JESAJA 46 , Js 46 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg vers per vers : - Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. SynoJsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
- Website : http://www.bsw.org/project/biblica/bibl79/Comm01n.htm .
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Js 46,1-13 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -

Js 46,1 - Js 46,1 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
46 1epese bèl sunetribè dagôn egeneto ta glupta autôn eis thèria kai ktènè airete auta katadedemena ôs fortion kopiônti  1 conflatus est Bel contritus est Nabo facta sunt simulacra eorum bestiis et iumentis onera vestra gravi pondere usque ad lassitudinem     1 Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten.   [1] Bel* is onderworpen, Nebo* ingestort; hun beelden worden toevertrouwd aan de dieren en het vee, uw draagbare beelden zijn opgetild en een last voor uitgeputte beesten.   [1] Bel is gebroken, Nebo ligt geveld. Eens droegen jullie hen plechtig rond, maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren, een zware last voor uitgeputte beesten.   1 ¶ Gebogen is Beel, gekromd is Nebo, toevallen zullen hun beelden aan het wild en aan het vee; eens door u rondgedragen nu opgeladen, een draaglast voor doodmoe gedierte;   1. Bel s'est courbé, Nebo s'effondre, leurs idoles sont confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la bête fourbue.  

King James Bible . [1] Bel boweth down, Nebo stoopeth, their idols were upon the beasts, and upon the cattle: your carriages were heavy loaden; they are a burden to the weary beast.
Luther-Bibel . 46 1 Bel bricht zusammen, Nebo ist gefallen, ihre Götzenbilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, dass sie sich müde tragen an dem, was eure Last war.

Tekstuitleg van Js 46,1 .

Js 46,2 - Js 46,2 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai peinônti kai eklelumenô ouk ischuonti ama oi ou dunèsontai sôthènai apo polemou autoi de aichmalôtoi èchthèsan  2 contabuerunt et contrita sunt simul non potuerunt salvare portantem et anima eorum in captivitatem ibit     2 Samen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd, zij hebben den last niet kunnen redden, maar zijzelven zijn in de gevangenis gegaan.   [2] Ze wankelen en onderwerpen zich, allen tezamen, zij konden hun dragers niet redden, en zijn zelf in gevangenschap gegaan.   [2] Ze zijn gebroken en geveld, ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen; hun beelden worden weggesleept.   2 gekromd, gebogen zijn zij tezamen, konden de draaglast niet redden,– hun ziel is de kerker ingegaan. ••   2. Elles se sont effondrées, courbées toutes ensemble, on ne peut sauver ce fardeau, elles sont allées elles-mêmes en captivité.  

King James Bible . [2] They stoop, they bow down together; they could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity.
Luther-Bibel . 2 Ja, sie können die Last nicht wegbringen. Die Götzen sind gefallen und alle zusammengebrochen und müssen in die Gefangenschaft gehen.

Tekstuitleg van Js 46,2 .

Js 46,3 - Js 46,3 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3akousate mou oikos tou iakôb kai pan to kataloipon tou israèl oi airomenoi ek koilias kai paideuomenoi ek paidiou  3 audite me domus Iacob et omne residuum domus Israhel qui portamini a meo utero qui gestamini a mea vulva     3 Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls! die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.   [3] Luister naar Mij, huis van Jakob, en alles wat over is van Israëls huis; u, die werd opgetild vanaf de moederschoot, en sinds de geboorte werd gedragen.   [3] Luister naar mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is – van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte:   3 Hoort naar mij, huis van Jakob, al wat is overgebleven van Israëls huis,– die zijt opgetild van de moederschoot af, sinds de baarmoeder gedragen:  3. Écoutez-moi, maison de Jacob, tout ce qui reste de la maison d'Israël, vous que j'ai portés dès votre naissance, soulevés depuis le berceau.  

King James Bible . [3] Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are borne by me from the belly, which are carried from the womb:
Luther-Bibel . 3 Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr noch übrig seid vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und vom Mutterschoße an mir aufgeladen seid:

Tekstuitleg van Js 46,3 .

4. ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Tenach : Ja`äqobh (Jakob) . Taalgebruik in Jesaja : Ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 of 182 (2 X 7 X 13 of 7 X 26) . Structuur : 1 - 7 - 1 - 2 . Tenach (252) . Js (37) . Js 1-39 (12) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 8,17 . (5) Js 10,20 . (6) Js 10,21 . (7) Js 14,1 . (8) Js 17,4 . (9) Js 27,6 . (10) Js 27,9 . (11) Js 29,22 . (12) Js 29,23 . Js 40-66 (25) : (1) Js 40,27 . (2) Js 41,8 . (3) Js 41,14 . (4) Js 41,21 . (5) Js 42,24 . (6) Js 43,1 . (7) Js 43,22 . (8) Js 43,28 . (9) Js 44,1 . (10) Js 44,2 . (11) Js 44,5 . (12) Js 44,21 . (13) Js 44,23 . (14) Js 45,4 . (15) Js 45,19 . (16) Js 46,3 . (17) Js 48,1 . (18) Js 48,12 . (19) Js 48,20 . (20) Js 49,5 . (21) Js 49,6 . (22) Js 49,26 . (23) Js 58,1 . (24) Js 58,14 . (25) Js 60,16 .

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis .
- Abraham werd 175 jaar oud . 175 = 5² X 7 . (Gn 25,7) . Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers . Som van de factoren : 5 + 5 + 7 = 17 .
- Isaak werd 180 jaar oud . 180 = 6² X 5 . (Gn 35,28) . Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17 .
- Jakob werd 147 jaar oud . 147 = 7² X 3 . (Gn 49,33) . Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17 . De buitenste getallen van 147 is 17 . Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste (72) hoofdstuk en het 33ste (3) vers . Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28) . Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28) . De buitenste getallen van 147 is 17 . Het tweede en derde getal van 147 is 47 . 28 = 4 X 7 .
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend .
- Jozef leefde 110 jaar . 110 = 5² + 6² + 7² . De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat . (Gn 50,22) . Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig . 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110 .
Ook de getalwaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben .
- Isaak (Gn 21,3) . jitsëchâq (Isaak) . Getalwaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26) .
- Jakob (Gn 25,26) . ja`äqobh (Jakob) . Getalwaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26) .
- Jozef (Gn 30,24) . Jôseph (Jozef) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 156 (6 X 26) .
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalwaarde van de godsnaam JHWH = 26 .
Het is opvallend dat bij Jakob het getal 7 overwegend is . De leeftijd van Jakob is 147 (14 = 2 X 7 ; 7 ; dus 3X een 7) OF 7² X 3 . Som van de factoren is 17 (7 + 7 + 3) . De getalwaarde van de naam Jakob is 182 (7 X 26) .
Er zou een woordspeling kunnen zijn tussen j´bq (je´âbheq = hij worstelde) (Gn 32,25) en de persoonsnaam j`qb (ja`äqobh = Jakob) .
- be(j)th Ja`äqobh (huis van Jakob) . Tenach (14) : (1) Ps 114,1 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 10,20 . (5) Js 14,1 . (6) Js 29,22 . (7) Js 46,3 . (8) Js 48,1 . (9) Jr 2,4 . (10) Ez 20,5 . (11) Am 9,8 . (12) Ob 17 . (13) Mi 2,7 . (14) Mi 3,9 .

3. - 4. be(j)th Ja`äqobh (huis van Jakob) . In veertien verzen in de bijbel : (1) Ps 114,1 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 10,20 . (5) Js 14,1 . (6) Js 29,22 . (7) Js 46,3 . (8) Js 48,1 . (9) Jr 2,4 . (10) Ez 20,5 . (11) Am 9,8 . (12) Ob 17 . (13) Mi 2,7 . (14) Mi 3,9 .

Js 46,4 - Js 46,4 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4eôs gèrous egô eimi kai eôs an katagèrasète egô eimi egô anechomai umôn egô epoièsa kai egô anèsô egô analèmpsomai kai sôsô umas  4 usque ad senectam ego ipse et usque ad canos ego portabo ego feci et ego feram et ego portabo et salvabo     4 En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.   [4] Ik blijf dezelfde tot aan uw oude dag. Als u grijs bent zal Ik u nog dragen. Ik heb het gedaan en Ik blijf het doen. Ik zal u dragen en verlossen.   [4] Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.   4 tot in ouderdom ben ik dezelfde, tot in grijsheid zal ik u torsen,– zoals ik gedaan heb zo zal ik u dragen, ik zal u torsen en uitredden! ••   4. Jusqu'à la vieillesse je reste le même, jusqu'aux cheveux blancs je vous porterai : moi, je l'ai déjà fait, moi je vous soulèverai, moi, je vous porterai et je vous sauverai.  

King James Bible . [4] And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.
Luther-Bibel . 4 Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.

