BIJBELBOEK LEVITICUS 5 - Lv 5 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0305.htm -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=3&page=5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -

Tekstuitleg : - Lv 1 - Lv 2 - Lv 3 - Lv 4 - Lv 5 - Lv 6 - Lv 7 - Lv 8 - Lv 9 - Lv 10 - Lv 11 - Lv 12 - Lv 13 - Lv 14 - Lv 15 - Lv 16 - Lv 17 - Lv 18 - Lv 19 - Lv 20 - Lv 21 - Lv 22 - Lv 23 - Lv 24 - Lv 25 - Lv 26 - Lv 27 -
Overzicht van de perikopen :
Overzicht vers per vers : - Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 - Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik


-
OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Lv 5,1 - Lv 5,1 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ΕΑΝ δὲ ψυχὴ ἁμάρτῃ, καὶ ἀκούσῃ φωνὴν ὁρκισμοῦ, καὶ οὗτος μάρτυς, ἢ ἑώρακεν, ἢ σύνοιδεν, ἐὰν μὴ ἀπαγγείλῃ, λήψεται τὴν ἁμαρτίαν. 5. 1 si peccaverit anima et audierit vocem iurantis testisque fuerit quod aut ipse vidit aut conscius est nisi indicaverit portabit iniquitatem suam   1 Als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft; indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. 5 [1] Als* iemand een vervloeking hoort en daar getuige van is omdat hij het gezien heeft of omdat hij het weet maar dat niet onthult, dan zondigt hij en draagt hij de volle verantwoording. [1] Wie zondigt doordat hij geen gehoor geeft aan een met een vervloeking bekrachtigde oproep om te getuigen, terwijl hij het misdrijf wel heeft gezien of ervan weet, maakt zich strafbaar. 5:1 Stel, een ziel zondigt: gehoord heeft hij de stem van een vervloeking en hij is dus getuige, óf hij heeft iets gezien óf hij weet ervan: als hij het niet meldt, drágen zal hij zijn onrecht! 1. Si quelqu'un pèche en l'un de ces cas : Après avoir entendu la formule d'adjuration il aurait dû porter témoignage, car il avait vu ou il savait, mais il n'a rien déclaré et porte le poids de sa faute ;

King James Bible . [1] And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity.
Luther-Bibel . 51Wenn jemand damit sündigt, dass er den Fluch aussprechen hört und Zeuge ist, weil er es gesehen oder erfahren hat, es aber nicht anzeigt und so sich verschuldet;

Tekstuitleg van Lv 5,1 .

Lv 5,2 - Lv 5,2 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 ἡ ψυχὴ ἐκείνη, ἥτις ἐὰν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου, ἢ θνησιμαίου, ἢ θηριαλώτου ἀκαθάρτου, ἢ τῶν θνησιμαίων βδελυγμάτων τῶν ἀκαθάρτων, ἢ τῶν θνησιμαίων κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων, 2 anima quae tetigerit aliquid inmundum sive quod occisum a bestia est aut per se mortuum vel quodlibet aliud reptile et oblita fuerit inmunditiae suae rea est et deliquit   2 Of wanneer een mens enig onrein ding zal aangeroerd hebben, hetzij het dode aas van een wild onrein gedierte, of het dode aas van onrein vee, of het dode aas van onrein kruipend gedierte; al is het voor hem verborgen geweest, nochtans is hij onrein en schuldig. [2] Iemand raakt bijvoorbeeld onopzettelijk iets onreins aan, het kadaver van een wild, tam of kruipend dier, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. [2] Ook wie vergeet dat hij in aanraking is geweest met iets onreins, zoals het kadaver van een wild of tam dier of het kadaver van een kruipend dier, en daardoor onrein blijft, maakt zich schuldig, 5:2 Of een levende ziel die aanraakt welk ding ook maar dat besmet,- óf het lijk van een besmettend wild dier óf het lijk van een besmettend tam beest, óf het lijk van een reptiel dat besmet, en het is voor hem zelf verborgen: toch is híj zelf besmet en schuldig. 2. ou bien quelqu'un touche à une chose impure, quelle qu'elle soit, cadavre de bête impure, d'animal domestique impur, de bestiole impure, et à son insu il devient impur et responsable ;

King James Bible . [2] Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.
Luther-Bibel . 2oder wenn jemand etwas Unreines anrührt, es sei ein Aas von einem unreinen Wild oder Vieh oder Gewürm, und wusste es nicht und wird's inne und hat sich so verschuldet;

Tekstuitleg van Lv 5,2 .

Lv 5,3 - Lv 5,3 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 ἢ ἅψηται ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου, ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας αὐτοῦ, ἧς ἂν ἁψάμενος μιανθῇ, καί ἔλαθεν αὐτόν, μετὰ τοῦτο δὲ γνῷ, καὶ πλημμελήσῃ· 3 et si tetigerit quicquam de inmunditia hominis iuxta omnem inpuritatem qua pollui solet oblitaque cognoverit postea subiacebit delicto   3 Of als hij zal aangeroerd hebben de onreinigheid van een mens, naar al zijn onreinigheid, waarmede hij onrein wordt; en het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij schuldig. [3] Iemand raakt onopzettelijk iets onreins van een mens aan, onverschillig wat, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. [3] net als iemand wie het is ontschoten dat hij in aanraking is geweest met de onreinheid van een mens, van welke aard dan ook, 5:3 Of stel hij raakt de besmetting van een mens aan, welke besmetting van hem ook waarmee hij besmet kan zijn, en het is voor hemzelf verborgen,- hij krijgt er weet van en is schuldig; 3. ou bien il touche à une souillure humaine, quelle qu'elle soit, dont le contact rend impur ; il ne s'en aperçoit pas, puis, venant à l'apprendre, il en devient responsable ;

King James Bible . [3] Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be that a man shall be defiled withal, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty.
Luther-Bibel . 3oder wenn er einen Menschen in dessen Unreinheit anrührt, in irgendeiner Unreinheit, womit der Mensch unrein werden kann, und wusste es nicht und wird's inne und hat sich so verschuldet;

Tekstuitleg van Lv 5,3 .

Lv 5,4 - Lv 5,4 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 ἡ ψυχή, ἣ ἂν ὀμόσῃ διαστέλλουσα τοῖς χείλεσι κακοποιῆσαι ἢ καλῶς ποιῆσαι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν διαστείλῃ ὁ ἄνθρωπος μεθ᾿ ὅρκου, καὶ λάθῃ αὐτὸν πρὸ ὀφθαλμῶν, καὶ οὗτος γνῷ, καὶ ἁμάρτῃ ἕν τι τούτων, 4 anima quae iuraverit et protulerit labiis suis ut vel male quid faceret vel bene et id ipsum iuramento et sermone firmaverit oblitaque postea intellexerit delictum suum   4 Of als een mens zal gezworen hebben, onbedacht met zijn lippen uitsprekende, om kwaad te doen, of om goed te doen; naar al wat de mens in den eed onbedacht uitspreekt, en het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij aan een van die schuldig. [4] Of iemand laat zich een ondoordachte belofte ontvallen, ten goede of ten kwade of hoe dan ook, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. [4] of die vergeet dat hij een onbezonnen eed heeft gezworen, ten goede of ten kwade, of hoe dan ook. 5:4 of een levende ziel, stel, zwéért, in het geklets van zijn lippen, om kwaad te doen of om goed te doen: -bij alles wat de mens al kletsend kan zweren- en het is voor hemzelf verborgen,- hij krijgt er weet van en is schuldig aan één van deze dingen; 4. ou bien un individu laisse échapper un serment défavorable ou favorable, en toute matière où un homme peut jurer inconsidérément ; il ne s'en aperçoit pas, puis, venant à l'apprendre, il en devient responsable ;

King James Bible . [4] Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.
Luther-Bibel . 4oder wenn jemand schwört, dass ihm über die Lippen fährt, er wolle Schaden oder Gutes tun, wie denn einem Menschen ein Schwur entfahren mag, und er bedachte es nicht und er wird's inne und hat sich so oder so schuldig gemacht:

Tekstuitleg van Lv 5,4 .

