JESAJA 63 - Js 63 -
- bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11
-

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Uitleg vers per vers : - Js 63,1 - Js 63,2 - Js 63,3 - Js 63,4 - Js 63,5 - Js 63,6 - Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


- Js 63,1-6 . De goddelijke wraak - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 63,1-6 -- Js 63,1 - Js 63,2 - Js 63,3 - Js 63,4 - Js 63,5 - Js 63,6 -

Js 63,1 - Js 63,1 . De goddelijke wraak - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 63,1-6 -- Js 63,1 - Js 63,2 - Js 63,3 - Js 63,4 - Js 63,5 - Js 63,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1tis outos o paraginomenos ex edôm eruthèma imatiôn ek bosor outôs ôraios en stolè bia meta ischuos egô dialegomai dikaiosunèn kai krisin sôtèriou  1 quis est iste qui venit de Edom tinctis vestibus de Bosra iste formonsus in stola sua gradiens in multitudine fortitudinis suae ego qui loquor iustitiam et propugnator sum ad salvandum     1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 
[1] Wie* komt daar uit Edom, uit Bosra* in helrode kleren, gehuld in zijn gewaad, trots op zijn geweldige kracht? ‘Ik ben het, Ik oordeel rechtvaardig, en ben machtig om te redden.’
[1] ‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft?’ Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machte is te redden.   1 ¶ Wie is dat die daar aankomt uit Edom, dieprood de gewaden, uit Botsra, zo prachtig in zijn kleed, zo fier in de overmacht van zijn kracht?– ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te bevrijden.  1. Quel est donc celui-ci qui vient d'Édom, de Boçra en habits éclatants, magnifiquement drapé dans son manteau, s'avançant dans la plénitude de sa force ? » C'est moi qui parle avec justice, qui suis puissant pour sauver. »  

King James Bible . [1] Who is this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah? this that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save.
Luther-Bibel . 63 1 Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bozra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreitet in seiner großen Kraft? »Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, und bin mächtig zu helfen.«

Tekstuitleg van Js 63,1 .

Js 63,2 - Js 63,2 . De goddelijke wraak - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 63,1-6 -- Js 63,1 - Js 63,2 - Js 63,3 - Js 63,4 - Js 63,5 - Js 63,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2dia ti sou eruthra ta imatia kai ta endumata sou ôs apo patètou lènou  2 quare ergo rubrum est indumentum tuum et vestimenta tua sicut calcantium in torculari    2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt?  [2] Waarom is uw gewaad zo rood, en zijn uw kleren als die van een druivenperser? [2] ‘Hoe komen uw kleren zo rood, als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’  2 Waarom dat mensenrood aan je kleed, je gewaden alsof je in een perskelder loopt?   2. - Pourquoi ce rouge à ton manteau, pourquoi es-tu vêtu comme celui qui foule au pressoir ? 

King James Bible . [2] Wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the winefat?
Luther-Bibel . 2 Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Keltertreters?

Tekstuitleg van Js 63,2 .

Js 63,3 - Js 63,3 . De goddelijke wraak - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 63,1-6 -- Js 63,1 - Js 63,2 - Js 63,3 - Js 63,4 - Js 63,5 - Js 63,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3plèrès katapepatèmenès kai tôn ethnôn ouk estin anèr met' emou kai katepatèsa autous en thumô kai katethlasa autous ôs gèn kai katègagon to aima autôn eis gèn  3 torcular calcavi solus et de gentibus non est vir mecum calcavi eos in furore meo et conculcavi eos in ira mea et aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea et omnia indumenta mea inquinavi     3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.   [3] ‘Ik alleen heb de wijnpers getreden en van de volken was er niemand bij Mij. In mijn woede heb Ik hen vertrapt, in mijn toorn heb Ik hen onder de voet gelopen. Hun bloed is op mijn kleren gespat en heel mijn gewaad heb Ik besmeurd. [3] Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hielp me daarbij. Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toorn. Hun bloed bespatte mijn kleren, al mijn kleren werden besmeurd. 3 De wijnpers heb ik alléén moeten treden, van de manschappen was er geen man bij mij; ik vertrad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn gramschap: ik spatte hun levenssap over mijn gewaden, al mijn klederen heb ik bevlekt.   3. - A la cuve j'ai foulé solitaire, et des gens de mon peuple pas un n'était avec moi. Alors je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur, leur sang a giclé sur mes habits, et j'ai taché tous mes vêtements. 

King James Bible . [3] I have trodden the winepress alone; and of the people there was none with me: for I will tread them in mine anger, and trample them in my fury; and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment.
Luther-Bibel . 3 »Ich trat die Kelter allein, und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt, und ich habe mein ganzes Gewand besudelt.

Tekstuitleg van Js 63,3 .

