BIJBELBOEK Jesaja - Js -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Jesaja vers per vers - Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,- Js 47,1-15 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -

Js 47,1 - Js 47,1 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
47 1katabèthi kathison epi tèn gèn parthenos thugatèr babulônos eiselthe eis to skotos thugatèr chaldaiôn oti ouketi prostethèsè klèthènai apalè kai trufera  1 descende sede in pulverem virgo filia Babylon sede in terra non est solium filiae Chaldeorum quia ultra non vocaberis mollis et tenera     1 Daal af, en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel! zit op de aarde, er is geen troon meer, gij dochter der Chaldeeën! want gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige.   [1] Daal* af van uw troon en neem plaats in het stof, maagd*, dochter Babel, neem plaats op de grond en niet op uw troon, dochter van de Chaldeeën, want u wordt niet langer broos en verwend genoemd.   [1] Kom van je troon af, zet je neer in het stof, vrouwe Babel; kies een zitplaats op de grond, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt men je teergevoelig en verfijnd.   1 ¶ Daal neder en zit neer op het stof, jonkvrouw, dochter van Babel, zet je ter aarde, niet op een troon, dochter van de Kasdiem,– want nooit meer zullen ze tot je roepen ‘zwak popje’ of ‘verwend nest’!  1. Descends, assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens, car jamais plus on ne t'appellera douce et exquise.   

King James Bible . [1] Come down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon, sit on the ground: there is no throne, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called tender and delicate.
Luther-Bibel . 47 1 Herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, setze dich in den Staub! Setze dich auf die Erde, wo kein Thron ist, du Tochter der Chaldäer. Man wird nicht mehr zu dir sagen: »Du Zarte und Verwöhnte«.

Tekstuitleg van Js 47,1 .

7. bâbhèl (Babel) . bâbhèl (Babel) . Taalgebruik in Tenach : bâbhèl (Babel) . Getalwaarde : beth = 2 , lamed = 13 of 40 ; totaal : 17 OF 44 (4 X 11) . Structuur : 2 - 2 - 4 . Tenach (208) . Pentateuch (2) . Js (8) : (1) Js 13,1 . (2) Js 13,19 . (3) Js 14,4 . (4) Js 21,9 . (5) Js 39,1 . (6) Js 39,6 . (7) Js 39,7 . (8) Js 47,1 .
- bâbhâlâh (naar Babel) . Tenach (27) . Js (1) : Js 43,14 .
- bëbâbhèl (in Babel) . Tenach (8) . Js (1) : Js 48,14 .
- lëbâbhèl (naar Babel) . Tenach (10) . Js (1) : Js 14,22 .
- mëbâbhèl (uit Babel) . Tenach (12) . Js (2) : (1) Js 39,3 . (2) Js 48,20 .

11. kisse´ (troon, zetel) . Taalgebruik in Tenach : kisse´ (troon, zetel) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , samekh = 15 of 60 , aleph = 1 ; totaal : 27 (3³) OF 81 (3² X 3²) . Tenach (51) . Js (4) : (1) Js 6,1 . (2) Js 9,6 . (3) Js 16,5 . (4) Js 47,1 . kiss´î (mijn troon, mijn zetel) . Tenach (10) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) Js 14,13 . (8) Js 66,1 . (9) . (10) .http://www.dbnl.org/tekst/pric005vier01_01/pric005vier01_01_0043.php . kit . Dit laatste vindt men in Dozy's Oosterlingen afgeleid van het Joodse woord kissé , dat in het Oude Testament de deftige betekenissen heeft van : zetel , troon , zelfs troon Gods . Bij de Rabbijnen is echter bait ha-kissé (= huis van den zetel) reeds: heimelijk gemak en sedert is de betekenis al meer en meer verlopen . In zijn Das deutsche Gaunerthum geeft Avé-Lallemant voor kitt o.a. op : Haus , Krughaus , Herberge , Bordell . In de laatste betekenis komt het in Holland voor . http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0003.php . Kis (Nhebr.) Hebr. kissee : zetel , troon ; later heette het privaat : bet ha-kissee (het huis van den zetel) ; vgl. Ned. stoelgang .

