BIJBELBOEK LEVITICUS 3 - Lv 3 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0303.htm -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=3&page=3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -

Tekstuitleg : - Lv 1 - Lv 2 - Lv 3 - Lv 4 - Lv 5 - Lv 6 - Lv 7 - Lv 8 - Lv 9 - Lv 10 - Lv 11 - Lv 12 - Lv 13 - Lv 14 - Lv 15 - Lv 16 - Lv 17 - Lv 18 - Lv 19 - Lv 20 - Lv 21 - Lv 22 - Lv 23 - Lv 24 - Lv 25 - Lv 26 - Lv 27 -
Overzicht van de perikopen :
Overzicht vers per vers : - Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -

- bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik


-
OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Lv 3,1-17 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -

Lv 3,1 - Lv 3,1 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ΕΑΝ δὲ θυσία σωτηρίου τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτοῦ προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν, ἐάν τε θῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἔναντι Κυρίου. 3. 1 quod si hostia pacificorum fuerit eius oblatio et de bubus voluerit offerre marem sive feminam inmaculata offeret coram Domino   1 En indien zijn offerande een dankoffer is; zo hij ze van de runderen offert, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren, voor het aangezicht des HEEREN. [1] Wanneer iemand de heer een slachtoffer* aanbiedt en daarvoor een rund kiest, dan mag het een mannelijk of vrouwelijk dier zijn, als het maar gaaf is. [1] Wie een vredeoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, mag een koe of een stier nemen, maar het dier dat de HEER wordt aangeboden mag geen enkel gebrek hebben. 3:1 Als een vredesoffer iemands toenadering is,- als het uit het ploegvee is wat hij doet naderen, als het een mannetje is, als het een wijfje is: volmaakt moet zijn wat hij doet naderen tot het aanschijn van de Ene. Si son sacrifice est un sacrifice de communion et s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, c'est une pièce sans défaut qu'il offrira devant Yahvé.

King James Bible . [1] And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd; whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the LORD.
Luther-Bibel . 31Ist aber sein Opfer ein Dankopfer und will er ein Rind darbringen, es sei ein männliches oder ein weibliches, so soll er vor dem HERRN ein Tier opfern, das ohne Fehler ist.

Tekstuitleg van Lv 3,1 .

Lv 3,2 - Lv 3,2 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου, καὶ σφάξει αὐτὸ ἐναντίον Κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κύκλῳ. 2 ponetque manum super caput victimae suae quae immolabitur in introitu tabernaculi fundentque filii Aaron sacerdotes sanguinem per circuitum altaris   2 En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst; en de zonen van Aäron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. [2] Hij legt zijn hand op de kop van het offerdier en slacht het bij de ingang van de tent van samenkomst. De priesters, de zonen van Aäron, sprenkelen het bloed over het altaar. [2] Degene die het offer aanbiedt, moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten binnen de omheining van de ontmoetingstent, waarna de priesters, de zonen van Aäron, het bloed tegen de zijkanten van het altaar gieten. 3:2 Met zijn hand zal hij steunen op de kop van zijn toenadering en slachten zal hij hem in de opening van de tent van samenkomst; sprenkelen zullen de zonen van Aäron, de priesters, het bloed rondom over het altaar. 2. Il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera à l'entrée de la Tente du Rendez-vous. Puis les fils d'Aaron, les prêtres, feront couler le sang sur le pourtour de l'autel.

King James Bible . [2] And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of the congregation: and Aaron's sons the priests shall sprinkle the blood upon the altar round about.
Luther-Bibel . 2Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es schlachten vor der Tür der Stiftshütte. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen.

Tekstuitleg van Lv 3,2 .

