BIJBELBOEK Jesaja - Js -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Js (Jesaja) -- Js 64 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Jesaja : - Js 1 - Js 2 - Js 3 - Js 4 - Js 5 - Js 6 - Js 7 - Js 8 - Js 9 - Js 10 - Js 11 - Js 12 - Js 13 - Js 14 - Js 15 - Js 16 - Js 17 - Js 18 - Js 19 - Js 20 - Js 21 - Js 22 - Js 23 - Js 24 - Js 25 - Js 26 - Js 27 - Js 28 - Js 29 - Js 30 - Js 31 - Js 32 - Js 33 - Js 34 - Js 35 - Js 36 - Js 37 - Js 38 - Js 39 - Js 40 - Js 41 - Js 42 - Js 43 - Js 44 - Js 45 - Js 46 - Js 47 - Js 48 - Js 49 - Js 50 - Js 51 - Js 52 - Js 53 - Js 54 - Js 55 - Js 56 - Js 57 - Js 58 - Js 59 - Js 60 - Js 61 - Js 62 - Js 63 - Js 64 - Js 65 - Js 66 -
Jesaja vers per vers - Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .

Overzicht van Jesaja : Jesaja : overzicht , Jesaja : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Jesaja : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Bibliografie : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/isaiah.pdf . - Jesaja -
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Js 64,1 - Js 64,1 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
64 1ôs kèros apo puros tèketai kai katakausei pur tous upenantious kai faneron estai to onoma kuriou en tois upenantiois apo prosôpou sou ethnè taracthèsontai  1 utinam disrumperes caelos et descenderes a facie tua montes defluerent    1 Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten;   [1] Als een vuur dat dorre twijgen in vlam zet, of water aan de kook brengt. Laat uw vijanden uw naam kennen en laat de volken voor uw aangezicht beven.   [1] Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven,   1 ¶ (63:19) o, als gij de hemelen zoudt scheuren, als gij zoudt neerdalen –voor uw aanschijn zouden bergen smelten,  2 (64:1) zoals vuur rijshout in brand zet, vuur water doet stomen– om uw naam te doen kennen bij uw benauwers; voor uw aanschijn zullen volkeren beven,   1. 63:19 Nous sommes, depuis longtemps, des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah! si tu déchirais les cieux et descendais - devant ta face les montagnes seraient ébranlées; 2. 64:1 comme le feu enflamme des brindilles, comme le feu fait bouillir l'eau - pour faire connaître ton nom à tes adversaires, devant ta face les nations trembleraient  

King James Bible . [2] As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence!
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,1 .

11. mann. mv. gojim (volken) van het zelfst. naamw. gôj (volk) . Taalgebruik in Tenakh : gôj (volk) . Taalgebruik in Jesaja : gôj (volk) . Gr. ethnos (volk) . Getalwaarde : gimel = 3 , waw = 6 , jod = 10 ; totaal : 19 . Structuur : 3 - 6 - 1 . Taalgebruik in de Septuaginta. : ethnos (volk) . Taalgebruik in het NT : ethnos (volk) . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . Tenakh (133) . Js (29) . Js 40-66 (16) : (1) Js 40,15 . (2) Js 41,2 . (3) Js 42,6 . (4) Js 45,1. (5) Js 49,6 . (6) Js 49,22 . (7) Js 52,15 . (8) Js 54,3 . (9) Js 60,3 . (10) Js 60,5 . (11) Js 60,11 . (12) Js 60,16 . (13) Js 61,6 . (14) Js 62,2 . (15) Js 64,1 . (16) Js 66,12 .
- haggôjim (de volken) < bepaald lidwoord ha + gôjim . Tenakh 174) . Js (18) . Js 40-66 (8) : (1) Js 40,17 . (2) Js 43,9 . (3) Js 45,20 . (4) Js 52,10 . (5) Js 61,11 . (6) Js 66,18 . (7) Js 66,19 . (8) Js 66,20 .
- baggôjim (onder de volken) . Tenakh (74) . Js (2) : (1) Js 61,9 . (2) Js 66,19 .
- lëgôjim / laggôjim (voor de volken) . Tenakh (16) . Js (3) : (1) Js 5,26 . (2) Js 11,12 . (3) Js 42,1 .

