LEVITICUS 10 - Lv 10 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0310.htm -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=3&page=10 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 -

Tekstuitleg : - Lv 1 - Lv 2 - Lv 3 - Lv 4 - Lv 5 - Lv 6 - Lv 7 - Lv 8 - Lv 9 - Lv 10 - Lv 11 - Lv 12 - Lv 13 - Lv 14 - Lv 15 - Lv 16 - Lv 17 - Lv 18 - Lv 19 - Lv 20 - Lv 21 - Lv 22 - Lv 23 - Lv 24 - Lv 25 - Lv 26 - Lv 27 -
Overzicht vers per vers : - Lv 10,1 - Lv 10,2 - Lv 10,3 - Lv 10,4 - Lv 10,5 - Lv 10,6 - Lv 10,7 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 - Lv 10,16 - Lv 10,17 - Lv 10,18 - Lv 10,19 - Lv 10,20 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , Lvensbeschouwing , Lvensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Dood van Nadab en Abihu : Lv 10,1-5 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,1 - Lv 10,2 - Lv 10,3 - Lv 10,4 - Lv 10,5 -

Lv 10,1 - Lv 10,1 : Dood van Nadab en Abihu - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,1 - Lv 10,2 - Lv 10,3 - Lv 10,4 - Lv 10,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
Καὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ ᾿Ααρὼν Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ᾿ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾿ αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι Κυρίου πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ προσέταξε Κύριος αὐτοῖς. 1 arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron turibulis posuerunt ignem et incensum desuper offerentes coram Domino ignem alienum quod eis praeceptum non erat    1 En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had.   [1] Nadab* en Abihu, zonen van Aäron, namen hun wierookschaal, deden er vuur in en legden er wierook op. Zij brachten een vuur voor de heer dat niet beantwoordde aan zijn voorschriften. [1] Aärons zonen Nadab en Abihu deden gloeiende kolen in hun vuurbak en legden er reukwerk op. Maar het was verkeerd vuur dat ze de HEER wilden aanbieden, vuur dat niet voldeed aan de voorschriften van de HEER. Dan nemen Aärons zonen Nadav en Avihoe elk zijn gloeipan, geven daarin vuur een plaats en leggen daarop reukwerk; ze doen echter vreemd vuur naderen tot het aanschijn van de Ene,- dat hij hun niet heeft geboden. 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir. Ils y mirent du feu sur lequel ils posèrent de l'encens, et ils présentèrent devant Yahvé un feu irrégulier qu'il ne leur avait pas prescrit.  

King James Bible . [1] And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which he commanded them not.
Luther-Bible . 1 Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den HERRN, das er ihnen nicht geboten hatte.

Tekstanalyse van Lv 10,1 .

Lv 10,2 - Lv 10,2 : Dood van Nadab en Abihu - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,1 - Lv 10,2 - Lv 10,3 - Lv 10,4 - Lv 10,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2 καὶ ἐξῆλθε πῦρ παρὰ Κυρίου καὶ κατέφαγεν αὐτούς, καὶ ἀπέθανον ἔναντι Κυρίου. 2 egressusque ignis a Domino devoravit eos et mortui sunt coram Domino    2 Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des HEEREN.   [2] Toen ging er van de heer een vuur uit dat hen verteerde. Zo vonden zij voor de heer de dood. [2] Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat ze daar, in de nabijheid van de HEER, stierven. 10:2 Een vuur gaat uit van voor het aanschijn van de Ene en verteert hen; zo stérven ze voor het aanschijn van de Ene. 2. De devant Yahvé jaillit alors une flamme qui les dévora, et ils périrent en présence de Yahvé.  

King James Bible . [2] And there went out fire from the LORD, and devoured them, and they died before the LORD.
Luther-Bible . 2 Da fuhr ein Feuer aus von dem HERRN und verzehrte sie, dass sie starben vor dem HERRN.

Tekstanalyse van Lv 10,2 .

Lv 10,3 - Lv 10,3 : Dood van Nadab en Abihu - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,1 - Lv 10,2 - Lv 10,3 - Lv 10,4 - Lv 10,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3 καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρών· τοῦτό ἐστιν, ὃ εἶπε Κύριος λέγων· ἐν τοῖς ἐγγίζουσί μοι ἁγιασθήσομαι καὶ ἐν πάσῃ τῇ συναγωγῇ δοξασθήσομαι. καὶ κατενύχθη ᾿Ααρών. 3 dixitque Moses ad Aaron hoc est quod locutus est Dominus sanctificabor in his qui adpropinquant mihi et in conspectu omnis populi glorificabor quod audiens tacuit Aaron    3 En Mozes zeide tot Aäron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aäron zweeg stil.   [3] En Mozes zei tegen Aäron: 'Dit bedoelde de heer toen Hij zei: "Degenen die tot Mij naderen ervaren mijn verhevenheid, en van mijn heerlijkheid is heel het volk getuige." ' Aäron werd er stil van. [3] Mozes zei tegen Aäron: 'Dit bedoelde de HEER toen hij zei: "Door degenen die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit."' Aäron zweeg. 10:3 Mozes zegt tot Aäron: dat is het wat de Ene heeft gesproken toen hij zei: door wie mij naderen, wil ik worden geheiligd, en voor het aanschijn van heel de gemeente wil ik worden geëerd!- Aäron verstomt! 3. Moïse dit alors à Aaron : « C'est là ce que Yahvé avait déclaré par ces mots : En mes proches je montre ma sainteté, et devant tout le peuple je montre ma gloire. »Aaron resta muet. 