Js 47,2 - Js 47,2 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2labe mulon aleson aleuron apokalupsai to katakalumma sou anakalupsai tas polias anasurai tas knèmas diabèthi potamous  2 tolle molam et mole farinam denuda turpitudinem tuam discoperi umerum revela crus transi flumina     2 Neem de molen, en maal meel; ontdek uw vlechten, ontbloot de enkelen, ontdek de schenkelen, ga door de rivieren.   [2] Neem* de molen ter hand en maal uw meel, leg uw sluier af, schort uw rokken op, laat uw blote benen zien, en waad rivieren door;   [2] Pak de handmolen, maal het graan. Sla je sluier terug, schort je rokken op, ontbloot je dijen, doorwaad rivieren.   2 Neem maalschijven en maal meel,– ontdoe je van je sluier, rol op je rokken, ontbloot je dijbeen, steek rivieren over;   2. Prends la meule et broie la farine; dénoue ton voile, relève ta robe, découvre tes jambes, traverse les rivières.  

King James Bible . [2] Take the millstones, and grind meal: uncover thy locks, make bare the leg, uncover the thigh, pass over the rivers.
Luther-Bibel . 2 Nimm die Mühle und mahle Mehl, decke auf deinen Schleier! Hebe die Schleppe, entblöße den Schenkel, wate durchs Wasser,

Tekstuitleg van Js 47,2 .

Js 47,3 - Js 47,3 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3anakalufthèsetai è aischunè sou fanèsontai oi oneidismoi sou to dikaion ek sou lèmpsomai ouketi mè paradô anthrôpois  3 revelabitur ignominia tua et videbitur obprobrium tuum ultionem capiam et non resistet mihi homo     3 Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden; Ik zal wraak nemen, en Ik zal op u niet aanvallen als een mens.   [3] uw schaamte zal worden ontbloot*, en uw schande zal worden aanschouwd; zo neem Ik wraak op u en niemand brengt Mij ervan af.   [3] Naakt word je tentoongesteld, openlijk zul je te schande staan. Zo neem ik wraak, en niemand houdt me tegen.   3 je naaktheid zal worden onthuld, ja, je smaad zal worden gezien; ik zal wraak nemen en geen mens sparen! ••  3. Que paraisse ta nudité et que ta honte soit visible; j'exécute ma vengeance et personne ne s'y opposera.

King James Bible . [3] Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen: I will take vengeance, and I will not meet thee as a man.
Luther-Bibel . 3 dass deine Blöße aufgedeckt und deine Schande gesehen werde! Ich will mich rächen, unerbittlich,

Tekstuitleg van Js 47,3 .

Js 47,4 - Js 47,4 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4eipen o rusamenos se kurios sabaôth onoma autô agios israèl  4 redemptor noster Dominus exercituum nomen illius Sanctus Israhel     4 Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de Heilige Israëls.   [4] Onze verlosser*, de heer van de machten is zijn naam, is de Heilige van Israël.   [4] – Hij is onze bevrijder, de Heilige van Israël, zijn naam is HEER van de hemelse machten.   4 Onze verlosser: ENE, Omschaarde, is zijn naam;   4. Notre rédempteur, Yahvé Sabaot est son nom, le Saint d'Israël, a dit :  

King James Bible . [4] As for our redeemer, the LORD of hosts is his name, the Holy One of Israel.
Luther-Bibel . 4 spricht unser Erlöser; der heißt der HERR Zebaoth, der Heilige Israels.

Tekstuitleg van Js 47,4 .