2. mann. mv. `ammîm (volkeren) van het zelfst. naamw. `am (volk) OF `im (met) . Taalgebruik in Tenach : `am (volk) . Taalgebruik in Jesaja : `am (volk) . Gr. laos (volk) . Taalgebruik in de Septuaginta : laos (volk) . Taalgebruik in het N.T. : laos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . Een vorm van laos (volk) in de LXX (2064) , in het N.T. (141) . Tenach (78) . Js (15) : (1) Js 2,3 . (2) Js 3,13 . (3) Js 8,9 . (4) Js 10,13 . (5) Js 11,10 . (6) Js 14,2 . (7) Js 14,6 . (8) Js 17,12 . (9) Js 30,28 . (10) Js 33,3 . (11) Js 33,12 . (12) Js 49,22 . (13) Js 51,4 . (14) Js 51,5 . (15) Js 63,6 .

Js 63,4 - Js 63,4 . De goddelijke wraak - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 63,1-6 -- Js 63,1 - Js 63,2 - Js 63,3 - Js 63,4 - Js 63,5 - Js 63,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4èmera gar antapodoseôs epèlthen autois kai eniautos lutrôseôs parestin  4 dies enim ultionis in corde meo annus redemptionis meae venit    4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.  
[4] Want Ik beraamde een dag van wraak, het jaar van mijn bloedwraak was gekomen.  
[4] Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken.   4 Want een dag van wraak was in mijn hart,– het jaar van mijn verlosten was gekomen.   4. Car j'ai au cœur un jour de vengeance, c'est l'année de ma rétribution qui vient.  

King James Bible . [4] For the day of vengeance is in mine heart, and the year of my redeemed is come.
Luther-Bibel . 4 Denn ich hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen; das Jahr, die Meinen zu erlösen, war gekommen.

Tekstuitleg van Js 63,4 .

Js 63,5 - Js 63,5 . De goddelijke wraak - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 63,1-6 -- Js 63,1 - Js 63,2 - Js 63,3 - Js 63,4 - Js 63,5 - Js 63,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai epeblepsa kai oudeis boèthos kai prosenoèsa kai outheis antelambaneto kai errusato autous o brachiôn mou kai o thumos mou epestè 5 circumspexi et non erat auxiliator quaesivi et non fuit qui adiuvaret et salvavit mihi brachium meum et indignatio mea ipsa auxiliata est mihi    5 En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund,   [5] Ik keek rond; er was geen helper, Ik was verbaasd: want niemand ondersteunde Mij. Toen heeft mijn eigen arm Mij geholpen en mijn toorn heeft Mij ondersteund. [5] Toen zag ik dat er niemand was die hielp, ik was geschokt dat niemand mij aanmoedigde. Op eigen kracht bracht ik redding, door mijn woede aangespoord.  5 Ik keek rond,– maar géén die hielp, ik werd vernield, maar géén die steun gaf; mijn eigen arm moest mij bevrijding brengen, mijn gramschap, die heeft mij ondersteund.  5. Je regarde : personne pour m'aider! Je montre mon angoisse : personne pour me soutenir! Alors mon bras est venu à mon secours, c'est ma fureur qui m'a soutenu. 

King James Bible . [5] And I looked, and there was none to help; and I wondered that there was none to uphold: therefore mine own arm brought salvation unto me; and my fury, it upheld me.
Luther-Bibel . 5 Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer, und ich verwunderte mich, dass niemand mir beistand. Da musste mein Arm mir helfen, und mein Zorn stand mir bei.

Tekstuitleg van Js 63,5 .

Js 63,6 - Js 63,6 . De goddelijke wraak - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 63,1-6 -- Js 63,1 - Js 63,2 - Js 63,3 - Js 63,4 - Js 63,5 - Js 63,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai katepatèsa autous tè orgè mou kai katègagon to aima autôn eis gèn  6 et conculcavi populos in furore meo et inebriavi eos in indignatione mea et detraxi in terra virtutem eorum    6 En Ik heb de volken vertreden in Mijn toorn, en Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid; en Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen.  
[6] Ik heb volken in mijn woede vertrapt en in mijn toorn heb Ik hen vermorzeld, Ik liet hun bloed over de aarde vloeien.’
[6] Ik heb de volken in mijn woede vertrapt, met mijn toorn heb ik hen dronken gevoerd. Hun bloed liet ik op aarde neervloeien. Waar is onze beschermer?   6 Ik vertrap mensengemeenschappen in mijn toorn, ik maak ze dronken met mijn gramschap,– hun levenssap laat ik ter aarde stromen!  6. J'ai écrasé les peuples dans ma colère, je les ai brisés dans ma fureur, et j'ai fait ruisseler à terre leur sang. » 

King James Bible . [6] And I will tread down the people in mine anger, and make them drunk in my fury, and I will bring down their strength to the earth.
Luther-Bibel . 6 Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet.« Buß- und Bittgebet des Gottesvolkes

Tekstuitleg van Js 63,6 .