King James Bible . [3] Then Moses said unto Aaron, This is it that the LORD spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace.
Luther-Bible . 3 Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der HERR gesagt hat: Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg.

Tekstanalyse van Lv 10,3 .

Lv 10,4 - Lv 10,4 : Dood van Nadab en Abihu - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,1 - Lv 10,2 - Lv 10,3 - Lv 10,4 - Lv 10,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4 καὶ ἐκάλεσε Μωυσῆς τὸν Μισαδάη καὶ τὸν ᾿Ελισαφάν, υἱοὺς ᾿Οζιήλ, υἱοὺς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς ᾿Ααρών, καὶ εἶπεν αὐτοῖς· προσέλθατε καὶ ἄρατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐκ προσώπου τῶν ἁγίων ἔξω τῆς παρεμβολῆς. 4 vocatis autem Moses Misahel et Elsaphan filios Ozihel patrui Aaron ait ad eos ite et colligite fratres vestros de conspectu sanctuarii et asportate extra castra    4 En Mozes riep Misael en Elzafan, de zonen van Uzziël, den oom van Aäron, en zeide tot hen: Treedt toe, draagt uw broederen weg, van voor het heiligdom tot buiten het leger.  [4] Toen riep Mozes Misaël en Elsafan, de zonen van Uzziël, een oom van Aäron, en zei: 'Kom hier, draag uw broeders het heiligdom uit, buiten het kamp.' [4] Mozes riep Misaël en Elsafan bij zich, de zonen van Aärons oom Uzziël. Hij zei tegen hen: 'Kom hier en draag jullie broeders bij het heiligdom vandaan en breng hen buiten het kamp.' 10:4 Dan roept Mozes tot Misjaël en Eltsafan, de zonen van Oeziël, liefste-oom van Aäron; hij zegt tot hen: nadert en draagt uw broeders weg van bij het aanschijn van het heiligdom, naar buiten de legerplaats! 4. Moïse appela Mishaèl et Élçaphân, fils d'Uzziel oncle d'Aaron, et leur dit : « Approchez et emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » 

King James Bible . [4] And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp.
Luther-Bible . 4 Mose aber rief Mischaël und Elizafan, die Söhne Usiëls, des Oheims Aarons, und sprach zu ihnen: Tretet hinzu und tragt eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager.

Tekstanalyse van Lv 10,4 .

Lv 10,5 - Lv 10,5 : Dood van Nadab en Abihu - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,1 - Lv 10,2 - Lv 10,3 - Lv 10,4 - Lv 10,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5 καὶ προσῆλθον καὶ ᾖραν αὐτοὺς ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῶν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, ὃν τρόπον εἶπε Μωυσῆς. 5 confestimque pergentes tulerunt eos sicut iacebant vestitos lineis tunicis et eiecerunt foras ut sibi fuerat imperatum     5 Toen traden zij toe, en droegen hen, in hun rokken, tot buiten het leger, gelijk als Mozes gesproken had.   [5] Zij kwamen en droegen hen, in hun tunieken gewikkeld, buiten het kamp, zoals Mozes had opgedragen. [5] Ze droegen hen, nog gekleed in hun tuniek, het kamp uit, zoals Mozes hun had opgedragen. 10:5 Ze naderen en dragen hen in hun mantels naar buiten de legerplaats,- zoals Mozes heeft gesproken. 5. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs propres tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. 

King James Bible . [5] So they went near, and carried them in their coats out of the camp; as Moses had said.
Luther-Bible . 5 Und sie traten hinzu und trugen sie hinaus mit ihren leinenen Gewändern vor das Lager, wie Mose gesagt hatte.

Tekstanalyse van Lv 10,5 .

- Lv 10,6-7 : Voorschriften en rechten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 -- Lv 10,6 - Lv 10,7 -