Lv 3,3 - Lv 3,3 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 καὶ προσάξουσιν ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα Κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας 3 et offerent de hostia pacificorum in oblationem Domini adipem qui operit vitalia et quicquid pinguedinis intrinsecus est   3 Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den HEERE offeren; het vet, dat het ingewand bedekt, en al het vet, hetwelk aan het ingewand is. [3] Dan biedt hij een deel van het slachtoffer als offergave aan de heer aan: het vet dat de ingewanden bedekt, [3] Een deel van het vredeoffer moet als offergave aan de HEER worden aangeboden: het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden, 3:3 Doen naderen zal hij van het offer der vredesgaven als vuuroffer voor de Ene: het vet dat het ingewand overdekt, ál het vet over het ingewand; 3. Il offrira une part de ce sacrifice de communion à titre de mets consumé pour Yahvé : la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles,

King James Bible . [3] And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
Luther-Bibel . 3Und er soll von dem Dankopfer dem HERRN ein Feueropfer darbringen, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden,

Tekstuitleg van Lv 3,3 .

Lv 3,4 - Lv 3,4 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ. 4 duos renes cum adipe quo teguntur ilia et reticulum iecoris cum renunculis   4 Dan zal hij beide de nieren, en het vet, hetwelk daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever, met de nieren, zal hij afnemen. [4] het vet aan de nieren en de lendenen, en de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. [4] de beide nieren met het niervet bij de lendenspieren, en de kleinste lob van de lever, die samen met de nieren moet worden verwijderd. 3:4 ook de twee nieren en het vet dat tegen hen aan ligt, tegen de lendenen aan; en de kwab aan de lever zal hij tegelijk met de nieren verwijderen. 4. les deux rognons, la graisse qui y adhère ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons.

King James Bible . [4] And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
Luther-Bibel . 4die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und den Lappen an der Leber; an den Nieren soll er ihn ablösen.

Tekstuitleg van Lv 3,4 .

Lv 3,5 - Lv 3,5 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπί τοῦ πυρὸς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· κάρπωμα, ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 5 adolebuntque ea super altare in holocaustum lignis igne subposito in oblationem suavissimi odoris Domino   5 En de zonen van Aäron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, hetwelk op het hout zal zijn, dat op het vuur is; het is een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. [5] De zonen van Aäron laten dat op het altaar in rook opgaan, tegelijk met het brandoffer, dat op het brandende hout ligt. Zo is het een geurige gave die de heer behaagt. [5] De zonen van Aäron verbranden dit alles samen met het brandoffer dat op het houtvuur op het altaar ligt, als een geurige gave die de HEER behaagt. 3:5 In rook doen opgaan zullen de zonen van Aäron dat op het altaar, gelijk met de opgangsgave op de stukken hout op het vuur; als een vuuroffer, een reuk die-tot-rust-brengt voor de Ene! • 5. Les fils d'Aaron feront fumer cette part à l'autel en plus de l'holocauste, sur le bois placé sur le feu. Ce sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé.

King James Bible . [5] And Aaron's sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
Luther-Bibel . 5Und Aarons Söhne sollen es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum Brandopfer auf dem Holz, das über dem Feuer liegt, als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 3,5 .

Lv 3,6 - Lv 3,6 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ θυσία σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, ἄρσεν ἢ θῆλυ, ἄμωμον προσοίσει αὐτό. 6 si vero de ovibus fuerit eius oblatio et pacificorum hostia sive masculum sive feminam obtulerit inmaculata erunt   6 En indien zijn offerande van klein vee is, den HEERE tot een dankoffer, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren. [6] Wil hij de heer een schaap of een geit als slachtoffer aanbieden, dan mag het een mannelijk of een vrouwelijk dier zijn, als het maar gaaf is. [6] Wie een vredeoffer wil aanbieden en daarvoor een schaap of een geit neemt, mag een mannelijk of een vrouwelijk dier nemen, maar het dier dat de HEER wordt aangeboden mag geen enkel gebrek hebben. 3:6 En als iets uit het wolvee iemands toenadering is als offer van vredesgaven aan de Ene: mannetje of wijfje, volmaakt moet zijn dat hij doet naderen! 6. Si c'est du petit bétail qu'il offre à titre de sacrifice de communion pour Yahvé, c'est un mâle ou une femelle sans défaut qu'il offrira.

King James Bible . [6] And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the LORD be of the flock; male or female, he shall offer it without blemish.
Luther-Bibel . 6Will er aber dem HERRN ein Dankopfer vom Kleinvieh darbringen, es sei ein männliches oder ein weibliches Tier, so soll es ohne Fehler sein.

Tekstuitleg van Lv 3,6 .

