BIJBELBOEK LEVITICUS 1 - Lv 1 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0301.htm -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=3&page=1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -

Tekstuitleg : - Lv 1 - Lv 2 - Lv 3 - Lv 4 - Lv 5 - Lv 6 - Lv 7 - Lv 8 - Lv 9 - Lv 10 - Lv 11 - Lv 12 - Lv 13 - Lv 14 - Lv 15 - Lv 16 - Lv 17 - Lv 18 - Lv 19 - Lv 20 - Lv 21 - Lv 22 - Lv 23 - Lv 24 - Lv 25 - Lv 26 - Lv 27 -
Overzicht van de perikopen :
Overzicht vers per vers : - Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik


-
OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Lv 1,1-17 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -

Lv 1,1 - Lv 1,1 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ΚΑΙ ἀνεκάλεσε Μωυσῆν, καὶ ἐλάλησε Κύριος αὐτῷ ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου λέγων· 1 vocavit autem Mosen et locutus est ei Dominus de tabernaculo testimonii dicens   1 En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: [1] De heer riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van samenkomst: [1] De HEER riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem: 1:1 Hij roept Mozes toe, en de Ene spreekt tot hem vanuit de tent van samenkomst, en zegt: Yahvé appela Moïse et, de la Tente du Rendez-vous, lui parla et lui dit :

King James Bible . [1] And the LORD called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,
Luther-Bibel . 1.1Und der HERR rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach:

Tekstuitleg van Lv 1,1 . Het is een inleidende formule op het boek Leviticus die een hele reeks toespraken van JHWH tot Mozes bevat . Een eerste reeks betreft allerlei offers (brandoffers, meeloffers, slachtoffers) en wordt omsloten door Lv 4,1 . Lv 1,1-3,17 bevat 50 verzen (17 - 16 - 17) . De eerste 7 inleidingen in Lv. zijn : (1) 'Lv 1,1' . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20. (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 .

3. prefix verbindingswoord wë + act. piël imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) van het werkw. דָבַר = dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) .. Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = (2 X 103) . In 192 (26 X 7) verzen in Tenakh . In 140 (20 X 7) verzen in de Pentateuch . Gn 16) . Ex (20) . Lv (40) : (1) Lv 1,1 . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20 . (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 . (8) Lv 7,22 . (9) Lv 7,28 . (10) Lv 8,1 . (11) Lv 10,8 . (12) Lv 10,12 . (13) Lv 10,19 . (14) Lv 11,1 . (15) Lv 12,1 . (16) Lv 13,1 . (17) Lv 14,1 . (18) Lv 14,33 . (19) Lv 15,1 . (20) Lv 16,1 . (21) Lv 17,1 . (22) Lv 18,1 . (23) Lv 19,1 . (24) Lv 20,1 . (25) Lv 21,16 . (26) Lv 21,24 . (27) Lv 22,1 . (28) Lv 22,17 . (29) Lv 22,26 . (30) Lv 23,1 . (31) Lv 23,9 . (32) Lv 23,23 . (33) Lv 23,26 . (34) Lv 23,33 . (35) Lv 23,44 . (36) Lv 24,1 . (37) Lv 24,13 . (38) Lv 24,23 . (39) Lv 25,1 . (40) Lv 27,1 . Nu (59 = 3 X 19) . Dt (7) .
- וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Ex (150) . Lv (10) . Nu (95) . Dt (24) . Samen : 40 + 2 = 42 (6 X 7) .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαλησεν = elalèsen (hij sprak) van het werkw. λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in de LXX : laleô (lallen, spreken, praten) .

  laleô  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen   431  400  31  13  19   

- Latijn : loqui . Ned. spreken . D. Sprechen . E. speak . Arabisch : تَكَلَمَ = takallama (spreken) . Taalgebruik in de Qoran : takallama (spreken) .