Lv 10,6 - Lv 10,6 : Voorschriften en rechten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 -- Lv 10,6 - Lv 10,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6 καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρὼν καὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς καταλελειμμένους· τὴν κεφαλὴν ὑμῶν οὐκ ἀποκιδαρώσετε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν οὐ διαρρήξετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἔσται θυμός· οἱ δὲ ἀδελφοὶ ὑμῶν πᾶς ὁ οἶκος ᾿Ισραὴλ κλαύσονται τὸν ἐμπυρισμόν, ὃν ἐνεπυρίσθησαν ὑπὸ Κυρίου. 6 locutus est Moses ad Aaron et ad Eleazar atque Ithamar filios eius capita vestra nolite nudare et vestimenta nolite scindere ne forte moriamini et super omnem coetum oriatur indignatio fratres vestri et omnis domus Israhel plangant incendium quod Dominus suscitavit   6 En Mozes zeide tot Aäron, en tot Eleazar, en tot Ithamar, zijn zonen: Gij zult uw hoofden niet ontbloten, noch uw klederen verscheuren, opdat gij niet sterft, en grote toorn over de ganse vergadering kome; maar uw broederen, het ganse huis van Israël, zullen dezen brand, dien de HEERE aan gestoken heeft, bewenen. [6] Mozes sprak tot Aäron en zijn zonen Eleazar en Itamar: 'Laat uw hoofdhaar niet loshangen en scheur uw kleren niet. Anders sterft u en barst Gods toorn los tegen heel de gemeenschap. Laat uw broeders, het hele huis van Israël, treuren over het vuur dat de heer heeft ontstoken. [6] Mozes zei tegen Aäron en zijn zonen Eleazar en Itamar: 'Jullie mogen je haar niet los laten hangen en je kleren niet scheuren, anders sterven jullie en ontsteekt de HEER in woede tegen de hele gemeenschap. Maar jullie broeders, de overige Israëlieten, mogen wel weeklagen over het vuur dat de HEER ontstoken heeft. 10:6 Dan zegt Mozes tot Aäron en zijn zonen Elazar en Itamar: uw hoofdharen zult ge niet de vrije teugel laten en uw gewaden zult ge niet scheuren, opdat ge niet sterft en hij tegen heel de samenkomst losbarst; uw broeders van heel het huis Israël zullen wenen over de brand waarin de Ene is ontbrand; 6. Moïse dit à Aaron et à ses fils, Éléazar et Itamar : « Ne déliez point vos cheveux et ne déchirez point vos vêtements, vous ne mourrez pas. C'est contre la communauté tout entière qu'Il s'est irrité, c'est toute la maison d'Israël qui pleurera vos frères, ces victimes du feu de Yahvé.

King James Bible . [6] And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes; lest ye die, and lest wrath come upon all the people: but let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the LORD hath kindled.
Luther-Bibel . 6 Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleasar und Itamar: Ihr sollt euer Haupthaar nicht wirr hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, dass ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Lasst aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, weinen über diesen Brand, den der HERR angerichtet hat.

Tekstuitleg van Lv 10,6 .

Lv 10,7 - Lv 10,7 : Voorschriften en rechten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 -- Lv 10,6 - Lv 10,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7 καὶ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου οὐκ ἐξελεύσεσθε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε· τὸ ἔλαιον γὰρ τῆς χρίσεως τὸ παρὰ Κυρίου ἐφ᾿ ὑμῖν. καὶ ἐποίησαν κατὰ τὸ ρῆμα Μωυσῆ. 7 vos autem non egredimini fores tabernaculi alioquin peribitis oleum quippe sanctae unctionis est super vos qui fecerunt omnia iuxta praeceptum Mosi   7 Gij zult ook uit de deur van de tent der samenkomst niet uitgaan, opdat gij niet sterft; want de zalfolie des HEEREN is op u. En zij deden naar het woord van Mozes. [7] Verlaat de ingang van de tent van samenkomst niet; dat zou uw dood zijn, want op u rust nog de zalfolie van de heer.' Zij deden wat Mozes gezegd had. [7] Omdat jullie zijn gezalfd met de olie van de HEER, mogen jullie niet buiten de omheining van de ontmoetingstent komen, anders sterven jullie.' Ze hielden zich aan wat Mozes hun had opgedragen. 10:7 uit de ingang van de tent van samenkomst zult ge niet weggaan, anders sterft ge, want de zalvingsolie van de Ene is over u! Ze dóen naar het woord van Mozes. • 7. Ne quittez pas l'entrée de la Tente du Rendez-vous de peur que vous ne mouriez, vous avez en effet sur vous l'huile de l'onction de Yahvé. » Ils se conformèrent aux paroles de Moïse.

King James Bible . [7] And ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die: for the anointing oil of the LORD is upon you. And they did according to the word of Moses.
Luther-Bibel . 7 Ihr sollt auch nicht hinweggehen von der Tür der Stiftshütte, ihr würdet sonst sterben; denn das Salböl des HERRN ist auf euch. Und sie taten, wie Mose sagte.

Tekstuitleg van Lv 10,7 .

- Lv 10,8-15 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -

Lv 10,8 - Lv 10,8 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8 Καὶ ἐλάλησε Κύριος τῷ ᾿Ααρών, λέγων· 8 dixit quoque Dominus ad Aaron   8 En de HEERE sprak tot Aäron, zeggende: [8] De heer sprak tot Aäron: [8] Toen zei de HEER tegen Aäron: 10:8 Dan spreekt de Ene tot Aäron en zegt: 8. Yahvé parla à Aaron et dit :

King James Bible . [8] And the LORD spake unto Aaron, saying,
Luther-Bibel . 8 Der HERR aber redete mit Aaron und sprach:

Tekstuitleg van Lv 10,8 .