Lv 5,5 - Lv 5,5 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 καὶ ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν, περὶ ὧν ἡμάρτηκε κατ᾿ αὐτῆς, 5 agat paenitentiam pro peccato   5 Het zal dan geschieden, als hij aan een van die schuldig is, dat hij belijden zal, waarin hij gezondigd heeft; [5] In al deze gevallen moet de getuige die aan een van deze dingen schuldig is, belijden op welk punt hij gezondigd heeft. [5] De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij misdaan heeft 5:5 zal het zo wezen dat hij zich schuldig maakt aan één van deze dingen: belijdenis doen zal hij van dat waartegen hij gezondigd heeft. 5. s'il est responsable en l'un de ces cas, il aura à confesser le péché commis,

King James Bible . [5] And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing:
Luther-Bibel . 5wenn's also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat,

Tekstuitleg van Lv 5,5 .

Lv 5,6 - Lv 5,6 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 καὶ οἴσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησε Κυρίῳ, περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτε, θῆλυ ἀπὸ τῶν προβάτων, ἀμνάδα ἢ χίμαιραν ἐξ αἰγῶν, περὶ ἁμαρτίας· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία. 6 et offerat agnam de gregibus sive capram orabitque pro eo sacerdos et pro peccato eius   6 En tot zijn schuldoffer den HEERE voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft, brengen zal een wijfje van klein vee, een lam of een jonge geit, voor de zonde; zo zal de priester voor hem vanwege zijn zonde verzoening doen. [6] Vanwege de zonde die hij heeft begaan, moet hij dan de heer ter genoegdoening uit zijn kudde een vrouwelijk dier, schaap of geit, als zondeoffer aanbieden. De priester zal voor hem de verzoeningsrite voltrekken vanwege zijn zonden. [6] en de HEER hiervoor bij wijze van genoegdoening een vrouwelijk dier, een ooi of een geit, als reinigingsoffer aanbieden. De priester zal voor hem de verzoeningsrite voltrekken. 5:6 Brengen zal hij als verontschuldiging van zijn kant aan de Ene, voor zijn zonde waarmee hij heeft gezondigd, een wijfje uit het wolvee: een schaap of een sater van de geiten, tot ontzondiging; verzoening vragen zal de priester voor hem van zijn zonde. 6. il amènera à Yahvé à titre de sacrifice de réparation pour le péché commis une femelle de petit bétail brebis ou chèvre en sacrifice pour le péché ; et le prêtre fera sur lui le rite d'expiation qui le délivrera de son péché.

King James Bible . [6] And he shall bring his trespass offering unto the LORD for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.
Luther-Bibel . 6und soll als Buße für diese seine Sünde, die er getan hat, dem HERRN darbringen von der Herde ein Muttertier, Schaf oder Ziege, zum Sündopfer, dass der Priester die Sühnung für ihn vollziehe wegen seiner Sünde.

Tekstuitleg van Lv 5,6 .

Lv 5,7 - Lv 5,7 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 ᾿Εὰν δὲ μὴ ἰσχύῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν εἰς τὸ πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, δύο τρυγόνας, ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν Κυρίῳ, ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα. 7 sin autem non potuerit offerre pecus offerat duos turtures vel duos pullos columbarum Domino unum pro peccato et alterum in holocaustum   7 Maar indien zijn hand zoveel niet bereiken kan, als genoeg is tot een stuk klein vee, zo zal hij tot zijn offer voor de schuld, die hij gezondigd heeft, den HEERE brengen twee tortelduiven, of twee jonge duiven, een ten zondoffer, en een ten brandoffer. [7] Kan hij een stuk kleinvee niet betalen, dan kan hij de heer ter genoegdoening voor zijn zonde twee tortels of duiven brengen, één als zondeoffer en één als brandoffer. [7] Wie zich geen schaap of geit kan veroorloven, moet als genoegdoening twee tortelduiven of twee jonge gewone duiven aan de HEER offeren, één als reinigingsoffer en één als brandoffer. 5:7 En als zijn hand niet toereikt aan genoeg voor een lam, brengen zal hij als verontschuldiging van zijn kant omdat hij gezondigd heeft: twee tortels of twee jongen van een duif aan de Ene; één als ontzondiging en één als opgangsgave. 7. S'il n'a pas les moyens de se procurer une tête de petit bétail, il amènera à Yahvé en sacrifice de réparation pour le péché qu'il a commis deux tourterelles ou deux pigeons, l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste.

King James Bible . [7] And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, two turtledoves, or two young pigeons, unto the LORD; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.
Luther-Bibel . 7Vermag er aber nicht ein Schaf zu geben, so bringe er dem HERRN für seine Schuld, die er getan hat, zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben, die eine zum Sündopfer, die andere zum Brandopfer,

Tekstuitleg van Lv 5,7 .

Lv 5,8 - Lv 5,8 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σφονδύλου, καὶ οὐ διελεῖ· 8 dabitque eos sacerdoti qui primum offerens pro peccato retorquebit caput eius ad pinnulas ita ut collo hereat et non penitus abrumpatur   8 En hij zal die tot den priester brengen, welke eerst die zal offeren, die tot het zondoffer is; en zal haar hoofd met zijn nagel nevens haar nek splijten, maar niet afscheiden. [8] Hij brengt ze naar de priester, die eerst het dier offert dat voor het zondeoffer bestemd is; hij knijpt het vlakbij de nek de kop af, zonder die eraf te trekken, [8] Hij moet ze naar de priester brengen, en deze brengt eerst de duif die als reinigingsoffer bedoeld is naar het altaar. De priester moet het dier achteraan bij de nek de kop afknijpen, maar hij mag die niet van het lichaam scheiden. 5:8 Brengen zal hij ze tot de priester; doen naderen zal hij die-tot-ontzondiging het eerst; hij zal hem de kop afknijpen net voor de nek zonder hem helemaal ervan te scheiden. 8. Il les amènera au prêtre, qui offrira d'abord celui qui est destiné au sacrifice pour le péché. En pinçant le cou, le prêtre lui rompra la nuque sans détacher la tête.

King James Bible . [8] And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder:
Luther-Bibel . 8und bringe sie dem Priester. Der soll die erste als Sündopfer darbringen und ihr den Kopf abknicken hinter dem Genick und nicht ganz abtrennen,

Tekstuitleg van Lv 5,8 .

Lv 5,9 - Lv 5,9 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 καὶ ρανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου· ἁμαρτία γάρ ἐστι. 9 et asperget de sanguine eius parietem altaris quicquid autem reliquum fuerit faciet destillare ad fundamentum eius quia pro peccato est   9 En van het bloed des zondoffers zal hij aan den wand van het altaar sprengen; maar het overgeblevene van dat bloed zal uitgeduwd worden aan den bodem van het altaar; het is een zondoffer. [9] en sprenkelt het bloed van het zondeoffer tegen de zijkant van het altaar. De rest van het bloed zal langs de voet van het altaar weglopen. Zo is het een zondeoffer. [9] Hij sprenkelt wat bloed van het offerdier tegen de zijkant van het altaar, en de rest van het bloed laat hij aan de voet van het altaar uitlekken. Dan is het geschikt als reinigingsoffer. 5:9 Sprenkelen zal hij iets van het bloed van de ontzondigingsgave tegen de wand van het altaar, en wat er overblijft van het bloed wordt uitgedrukt tegen het voetstuk van het altaar; een ontzondigingsgave is dat. 9. Avec le sang de la victime il aspergera la paroi de l'autel, puis le reste du sang sera exprimé à la base de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché.

King James Bible . [9] And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar; and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar: it is a sin offering.
Luther-Bibel . 9und er sprenge etwas von dem Blut des Sündopfers an die Seite des Altars und lasse das übrige Blut ausbluten am Fuße des Altars; es ist ein Sündopfer.