Lv 3,7 - Lv 3,7 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 ἐὰν ἄρνα προσαγάγῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, προσάξει αὐτὸ ἔναντι Κυρίου, 7 si agnum obtulerit coram Domino   7 Indien hij een lam tot zijn offerande offert, zo zal hij het offeren voor het aangezicht des HEEREN. [7] Biedt hij een schaap aan, dan brengt hij het dier voor het aangezicht van de heer, [7] Wie een schaap als offergave aan de HEER aanbiedt, 3:7 Als het een lam is dat hij doet naderen als zijn toenadering: doen naderen zal hij het tot het aanschijn van de Ene; 7. S'il offre un mouton, il l'offrira devant Yahvé,

King James Bible . [7] If he offer a lamb for his offering, then shall he offer it before the LORD.
Luther-Bibel . 7Ist es ein Lamm, so soll er's vor den HERRN bringen 8und soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es schlachten vor der Stiftshütte. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut ringsum an den Altar sprengen.

Tekstuitleg van Lv 3,7 .

Lv 3,8 - Lv 3,8 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου αὐτοῦ καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 8 ponet manum super caput victimae suae quae immolabitur in vestibulo tabernaculi testimonii fundentque filii Aaron sanguinem eius per altaris circuitum   8 En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offerande leggen, en hij zal die slachten voor de tent der samenkomst; en de zonen van Aäron zullen het bloed daarvan sprengen op het altaar rondom. [8] legt het de hand op de kop en slacht het bij de tent van samenkomst. De zonen van Aäron sprenkelen het bloed over het altaar. [8] moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten binnen de omheining van de ontmoetingstent, waarna de zonen van Aäron het bloed tegen de zijkanten van het altaar gieten. 3:8 steunen zal hij met zijn hand op de kop van zijn toenadering, slachten zal hij hem voor het aanschijn van de tent van samenkomst; sprenkelen zullen de zonen van Aäron zijn bloed rondom over het altaar. 8. il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera devant la Tente du Rendez-vous, puis les fils d'Aaron en répandront le sang sur le pourtour de l'autel.

King James Bible . [8] And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it before the tabernacle of the congregation: and Aaron's sons shall sprinkle the blood thereof round about upon the altar.
Luther-Bibel . 8und soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es schlachten vor der Stiftshütte. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut ringsum an den Altar sprengen.

Tekstuitleg van Lv 3,8 .

Lv 3,9 - Lv 3,9 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 καὶ προσοίσει ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα τῷ Κυρίῳ, τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσφὺν ἄμωμον (σὺν ταῖς ψόαις περιελεῖ αὐτό) καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν, καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας 9 et offerent de pacificorum hostia sacrificium Domino adipem et caudam totam   9 Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer den HEERE offeren; zijn vet, den gehelen staart, dien hij dicht aan de ruggegraat zal afnemen, en het vet bedekkende het ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is; [9] Dan biedt hij de heer het vet van het slachtoffer als offergave aan: de hele staart, afgesneden bij het staartbeen, het vet dat de ingewanden bedekt, [9] De vette delen van het dier moeten als offergave aan de HEER worden aangeboden: de bij het stuitbeen afgesneden staart in zijn geheel, het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden, 3:9 Doen naderen zal hij van het offer van de vredesgaven als vuuroffer voor de Ene: zijn vet en het volledige staartstuk; bij de stuit af zal hij het verwijderen, met het vet dat het ingewand overdekt, en al het vet dat op het ingewand ligt. 9. De ce sacrifice de communion il offrira la graisse en mets consumé pour Yahvé : la queue entière qu'il détachera près du sacrum, la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles,

King James Bible . [9] And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat thereof, and the whole rump, it shall he take off hard by the backbone; and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
Luther-Bibel . 9Und er soll von dem Dankopfer dem HERRN ein Feueropfer darbringen, nämlich sein Fett, den ganzen Fettschwanz, vom Rückgrat abgelöst, dazu das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden,

Tekstuitleg van Lv 3,9 .