Js 47,5 - Js 47,5 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kathison katanenugmenè eiselthe eis to skotos thugatèr chaldaiôn ouketi mè klèthès ischus basileias 5 sede tace et intra in tenebras filia Chaldeorum quia non vocaberis ultra domina regnorum    5 Zit stilzwijgende, en ga in de duisternis, gij dochter der Chaldeeën! want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken.  [5] Ga zitten en zwijg, trek u terug in het duister, dochter van de Chaldeeën, want u wordt niet langer de gebiedster van koninkrijken genoemd.   [5] Ga zitten, wees stil, tast rond in het duister, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt men je ‘Meesteres over koninkrijken’.   5 zit neer in stilte en kom aan in het donker, dochter der Kasdiem,– want nooit meer zullen ze tot je roepen: gebiedster van koninkrijken!   5. Assieds-toi en silence, enfonce-toi dans l'ombre, fille des Chaldéens, car jamais plus on ne t'appellera souveraine des royaumes.  

King James Bible . [5] Sit thou silent, and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called, The lady of kingdoms.
Luther-Bibel . 5 Setze dich stumm hin, geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer! Denn du sollst nicht mehr heißen »Herrin über Königreiche«.

Tekstuitleg van Js 47,5 .

Js 47,6 - Js 47,6 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6parôxunthèn epi tô laô mou emianas tèn klèronomian mou egô edôka eis tèn cheira sou su de ouk edôkas autois eleos tou presbuterou ebarunas ton zugon sfodra  6 iratus sum super populum meum contaminavi hereditatem meam et dedi eos in manu tua non posuisti eis misericordias super senem adgravasti iugum tuum valde    6 Ik was op Mijn volk zeer toornig, Ik ontheiligde Mijn erve, en Ik gaf hen over in uw hand; doch gij beweest hun geen barmhartigheden, ja, zelfs over den oude maaktet gij uw juk zeer zwaar.  [6] Ik was kwaad op mijn volk, en heb mijn erfdeel geschonden; Ik heb hen aan u uitgeleverd, maar u hebt hun geen medelijden getoond. Met uw ondraaglijke juk hebt u zelfs de grijsaard belast.   [6] Ik was tegen mijn volk in woede ontstoken, ik heb mijn eigen land ontwijd. Ik heb mijn volk aan jou uitgeleverd en je hebt het niet ontzien, zelfs de oudsten heb je een zeer zwaar juk opgelegd.   6 Ik ben woedend geweest op mijn gemeente, heb mijn erfdeel ontwijd en jou in de hand gegeven,– maar jij hebt hun geen barmhartigheid bewezen, op wie oud was heb je je juk zeer zwaar laten drukken,   6. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais rejeté mon héritage, je l'avais livré entre tes mains. Tu les as traités sans pitié, sur le vieillard tu as fait durement peser ton joug.  

King James Bible . [6] I was wroth with my people, I have polluted mine inheritance, and given them into thine hand: thou didst shew them no mercy; upon the ancient hast thou very heavily laid thy yoke.
Luther-Bibel . 6 Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligte, gab ich sie in deine Hand; aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit, auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer.

Tekstuitleg van Js 47,6 .

Js 47,7 - Js 47,7 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai eipas eis ton aiôna esomai archousa ouk enoèsas tauta en tè kardia sou oude emnèsthès ta eschata  7 et dixisti in sempiternum ero domina non posuisti haec super cor tuum neque recordata es novissimi tui     7 En gij zeidet: Ik zal koningin zijn in eeuwigheid; tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen, gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht.  [7] U zei: ‘Eeuwig zal ik gebiedster zijn, voor altijd.’ U hebt dit alles niet ter harte genomen, en aan de afloop ervan hebt u niet gedacht.   [7] Je zei: ‘Ik ben en ik blijf meesteres, voor altijd.’ Maar je had geen oog voor de loop der dingen, hoe dit zou eindigen, heb je niet voorzien.   7 ¶ en je durfde zeggen: voor eeuwig blijf ik gebiedster!– nog nam je deze dingen niet ter harte, aan de afloop daarvan heb je niet gedacht. ••   7. Tu as dit : « A jamais je serai souveraine éternelle », tu n'as pas réfléchi à cela dans ton cœur, tu n'as pas songé à l'avenir. 