Lv 10,9 - Lv 10,9 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9 οἶνον καὶ σίκερα οὐ πίεσθε, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ, ἡνίκα ἐὰν εἰσπορεύησθε εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ἢ προσπορευομένων ὑμῶν πρὸς τὸ θυσιαστήριον, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε (νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν) 9 vinum et omne quod inebriare potest non bibetis tu et filii tui quando intratis tabernaculum testimonii ne moriamini quia praeceptum est sempiternum in generationes vestras   9 Wijn en sterken drank zult gij niet drinken, gij, noch uw zonen met u, als gij gaan zult in de tent der samenkomst, opdat gij niet sterft; het zij een eeuwige inzetting onder uw geslachten; [9] 'Wanneer u of uw zonen naar de tent van samenkomst gaan, mag u geen wijn of sterke drank drinken, anders sterft u. Dat is een blijvend voorschrift, door al uw generaties heen. [9] 'Jij en je zonen mogen geen wijn of andere drank drinken voor je naar de ontmoetingstent komt, anders sterven jullie. Deze bepaling blijft voor jullie en je nakomelingen voor altijd van kracht. 10:9 wijn en sterke drank zul je niet drinken, jij noch je zonen met jou, als ge ingaat tot de tent van samenkomst,- opdat ge niet sterft; een inzetting voor eeuwig voor al uw generaties!- 9. « Quand vous venez à la Tente du Rendez-vous, toi et tes fils avec toi, ne buvez ni vin ni autre boisson fermentée ; alors vous ne mourrez pas. C'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle.

King James Bible . [9] Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute for ever throughout your generations:
Luther-Bibel . 9 Du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen.

Tekstuitleg van Lv 10,9 .

Lv 10,10 - Lv 10,10 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
10 διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον τῶν ἁγίων καὶ τῶν βεβήλων, καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀκαθάρτων καὶ τῶν καθαρῶν. 10 et ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et profanum inter pollutum et mundum   10 En om onderscheid te maken tussen het heilige en tussen het onheilige, en tussen het onreine en tussen het reine; [10] Want het is uw taak om onderscheid te maken tussen heilig en profaan, tussen onrein en rein, [10] Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein, 10:10 om scheiding te maken tussen heiliging en ontwijding, tussen wat besmet en wat rein is, 10. Qu'il en soit de même quand vous séparez le sacré et le profane, l'impur et le pur,

King James Bible . [10] And that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean;
Luther-Bibel . 10 Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist,

Tekstuitleg van Lv 10,10 .

Lv 10,11 - Lv 10,11 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11 καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἅπαντα τὰ νόμιμα, ἃ ἐλάλησε Κύριος πρὸς αὐτοὺς διὰ χειρὸς Μωυσῆ. 11 doceatisque filios Israhel omnia legitima mea quae locutus est Dominus ad eos per manum Mosi   11 En om den kinderen Israëls te leren al de inzettingen, die de HEERE door den dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. [11] en de Israëlieten te onderrichten in alle wetten die de heer hun door Mozes verkondigd heeft.' [11] en de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de HEER bij monde van Mozes aan hen bekendgemaakt heeft.' 10:11 en om de zonen Israëls te leren al de inzettingen die de Ene, God-over-hen, heeft gesproken door de hand van Mozes. • 11. et quand vous faites connaître aux Israélites n'importe lequel des décrets que Yahvé a édictés pour vous par l'intermédiaire de Moïse. »

King James Bible . [11] And that ye may teach the children of Israel all the statutes which the LORD hath spoken unto them by the hand of Moses.
Luther-Bibel . 11 und Israel lehren alle Ordnungen, die der HERR ihnen durch Mose verkündet hat.

Tekstuitleg van Lv 10,11 .

Lv 10,12 - Lv 10,12 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12 Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρὼν καὶ πρὸς ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ τοὺς υἱοὺς ᾿Ααρὼν τοὺς καταλειφθέντας· λάβετε τὴν θυσίαν τὴν καταλειφθεῖσαν ἀπὸ τῶν καρπωμάτων Κυρίου, καὶ φάγεσθε ἄζυμα παρὰ τὸ θυσιαστήριον· ἅγια ἁγίων ἐστί. 12 locutusque est Moses ad Aaron et ad Eleazar atque Ithamar filios eius qui residui erant tollite sacrificium quod remansit de oblatione Domini et comedite illud absque fermento iuxta altare quia sanctum sanctorum est   12 En Mozes sprak tot Aäron, en tot Eleazar, en tot Ithamar, zijn overgebleven zonen: Neemt het spijsoffer, dat van de vuurofferen des HEEREN overgebleven is, en eet hetzelve ongezuurd bij het altaar; want het is een heiligheid der heiligheden. [12] Mozes zei tegen Aäron en tegen Eleazar en Itamar, de zonen van Aäron die nog in leven waren: 'Wat er na het opdragen van de offergave aan de heer van het meeloffer over is, mag u, zonder zuurdeeg, bij het altaar opeten: het is hoogheilig. [12] Mozes zei tegen Aäron en zijn overgebleven zonen, Eleazar en Itamar: 'Neem wat er over is van het graanoffer dat aan de HEER is aangeboden, en eet het in de vorm van ongedesemd brood, naast het altaar, want het is allerheiligst. 10:12 Dan spreekt Mozes tot Aäron en tot zijn zonen Elazar en Itamar, die nog over zijn: neemt de broodgift die nog over is uit de vuuroffers van de Ene en eet haar op als matses terzijde van het altaar; want een heiligdom van heiliging is zij; 12. Moïse dit à Aaron et à ses fils survivants, Éléazar et Itamar : « Prenez l'oblation qui reste des mets de Yahvé. Mangez-en les azymes à côté de l'autel, car c'est chose très sainte.