Tekstuitleg van Lv 5,9 .

Lv 5,10 - Lv 5,10 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 καὶ τὸ δεύτερον ποιήσει ὁλοκάρπωμα, ὡς καθήκει. καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. 10 alterum vero adolebit holocaustum ut fieri solet rogabitque pro eo sacerdos et pro peccato eius et dimittetur ei   10 En de andere zal hij ten brandoffer maken, naar de wijze; zo zal de priester voor hem, vanwege zijn zonde, die hij gezondigd heeft, verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. [10] De tweede vogel draagt hij, op de voorgeschreven wijze, als brandoffer op. Zo zal de priester voor hem de verzoeningsrite voltrekken voor de zonden die hij begaan heeft. [10] De tweede duif moet hij als brandoffer opdragen, overeenkomstig de voorschriften. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrite voor wat hij misdaan heeft, en krijgt deze vergeving. 5:10 Van de tweede maakt hij een opgangsgave volgens de regel; verzoening zal de priester over hem vragen van de zonde waarmee hij heeft gezondigd, en het zal hem worden vergeven. •• 10. Quant à l'autre oiseau, il en fera un holocauste suivant la règle. Le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné.

King James Bible . [10] And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.
Luther-Bibel . 10Die andere Taube aber soll er als Brandopfer darbringen der Ordnung gemäß. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen wegen seiner Sünde, die er getan hat, und ihm wird vergeben.

Tekstuitleg van Lv 5,10 .

Lv 5,11 - Lv 5,11 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ζεῦγος τρυγόνων, ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, καὶ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ, περὶ οὗ ἥμαρτε, τὸ δέκατον τοῦ οἰφὶ σεμιδάλεως περὶ ἁμαρτίας· οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον, οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ᾿ αὐτῷ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστί· 11 quod si non quiverit manus eius offerre duos turtures vel duos pullos columbae offeret pro peccato similam partem oephi decimam non mittet in eam oleum nec turis aliquid inponet quia pro peccato est   11 Maar indien zijn hand niet bereiken kan aan twee tortelduiven of twee jonge duiven, zo zal hij, die gezondigd heeft, tot zijn offerande brengen het tiende deel van een efa meelbloem ten zondoffer; hij zal geen olie daarover doen, noch wierook daarop leggen; want het is een zondoffer. [11] Is hij niet in staat twee tortels of twee duiven te betalen, dan moet hij als gave voor hetgeen hij misdaan heeft, een tiende efa bloem als zondeoffer brengen, zonder er olie op te doen of er wierook bij te voegen, omdat het een zondeoffer is. [11] Wie geen twee tortelduiven of twee jonge gewone duiven heeft, moet als reinigingsoffer voor wat hij misdaan heeft een tiende efa tarwebloem aanbieden. Er mag geen olie over worden gegoten en er mag geen wierook op worden gelegd, het is immers een reinigingsoffer. 5:11 En als zijn hand niet toereikt aan twee tortels of aan twee jongen van een duif: brengen zal hij als toenadering van hem omdat hij gezondigd heeft: een tiende van de efa aan volkorenmeel, ter ontzondiging; hij doet géén olie daarop en geeft daarop géén witte wierook, want een ontzondigingsgave is dit. 11. S'il n'a pas les moyens de se procurer deux tourterelles ou deux pigeons, il amènera à titre d'offrande pour le péché commis un dixième de mesure de fleur de farine ; il n'y mettra pas d'huile et n'y déposera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché.

King James Bible . [11] But if he be not able to bring two turtledoves, or two young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the tenth part of an ephah of fine flour for a sin offering; he shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon: for it is a sin offering.
Luther-Bibel . 11Vermag er aber auch nicht zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben zu geben, so bringe er für seine Sünde als sein Opfer ein zehntel Scheffel feinstes Mehl als Sündopfer dar. Er soll aber kein Öl darauf gießen noch Weihrauch darauf tun; denn es ist ein Sündopfer.

Tekstuitleg van Lv 5,11 .

Lv 5,12 - Lv 5,12 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 καὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα. καὶ δραξάμενος ὁ ἱερεὺς ἀπ᾿ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων Κυρίῳ· ἁμαρτία ἐστί. 12 tradetque eam sacerdoti qui plenum ex toto pugillum hauriens cremabit super altare in monumentum eius qui obtulit   12 En hij zal dat tot den priester brengen, en de priester zal daarvan zijn hand vol, der gedachtenis deszelven, grijpen, en dat aansteken op het altaar, op de vuurofferen des HEEREN; het is een zondoffer. [12] Hij brengt dat naar de priester, die er een handvol uitneemt en samen met de offergaven van de heer op het altaar in rook laat opgaan. Zo is het een zondeoffer. [12] De bloem wordt naar de priester gebracht, en deze neemt een handvol ervan als teken voor de hele offergave en verbrandt dit samen met de andere offergaven voor de HEER op het altaar. Dan is de gave geschikt als reinigingsoffer. 5:12 Brengen zal hij deze tot de priester; grijpen zal de priester daaruit een volle greep, als het gedachtenisdeel daarvan, en die in rook doen opgaan op het altaar, bij de vuuroffers van de Ene; een ontzondigingsgave is dat. 12. Il l'apportera au prêtre et celui-ci en prendra une pleine poignée en mémorial qu'il fera fumer à l'autel en plus des mets consumés pour Yahvé. C'est un sacrifice pour le péché.

King James Bible . [12] Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: it is a sin offering.
Luther-Bibel . 12Und er soll es zum Priester bringen. Der Priester aber soll eine Hand voll davon nehmen als Gedenkopfer und in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum Feueropfer für den HERRN; es ist ein Sündopfer.

Tekstuitleg van Lv 5,12 .

Lv 5,13 - Lv 5,13 : Zondeoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 4,1 - Lv 4,2 - Lv 4,3 - Lv 4,4 - Lv 4,5 - Lv 4,6 - Lv 4,7 - Lv 4,8 - Lv 4,9 - Lv 4,10 - Lv 4,11 - Lv 4,12 - Lv 4,13 - Lv 4,14 - Lv 4,15 - Lv 4,16 - Lv 4,17 - Lv 4,18 - Lv 4,19 - Lv 4,20 - Lv 4,21 - Lv 4,22 - Lv 4,23 - Lv 4,24 - Lv 4,25 - Lv 4,26 - Lv 4,27 - Lv 4,28 - Lv 4,29 - Lv 4,30 - Lv 4,31 - Lv 4,32 - Lv 4,33 - Lv 4,34 - Lv 4,35 -- Lv 5,1 - Lv 5,2 - Lv 5,3 - Lv 5,4 - Lv 5,5 - Lv 5,6 - Lv 5,7 - Lv 5,8 - Lv 5,9 - Lv 5,10 - Lv 5,11 - Lv 5,12 - Lv 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, ἀφ᾿ ἑνὸς τούτων, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔσται τῷ ἱερεῖ, ὡς ἡ θυσία τῆς σεμιδάλεως. 13 rogans pro illo et expians reliquam vero partem ipse habebit in munere   13 Zo zal de priester voor hem verzoening doen over zijn zonde, die hij gezondigd heeft in enige van die stukken, en het zal hem vergeven worden; en het zal des priesters zijn, gelijk het spijsoffer. [13] De priester voltrekt voor hem de verzoeningsrite voor een van de genoemde zonden die hij begaan heeft en er wordt hem vergeving geschonken. De rest komt toe aan de priester, zoals bij het meeloffer.' [13] Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrite voor wat hij misdaan heeft, en krijgt deze vergeving. Wat overblijft is, net als bij het graanoffer, bestemd voor de priester."' 5:13 Verzoening zal de priester voor hem vragen voor zijn zonde waarmee hij heeft gezondigd tegen één van deze dingen, en het zal hem worden vergeven; wezen zal het verder voor de priester, zoals de broodgift. •• 13. Le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis en l'un de ces cas, et il sera pardonné. Le prêtre a dans ce cas les mêmes droits que pour l'oblation.