Js 64,2 - Js 64,2 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2otan poiès ta endoxa tromos lèmpsetai apo sou orè  2 sicut exustio ignis tabescerent aquae arderent igni ut notum fieret nomen tuum inimicis tuis a facie tua gentes turbarentur    2 Gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen, om Uw Naam aan Uw wederpartijders bekend te maken! Laat alzo de heidenen voor Uw aangezicht beven.   [2] Want U doet schrikwekkende dingen, die wij niet verwachtten; U daalde af en de bergen vloeiden weg.  [2] omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen. Als u toch zou afdalen! De bergen zouden voor u beven.   3 (64:2) als gij vreeswekkende dingen doet, die wij niet durfden hopen; zult ge neerdalen, voor uw aanschijn zullen bergen smelten!  3. 64:2 quand tu ferais des prodiges inattendus. Tu es descendu : devant ta face les montagnes ont été ébranlées.  

King James Bible . [3] When thou didst terrible things which we looked not for, thou camest down, the mountains flowed down at thy presence.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,2 .

Js 64,3 - Js 64,3 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3apo tou aiônos ouk èkousamen oude oi ofthalmoi èmôn eidon theon plèn sou kai ta erga sou a poièseis tois upomenousin eleon  3 cum feceris mirabilia non sustinebimus descendisti et a facie tua montes defluxerunt     3 Toen Gij vreselijke dingen deedt, die wij niet verwachtten; Gij kwaamt neder, van Uw aangezicht vervloten de bergen.  [3] Niemand* heeft ervan gehoord. Geen oor heeft het vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.   [3] Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht.   4 (64:3) Sinds eeuwig hebben ze dat niet gehoord, niet ter ore genomen, geen oog heeft het gezien behalve gij o God,– wat hij zal doen voor wie het verbeiden van hem. 4. 64:3 Jamais on n'avait ouï dire, on n'avait pas entendu, et l'œil n'avait pas vu un Dieu, toi excepté, agir ainsi en faveur de qui a confiance en lui.  

King James Bible . [4] For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,3 .

3. sjimë`û (hoort, luistert) : act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. OF sjâmë`û : act. qal perf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Jesaja : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41) . Structuur : 3 - 4 - 7 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het NT : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het NT (427) , in de LXX (1069) . Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Tenakh (163) . Js (23) . Js 1-39 (7) : (1) Js 1,2 . (2) Js 1,10 . (3) Js 6,9 . (4) Js 7,13 . (5) Js 28,14 . (6) Js 33,13 . (7) Js 36,13 . Js 40-66 (16) : (8) Js 42,18 . (9) Js 42,24 . (10) Js 46,3 . (11) Js 46,12 . (12) Js 48,1 . (13) Js 48,16 . (14) Js 49,1 . (15) Js 51,1 . (16) Js 51,7 . (17) Js 52,15 . (18) Js 55,2 . (19) Js 55,3 . (20) Js 64,3 . (21) Js 66,4 . (22) Js 66,5 . (23) Js 66,19 .

5. Een vorm van ´âzan (luisteren, het oor lenen) in Jesaja in 8 verzen : (1) Js 1,2 . (2) Js 1,10 . (3) Js 8,9 . (4) Js 28,23 . (5) Js 32,9 . (6) Js 42,23 . (7) Js 51,4 . (8) Js 64,3 .
actief hifil imperatief 2de pers. mv. ha´äzînû (luistert, leent jullie oren) OF actief hifil perf. 2de pers. mv. hè´èzînû (jullie luisteren, jullie lenen jullie oren) van het werkw. ´âzan (luisteren, het oor lenen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âzan (luisteren, het oor lenen) . Getalwaarde : ajin = 1 , zain = 7 , nun = 14 of 50 ; totaal : 22 (2 X 11) OF 68 (2² X 17) . Tenakh (11) : (1) Dt 32,1 . (2) Re 5,3 . (3) Js 1,10 . (4) Js 28,23 . (5) Js 51,4 . (6) Js 64,3 . (7) Hos 5,1 . (8) Ps 49,2 . (9) Job 34,2 . (10) Neh 9,30 . (11) 2 Kr 24,19 .

