BIJBELBOEK LEVITICUS 2 - Lv 2 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0302.htm -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=3&page=2 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -

Tekstuitleg : - Lv 1 - Lv 2 - Lv 3 - Lv 4 - Lv 5 - Lv 6 - Lv 7 - Lv 8 - Lv 9 - Lv 10 - Lv 11 - Lv 12 - Lv 13 - Lv 14 - Lv 15 - Lv 16 - Lv 17 - Lv 18 - Lv 19 - Lv 20 - Lv 21 - Lv 22 - Lv 23 - Lv 24 - Lv 25 - Lv 26 - Lv 27 -
Overzicht van de perikopen :
Overzicht vers per vers : - Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -

- bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik


-
OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Lv 2,1-16 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -

Lv 2,1 - Lv 2,1 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ΕΑΝ δὲ ψυχὴ προσφέρῃ δῶρον θυσίαν τῷ Κυρίῳ, σεμίδαλις ἔσται τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ ἐπιχεεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον καὶ ἐπιθήσει ἐπ᾿ αὐτὸ λίβανον· θυσία ἐστί. 2. 1 anima cum obtulerit oblationem sacrificii Domino simila erit eius oblatio fundetque super eam oleum et ponet tus   1 Als nu een ziel een offerande van spijsoffer den HEERE zal offeren, zijn offerande zal van meelbloem zijn; en hij zal olie daarop gieten, en wierook daarop leggen. [1] Wanneer iemand de heer een meeloffer* aanbiedt, moet dat offer bestaan uit bloem. Hij giet er olie op, voegt er wierook aan toe [1] Wanneer iemand een graanoffer aan de HEER aanbiedt, moet hij tarwebloem nemen. Hij moet er olijfolie over gieten en er wierook op leggen. 2:1 Een levende ziel,- wanneer die nadert met als toenaderingsgave een broodgift voor de Ene: van volkorenmeel zal zijn toenadering dan wezen; uitgieten zal hij daarover: olijfolie, en weggeven zal hij daarover witte wierook. Si quelqu'un offre à Yahvé une oblation, son offrande consistera en fleur de farine sur laquelle il versera de l'huile et déposera de l'encens.

King James Bible . [1] And when any will offer a meat offering unto the LORD, his offering shall be of fine flour; and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon:
Luther-Bibel . 2.1Wenn jemand dem HERRN ein Speisopfer darbringen will, so soll es von feinstem Mehl sein und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen

Tekstuitleg van Lv 2,1 .

Lv 2,2 - Lv 2,2 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 καὶ οἴσει πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ααρὼν τοὺς ἱερεῖς, καὶ δραξάμενος ἀπ᾿ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 2 ac deferet ad filios Aaron sacerdotes quorum unus tollet pugillum plenum similae et olei ac totum tus et ponet memoriale super altare in odorem suavissimum Domino   2 En hij zal het brengen tot de zonen van Aäron, de priesters, een van welke daarvan zijn hand vol grijpen zal uit deszelfs meelbloem, en uit deszelfs olie, met al deszelfs wierook; en de priester zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar; het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. [2] en brengt het naar de priesters, de zonen van Aäron. Een priester neemt een handvol van de bloem en de olie en al de wierook die erbij hoort en laat dit, als teken van het geheel, op het altaar in rook opgaan. Zo is het een offergave, een geurige gave die de heer behaagt. [2] Hij moet het offer naar de priesters, de zonen van Aäron, brengen. De priester neemt een handvol van de bloem en de olie, samen met alle wierook, en verbrandt dit als teken voor de hele offergave op het altaar, als een geurige gave die de HEER behaagt. 2:2 Brengen zal hij haar tot de zonen van Aäron, de priesters, en grijpen zal hij daaruit een volle greep uit haar volkorenmeel en uit haar olijfolie, bóven al haar wierook; in rook doen opgaan zal de priester een gedenkdeel van haar op het altaar,- als een vuuroffer, een reuk die-tot-rust brengt voor de Ene! 2. Il l'apportera aux fils d'Aaron, les prêtres ; il en prendra une pleine poignée de fleur de farine et d'huile, plus tout l'encens, ce que le prêtre fera fumer à l'autel à titre de mémorial, mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé.