- Js 63,7-64,11 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -

Js 63,7 - Js 63,7 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ton eleon kuriou emnèsthèn tas aretas kuriou en pasin ois o kurios èmin antapodidôsin kurios kritès agathos tô oikô israèl epagei èmin kata to eleos autou kai kata to plèthos tès dikaiosunès autou  7 miserationum Domini recordabor laudem Domini super omnibus quae reddidit nobis Dominus et super multitudinem bonorum domui Israhel quae largitus est eis secundum indulgentiam suam et secundum multitudinem misericordiarum suarum    7 Ik zal de goedertierenheden des HEEREN vermelden, den veelvoudigen lof des HEEREN, naar alles, wat de HEERE ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die Hij hun bewezen heeft, naar Zijn barmhartigheden, en naar de veelheid Zijner goedertierenheden.  [7] De* gunstbewijzen van de heer wil ik bezingen, de roemvolle daden van de heer, alles wat de heer voor ons heeft gedaan, zijn grote goedheid voor het huis van Israël, de barmhartigheid die Hij ons bewees, en de vele gunstbewijzen.   [7] Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde.  7 ¶ De vriendschapsdaden van de ENE maak ik indachtig,– de lovenswaardigheid van de ENE; om al wat volbracht heeft de ENE; de overvloed van goedheid aan het huis Israël die hij volvoerd heeft naar zijn barmhartigheden en naar de overvloed van zijn vriendschap.   7. Je vais célébrer les grâces de Yahvé, les louanges de Yahvé, pour tout ce que Yahvé a accompli pour nous, pour sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout ce qu'il a accompli dans sa miséricorde, pour l'abondance de ses grâces. 

King James Bible . [7] I will mention the lovingkindnesses of the LORD, and the praises of the LORD, according to all that the LORD hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he hath bestowed on them according to his mercies, and according to the multitude of his lovingkindnesses.
Luther-Bibel . 7 Ich will der Gnade des HERRN gedenken und der Ruhmestaten des HERRN in allem, was uns der HERR getan hat, und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade.

Tekstuitleg van Js 63,7 .

13. lëbe(j)th (tot het huis van) < lë + be(j)th (huis) . Taalgebruik in Tenach : be(j)th (huis) . Getalwaarde van be(j)th ; beth = 2 , jod = 10 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103) . Tenach (911) . Gr. oikos (huis) . Taalgebruik in de Septuaginta : oikos (huis) . Taalgebruik in het N.T. : oikos (huis) . Een vorm van oikos in de LXX (2062) , in het N.T. (112) . Lat. domus . Fr. maison . Ned. huis . E. house . D. Hause . I . Tenach (172) . Pentateuch (39) . Js (3) : (1) Js 7,2 . (2) Js 22,23 . (3) Js 63,7 .

Js 63,8 - Js 63,8 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai eipen ouch o laos mou tekna ou mè athetèsôsin kai egeneto autois eis sôtèrian  8 et dixit verumtamen populus meus est filii non negantes et factus est eis salvator     8 Want Hij zeide: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen, die niet liegen zullen? Alzo is Hij hun geworden tot een Heiland.   [8] Hij sprak: ‘Zij zijn mijn volk, kinderen die hun woord van trouw niet breken.’ Hij is hun redder geweest   [8] Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom wilde hij hun redder zijn.   8 Hij zei: ach, mijn gemeente zijn zij, eigen zonen–en–dochters die er niet om liegen!– en werd hun bevrijder.  8. Car il dit : « Certes, c'est mon peuple, des fils qui ne vont pas me tromper »; et il fut pour eux un sauveur. 

King James Bible . [8] For he said, Surely they are my people, children that will not lie: so he was their Saviour.
Luther-Bibel . 8 Denn er sprach: Sie sind ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum ward er ihr Heiland

Tekstuitleg van Js 63,8 .

8. wajëhî (en hij was) < wë + qal imperf. 3de pers. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Jesaja : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het N.T. (2450) . Tenach (784) . Pentateuch (181) . Js (11) : (1) Js 7,1 . (2) Js 9,18 . (3) Js 12,2 . (4) Js 22,7 . (5) Js 36,1 . (6) Js 37,1 . (7) Js 37,38 . (8) Js 38,4 . (9) Js 48,18 . (10) Js 48,19 . (11) Js 63,8 .

Js 63,9 - Js 63,9 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ek pasès thlipseôs ou presbus oude aggelos all' autos kurios esôsen autous dia to agapan autous kai feidesthai autôn autos elutrôsato autous kai anelaben autous kai upsôsen autous pasas tas èmeras tou aiônos  9 in omni tribulatione eorum non est tribulatus et angelus faciei eius salvavit eos in dilectione sua et in indulgentia sua ipse redemit eos et portavit eos et levavit eos cunctis diebus saeculi     9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds.   [9] in al hun nood. Niet een bode of een engel, maar Hijzelf heeft hen gered. In zijn liefde en zijn mededogen heeft Hij hen verlost. Hij heeft hen opgenomen en gedragen. in alle dagen van weleer.   [9] In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.   9 In al hun benauwing was het hém benauwd: de engel van zijn aanschijn heeft hen bevrijd, door zijn liefde en zijn mededogen heeft hij hen verlost; hij heeft hen opgetild en gedragen alle dagen van eeuwig.   9. Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés. Dans son amour et sa pitié, c'est lui qui les a rachetés, il s'est chargé d'eux et les a portés, tous les jours du passé.  