King James Bible . [7] And thou saidst, I shall be a lady for ever: so that thou didst not lay these things to thy heart, neither didst remember the latter end of it.
Luther-Bibel . 7 Du dachtest: Ich bin eine Herrin für immer. Du hattest noch nicht zu Herzen genommen noch daran gedacht, wie es hernach werden könnte.

Tekstuitleg van Js 47,7 .

Js 47,8 - Js 47,8 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8nun de akouson tauta è trufera è kathèmenè pepoithuia è legousa en tè kardia autès egô eimi kai ouk estin etera ou kathiô chèra oude gnôsomai orfaneian  8 et nunc audi haec delicata et habitans confidenter quae dicis in corde tuo ego sum et non est praeter me amplius non sedebo vidua et ignorabo sterilitatem    8 Nu dan, hoor dit, gij weelderige! die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe zitten, noch de beroving van kinderen kennen.   [8] Hoor* dit nu aan, wellustige, zo zelfbewust denkend bij uzelf: ‘Ik alleen en verder niemand! Voor mij is er geen weduwschap en kinderloosheid blijft mij onbekend.’   [8] Luister hiernaar, verwende vrouw, jij die zo onbekommerd leeft, die denkt: Ik, en ik alleen! Ik zal niet als weduwe achterblijven, het verlies van kinderen blijft mij bespaard.   8 Maar nu: hoor dit, weelde–wijfje dat veilig denkt te zitten, dat in haar hart zegt: ik en niemand anders!– ik ga niet als weduwe neerzitten en kinderloosheid zal ik niet kennen!–   8. Maintenant écoute ceci, voluptueuse! toi qui es assise en sécurité et qui dis dans ton cœur : « Moi, sans égale, je ne resterai pas veuve, je ne connaîtrai pas la privation d'enfants! »  

King James Bible . [8] Therefore hear now this, thou that art given to pleasures, that dwellest carelessly, that sayest in thine heart, I am, and none else beside me; I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children:
Luther-Bibel . 8 So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzt und sprichst in deinem Herzen: »Ich bin's, und sonst keine; ich werde keine Witwe werden noch ohne Kinder sein«:

Tekstuitleg van Js 47,8 .

1. wë`aththâh (en nu) . Zie : Taalgebruik in Tenach : `aththâh (nu) . Tenach (266) . Js (15) : (1) Js 1,21 . (2) Js 5,3 . (3) Js 5,5 . (4) Js 16,14 . (5) Js 28,22 . (6) Js 36,8 . (7) Js 36,10 . (8) Js 37,20 . (9) Js 43,1 . (10) Js 44,1 . (11) Js 47,8 . (12) Js 48,16 . (13) Js 49,5 . (14) Js 52,5 . (15) Js 64,7 .

Js 47,9 - Js 47,9 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9nun de èxei exaifnès epi se ta duo tauta en mia èmera chèreia kai ateknia èxei exaifnès epi se en tè farmakeia sou en tè ischui tôn epaoidôn sou sfodra  9 venient tibi duo haec subito in die una sterilitas et viduitas universa venerunt super te propter multitudinem maleficiorum tuorum et propter duritiam incantatorum tuorum vehementem     9 Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van kinderen en weduwschap; volkomenlijk zullen zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen.   [9] Toch zullen beide u overkomen, plotseling en op dezelfde dag. Kinderloosheid en weduwschap komen in volle omvang over u, ondanks uw talrijke toverspreuken en uw bezweringen, hoe krachtig ze ook zijn.   [9] Integendeel, het overkomt je allebei, in een oogwenk, op één enkele dag: het verlies van kinderen en het weduwschap zullen je in hun volle omvang treffen, ondanks je talloze toverkunsten en je krachtige bezweringsformules.  9 deze twee dingen komen nu op je af, in een ogenblik op één enkele dag: zonder kinderen zitten en weduwe zijn!– volledig zullen ze over je komen, ondanks je vele toverkunsten ondanks je zeer krachtige banspreuken.  9. Eh bien, ces deux malheurs fondront sur toi, soudainement, en un jour, privation d'enfants et veuvage, tout à coup ils fondront sur toi, en dépit de tous tes sortilèges, de la puissance de tes incantations.  