King James Bible . [2] And he shall bring it to Aaron's sons the priests: and he shall take thereout his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof; and the priest shall burn the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD:
Luther-Bibel . 2und es bringen zu den Priestern, Aarons Söhnen. Und der Priester soll eine Hand voll nehmen von dem Mehl und Öl samt dem ganzen Weihrauch und es als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 2,2 .

Lv 2,3 - Lv 2,3 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 καὶ τὸ λοιπὸν ἀπὸ τῆς θυσίας ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγιον τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν θυσιῶν Κυρίου. 3 quod autem reliquum fuerit de sacrificio erit Aaron et filiorum eius sanctum sanctorum de oblationibus Domini   3 Wat nu overblijft van het spijsoffer, zal voor Aäron en zijn zonen zijn; het is een heiligheid der heiligheden van de vuurofferen des HEEREN. [3] De rest van het meeloffer komt toe aan Aäron en zijn zonen. Dit deel van de offergaven aan de heer is hoogheilig*. [3] Wat er van het graanoffer overblijft, is bestemd voor Aäron en zijn zonen; als deel van de offergaven voor de HEER is dat allerheiligst. 2:3 En wat er van de broodgift overblijft is voor Aäron en voor zijn zonen; een heiligdom van heiliging uit de vuuroffers van de Ene! •• 3. Le reste de l'oblation reviendra à Aaron et à ses fils, part très sainte des mets de Yahvé.

King James Bible . [3] And the remnant of the meat offering shall be Aaron's and his sons': it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.
Luther-Bibel . 3Das Übrige aber vom Speisopfer soll Aaron und seinen Söhnen gehören als ein Hochheiliges von den Feueropfern des HERRN.

Tekstuitleg van Lv 2,3 .

Lv 2,4 - Lv 2,4 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ἐὰν δὲ προσφέρῃ δῶρον θυσίαν πεπεμμένην ἐν κλιβάνῳ, δῶρον Κυρίῳ ἐκ σεμιδάλεως, ἄρτους ἀζύμους πεφυραμένους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ. 4 cum autem obtuleris sacrificium coctum in clibano de simila panes scilicet absque fermento conspersos oleo et lagana azyma oleo lita   4 En als gij offeren zult een offerande van spijsoffer, een gebak des ovens; het zullen zijn ongezuurde koeken van meelbloem, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie bestreken. [4] Wanneer u een meeloffer wilt aanbieden dat in de oven is gebakken, dan moet het uit bloem zijn gemaakt en de vorm hebben van ongezuurde broden die met olie zijn aangemaakt, of van ongezuurde dunne koeken die met olie zijn bestreken. [4] Voor een graanoffer dat in de oven wordt gebakken, moet tarwebloem worden gebruikt; de offergave mag bestaan uit dikke ongedesemde broden, met olijfolie bereid, of dunne ongedesemde broden, met olijfolie bestreken. 2:4 En wanneer je nadert met als toenadering een broodgift gebakken in de oven,- dan van volkorenmeel: ongezuurde koeken, weekgemaakt met olijfolie en ongezuurde wafels, gezalfd met olijfolie. •• 4. Lorsque tu offriras une oblation de pâte cuite au four, la fleur de farine sera préparée en gâteaux sans levain pétris à l'huile, ou en galettes sans levain frottées d'huile.

King James Bible . [4] And if thou bring an oblation of a meat offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil.
Luther-Bibel . 4Willst du aber als Speisopfer etwas im Ofen Gebackenes darbringen, so nimm Kuchen von feinstem Mehl, ungesäuert, mit Öl vermengt, oder ungesäuerte Fladen, mit Öl bestrichen.

Tekstuitleg van Lv 2,4 .

Lv 2,5 - Lv 2,5 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ τηγάνου τὸ δῶρόν σου, σεμίδαλις πεφυραμένη ἐν ἐλαίῳ, ἄζυμά ἐστι. 5 si oblatio tua fuerit de sartagine similae conspersae oleo et absque fermento   5 En indien uw offerande spijsoffer is, in de pan gekookt, zij zal zijn van ongezuurde meelbloem, met olie gemengd. [5] Biedt u een meeloffer aan dat op de bakplaat is bereid, dan moet het eveneens van bloem zijn, met olie aangemaakt en ongezuurd. [5] Een graanoffer dat op de bakplaat wordt bereid, moet bestaan uit tarwebloem vermengd met olijfolie; het deeg moet ongedesemd zijn. 2:5 En als een broodgift op een plaat je toenadering is: van volkorenmeel, weekgemaakt met olijfolie, en ongezuurd zal die wezen. 5. Si ton offrande est une oblation cuite à la plaque, la fleur de farine pétrie à l'huile sera sans levain.