King James Bible . [9] In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bare them, and carried them all the days of old.
Luther-Bibel . 9 in aller ihrer Not. Nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie allezeit von alters her.

Tekstuitleg van Js 63,9 .

Js 63,10 - Js 63,10 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10autoi de èpeithèsan kai parôxunan to pneuma to agion autou kai estrafè autois eis echthran kai autos epolemèsen autous  10 ipsi autem ad iracundiam provocaverunt et adflixerunt spiritum Sancti eius et conversus est eis in inimicum et ipse debellavit eos    10 Maar zij zijn wederspannig geworden, en zij hebben Zijn Heiligen Geest smarten aangedaan; daarom is Hij hun in een vijand verkeerd, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.   [10] Maar zij waren opstandig en tergden zijn heilige geest. Zo werd Hij hun vijand, Hij streed zelf tegen hen.   [10] Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met hen aan.   10 Maar zij, zij zijn weerspannig geworden en hebben bedroefd zijn heilige geest; hij veranderde voor hen in een vijand, híj voerde oorlog tegen hen!   10. Mais eux, il se sont révoltés et ils ont irrité son Esprit saint. C'est alors qu'il les a pris en aversion et qu'il les a lui-même combattus.  

King James Bible . [10] But they rebelled, and vexed his holy Spirit: therefore he was turned to be their enemy, and he fought against them.
Luther-Bibel . 10 Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist; darum ward er ihr Feind und stritt wider sie.

Tekstuitleg van Js 63,10 .

5. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . Js 40-66 (15) : (1) Js 40,7 . (2) Js 40,13 . (3) Js 41,29 . (4) Js 54,6 . (5) Js 57,13 . (6) Js 57,15 . (7) Js 57,16 . (8) Js 59,19 . (9) Js 61,1 . (10) Js 61,3 . (11) Js 63,10 . (12) Js 63,11 . (13) Js 63,14 . (14) Js 65,14 . (15) Js 66,2 .
- w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .
- rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Js (5) : (1) Js 26,9 . (2) Js 30,1 . (3) Js 38,16 . (4) Js 42,1 . (5) Js 44,3 . (6) Js 59,21 .
- rûchô (zijn geest) . Tenach (15) . Js (1) : Js 11,15 .

5. - 6. ´èth rûach qâdësjô (de geest van zijn heiligheid = heilige geest) . Tenach (2) : (1) Js 63,10 . (2) Js 63,11 .

Js 63,11 - Js 63,11 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai emnèsthè èmerôn aiôniôn o anabibasas ek tès gès ton poimena tôn probatôn pou estin o theis en autois to pneuma to agion  11 et recordatus est dierum saeculi Mosi populi sui ubi est qui eduxit eos de mari cum pastoribus gregis sui ubi est qui posuit in medio eius spiritum Sancti sui     11 Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en Zijn volk; maar nu, waar is Hij, Die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders Zijner kudde? Waar is Hij, Die Zijn Heiligen Geest in het midden van hen stelde?   [11] Het volk dacht aan lang vervlogen dagen, aan Mozes en de zijnen: ‘Waar is Hij nu, die eens de herder van zijn kudde uit de zee heeft gehaald; waar is Hij nu, die zijn heilige geest in zijn hart heeft gelegd?  [11] Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk. Waar is hij die zijn volk door de zee voerde, waar zijn de herders van zijn kudde? Waar is hij die hen bezielde met zijn heilige geest?   11 Moge hij gedenken de dagen van eeuwig, die van Mozes en zijn gemeente; waar is hij die deed opklimmen uit de zee de herders van zijn kudde?– waar is hij die in het midden daarvan zijn heilige geest heeft gegeven?–  11. Mais il s'est souvenu des jours d'autrefois, de Moïse, son serviteur. Où est-il, celui qui les sauva de la mer, le pasteur de son troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit saint ?  

King James Bible . [11] Then he remembered the days of old, Moses, and his people, saying, Where is he that brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? where is he that put his holy Spirit within him?
Luther-Bibel . 11 Da gedachte sein Volk wieder an die vorigen Zeiten, an Mose: Wo ist denn nun, der aus dem Wasser zog den Hirten seiner Herde? Wo ist, der seinen Heiligen Geist in ihn gab?

Tekstuitleg van Js 63,11 .

