JESAJA 54 - Js 54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg vers per vers : - Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -- Js 54,1-17 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -

Js 54,1 - Js 54,1 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
54 1eufranthèti steira è ou tiktousa rèxon kai boèson è ouk ôdinousa oti polla ta tekna tès erèmou mallon è tès echousès ton andra eipen gar kurios  1 lauda sterilis quae non paris decanta laudem et hinni quae non pariebas quoniam multi filii desertae magis quam eius quae habebat virum dicit Dominus     1 Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE.   Heil voor Jeruzalem [1] ‘Jubel, onvruchtbare die nooit heeft gebaard, breek uit in vreugdegejubel en gejuich, u die geen weeën heeft gekend, want de zonen van de verlaten vrouw zijn talrijker dan die van de vrouw die een man heeft’, zegt de heer.   [1] Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want – zegt de HEER –, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.   1 ¶ Jubel, onvruchtbare die nooit heeft gebaard,– barst uit in gejubel en schater, u die geen weeën gehad hebt; want talrijker worden de zonen der verlatene dan de zonen van de gehuwde!– heeft gezegd de ENE.  1. Crie de joie, stérile, toi qui n'as pas enfanté; pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit Yahvé. 

King James Bible . [1] Sing, O barren, thou that didst not bear; break forth into singing, and cry aloud, thou that didst not travail with child: for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the LORD.
Luther-Bibel . 54 1 Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast! Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger warst! Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Js 54,1 .

Js 54,1.1. act. qal imperatief 2de pers. vr. enk. רָנִּי = rânnî (jubel) van het werkw. רָנַן = rânan (roepen, jubelen, jammeren) . Taalgebruik in Tenach : rânan (roepen, jubelen, jammeren) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 OF 300 . Structuur : 2 - 5 - 5 . De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (5) : (1) Js 54,1 . (2) Sef 3,14 . (3) Zach 2,14 . (4) Ps 32,7 . (5) Kl 2,19 .

Js 54,1.2. vr. enk. עֲקָרָה = `äqârâh (onvruchtbaar) . Taalgebruik in Tenakh : `äqârâh (onvruchtbaar) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 60 (2² X 3 X 5) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 1 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (8) : (1) Gn 11,30 (Sara) . (2) Gn 25,21 (Rebekka) . (3) Gn 29,31 (Rachel) . (4) Re 13,2 (de moeder van Simson) . (5) Re 13,3 . (6) 1 S 2,5 (Hanna , de moeder van Samuël) . (7) Js 54,1 . (8) Job 24,21 .
- וְעֲקָרָה = wë`äqârâh (en onvruchtbaar) . Tenakh (2) : (1) Ex 23,26 . (2) Dt 7,14 .
- LXX : nom. vr. enk. στειρα = steira van het bijvoegl. naamw. στειρος = steiros (onvruchtbaar) . Taalgebruik in het NT : steiros (onvruchtbaar) . Taalgebruik in de LXX : steiros (onvruchtbaar) . In bovengenoemde 10 verzen heeft de LXX στειρα = steira als vertaling . Een vorm van στειρος = steiros in de LXX (17) , in het NT (4) : (1) Lc 1,7 . (2) Lc 1,36 . (3) Lc 23,29 . (4) Gal 4,27 .
- Ned. : onvruchtbaar . Arabisch : عَقَارِىّ = `aqârii (onvruchtbaar) . Taalgebruik in de Qoran : `aqârii (onvruchtbaar) . Qoran : soera 3,40 . Aramees : עֲקַר = `äqar (onvruchtbaar) . D. : unfruchtbar . E. : barren . Fr. : stérile . Grieks : στειρος = steiros (onvruchtbaar) . Taalgebruik in het NT : steiros (onvruchtbaar) . Hebreeuws : עֲקָרָה = `äqârâh (onvruchtbaar) . Taalgebruik in Tenakh : `äqârâh (onvruchtbaar) . Modern Hebreeuws : עָקָר = `âqâr (onvruchtbaar) . Lat. : sterilis .

Js 54,1.11. bijvoegl. naamw. mann. en onzijd. mv. רַבִּים = rabbîm (vele) van het bijvoegl. naamw. rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Tenach : rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Jesaja : rab (veel, talrijk, groot) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 22 (2X 11) OF 202 (2 X 101) ; structuur : 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (170) . Js (11) : (1) Js 2,3 . (2) Js 2,4 . (3) Js 5,9 . (4) Js 8,15 . (5) Js 17,12 . (6) Js 17,13 . (7) Js 23,3 . (8) Js 52,14 . (9) Js 52,15 . (10) Js 53,12 . (11) Js 54,1 .
- nom. en acc. onz. mv. πολλα = polla (vele) van het bijvoegl. naamw. πολυς = polus (veel) . Taalgebruik in het NT : polus (veel) . Taalgebruik in de LXX : polus (veel) .

polus (veel)     bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. onz. mv. polla    193  130  63  21  14  34  42     

- N. : veel < Grieks : polus ; p -> v . Arabisch : كثير = kathir (veel) . D. : viel . E. : many . Fr. : nombreux (tal-rijk) . Gr. : πολυς = polus (veel) . Taalgebruik in het NT : polus (veel) . Hebr. : רַב + Aramees = rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Tenakh : rab (veel, talrijk, groot) . Lat. : multus .

Js 54,2 - Js 54,2 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2platunon ton topon tès skènès sou kai tôn aulaiôn sou pèxon mè feisè makrunon ta schoinismata sou kai tous passalous sou katischuson  2 dilata locum tentorii tui et pelles tabernaculorum tuorum extende ne parcas longos fac funiculos tuos et clavos tuos consolida     2 Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in.   [2] ‘Vergroot de ruimte in uw tent, de wanden van uw woning moeten wijd zijn opgezet. Wees er niet zuinig mee; verleng uw scheerlijnen, sla uw tentpinnen stevig vast.   [2] Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast.   2 Verruim dan de plaats voor je tent, de tentkleden van je woningen, spreid ze uit, wees niet zuinig; maak je scheerlijnen langer en je tentpinnen sterker!   2. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets,  

King James Bible . [2] Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations: spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes;
Luther-Bibel . 2 Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstatt; spare nicht! Spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest!

Tekstuitleg van Js 54,2 .