Js 64,4 - Js 64,4 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4sunantèsetai gar tois poiousin to dikaion kai tôn odôn sou mnèsthèsontai idou su ôrgisthès kai èmeis èmartomen dia touto eplanèthèmen  4 a saeculo non audierunt neque auribus perceperunt oculus non vidit Deus absque te quae praeparasti expectantibus te     4 Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God! wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht.   [4] U ontmoet mensen die recht doen, en uw wegen gedenken. U bent kwaad, want wij zondigden. U bent kwaad op ons omdat we zondigden, toch worden wij gered.   [4] U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen. Maar nu bent u in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered.   5 (64:4) Gij hebt willen ontmoeten de blij–verrukte en de dader van gerechtigheid, die op uw wegen bedacht zijn,– op u; zie, nu zijt ge vertoornd, wij hebben gezondigd; daarin een eeuwigheid lang, zullen wij worden bevrijd?  5. 64:4 Tu as rencontré celui qui, plein d'allégresse, pratique la justice; en suivant tes voies, ils se souviendront de toi. Voici que toi, tu t'es irrité, et nous avons péché. Nous sommes à jamais dans tes voies et nous serons sauvés.  

King James Bible . [5] Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways: behold, thou art wroth; for we have sinned: in those is continuance, and we shall be saved.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,4 .

Js 64,4.8. hen (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Jesaja : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde hen : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . OF getalwaarde hinneh : 24 (2³ X 3) of 60 (2² X 3 X 5) . Structuur : 5 - 5 - 5 . hinneh is een spiegelwoord . Gr. idou (zie) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . Lat. ecce . E. behold. D. Siehe . Fr. voici < vois ici . idou (zie) in de LXX (1145) , in het NT (200) . Tenakh (106) . Pentateuch (27) . Vroege Prof. (0) . Latere Profeten (28) . 12 kleine Prof. (1) . Geschriften (50) . Js (25) : (1) Js 23,13 . (2) Js 32,1 . (3) Js 33,7 . (4) Js 40,15 . (5) Js 41,11 . (6) Js 41,24 . (7) Js 41,29 . (8) Js 42,1 . (9) Js 44,11 . (10) Js 49,16 . (11) Js 49,21 . (12) Js 50,1 . (13) Js 50,2 . (14) Js 50,9 . (15) Js 50,11 . (16) Js 54,15 . (17) Js 54,16 . (18) Js 55,4 . (19) Js 55,5 . (20) Js 56,3 . (21) Js 58,3 . (22) Js 58,4 . (23) Js 59,1 . (24) Js 64,4 . (25) Js 64,8 .

9. ´aththâh / ´âththâh (jij) . Taalgebruik in Tenach : ´aththâh / ´âththâh (jij) . Taalgebruik in Jesaja : ´aththâh / ´âththâh (jij) .Getalwaarde : aleph = 1 , thaw = 22 of 400 , he = 5 ; totaal : 28 (2² X 7) OF 406 (2 X 7 X 29) . Structuur : 1 - 4 - 5 . Tenach (614) . Js (26) . Js 1-39 (13) . Js 40-55 (9) . Js 56-66 (4) . Js 40-55 (9) : (1) Js 41,9 . (2) Js 43,1 . (3) Js 43,26 . (4) Js 44,17 . (5) Js 44,21 . (6) Js 45,15 . (7) Js 48,4 . (8) Js 49,3 . (9) Js 51,16 . (10) Js 63,16 . (11) Js 64,4 . (12) Js 64,7 . (13) Js 66,10 .

11. werkw. châtâ´ (zondigen, missen) . Taalgebruik in Tenach : châtâ´ (zondigen, missen) . Getalwaarde : chet = 8 , tet = 9 , aleph = 1 ; totaal : 18 (2 X 3²) . Structuur : 8 - 9 - 1 . Een vorm van châtâ´(zondigen) in Js (4) : (1) Js 1,4 . (2) Js 42,24 . (3) Js 43,27 . (4) Js 64,4 .

Js 64,5 - Js 64,5 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai egenèthèmen ôs akathartoi pantes èmeis ôs rakos apokathèmenès pasa è dikaiosunè èmôn kai exerruèmen ôs fulla dia tas anomias èmôn outôs anemos oisei èmas 5 occurristi laetanti et facienti iustitiam in viis tuis recordabuntur tui ecce tu iratus es et peccavimus in ipsis fuimus semper et salvabimur    5 Gij ontmoet den vrolijke, en die gerechtigheid doet dengenen, die Uwer gedenken op Uw wegen; zie, Gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben; in dezelve is de eeuwigheid, opdat wij behouden wierden.  [5] Wij hebben ons allemaal verontreinigd, heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren; wij zijn allen als verwelkte bladeren de wind van onze zonden blaast ons weg.   [5] Wij allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag.   6 ¶ (64:5) We zijn als een besmette, wij allen, als een gewaad door maandstonden bezoedeld al onze gerechtigheden; als een afgevallen blad verwelken wij allen, onze ongerechtigheden dragen ons weg als de wind.   6. 64:5 Tous, nous étions comme des êtres impurs, et nos bonnes actions comme du linge souillé. Tous, nous nous flétrissons comme des feuilles mortes, et nos fautes nous emportent comme le vent.  