King James Bible . [5] And if thy oblation be a meat offering baken in a pan, it shall be of fine flour unleavened, mingled with oil.
Luther-Bibel . 5Ist aber dein Speisopfer etwas auf der Pfanne Gebackenes, so soll's von ungesäuertem Mehl sein, mit Öl vermengt,

Tekstuitleg van Lv 2,5 .

Lv 2,6 - Lv 2,6 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 καὶ διαθρύψεις αὐτὰ κλάσματα, καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ᾿ αὐτὰ ἔλαιον. θυσία ἐστὶ Κυρίῳ. 6 divides eam minutatim et fundes supra oleum   6 Breekt ze in stukken, en giet olie daarop; het is een spijsoffer. [6] Snij het in stukken en giet er olie over. Zo is het een meeloffer. [6] Het baksel wordt in stukken gebroken en overgoten met olie; dan is het geschikt als graanoffer. 2:6 Breek haar in brokken en overgiet haar met olijfolie; een broodgift is dat. •• 6. Tu la rompras en morceaux et verseras de l'huile par-dessus. C'est une oblation.

King James Bible . [6] Thou shalt part it in pieces, and pour oil thereon: it is a meat offering.
Luther-Bibel . 6und du sollst es in Stücke zerteilen und Öl darauf gießen. Das ist ein Speisopfer.

Tekstuitleg van Lv 2,6 .

Lv 2,7 - Lv 2,7 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ τηγάνου τὸ δῶρόν σου, σεμίδαλις ἐν ἐλαίῳ ποιηθήσεται. 7 sin autem de craticula sacrificium aeque simila oleo conspergetur   7 En zo uw offerande een spijsoffer des ketels is, het zal van meelbloem met olie gemaakt worden. [7] Biedt u een meeloffer aan dat in de pan is bereid, dan moet het eveneens bestaan uit bloem en olie. [7] Voor een graanoffer dat in een kookpan wordt klaargemaakt, moeten tarwebloem en olijfolie gebruikt worden. 2:7 En als een broodgift in een pan je toenadering is: van volkorenmeel met olijfolie zul je haar maken. 7. Si ton offrande est une oblation cuite au moule, la fleur de farine sera préparée dans l'huile.

King James Bible . [7] And if thy oblation be a meat offering baken in the fryingpan, it shall be made of fine flour with oil.
Luther-Bibel . 7Ist aber dein Speisopfer etwas im Tiegel Bereitetes, so sollst du es von feinstem Mehl mit Öl machen

Tekstuitleg van Lv 2,7 .

Lv 2,8 - Lv 2,8 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 καὶ προσοίσει τὴν θυσίαν, ἣν ἂν ποιήσῃ ἐκ τούτων τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσει πρὸς τὸν ἱερέα· καὶ προσεγγίσας πρὸς τὸ θυσιαστήριον 8 quam offeres Domino tradens manibus sacerdotis   8 Dan zult gij dat spijsoffer, hetwelk daarvan zal gemaakt worden, den HEERE toebrengen; en men zal het tot den priester doen naderen, die het tot het altaar dragen zal. [8] Het bereide meeloffer brengt u naar de heer. De offeraar overhandigt het aan de priester, die het naar het altaar brengt. [8] Een graanoffer dat uit deze bestanddelen bereid is, mag aan de HEER worden aangeboden. Het moet aan de priester worden gegeven, die het naar het altaar brengt. 2:8 Brengen zul je de broodgift die hieruit wordt gemaakt, naar de Ene; doen naderen zul je haar tot de priester, en met haar zal hij naar het altaar treden. 8. Tu apporteras à Yahvé l'oblation qui aura été ainsi préparée. On la présentera au prêtre, qui l'approchera de l'autel.

King James Bible . [8] And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the LORD: and when it is presented unto the priest, he shall bring it unto the altar.
Luther-Bibel . 8und sollst das Speisopfer, das du davon bereitet hast, dem HERRN darbringen und sollst es zu dem Priester bringen und der soll damit zu dem Altar treten.

Tekstuitleg van Lv 2,8 .