Js 54,3 - Js 54,3 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3eti eis ta dexia kai eis ta aristera ekpetason kai to sperma sou ethnè klèronomèsei kai poleis èrèmômenas katoikieis  3 ad dexteram enim et ad levam penetrabis et semen tuum gentes hereditabit et civitates desertas inhabitabit     3 Want gij zult uitbreken ter rechter hand en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen.   [3] Want naar rechts en naar links zult u zich uitbreiden, uw nakomelingen zullen volken aan zich onderwerpen en zij zullen verlaten steden bewonen.   [3] Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken.   3 Want naar rechts en links zult ge uitbreken,– je zaad zal volkeren beërven, verlaten steden bezetten.   3. car à droite et à gauche tu vas éclater, ta race va déposséder des nations et repeupler les villes abandonnées.  

King James Bible . [3] For thou shalt break forth on the right hand and on the left; and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited.
Luther-Bibel . 3 Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken, und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen.

Tekstuitleg van Js 54,3 .

6. mann. mv. gojim (volken) van het zelfst. naamw. gôj (volk) . Taalgebruik in Tenach : gôj (volk) . Taalgebruik in Jesaja : gôj (volk) . Gr. ethnos (volk) . Getalwaarde : gimel = 3 , waw = 6 , jod = 10 ; totaal : 19 . Structuur : 3 - 6 - 1 . Taalgebruik in de Septuaginta. : ethnos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : ethnos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . Tenach (133) . Js (29) . Js 40-66 (16) : (1) Js 40,15 . (2) Js 41,2 . (3) Js 42,6 . (4) Js 45,1. (5) Js 49,6 . (6) Js 49,22 . (7) Js 52,15 . (8) Js 54,3 . (9) Js 60,3 . (10) Js 60,5 . (11) Js 60,11 . (12) Js 60,16 . (13) Js 61,6 . (14) Js 62,2 . (15) Js 64,1 . (16) Js 66,12 .
- haggôjim (de volken) < bepaald lidwoord ha + gôjim . Tenach 174) . Js (18) . Js 40-66 (8) : (1) Js 40,17 . (2) Js 43,9 . (3) Js 45,20 . (4) Js 52,10 . (5) Js 61,11 . (6) Js 66,18 . (7) Js 66,19 . (8) Js 66,20 .
- baggôjim (onder de volken) . Tenach (74) . Js (2) : (1) Js 61,9 . (2) Js 66,19 .
- lëgôjim / laggôjim (voor de volken) . Tenach (16) . Js (3) : (1) Js 5,26 . (2) Js 11,12 . (3) Js 42,1 .

Js 54,4 - Js 54,4 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4mè fobou oti katèschunthès mède entrapès oti ôneidisthès oti aischunèn aiônion epilèsè kai oneidos tès chèreias sou ou mè mnèsthèsè  4 noli timere quia non confunderis neque erubescas non enim te pudebit quia confusionis adulescentiae tuae oblivisceris et obprobrii viduitatis tuae non recordaberis amplius     4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken.   [4] Wees niet bevreesd, want u hoeft zich niet te schamen; voel u niet vernederd, want reden tot blozen hebt u niet. De beschaming van uw jeugd zult u vergeten en aan de smaad van uw weduwschap zult u niet langer denken. [4] Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren.   4 Vrees niet, want je zult niet worden beschaamd, ducht geen schande want je zult niet ontgoocheld worden; want de beschaming van je jeugd zul je vergeten, de smaad van je weduwstaat zul je niet langer gedenken.   4. N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte, ne sois pas confondue, tu n'auras plus à rougir; car tu vas oublier la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage.  

King James Bible . [4] Fear not; for thou shalt not be ashamed: neither be thou confounded; for thou shalt not be put to shame: for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood any more.
Luther-Bibel . 4 Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden werden; schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken.

Tekstuitleg van Js 54,4 .

Js 54,5 - Js 54,5 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5oti kurios o poiôn se kurios sabaôth onoma autô kai o rusamenos se autos theos israèl pasè tè gè klèthèsetai 5 quia dominabitur tui qui fecit te Dominus exercituum nomen eius et redemptor tuus Sanctus Israhel Deus omnis terrae vocabitur     5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.   [5] Want Hij die u gemaakt heeft is uw man*, de heer van de machten is zijn naam, en uw verlosser is de Heilige van Israël, die de God van heel de aarde heet.  [5] Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde.   5 Want die jou huwt is je maker, ENE, Omschaarde, is zijn naam; die jou verlost is Israëls Heilige, ‘God van heel de aarde’ wordt tot hem geroepen.  5. Ton créateur est ton époux, Yahvé Sabaot est son nom, le Saint d'Israël est ton rédempteur, on l'appelle le Dieu de toute la terre.  

King James Bible . [5] For thy Maker is thine husband; the LORD of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called.
Luther-Bibel . 5 Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann – HERR Zebaoth heißt sein Name –, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird.

Tekstuitleg van Js 54,5 .

Js 54,6 - Js 54,6 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ouch ôs gunaika kataleleimmenèn kai oligopsuchon keklèken se kurios oud' ôs gunaika ek neotètos memisèmenèn eipen o theos sou   6 quia ut mulierem derelictam et maerentem spiritu vocavit te Dominus et uxorem ab adulescentia abiectam dixit Deus tuus     6 Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.   [6] Want u was een verstoten en zielsbedroefde vrouw toen de heer u riep; verstoot een man soms de vrouw van zijn jeugd?’ zegt uw God.  [6] Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen de HEER je terugriep. Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? – zegt je God.   6 ¶ Want als een vrouw die verlaten is, verslagen van geest, was je toen de ENE je riep,– de vrouw uit de jeugdjaren, al werd zij verworpen, heeft gezegd je God.   6. Oui, comme une femme délaissée et accablée, Yahvé t'a appelée, comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu.  

King James Bible . [6] For the LORD hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, saith thy God.
Luther-Bibel . 6 Denn der HERR hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau; und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben!, spricht dein Gott.

Tekstuitleg van Js 54,6 .

5. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . Js 40-66 (15) : (1) Js 40,7 . (2) Js 40,13 . (3) Js 41,29 . (4) Js 54,6 . (5) Js 57,13 . (6) Js 57,15 . (7) Js 57,16 . (8) Js 59,19 . (9) Js 61,1 . (10) Js 61,3 . (11) Js 63,10 . (12) Js 63,11 . (13) Js 63,14 . (14) Js 65,14 . (15) Js 66,2 .
- w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .
- rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Js (5) : (1) Js 26,9 . (2) Js 30,1 . (3) Js 38,16 . (4) Js 42,1 . (5) Js 44,3 . (6) Js 59,21 .
- rûchô (zijn geest) . Tenach (15) . Js (1) : Js 11,15 .