3. - 4. וַיְדַבֵּר יהוה = wajëdabber JHWH (en JHWH sprak) . Tenach (100 = 2² X 5²) . Pentateuch (96 = 2³ X 2² X 3) . Ex (14 = 2 X 7) : (1) Ex 6,10 . (2) Ex 6,13 . (3) Ex 6,29 . (4) Ex 13,1 . (5) Ex 14,1 . (6) Ex 16,11 . (7) Ex 25,1 . (8) Ex 30,11 . (9) Ex 30,17 . (10) Ex 30,22 . (11) Ex 31,1 . (12) Ex 32,7 . (13) Ex 33,1 . (14) Ex 40,1 . Lv (35 = 5 X 7) : (1) Lv 1,1 . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20 . (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 . (8) Lv 7,22 . (9) Lv 7,28 . (10) Lv 8,1 . (11) Lv 10,8 . (12) Lv 11,1 . (13) Lv 12,1 . (14) Lv 13,1 . (15) Lv 14,1 . (16) Lv 14,33 . (17) Lv 15,1 . (18) Lv 16,1 . (19) Lv 17,1 . (20) Lv 18,1 . (21) Lv 19,1 . (22) Lv 20,1 . (23) Lv 21,16 . (24) Lv 22,1 . (25) Lv 22,17 . (26) Lv 22,26 . (27) Lv 23,1 . (28) Lv 23,9 . (29) Lv 23,23 . (30) Lv 23,26 . (31) Lv 23,33 . (32) Lv 24,1 . (33) Lv 24,13 . (34) Lv 25,1 . (35) Lv 27,1 . Van Lv 1-10 beginnen 3 hoofdstukken alzo . Van Lv 11-27 zijn het 15/17 hoofdstukken , niet in Lv 21,1 en Lv 26,1 .
- וַיּאֹמֶר יהוה = wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Lv (2) : (1) Lv 16,2 . (2) Lv 16,2 .
- Zie Labuschagne C. J. , Numerical Secrets of the Bible . Rediscovering the Bible Codes , Texas , North Richland Hills , Bibal Press , 2000 , p. 49-53 .

Lv 1,2 - Lv 1,2 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἐὰν προσαγάγῃ δῶρα τῷ Κυρίῳ, ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων προσοίσετε τὰ δῶρα ὑμῶν. 2 loquere filiis Israhel et dices ad eos homo qui obtulerit ex vobis hostiam Domino de pecoribus id est de bubus et ovibus offerens victimas   2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. [2] 'Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer iemand van u de heer een gave* wil aanbieden, kan hij daarvoor een rund of een stuk kleinvee kiezen. [2] 'Zeg tegen de Israëlieten: "Als iemand van jullie de HEER een offer uit de veestapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn. 1:2 spreek tot de zonen Israëls en zeg tot hen: Adam, stel, doen naderen wil één van u een toenaderingsgave tot de Ene,- één uit het vee, uit het ploegvee of uit het wolvee, zult ge als uw toenaderingsgift doen naderen! 2. Parle aux Israélites ; tu leur diras : Quand l'un de vous présentera une offrande à Yahvé, vous pourrez faire cette offrande en bétail, gros ou petit.

King James Bible . [2] Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.
Luther-Bibel . 2Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wer unter euch dem HERRN ein Opfer darbringen will, der bringe es von dem Vieh, von Rindern oder von Schafen und Ziegen.

Tekstuitleg van Lv 1,2 .