Lv 2,9 - Lv 2,9 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 ἀφελεῖ ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς θυσίας τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 9 qui cum obtulerit eam tollet memoriale de sacrificio et adolebit super altare in odorem suavitatis Domino   9 En de priester zal van dat spijsoffer deszelfs gedenkoffer opnemen, en op het altaar aansteken, het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. [9] De priester neemt dan een deel van het meeloffer, als teken van het geheel, en laat dat op het altaar in rook opgaan. Zo is het een offergave, een geurige gave die de heer behaagt. [9] De priester moet een deel van het graanoffer als teken voor de hele offergave op het altaar verbranden, als een geurige gave die de HEER behaagt. 2:9 Als heffing zal de priester van de broodgift een gedenkdeel van haar nemen en in rook doen opgaan op het altaar,- als een vuuroffer, een reuk die-tot-rust-brengt voor de Ene. 9. De l'oblation le prêtre prélèvera le mémorial, qu'il fera fumer à l'autel à titre de mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé.

King James Bible . [9] And the priest shall take from the meat offering a memorial thereof, and shall burn it upon the altar: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
Luther-Bibel . 9Und der Priester soll von dem Speisopfer das Gedenkopfer abheben und in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 2,9 .

Lv 2,10 - Lv 2,10 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἀπὸ τῆς θυσίας, ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγια τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν καρπωμάτων Κυρίου. 10 quicquid autem reliquum est erit Aaron et filiorum eius sanctum sanctorum de oblationibus Domini   10 En wat overblijft van het spijsoffer, zal voor Aäron en zijn zonen zijn; het is een heiligheid der heiligheden van de vuurofferen des HEEREN. [10] De rest van het meeloffer komt toe aan Aäron en zijn zonen: dit deel van de offergaven aan de heer is hoogheilig. [10] Wat er van het graanoffer overblijft, is bestemd voor Aäron en zijn zonen; als deel van de offergaven voor de HEER is dat allerheiligst. 2:10 En wat er van de broodgift overblijft is voor Aäron en voor zijn zonen; een heiligdom van heiliging is het onder de vuuroffers van de Ene! 10. Le reste de l'oblation reviendra à Aaron et à ses fils, part très sainte des mets de Yahvé.

King James Bible . [10] And that which is left of the meat offering shall be Aaron's and his sons': it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.
Luther-Bibel . 10Das Übrige aber soll Aaron und seinen Söhnen gehören als ein Hochheiliges von den Feueropfern des HERRN.

Tekstuitleg van Lv 2,10 .

Lv 2,11 - Lv 2,11 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 Πᾶσαν θυσίαν, ἣν ἂν προσφέρητε Κυρίῳ, οὐ ποιήσετε ζυμωτόν· πᾶσαν γὰρ ζύμην καὶ πᾶν μέλι οὐ προσοίσετε ἀπ᾿ αὐτοῦ, καρπῶσαι Κυρίῳ. 11 omnis oblatio quae offertur Domino absque fermento fiet nec quicquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio Domini   11 Geen spijsoffer, dat gij den HEERE zult offeren, zal met desem gemaakt worden; want van geen zuurdesem, en van geen honig zult gijlieden den HEERE vuuroffer aansteken. [11] Geen enkel meeloffer dat u de heer aanbiedt mag met zuurdeeg* worden klaargemaakt; nooit* mogen zuurdeeg of honing deel uitmaken van de offergaven die u voor de heer in rook laat opgaan. [11] Geen enkel graanoffer dat de HEER wordt aangeboden, mag gedesemd zijn. Gedesemd brood en vruchtenstroop mogen niet als offergave voor de HEER verbrand worden. 2:11 Géén enkele broodgift welke ge doet naderen tot de Ene zul je aanmaken met gist; nee, welk zuursel en welk honingzoet ook,- nooit zult ge daarvan een vuuroffer in rook doen opgaan voor de Ene. 11. Aucune des oblations que vous offrirez à Yahvé ne sera préparée avec un ferment, car vous ne ferez jamais fumer ni levain ni miel à titre de mets consumé pour Yahvé.

King James Bible . [11] No meat offering, which ye shall bring unto the LORD, shall be made with leaven: for ye shall burn no leaven, nor any honey, in any offering of the LORD made by fire.
Luther-Bibel . 11Alle Speisopfer, die ihr dem HERRN opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen; denn weder Sauerteig noch Honig sollt ihr dem HERRN zum Feueropfer in Rauch aufgehen lassen.