Js 54,7 - Js 54,7 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7chronon mikron katelipon se kai meta eleous megalou eleèsô se  7 ad punctum in modico dereliqui te et in miserationibus magnis congregabo te    7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.   [7] ‘Een kort ogenblik heb Ik u in de steek gelaten, maar met groot medelijden breng Ik u weer bijeen.   [7] Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen.   7 In een kleine siddering van woede heb ik je verlaten,– in grote ontfermingen zal ik je vergaderen; in een uitstorting van toorn heb ik mijn aanschijn een ogenblik lang voor je verborgen,   7. Un court instant je t'avais délaissée, ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi.  

King James Bible . [7] For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
Luther-Bibel . 7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln.

Tekstuitleg van Js 54,7 .

Js 54,8 - Js 54,8 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8en thumô mikrô apestrepsa to prosôpon mou apo sou kai en eleei aiôniô eleèsô se eipen o rusamenos se kurios  8 in momento indignationis abscondi faciem meam parumper a te et in misericordia sempiterna misertus sum tui dixit redemptor tuus Dominus   histharëthî pânaj   8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.  [8] In een stortvloed van toorn heb Ik een ogenblik mijn gezicht voor u verborgen, maar met eeuwige liefde ontferm Ik mij over u’, zegt de heer, uw verlosser.   [8] Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt.   8 in eeuwige vriendschap zal ik mij over je ontfermen!– zegt je verlosser, de ENE. ••  8. Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit Yahvé, ton rédempteur.  

King James Bible . [8] In a little wrath I hid my face from thee for a moment; but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the LORD thy Redeemer.
Luther-Bibel . 8 Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser.

Tekstuitleg van Js 54,8 .

Js 54,9 - Js 54,9 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9apo tou udatos tou epi nôe touto moi estin kathoti ômosa autô en tô chronô ekeinô tè gè mè thumôthèsesthai epi soi eti mède en apeilè sou  9 sicut in diebus Noe istud mihi est cui iuravi ne inducerem aquas Noe ultra super terram sic iuravi ut non irascar tibi et non increpem te     9 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.   [9] ‘Het is voor Mij zoals in Noachs dagen: zoals Ik toen gezworen heb dat de wateren van Noach de aarde nooit meer zullen overstromen, zo zweer Ik dat Ik nooit meer kwaad zal zijn op u, nooit meer schelden zal op u.  [9] Dit is voor mij als bij de vloed van Noach: zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig.   9 Als de dagen van Noach is dit voor mij, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet nóg eens zouden stromen over de aarde: zo heb ik gezworen niet meer toornig tegen je te zijn of je te bedreigen.   9. Ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer.  

King James Bible . [9] For this is as the waters of Noah unto me: for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee.
Luther-Bibel . 9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will.

Tekstuitleg van Js 54,9 .

Js 54,10 - Js 54,10 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ta orè metastèsesthai oude oi bounoi sou metakinèthèsontai outôs oude to par' emou soi eleos ekleipsei oude è diathèkè tès eirènès sou ou mè metastè eipen gar kurios ileôs soi  10 montes enim commovebuntur et colles contremescent misericordia autem mea non recedet et foedus pacis meae non movebitur dixit miserator tuus Dominus     10 Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.   [10] Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn gunst wijkt niet van u, en mijn vredesverbond wankelt nooit’, zegt de heer, uw Ontfermer.  [10] Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt.  10 Want bergen mogen wijken en heuvels wankelen,– mijn vriendschap zal niet van je wijken en mijn verbond van vrede wankelt niet!– heeft gezegd je ontfermer, de ENE. ••   10. Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit Yahvé qui te console.  

King James Bible . [10] For the mountains shall depart, and the hills be removed; but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the LORD that hath mercy on thee.
Luther-Bibel . 10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.

Tekstuitleg van Js 54,10 .

2. har (berg) . Taalgebruik in Tenach : har (berg) . Taalgebruik in Jesaja : har (berg) . Getalwaarde : he = 5 , resj = 20 of 300 ; totaal : 25 (5²) of 305 (5 X 61) . Structuur : 5 - 3 . Gr. oros (berg) . Taalgebruik in de Septuaginta : oros (berg) . Taalgebruik in N.T. : oros (berg) . Lat. mons , -tis . Fr. montagne . E. mount . Ned. berg, gebergte . D. Gebirge . Een vorm van oros (berg) in de LXX (680) , in het N.T. (62) . Tenach (114) . Js (19) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,3 . (3) Js 4,5 . (4) Js 10,32 . (5) Js 11,9 . (6) Js 13,2 . (7) Js 16,1 . (8) Js 18,7 . (9) Js 29,8 . (10) Js 30,25 . (11) Js 31,4 . (12) Js 40,4 . (13) Js 40,9 . (14) Js 56,7 . (15) Js 57,7 . (16) Js 57,13 . (17) Js 65,11 . (18) Js 65,25 . (19) Js 66,20 .
-- hèhârîm (de bergen) < bepaald lidw. ha + mann. mv. van het zelfst. naamw. Tenach (52) . Js (8) : (1) Js 2,2 . (2) Js 2,14 . (3) Js 5,25 . (4) Js 7,25 . (5) Js 52,7 . (6) Js 54,10 . (7) Js 55,12 . (8) Js 65,7 .

10. ûbhërîth (en het verbond) > û + bërîth . Taalgebruik in Tenach : bërîth (verbond) . Taalgebruik in Jesaja : bërîth (verbond) . Gr. diathèkè (verbond) . Taalgebruik in het N.T. : diathèkè (verbond) . diatithèmi = tussen-stellen . Lat. foedus (zie b.v. federaal) . Fr. alliance . E. covenant . Ned. verbond . D. Bund . Tenach (4) : (1) Js 54,10 . (2) Js 61,8 . (3) Hos 12,2 . (4) Neh 13,29 . Een vorm van bërîth (verbond) in Jesaja in 12 verzen : (1) Js 24,5 . (2) Js 28,15 . (3) Js 28,18 . (4) Js 33,8 . (5) Js 42,6 . (6) Js 49,8 . (7) Js 54,10 . (8) Js 55,3 . (9) Js 56,4 . (10) Js 56,6 . (11) Js 59,21 . (12) Js 61,8 .