Lv 1,3 - Lv 1,3 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 ἐὰν ὁλοκαύτωμα τὸ δῶρον αὐτοῦ ἐκ τῶν βοῶν, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει· πρὸς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου προσοίσει αὐτὸ δεκτὸν ἐναντίον Κυρίου. 3 si holocaustum fuerit eius oblatio ac de armento masculum inmaculatum offeret ad ostium tabernaculi testimonii ad placandum sibi Dominum   3 Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN. [3] Wil hij een rund als brandoffer* aanbieden, dan moet hij een gaaf mannelijk dier nemen en dat bij de ingang van de tent van samenkomst aanbieden; zo schept de heer behagen in hem. [3] Wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de HEER het zal aanvaarden. 1:3 Als zijn toenadering een opgangsgave uit het ploegvee is, moet het mannelijk en volmaakt zijn wat hij doet naderen; tot de ingang van de tent van samenkomst doet hij het naderen, om welgevallen te vinden voor het aanschijn van de Ene. 3. Si son offrande consiste en un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut ; il l'offrira à l'entrée de la Tente du Rendez-vous, pour qu'il soit agréé devant Yahvé.

King James Bible . [3] If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD.
Luther-Bibel . 3Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem HERRN,

Tekstuitleg van Lv 1,3 .

Lv 1,4 - Lv 1,4 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καρπώματος, δεκτὸν αὐτῷ ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ. 4 ponetque manus super caput hostiae et acceptabilis erit atque in expiationem eius proficiens   4 En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen. [4] Hij legt dan zijn hand op de kop van het offerdier: zo wordt het door Hem goedgunstig aanvaard en bewerkt het verzoening. [4] Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. 1:4 Met zijn hand zal hij steunen op de kop van de opgangsgave; die zal welgevallen bewerken voor hem om over hem verzoening te brengen. 4. Il posera la main sur la tête de la victime et celle-ci sera agréée pour que l'on fasse pour lui le rite d'expiation.

King James Bible . [4] And he shall put his hand upon the head of the burnt offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.
Luther-Bibel . 4und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe.

Tekstuitleg van Lv 1,4 .

Lv 1,5 - Lv 1,5 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 καὶ σφάξουσι τὸν μόσχον ἔναντι Κυρίου, καὶ προσοίσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα, καὶ προσχεοῦσι τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ τὸ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 5 immolabitque vitulum coram Domino et offerent filii Aaron sacerdotes sanguinem eius fundentes super altaris circuitum quod est ante ostium tabernaculi   5 Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aäron, de priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is. [5] Hij slacht het rund voor het aangezicht van de heer. De priesters, de zonen van Aäron, offeren het bloed* en sprenkelen het over het altaar bij de ingang van de tent van samenkomst. [5] Hij moet de stier slachten ten overstaan van de HEER, en de priesters, de zonen van Aäron, moeten het bloed naar het altaar brengen dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat en het tegen de zijkanten ervan gieten. 1:5 Slachten zal hij het ploegveejong voor het aanschijn van de Ene. Doen naderen zullen de zonen van Aäron, de priesters, het bloed, en het bloed rondom over het altaar sprenkelen dat bij de ingang van de tent van samenkomst staat. 5. Puis il immolera le taureau devant Yahvé, et les fils d'Aaron, les prêtres, offriront le sang. Ils le feront couler sur le pourtour de l'autel qui se trouve à l'entrée de la Tente du Rendez-vous.

King James Bible . [5] And he shall kill the bullock before the LORD: and the priests, Aaron's sons, shall bring the blood, and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.
Luther-Bibel . 5Dann soll er das Rind schlachten vor dem HERRN und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen und ringsum an den Altar sprengen, der vor der Tür der Stiftshütte ist.

Tekstuitleg van Lv 1,5 .

Lv 1,6 - Lv 1,6 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 καὶ ἐκδείραντες τὸ ὁλοκαύτωμα μελιοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη, 6 detractaque pelle hostiae artus in frusta concident   6 Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken, en het in zijn stukken delen. [6] Hij vilt het offerdier en snijdt het in stukken. [6] Het offerdier moet worden gevild en in stukken gesneden, 1:6 Villen zal hij de opgangsgave; en haar opdelen in haar delen. 6. Il écorchera ensuite la victime, la dépècera par quartiers,

King James Bible . [6] And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces.
Luther-Bibel . 6Und er soll dem Brandopfer das Fell abziehen und es in seine Stücke zerlegen.

