiô kaina a nun anatelei kai gnôsesthe auta kai poièsô en tè erèmô odon kai en tè anudrô potamous20eulogèsei me ta thèria tou agrou seirènes kai thugateres strouthôn oti edôka en tè erèmô udôr kai potamous en tè anudrô potisai to genos mou to eklekton21laon mou on periepoièsamèn tas aretas mou diègeisthai22ou nun ekalesa se iakôb oude kopiasai se epoièsa israèl23ouk emoi probata tès olokarpôseôs sou oude en tais thusiais sou edoxasas me oude egkopon epoièsa se en libanô24oude ektèsô moi arguriou thumiama oude to stear tôn thusiôn sou epethumèsa alla en tais amartiais sou kai en tais adikiais sou proestèn sou25egô eimi egô eimi o exaleifôn tas anomias sou kai ou mè mnèsthèsomai26su de mnèsthèti kai krithômen lege su tas anomias sou prôtos ina dikaiôthès27oi pateres umôn prôtoi kai oi archontes autôn ènomèsan eis eme28kai emianan oi archontes ta agia mou kai edôka apolesai iakôb kai israèl eis oneidismon

ΚΑΙ νῦν οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας σε, ᾿Ιακώβ, ὁ πλάσας σε, ᾿Ισραήλ· μὴ φοβοῦ, ὅτι ἐλυτρωσάμην σε· ἐκάλεσά σε τὸ ὄνομά σου, ἐμὸς εἶ σύ. 2 καὶ ἐὰν διαβαίνῃς δι᾿ ὕδατος, μετὰ σοῦ εἰμι, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσί σε· καὶ ἐὰν διέλθῃς διὰ πυρός, οὐ μὴ κατακαυθῇς, φλὸξ οὐ κατακαύσει σε. 3 ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ἅγιος ᾿Ισραὴλ ὁ σῴζων σε· ἐποίησα ἄλλαγμά σου Αἴγυπτον καὶ Αἰθιοπίαν καὶ Σοήνην ὑπὲρ σοῦ. 4 ἀφ᾿ οὗ ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον ἐμοῦ, ἐδοξάσθης, καὶ ἐγὼ σὲ ἠγάπησα· καὶ δώσω ἀνθρώπους πολλοὺς ὑπὲρ σοῦ καὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς σου. 5 μὴ φοβοῦ, ὅτι μετὰ σοῦ εἰμι· ἀπὸ ἀνατολῶν ἄξω τὸ σπέρμα σου καὶ ἀπὸ δυσμῶν συνάξω σε. 6 ἐρῶ τῷ Βορρᾷ· ἄγε, καὶ τῷ Λιβί· μὴ κώλυε, ἅγιε τοὺς υἱούς μου ἀπὸ γῆς πόρρωθεν καὶ τὰς θυγατέρας μου ἀπ᾿ ἄκρων τῆς γῆς, 7 πάντας ὅσοι ἐπικέκληνται τῷ ὀνόματί μου· ἐν γὰρ τῇ δόξῃ μου κατεσκεύασα αὐτὸν καὶ ἔπλασα αὐτὸν καὶ ἐποίησα αὐτόν· 8 καὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλόν, καὶ ὀφθαλμοί εἰσιν ὡσαύτως τυφλοί, καὶ κωφοὶ τὰ ὦτα ἔχοντες. 9 πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. 10 γίνεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς μου, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι. ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς καὶ μετ᾿ ἐμὲ οὐκ ἔσται. 11 ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων. 12 ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος. ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός. 13 ἔτι ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος· ποιήσω, καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό; 14 Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ λυτρούμενος ῾υμᾶς, ὁ ἅγιος τοῦ ᾿Ισραήλ· ἕνεκεν ὑμῶν ἀποστελῶ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐπεγερῶ φεύγοντας πάντας, καὶ Χαλδαῖοι ἐν πλοίοις δεθήσονται. 15 ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος ὑμῶν, ὁ καταδείξας ᾿Ισραὴλ βασιλέα ὑμῶν. 16 οὕτως λέγει Κύριος, ὁ διδοὺς ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν ἐν ὕδατι ἰσχυρῷ τρίβον, 17 ὁ ἐξαγαγὼν ἅρματα καὶ ἵππον καὶ ὄχλον ἰσχυρόν· ἀλλ᾿ ἐκοιμήθησαν καὶ οὐκ ἀναστήσονται, ἐσβέσθησαν ὡς λίνον ἐσβεσμένον. 18 μὴ μνημονεύετε τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἀρχαῖα μὴ συλλογίζεσθε. 19 ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ καινὰ ἃ νῦν ἀνατελεῖ, καὶ γνώσεσθε αὐτά· καὶ ποιήσω ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν καὶ τῇ ἀνύδρῳ ποταμούς. 20 εὐλογήσουσί με τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, σειρῆνες καὶ θυγατέρες στρουθῶν, ὅτι ἔδωκα ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ ποταμοὺς ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐκλεκτόν, 21 λαόν μου, ὃν περιεποιησάμην τὰς ἀρετάς μου διηγεῖσθαι. 22 οὐ νῦν ἐκάλεσά σε, ᾿Ιακώβ, οὐδὲ κοπιάσαι σε ἐποίησα, ᾿Ισραήλ. 23 οὐκ ἐμοὶ ἤνεγκας πρόβατα τῆς ὁλοκαρπώσεώς σου, οὐδὲ ἐν ταῖς θυσίαις σου ἐδόξασάς με· οὐκ ἐδούλωσά σε ἐν θυσίαις, οὐδὲ ἔγκοπον ἐποίησά σε ἐν λιβάνῳ, 24 οὐδὲ ἐκτήσω μοι ἀργυρίου θυμίαμα, οὐδὲ τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν σου ἐπεθύμησα, ἀλλὰ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σου προέστην σου. 25 ἐγώ εἰμι, ὁ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τὰς ἁμαρτίας σου καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι. 26 σὺ δὲ μνήσθητι καὶ κριθῶμεν· λέγε σὺ τὰς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωθῇς. 27 οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν ἠνόμησαν εἰς ἐμέ, 28 καὶ ἐμίαναν οἱ ἄρχοντες τὰ ἅγιά μου, καὶ ἔδωκα ἀπολέσαι ᾿Ιακὼβ καὶ ᾿Ισραὴλ εἰς ὀνειδισμόν.