10. - 11. bërîth sjâlôm (een verbond van vrede) . Tenach (2) : (1) Ez 34,25 . (2) Ez 37,26 . Verder : Js 54,10 (ûbhërîth sjëlômî = en een verbond van mijn vrede) .

Js 54,11 - Js 54,11 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11tapeinè kai akatastatos ou pareklèthès idou egô etoimazô soi anthraka ton lithon sou kai ta themelia sou sapfeiron  11 paupercula tempestate convulsa absque ulla consolatione ecce ego sternam per ordinem lapides tuos et fundabo te in sapphyris     11 Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten.   [11] U, ongelukkige, opgejaagd en niet bemoedigd, Ik leg uw stenen op kleurrijke mortel, en uw grondvesten op saffier;   [11] Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten.   11 ¶ Ongelukkige, door stormwind voortgedreven ontroostbare vrouw,– zie, ík vlij je stenen neer in de mortel en zal je grondvesten op saffieren;   11. Malheureuse, battue par les vents, inconsolée, voici que je vais poser tes pierres sur des escarboucles, et tes fondations sur des saphirs;  

King James Bible . [11] O thou afflicted, tossed with tempest, and not comforted, behold, I will lay thy stones with fair colours, and lay thy foundations with sapphires.
Luther-Bibel . 11 Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand! Siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen

Tekstuitleg van Js 54,11 .

1. hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenach : hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Jesaja : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . Gr. idou (zie) . Taalgebruik in het N.T. : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . idou (zie) in de LXX (1145) , in het N.T. (200) .
- hen (zie) . Tenach (106) . Js (25) : (1) Js 23,13 . (2) Js 32,1 . (3) Js 33,7 . (4) Js 40,15 . (5) Js 41,11 . (6) Js 41,24 . (7) Js 41,29 . (8) Js 42,1 . (9) Js 44,11 . (10) Js 49,16 . (11) Js 49,21 . (12) Js 50,1 . (13) Js 50,2 . (14) Js 50,9 . (15) Js 50,11 . (16) Js 54,15 . (17) Js 54,16 . (18) Js 55,4 . (19) Js 55,5 . (20) Js 56,3 . (21) Js 58,3 . (22) Js 58,4 . (23) Js 59,1 . (24) Js 64,4 . (25) Js 64,8 .
- hinneh (zie) . Tenach (495) . Js (45) . Js 1-39 (23) . Js 40-66 (22) : (1) Js 40,9 . (2) Js 40,10 . (3) Js 41,15 . (4) Js 41,22 . (5) Js 41,27 . (6) Js 42,9 . (7) Js 47,14 . (8) Js 48,7 . (9) Js 48,10 . (10) Js 49,12 . (11) Js 49,22 . (12) Js 51,19 . (13) Js 51,22 . (14) Js 52,13 . (15) Js 54,11 . (16) Js 57,3 . (17) Js 60,2 . (18) Js 62,11 . (19) Js 65,6 . (20) Js 65,13 . (21) Js 65,14 . (22) Js 66,15 .
- hinënî (zie ik) . Tenach (177) . Js (14) : (1) Js 6,8 . (2) Js 13,17 . (3) Js 28,16 . (4) Js 29,14 . (5) Js 37,7 . (6) Js 38,5 . (7) Js 38,8 . (8) Js 43,19 . (9) Js 52,6 . (10) Js 58,9 . (11) Js 65,1 . (12) Js 65,17 . (13) Js 65,18 . (14) Js 66,12 .

Js 54,12 - Js 54,12 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai thèsô tas epalxeis sou iaspin kai tas pulas sou lithous krustallou kai ton peribolon sou lithous eklektous  12 et ponam iaspidem propugnacula tua et portas tuas in lapides sculptos et omnes terminos tuos in lapides desiderabiles     12 En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen.   [12] Ik maak uw muurschilden van robijn, uw poorten van karbonkelsteen, en heel uw ringmuur van kostbaar gesteente. [12] Ik maak je torens van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen.   12 je zonneramen maak ik van bloedrobijn en je poorten tot karbonkelstenen; heel je gebiedsgrens tot zeer begeerde stenen;   12. je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses.  

King James Bible . [12] And I will make thy windows of agates, and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones.
Luther-Bibel . 12 und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen.

Tekstuitleg van Js 54,12 .

Js 54,13 - Js 54,13 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai pantas tous uious sou didaktous theou kai en pollè eirènè ta tekna sou  13 universos filios tuos doctos a Domino et multitudinem pacis filiis tuis     13 En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn.   [13] Al uw kinderen worden dan door de heer onderricht, en voor uw kinderen zal er diepe vrede zijn; [13] Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel vallen;   13 en al je zonen tot leerlingen van de ENE,– overvloedig wordt de vrede van je zonen;   13. Tous tes enfants seront disciples de Yahvé, et grand sera le bonheur de tes enfants.  

King James Bible . [13] And all thy children shall be taught of the LORD; and great shall be the peace of thy children.
Luther-Bibel . 13 Und alle deine Söhne sind Jünger des HERRN, und großen Frieden haben deine Söhne.

Tekstuitleg van Js 54,13 .

5. וְרַב = wërab (en veel) < prefix voegwoord wë + bijvoegl. naamw. רַב = rabh (veel, talrijk, groot) . Zie : Taalgebruik in Tenakh : rabh (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Jesaja : rab (veel, talrijk, groot) . Getalswaarde : resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 22 (2X 11) OF 202 (2 X 101) ; structuur : 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 4.

Js 54,14 - Js 54,14 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai en dikaiosunè oikodomèthèsè apechou apo adikou kai ou fobèthèsè kai tromos ouk eggiei soi  14 et in iustitia fundaberis recede procul a calumnia quia non timebis et a pavore quia non adpropinquabit tibi     14 Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken.   [14] op een fundament van gerechtigheid wordt u gebouwd. Houd u ver van onderdrukking, want u hoeft niet bevreesd te zijn; ver ook van verschrikking, want zij zal u niet naderen. [14] gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard.   14 in gerechtigheid word je gefundeerd; houd je verre van verdrukking, want je hoeft niet te vrezen, en van ruïnering, want die nadert jou niet;   14. Tu seras fondée dans la justice, libre de l'oppression : tu n'auras rien à craindre, libre de la frayeur : elle n'aura plus prise sur toi.  