Tekstuitleg van Lv 1,6 .

Lv 1,7 - Lv 1,7 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπιστοιβάσουσι ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ. 7 et subicient in altari ignem strue lignorum ante conposita   7 En de zonen van Aäron, den priester, zullen vuur maken op het altaar, en zullen het hout op het vuur schikken. [7] De priesters, de zonen van Aäron, brengen vuur op het altaar en stapelen daar hout op. [7] en de zonen van Aäron, de priester, moeten een vuur op het altaar aansteken en er hout op leggen. 1:7 De zonen van Aäron, de priester, zullen vuur aangeven op het altaar; stukken hout zullen ze schikken op het vuur. 7. les fils d'Aaron, les prêtres, apporteront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur ce feu.

King James Bible . [7] And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire:
Luther-Bibel . 7Und die Priester, Aarons Söhne, sollen ein Feuer auf dem Altar machen und Holz oben darauf legen

Tekstuitleg van Lv 1,7 .

Lv 1,8 - Lv 1,8 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 καὶ ἐπιστοιβάσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὰ διχοτομήματα καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ὄντα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, 8 et membra quae caesa sunt desuper ordinantes caput videlicet et cuncta quae adherent iecori   8 Ook zullen de zonen van Aäron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer, schikken op het hout, dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is. [8] Op dat hout leggen zij de stukken vlees, evenals de kop en het vet. [8] De priesters moeten de stukken vlees van het offerdier met de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. 1:8 Rangschikken zullen dan de zonen van Aäron, de priesters, de delen, van kop tot smerigheid, op de stukken hout op het vuur op het altaar. 8. Puis les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront quartiers, tête et graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel.

King James Bible . [8] And the priests, Aaron's sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar:
Luther-Bibel . 8und sollen die Stücke samt dem Kopf und dem Fett auf das Holz legen, das über dem Feuer auf dem Altar liegt.

Tekstuitleg van Lv 1,8 .

Lv 1,9 - Lv 1,9 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 τὰ δὲ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι, καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ πάντα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 9 intestinis et pedibus lotis aqua adolebitque ea sacerdos super altare in holocaustum et suavem odorem Domino   9 Doch zijn ingewand, en zijn schenkelen zal men met water wassen; en de priester zal dat alles aansteken op het altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. [9] Dan wast de priester de ingewanden en de poten met water en laat alles op het altaar in rook opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de heer behaagt. [9] De ingewanden en de poten van het offerdier moeten met water gewassen worden, en de priester moet alles op het altaar verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de HEER behaagt. 1:9 Zijn ingewand en zijn poten wast hij met water af; dan laat de priester het geheel in rook opgaan op het altaar: als 'opgang', vuuroffer, reuk die-tot-rust-brengt voor de Ene! •• 9. L'homme lavera dans l'eau les entrailles et les pattes et le prêtre fera fumer le tout à l'autel. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé.

King James Bible . [9] But his inwards and his legs shall he wash in water: and the priest shall burn all on the altar, to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
Luther-Bibel . 9Die Eingeweide aber und die Schenkel soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das alles auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 1,9 .

Lv 1,10 - Lv 1,10 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἀπό τε τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων, εἰς ὁλοκαυτώματα, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει αὐτὸ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 10 quod si de pecoribus oblatio est de ovibus sive de capris holocaustum anniculum et absque macula offeret   10 En indien zijn offerande is van klein vee, van schapen of van geiten, ten brandoffer, zal hij een volkomen mannetje offeren. [10] Wil iemand een schaap of een geit als brandoffer aanbieden, dan moet hij eveneens een gaaf mannelijk dier aanbieden. [10] Wie een schaap of geit als brandoffer aanbiedt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. 1:10 Als iemands toenaderingsgave uit het wolvee is, een van de schapen of van de geiten als opgangsgave: mannelijk, volmaakt moet zijn wat hij doet naderen. 10. Si son offrande consiste en petit bétail, agneau ou chevreau offert en holocauste, c'est un mâle sans défaut qu'il offrira.