King James Bible . [13] And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him: and the remnant shall be the priest's, as a meat offering.
Luther-Bibel . 13So soll der Priester wegen seiner Sünde, die er in einem jener Fälle getan hat, die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben. Und das Übrige soll dem Priester gehören wie beim Speisopfer.

Tekstuitleg van Lv 5,13 .

- Lv 5,14-26 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -

Lv 5,14 - Lv 5,14 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων· 14 locutus est Dominus ad Mosen dicens   14 Wijders sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: [14] De heer sprak tot Mozes: [14] De HEER zei tegen Mozes: 5:14 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: 14. Yahvé parla à Moïse et dit :

King James Bible . [14] And the LORD spake unto Moses, saying,
Luther-Bibel . 14Und der HERR redete mit Mose und sprach:

Tekstuitleg van Lv 5,14 . Het vers Lv 5,14 is het 3de inleidingsvers in Lv . Het leidt de schuldoffers in . Het deel omvat Lv 5,14-19 ; 6 verzen . De eerste 7 inleidingen in Lv. zijn : (1) 'Lv 1,1' . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20. (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 .

1. prefix verbindingswoord wë + act. piël imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) van het werkw. דָבַר = dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = (2 X 103) . In 192 (26 X 7) verzen in Tenakh . In 140 (20 X 7) verzen in de Pentateuch . Gn 16) . Ex (20) . Lv (40) : (1) Lv 1,1 . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20 . (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 . (8) Lv 7,22 . (9) Lv 7,28 . (10) Lv 8,1 . (11) Lv 10,8 . (12) Lv 10,12 . (13) Lv 10,19 . (14) Lv 11,1 . (15) Lv 12,1 . (16) Lv 13,1 . (17) Lv 14,1 . (18) Lv 14,33 . (19) Lv 15,1 . (20) Lv 16,1 . (21) Lv 17,1 . (22) Lv 18,1 . (23) Lv 19,1 . (24) Lv 20,1 . (25) Lv 21,16 . (26) Lv 21,24 . (27) Lv 22,1 . (28) Lv 22,17 . (29) Lv 22,26 . (30) Lv 23,1 . (31) Lv 23,9 . (32) Lv 23,23 . (33) Lv 23,26 . (34) Lv 23,33 . (35) Lv 23,44 . (36) Lv 24,1 . (37) Lv 24,13 . (38) Lv 24,23 . (39) Lv 25,1 . (40) Lv 27,1 . Nu (59 = 3 X 19) . Dt (7) .
- וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Ex (150) . Lv (10) . Nu (95) . Dt (24) . Samen : 40 + 2 = 42 (6 X 7) .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαλησεν = elalèsen (hij sprak) van het werkw. λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in de LXX : laleô (lallen, spreken, praten) .

  laleô  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen   431  400  31  13  19   

- Latijn : loqui . Ned. spreken . D. Sprechen . E. speak . Arabisch : تَكَلَمَ = takallama (spreken) . Taalgebruik in de Qoran : takallama (spreken) .

2. וַיְדַבֵּר יהוה = wajëdabber JHWH (en JHWH sprak) . Tenach (100 = 2² X 5²) . Pentateuch (96 = 2³ X 2² X 3) . Ex (14 = 2 X 7) : (1) Ex 6,10 . (2) Ex 6,13 . (3) Ex 6,29 . (4) Ex 13,1 . (5) Ex 14,1 . (6) Ex 16,11 . (7) Ex 25,1 . (8) Ex 30,11 . (9) Ex 30,17 . (10) Ex 30,22 . (11) Ex 31,1 . (12) Ex 32,7 . (13) Ex 33,1 . (14) Ex 40,1 . Lv (35 = 5 X 7) : (1) Lv 1,1 . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20 . (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 . (8) Lv 7,22 . (9) Lv 7,28 . (10) Lv 8,1 . (11) Lv 10,8 . (12) Lv 11,1 . (13) Lv 12,1 . (14) Lv 13,1 . (15) Lv 14,1 . (16) Lv 14,33 . (17) Lv 15,1 . (18) Lv 16,1 . (19) Lv 17,1 . (20) Lv 18,1 . (21) Lv 19,1 . (22) Lv 20,1 . (23) Lv 21,16 . (24) Lv 22,1 . (25) Lv 22,17 . (26) Lv 22,26 . (27) Lv 23,1 . (28) Lv 23,9 . (29) Lv 23,23 . (30) Lv 23,26 . (31) Lv 23,33 . (32) Lv 24,1 . (33) Lv 24,13 . (34) Lv 25,1 . (35) Lv 27,1 . Van Lv 1-10 beginnen 3 hoofdstukken alzo . Van Lv 11-27 zijn het 15/17 hoofdstukken , niet in Lv 21,1 en Lv 26,1 .
- וַיּאֹמֶר יהוה = wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Lv (2) : (1) Lv 16,2 . (2) Lv 16,2 .
- Zie Labuschagne C. J. , Numerical Secrets of the Bible . Rediscovering the Bible Codes , Texas , North Richland Hills , Bibal Press , 2000 , p. 49-53 .

Lv 5,15 - Lv 5,15 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 ψυχὴ ἣ ἂν λάθῃ αὐτὸν λήθῃ καὶ ἁμάρτῃ ἀκουσίως ἀπὸ τῶν ἁγίων Κυρίου, καὶ οἴσει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων, τιμῆς ἀργυρίου σίκλων, τῷ σίκλῳ τῶν ἁγίων, περὶ οὗ ἐπλημμέλησε. 15 anima si praevaricans caerimonias per errorem in his quae Domino sunt sanctificata peccaverit offeret pro delicto suo arietem inmaculatum de gregibus qui emi potest duobus siclis iuxta pondus sanctuarii   15 Als een mens door overtreding overtreden, en door afdwaling gezondigd zal hebben, wat onwetende van de heilige dingen des HEEREN, zo zal hij tot zijn schuldoffer den HEERE brengen een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting aan zilveren sikkelen, naar den sikkel des heiligdoms, ten schuldoffer. [15] 'Als iemand onoplettend handelt en onopzettelijk zondigt tegen de heilige dingen van de heer, dan moet hij de heer ter genoegdoening uit zijn kudde een ram zonder gebrek als schuldoffer* brengen, ter waarde van een geschat aantal zilveren sikkels*, in heilige munt. [15] 'Wie heiligschennis pleegt door zich onbewust te vergrijpen aan wat de HEER toebehoort, moet bij wijze van genoegdoening een ram zonder enig gebrek als hersteloffer aan de HEER aanbieden. Het dier moet een waarde hebben van een vastgestelde hoeveelheid zilver, berekend volgens het ijkgewicht van het heiligdom. 5:15 een levende ziel, stel, is in ontrouw trouweloos en zondigt in dwaling tegen de heiligheden van de Ene: brengen zal hij als verontschuldiging van hem aan de Ene een volmaakte ram uit het wolvee, tegen een waarde voor jou van enkele sikkels zilver in de sikkel van het heiligdom, ter verontschuldiging. 15. Si quelqu'un commet une fraude et pèche par inadvertance en retranchant sur les droits sacrés de Yahvé, il amènera à Yahvé en sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau, à estimer en sicles d'argent au taux du sicle du sanctuaire.

King James Bible . [15] If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the LORD; then he shall bring for his trespass unto the LORD a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering:
Luther-Bibel . 15Wenn jemand sich vergreift und aus Versehen sich versündigt an dem, was dem HERRN geweiht ist, so soll er für seine Schuld dem HERRN einen Widder ohne Fehler von der Herde bringen, nach deiner Schätzung zwei Silberstücke wert nach dem Gewicht des Heiligtums, als Schuldopfer.