1. wajjizëkhor (en hij gedacht) , wë + werkwoordvorm act. qal imperf. 3de pers. enk. van het werkw. zâkhar (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in Tenach : zâkhar (gedenken) . z k r : act. qal perf. 3de pers. mann. enk. zâkhar (hij gedenkt) OF qal imperat. 2de pers. mann. enk. (gedenkt) + qal. inf. constr. zëkhor (te gedenken) OF zelfst. naamw. zekhèr (herinnering, aandenken) OF bijvoegl. naamw. zâkhâr (mannelijk) . In 104 verzen in Tenach . De getalwaarde van z-k-r is : zain = 7 , kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 . Totaal : 7 + 11 + 20 = 38 (2 X 19) OF 7 + 20 + 200 = 227 (priemgetal) . In negen verzen in de bijbel : (1) Gn 8,1 (God gedacht Noach) . (2) Gn 19,29 (God gedacht Abram) . (3) Gn 30,22 (God gedacht Rachel) . (4) Gn 42,9 (Jozef dacht aan zijn dromen) . (5) Ex 2,24 (... ´èth bërîthô = God gedacht zijn verbond met Abraham , Isaak en Jakob) . (6) Js 63,11 (en het - volk - dacht aan de dagen...) . (7) Ps 78,39 . (8) Ps 106,45 . (9) Pr 11,8 (hij dacht aan de dagen... ) .

16. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . Js 40-66 (15) : (1) Js 40,7 . (2) Js 40,13 . (3) Js 41,29 . (4) Js 54,6 . (5) Js 57,13 . (6) Js 57,15 . (7) Js 57,16 . (8) Js 59,19 . (9) Js 61,1 . (10) Js 61,3 . (11) Js 63,10 . (12) Js 63,11 . (13) Js 63,14 . (14) Js 65,14 . (15) Js 66,2 .
- w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .
- rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Js (5) : (1) Js 26,9 . (2) Js 30,1 . (3) Js 38,16 . (4) Js 42,1 . (5) Js 44,3 . (6) Js 59,21 .
- rûchô (zijn geest) . Tenach (15) . Js (1) : Js 11,15 .

16. - 17. ´èth rûach qâdësjô (de geest van zijn heiligheid = heilige geest) . Tenach (2) : (1) Js 63,10 . (2) Js 63,11 .

Js 63,12 - Js 63,12 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12o agagôn tè dexia môusèn o brachiôn tès doxès autou katischusen udôr apo prosôpou autou poièsai autô onoma aiônion  12 qui eduxit ad dexteram Mosen brachio maiestatis suae qui scidit aquas ante eos ut faceret sibi nomen sempiternum    12 Die den arm Zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes; Die de wateren voor hunlieder aangezichten kliefde opdat Hij Zich een eeuwigen Naam maakte?  [12] Die Mozes aan zijn rechterhand, zijn grootse arm, geleidde; die voor hen het water liet splijten om zich een eeuwige naam te verwerven?  [12] Die Mozes ter zijde stond met zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven?   12 die ter rechterhand van Mozes liet meegaan zijn luisterrijke arm; die wateren kliefde voor hun aanschijn en zich zo een eeuwige naam heeft gemaakt;   12. Celui qui accompagna la droite de Moïse de son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un renom éternel; 

King James Bible . [12] That led them by the right hand of Moses with his glorious arm, dividing the water before them, to make himself an everlasting name?
Luther-Bibel . 12 Der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose gehen ließ? Der die Wasser spaltete vor ihnen her, auf dass er sich einen ewigen Namen machte?

Tekstuitleg van Js 63,12 .

Js 63,13 - Js 63,13 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ègagen autous dia tès abussou ôs ippon di' erèmou kai ouk ekopiasan  13 qui duxit eos per abyssos quasi equum in deserto non inpingentem     13 Die hen leidde door de afgronden; als een paard in de woestijn, struikelden zij niet.   [13] Waar is Hij nu, die hen door diepe waterkolken* leidde, als paarden door de woestijn, die nergens struikelen,   [13] Die hen door de diepte leidde als paarden door de woestijn, zonder dat ze struikelden,  13 die hen door oervloeden deed gaan; evenals een paard in de woestijn, struikelen zij niet;   13. qui les fit passer par les abîmes, comme un cheval passe dans le désert; ils ne trébuchèrent pas plus  

King James Bible . [13] That led them through the deep, as an horse in the wilderness, that they should not stumble?
Luther-Bibel . 13 Der sie führte durch die Fluten wie Rosse, die in der Wüste nicht straucheln;

Tekstuitleg van Js 63,13 .