King James Bible . [6] But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,5 .

De tweede strofe van het Rorate caeli is ontleend aan Js 64,5-7 . Het volk in bezet gebied en in ballingschap erkent dat het onrecht bedreef en nu door God verlaten is . Verbondenheid is zoek .

Js 64,6 - Js 64,6 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai ouk estin o epikaloumenos to onoma sou kai o mnèstheis antilabesthai sou oti apestrepsas to prosôpon sou af' èmôn kai paredôkas èmas dia tas amartias èmôn  6 et facti sumus ut inmundus omnes nos quasi pannus menstruatae universae iustitiae nostrae et cecidimus quasi folium universi et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos     6 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.   [6] Niemand is er die uw naam nog aanroept, niemand heeft de moed om op U te steunen; want U hebt uw gelaat voor ons verborgen, en ons prijsgegeven aan onze schuld.   [6] Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.   7 (64:6) Geen die uw naam aanroept, die wakker wordt om zich vast te grijpen aan u; want verborgen hebt ge uw aanschijn voor ons, ge laat ons wegkwijnen in de greep van ons on recht.  7. 64:6 Plus personne pour invoquer ton nom, pour se réveiller en s'attachant à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 

King James Bible . [7] And there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee: for thou hast hid thy face from us, and hast consumed us, because of our iniquities.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,6 .

7. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Jesaja : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Structuur : 2 - 1 . Tenakh (3849) . Pentateuch (884) . Eerdere Profeten (726) . Latere Profeten (841) . 12 Kleine Profeten (241) . Geschriften (1157) . Js (289) . Js 1-39 (167) . Js 40-55 (51) . Js 56-66 (71) . Js 63 (2) : (1) Js 63,4 . (2) Js 63,16 . Js 64 (1) : Js 64,6 .

9. pânèjkhâ (uw aangezicht) < stat. constr. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. van het zelfst. naamw. panîm (gezicht, aangezicht) . Taalgebruik in Tenakh : panîm (gezicht, aangezicht) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , nun = 14 of 50 , mem = 13 of 40 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 170 . Structuur : 8 - 5 - 4 . Gr. prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in het NT : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in de Septuaginta. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in Lc : prosôpon (aangezicht) . pros : naar , bij (aan-) , ôpon , zie optie , optieken enz ... op- : zien . aangezicht , waarnaar je kijkt . Of : pro -s -opon , waaruit het Latijnse per- son -a (doorheen -klinken) , wat wijst op een masker waardoor men sprak . Lat. facies . Fr. la face . E. face . D. Angesicht . Een vorm van prosôpon (aangezicht) in de LXX (1297) , in het NT (74) . Tenakh (73) . Pentateuch (8) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (3) .

Js 64,7 - Js 64,7 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai nun kurie patèr èmôn su èmeis de pèlos ergon tôn ceirôn sou pantes  7 non est qui invocet nomen tuum qui consurgat et teneat te abscondisti faciem tuam a nobis et adlisisti nos in manu iniquitatis nostrae    7 En er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U aangrijpe; want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons, en Gij doet ons smelten, door middel van onze ongerechtigheden.  [7] En toch, heer, bent U onze vader. Wij zijn de leem, U bent de boetseerder*, wij zijn allen het werk van uw hand.   [7] Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen.   8 (64:7) Nochtans, ENE: onze Vader zijt gij, wij zijn het leem, gij onze formeerder, maaksel van uw hand zijn wij allen.   8. 64:7 Et pourtant, Yahvé, tu es notre père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. 

King James Bible . [8] But now, O LORD, thou art our father; we are the clay, and thou our potter; and we all are the work of thy hand.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,7 .

1. wë`aththâh (en nu) . Zie : Taalgebruik in Tenakh : `aththâh (nu) . Tenakh (266) . Js (15) : (1) Js 1,21 . (2) Js 5,3 . (3) Js 5,5 . (4) Js 16,14 . (5) Js 28,22 . (6) Js 36,8 . (7) Js 36,10 . (8) Js 37,20 . (9) Js 43,1 . (10) Js 44,1 . (11) Js 47,8 . (12) Js 48,16 . (13) Js 49,5 . (14) Js 52,5 . (15) Js 64,7 .