Tekstuitleg van Lv 5,15 .

Lv 5,16 - Lv 5,16 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 καὶ ὃ ἥμαρτεν ἀπὸ τῶν ἁγίων ἀποτίσει αὐτό. καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει ἐπ᾿ αὐτὸ καὶ δώσει αὐτὸ τῷ ἱερεῖ· καὶ ὁ ἱερεὺς ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 ipsumque quod intulit damni restituet et quintam partem ponet supra tradens sacerdoti qui rogabit pro eo offerens arietem et dimittetur ei   16 Zo zal hij, dat hij zondigende heeft onwetend van de heilige dingen, wedergeven, en zal deszelfs vijfde deel daarenboven toedoen, dat hij den priester geven zal; alzo zal de priester met den ram des schuldoffers voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. [16] Hij moet het heilige waartegen hij gezondigd heeft vergoeden, vermeerderd met een vijfde, en aan de priester geven. De priester voltrekt voor hem de verzoeningsrite met de ram van het schuldoffer en er wordt hem vergeving geschonken. [16] Datgene wat de HEER toebehoort en ontwijd is, moet worden vergoed. De persoon in kwestie moet de waarde ervan aan de priester betalen, vermeerderd met een vijfde. Door de ram te offeren voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrite, en krijgt deze vergeving. 5:16 En dat uit het heiligdom waartegen hij gezondigd heeft, zal hij vergoeden; een vijfde deel ervan zal hij daaraan toevoegen en dat geven aan de priester; en de priester zal verzoening vragen voor hem met de ram van de verontschuldiging en het zal hem worden vergeven. • 16. Il acquittera ce que son péché aura retranché au droit sacré, en en majorant la valeur d'un cinquième, et le remettra au prêtre. Celui-ci fera sur lui le rite d'expiation avec le bélier du sacrifice de réparation, et il lui sera pardonné.

King James Bible . [16] And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him.
Luther-Bibel . 16Dazu soll er, was er gesündigt hat an dem Geweihten, erstatten und den fünften Teil hinzufügen und es dem Priester geben. Der soll die Sühnung für ihn vollziehen mit dem Widder des Schuldopfers, so wird ihm vergeben.

Tekstuitleg van Lv 5,16 .

Lv 5,17 - Lv 5,17 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17 Καὶ ἡ ψυχὴ ἣ ἂν ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν Κυρίου, ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ οὐκ ἔγνω, καὶ πλημμελήσῃ καὶ λάβῃ τὴν ἁμαρτίαν, 17 anima si peccaverit per ignorantiam feceritque unum ex his quae Domini lege prohibentur et peccati rea intellexerit iniquitatem suam   17 En indien een mens zal gezondigd hebben, en gedaan tegen een van alle geboden des HEEREN, hetwelk niet zou gedaan worden, al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans is hij schuldig, en zal zijn ongerechtigheid dragen. [17] Als iemand zonder het te weten zondigt tegen een van de voorschriften van de heer en iets doet dat verboden is, dan is hij schuldig en moet hij ervoor boeten. [17] Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar. 5:17 En als een levende ziel, stel, zondigt en gedaan heeft: één ding uit al de geboden van de Ene die niet zullen mogen worden gedaan; en hij heeft het niet geweten maar zich wel schuldig gemaakt: drágen zal hij zijn onrecht! 17. Si quelqu'un pèche et fait sans s'en apercevoir l'une des choses interdites par les commandements de Yahvé, il sera responsable et portera le poids de sa faute.

King James Bible . [17] And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the LORD; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.
Luther-Bibel . 17Wenn jemand sündigt und handelt gegen irgendein Gebot des HERRN, was er nicht tun sollte, und hat es nicht gewusst und versündigt sich und lädt eine Schuld auf sich,

Tekstuitleg van Lv 5,17 .

Lv 5,18 - Lv 5,18 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18 καὶ οἴσει κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων, τιμῆς ἀργυρίου εἰς πλημμέλειαν πρὸς τὸν ἱερέα. καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ, ἧς ἠγνόησε, καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ· 18 offeret arietem inmaculatum de gregibus sacerdoti iuxta mensuram aestimationemque peccati qui orabit pro eo quod nesciens fecerit et dimittetur ei   18 En hij zal een volkomen ram uit de kudde tot den priester brengen, met uw schatting, ten schuldoffer; en de priester zal voor hem verzoening doen over zijn afdwaling, door welke hij afgedwaald is, die hij niet geweten had; zo zal het hem vergeven worden. [18] Hij moet als schuldoffer uit zijn kudde een ram zonder gebrek en van een geschatte waarde naar de priester brengen. Deze voltrekt voor hem de verzoeningsrite voor de zonde die hij door onoplettendheid en zonder het te weten heeft bedreven, en er wordt hem vergeving geschonken. [18] Als hersteloffer moet hij een ram zonder enig gebrek ter waarde van een vastgesteld bedrag naar de priester brengen. Dan zal de priester voor hem de verzoeningsrite voltrekken voor wat hij onbedoeld en zonder het te weten misdaan heeft, en krijgt hij vergeving. 5:18 Brengen zal hij een volmaakte ram uit het wolvee tegen een bepaalde waarde voor jou, tot de priester, ter verontschuldiging; verzoening zal de priester voor hem vragen voor de dwaling waarmee hij zonder het te weten heeft gedwaald, en het zal hem worden vergeven. 18. Il amènera au prêtre à titre de sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau, sujet à estimation. Le prêtre fera sur lui le rite d'expiation pour l'inadvertance commise sans le savoir, et il lui sera pardonné.

King James Bible . [18] And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him.
Luther-Bibel . 18so soll er zum Priester einen Widder bringen von der Herde, ohne Fehler, nach deiner Schätzung als Schuldopfer. Der soll die Sühnung für ihn vollziehen für das, was er versehen hat, ohne dass er es wusste, so wird ihm vergeben.

Tekstuitleg van Lv 5,18 .

Lv 5,19 - Lv 5,19 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19 ἐπλημμέλησε γὰρ πλημμελείᾳ ἔναντι Κυρίου. 19 quia per errorem deliquit in Dominum   19 Het is een schuldoffer; hij heeft zich voorzeker schuldig gemaakt aan den HEERE. [19] Het is een schuldoffer, want hij had zich schuldig gemaakt tegenover de heer.' [19] Het is een hersteloffer, want hij heeft zich schuldig gemaakt tegenover de HEER.' 5:19 Een verontschuldigingsgave is dat; als schuldenaar stond hij in de schuld bij de Ene. 19. C'est un sacrifice de réparation, cet homme était certainement responsable envers Yahvé.

King James Bible . [19] It is a trespass offering: he hath certainly trespassed against the LORD.
Luther-Bibel . 19Das ist ein Schuldopfer; verschuldet hat er sich an dem HERRN.

Tekstuitleg van Lv 5,19 .

Lv 5,20 - Lv 5,20 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 6. 1 locutus est Dominus ad Mosen dicens   1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: [20] De heer sprak tot Mozes: [20] De HEER zei tegen Mozes:* • 5:20 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: 5:20 Yahvé parla à Moïse et dit :

King James Bible . Lev.6 [1] And the LORD spake unto Moses, saying,
Luther-Bibel . 20Und der HERR redete mit Mose und sprach:

Tekstuitleg van Lv 5,20 . Het vers Lv 5,20 leidt het 2de deel over de schuldoffers in . Het is de 4de inleiding in Lv . Dit 2de deel over de schuldoffers omvat Lv 5,20-26 (7 verzen) . De eerste 7 inleidingen in Lv. zijn : (1) 'Lv 1,1' . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20. (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 .