Tekstuitleg van Js 46,4 .

Js 46,5 - Js 46,5 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5tini me ômoiôsate idete technasasthe oi planômenoi 5 cui adsimilastis me et adaequastis et conparastis me et fecistis similem    5 Wien zoudt gijlieden Mij nabeelden, en evengelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?   [5] Met wie zult u Mij vergelijken, en met wie zult u Mij gelijkstellen, met wie wilt u Mij meten, wie zou op Mij lijken?   [5] Met wie wil je mij vergelijken, aan wie mij gelijkstellen? Met wie vertoon ik overeenkomst?   5 ¶ Op wie wilt ge mij laten lijken, met wie vergelijken,– mij zo gelijkstellen dat ik er op lijk?   5. A qui voulez-vous m'assimiler et m'identifier, à qui me comparer, à qui suis-je semblable ?  

King James Bible . [5] To whom will ye liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like?
Luther-Bibel . 5 Wem wollt ihr mich gleichstellen, und mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll?

Tekstuitleg van Js 46,5 .

Js 46,6 - Js 46,6 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6oi sumballomenoi chrusion ek marsippiou kai argurion en zugô stèsousin en stathmô kai misthôsamenoi chrusochoon epoièsan cheiropoièta kai kupsantes proskunousin autois  6 qui confertis aurum de sacculo et argentum statera ponderatis conducentes aurificem ut faciat deum et procidunt et adorant    6 Zij verkwisten het goud uit de beurs, en wegen het zilver met de waag; zij huren een goudsmid, en die maakt het tot een god, zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor.  [6] Zij die goud uit hun beurzen schudden en zilver in de weegschaal leggen, huren een smid, die er een god van maakt, en daarvoor knielen en buigen zij.   [6] Mensen schudden goud uit hun buidel of wegen zilver af op een weegschaal, ze nemen een edelsmid in dienst die er een god van maakt. Ze buigen zich neer en knielen ervoor.   6 Die goud uit hun buidel schudden en zilver afwegen in de waag,– huren een smelter dat die er een god van maakt, dan knielen ze, ja werpen zich neer!   6. Certains déversent l'or de leur bourse, et pèsent l'argent à la balance, ils embauchent un orfèvre pour faire un dieu, ils s'inclinent et ils adorent. 

King James Bible . [6] They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith; and he maketh it a god: they fall down, yea, they worship.
Luther-Bibel . 6 Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage dar und dingen den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und anbeten.

Tekstuitleg van Js 46,6 .

Js 46,7 - Js 46,7 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7airousin auto epi tôn ômôn kai poreuontai ean de thôsin auto epi tou topou autou menei ou mè kinèthè kai os an boèsè pros auton ou mè eisakousè apo kakôn ou mè sôsè auton  7 portant illud in umeris gestantes et ponentes in loco suo et stabit ac de loco suo non movebitur sed et cum clamaverint ad eum non audiet de tribulatione non salvabit eos    7 Zij nemen hem op den schouder, zij dragen hem, en zetten hem aan zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt van zijn stede niet; ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet, hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid.   [7] Zij dragen hem op hun schouders, en dragen hem rond. Zij zetten hem neer waar hij thuishoort: daar staat hij en hij loopt nooit meer weg van zijn plaats! Als iemand hem aanroept, antwoordt hij niet, en hij redt hem niet uit zijn nood.  [7] Ze nemen hem op hun schouders en torsen hem. Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan, hij komt niet meer van zijn plaats. Als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet, hij redt hen niet uit hun nood.   7 Ze dragen hem op de schouder, torsen hem, laten hem neer op zijn plek en daar staat hij, die wijkt nooit meer van zijn plaats!– al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit zijn benauwing zal hij hem niet bevrijden. ••  7. Ils le mettent sur l'épaule et l'emportent, ils le déposent à sa place pour qu'il s'y tienne, pour qu'il n'en bouge pas. On a beau l'invoquer, il ne répond pas, de la détresse il ne sauve pas.  

King James Bible . [7] They bear him upon the shoulder, they carry him, and set him in his place, and he standeth; from his place shall he not remove: yea, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble.
Luther-Bibel . 7 Sie heben ihn auf die Schultern und tragen ihn und setzen ihn nieder an seine Stätte, dass er stehe und nicht von seinem Ort rücke. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not.

Tekstuitleg van Js 46,7 .