King James Bible . [10] And if his offering be of the flocks, namely, of the sheep, or of the goats, for a burnt sacrifice; he shall bring it a male without blemish.
Luther-Bibel . 10Will er aber von Schafen oder Ziegen ein Brandopfer darbringen, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist.

Tekstuitleg van Lv 1,10 .

Lv 1,11 - Lv 1,11 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἐκ πλαγίων τοῦ θυσιαστηρίου πρὸς βορρᾶν ἔναντι Κυρίου καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 11 immolabitque ad latus altaris quod respicit ad aquilonem coram Domino sanguinem vero illius fundent super altare filii Aaron per circuitum   11 En hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts, voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aäron, de priesters, zullen zijn bloed rondom op het altaar sprengen. [11] Hij slacht het aan de noordkant van het altaar voor het aangezicht van de heer. De priesters, de zonen van Aäron, sprenkelen het bloed over het altaar. [11] Hij moet het slachten aan de noordkant van het altaar, ten overstaan van de HEER, en de priesters, de zonen van Aäron, moeten het bloed tegen de zijkanten van het altaar gieten. 1:11 Slachten zal hij hem op de noordelijke 'heup' van het altaar voor het aanschijn van de Ene; sprenkelen zullen de zonen van Aäron, de priesters, zijn bloed rondom over het altaar. 11. Il l'immolera sur le côté nord de l'autel, devant Yahvé, et les fils d'Aaron, les prêtres, feront couler le sang sur le pourtour de l'autel.

King James Bible . [11] And he shall kill it on the side of the altar northward before the LORD: and the priests, Aaron's sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar.
Luther-Bibel . 11Und er schlachte es an der Seite des Altars nach Norden zu vor dem HERRN. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen.

Tekstuitleg van Lv 1,11 .

Lv 1,12 - Lv 1,12 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 καὶ διελοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ, καὶ ἐπιστοιβάσουσιν οἱ ἱερεῖς αὐτὰ ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 12 dividentque membra caput et omnia quae adherent iecori et inponent super ligna quibus subiciendus est ignis   12 Daarna zal hij het in zijn stukken delen, mitsgaders zijn hoofd en zijn smeer; en de priester zal die schikken op het hout, dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is. [12] Hij snijdt het dier in stukken en de priester legt die, evenals de kop en het vet, op het brandende hout dat op het altaar ligt. [12] Het dier moet in stukken worden gesneden, en de priester moet de stukken vlees met de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. 1:12 Dan zal hij hem opdelen in zijn delen van zijn kop tot zijn smeer; schikken zal de priester die op de stukken hout op het vuur op het altaar. 12. Puis il le dépècera par quartiers et le prêtre disposera ceux-ci, ainsi que la tête et la graisse, au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel.

King James Bible . [12] And he shall cut it into his pieces, with his head and his fat: and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar:
Luther-Bibel . 12Und er zerlege es in seine Stücke und der Priester soll sie samt dem Kopf und dem Fett auf das Holz über dem Feuer legen, das auf dem Altar ist.

Tekstuitleg van Lv 1,12 .

Lv 1,13 - Lv 1,13 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 καὶ τὰ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι. καὶ προσοίσει ὁ ἱερεὺς τὰ πάντα καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 13 intestina vero et pedes lavabunt aqua et oblata omnia adolebit sacerdos super altare in holocaustum et odorem suavissimum Domino   13 Doch het ingewand en de schenkelen zal men met water wassen; en de priester zal dat alles offeren en aansteken op het altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. [13] Dan wast hij de ingewanden en de poten met water en de priester offert dit alles door het op het altaar in rook te laten opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de heer behaagt. [13] De poten en de ingewanden moeten met water gewassen worden, en de priester moet alles naar het altaar brengen en het daarop verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de HEER behaagt. 1:13 Het ingewand en de poten wast hij met water; dan doet de priester dat alles naderen en in rook opgaan op het altaar; een opgangsgave is dat: een vuuroffer, een reuk die-tot-rust-brengt voor de Ene! • 13. L'homme lavera dans l'eau les entrailles et les pattes et le prêtre offrira le tout qu'il fera fumer à l'autel. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé.