King James Bible . [9] But these two things shall come to thee in a moment in one day, the loss of children, and widowhood: they shall come upon thee in their perfection for the multitude of thy sorceries, and for the great abundance of thine enchantments.
Luther-Bibel . 9 Dies beides wird plötzlich über dich kommen auf einen Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen.

Tekstuitleg van Js 47,9 .

Js 47,10 - Js 47,10 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10tè elpidi tès ponèrias sou su gar eipas egô eimi kai ouk estin etera gnôthi oti è sunesis toutôn kai è porneia sou estai soi aischunè kai eipas tè kardia sou egô eimi kai ouk estin etera  10 et fiduciam habuisti in malitia tua et dixisti non est qui videat me sapientia tua et scientia tua haec decepit te et dixisti in corde tuo ego sum et praeter me non est altera     10 Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand ziet mij; uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt; en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand meer dan ik.   [10] U hebt vertrouwd op uw kwaadaardigheid en u zei: ‘Niemand ziet mij’; uw wijsheid en uw kennis hebben u misleid, en u dacht bij uzelf: ‘Ik en verder niemand.’   [10] Zelfverzekerd in je slechtheid dacht je: Er is niemand die me ziet. Je wijsheid en je kennis hebben je misleid, je dacht: Ik, en ik alleen!   10 Je voelde je veilig bij je kwaad, zei: niemand die mij ziet!, je wijsheid, en je kennis, die heeft je afkerig gemaakt,– je zei in je hart: ik en niemand anders!  10. Tu as eu confiance dans ta méchanceté, tu as dit : « Personne ne me voit. » C'est ta sagesse et ta science qui t'ont pervertie, et tu as dit dans ton cœur : « Moi, sans égale. »  

King James Bible . [10] For thou hast trusted in thy wickedness: thou hast said, None seeth me. Thy wisdom and thy knowledge, it hath perverted thee; and thou hast said in thine heart, I am, and none else beside me.
Luther-Bibel . 10 Denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen, als du dachtest: Niemand sieht mich! Deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, dass du in deinem Herzen sprachst: Ich bin's, und sonst keine!

Tekstuitleg van Js 47,10 .

Js 47,11 - Js 47,11 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai èxei epi se apôleia kai ou mè gnôs bothunos kai empesè eis auton kai èxei epi se talaipôria kai ou mè dunèsè kathara genesthai kai èxei epi se exapinès apôleia kai ou mè gnôs  11 veniet super te malum et nescies ortum eius et inruet super te calamitas quam non poteris expiare veniet super te repente miseria quam nescies     11 Daarom zal er over u een kwaad komen, gij zult den dageraad daarvan niet weten; en een verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen verzoenen; want er zal snellijk een onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult.  [11] Maar eens zal u een ramp overkomen die u niet zult weten weg te toveren; de ondergang zal u overvallen, en u zult hem niet kunnen keren; plotseling zal een ramp over u komen waarvan u geen vermoeden had.   [11] Het kwade zal je overkomen, en je weet het niet te bezweren. Ongeluk zal je overvallen, en afwenden kun je het niet. Onverwachts komt de ondergang, waarvan je geen vermoeden had.   11 Maar komen zal over jou een kwaad dat je niet zult weten af te kopen, er zal een verderf over je vallen dat je niet met zoenoffers kunt afwenden,– plotseling komt over je een catastrofe zoals je niet kende.   11. Un malheur fondra sur toi, tu ne sauras comment le conjurer; un désastre fondra sur toi, tu ne pourras t'en préserver; soudain fondra sur toi une calamité que tu ne connaîtras pas.  