King James Bible . [12] And Moses spake unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons that were left, Take the meat offering that remaineth of the offerings of the LORD made by fire, and eat it without leaven beside the altar: for it is most holy:
Luther-Bibel . 12 Und Mose redete mit Aaron und mit seinen Söhnen Eleasar und Itamar, die ihm noch geblieben waren: Nehmt das Speisopfer, das übrig geblieben ist von den Feueropfern des HERRN, und esst es ungesäuert bei dem Altar; denn es ist ein Hochheiliges.

Tekstuitleg van Lv 10,12 .

Lv 10,13 - Lv 10,13 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13 καὶ φάγεσθε αὐτὴν ἐν τόπῳ ἁγίῳ· νόμιμον γάρ σοί ἐστι, καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου τοῦτο ἀπὸ τῶν καρπωμάτων Κυρίου· οὕτω γὰρ ἐντέταλταί μοι. 13 comedetis autem in loco sancto quod datum est tibi et filiis tuis de oblationibus Domini sicut praeceptum est mihi   13 Daarom zult gij dat eten in de heilige plaats, dewijl het uw bescheiden deel en het bescheiden deel uwer zonen uit des HEEREN vuurofferen is; want alzo is mij geboden. [13] U moet het op een heilige plaats eten; u en uw zonen hebben recht op dit deel van de offergave voor de heer. Zo is het mij bevolen. [13] Jullie moeten het eten op een heilige plaats; het is voor jou en je zonen bestemd als jullie aandeel in de offergaven voor de HEER. Zo is het mij opgedragen. 10:13 opeten zult ge haar op een heilige plaats, want jouw vaste deel en het vaste deel van je zonen is zij uit de vuuroffers van de Ene; want zó is het mij geboden. 13. Puis mangez-la dans un lieu sacré : c'est la part prescrite pour toi et tes fils sur les mets de Yahvé ; ainsi en ai-je reçu l'ordre.

King James Bible . [13] And ye shall eat it in the holy place, because it is thy due, and thy sons' due, of the sacrifices of the LORD made by fire: for so I am commanded.
Luther-Bibel . 13 Ihr sollt es aber an heiliger Stätte essen; denn das ist dein und deiner Söhne Anrecht an den Feueropfern des HERRN; denn so ist mir's geboten.

Tekstuitleg van Lv 10,13 .

Lv 10,14 - Lv 10,14 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14 καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀφορίσματος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος φάγεσθε ἐν τόπῳ ἁγίῳ, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκός σου μετὰ σοῦ· νόμιμον γὰρ σοὶ καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου ἐδόθη ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 14 pectusculum quoque quod oblatum est et armum qui separatus est edetis in loco mundissimo tu et filii tui ac filiae tuae tecum tibi enim ac liberis tuis reposita sunt de hostiis salutaribus filiorum Israhel   14 Ook de beweegborst en den hefschouder zult gij in een reine plaats eten, gij, en uw zonen, en uw dochteren met u; want tot uw bescheiden deel, en uwer zonen bescheiden deel, zijn zij uit de dankofferen der kinderen Israëls gegeven. [14] Maar het borststuk, dat u als gewijd deel apart hebt genomen, en de schenkel, die is afgestaan, mag u, uw zonen zowel als uw dochters, eten op elke reine plaats, want dit deel van de slachtoffers van de Israëlieten komt u en uw familie rechtens toe. [14] Maar het borststuk en de rechterachterbout mogen jij en je zonen en dochters op elke reine plaats eten; ze zijn voor jou en je zonen bestemd als jullie aandeel in de vredeoffers van de Israëlieten. 10:14 Ook het borststuk van de wuiving en de schenkel van de heffing zult ge opeten op een reine plaats, jij en je zonen en je dochters met jou; want als jouw vaste deel en het vaste deel van je zonen zijn ze gegeven uit de vredesoffers van de zonen Israëls. 14. « La poitrine de présentation et la cuisse de prélèvement, vous les mangerez dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi ; c'est la part prescrite, pour toi et tes fils, celle que l'on te donne sur les sacrifices de communion des Israélites.

King James Bible . [14] And the wave breast and heave shoulder shall ye eat in a clean place; thou, and thy sons, and thy daughters with thee: for they be thy due, and thy sons' due, which are given out of the sacrifices of peace offerings of the children of Israel.
Luther-Bibel . 14 Auch die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers sollst du mit deinen Söhnen und deinen Töchtern essen an reiner Stätte; denn solches Anrecht an den Dankopfern Israels ist dir und deinen Kindern gegeben.