Js 64,8 - Js 64,8 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8mè orgizou èmin sfodra kai mè en kairô mnèsthès amartiôn èmôn kai nun epiblepson oti laos sou pantes èmeis  8 et nunc Domine pater noster es tu nos vero lutum et fictor noster et opera manuum tuarum omnes nos 9 ne irascaris Domine satis et ne ultra memineris iniquitatis ecce respice populus tuus omnes nos     8 Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk. 9 HEERE! wees niet zo zeer verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid; zie, aanschouw toch, wij allen zijn Uw volk.   [8] heer, wees niet te zeer kwaad. Gedenk niet eeuwig onze schuld; kijk op ons neer, wij zijn allen uw volk.   [8] Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?   9 (64:8) Wees niet ál te toornig, o ENE, gedenk ongerechtigheid niet voor immer; zie, aanschouw toch: uw gemeente zijn wij allen!  9. 64:8 Yahvé, ne t'irrite pas à l'excès, ne garde pas à jamais le souvenir de la faute. Vois donc, nous sommes tous ton peuple.  

King James Bible . [9] Be not wroth very sore, O LORD, neither remember iniquity for ever: behold, see, we beseech thee, we are all thy people.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,8 .

9. `âwôn (verkeerdheid, zonde, misdaad, onrecht) . Taalgebruik in Tenakh : `âwon (verkeerdheid, zonde, misdaad, onrecht) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 126 (2 X 3² X 7) . Tenakh (65) . Pentateuch (14) . Js (6) : (1) Js 1,4 . (2) Js 26,21 . (3) Js 27,9 . (4) Js 33,24 . (5) Js 53,6 . (6) Js 64,8 .

10. hen (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Jesaja : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde hen : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . OF getalwaarde hinneh : 24 (2³ X 3) of 60 (2² X 3 X 5) . Structuur : 5 - 5 - 5 . hinneh is een spiegelwoord . Gr. idou (zie) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . Lat. ecce . E. behold. D. Siehe . Fr. voici < vois ici . idou (zie) in de LXX (1145) , in het NT (200) . Tenakh (106) . Pentateuch (27) . Grote Prof. (27) . 12 kleine Prof. (1) . Js (25) : (1) Js 23,13 . (2) Js 32,1 . (3) Js 33,7 . (4) Js 40,15 . (5) Js 41,11 . (6) Js 41,24 . (7) Js 41,29 . (8) Js 42,1 . (9) Js 44,11 . (10) Js 49,16 . (11) Js 49,21 . (12) Js 50,1 . (13) Js 50,2 . (14) Js 50,9 . (15) Js 50,11 . (16) Js 54,15 . (17) Js 54,16 . (18) Js 55,4 . (19) Js 55,5 . (20) Js 56,3 . (21) Js 58,3 . (22) Js 58,4 . (23) Js 59,1 . (24) Js 64,4 . (25) Js 64,8 .

Js 64,9 - Js 64,9 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9polis tou agiou sou egenèthè erèmos siôn ôs erèmos egenèthè ierousalèm eis kataran   civitas sancti tui facta est deserta Sion deserta facta est Hierusalem desolata   10 Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting.   [9] Uw heilige steden zijn woestenijen geworden; Sion is een woestenij, Jeruzalem een wildernis.   [9] Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden: Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij.   10 (64:9) De steden van uw heiligheid zijn een woestijn geworden Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een woestenij;   10. 64:9 Tes villes saintes sont devenues un désert, Sion est devenue un désert, Jérusalem, un lieu désolé.  

King James Bible . [10] Thy holy cities are a wilderness, Zion is a wilderness, Jerusalem a desolation.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,9 . Het vers Js 64,9 telt 9 (3²) woorden en 36 (2² X 3²) letters ; verhouding 1 op 4 . De getalswaarde van Js 64,9 is 2764 (2² X 691) . Dit vers maakt deel uit van de 1ste strofe van de adventszang Rorate coeli . Zie : http://www.adventtijd.nl/liederen/rorate_caeli.htm . De 1ste strofe is :

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis: ecce civitas Sancti facta est deserta, Sion deserta facta est: Ierusalem desolata est: domus sanctificationis tuac et gloriae tuae, ubi laudaverunt te patres nostri Wees niet vertoornd, Heer, gedenkt niet langer onze zonden: zie de stad van de Heilige is verwoest, Sion ligt in puin. Jeruzalem is ontredderd: Uw heilige en luisterrijke stad, waar onze vaderen U lof hebben gezongen.