King James Bible . [11] Therefore shall evil come upon thee; thou shalt not know from whence it riseth: and mischief shall fall upon thee; thou shalt not be able to put it off: and desolation shall come upon thee suddenly, which thou shalt not know.
Luther-Bibel . 11 Aber nun wird über dich Unglück kommen, das du nicht wegzuzaubern weißt, und Unheil wird auf dich fallen, das du nicht durch Sühne abwenden kannst. Und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen, dessen du dich nicht versiehst.

Tekstuitleg van Js 47,11 .

Js 47,12 - Js 47,12 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12stèthi nun en tais epaoidais sou kai tè pollè farmakeia sou a emanthanes ek neotètos sou ei dunèsè ôfelèthènai  12 sta cum incantatoribus tuis et cum multitudine maleficiorum tuorum in quibus laborasti ab adulescentia tua si forte quid prosit tibi aut si possis fieri fortior     12 Sta nu met uw bezweringen, en met de veelheid uwer toverijen, waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af; of gij misschien voordeel kondet doen, of gij misschien u kondet sterken.   [12] Houd u nu maar aan uw bezweringen en uw talloze toverformules, waarmee u zich vanaf uw jeugd hebt moe gemaakt; misschien kunt u er baat bij hebben, misschien boezemt u de ramp schrik in.   [12] Ga maar door met je bezweringsformules en met de talloze toverkunsten waarmee je je van jongs af aan hebt afgemat: misschien kun je nog iets uitrichten, misschien laat het onheil zich afschrikken.   12 Houd toch stand met je banspreuken, en met je vele toverkunsten, waarmee jij je van je jeugd af hebt vermoeid; misschien kun je er baat bij hebben, misschien er schrik mee aanjagen.   12. Reste donc avec tes incantations et tous tes sortilèges dans lesquels tu t'es fatiguée depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être sauras-tu faire trembler.  

King James Bible . [12] Stand now with thine enchantments, and with the multitude of thy sorceries, wherein thou hast laboured from thy youth; if so be thou shalt be able to profit, if so be thou mayest prevail.
Luther-Bibel . 12 So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst.

Tekstuitleg van Js 47,12 .

Js 47,13 - Js 47,13 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kekopiakas en tais boulais sou stètôsan kai sôsatôsan se oi astrologoi tou ouranou oi orôntes tous asteras anaggeilatôsan soi ti mellei epi se erchesthai  13 defecisti in multitudine consiliorum tuorum stent et salvent te augures caeli qui contemplabantur sidera et supputabant menses ut ex eis adnuntiarent ventura tibi     13 Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen; laat nu opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen.   [13] U hebt uw zeer talrijke raadslieden uitgeput; laat optreden en u redden, die hemelkenners en die sterrenkijkers, die u maand voor maand laten weten wat u overkomen zal.   [13] Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers! Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij je redden!   13 Ondanks je vele raadslagen ben je uitgeput; laten nu toch bijstaan en bevrijden die hemelkarteerders, die sterrenschouwers, die bij elke nieuwemaan laten weten wat er allemaal over je zal komen!   13. Tu t'es épuisée à force de consultations, qu'ils se présentent donc et te sauvent ceux qui détaillent le ciel, qui observent les étoiles, qui annoncent chaque mois ce qui va fondre sur toi.  

King James Bible . [13] Thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the monthly prognosticators, stand up, and save thee from these things that shall come upon thee.
Luther-Bibel . 13 Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde!

Tekstuitleg van Js 47,13 .