King James Bible . [14] In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee.
Luther-Bibel . 14 Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen.

Tekstuitleg van Js 54,14 .

Js 54,15 - Js 54,15 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15idou prosèlutoi proseleusontai soi di' emou kai epi se katafeuxontai 15 ecce accola veniet qui non erat mecum advena quondam tuus adiungetur tibi    15 Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit Mij; wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen.   [15] Valt men u aan, dan komt het niet van Mij; maar wie u aanvalt, zal voor u bezwijken.   [15] Word je toch aangevallen, het komt niet van mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val.   15 zie, valt een aanvaller je aan, tot niets wordt hij door mij; wie jou aanvalt zal over je vallen!–   15. Voici : s'il se produit une attaque, ce ne sera pas de mon fait; quiconque t'aura attaquée tombera à cause de toi.  

King James Bible . [15] Behold, they shall surely gather together, but not by me: whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake.
Luther-Bibel . 15 Siehe, wenn man kämpft, dann kommt es nicht von mir; wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen.

Tekstuitleg van Js 54,15 .

1. hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenach : hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Jesaja : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . Gr. idou (zie) . Taalgebruik in het N.T. : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . idou (zie) in de LXX (1145) , in het N.T. (200) .
- hen (zie) . Tenach (106) . Js (25) : (1) Js 23,13 . (2) Js 32,1 . (3) Js 33,7 . (4) Js 40,15 . (5) Js 41,11 . (6) Js 41,24 . (7) Js 41,29 . (8) Js 42,1 . (9) Js 44,11 . (10) Js 49,16 . (11) Js 49,21 . (12) Js 50,1 . (13) Js 50,2 . (14) Js 50,9 . (15) Js 50,11 . (16) Js 54,15 . (17) Js 54,16 . (18) Js 55,4 . (19) Js 55,5 . (20) Js 56,3 . (21) Js 58,3 . (22) Js 58,4 . (23) Js 59,1 . (24) Js 64,4 . (25) Js 64,8 .
- hinneh (zie) . Tenach (495) . Js (45) . Js 1-39 (23) . Js 40-66 (22) : (1) Js 40,9 . (2) Js 40,10 . (3) Js 41,15 . (4) Js 41,22 . (5) Js 41,27 . (6) Js 42,9 . (7) Js 47,14 . (8) Js 48,7 . (9) Js 48,10 . (10) Js 49,12 . (11) Js 49,22 . (12) Js 51,19 . (13) Js 51,22 . (14) Js 52,13 . (15) Js 54,11 . (16) Js 57,3 . (17) Js 60,2 . (18) Js 62,11 . (19) Js 65,6 . (20) Js 65,13 . (21) Js 65,14 . (22) Js 66,15 .
- hinënî (zie ik) . Tenach (177) . Js (14) : (1) Js 6,8 . (2) Js 13,17 . (3) Js 28,16 . (4) Js 29,14 . (5) Js 37,7 . (6) Js 38,5 . (7) Js 38,8 . (8) Js 43,19 . (9) Js 52,6 . (10) Js 58,9 . (11) Js 65,1 . (12) Js 65,17 . (13) Js 65,18 . (14) Js 66,12 .

Js 54,16 - Js 54,16 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16idou egô ktizô se ouch ôs chalkeus fusôn anthrakas kai ekferôn skeuos eis ergon egô de ektisa se ouk eis apôleian ftheirai  16 ecce ego creavi fabrum sufflantem in igne prunas et proferentem vas in opus suum et ego creavi interfectorem ad disperdendum     16 Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen.   [16] Zelf heb Ik de smid geschapen die het kolenvuur aanblaast, en gereedschap voor zijn werk tevoorschijn brengt; zo ben Ik het ook die de verdelger heeft geschapen om te gronde te richten.   [16] Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien.   16 zie, ik heb de smid geschapen die een kolenvuur aanblaast en wapentuig te voorschijn brengt als zijn werk,– ík heb een verderver geschapen om te beschadigen;   16. Voici : c'est moi qui ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et tire un outil à son usage; c'est moi aussi qui ai créé le destructeur pour anéantir.  

King James Bible . [16] Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work; and I have created the waster to destroy.
Luther-Bibel . 16 Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen im Feuer anbläst und Waffen macht nach seinem Handwerk; und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten.

Tekstuitleg van Js 54,16 .

1. hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenach : hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Jesaja : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . Gr. idou (zie) . Taalgebruik in het N.T. : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . idou (zie) in de LXX (1145) , in het N.T. (200) .
- hen (zie) . Tenach (106) . Js (25) : (1) Js 23,13 . (2) Js 32,1 . (3) Js 33,7 . (4) Js 40,15 . (5) Js 41,11 . (6) Js 41,24 . (7) Js 41,29 . (8) Js 42,1 . (9) Js 44,11 . (10) Js 49,16 . (11) Js 49,21 . (12) Js 50,1 . (13) Js 50,2 . (14) Js 50,9 . (15) Js 50,11 . (16) Js 54,15 . (17) Js 54,16 . (18) Js 55,4 . (19) Js 55,5 . (20) Js 56,3 . (21) Js 58,3 . (22) Js 58,4 . (23) Js 59,1 . (24) Js 64,4 . (25) Js 64,8 .
- hinneh (zie) . Tenach (495) . Js (45) . Js 1-39 (23) . Js 40-66 (22) : (1) Js 40,9 . (2) Js 40,10 . (3) Js 41,15 . (4) Js 41,22 . (5) Js 41,27 . (6) Js 42,9 . (7) Js 47,14 . (8) Js 48,7 . (9) Js 48,10 . (10) Js 49,12 . (11) Js 49,22 . (12) Js 51,19 . (13) Js 51,22 . (14) Js 52,13 . (15) Js 54,11 . (16) Js 57,3 . (17) Js 60,2 . (18) Js 62,11 . (19) Js 65,6 . (20) Js 65,13 . (21) Js 65,14 . (22) Js 66,15 .
- hinënî (zie ik) . Tenach (177) . Js (14) : (1) Js 6,8 . (2) Js 13,17 . (3) Js 28,16 . (4) Js 29,14 . (5) Js 37,7 . (6) Js 38,5 . (7) Js 38,8 . (8) Js 43,19 . (9) Js 52,6 . (10) Js 58,9 . (11) Js 65,1 . (12) Js 65,17 . (13) Js 65,18 . (14) Js 66,12 .