1. prefix verbindingswoord wë + act. piël imperf. 3de pers. mann. enk. וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) van het werkw. דָבַר = dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = (2 X 103) . In 192 (26 X 7) verzen in Tenakh . In 140 (20 X 7) verzen in de Pentateuch . Gn 16) . Ex (20) . Lv (40) : (1) Lv 1,1 . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20 . (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 . (8) Lv 7,22 . (9) Lv 7,28 . (10) Lv 8,1 . (11) Lv 10,8 . (12) Lv 10,12 . (13) Lv 10,19 . (14) Lv 11,1 . (15) Lv 12,1 . (16) Lv 13,1 . (17) Lv 14,1 . (18) Lv 14,33 . (19) Lv 15,1 . (20) Lv 16,1 . (21) Lv 17,1 . (22) Lv 18,1 . (23) Lv 19,1 . (24) Lv 20,1 . (25) Lv 21,16 . (26) Lv 21,24 . (27) Lv 22,1 . (28) Lv 22,17 . (29) Lv 22,26 . (30) Lv 23,1 . (31) Lv 23,9 . (32) Lv 23,23 . (33) Lv 23,26 . (34) Lv 23,33 . (35) Lv 23,44 . (36) Lv 24,1 . (37) Lv 24,13 . (38) Lv 24,23 . (39) Lv 25,1 . (40) Lv 27,1 . Nu (59 = 3 X 19) . Dt (7) .
- וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) < prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. אמר = ´-m-r (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalwaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (1879) . Pentateuch (594) . Eerdere Profeten (868) . Latere Profeten (120) . 12 Kleine Profeten (56) . Geschriften (241) . Gn (315) . Ex (150) . Lv (10) . Nu (95) . Dt (24) . Samen : 40 + 2 = 42 (6 X 7) .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαλησεν = elalèsen (hij sprak) van het werkw. λαλεω = laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in het NT : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in de LXX : laleô (lallen, spreken, praten) .

  laleô  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen   431  400  31  13  19   

- Latijn : loqui . Ned. spreken . D. Sprechen . E. speak . Arabisch : تَكَلَمَ = takallama (spreken) . Taalgebruik in de Qoran : takallama (spreken) .

2. וַיְדַבֵּר יהוה = wajëdabber JHWH (en JHWH sprak) . Tenach (100 = 2² X 5²) . Pentateuch (96 = 2³ X 2² X 3) . Ex (14 = 2 X 7) : (1) Ex 6,10 . (2) Ex 6,13 . (3) Ex 6,29 . (4) Ex 13,1 . (5) Ex 14,1 . (6) Ex 16,11 . (7) Ex 25,1 . (8) Ex 30,11 . (9) Ex 30,17 . (10) Ex 30,22 . (11) Ex 31,1 . (12) Ex 32,7 . (13) Ex 33,1 . (14) Ex 40,1 . Lv (35 = 5 X 7) : (1) Lv 1,1 . (2) Lv 4,1 . (3) Lv 5,14 . (4) Lv 5,20 . (5) Lv 6,1 . (6) Lv 6,12 . (7) Lv 6,17 . (8) Lv 7,22 . (9) Lv 7,28 . (10) Lv 8,1 . (11) Lv 10,8 . (12) Lv 11,1 . (13) Lv 12,1 . (14) Lv 13,1 . (15) Lv 14,1 . (16) Lv 14,33 . (17) Lv 15,1 . (18) Lv 16,1 . (19) Lv 17,1 . (20) Lv 18,1 . (21) Lv 19,1 . (22) Lv 20,1 . (23) Lv 21,16 . (24) Lv 22,1 . (25) Lv 22,17 . (26) Lv 22,26 . (27) Lv 23,1 . (28) Lv 23,9 . (29) Lv 23,23 . (30) Lv 23,26 . (31) Lv 23,33 . (32) Lv 24,1 . (33) Lv 24,13 . (34) Lv 25,1 . (35) Lv 27,1 . Van Lv 1-10 beginnen 3 hoofdstukken alzo . Van Lv 11-27 zijn het 15/17 hoofdstukken , niet in Lv 21,1 en Lv 26,1 .
- וַיּאֹמֶר יהוה = wajjo´mèr JHWH (en JHWH zei) . Tenakh (204) . Lv (2) : (1) Lv 16,2 . (2) Lv 16,2 .
- Zie Labuschagne C. J. , Numerical Secrets of the Bible . Rediscovering the Bible Codes , Texas , North Richland Hills , Bibal Press , 2000 , p. 49-53 .

Lv 5,21 - Lv 5,21 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21 ψυχὴ ἣ ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ παριδὼν παρίδῃ τὰς ἐντολὰς Κυρίου καὶ ψεύσηται τὰ πρὸς τὸν πλησίον ἐν παραθήκῃ ἢ περὶ κοινωνίας ἢ περὶ ἁρπαγῆς ἢ ἠδίκησέ τι τὸν πλησίον 2 anima quae peccaverit et contempto Domino negaverit depositum proximo suo quod fidei eius creditum fuerat vel vi aliquid extorserit aut calumniam fecerit   2 Als een mens gezondigd, en tegen den HEERE door overtreding overtreden zal hebben, dat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben van hetgeen hem in bewaring gegeven, of ter hand gesteld was, of van roof, of dat hij met geweld zijn naaste onthoudt; [21] 'Wanneer iemand zondigt en een vergrijp begaat tegen de heer – door te ontkennen dat een volksgenoot hem iets in bewaring heeft gegeven of ter hand gesteld heeft, [21] 'Wie zondigt en een overtreding tegenover de HEER begaat door te ontkennen dat een volksgenoot hem iets in bewaring heeft gegeven of hem iets heeft geleend, terwijl dat wel zo is, of door ten onrechte te ontkennen dat hij iets gestolen heeft, of wie iemand afperst 5:21 een ziel, stel, zondigt en is in ontrouw ontrouw geweest tegen de Ene; belogen heeft iemand zijn medemens inzake iets dat opgeslagen was, of in iets dat hem ter hand gesteld was, of door roof, of hij heeft zijn medemens afgeperst; 2. 5:21 Si quelqu'un pèche et commet une fraude envers Yahvé en trompant son compatriote au sujet d'un dépôt, d'une garde ou d'un retrait d'objet, ou s'il exploite ce compatriote,

King James Bible . [2] If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;
Luther-Bibel . 21Wenn jemand sündigte und sich damit an dem HERRN vergriffe, dass er seinem Nächsten ableugnet, was ihm dieser anvertraut hat oder was ihm zu treuer Hand gegeben ist oder was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht an sich gebracht hat,

Tekstuitleg van Lv 5,21 .

Lv 5,22 - Lv 5,22 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22 ἢ εὗρεν ἀπώλειαν καὶ ψεύσηται περὶ αὐτῆς καὶ ὀμόσῃ ἀδίκως περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐὰν ποιήσῃ ὁ ἄνθρωπος, ὥστε ἁμαρτεῖν ἐν τούτοις, 3 sive rem perditam invenerit et infitians insuper peierarit et quodlibet aliud ex pluribus fecerit in quibus peccare solent homines   3 Of dat hij het verlorene gevonden, en daarover gelogen, en met valsheid gezworen zal hebben; over iets van alles, dat de mens doet, daarin zondigende. [22] door met een valse eed te ontkennen dat hij een verloren voorwerp gevonden heeft, of door andere soortgelijke vergrijpen – [22] of ten onrechte ontkent dat hij iets heeft gevonden dat een ander verloren heeft, en in zo'n geval meineed pleegt, 5:22 of gevonden heeft hij iets dat verloren was en dat verheimelijkt en gezworen bij een leugen,- bij één van alle die de roodbloedige mens kan doen en daarmee zondigen; 3. 5:22 ou s'il trouve un objet perdu et le nie, ou s'il prête un faux serment à propos de n'importe quel péché que peut commettre un homme,

King James Bible . [3] Or have found that which was lost, and lieth concerning it, and sweareth falsely; in any of all these that a man doeth, sinning therein:
Luther-Bibel . 22oder wenn er etwas Verlorenes gefunden hat und es ableugnet und einen falschen Eid schwört über irgendetwas, worin ein Mensch gegen seinen Nächsten Sünde tut:

Tekstuitleg van Lv 5,22 .