Tekstuitleg van Lv 10,14 .

Lv 10,15 - Lv 10,15 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,8 - Lv 10,9 - Lv 10,10 - Lv 10,11 - Lv 10,12 - Lv 10,13 - Lv 10,14 - Lv 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15 τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀφορίσματος ἐπὶ τῶν καρπωμάτων τῶν στεάτων προσοίσουσιν, ἀφόρισμα ἀφορίσαι ἔναντι Κυρίου· καὶ ἔσται σοι καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσι σου μετὰ σοῦ νόμιμον αἰώνιον, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 15 eo quod armum et pectus et adipes qui cremantur in altari elevaverint coram Domino et pertineant ad te et ad filios tuos lege perpetua sicut praecepit Dominus   15 Den hefschouder en de beweegborst zullen zij nevens de vuurofferen des vets toebrengen, om ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN te bewegen; hetwelk, voor u en uw zonen met u, tot een eeuwige inzetting zijn zal, gelijk als de HEERE geboden heeft. [15] De schenkel, die wordt afgestaan, en het borststuk, dat als gewijd deel apart wordt genomen, moet u tegelijk met het vet dat geofferd wordt aanbrengen, om ze voor de heer als gewijd deel af te zonderen. Dan komen ze krachtens een blijvend recht aan u en uw zonen toe. Zo heeft de heer het bevolen.' [15] De Israëlieten moeten behalve de vette delen ook de rechterachterbout en het borststuk naar de HEER brengen en die moeten ten overstaan van de HEER omhooggeheven worden; ze zijn voor altijd voor jou en je zonen bestemd. Zo heeft de HEER het ons opgedragen.' 10:15 De schenkel voor de heffing en het borststuk van de wuiving zullen ze gelijk met de vuuroffers van de vetstukken brengen om te wuiven in een wuiven voor het aanschijn van de Ene; wezen zal het voor jou en voor je zonen bij jou tot een inzetting voor eeuwig, zoals de Ene heeft geboden! 15. La cuisse de prélèvement et la poitrine de présentation qui accompagnent les graisses consumées te reviennent, à toi et à tes fils avec toi, après qu'on les aura offertes en geste de présentation devant Yahvé ; ceci en vertu d'une loi perpétuelle, comme Yahvé l'a ordonné. »

King James Bible . [15] The heave shoulder and the wave breast shall they bring with the offerings made by fire of the fat, to wave it for a wave offering before the LORD; and it shall be thine, and thy sons' with thee, by a statute for ever; as the LORD hath commanded.
Luther-Bibel . 15 Denn diese Keule und diese Brust soll man zu den Feueropfern des Fettes bringen, dass sie als Schwingopfer geschwungen werden vor dem HERRN; es gehört dir und deinen Söhnen als ewiges Anrecht, wie der HERR geboten hat.

Tekstuitleg van Lv 10,15 .

- Lv 10,16-20 : Eleazar en Itamar - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,16 - Lv 10,17 - Lv 10,18 - Lv 10,19 - Lv 10,20 -

Lv 10,16 - Lv 10,16 : Eleazar en Itamar - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,16 - Lv 10,17 - Lv 10,18 - Lv 10,19 - Lv 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16 Καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ζητῶν ἐξεζήτησε Μωυσῆς. καὶ ὅδε ἐνεπεπύριστο· καὶ ἐθυμώθη Μωυσῆς ἐπὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ τοὺς υἱοὺς ᾿Ααρὼν τοὺς καταλελειμμένους, λέγων· 16 inter haec hircum qui oblatus fuerat pro peccato cum quaereret Moses exustum repperit iratusque contra Eleazar et Ithamar filios Aaron qui remanserant ait   16 En Mozes zocht zeer naarstiglijk den bok des zondoffers; en ziet, hij was verbrand. Dies was hij op Eleazar en op Ithamar, de overgebleven zonen van Aäron, zeer toornig, zeggende: [16] Toen Mozes naar de bok van het zondeoffer vroeg, ontdekte hij dat die al verbrand was. Woedend vroeg hij aan Eleazar en Itamar, de zonen van Aäron die nog in leven waren: [16] Toen ging Mozes overal navraag doen naar de bok die als reinigingsoffer was aangeboden, maar die bleek te zijn verbrand. Boos vroeg Mozes aan Eleazar en Itamar, de overgebleven zonen van Aäron: 10:16 De sater van de ontzondiging heeft Mozes gezocht en gezocht; en ziedaar: verbrand! Hij barst los tegen Elazar en Itamar, de zonen van Aäron die nog over zijn, en zegt: 16. Moïse s'enquit alors du bouc offert en sacrifice pour le péché : voilà qu'on l'avait brûlé ! Il s'irrita contre Éléazar et Itamar, les fils survivants d'Aaron :

King James Bible . [16] And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and, behold, it was burnt: and he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron which were left alive, saying,
Luther-Bibel . 16 Und Mose suchte den Bock des Sündopfers und fand ihn verbrannt. Und er wurde zornig über Eleasar und Itamar, Aarons Söhne, die ihm noch geblieben waren, und sprach:

Tekstuitleg van Lv 10,16 .