Js 63,14 - Js 63,14 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai ôs ktènè dia pediou katebè pneuma para kuriou kai ôdègèsen autous outôs ègages ton laon sou poièsai seautô onoma doxès  14 quasi animal in campo descendens spiritus Domini ductor eius fuit sic adduxisti populum tuum ut faceres tibi nomen gloriae     14 Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven. Alzo hebt Gij Uw volk geleid, opdat Gij U een heerlijken Naam zoudt maken.   [14] als vee dat in een vallei afdaalt?’ De geest van de heer vergezelde hen. Ja, zo bent U uw volk voorgegaan, om een eervolle naam te verwerven.   [14] als vee dat afdaalt naar het dal? Het was de geest van de HEER die hun rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke naam te verwerven.   14 zoals een beest afdaalt in de kloof geleidde hen de geest van de ENE; zó hebt ge uw gemeente geleid en u een luisterrijke naam gemaakt!  14. qu'une bête qui descend dans la vallée; l'Esprit de Yahvé les menait au repos. Ainsi as-tu conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux.  

King James Bible . [14] As a beast goeth down into the valley, the Spirit of the LORD caused him to rest: so didst thou lead thy people, to make thyself a glorious name.
Luther-Bibel . 14 wie Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des HERRN uns zur Ruhe. So hast du dein Volk geführt, auf dass du dir einen herrlichen Namen machtest.

Tekstuitleg van Js 63,14 .

4. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . Gr. pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in de LXX (382) , in het N.T. (379) . Tenach (204) . Pentateuch (19) . Js (28) . Js 1-39 (13) : (1) Js 7,2 . (2) Js 11,2 . (3) Js 17,13 . (4) Js 19,3 . (5) Js 19,14 . (6) Js 25,4 . (7) Js 26,18 . (8) Js 29,10 . (9) Js 29,24 . (10) Js 31,3 . (11) Js 32,2 . (12) Js 32,15 . (13) Js 37,7 . Js 40-66 (15) : (1) Js 40,7 . (2) Js 40,13 . (3) Js 41,29 . (4) Js 54,6 . (5) Js 57,13 . (6) Js 57,15 . (7) Js 57,16 . (8) Js 59,19 . (9) Js 61,1 . (10) Js 61,3 . (11) Js 63,10 . (12) Js 63,11 . (13) Js 63,14 . (14) Js 65,14 . (15) Js 66,2 .
- w-r-û-ch (wërûach = en een geest OF wërèwach = en ruimte, verademing) . wërûach(en geest) : nevenschikkend voegw. wë + zelfst. naamw. rûach (geest) . Tenach (2) : (1) Js 41,16 . (2) Js 42,5 .
- rûchî (mijn geest) . Tenach (31) . Js (5) : (1) Js 26,9 . (2) Js 30,1 . (3) Js 38,16 . (4) Js 42,1 . (5) Js 44,3 . (6) Js 59,21 .
- rûchô (zijn geest) . Tenach (15) . Js (1) : Js 11,15 .

4. - 5.

Js 63,15 - Js 63,15 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15epistrepson ek tou ouranou kai ide ek tou oikou tou agiou sou kai doxès pou estin o zèlos sou kai è ischus sou pou estin to plèthos tou eleous sou kai tôn oiktirmôn sou oti aneschou èmôn 15 adtende de caelo et vide de habitaculo sancto tuo et gloriae tuae ubi est zelus tuus et fortitudo tua multitudo viscerum tuorum et miserationum tuarum super me continuerunt se     15 Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws ingewands en Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in.   [15] Zie vanuit de hemel naar omlaag, kijk vanuit uw heilige en heerlijke woning. Waar blijven uw ijver en uw kracht? Waarom onderdrukt U uw mededogen en erbarmen?   [15] Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan, uw ontferming gaat aan mij voorbij.  15 ¶ Schouw neer van de hemel, aanzie ons vanuit uw heilige, uw luisterrijke woning; waar is uw naijver, uw heldenkracht,– het rommelen van uw ingewanden en uw ontferming?– houd u niet in!   15. Regarde du ciel et vois, depuis ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ta jalousie et ta puissance ? Le frémissement de tes entrailles et ta pitié pour moi se sont-ils contenus ? 

King James Bible . [15] Look down from heaven, and behold from the habitation of thy holiness and of thy glory: where is thy zeal and thy strength, the sounding of thy bowels and of thy mercies toward me? are they restrained?
Luther-Bibel . 15 So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich.

Tekstuitleg van Js 63,15 .

Js 63,16 - Js 63,16 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16su gar èmôn ei patèr oti abraam ouk egnô èmas kai israèl ouk epegnô èmas alla su kurie patèr èmôn rusai èmas ap' archès to onoma sou ef' èmas estin  16 tu enim pater noster et Abraham nescivit nos et Israhel ignoravit nos tu Domine pater noster redemptor noster a saeculo nomen tuum     16 Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam.   [16] U bent toch onze vader. Abraham kent ons niet meer, en Israël* wil niets meer van ons weten. U, heer, onze vader, van oudsher heet U onze verlosser.  [16] U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u, HEER, bent onze vader, van oudsher heet u Onze beschermer.   16 Gij immers zijt onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël zal ons niet herkennen; gij, ENE, zijt onze Vader, ‘onze–verlosser–sinds–eeuwig’ is uw naam!  16. Pourtant tu es notre père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Yahvé, tu es notre père, notre rédempteur, tel est ton nom depuis toujours.  