Lv 5,23 - Lv 5,23 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ πλημμελήσῃ, καὶ ἀποδῷ τὸ ἅρπαγμα, ὃ ἥρπασεν, ἢ τὸ ἀδίκημα, ὃ ἠδίκησεν, ἢ τὴν παραθήκην, ἥτις παρετέθη αὐτῷ, ἢ τὴν ἀπώλειαν, ἣν εὗρεν, 4 convicta delicti reddet   4 Het zal dan geschieden, dewijl hij gezondigd heeft, en schuldig geworden is, dat hij wederuitkeren zal den roof, dien hij geroofd, of het onthoudene, dat hij met geweld onthoudt, of het bewaarde, dat bij hem te bewaren gegeven was, of het verlorene, dat hij gevonden heeft; [23] dan moet hij, omdat hij gezondigd heeft en schuld op zich geladen heeft, het geroofde, het door uitbuiting verkregene, het in bewaring gegevene of het gevonden voorwerp [23] laadt schuld op zich. Hij moet het gestolen goed, het afgeperste geld of wat hem in bewaring is gegeven of wat de ander verloren heeft, 5:23 geschieden zal het, omdat hij zondigt en schuld op zich heeft geladen: terugbrengen zal hij het geroofde dat hij heeft geroofd of het afgeperste dat hij heeft afgeperst of het opgeslagene dat men bij hem opgeslagen heeft,- of het verlorene dat hij heeft gevonden! 4. 5:23 s'il pèche et devient ainsi responsable, il devra restituer ce qu'il a retiré ou exigé en trop : le dépôt qui lui fut confié, l'objet perdu qu'il a trouvé,

King James Bible . [4] Then it shall be, because he hath sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he found,
Luther-Bibel . 23Wenn es so geschieht, dass er sündigt und sich verschuldet, so soll er wiedergeben, was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht an sich gebracht oder was ihm anvertraut war oder was er gefunden hatte

Tekstuitleg van Lv 5,23 .

Lv 5,24 - Lv 5,24 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24 ἀπὸ παντὸς πράγματος, οὗ ὤμοσε περὶ αὐτοῦ ἀδίκως, καὶ ἀποτίσει αὐτὸ τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει ἐπ᾿ αὐτό· τίνος ἐστίν, αὐτῷ ἀποδώσει ᾗ ἡμέρᾳ ἐλεγχθῇ. 5 omnia quae per fraudem voluit obtinere integra et quintam insuper partem domino cui damnum intulerat   5 Of van al, waarover hij valselijk gezworen heeft, dat hij hetzelve in zijn hoofdsom wedergeve, en nog het vijfde deel daarenboven toedoen zal; wiens dat is, dien zal hij dat geven op den dag zijner schuld. [24] of datgene waarover hij een valse eed heeft afgelegd, geheel vergoeden, vermeerderd met een vijfde van de waarde, en dat op de dag van zijn schuldoffer aan de eigenaar geven. [24] of wat hij zich ook maar door meineed probeerde toe te eigenen, volledig vergoeden en de eigenaar boven de hoofdsom een vijfde extra betalen, op de dag dat hij zijn hersteloffer brengt. 5:24 Of voor alles waarover hij gezworen had met een leugen zal hij vergoeden met de hoofdsom en een vijfde daaraan toevoegen,- bij wat hij aan hem moet geven op de dag van zijn verontschuldigingsgave. 5. 5:24 ou tout objet au sujet duquel il a prêté un faux serment. En le majorant d'un cinquième, il versera ce capital au détenteur de l'objet au jour où lui-même est devenu responsable.

King James Bible . [5] Or all that about which he hath sworn falsely; he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto, and give it unto him to whom it appertaineth, in the day of his trespass offering.
Luther-Bibel . 24oder worüber er den falschen Eid geschworen hat; das soll er alles ganz wiedergeben und darüber hinaus den fünften Teil. Dem soll er's geben, dem es gehört, an dem Tag, wenn er sein Schuldopfer darbringt.

Tekstuitleg van Lv 5,24 .

Lv 5,25 - Lv 5,25 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25 καὶ τῆς πλημμελείας αὐτοῦ οἴσει τῷ Κυρίῳ κριὸν ἀπὸ τῶν προβάτων ἄμωμον, τιμῆς, εἰς ὃ ἐπλημμέλησε. 6 pro peccato autem suo offeret arietem inmaculatum de grege et dabit eum sacerdoti iuxta aestimationem mensuramque delicti   6 En hij zal den HEERE zijn schuldoffer brengen tot den priester, een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting, ten schuldoffer. [25] Hij moet de heer ter genoegdoening uit zijn kudde een ram zonder gebrek, van een bepaalde waarde, als schuldoffer aanbieden. [25] Bij wijze van genoegdoening voor de HEER moet hij als hersteloffer een ram zonder enig gebrek ter waarde van een vastgesteld bedrag naar de priester brengen. 5:25 Als verontschuldiging van hem zal hij brengen naar de Ene: een volmaakte ram uit het wolvee, tegen een bepaalde waarde voor jou, ter verontschuldiging,- aan de priester. 6. 5:25 Puis il amènera à Yahvé comme sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau ; on l'estimera à la valeur versée au prêtre pour un sacrifice de réparation.

King James Bible . [6] And he shall bring his trespass offering unto the LORD, a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest:
Luther-Bibel . 25Aber für seine Schuld soll er dem HERRN einen Widder ohne Fehler von der Herde zu dem Priester bringen nach deiner Schätzung als Schuldopfer.

Tekstuitleg van Lv 5,25 .

Lv 5,26 - Lv 5,26 : Schuldoffers - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv 4 - Lv 5 -- Lv 4,1-5,13 -- Lv 5,14-26 -- Lv 5,14 - Lv 5,15 - Lv 5,16 - Lv 5,17 - Lv 5,18 - Lv 5,19 - Lv 5,20 - Lv 5,21 - Lv 5,22 - Lv 5,23 - Lv 5,24 - Lv 5,25 - Lv 5,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι Κυρίου, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησε καὶ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ. 7 qui rogabit pro eo coram Domino et dimittetur illi pro singulis quae faciendo peccaverit   7 Dan zal de priester voor hem verzoening doen voor het aangezicht des HEEREN, en het zal hem vergeven worden; over iets van al, wat hij doet, waar hij schuld aan heeft. [26] Hij brengt het dier naar de priester en voor de heer voltrekt deze voor hem de verzoeningsrite voor de overtreding waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.' [26] Dan zal de priester voor hem ten overstaan van de HEER de verzoeningsrite voltrekken voor datgene waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft, en krijgt hij vergeving.' 5:26 Verzoening zal de priester vragen voor hem voor het aanschijn van de Ene en het zal hem worden vergeven; voor één van alle dingen die hij kan doen waar hij schuld aan heeft. 7. 5:26 Celui-ci fera sur lui le rite d'expiation devant Yahvé, et il lui sera pardonné, quel que soit l'acte qui a entraîné sa culpabilité.

King James Bible . [7] And the priest shall make an atonement for him before the LORD: and it shall be forgiven him for any thing of all that he hath done in trespassing therein.
Luther-Bibel . 26So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen vor dem HERRN und ihm wird alles vergeben, was er getan und womit er sich verschuldet hat.

Tekstuitleg van Lv 5,26 .