Lv 3,10 - Lv 3,10 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελών, 10 cum renibus et pinguedinem quae operit ventrem atque universa vitalia et utrumque renunculum cum adipe qui est iuxta ilia reticulumque iecoris cum renunculis   10 Ook beide de nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever met de nieren, zal hij afnemen. [10] het vet aan de nieren en bij de lendenen, en de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. [10] de beide nieren met het niervet bij de lendenspieren, en de kleinste lob van de lever, die samen met de nieren moet worden verwijderd. 3:10 Ook de twee nieren en het vet dat tegen hen aan ligt, tegen de lendenen aan; en de kwab aan de lever,- gelijk met de nieren zal hij die verwijderen. 10. les deux rognons, la graisse qui y adhère ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons.

King James Bible . [10] And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
Luther-Bibel . 10die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und den Lappen an der Leber; an den Nieren soll er ihn ablösen.

Tekstuitleg van Lv 3,10 .

Lv 3,11 - Lv 3,11 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὀσμὴ εὐωδίας, κάρπωμα Κυρίῳ. 11 et adolebit ea sacerdos super altare in pabulum ignis et oblationis Domini   11 En de priester zal dat aansteken op het altaar; het is een spijs des vuuroffers den HEERE. [11] Dit alles laat de priester in rook opgaan, als spijs en offer voor de heer. [11] De priester doet dit alles op het altaar in rook opgaan, als voedsel en offergave voor de HEER. 3:11 In rook doen opgaan zal de priester dat op het altaar; als brood, als vuuroffer voor de Ene! • 11. Le prêtre fera fumer cette part à l'autel à titre de nourriture, de mets consumé pour Yahvé.

King James Bible . [11] And the priest shall burn it upon the altar: it is the food of the offering made by fire unto the LORD.
Luther-Bibel . 11Und der Priester soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als Feueropferspeise für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 3,11 .

Lv 3,12 - Lv 3,12 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν αἰγῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ προσάξει ἔναντι Κυρίου. 12 si capra fuerit eius oblatio et obtulerit eam Domino   12 Indien nu zijn offerande een geit is, zo zal hij die offeren voor het aangezicht des HEEREN. [12] Biedt hij een geit aan, dan brengt hij het dier voor het aangezicht van de heer, [12] Wie een geit als offergave aan de HEER aanbiedt, 3:12 En als iemands toenadering een geitenbok is: doen naderen zal hij hem tot het aanschijn van de Ene; 12. Si son offrande consiste en une chèvre, il l'offrira devant Yahvé,

King James Bible . [12] And if his offering be a goat, then he shall offer it before the LORD.
Luther-Bibel . 12Ist aber sein Opfer eine Ziege, so bringe er sie vor den HERRN

Tekstuitleg van Lv 3,12 .

Lv 3,13 - Lv 3,13 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἔναντι Κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 13 ponet manum suam super caput eius immolabitque eam in introitu tabernaculi testimonii et fundent filii Aaron sanguinem eius per altaris circuitum   13 En hij zal zijn hand op haar hoofd leggen, en hij zal haar slachten voor de tent der samenkomst; en de zonen van Aäron zullen haar bloed op het altaar sprengen rondom. [13] legt het de hand op de kop en slacht het bij de tent van samenkomst. De zonen van Aäron sprenkelen het bloed over het altaar. [13] moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten binnen de omheining van de ontmoetingstent, waarna de zonen van Aäron het bloed tegen de zijkanten van het altaar gieten. 3:13 en steunen zal hij met zijn hand op zijn kop, en hem slachten voor het aanschijn van de tent van samenkomst; sprenkelen zullen de zonen van Aäron zijn bloed op het altaar rondom. 13. il lui posera la main sur la tête et l'immolera devant la Tente du Rendez-vous, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur le pourtour de l'autel.

King James Bible . [13] And he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tabernacle of the congregation: and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about.
Luther-Bibel . 13und lege seine Hand auf ihren Kopf und schlachte sie vor der Stiftshütte. Und die Söhne Aarons sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen.

Tekstuitleg van Lv 3,13 .