Het land is bezet . De hoofdstad Jeruzalem ligt in puin . De tempel op de berg Sion is in vlammen opgegaan en er blijft slechts een ruïne over . Vele bewoners zijn ofwel gevlucht naar het buitenland of door de vreemde bezetters weggevoerd . We spreken over de Babylonische ballingschap . Jesaja schetst dit beeld . Hij interpreteert het als de woede van JHWH omdat er onrecht en ongelijkheid was (iniquitas = inaequitas , vertaald door zonde) . Ook in onze maatschappij en in het individuele leven zijn er puinhopen en ruïnes . Mensen kunnen bezet en bezeten zijn .

Js 64,9.4. מִדְבָּר = midëbâr (woestijn, woestenij) . Taalgebruik in Tenakh : midëbâr (woestijn, woestenij) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 246 (2 X 3 X 41) . Structuur : 4 - 4 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (83) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (17) . Latere Profeten (24) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (20) . Js (9) : (1) Js 16,8 . (2) Js 21,1 . (3) Js 32,15 . (4) Js 35,1 . (5) Js 41,18 . (6) Js 42,11 . (7) Js 50,2 . (8) Js 63,1 . (9) Js 64,9 .
- ερημος = erèmos (woestijn, eenzame plaats) . Taalgebruik in het NT : erèmos (woestijn) . Taalgebruik in de LXX : erèmos (woestijn) . Een vorm van ερημος = erèmos (woestijn, eenzame plaats) in de LXX (386) , in het NT (47) .
- Een plaats is eenzaam om tot rust te komen . Een huis is verlaten nadat de bewoners zijn gevlucht , gestorven of gedood . Een weg is verlaten .
- heremiet < herèmitos : kluizenaar . désert < Latijnse de-sertus : verlaten ; serere , sertum : aaneenrijgen , aaneenschakelen . Fr. désert .

  erèmos (woestijn)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. enk. erèmos   32  28  2     1        
  totaal 387  340  47  10  27  32   

  erèmos (woestijn)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. enk. erèmos   32  28  2 : (1) Mt 14,15 . (2) Mt 23,38 . 1 : Mc 6,35 .     1 : Hnd 8,26 .     3 : (1) Mt 14,15 // Mc 6,35 .    

Js 64,9.5. tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenach : tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Jesaja : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Structuur : 9 - 1 - 6 - 5 . Gr. siôn (Sion) . Tenakh (108) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (47) . 12 Kleine Profeten (19) . Geschriften (38) . Js (53) . Tenach (108) . Js (36) . Js 1-39 (23) . Js 40-55 (7) . Js 55-66 (5) : (1) Js 60,14 . (2) Js 61,3 . (3) Js 62,1 . (4) Js 62,11 . (5) Js 64,9 . (6) Js 66,8 .

Js 64,9.6. מִדְבָּר = midëbâr (woestijn, woestenij) . Taalgebruik in Tenakh : midëbâr (woestijn, woestenij) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 246 (2 X 3 X 41) . Structuur : 4 - 4 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (83) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (17) . Latere Profeten (24) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (20) . Js (9) : (1) Js 16,8 . (2) Js 21,1 . (3) Js 32,15 . (4) Js 35,1 . (5) Js 41,18 . (6) Js 42,11 . (7) Js 50,2 . (8) Js 63,1 . (9) Js 64,9 .
- ερημος = erèmos (woestijn, eenzame plaats) . Taalgebruik in het NT : erèmos (woestijn) . Taalgebruik in de LXX : erèmos (woestijn) . Een vorm van ερημος = erèmos (woestijn, eenzame plaats) in de LXX (386) , in het NT (47) .
- Een plaats is eenzaam om tot rust te komen . Een huis is verlaten nadat de bewoners zijn gevlucht , gestorven of gedood . Een weg is verlaten .
- heremiet < herèmitos : kluizenaar . désert < Latijnse de-sertus : verlaten ; serere , sertum : aaneenrijgen , aaneenschakelen . Fr. désert .

  erèmos (woestijn)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. enk. erèmos   32  28  2     1        
  totaal 387  340  47  10  27  32   

  erèmos (woestijn)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. enk. erèmos   32  28  2 : (1) Mt 14,15 . (2) Mt 23,38 . 1 : Mc 6,35 .     1 : Hnd 8,26 .     3 : (1) Mt 14,15 // Mc 6,35 .    