King James Bible . [16] Doubtless thou art our father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not: thou, O LORD, art our father, our redeemer; thy name is from everlasting.
Luther-Bibel . 16 Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nichts, und Israel kennt uns nicht. Du, HERR, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name.

Tekstuitleg van Js 63,16 .

Js 63,17 - Js 63,17 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17ti eplanèsas èmas kurie apo tès odou sou esklèrunas èmôn tas kardias tou mè fobeisthai se epistrepson dia tous doulous sou dia tas fulas tès klèronomias sou  17 quare errare nos fecisti Domine de viis tuis indurasti cor nostrum ne timeremus te convertere propter servos tuos tribus hereditatis tuae    17 HEERE! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels.   [17] Waarom, heer, liet U ons van uw wegen afdwalen, waarom liet U ons hart verstenen, zodat het U niet meer vreest? Keer terug, omwille van uw dienstknechten, de stammen die uw eigendom zijn.   [17] Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug, omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren.   17 Waarom laat ge ons dwalen, o ENE, weg van uw wegen,– verstokt ge ons hart, weg van uw vreze? Keer terug, omwille van wie u dienen, de stammen van uw eigendom!   17. Pourquoi, Yahvé, nous laisser errer loin de tes voies et endurcir nos cœurs en refusant ta crainte ? Reviens, à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héritage.  

King James Bible . [17] O LORD, why hast thou made us to err from thy ways, and hardened our heart from thy fear? Return for thy servants' sake, the tribes of thine inheritance.
Luther-Bibel . 17 Warum lässt du uns, HERR, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind!

Tekstuitleg van Js 63,17 .

Js 63,18 - Js 63,18 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ina mikron klèronomèsômen tou orous tou agiou sou oi upenantioi èmôn katepatèsan to agiasma sou  18 quasi nihilum possederunt populum sanctum tuum hostes nostri conculcaverunt sanctificationem tuam     18 Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten; onze wederpartijders hebben Uw heiligdom vertreden.   [18] Hoe kort had uw heilig volk het land in bezit; en nu vertrappen onze vijanden uw heiligdom! [18] Sinds kort hebben onze vijanden uw heilig volk in hun macht gekregen en uw heiligdom vertrapt.   18 Waarom mochten boosdoeners uw heiligheid kleineren onze verdrukkers uw heiligdom vertrappen?  18. Pour bien peu de temps ton peuple saint a joui de son héritage; nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. 

King James Bible . [18] The people of thy holiness have possessed it but a little while: our adversaries have trodden down thy sanctuary.
Luther-Bibel . 18 Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsre Widersacher haben dein Heiligtum zertreten.

Tekstuitleg van Js 63,18 .

Js 63,19 - Js 63,19 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19egenometha ôs to ap' archès ote ouk èrxas èmôn oude epeklèthè to onoma sou ef' èmas ean anoixès ton ouranon tromos lèmpsetai apo sou orè kai takèsontai   19 facti sumus quasi in principio cum non dominareris nostri neque invocaretur nomen tuum super nos     19 Wij zijn geworden als die, over welke Gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar Uw Naam niet zijn genoemd.   [19] Als U de hemel toch openscheurt om af te dalen! De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.   [19] Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven.  19 Wij zijn geworden als over wie gij sinds eeuwig niet hebt geheerst, over wie uw naam niet is uitgeroepen; 1 ¶ (63:19) o, als gij de hemelen zoudt scheuren, als gij zoudt neerdalen –voor uw aanschijn zouden bergen smelten,   19. Nous sommes, depuis longtemps, des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah! si tu déchirais les cieux et descendais - devant ta face les montagnes seraient ébranlées; 

King James Bible . [19] We are thine: thou never barest rule over them; they were not called by thy name. [1] Oh that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence,
Luther-Bibel . 19 Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen,

Tekstuitleg van Js 63,19 .