Lv 3,14 - Lv 3,14 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 καὶ ἀνοίσει ἀπ᾿ αὐτοῦ κάρπωμα Κυρίῳ τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπί τῆς κοιλίας 14 tollentque ex ea in pastum ignis dominici adipem qui operit ventrem et qui tegit universa vitalia   14 Dan zal hij daarvan zijn offerande offeren, een vuuroffer den HEERE; het vet bedekkende het ingewand, en al het vet, dat aan het ingewand is; [14] Een deel van het offerdier biedt hij de heer als offergave aan; het vet dat de ingewanden bedekt, [14] Een deel van het vredeoffer moet als offergave aan de HEER worden aangeboden: het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden, 3:14 Doen naderen zal hij daarvan als toenadering van hem, als vuuroffer voor de Ene: het vet dat het ingewand overdekt, al het vet dat op het ingewand ligt; 14. Voici ce qu'il en offrira ensuite à titre de mets consumé pour Yahvé : la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles,

King James Bible . [14] And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
Luther-Bibel . 14Und er soll davon sein Opfer darbringen, ein Feueropfer für den HERRN, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden,

Tekstuitleg van Lv 3,14 .

Lv 3,15 - Lv 3,15 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ. 15 duos renunculos cum reticulo qui est super eos iuxta ilia et arvinam iecoris cum renunculis   15 Mitsgaders de beide nieren, en het vet, dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is; en het net over de lever, met de nieren, zal hij afnemen. [15] het vet aan de nieren en bij de lendenen, en de leverkwab die met de nieren verwijderd wordt. [15] de beide nieren met het niervet bij de lendenspieren, en de kleinste lob van de lever, die samen met de nieren moet worden verwijderd. 3:15 de twee nieren en het vet dat tegen hen aanligt, tegen de lendenen aan; ook de kwab aan de lever,- gelijk met de nieren zal hij die verwijderen. 15. les deux rognons, la graisse qui y adhère ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons.

King James Bible . [15] And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
Luther-Bibel . 15die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und den Lappen an der Leber; an den Nieren soll er ihn ablösen.

Tekstuitleg van Lv 3,15 .

Lv 3,16 - Lv 3,16 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. πᾶν τὸ στέαρ τῷ Κυρίῳ· 16 adolebitque ea sacerdos super altare in alimoniam ignis et suavissimi odoris omnis adeps Domini erit   16 En de priester zal die aansteken op het altaar; het is een spijs des vuuroffers, tot een liefelijken reuk; alle vet zal des HEEREN zijn. [16] Al het vet laat de priester op het altaar in rook opgaan, als spijs, als geurige gave voor de heer. [16] De priester doet dit alles op het altaar in rook opgaan, als voedsel, als een geurige gave. Al het vet is bestemd voor de HEER. 3:16 In rook doen opgaan zal de priester dat alles op het altaar; brood, een vuuroffer voor een reuk die-tot-rust-brengt, is alle vet voor de Ene. 16. Le prêtre fera fumer ces morceaux à l'autel à titre de nourriture, de mets consumé en parfum d'apaisement. Toute la graisse appartient à Yahvé.

King James Bible . [16] And the priest shall burn them upon the altar: it is the food of the offering made by fire for a sweet savour: all the fat is the LORD's.
Luther-Bibel . 16Und der Priester soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als Feueropferspeise zum lieblichen Geruch. Alles Fett ist für den HERRN.

Tekstuitleg van Lv 3,16 .

Lv 3,17 - Lv 3,17 : Slachtoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 3 -- Lv 3,1-17 -- Lv 3,1 - Lv 3,2 - Lv 3,3 - Lv 3,4 - Lv 3,5 - Lv 3,6 - Lv 3,7 - Lv 3,8 - Lv 3,9 - Lv 3,10 - Lv 3,11 - Lv 3,12 - Lv 3,13 - Lv 3,14 - Lv 3,15 - Lv 3,16 - Lv 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17 νόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε.
17 iure perpetuo in generationibus et cunctis habitaculis vestris nec adipes nec sanguinem omnino comedetis   17 Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen: geen vet noch bloed zult gij eten. [17] Als blijvende* bepaling voor al uw generaties, waar u ook woont, geldt: nuttig nooit vet of bloed.' [17] Vet en bloed mogen jullie niet eten. Deze bepaling blijft voor de Israëlieten en hun nakomelingen voor altijd van kracht, waar ze ook wonen."' 3:17 Een inzetting van eeuwig voor uw generaties overal waar ge zult wonen: alle vet en alle bloed, ge zult het niet eten! • 17. C'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle, en quelque lieu que vous demeuriez : vous ne mangerez ni graisse ni sang.