Tekstuitleg van Lv 2,11 .

Lv 2,12 - Lv 2,12 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 δῶρον ἀπαρχῆς προσοίσετε αὐτὰ Κυρίῳ, ἐπὶ δὲ τὸ θυσιαστήριον οὐκ ἀναβιβασθήσεται εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 12 primitias tantum eorum offeretis et munera super altare vero non ponentur in odorem suavitatis   12 De offeranden der eerstelingen zult gij den HEERE offeren; maar op het altaar zullen zij niet komen tot een liefelijken reuk. [12] Wel mag u ze als eerste vruchten aan de heer aanbieden, maar ze mogen niet van het altaar opstijgen als geurige gave. [12] Het mag wel bij de opbrengst van de nieuwe oogst aan de HEER worden aangeboden, maar niet als geurige gave op het altaar worden verbrand. 2:12 Als éérste toenadering kunt ge die doen naderen tot de Ene, maar als een reuk die-tot-rust-brengt zullen ze die niet doen opgaan op het altaar. 12. Vous en offrirez à Yahvé comme offrande de prémices, mais à l'autel ils ne monteront point en parfum d'apaisement.

King James Bible . [12] As for the oblation of the firstfruits, ye shall offer them unto the LORD: but they shall not be burnt on the altar for a sweet savour.
Luther-Bibel . 12Als Erstlingsgabe mögt ihr sie dem HERRN bringen; aber auf den Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch.

Tekstuitleg van Lv 2,12 .

Lv 2,13 - Lv 2,13 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 καὶ πᾶν δῶρον θυσίας ὑμῶν ἁλὶ ἁλισθήσεται· οὐ διαπαύσατε ἅλας διαθήκης Κυρίου ἀπὸ θυσιασμάτων ὑμῶν, ἐπὶ παντὸς δώρου ὑμῶν προσοίσετε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν ἅλας. 13 quicquid obtuleris sacrificii sale condies nec auferes sal foederis Dei tui de sacrificio tuo in omni oblatione offeres sal   13 En alle offerande uws spijsoffers zult gij met zout zouten, en het zout des verbonds van uw God van uw spijsoffer niet laten afblijven; met al uw offerande zult gij zout offeren. [13] Bij* alle meeloffers moet u zout voegen; bij geen ervan mag het zout van het verbond met uw God ontbreken. U moet dus zout voegen bij alle gaven die u aanbiedt. [13] Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: het zout, als teken voor het verbond met jullie God, mag bij het graanoffer niet ontbreken. Ook aan de andere offers moet zout worden toegevoegd. 2:13 En elke toenadering met een broodgift van jou zul je zouten met zout, en nooit zul je het laten ophouden: het zout van het verbond met je God, op je broodgift; bij elke toenadering van jou zul je doen naderen: zout! •• 13. Tu saleras toute oblation que tu offriras et tu ne manqueras pas de mettre sur ton oblation le sel de l'alliance de ton Dieu ; à toute offrande tu joindras une offrande de sel à ton Dieu.

King James Bible . [13] And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt; neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering: with all thine offerings thou shalt offer salt.
Luther-Bibel . 13Alle deine Speisopfer sollst du salzen, und dein Speisopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein; bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen.

Tekstuitleg van Lv 2,13 .

Lv 2,14 - Lv 2,14 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 ἐὰν δὲ προσφέρῃς θυσίαν πρωτογεννημάτων τῷ Κυρίῳ, νέα πεφρυγμένα χίδρα ἐρικτὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσεις τὴν θυσίαν τῶν πρωτογεννημάτων 14 sin autem obtuleris munus primarum frugum tuarum Domino de spicis adhuc virentibus torres eas igni et confringes in morem farris et sic offeres primitias tuas Domino   14 En zo gij den HEERE een spijsoffer der eerste vruchten offert, zult gij het spijsoffer uwer eerste vruchten van groene aren, bij het vuur gedord, dat is, het klein gebroken graan van volle groene aren, offeren. [14] Biedt u de heer een meeloffer van eerste* vruchten aan, dan moet dat bestaan uit geroosterde aren of geplet graan van de nieuwe oogst. [14] Wanneer jullie een graanoffer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst aan de HEER aanbieden, moeten jullie gries van geroosterd vers graan nemen, 2:14 En als je nadert met een broodgift van eerstelingen voor de Ene: een groene aar, in vuur geroosterd, van gerst uit de boomgaard, zul je doen naderen als een broodgift van je eerstelingen. 14. Si tu offres à Yahvé une oblation de prémices, c'est sous forme d'épis grillés au feu ou de pain cuit avec du blé moulu que tu feras cette oblation de prémices.