Js 64,9.7. act. qal perf. 3de pers. vr. enk. הָיְתָה = hâjëthâh (en zij werd) van het werkw. הָיָה = häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalswaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Tenakh (114) . Pentateuch (18) . Eerdere Profeten (34) . Latere Profeten (26) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (30) . Gn (8) : (1) Gn 1,2 . (2) Gn 3,20 . (3) Gn 18,12 . (4) Gn 29,17 . (5) Gn 36,12 . (6) Gn 38,21 . (7) Gn 38,22 . (8) Gn 47,26 . Js (5) : (1) Js 1,21 . (2) Js 11,16 . (3) Js 14,24 . (4) Js 50,11 . (5) Js 64,9 .

Js 64,9.8. jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Tenakh : jërûsjâlaim (Jeruzalem) . Taalgebruik in Jesaja : hierousalèm (Jeruzalem) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 82 (2 X 41) OF 586 (2 X 293) . Structuur : 1 - 2 - 6 -3 - 3 - 4 . Tenakh (336) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (66) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (38) . Geschriften (116) . Js (26) . Js 1-39 (13) : (1) Js 3,8 . (2) Js 4,4 . (3) Js 5,3 . (4) Js 7,1 . (5) Js 8,14 . (6) Js 10,32 . (7) Js 22,10 . (8) Js 22,21 . (9) Js 31,5 . (10) Js 33,20 . (11) Js 36,20 . (12) Js 37,10 . (13) Js 37,22 . Js 40-66 (13) : (1) Js 40,2 . (2) Js 40,9 . (3) Js 51,17 . (4) Js 52,1 . (5) Js 52,2 . (6) Js 52,9 . (7) Js 62,1 . (8) Js 62,6 . (9) Js 62,7 . (10) Js 64,9 . (11) Js 65,18 . (12) Js 66,10 . (13) Js 66,20 . Gr. hierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in de Septuaginta : hierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in het NT : hierousalèm (Jeruzalem) . Bijbel (767) . Js (47) . Gr. hierosoluma (Jeruzalem) . Taalgebruik in het NT : Hierosoluma (Jeruzalem)  .

Js 64,9.9. sjëmâmâh (ontzetting , verwoesting, woestenij) . Taalgebruik in Tenakh : sjëmâmâh (ontzetting , verwoesting, woestenij) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 385 (5 X 7 X 11) . Structuur : 3 - 4 - 4 - 5 . Tenakh (41) . Pentateuch (2) . Eerdere Profeten (1) . Latere Profeten (33) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (1) . Js (5) : (1) Js 1,7 . (2) Js 6,11 . (3) Js 17,9 . (4) Js 62,4 . (5) Js 64,9 .

Js 64,10 - Js 64,10 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10o oikos to agion èmôn kai è doxa èn èulogèsan oi pateres èmôn egenèthè purikaustos kai panta ta endoxa sunepesen  10 civitas sancti tui facta est deserta Sion deserta facta est Hierusalem desolata     11 Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders U loofden, is met vuur verbrand; en al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden.   [10] Ons heilig, prachtig huis, waar onze vaderen U hebben geprezen, is een prooi geworden van laaiend vuur; al wat ons dierbaar is ligt nu in puin.   [10] Onze heilige, luisterrijke tempel, waar onze voorouders u hebben vereerd, is ten prooi gevallen aan het vuur, en alles wat ons dierbaar was, is verwoest.   11 (64:10) het huis van onze heiligheid en luister waar onze vaderen u loofden is geworden tot een brandhout in het vuur; heel ons begeren is een puinhoop geworden.   11. 64:10 Notre temple saint et magnifique, où nos ancêtres te louaient, est devenu la proie du feu. Tout ce que nous aimions est devenu ruine. 

King James Bible . [11] Our holy and our beautiful house, where our fathers praised thee, is burned up with fire: and all our pleasant things are laid waste.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,10 .