3. bârâ´ (scheppen) . Taalgebruik : bârâ´ (scheppen) . b r ` : Tenach (17) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203 . Structuur : 2 - 20 of 200 - 1 ; 2 - 2 -1 . Lat. creare . Fr. créer . E. to create . D. schaffen . Een vorm van b-r-´ (scheppen) in Tenach in 17 verzen (21X) : (1) Gn 1,1 . (2) Gn 1,27 . (3) Gn 2,3 . (4) Gn 5,1 . (5) Dt 4,32 . (6) 2 K 12,17 . (7) Js 40,26 . (8) Jr 31,22 . (9) Ez 21,24 . (10) Ps 51,12 . (11) In zeven verzen in Da .
-- bârâ´ ´êlohîm (God schiep) . Tenach (3 / 10) : (1) Gn 1,1 . (2) Gn 2,3 . (3) Dt 4,32 .
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal 3de pers. mann. enk. ûbârâ´(en hij schiep) . Tenach (1) Js 4,5 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. bârâ´thî (ik schiep) . Tenach (5) : (1) Gn 6,7 . (2) Js 45,12 . (3) Js 54,16 . (4) Da 8,2 . (5) Da 8,15 .
- act. qal perf. 1ste pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. mann. enk. bërâ´thîw (ik schiep hem) . Tenach (2) : (1) Js 43,7 . (2) Js 45,8 .
- act. qal perf. 3de pers. mann. enk. + suffix pers. voornaamw. 3de pers. vr. enk. . Tenach (2) : (1) Js 41,20 . (2) Js 45,18 .
- act. qal part. nom. mann. enk. bôre´(scheppend) . Tenach (7) : (1) Js 40,28 . (2) Js 42,5 . (3) Js 43,15 . (4) Js 45,18 . (5) Js 57,19 . (6) Js 65,17 . (7) Js 65,18 .
-- bôre´(scheppend) sjâmajim / sjâmâjim (hemelen) . Tenach (1) : Js 65,17 .
-- JHWH bôre´ (JHWH , scheppend) . Tenach (3 / 7) : (1) Js 40,28 . (2) Js 42,5 . (3) Js 45,18 .
--- JHWH bôre´ (JHWH , scheppend) hasjsjâmajim / hasjsjâmâjim (de hemelen) . Tenach (2 / 7) : (1) Js 42,5 . (2) Js 45,18 .
- act. qal part. nom. mann. enk.+ suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. bora´äkhâ (jou scheppend) . Tenach (1) Js 43,1 .
- verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. qal part. nom. mann. enk. ûbôre´(en scheppend) . Tenach (1) Js 45,7 .

Js 54,17 - Js 54,17 . Heil voor Jeruzalem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 54 -- Js 54,1-17 -- Js 54,1 - Js 54,2 - Js 54,3 - Js 54,4 - Js 54,5 - Js 54,6 - Js 54,7 - Js 54,8 - Js 54,9 - Js 54,10 - Js 54,11 - Js 54,12 - Js 54,13 - Js 54,14 - Js 54,15 - Js 54,16 - Js 54,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17pan skeuos ftharton epi se ouk euodôsô kai pasa fônè anastèsetai epi se eis krisin pantas autous èttèseis oi de enochoi sou esontai en autè estin klèronomia tois therapeuousin kurion kai umeis esesthe moi dikaioi legei kurios   17 omne vas quod fictum est contra te non dirigetur et omnem linguam resistentem tibi in iudicio iudicabis haec hereditas servorum Domini et iustitia eorum apud me dicit Dominus     17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.   [17] Geen wapen, tegen u gesmeed, zal slagen, en u zult de schuld bewijzen van elke tong die zich in het geding tegen u verheft. Dat is het erfdeel van de dienstknechten van de heer, en hun heil, dat Ik hun breng – godsspraak van de heer.   [17] Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.  17 welk wapentuig ook geformeerd tegen jou, het zal niet slagen, welke tong ook voor het gerecht naast je opstaat, je zult hem tot de schuldige maken!– dit is het erfgoed van de dienaars van de ENE, hun rechtvaardiging is van mij uit!– is de tijding van de ENE. ••   17. Aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Toute langue qui t'accuserait en justice, tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Yahvé, la victoire que je leur assure. Oracle de Yahvé. 

17. King James Bible . [17] No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their righteousness is of me, saith the LORD.
Luther-Bibel . 17 Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Js 54,17 .

כָּל-כְּלִי יוּצַר עָלַיִךְ, לֹא יִצְלָח, וְכָל-לָשׁוֹן תָּקוּם-אִתָּךְ לַמִּשְׁפָּט, תַּרְשִׁיעִי; זֹאת נַחֲלַת עַבְדֵי יְהוָה וְצִדְקָתָם, מֵאִתִּי--נְאֻם-יְהוָה.  {ס}

15. `bdj van het zelfst. naamw. `èbhèd (dienaar, knecht) . Taalgebruik in Tenach : `èbhèd (dienaar) . Getalwaarde : ayin = 16 of 70 , beth = 2 , daleth = 4 . Totaal : 16 + 2 + 4 of 70 + 2 + 4 = 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19) . Structuur : 7 - 2 - 4 . `-b-d in Tenach (115) . Gr. pais (kind) . Taalgebruik in het N.T. : pais (kind) . Taalgebruik in de Septuaginta : pais (kind) . OF : Taalgebruik in het N.T. : doulos (dienaar) . doulos (dienaar) . Taalgebruik in de Septuaginta : doulos (dienaar) . Een vorm van doulos (dienaar) in de Septuaginta (383) , in het N.T. (124) . Een vorm van pais (kind) in de Septuaginta (470) , in het N.T. (24) . `-b-d-j ( status constr. mv. `abhëde(j) (dienaren van...) OF `bd enk. + suff. 1ste pers. enk : `abhëdî (mijn dienaar) in Tenach (145) , in Js (21) : (1) Js 19,9 . (2) Js 20,3 . (3) Js 30,24 . (4) Js 36,9 . (5) Js 37,5 . (6) Js 37,35 . (7) Js 41,8 . (8) Js 41,9 . (9) Js 42,1 . (10) Js 42,19 . (11) Js 44,1 . (12) Js 44,2 . (13) Js 44,21 . (14) Js 45,4 . (15) Js 49,3 . (16) Js 52,13 . (17) Js 53,11 . (18) Js 54,17 . (19) Js 65,8 . (20) Js 65,13 . (21) Js 65,14 .