Js 47,14 - Js 47,14 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14idou pantes ôs frugana epi puri katakaèsontai kai ou mè exelôntai tèn psuchèn autôn ek flogos oti echeis anthrakas puros kathisai ep' autous  14 ecce facti sunt quasi stipula ignis conbusit eos non liberabunt animam suam de manu flammae non sunt prunae quibus calefiant nec focus ut sedeant ad eum     14 Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelven niet kunnen rukken uit de macht der vlam; het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten.   [14] Zie, zij zijn als kaf en worden door vuur verbrand, zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. Het is geen kolenvuur om zich te warmen, geen vuur om bij plaats te nemen.   [14] Ze worden als kaf, het vuur zal hen verteren, ze zijn niet meer te redden uit de macht van de vlammen. En dat zal geen vuur zijn om brood op te bakken, geen gloed om je aan te warmen.   14 Zie, zij zullen worden als stoppels: vuur zal hen verbranden, zij zullen hun ziel niet redden uit de hand van de vlam; geen kolenvuur om zich bij te warmen, of lichtgloed om tegenover te zitten.   14. Voici qu'ils sont comme fétus de paille, le feu les brûlera, ils ne sauveront pas leur vie de l'étreinte de la flamme; et ce ne sera pas une braise pour se chauffer, un foyer pour s'y asseoir! 

King James Bible . [14] Behold, they shall be as stubble; the fire shall burn them; they shall not deliver themselves from the power of the flame: there shall not be a coal to warm at, nor fire to sit before it.
Luther-Bibel . 14 Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt, sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte.

Tekstuitleg van Js 47,14 .

Js 47,15 - Js 47,15 . Ondergang van Babel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 47 -- Js 47,1-15 -- Js 47,1 - Js 47,2 - Js 47,3 - Js 47,4 - Js 47,5 - Js 47,6 - Js 47,7 - Js 47,8 - Js 47,9 - Js 47,10 - Js 47,11 - Js 47,12 - Js 47,13 - Js 47,14 - Js 47,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15outoi esontai soi boètheia ekopiasas en tè metabolè sou ek neotètos anthrôpos kath' eauton eplanèthè soi de ouk estai sôtèria 15 sic facta sunt tibi in quibuscumque laboraveras negotiatores tui ab adulescentia tua unusquisque in via sua erraverunt non est qui salvet te     15 Alzo zullen zij u zijn, met dewelke gij gearbeid hebt, uw handelaars van uw jeugd aan, elk zal zijns weegs dwalen, niemand zal u verlossen.   [15] Meer zijn zij niet voor u, die tovenaars met wie u zich hebt moe gemaakt vanaf uw jeugd. Ieder loopt op zijn manier verloren. Er is niemand die u redt.   [15] Zoveel hebben ze jou dus te bieden, zij voor wie je je hebt afgemat, met wie je van jongs af aan handeldreef: ieder van hen zwerft een eigen kant uit en er is niemand die jou redt.  15 Zó zullen voor jou worden je handelaars voor wie je je moe hebt gemaakt van je jeugd af, ieder zijn eigen kant uit zullen ze dwalen, géén die jou komt bevrijden!   15. Ainsi auront été pour toi tes devins, pour lesquels tu t'es fatiguée depuis ta jeunesse : ils ont erré, chacun devant soi, et pas un ne t'a sauvée. 

King James Bible . [15] Thus shall they be unto thee with whom thou hast laboured, even thy merchants, from thy youth: they shall wander every one to his quarter; none shall save thee.
Luther-Bibel . 15 So sind alle, um die du dich bemüht hast, die mit dir Handel trieben von deiner Jugend auf: ein jeder wird hierhin und dorthin wanken, und du hast keinen Retter.

Tekstuitleg van Js 47,15 .