King James Bible . [17] It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood.
Luther-Bibel . 17Das sei eine ewige Ordnung für eure Nachkommen, überall, wo ihr wohnt, dass ihr weder Fett noch Blut esst.

Tekstuitleg van Lv 3,17 .


SEPTUAGINTA

ΕΑΝ δὲ θυσία σωτηρίου τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτοῦ προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν, ἐάν τε θῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἔναντι Κυρίου. 2 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου, καὶ σφάξει αὐτὸ ἐναντίον Κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κύκλῳ. 3 καὶ προσάξουσιν ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα Κυρίῳ, τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας 4 καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ. 5 καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπί τοῦ πυρὸς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· κάρπωμα, ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 6 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ θυσία σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, ἄρσεν ἢ θῆλυ, ἄμωμον προσοίσει αὐτό. 7 ἐὰν ἄρνα προσαγάγῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, προσάξει αὐτὸ ἔναντι Κυρίου, 8 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου αὐτοῦ καὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 9 καὶ προσοίσει ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου κάρπωμα τῷ Κυρίῳ, τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσφὺν ἄμωμον (σὺν ταῖς ψόαις περιελεῖ αὐτό) καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν, καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας 10 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελών, 11 ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὀσμὴ εὐωδίας, κάρπωμα Κυρίῳ. 12 ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν αἰγῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ προσάξει ἔναντι Κυρίου. 13 καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἔναντι Κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ. 14 καὶ ἀνοίσει ἀπ᾿ αὐτοῦ κάρπωμα Κυρίῳ τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπί τῆς κοιλίας 15 καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ. 16 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. πᾶν τὸ στέαρ τῷ Κυρίῳ· 17 νόμιμον εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν· πᾶν στέαρ καὶ πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε.


VULGAAT

3. 1 quod si hostia pacificorum fuerit eius oblatio et de bubus voluerit offerre marem sive feminam inmaculata offeret coram Domino 2 ponetque manum super caput victimae suae quae immolabitur in introitu tabernaculi fundentque filii Aaron sacerdotes sanguinem per circuitum altaris 3 et offerent de hostia pacificorum in oblationem Domini adipem qui operit vitalia et quicquid pinguedinis intrinsecus est 4 duos renes cum adipe quo teguntur ilia et reticulum iecoris cum renunculis 5 adolebuntque ea super altare in holocaustum lignis igne subposito in oblationem suavissimi odoris Domino 6 si vero de ovibus fuerit eius oblatio et pacificorum hostia sive masculum sive feminam obtulerit inmaculata erunt 7 si agnum obtulerit coram Domino 8 ponet manum super caput victimae suae quae immolabitur in vestibulo tabernaculi testimonii fundentque filii Aaron sanguinem eius per altaris circuitum 9 et offerent de pacificorum hostia sacrificium Domino adipem et caudam totam 10 cum renibus et pinguedinem quae operit ventrem atque universa vitalia et utrumque renunculum cum adipe qui est iuxta ilia reticulumque iecoris cum renunculis 11 et adolebit ea sacerdos super altare in pabulum ignis et oblationis Domini 12 si capra fuerit eius oblatio et obtulerit eam Domino 13 ponet manum suam super caput eius immolabitque eam in introitu tabernaculi testimonii et fundent filii Aaron sanguinem eius per altaris circuitum 14 tollentque ex ea in pastum ignis dominici adipem qui operit ventrem et qui tegit universa vitalia 15 duos renunculos cum reticulo qui est super eos iuxta ilia et arvinam iecoris cum renunculis 16 adolebitque ea sacerdos super altare in alimoniam ignis et suavissimi odoris omnis adeps Domini erit 17 iure perpetuo in generationibus et cunctis habitaculis vestris nec adipes nec sanguinem omnino comedetis