King James Bible . [14] And if thou offer a meat offering of thy firstfruits unto the LORD, thou shalt offer for the meat offering of thy firstfruits green ears of corn dried by the fire, even corn beaten out of full ears.
Luther-Bibel . 14Willst du aber ein Speisopfer dem HERRN darbringen von den ersten Früchten, so sollst du Ähren am Feuer rösten, die Körner zerstoßen und darbringen als das Speisopfer deiner ersten Früchte

Tekstuitleg van Lv 2,14 .

Lv 2,15 - Lv 2,15 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ᾿ αὐτὴν ἔλαιον καὶ ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτὴν λίβανον· θυσία ἐστί. 15 fundens supra oleum et tus inponens quia oblatio Domini est   15 En gij zult olie daarop doen, en wierook daarop leggen; het is een spijsoffer. [15] U moet er olie en wierook bij doen. Zo is het een meeloffer. [15] er olijfolie over gieten en er wierook op leggen; dan is het geschikt als graanoffer. 2:15 Prijsgeven zul je daarop: olijfolie, en daarop leggen: witte wierook; een broodgift is dat. 15. Tu y ajouteras de l'huile et y déposeras de l'encens, c'est une oblation ;

King James Bible . [15] And thou shalt put oil upon it, and lay frankincense thereon: it is a meat offering.
Luther-Bibel . 15und sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen. Das ist ein Speisopfer.

Tekstuitleg van Lv 2,15 .

Lv 2,16 - Lv 2,16 : Meeloffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 2 -- Lv 2,1-16 -- Lv 2,1 - Lv 2,2 - Lv 2,3 - Lv 2,4 - Lv 2,5 - Lv 2,6 - Lv 2,7 - Lv 2,8 - Lv 2,9 - Lv 2,10 - Lv 2,11 - Lv 2,12 - Lv 2,13 - Lv 2,14 - Lv 2,15 - Lv 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἀπὸ τῶν χίδρων σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς· κάρπωμά ἐστι τῷ Κυρίῳ. 16 de qua adolebit sacerdos in memoriam muneris partem farris fracti et olei ac totum tus   16 Zo zal de priester deszelfs gedenkoffer aansteken van zijn klein gebroken graan en van zijn olie, met al den wierook; het is een vuuroffer den HEERE. [16] De priester laat, als teken van het geheel, een deel van het graan en van de olie en al de wierook in rook opgaan, als offergave voor de heer. [16] De priester moet een deel van het graan en de olie en al de wierook verbranden als teken voor de hele offergave voor de HEER. 2:16 In rook doen opgaan zal de priester een gedenkdeel daarvan: iets van haar gerst en iets van haar olie bovenop al haar wierook,- als een vuuroffer voor de Ene! •

16. et le prêtre en fera fumer le mémorial avec une partie du pain et de l'huile plus tout l'encens à titre de mets consumé pour Yahvé.

 

King James Bible . [16] And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof, and part of the oil thereof, with all the frankincense thereof: it is an offering made by fire unto the LORD.
Luther-Bibel . 16Und der Priester soll das Gedenkopfer von dem Zerstoßenen und vom Öl mit dem ganzen Weihrauch in Rauch aufgehen lassen als ein Feueropfer für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 2,16 .