Js 46,8 - Js 46,8 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8mnèsthète tauta kai stenaxate metanoèsate oi peplanèmenoi epistrepsate tè kardia  8 mementote istud et fundamini redite praevaricatores ad cor     8 Gedenkt hieraan, en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders!  [8] Herinner u dat alles en luister, neem het ter harte, rebellen!   [8] Neem dit ter harte, zondaars, verman je, kom tot inkeer!   8 Gedenkt dit en wordt weer mensen,– overschrijders, laat het keren tot uw hart!  8. Souvenez-vous-en et soyez des hommes; révoltés, rentrez en vous-mêmes.  

King James Bible . [8] Remember this, and shew yourselves men: bring it again to mind, O ye transgressors.
Luther-Bibel . 8 Gedenkt doch daran, ihr Abtrünnigen, und nehmt's zu Herzen!

Tekstuitleg van Js 46,8 . Het vers Js 46,8 telt 7 woorden en 29 letters . De getalwaarde van Js 46,8 is 2620 (2² X 5 X 131) .

Js 46,8.1. act. qal. imperat. 2de pers. mann. mv. זִכְרוּ = zihkërû (herinnert jullie) van het werkw. זָכַר = zâkhar (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in Tenakh : zâkhar (gedenken) . Tenakh (7) : (1) 1 Kr 16,12 . (2) 1 Kr 16,15 . (3) Ps 105,5 . (4) Js 46,8 . (5) Js 46,9 . (6) Jr 51,50 . (7) Mal 3,22 .
- Grieks . imperat. aor. 2de pers.mv. μνησθητε = mnèsthète (herinnert jullie) van het werkwoord μι-μνη-σκομαι = mimnèskomai (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in het NT : mimnèskomai (zich herinneren, gedenken) . Taalgebruik in de LXX : mimnèskomai (zich herinneren, gedenken) .

  mimnèskomai  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  conj. + imperat. aor. 2de pers.mv. mnèsthète  17  15             

Js 46,8.4. act. imperat. aor. 2de pers. mv. μετανοησατε = metanoèsate (bekeert jullie) van het werkw. μετανοεω = metanoeô (bekeren) . Taalgebruik in het NT : metanoeô (bekeren) . Taalgebruik in de LXX : metanoeô (bekeren) . LXX (1) : Js 46,8 . NT (2) : (1) Hnd 2,38 . (2) Hnd 3,19 . Een vorm van μετανοεω = metanoeô in de LXX (24) , in het NT (34) .
- Hebreeuws : act. imperat. hifil 2de pers. mv. הַשִׁיבוּ = hasjîbhû (bekeert jullie) van het werkw. שׁוּב = sjûbh (terugkeren) . Taalgebruik in Tenakh : sjûbh (terugkeren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , waw = 6 , beth = 2 ; totaal : 29 of 308 (2² X 7 X 11) . Structuur : 3 - 6 - 2 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (11) .

Js 46,8.X. act. imperat. aor. 2de pers. mv. επιστρεψατε = epistrepsato (keert jullie toe) van het werkw. επιστρεφω = epistrefô (naar iets toekeren) . Taalgebruik in het NT : epistrefô (naar iets toekeren) . Taalgebruik in de Septuaginta : epistrefô (naar iets toekeren) . Bijbel (12) . LXX (11) . NT (1) .

Js 46,9 - Js 46,9 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai mnèsthète ta protera apo tou aiônos oti egô eimi o theos kai ouk estin eti plèn emou  9 recordamini prioris saeculi quoniam ego sum Deus et non est ultra Deus nec est similis mei     9 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; [9] Herinner u wat vroeger gebeurd is in de oude tijd, want Ik ben God, niemand anders is God, niemand is aan Mij gelijk.   [9] Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk.   9 Gedenkt de eerste dingen van eeuwigheid af,– want ík ben uw Godheid en anders geen, God, en er is niemand zoals ik,   9. Souvenez-vous des choses passées depuis longtemps, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, Dieu, et personne n'est semblable à moi.  

King James Bible . [9] Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,
Luther-Bibel . 9 Gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war: Ich bin Gott, und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht.

Tekstuitleg van Js 46,9 .