SEPTUAGINTA

ΕΑΝ δὲ ψυχὴ ἁμάρτῃ, καὶ ἀκούσῃ φωνὴν ὁρκισμοῦ, καὶ οὗτος μάρτυς, ἢ ἑώρακεν, ἢ σύνοιδεν, ἐὰν μὴ ἀπαγγείλῃ, λήψεται τὴν ἁμαρτίαν. 2 ἡ ψυχὴ ἐκείνη, ἥτις ἐὰν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου, ἢ θνησιμαίου, ἢ θηριαλώτου ἀκαθάρτου, ἢ τῶν θνησιμαίων βδελυγμάτων τῶν ἀκαθάρτων, ἢ τῶν θνησιμαίων κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων, 3 ἢ ἅψηται ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου, ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας αὐτοῦ, ἧς ἂν ἁψάμενος μιανθῇ, καί ἔλαθεν αὐτόν, μετὰ τοῦτο δὲ γνῷ, καὶ πλημμελήσῃ· 4 ἡ ψυχή, ἣ ἂν ὀμόσῃ διαστέλλουσα τοῖς χείλεσι κακοποιῆσαι ἢ καλῶς ποιῆσαι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν διαστείλῃ ὁ ἄνθρωπος μεθ᾿ ὅρκου, καὶ λάθῃ αὐτὸν πρὸ ὀφθαλμῶν, καὶ οὗτος γνῷ, καὶ ἁμάρτῃ ἕν τι τούτων, 5 καὶ ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν, περὶ ὧν ἡμάρτηκε κατ᾿ αὐτῆς, 6 καὶ οἴσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησε Κυρίῳ, περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτε, θῆλυ ἀπὸ τῶν προβάτων, ἀμνάδα ἢ χίμαιραν ἐξ αἰγῶν, περὶ ἁμαρτίας· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία. 7 ᾿Εὰν δὲ μὴ ἰσχύῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν εἰς τὸ πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, δύο τρυγόνας, ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν Κυρίῳ, ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα. 8 καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σφονδύλου, καὶ οὐ διελεῖ· 9 καὶ ρανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου· ἁμαρτία γάρ ἐστι. 10 καὶ τὸ δεύτερον ποιήσει ὁλοκάρπωμα, ὡς καθήκει. καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. 11 ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ζεῦγος τρυγόνων, ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, καὶ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ, περὶ οὗ ἥμαρτε, τὸ δέκατον τοῦ οἰφὶ σεμιδάλεως περὶ ἁμαρτίας· οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον, οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ᾿ αὐτῷ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστί· 12 καὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα. καὶ δραξάμενος ὁ ἱερεὺς ἀπ᾿ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων Κυρίῳ· ἁμαρτία ἐστί. 13 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, ἀφ᾿ ἑνὸς τούτων, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔσται τῷ ἱερεῖ, ὡς ἡ θυσία τῆς σεμιδάλεως. 14 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων· 15 ψυχὴ ἣ ἂν λάθῃ αὐτὸν λήθῃ καὶ ἁμάρτῃ ἀκουσίως ἀπὸ τῶν ἁγίων Κυρίου, καὶ οἴσει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων, τιμῆς ἀργυρίου σίκλων, τῷ σίκλῳ τῶν ἁγίων, περὶ οὗ ἐπλημμέλησε. 16 καὶ ὃ ἥμαρτεν ἀπὸ τῶν ἁγίων ἀποτίσει αὐτό. καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει ἐπ᾿ αὐτὸ καὶ δώσει αὐτὸ τῷ ἱερεῖ· καὶ ὁ ἱερεὺς ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. 17 Καὶ ἡ ψυχὴ ἣ ἂν ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν Κυρίου, ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ οὐκ ἔγνω, καὶ πλημμελήσῃ καὶ λάβῃ τὴν ἁμαρτίαν, 18 καὶ οἴσει κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων, τιμῆς ἀργυρίου εἰς πλημμέλειαν πρὸς τὸν ἱερέα. καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ, ἧς ἠγνόησε, καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ· 19 ἐπλημμέλησε γὰρ πλημμελείᾳ ἔναντι Κυρίου. 20 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 21 ψυχὴ ἣ ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ παριδὼν παρίδῃ τὰς ἐντολὰς Κυρίου καὶ ψεύσηται τὰ πρὸς τὸν πλησίον ἐν παραθήκῃ ἢ περὶ κοινωνίας ἢ περὶ ἁρπαγῆς ἢ ἠδίκησέ τι τὸν πλησίον 22 ἢ εὗρεν ἀπώλειαν καὶ ψεύσηται περὶ αὐτῆς καὶ ὀμόσῃ ἀδίκως περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐὰν ποιήσῃ ὁ ἄνθρωπος, ὥστε ἁμαρτεῖν ἐν τούτοις, 23 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ πλημμελήσῃ, καὶ ἀποδῷ τὸ ἅρπαγμα, ὃ ἥρπασεν, ἢ τὸ ἀδίκημα, ὃ ἠδίκησεν, ἢ τὴν παραθήκην, ἥτις παρετέθη αὐτῷ, ἢ τὴν ἀπώλειαν, ἣν εὗρεν, 24 ἀπὸ παντὸς πράγματος, οὗ ὤμοσε περὶ αὐτοῦ ἀδίκως, καὶ ἀποτίσει αὐτὸ τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει ἐπ᾿ αὐτό· τίνος ἐστίν, αὐτῷ ἀποδώσει ᾗ ἡμέρᾳ ἐλεγχθῇ. 25 καὶ τῆς πλημμελείας αὐτοῦ οἴσει τῷ Κυρίῳ κριὸν ἀπὸ τῶν προβάτων ἄμωμον, τιμῆς, εἰς ὃ ἐπλημμέλησε. 26 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι Κυρίου, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησε καὶ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.


VULGAAT

5. 1 si peccaverit anima et audierit vocem iurantis testisque fuerit quod aut ipse vidit aut conscius est nisi indicaverit portabit iniquitatem suam 2 anima quae tetigerit aliquid inmundum sive quod occisum a bestia est aut per se mortuum vel quodlibet aliud reptile et oblita fuerit inmunditiae suae rea est et deliquit 3 et si tetigerit quicquam de inmunditia hominis iuxta omnem inpuritatem qua pollui solet oblitaque cognoverit postea subiacebit delicto 4 anima quae iuraverit et protulerit labiis suis ut vel male quid faceret vel bene et id ipsum iuramento et sermone firmaverit oblitaque postea intellexerit delictum suum 5 agat paenitentiam pro peccato 6 et offerat agnam de gregibus sive capram orabitque pro eo sacerdos et pro peccato eius 7 sin autem non potuerit offerre pecus offerat duos turtures vel duos pullos columbarum Domino unum pro peccato et alterum in holocaustum 8 dabitque eos sacerdoti qui primum offerens pro peccato retorquebit caput eius ad pinnulas ita ut collo hereat et non penitus abrumpatur 9 et asperget de sanguine eius parietem altaris quicquid autem reliquum fuerit faciet destillare ad fundamentum eius quia pro peccato est 10 alterum vero adolebit holocaustum ut fieri solet rogabitque pro eo sacerdos et pro peccato eius et dimittetur ei 11 quod si non quiverit manus eius offerre duos turtures vel duos pullos columbae offeret pro peccato similam partem oephi decimam non mittet in eam oleum nec turis aliquid inponet quia pro peccato est 12 tradetque eam sacerdoti qui plenum ex toto pugillum hauriens cremabit super altare in monumentum eius qui obtulit 13 rogans pro illo et expians reliquam vero partem ipse habebit in munere 14 locutus est Dominus ad Mosen dicens 15 anima si praevaricans caerimonias per errorem in his quae Domino sunt sanctificata peccaverit offeret pro delicto suo arietem inmaculatum de gregibus qui emi potest duobus siclis iuxta pondus sanctuarii 16 ipsumque quod intulit damni restituet et quintam partem ponet supra tradens sacerdoti qui rogabit pro eo offerens arietem et dimittetur ei 17 anima si peccaverit per ignorantiam feceritque unum ex his quae Domini lege prohibentur et peccati rea intellexerit iniquitatem suam 18 offeret arietem inmaculatum de gregibus sacerdoti iuxta mensuram aestimationemque peccati qui orabit pro eo quod nesciens fecerit et dimittetur ei 19 quia per errorem deliquit in Dominum