Lv 10,17 - Lv 10,17 : Eleazar en Itamar - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,16 - Lv 10,17 - Lv 10,18 - Lv 10,19 - Lv 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17 διατί οὐκ ἐφάγετε τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐν τόπῳ ἁγίῳ; ὅτι γὰρ ἅγια ἁγίων ἐστί, τοῦτο ἔδωκεν ὑμῖν φαγεῖν, ἵνα ἀφέλητε τὴν ἁμαρτίαν τῆς συναγωγῆς καὶ ἐξιλάσησθε περὶ αὐτῶν ἔναντι Κυρίου· 17 cur non comedistis hostiam pro peccato in loco sancto quae sancta sanctorum est et data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis et rogetis pro ea in conspectu Domini   17 Waarom hebt gij dat zondoffer niet gegeten in de heilige plaats? Want het is een heiligheid der heiligheden, en Hij heeft u dat gegeven, opdat gij de ongerechtigheid der vergadering zoudt dragen, om over die verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN. [17] 'Waarom hebt u het zondeoffer niet op een heilige plaats gegeten? Het was toch hoogheilig en de heer had het aan u gegeven om de schuld van de gemeenschap weg te nemen door, staande voor de heer, voor haar de verzoeningsrite te voltrekken. [17] 'Waarom hebben jullie het vlees van het reinigingsoffer niet opgegeten, op een heilige plaats? Het is allerheiligst en de HEER heeft het aan jullie gegeven om de schuld van het volk weg te nemen en voor hen verzoening te bewerken. 10:17 mag ik weten waarom ge de ontzondigingsgave niet hebt opgegeten op de plaats daarvoor in het heiligdom?- want een heiligdom van heiliging is zij; háár heeft hij u gegeven om het onrecht van de samenkomst weg te dragen, om over hen verzoening te vragen voor het aanschijn van de Ene. 17. « Pourquoi, dit-il, n'avez-vous pas mangé cette victime dans le lieu sacré ? Car c'est une chose très sainte qui vous a été donnée pour ôter la faute de la communauté en faisant sur elle le rite d'expiation devant Yahvé.

King James Bible . [17] Wherefore have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is most holy, and God hath given it you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before the LORD?
Luther-Bibel . 17 Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es ist ein Hochheiliges und der HERR hat es euch gegeben, dass ihr die Schuld der Gemeinde wegnehmen und sie vor ihm entsühnen sollt.

Tekstuitleg van Lv 10,17 .

Lv 10,18 - Lv 10,18 : Eleazar en Itamar - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,16 - Lv 10,17 - Lv 10,18 - Lv 10,19 - Lv 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18 οὐ γὰρ εἰσήχθη τοῦ αἵματος αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον· κατὰ πρόσωπον ἔσω φάγεσθε αὐτὸ ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὃν τρόπον μοι συνέταξε Κύριος. 18 praesertim cum de sanguine illius non sit inlatum intra sancta et comedere eam debueritis in sanctuario sicut praeceptum est mihi   18 Ziet, deszelfs bloed is niet binnen in het heiligdom gedragen; gij moest dat ganselijk gegeten hebben in het heiligdom, gelijk als ik geboden heb. [18] Het bloed van het offerdier is niet binnen het heiligdom gebracht. U had het daar moeten eten, zoals ik bevolen heb.' [18] Het bloed van het offerdier was niet het heiligdom binnengebracht, dus hadden jullie het vlees in het heiligdom moeten eten, zoals ik bevolen had.' 10:18 Ziehier, haar bloed is niet binnengebracht in het heiligdom, bij het aanschijn; je had haar in het heiligdom op moeten eten, zoals ik heb geboden! 18. Puisque le sang n'en a pas été porté à l'intérieur du sanctuaire, vous y deviez manger la chair comme je l'avais ordonné. »

King James Bible . [18] Behold, the blood of it was not brought in within the holy place: ye should indeed have eaten it in the holy place, as I commanded.
Luther-Bibel . 18 Siehe, sein Blut ist nicht in das Heilige hineingebracht worden. Ihr solltet das Opfer im Heiligen gegessen haben, wie ich geboten hatte.

Tekstuitleg van Lv 10,18 .