LXX

1tis outos o paraginomenos ex edôm eruthèma imatiôn ek bosor outôs ôraios en stolè bia meta ischuos egô dialegomai dikaiosunèn kai krisin sôtèriou2dia ti sou eruthra ta imatia kai ta endumata sou ôs apo patètou lènou3plèrès katapepatèmenès kai tôn ethnôn ouk estin anèr met' emou kai katepatèsa autous en thumô kai katethlasa autous ôs gèn kai katègagon to aima autôn eis gèn4èmera gar antapodoseôs epèlthen autois kai eniautos lutrôseôs parestin5kai epeblepsa kai oudeis boèthos kai prosenoèsa kai outheis antelambaneto kai errusato autous o brachiôn mou kai o thumos mou epestè6kai katepatèsa autous tè orgè mou kai katègagon to aima autôn eis gèn7ton eleon kuriou emnèsthèn tas aretas kuriou en pasin ois o kurios èmin antapodidôsin kurios kritès agathos tô oikô israèl epagei èmin kata to eleos autou kai kata to plèthos tès dikaiosunès autou8kai eipen ouch o laos mou tekna ou mè athetèsôsin kai egeneto autois eis sôtèrian9ek pasès thlipseôs ou presbus oude aggelos all' autos kurios esôsen autous dia to agapan autous kai feidesthai autôn autos elutrôsato autous kai anelaben autous kai upsôsen autous pasas tas èmeras tou aiônos10autoi de èpeithèsan kai parôxunan to pneuma to agion autou kai estrafè autois eis echthran kai autos epolemèsen autous11kai emnèsthè èmerôn aiôniôn o anabibasas ek tès gès ton poimena tôn probatôn pou estin o theis en autois to pneuma to agion12o agagôn tè dexia môusèn o brachiôn tès doxès autou katischusen udôr apo prosôpou autou poièsai autô onoma aiônion13ègagen autous dia tès abussou ôs ippon di' erèmou kai ouk ekopiasan14kai ôs ktènè dia pediou katebè pneuma para kuriou kai ôdègèsen autous outôs ègages ton laon sou poièsai seautô onoma doxès15epistrepson ek tou ouranou kai ide ek tou oikou tou agiou sou kai doxès pou estin o zèlos sou kai è ischus sou pou estin to plèthos tou eleous sou kai tôn oiktirmôn sou oti aneschou èmôn16su gar èmôn ei patèr oti abraam ouk egnô èmas kai israèl ouk epegnô èmas alla su kurie patèr èmôn rusai èmas ap' archès to onoma sou ef' èmas estin17ti eplanèsas èmas kurie apo tès odou sou esklèrunas èmôn tas kardias tou mè fobeisthai se epistrepson dia tous doulous sou dia tas fulas tès klèronomias sou18ina mikron klèronomèsômen tou orous tou agiou sou oi upenantioi èmôn katepatèsan to agiasma sou19egenometha ôs to ap' archès ote ouk èrxas èmôn oude epeklèthè to onoma sou ef' èmas ean anoixès ton ouranon tromos lèmpsetai apo sou orè kai takèsontai


VULGAAT

1 quis est iste qui venit de Edom tinctis vestibus de Bosra iste formonsus in stola sua gradiens in multitudine fortitudinis suae ego qui loquor iustitiam et propugnator sum ad salvandum 2 quare ergo rubrum est indumentum tuum et vestimenta tua sicut calcantium in torculari 3 torcular calcavi solus et de gentibus non est vir mecum calcavi eos in furore meo et conculcavi eos in ira mea et aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea et omnia indumenta mea inquinavi 4 dies enim ultionis in corde meo annus redemptionis meae venit 5 circumspexi et non erat auxiliator quaesivi et non fuit qui adiuvaret et salvavit mihi brachium meum et indignatio mea ipsa auxiliata est mihi 6 et conculcavi populos in furore meo et inebriavi eos in indignatione mea et detraxi in terra virtutem eorum 7 miserationum Domini recordabor laudem Domini super omnibus quae reddidit nobis Dominus et super multitudinem bonorum domui Israhel quae largitus est eis secundum indulgentiam suam et secundum multitudinem misericordiarum suarum 8 et dixit verumtamen populus meus est filii non negantes et factus est eis salvator 9 in omni tribulatione eorum non est tribulatus et angelus faciei eius salvavit eos in dilectione sua et in indulgentia sua ipse redemit eos et portavit eos et levavit eos cunctis diebus saeculi 10 ipsi autem ad iracundiam provocaverunt et adflixerunt spiritum Sancti eius et conversus est eis in inimicum et ipse debellavit eos 11 et recordatus est dierum saeculi Mosi populi sui ubi est qui eduxit eos de mari cum pastoribus gregis sui ubi est qui posuit in medio eius spiritum Sancti sui 12 qui eduxit ad dexteram Mosen brachio maiestatis suae qui scidit aquas ante eos ut faceret sibi nomen sempiternum 13 qui duxit eos per abyssos quasi equum in deserto non inpingentem 14 quasi animal in campo descendens spiritus Domini ductor eius fuit sic adduxisti populum tuum ut faceres tibi nomen gloriae 15 adtende de caelo et vide de habitaculo sancto tuo et gloriae tuae ubi est zelus tuus et fortitudo tua multitudo viscerum tuorum et miserationum tuarum super me continuerunt se 16 tu enim pater noster et Abraham nescivit nos et Israhel ignoravit nos tu Domine pater noster redemptor noster a saeculo nomen tuum 17 quare errare nos fecisti Domine de viis tuis indurasti cor nostrum ne timeremus te convertere propter servos tuos tribus hereditatis tuae 18 quasi nihilum possederunt populum sanctum tuum hostes nostri conculcaverunt sanctificationem tuam 19 facti sumus quasi in principio cum non dominareris nostri neque invocaretur nomen tuum super nos