1. act. qal. imperat. 2de pers. mann. mv. זִכְרוּ = zihkërû (herinnert jullie) van het werkw. זָכַר = zâkhar (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in Tenakh : zâkhar (gedenken) . Tenakh (7) : (1) 1 Kr 16,12 . (2) 1 Kr 16,15 . (3) Ps 105,5 . (4) Js 46,8 . (5) Js 46,9 . (6) Jr 51,50 . (7) Mal 3,22 .
- Grieks . imperat. aor. 2de pers.mv. μνησθητε = mnèsthète (herinnert jullie) van het werkwoord μι-μνη-σκομαι = mimnèskomai (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in het NT : mimnèskomai (zich herinneren, gedenken) . Taalgebruik in de LXX : mimnèskomai (zich herinneren, gedenken) .

  mimnèskomai  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  conj. + imperat. aor. 2de pers.mv. mnèsthète  17  15             
Js 46,10 - Js 46,10 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10anaggellôn proteron ta eschata prin auta genesthai kai ama sunetelesthè kai eipa pasa mou è boulè stèsetai kai panta osa bebouleumai poièsô  10 adnuntians ab exordio novissimum et ab initio quae necdum facta sunt dicens consilium meum stabit et omnis voluntas mea fiet     10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.   [10] Ik* verkondig u het einde vanaf het begin, en vooraf wat nog niet is gebeurd. Ik zeg: Mijn besluit wordt uitgevoerd, en al wat Mij behaagt breng Ik tot stand,   [10] Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’   10 die sinds den beginne het einde al meldt, sinds de oertijd al wat nog niet is gedaan,– die zegt: mijn raadsbesluit houdt stand, al wat mij behaagt zal ik doen!–  10. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver, d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis : Mon projet se réalisera, j'accomplirai ce qui me plaît;  

King James Bible . [10] Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:
Luther-Bibel . 10 Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und vorzeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage: Was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich.

Tekstuitleg van Js 46,10 .

Js 46,11 - Js 46,11 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kalôn ap' anatolôn peteinon kai apo gès porrôthen peri ôn bebouleumai elalèsa kai ègagon ektisa kai epoièsa ègagon auton kai euodôsa tèn odon autou  11 vocans ab oriente avem et de terra longinqua virum voluntatis meae et locutus sum et adducam illud creavi et faciam illud     11 Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.   [11] Ik roep een roofvogel* uit het oosten, de man van mijn beschikking, uit een ver land. Wat Ik gezegd heb, dat laat Ik gebeuren, Ik maak een plan en voer het uit.   [11] Die uit het oosten een adelaar roept, uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert. Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan.   11 die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land de man van zijn raadslag,– ja zoals ik heb gesproken laat ik het komen, zoals ik heb gevormd, zo zal ik doen! ••   11. j'appelle depuis l'Orient un rapace, d'un pays lointain l'homme que j'ai prédestiné. Ce que j'ai dit, je l'exécute, mon dessein, je l'accomplis.  

King James Bible . [11] Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.
Luther-Bibel . 11 Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande den Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich's gesagt habe, so lasse ich's kommen; was ich geplant habe, das tue ich auch.

Tekstuitleg van Js 46,11 .

Js 46,12 - Js 46,12 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12akousate mou oi apolôlekotes tèn kardian oi makran apo tès dikaiosunès  12 audite me duro corde qui longe estis a iustitia   12 Hoort naar Mij, gij stijven van harte, gij, die verre van de gerechtigheid zijt!  [12] Luister naar Mij, trotse harten, zo ver van mijn reddende gerechtigheid.   [12] Luister naar mij, hardnekkig volk, dat zich verre houdt van gerechtigheid.   12 Hoort naar mij, sterken van hart,– die verre zijt van gerechtigheid:   12. Écoutez-moi, hommes au cœur dur, vous qui êtes loin de la justice,  

King James Bible . [12] Hearken unto me, ye stouthearted, that are far from righteousness:
Luther-Bibel . 12 Hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit!

Tekstuitleg van Js 46,12 .

Js 46,13 - Js 46,13 . De Heer en de goden - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 46 -- Js 46,1-13 -- Js 46,1 - Js 46,2 - Js 46,3 - Js 46,4 - Js 46,5 - Js 46,6 - Js 46,7 - Js 46,8 - Js 46,9 - Js 46,10 - Js 46,11 - Js 46,12 - Js 46,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13èggisa tèn dikaiosunèn mou kai tèn sôtèrian tèn par' emou ou bradunô dedôka en siôn sôtèrian tô israèl eis doxasma   13 prope feci iustitiam meam non elongabitur et salus mea non morabitur dabo in Sion salutem et Israheli gloriam meam     13 Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn heerlijkheid.   [13] Ik breng mijn gerechtigheid dichtbij, ze is niet ver van u; de redding die van Mij komt zal niet op zich laten wachten. Ik breng redding in Sion, en geef Israël mijn heerlijkheid.   [13] Ik breng mijn gerechtigheid nabij, ze is niet ver meer, het duurt niet lang voor ik redding breng. Ik zal redding brengen in Sion, ik laat Israël in mijn luister delen.  13 reeds breng ik mijn gerechtigheid nabij, zij blijft niet ver en mijn heil blijft niet achter; ik zal in Sion mijn bevrijdende heil schenken, aan Israël mijn luister!   13. j'ai fait venir ma justice, elle n'est pas loin, mon salut ne tardera pas. Je mettrai en Sion le salut, je donnerai à Israël ma gloire.  