King James Bible . [13] But he shall wash the inwards and the legs with water: and the priest shall bring it all, and burn it upon the altar: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
Luther-Bibel . 13Aber die Eingeweide und die Schenkel soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das alles auf dem Altar opfern und in Rauch aufgehen lassen. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 1,13 .

Lv 1,14 - Lv 1,14 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν πετεινῶν κάρπωμα προσφέρῃ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσει ἀπὸ τῶν τρυγόνων, ἢ ἀπὸ τῶν περιστερῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ. 14 sin autem de avibus holocausti oblatio fuerit Domino de turturibus et pullis columbae   14 En indien zijn offerande voor den HEERE een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven, of van jonge duiven, offeren. [14] Wil iemand vogels als brandoffer aan de heer aanbieden, dan kan hij tortels of duiven nemen. [14] Wie een vogel als brandoffer aan de HEER aanbiedt, moet een tortelduif of een jonge gewone duif nemen. 1:14 En als iemands toenaderingsgave een vogel is als opgangsgave voor de Ene, dan zal hij doen naderen een van de tortels of een van de jongen van de duif, als zijn toenaderingsgave. 14. Si son offrande à Yahvé consiste en un holocauste d'oiseau, il offrira une tourterelle ou un pigeon.

King James Bible . [14] And if the burnt sacrifice for his offering to the LORD be of fowls, then he shall bring his offering of turtledoves, or of young pigeons.
Luther-Bibel . 14Will er aber von Vögeln dem HERRN ein Brandopfer darbringen, so bringe er's von Turteltauben oder andern Tauben.

Tekstuitleg van Lv 1,14 .

Lv 1,15 - Lv 1,15 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 καὶ προσοίσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἀποκνίσει τὴν κεφαλήν, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ στραγγιεῖ τὸ αἷμα πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου. 15 offeret eam sacerdos ad altare et retorto ad collum capite ac rupto vulneris loco decurrere faciet sanguinem super crepidinem altaris   15 En de priester zal die tot het altaar brengen, en deszelfs hoofd met zijn nagel splijten, en op het altaar aansteken; en zijn bloed zal aan den wand des altaars uitgeduwd worden. [15] De priester brengt die naar het altaar, knijpt ze de kop af en laat die op het altaar in rook opgaan; het bloed laat men langs de zijkant van het altaar weglopen. [15] De priester moet het offer naar het altaar brengen, het dier de kop afknijpen en die op het altaar verbranden. Het bloed laat hij uitlekken langs de zijkant van het altaar. 1:15 Doen naderen zal de priester die tot het altaar, hem de kop afknijpen en in rook doen opgaan op het altaar; uitgeperst worden zal zijn bloed tegen de wand van het altaar. 15. Le prêtre l'offrira à l'autel, et, en pinçant le cou, il arrachera la tête qu'il fera fumer à l'autel ; puis le sang en sera exprimé sur la paroi de l'autel.

King James Bible . [15] And the priest shall bring it unto the altar, and wring off his head, and burn it on the altar; and the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar:
Luther-Bibel . 15Und der Priester soll's zum Altar bringen und ihm den Kopf abknicken und – er soll es ja auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen – das Blut ausbluten lassen an der Wand des Altars.

Tekstuitleg van Lv 1,15 .