15. - 16. עַבְדֵי יְהוָה (= `abhde JHWH: dienaars van.JHWH). Tenakh (5): (1) 2 K 9,7. (2) Ps 113,1. (3) Ps 134,1. (4) Ps 135,1. (5) Js 54,17.


SEPTUAGINTA

54 1eufranthèti steira è ou tiktousa rèxon kai boèson è ouk ôdinousa oti polla ta tekna tès erèmou mallon è tès echousès ton andra eipen gar kurios2platunon ton topon tès skènès sou kai tôn aulaiôn sou pèxon mè feisè makrunon ta schoinismata sou kai tous passalous sou katischuson3eti eis ta dexia kai eis ta aristera ekpetason kai to sperma sou ethnè klèronomèsei kai poleis èrèmômenas katoikieis4mè fobou oti katèschunthès mède entrapès oti ôneidisthès oti aischunèn aiônion epilèsè kai oneidos tès chèreias sou ou mè mnèsthèsè5oti kurios o poiôn se kurios sabaôth onoma autô kai o rusamenos se autos theos israèl pasè tè gè klèthèsetai6ouch ôs gunaika kataleleimmenèn kai oligopsuchon keklèken se kurios oud' ôs gunaika ek neotètos memisèmenèn eipen o theos sou7chronon mikron katelipon se kai meta eleous megalou eleèsô se8en thumô mikrô apestrepsa to prosôpon mou apo sou kai en eleei aiôniô eleèsô se eipen o rusamenos se kurios9apo tou udatos tou epi nôe touto moi estin kathoti ômosa autô en tô chronô ekeinô tè gè mè thumôthèsesthai epi soi eti mède en apeilè sou10ta orè metastèsesthai oude oi bounoi sou metakinèthèsontai outôs oude to par' emou soi eleos ekleipsei oude è diathèkè tès eirènès sou ou mè metastè eipen gar kurios ileôs soi11tapeinè kai akatastatos ou pareklèthès idou egô etoimazô soi anthraka ton lithon sou kai ta themelia sou sapfeiron12kai thèsô tas epalxeis sou iaspin kai tas pulas sou lithous krustallou kai ton peribolon sou lithous eklektous13kai pantas tous uious sou didaktous theou kai en pollè eirènè ta tekna sou14kai en dikaiosunè oikodomèthèsè apechou apo adikou kai ou fobèthèsè kai tromos ouk eggiei soi15idou prosèlutoi proseleusontai soi di' emou kai epi se katafeuxontai16idou egô ktizô se ouch ôs chalkeus fusôn anthrakas kai ekferôn skeuos eis ergon egô de ektisa se ouk eis apôleian ftheirai17pan skeuos ftharton epi se ouk euodôsô kai pasa fônè anastèsetai epi se eis krisin pantas autous èttèseis oi de enochoi sou esontai en autè estin klèronomia tois therapeuousin kurion kai umeis esesthe moi dikaioi legei kuriosVULGAAT

1 lauda sterilis quae non paris decanta laudem et hinni quae non pariebas quoniam multi filii desertae magis quam eius quae habebat virum dicit Dominus 2 dilata locum tentorii tui et pelles tabernaculorum tuorum extende ne parcas longos fac funiculos tuos et clavos tuos consolida 3 ad dexteram enim et ad levam penetrabis et semen tuum gentes hereditabit et civitates desertas inhabitabit 4 noli timere quia non confunderis neque erubescas non enim te pudebit quia confusionis adulescentiae tuae oblivisceris et obprobrii viduitatis tuae non recordaberis amplius 5 quia dominabitur tui qui fecit te Dominus exercituum nomen eius et redemptor tuus Sanctus Israhel Deus omnis terrae vocabitur 6 quia ut mulierem derelictam et maerentem spiritu vocavit te Dominus et uxorem ab adulescentia abiectam dixit Deus tuus 7 ad punctum in modico dereliqui te et in miserationibus magnis congregabo te 8 in momento indignationis abscondi faciem meam parumper a te et in misericordia sempiterna misertus sum tui dixit redemptor tuus Dominus 9 sicut in diebus Noe istud mihi est cui iuravi ne inducerem aquas Noe ultra super terram sic iuravi ut non irascar tibi et non increpem te 10 montes enim commovebuntur et colles contremescent misericordia autem mea non recedet et foedus pacis meae non movebitur dixit miserator tuus Dominus 11 paupercula tempestate convulsa absque ulla consolatione ecce ego sternam per ordinem lapides tuos et fundabo te in sapphyris 12 et ponam iaspidem propugnacula tua et portas tuas in lapides sculptos et omnes terminos tuos in lapides desiderabiles 13 universos filios tuos doctos a Domino et multitudinem pacis filiis tuis 14 et in iustitia fundaberis recede procul a calumnia quia non timebis et a pavore quia non adpropinquabit tibi 15 ecce accola veniet qui non erat mecum advena quondam tuus adiungetur tibi 16 ecce ego creavi fabrum sufflantem in igne prunas et proferentem vas in opus suum et ego creavi interfectorem ad disperdendum 17 omne vas quod fictum est contra te non dirigetur et omnem linguam resistentem tibi in iudicio iudicabis haec hereditas servorum Domini et iustitia eorum apud me dicit Dominus