Js 64,11 - Js 64,11 . Een smeekpsalm - bijbeloverzicht --taalgebruik -- Js (Jesaja) -- Js 63 -- Js 64 -- Js 63,1-6 -- Js 63,7-64,11 -- Js 63,7 - Js 63,8 - Js 63,9 - Js 63,10 - Js 63,11 - Js 63,12 - Js 63,13 - Js 63,14 - Js 63,15 - Js 63,16 - Js 63,17 - Js 63,18 - Js 63,19 -- Js 64,1 - Js 64,2 - Js 64,3 - Js 64,4 - Js 64,5 - Js 64,6 - Js 64,7 - Js 64,8 - Js 64,9 - Js 64,10 - Js 64,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai epi pasi toutois anescou kurie kai esiôpèsas kai etapeinôsas èmas sfodra   11 domus sanctificationis nostrae et gloriae nostrae ubi laudaverunt te patres nostri facta est in exustionem ignis et omnia desiderabilia nostra versa sunt in ruinas 12 numquid super his continebis te Domine tacebis et adfliges nos vehementer     12 HEERE! zoudt Gij U over deze dingen inhouden, zoudt Gij stilzwijgen, en ons zozeer bedrukken?   [11] En bij dit alles houdt U, heer, zich in? Blijft U zwijgen en laat U ons nog langer zo lijden?   [11] Laat dit alles u onbewogen, HEER? Blijft u zwijgen en laat u ons zozeer lijden?  12 (64:11) Zult ge u bij deze dingen inhouden, ENE?– ge zwijgt, ge verdrukt ons wel zeer! ••   12. 64:11 Peux-tu rester insensible à tout cela, Yahvé ? Te taire serait nous humilier à l'excès. 

King James Bible . [12] Wilt thou refrain thyself for these things, O LORD? wilt thou hold thy peace, and afflict us very sore?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Js 64,11 .


SEPTUAGINTA

64 1ôs kèros apo puros tèketai kai katakausei pur tous upenantious kai faneron estai to onoma kuriou en tois upenantiois apo prosôpou sou ethnè taracthèsontai2otan poiès ta endoxa tromos lèmpsetai apo sou orè3apo tou aiônos ouk èkousamen oude oi ofthalmoi èmôn eidon theon plèn sou kai ta erga sou a poièseis tois upomenousin eleon4sunantèsetai gar tois poiousin to dikaion kai tôn odôn sou mnèsthèsontai idou su ôrgisthès kai èmeis èmartomen dia touto eplanèthèmen5kai egenèthèmen ôs akathartoi pantes èmeis ôs rakos apokathèmenès pasa è dikaiosunè èmôn kai exerruèmen ôs fulla dia tas anomias èmôn outôs anemos oisei èmas6kai ouk estin o epikaloumenos to onoma sou kai o mnèstheis antilabesthai sou oti apestrepsas to prosôpon sou af' èmôn kai paredôkas èmas dia tas amartias èmôn7kai nun kurie patèr èmôn su èmeis de pèlos ergon tôn ceirôn sou pantes8mè orgizou èmin sfodra kai mè en kairô mnèsthès amartiôn èmôn kai nun epiblepson oti laos sou pantes èmeis9polis tou agiou sou egenèthè erèmos siôn ôs erèmos egenèthè ierousalèm eis kataran10o oikos to agion èmôn kai è doxa èn èulogèsan oi pateres èmôn egenèthè purikaustos kai panta ta endoxa sunepesen11kai epi pasi toutois anescou kurie kai esiôpèsas kai etapeinôsas èmas sfodra


VULGAAT

1 utinam disrumperes caelos et descenderes a facie tua montes defluerent 2 sicut exustio ignis tabescerent aquae arderent igni ut notum fieret nomen tuum inimicis tuis a facie tua gentes turbarentur 3 cum feceris mirabilia non sustinebimus descendisti et a facie tua montes defluxerunt 4 a saeculo non audierunt neque auribus perceperunt oculus non vidit Deus absque te quae praeparasti expectantibus te 5 occurristi laetanti et facienti iustitiam in viis tuis recordabuntur tui ecce tu iratus es et peccavimus in ipsis fuimus semper et salvabimur 6 et facti sumus ut inmundus omnes nos quasi pannus menstruatae universae iustitiae nostrae et cecidimus quasi folium universi et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos 7 non est qui invocet nomen tuum qui consurgat et teneat te abscondisti faciem tuam a nobis et adlisisti nos in manu iniquitatis nostrae 8 et nunc Domine pater noster es tu nos vero lutum et fictor noster et opera manuum tuarum omnes nos 9 ne irascaris Domine satis et ne ultra memineris iniquitatis ecce respice populus tuus omnes nos 10 civitas sancti tui facta est deserta Sion deserta facta est Hierusalem desolata 11 domus sanctificationis nostrae et gloriae nostrae ubi laudaverunt te patres nostri facta est in exustionem ignis et omnia desiderabilia nostra versa sunt in ruinas 12 numquid super his continebis te Domine tacebis et adfliges nos vehementer