Lv 1,16 - Lv 1,16 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 καὶ ἀφελεῖ τὸν πρόλοβον σὺν τοῖς πτεροῖς καὶ ἐκβαλεῖ αὐτὸ παρὰ τὸ θυσιαστήριον κατὰ ἀνατολάς εἰς τὸν τόπον τῆς σποδοῦ. 16 vesiculam vero gutturis et plumas proiciet propter altare ad orientalem plagam in loco in quo cineres effundi solent   16 En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen, en zal het werpen bij het altaar, oostwaarts, aan de plaats der as. [16] Hij verwijdert de krop met wat erin zit en werpt die aan de oostkant van het altaar op de ashoop. [16] Hij moet de krop met inhoud verwijderen en weggooien op de ashoop, aan de oostkant van het altaar. 1:16 Verwijderen zal hij de krop en wat daar uitkomt; wegwerpen zal hij die terzijde van het altaar oostwaarts naar de plaats voor de as. 16. Il en détachera alors le jabot et le plumage ; il les jettera du côté est de l'autel, à l'endroit où l'on dépose les cendres grasses.

King James Bible . [16] And he shall pluck away his crop with his feathers, and cast it beside the altar on the east part, by the place of the ashes:
Luther-Bibel . 16Und den Kropf mit seinem Inhalt soll man neben dem Altar nach Osten zu auf den Aschenhaufen werfen

Tekstuitleg van Lv 1,16 .

Lv 1,17 - Lv 1,17 : Brandoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 1 -- Lv 1,1-17 -- Lv 1,1 - Lv 1,2 - Lv 1,3 - Lv 1,4 - Lv 1,5 - Lv 1,6 - Lv 1,7 - Lv 1,8 - Lv 1,9 - Lv 1,10 - Lv 1,11 - Lv 1,12 - Lv 1,13 - Lv 1,14 - Lv 1,15 - Lv 1,16 - Lv 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17 καὶ ἐκκλάσει αὐτὸ ἐκ τῶν πτερύγων καὶ οὐ διελεῖ, καὶ ἐπιθήσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρός· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 17 confringetque ascellas eius et non secabit nec ferro dividet eam et adolebit super altare lignis igne subposito holocaustum est et oblatio suavissimi odoris Domino   17 Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden; en de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout, dat op het vuur is; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. [17] De priester scheurt het dier in bij de vleugels, zonder die eraf te trekken. Dan laat hij het dier op het brandende hout dat op het altaar ligt, in rook opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de heer behaagt.' [17] Daarna scheurt hij de vleugels in, zonder ze los te trekken, en verbrandt hij de vogel op het houtvuur op het altaar. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de HEER behaagt. 1:17 Inscheuren zal hij hem bij zijn vleugels, maar de scheiding maakt hij niet!- en in rook doen opgaan zal de priester hem op het altaar, op de stukken hout op het vuur; een opgangsgave is dat, een vuuroffer, een reuk die-tot-rust-brengt voor de Ene! 17. Il fendra l'animal en deux moitiés, une aile de part et d'autre, mais sans les séparer. Le prêtre fera alors fumer l'animal à l'autel, sur le bois placé sur le feu. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé.

King James Bible . [17] And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder: and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
Luther-Bibel . 17und soll seine Flügel einreißen, aber nicht abbrechen. Und so soll's der Priester auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen auf dem Holz über dem Feuer. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 1,17 .