SEPTUAGINTA

ΕΑΝ δὲ ψυχὴ προσφέρῃ δῶρον θυσίαν τῷ Κυρίῳ, σεμίδαλις ἔσται τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ ἐπιχεεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον καὶ ἐπιθήσει ἐπ᾿ αὐτὸ λίβανον· θυσία ἐστί. 2 καὶ οἴσει πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ααρὼν τοὺς ἱερεῖς, καὶ δραξάμενος ἀπ᾿ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 3 καὶ τὸ λοιπὸν ἀπὸ τῆς θυσίας ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγιον τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν θυσιῶν Κυρίου. ἐὰν δὲ προσφέρῃ δῶρον θυσίαν πεπεμμένην ἐν κλιβάνῳ, δῶρον Κυρίῳ ἐκ σεμιδάλεως, ἄρτους ἀζύμους πεφυραμένους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ. 5 ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ τηγάνου τὸ δῶρόν σου, σεμίδαλις πεφυραμένη ἐν ἐλαίῳ, ἄζυμά ἐστι. 6 καὶ διαθρύψεις αὐτὰ κλάσματα, καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ᾿ αὐτὰ ἔλαιον. θυσία ἐστὶ Κυρίῳ. 7 ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ τηγάνου τὸ δῶρόν σου, σεμίδαλις ἐν ἐλαίῳ ποιηθήσεται. 8 καὶ προσοίσει τὴν θυσίαν, ἣν ἂν ποιήσῃ ἐκ τούτων τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσει πρὸς τὸν ἱερέα· καὶ προσεγγίσας πρὸς τὸ θυσιαστήριον 9 ἀφελεῖ ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς θυσίας τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 10 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἀπὸ τῆς θυσίας, ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγια τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν καρπωμάτων Κυρίου. 11 Πᾶσαν θυσίαν, ἣν ἂν προσφέρητε Κυρίῳ, οὐ ποιήσετε ζυμωτόν· πᾶσαν γὰρ ζύμην καὶ πᾶν μέλι οὐ προσοίσετε ἀπ᾿ αὐτοῦ, καρπῶσαι Κυρίῳ. 12 δῶρον ἀπαρχῆς προσοίσετε αὐτὰ Κυρίῳ, ἐπὶ δὲ τὸ θυσιαστήριον οὐκ ἀναβιβασθήσεται εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 13 καὶ πᾶν δῶρον θυσίας ὑμῶν ἁλὶ ἁλισθήσεται· οὐ διαπαύσατε ἅλας διαθήκης Κυρίου ἀπὸ θυσιασμάτων ὑμῶν, ἐπὶ παντὸς δώρου ὑμῶν προσοίσετε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν ἅλας. 14 ἐὰν δὲ προσφέρῃς θυσίαν πρωτογεννημάτων τῷ Κυρίῳ, νέα πεφρυγμένα χίδρα ἐρικτὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσεις τὴν θυσίαν τῶν πρωτογεννημάτων 15 καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ᾿ αὐτὴν ἔλαιον καὶ ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτὴν λίβανον· θυσία ἐστί. 16 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἀπὸ τῶν χίδρων σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς· κάρπωμά ἐστι τῷ Κυρίῳ.


VULGAAT

2. 1 anima cum obtulerit oblationem sacrificii Domino simila erit eius oblatio fundetque super eam oleum et ponet tus 2 ac deferet ad filios Aaron sacerdotes quorum unus tollet pugillum plenum similae et olei ac totum tus et ponet memoriale super altare in odorem suavissimum Domino 3 quod autem reliquum fuerit de sacrificio erit Aaron et filiorum eius sanctum sanctorum de oblationibus Domini 4 cum autem obtuleris sacrificium coctum in clibano de simila panes scilicet absque fermento conspersos oleo et lagana azyma oleo lita 5 si oblatio tua fuerit de sartagine similae conspersae oleo et absque fermento 6 divides eam minutatim et fundes supra oleum 7 sin autem de craticula sacrificium aeque simila oleo conspergetur 8 quam offeres Domino tradens manibus sacerdotis 9 qui cum obtulerit eam tollet memoriale de sacrificio et adolebit super altare in odorem suavitatis Domino 10 quicquid autem reliquum est erit Aaron et filiorum eius sanctum sanctorum de oblationibus Domini 11 omnis oblatio quae offertur Domino absque fermento fiet nec quicquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio Domini 12 primitias tantum eorum offeretis et munera super altare vero non ponentur in odorem suavitatis 13 quicquid obtuleris sacrificii sale condies nec auferes sal foederis Dei tui de sacrificio tuo in omni oblatione offeres sal 14 sin autem obtuleris munus primarum frugum tuarum Domino de spicis adhuc virentibus torres eas igni et confringes in morem farris et sic offeres primitias tuas Domino 15 fundens supra oleum et tus inponens quia oblatio Domini est 16 de qua adolebit sacerdos in memoriam muneris partem farris fracti et olei ac totum tus