VULGAAT

1 et nunc haec dicit Dominus creans te Iacob et formans te Israhel noli timere quia redemi te et vocavi nomine tuo meus es tu 2 cum transieris per aquas tecum ero et flumina non operient te cum ambulaveris in igne non conbureris et flamma non ardebit in te 3 quia ego Dominus Deus tuus Sanctus Israhel salvator tuus dedi propitiationem tuam Aegyptum Aethiopiam et Saba pro te 4 ex quo honorabilis factus es in oculis meis et gloriosus ego dilexi te et dabo homines pro te et populos pro anima tua 5 noli timere quoniam tecum ego sum ab oriente adducam semen tuum et ab occidente congregabo te 6 dicam aquiloni da et austro noli prohibere adfer filios meos de longinquo et filias meas ab extremis terrae 7 et omnem qui invocat nomen meum in gloriam meam creavi eum et formavi eum et feci eum 8 educ foras populum caecum et oculos habentem surdum et aures ei sunt 9 omnes gentes congregatae sunt simul et collectae sunt tribus quis in vobis adnuntiet istud et quae prima sunt audire nos faciat dent testes eorum et iustificentur et audiant et dicant vere 10 vos testes mei dicit Dominus et servus meus quem elegi ut sciatis et credatis mihi et intellegatis quia ego ipse sum ante me non est formatus deus et post me non erit 11 ego sum ego sum Dominus et non est absque me salvator 12 ego adnuntiavi et salvavi auditum feci et non fuit in vobis alienus vos testes mei dicit Dominus et ego Deus 13 et ab initio ego ipse et non est qui de manu mea eruat operabor et quis avertet illud 14 haec dicit Dominus redemptor vester Sanctus Israhel propter vos emisi Babylonem et detraxi vectes universos et Chaldeos in navibus suis gloriantes 15 ego Dominus Sanctus vester creans Israhel Rex vester 16 haec dicit Dominus qui dedit in mari viam et in aquis torrentibus semitam 17 qui eduxit quadrigam et equum agmen et robustum simul obdormierunt nec resurgent contriti sunt quasi linum et extincti sunt 18 ne memineritis priorum et antiqua ne intueamini 19 ecce ego facio nova et nunc orientur utique cognoscetis ea ponam in deserto viam et in invio flumina 20 glorificabit me bestia agri dracones et strutiones quia dedi in deserto aquas flumina in invio ut darem potum populo meo electo meo 21 populum istum formavi mihi laudem meam narrabit 22 non me invocasti Iacob nec laborasti in me Israhel 23 non obtulisti mihi arietem holocausti tui et victimis tuis non glorificasti me non te servire feci in oblatione nec laborem tibi praebui in ture 24 non emisti mihi argento calamum et adipe victimarum tuarum non inebriasti me verumtamen servire me fecisti in peccatis tuis praebuisti mihi laborem in iniquitatibus tuis 25 ego sum ego sum ipse qui deleo iniquitates tuas propter me et peccatorum tuorum non recordabor 26 reduc me in memoriam et iudicemur simul narra si quid habes ut iustificeris 27 pater tuus primus peccavit et interpretes tui praevaricati sunt in me 28 et contaminavi principes sanctos dedi ad internicionem Iacob et Israhel in blasphemiam