SEPTUAGINTA

ΚΑΙ ἀνεκάλεσε Μωυσῆν, καὶ ἐλάλησε Κύριος αὐτῷ ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου λέγων· 2 λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἐὰν προσαγάγῃ δῶρα τῷ Κυρίῳ, ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων προσοίσετε τὰ δῶρα ὑμῶν. 3 ἐὰν ὁλοκαύτωμα τὸ δῶρον αὐτοῦ ἐκ τῶν βοῶν, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει· πρὸς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου προσοίσει αὐτὸ δεκτὸν ἐναντίον Κυρίου. 4 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καρπώματος, δεκτὸν αὐτῷ ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ. 5 καὶ σφάξουσι τὸν μόσχον ἔναντι Κυρίου, καὶ προσοίσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα, καὶ προσχεοῦσι τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ τὸ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 6 καὶ ἐκδείραντες τὸ ὁλοκαύτωμα μελιοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη, 7 καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπιστοιβάσουσι ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ. 8 καὶ ἐπιστοιβάσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὰ διχοτομήματα καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ὄντα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, 9 τὰ δὲ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι, καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ πάντα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 10 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἀπό τε τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων, εἰς ὁλοκαυτώματα, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει αὐτὸ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 11 καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἐκ πλαγίων τοῦ θυσιαστηρίου πρὸς βορρᾶν ἔναντι Κυρίου καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 12 καὶ διελοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ, καὶ ἐπιστοιβάσουσιν οἱ ἱερεῖς αὐτὰ ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 13 καὶ τὰ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι. καὶ προσοίσει ὁ ἱερεὺς τὰ πάντα καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 14 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν πετεινῶν κάρπωμα προσφέρῃ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσει ἀπὸ τῶν τρυγόνων, ἢ ἀπὸ τῶν περιστερῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ. 15 καὶ προσοίσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἀποκνίσει τὴν κεφαλήν, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ στραγγιεῖ τὸ αἷμα πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου. 16 καὶ ἀφελεῖ τὸν πρόλοβον σὺν τοῖς πτεροῖς καὶ ἐκβαλεῖ αὐτὸ παρὰ τὸ θυσιαστήριον κατὰ ἀνατολάς εἰς τὸν τόπον τῆς σποδοῦ. 17 καὶ ἐκκλάσει αὐτὸ ἐκ τῶν πτερύγων καὶ οὐ διελεῖ, καὶ ἐπιθήσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρός· κάρπωμά ἐστι, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ.


VULGAAT

1 vocavit autem Mosen et locutus est ei Dominus de tabernaculo testimonii dicens 2 loquere filiis Israhel et dices ad eos homo qui obtulerit ex vobis hostiam Domino de pecoribus id est de bubus et ovibus offerens victimas 3 si holocaustum fuerit eius oblatio ac de armento masculum inmaculatum offeret ad ostium tabernaculi testimonii ad placandum sibi Dominum 4 ponetque manus super caput hostiae et acceptabilis erit atque in expiationem eius proficiens 5 immolabitque vitulum coram Domino et offerent filii Aaron sacerdotes sanguinem eius fundentes super altaris circuitum quod est ante ostium tabernaculi 6 detractaque pelle hostiae artus in frusta concident 7 et subicient in altari ignem strue lignorum ante conposita 8 et membra quae caesa sunt desuper ordinantes caput videlicet et cuncta quae adherent iecori 9 intestinis et pedibus lotis aqua adolebitque ea sacerdos super altare in holocaustum et suavem odorem Domino 10 quod si de pecoribus oblatio est de ovibus sive de capris holocaustum anniculum et absque macula offeret 11 immolabitque ad latus altaris quod respicit ad aquilonem coram Domino sanguinem vero illius fundent super altare filii Aaron per circuitum 12 dividentque membra caput et omnia quae adherent iecori et inponent super ligna quibus subiciendus est ignis 13 intestina vero et pedes lavabunt aqua et oblata omnia adolebit sacerdos super altare in holocaustum et odorem suavissimum Domino 14 sin autem de avibus holocausti oblatio fuerit Domino de turturibus et pullis columbae 15 offeret eam sacerdos ad altare et retorto ad collum capite ac rupto vulneris loco decurrere faciet sanguinem super crepidinem altaris 16 vesiculam vero gutturis et plumas proiciet propter altare ad orientalem plagam in loco in quo cineres effundi solent 17 confringetque ascellas eius et non secabit nec ferro dividet eam et adolebit super altare lignis igne subposito holocaustum est et oblatio suavissimi odoris Domino