King James Bible . [13] I bring near my righteousness; it shall not be far off, and my salvation shall not tarry: and I will place salvation in Zion for Israel my glory.
Luther-Bibel . 13 Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht; sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit.

Tekstuitleg van Js 46,13 .


SEPTUAGINTA

46 1epese bèl sunetribè dagôn egeneto ta glupta autôn eis thèria kai ktènè airete auta katadedemena ôs fortion kopiônti2kai peinônti kai eklelumenô ouk ischuonti ama oi ou dunèsontai sôthènai apo polemou autoi de aichmalôtoi èchthèsan3akousate mou oikos tou iakôb kai pan to kataloipon tou israèl oi airomenoi ek koilias kai paideuomenoi ek paidiou4eôs gèrous egô eimi kai eôs an katagèrasète egô eimi egô anechomai umôn egô epoièsa kai egô anèsô egô analèmpsomai kai sôsô umas5tini me ômoiôsate idete technasasthe oi planômenoi6oi sumballomenoi chrusion ek marsippiou kai argurion en zugô stèsousin en stathmô kai misthôsamenoi chrusochoon epoièsan cheiropoièta kai kupsantes proskunousin autois7airousin auto epi tôn ômôn kai poreuontai ean de thôsin auto epi tou topou autou menei ou mè kinèthè kai os an boèsè pros auton ou mè eisakousè apo kakôn ou mè sôsè auton8mnèsthète tauta kai stenaxate metanoèsate oi peplanèmenoi epistrepsate tè kardia9kai mnèsthète ta protera apo tou aiônos oti egô eimi o theos kai ouk estin eti plèn emou10anaggellôn proteron ta eschata prin auta genesthai kai ama sunetelesthè kai eipa pasa mou è boulè stèsetai kai panta osa bebouleumai poièsô11kalôn ap' anatolôn peteinon kai apo gès porrôthen peri ôn bebouleumai elalèsa kai ègagon ektisa kai epoièsa ègagon auton kai euodôsa tèn odon autou12akousate mou oi apolôlekotes tèn kardian oi makran apo tès dikaiosunès13èggisa tèn dikaiosunèn mou kai tèn sôtèrian tèn par' emou ou bradunô dedôka en siôn sôtèrian tô israèl eis doxasma


VULGAAT

1 conflatus est Bel contritus est Nabo facta sunt simulacra eorum bestiis et iumentis onera vestra gravi pondere usque ad lassitudinem 2 contabuerunt et contrita sunt simul non potuerunt salvare portantem et anima eorum in captivitatem ibit 3 audite me domus Iacob et omne residuum domus Israhel qui portamini a meo utero qui gestamini a mea vulva 4 usque ad senectam ego ipse et usque ad canos ego portabo ego feci et ego feram et ego portabo et salvabo 5 cui adsimilastis me et adaequastis et conparastis me et fecistis similem 6 qui confertis aurum de sacculo et argentum statera ponderatis conducentes aurificem ut faciat deum et procidunt et adorant 7 portant illud in umeris gestantes et ponentes in loco suo et stabit ac de loco suo non movebitur sed et cum clamaverint ad eum non audiet de tribulatione non salvabit eos 8 mementote istud et fundamini redite praevaricatores ad cor 9 recordamini prioris saeculi quoniam ego sum Deus et non est ultra Deus nec est similis mei 10 adnuntians ab exordio novissimum et ab initio quae necdum facta sunt dicens consilium meum stabit et omnis voluntas mea fiet 11 vocans ab oriente avem et de terra longinqua virum voluntatis meae et locutus sum et adducam illud creavi et faciam illud 12 audite me duro corde qui longe estis a iustitia 13 prope feci iustitiam meam non elongabitur et salus mea non morabitur dabo in Sion salutem et Israheli gloriam meam