SEPTUAGINTA

47 1katabèthi kathison epi tèn gèn parthenos thugatèr babulônos eiselthe eis to skotos thugatèr chaldaiôn oti ouketi prostethèsè klèthènai apalè kai trufera2labe mulon aleson aleuron apokalupsai to katakalumma sou anakalupsai tas polias anasurai tas knèmas diabèthi potamous3anakalufthèsetai è aischunè sou fanèsontai oi oneidismoi sou to dikaion ek sou lèmpsomai ouketi mè paradô anthrôpois4eipen o rusamenos se kurios sabaôth onoma autô agios israèl5kathison katanenugmenè eiselthe eis to skotos thugatèr chaldaiôn ouketi mè klèthès ischus basileias6parôxunthèn epi tô laô mou emianas tèn klèronomian mou egô edôka eis tèn cheira sou su de ouk edôkas autois eleos tou presbuterou ebarunas ton zugon sfodra7kai eipas eis ton aiôna esomai archousa ouk enoèsas tauta en tè kardia sou oude emnèsthès ta eschata8nun de akouson tauta è trufera è kathèmenè pepoithuia è legousa en tè kardia autès egô eimi kai ouk estin etera ou kathiô chèra oude gnôsomai orfaneian9nun de èxei exaifnès epi se ta duo tauta en mia èmera chèreia kai ateknia èxei exaifnès epi se en tè farmakeia sou en tè ischui tôn epaoidôn sou sfodra10tè elpidi tès ponèrias sou su gar eipas egô eimi kai ouk estin etera gnôthi oti è sunesis toutôn kai è porneia sou estai soi aischunè kai eipas tè kardia sou egô eimi kai ouk estin etera11kai èxei epi se apôleia kai ou mè gnôs bothunos kai empesè eis auton kai èxei epi se talaipôria kai ou mè dunèsè kathara genesthai kai èxei epi se exapinès apôleia kai ou mè gnôs12stèthi nun en tais epaoidais sou kai tè pollè farmakeia sou a emanthanes ek neotètos sou ei dunèsè ôfelèthènai13kekopiakas en tais boulais sou stètôsan kai sôsatôsan se oi astrologoi tou ouranou oi orôntes tous asteras anaggeilatôsan soi ti mellei epi se erchesthai14idou pantes ôs frugana epi puri katakaèsontai kai ou mè exelôntai tèn psuchèn autôn ek flogos oti echeis anthrakas puros kathisai ep' autous15outoi esontai soi boètheia ekopiasas en tè metabolè sou ek neotètos anthrôpos kath' eauton eplanèthè soi de ouk estai sôtèria


VULGAAT

1 descende sede in pulverem virgo filia Babylon sede in terra non est solium filiae Chaldeorum quia ultra non vocaberis mollis et tenera 2 tolle molam et mole farinam denuda turpitudinem tuam discoperi umerum revela crus transi flumina 3 revelabitur ignominia tua et videbitur obprobrium tuum ultionem capiam et non resistet mihi homo 4 redemptor noster Dominus exercituum nomen illius Sanctus Israhel 5 sede tace et intra in tenebras filia Chaldeorum quia non vocaberis ultra domina regnorum 6 iratus sum super populum meum contaminavi hereditatem meam et dedi eos in manu tua non posuisti eis misericordias super senem adgravasti iugum tuum valde 7 et dixisti in sempiternum ero domina non posuisti haec super cor tuum neque recordata es novissimi tui 8 et nunc audi haec delicata et habitans confidenter quae dicis in corde tuo ego sum et non est praeter me amplius non sedebo vidua et ignorabo sterilitatem 9 venient tibi duo haec subito in die una sterilitas et viduitas universa venerunt super te propter multitudinem maleficiorum tuorum et propter duritiam incantatorum tuorum vehementem 10 et fiduciam habuisti in malitia tua et dixisti non est qui videat me sapientia tua et scientia tua haec decepit te et dixisti in corde tuo ego sum et praeter me non est altera 11 veniet super te malum et nescies ortum eius et inruet super te calamitas quam non poteris expiare veniet super te repente miseria quam nescies 12 sta cum incantatoribus tuis et cum multitudine maleficiorum tuorum in quibus laborasti ab adulescentia tua si forte quid prosit tibi aut si possis fieri fortior 13 defecisti in multitudine consiliorum tuorum stent et salvent te augures caeli qui contemplabantur sidera et supputabant menses ut ex eis adnuntiarent ventura tibi 14 ecce facti sunt quasi stipula ignis conbusit eos non liberabunt animam suam de manu flammae non sunt prunae quibus calefiant nec focus ut sedeant ad eum 15 sic facta sunt tibi in quibuscumque laboraveras negotiatores tui ab adulescentia tua unusquisque in via sua erraverunt non est qui salvet te