Isaiah Chapter 54 יְשַׁעְיָהוּ

א  רָנִּי עֲקָרָה, לֹא יָלָדָה; פִּצְחִי רִנָּה וְצַהֲלִי לֹא-חָלָה, כִּי-רַבִּים בְּנֵי-שׁוֹמֵמָה מִבְּנֵי בְעוּלָה אָמַר יְהוָה. 1 Sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing, and cry aloud, thou that didst not travail; for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the LORD.
ב  הַרְחִיבִי מְקוֹם אָהֳלֵךְ, וִירִיעוֹת מִשְׁכְּנוֹתַיִךְ יַטּוּ--אַל-תַּחְשֹׂכִי; הַאֲרִיכִי, מֵיתָרַיִךְ, וִיתֵדֹתַיִךְ, חַזֵּקִי. 2 Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thy habitations, spare not; lengthen thy cords, and strengthen thy stakes.
ג  כִּי-יָמִין וּשְׂמֹאול, תִּפְרֹצִי; וְזַרְעֵךְ גּוֹיִם יִירָשׁ, וְעָרִים נְשַׁמּוֹת יוֹשִׁיבוּ. 3 For thou shalt spread abroad on the right hand and on the left; and thy seed shall possess the nations, and make the desolate cities to be inhabited.
ד  אַל-תִּירְאִי כִּי-לֹא תֵבוֹשִׁי, וְאַל-תִּכָּלְמִי כִּי לֹא תַחְפִּירִי:  כִּי בֹשֶׁת עֲלוּמַיִךְ תִּשְׁכָּחִי, וְחֶרְפַּת אַלְמְנוּתַיִךְ לֹא תִזְכְּרִי-עוֹד. 4 Fear not, for thou shalt not be ashamed. Neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame; for thou shalt forget the shame of thy youth, and the reproach of thy widowhood shalt thou remember no more.
ה  כִּי בֹעֲלַיִךְ עֹשַׂיִךְ, יְהוָה צְבָאוֹת שְׁמוֹ; וְגֹאֲלֵךְ קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל, אֱלֹהֵי כָל-הָאָרֶץ יִקָּרֵא. 5 For thy Maker is thy husband, the LORD of hosts is His name; and the Holy One of Israel is thy Redeemer, the God of the whole earth shall He be called.
ו  כִּי-כְאִשָּׁה עֲזוּבָה וַעֲצוּבַת רוּחַ, קְרָאָךְ יְהוָה; וְאֵשֶׁת נְעוּרִים כִּי תִמָּאֵס, אָמַר אֱלֹהָיִךְ. 6 For the LORD hath called thee as a wife forsaken and grieved in spirit; and a wife of youth, can she be rejected? saith thy God.
ז  בְּרֶגַע קָטֹן, עֲזַבְתִּיךְ; וּבְרַחֲמִים גְּדֹלִים, אֲקַבְּצֵךְ. 7 For a small moment have I forsaken thee; but with great compassion will I gather thee.
ח  בְּשֶׁצֶף קֶצֶף, הִסְתַּרְתִּי פָנַי רֶגַע מִמֵּךְ, וּבְחֶסֶד עוֹלָם, רִחַמְתִּיךְ--אָמַר גֹּאֲלֵךְ, יְהוָה.  {ס} 8 In a little wrath I hid My face from thee for a moment; but with everlasting kindness will I have compassion on thee, saith the LORD thy Redeemer. {S}
ט  כִּי-מֵי נֹחַ, זֹאת לִי, אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי מֵעֲבֹר מֵי-נֹחַ עוֹד, עַל-הָאָרֶץ--כֵּן נִשְׁבַּעְתִּי מִקְּצֹף עָלַיִךְ, וּמִגְּעָר-בָּךְ. 9 For this is as the waters of Noah unto Me; for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee.
י  כִּי הֶהָרִים יָמוּשׁוּ, וְהַגְּבָעוֹת תְּמוּטֶינָה--וְחַסְדִּי מֵאִתֵּךְ לֹא-יָמוּשׁ, וּבְרִית שְׁלוֹמִי לֹא תָמוּט, אָמַר מְרַחֲמֵךְ, יְהוָה.  {ס} 10 For the mountains may depart, and the hills be removed; but My kindness shall not depart from thee, neither shall My covenant of peace be removed, saith the LORD that hath compassion on thee. {S}
יא  עֲנִיָּה סֹעֲרָה, לֹא נֻחָמָה; הִנֵּה אָנֹכִי מַרְבִּיץ בַּפּוּךְ, אֲבָנַיִךְ, וִיסַדְתִּיךְ, בַּסַּפִּירִים. 11 O thou afflicted, tossed with tempest, and not comforted, behold, I will set thy stones in fair colours, and lay thy foundations with sapphires.
יב  וְשַׂמְתִּי כַּדְכֹד שִׁמְשֹׁתַיִךְ, וּשְׁעָרַיִךְ לְאַבְנֵי אֶקְדָּח; וְכָל-גְּבוּלֵךְ, לְאַבְנֵי-חֵפֶץ. 12 And I will make thy pinnacles of rubies, and thy gates of carbuncles, and all thy border of precious stones.
יג  וְכָל-בָּנַיִךְ, לִמּוּדֵי יְהוָה; וְרַב, שְׁלוֹם בָּנָיִךְ. 13 And all thy children shall be taught of the LORD; and great shall be the peace of thy children.
יד  בִּצְדָקָה, תִּכּוֹנָנִי; רַחֲקִי מֵעֹשֶׁק, כִּי-לֹא תִירָאִי, וּמִמְּחִתָּה, כִּי לֹא-תִקְרַב אֵלָיִךְ. 14 In righteousness shalt thou be established; be thou far from oppression, for thou shalt not fear, and from ruin, for it shall not come near thee.
טו  הֵן גּוֹר יָגוּר אֶפֶס, מֵאוֹתִי--מִי-גָר אִתָּךְ, עָלַיִךְ יִפּוֹל. 15 Behold, they may gather together, but not by Me; whosoever shall gather together against thee shall fall because of thee.
טז  הן (הִנֵּה) אָנֹכִי, בָּרָאתִי חָרָשׁ--נֹפֵחַ בְּאֵשׁ פֶּחָם, וּמוֹצִיא כְלִי לְמַעֲשֵׂהוּ; וְאָנֹכִי בָּרָאתִי מַשְׁחִית, לְחַבֵּל. 16 Behold, I have created the smith that bloweth the fire of coals, and bringeth forth a weapon for his work; and I have created the waster to destroy.
יז  כָּל-כְּלִי יוּצַר עָלַיִךְ, לֹא יִצְלָח, וְכָל-לָשׁוֹן תָּקוּם-אִתָּךְ לַמִּשְׁפָּט, תַּרְשִׁיעִי; זֹאת נַחֲלַת עַבְדֵי יְהוָה וְצִדְקָתָם, מֵאִתִּי--נְאֻם-יְהוָה.  {ס} 17 No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their due reward from Me, saith the LORD. {S}