Lv 10,19 - Lv 10,19 : Eleazar en Itamar - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,16 - Lv 10,17 - Lv 10,18 - Lv 10,19 - Lv 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
19 καὶ ἐλάλησεν ᾿Ααρὼν πρὸς Μωυσῆν, λέγων· εἰ σήμερον προσαγηόχασι τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν ἔναντι Κυρίου, καὶ συμβέβηκέ μοι τοιαῦτα· καὶ φάγομαι τὰ περί τῆς ἁμαρτίας σήμερον, μὴ ἀρεστὸν ἔσται Κυρίῳ; 19 respondit Aaron oblata est hodie victima pro peccato et holocaustum coram Domino mihi autem accidit quod vides quomodo potui comedere eam aut placere Domino in caerimoniis mente lugubri   19 Toen sprak Aäron tot Mozes: Zie, heden hebben zij hun zondoffer en hun brandoffer voor het aangezicht des HEEREN geofferd, en zulke dingen zijn mij wedervaren; en had ik heden het zondoffer gegeten, zou dat goed geweest zijn in de ogen des HEEREN? [19] Aäron zei tegen Mozes: 'Mijn zonen hebben vandaag al een zondeoffer en een brandoffer opgedragen en u weet wat mij is overkomen. Had ik dan vandaag dat zondeoffer moeten eten? Zou de heer dat hebben goedgekeurd?' [19] Aäron zei tegen Mozes: 'Mijn zonen hebben vandaag hun reinigingsoffer en hun brandoffer aangeboden aan de HEER, maar je weet wat mij vandaag overkomen is. Als ik vandaag van het vlees van het reinigingsoffer gegeten zou hebben, zou dat dan goed zijn geweest in de ogen van de HEER?' 10:19 Dan richt Aäron het woord tot Mozes: ziehier, heden hebben ze hun ontzondiging en hun opgang doen naderen tot het aanschijn van de Ene, en nu overkomen mij dingen als deze: had ik heden een ontzondigingsgave gegeten,- zou dat goed geweest zijn in de ogen van de Ene? 19. Aaron dit à Moïse : « Voici qu'ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant Yahvé ! Qu'il se fût agi de moi, si j'avais mangé aujourd'hui de la victime pour le péché, cela eût-il paru bon à Yahvé ? »

King James Bible . [19] And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the LORD; and such things have befallen me: and if I had eaten the sin offering to day, should it have been accepted in the sight of the LORD?
Luther-Bibel . 19 Aaron aber sprach zu Mose: Siehe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem HERRN geopfert und es ist mir so ergangen, wie du siehst; und ich sollte heute essen vom Sündopfer? Sollte das dem HERRN gefallen?

Tekstuitleg van Lv 10,19 .

Lv 10,20 - Lv 10,20 : Eleazar en Itamar - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 10 -- Lv 10,1-5 -- Lv 10,6-7 -- Lv 10,8-15 -- Lv 10,16-20 - Lv 10,16 - Lv 10,17 - Lv 10,18 - Lv 10,19 - Lv 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
20 καὶ ἤκουσε Μωυσῆς, καὶ ἤρεσεν αὐτῷ. 20 quod cum audisset Moses recepit satisfactionem   20 Als Mozes dit hoorde, zo was het goed in zijn ogen.x [20] Toen Mozes dat gehoord had, vond hij het goed. [20] Toen Mozes dit hoorde, vond hij het goed. 10:20 Dat vindt gehoor bij Mozes en het is goed in zijn ogen. • 20. Moïse entendit, et cela lui parut bon.

King James Bible . [20] And when Moses heard that, he was content.
Luther-Bibel . 20 Als Mose das hörte, ließ er sich's gefallen.

Tekstuitleg van Lv 10,20 .


SEPTUAGINTA

Καὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ ᾿Ααρὼν Ναδὰβ καὶ ᾿Αβιοὺδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ᾿ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾿ αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι Κυρίου πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ προσέταξε Κύριος αὐτοῖς. 2 καὶ ἐξῆλθε πῦρ παρὰ Κυρίου καὶ κατέφαγεν αὐτούς, καὶ ἀπέθανον ἔναντι Κυρίου. 3 καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρών· τοῦτό ἐστιν, ὃ εἶπε Κύριος λέγων· ἐν τοῖς ἐγγίζουσί μοι ἁγιασθήσομαι καὶ ἐν πάσῃ τῇ συναγωγῇ δοξασθήσομαι. καὶ κατενύχθη ᾿Ααρών. 4 καὶ ἐκάλεσε Μωυσῆς τὸν Μισαδάη καὶ τὸν ᾿Ελισαφάν, υἱοὺς ᾿Οζιήλ, υἱοὺς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς ᾿Ααρών, καὶ εἶπεν αὐτοῖς· προσέλθατε καὶ ἄρατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐκ προσώπου τῶν ἁγίων ἔξω τῆς παρεμβολῆς. 5 καὶ προσῆλθον καὶ ᾖραν αὐτοὺς ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῶν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, ὃν τρόπον εἶπε Μωυσῆς. 6 καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρὼν καὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς καταλελειμμένους· τὴν κεφαλὴν ὑμῶν οὐκ ἀποκιδαρώσετε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν οὐ διαρρήξετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἔσται θυμός· οἱ δὲ ἀδελφοὶ ὑμῶν πᾶς ὁ οἶκος ᾿Ισραὴλ κλαύσονται τὸν ἐμπυρισμόν, ὃν ἐνεπυρίσθησαν ὑπὸ Κυρίου. 7 καὶ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου οὐκ ἐξελεύσεσθε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε· τὸ ἔλαιον γὰρ τῆς χρίσεως τὸ παρὰ Κυρίου ἐφ᾿ ὑμῖν. καὶ ἐποίησαν κατὰ τὸ ρῆμα Μωυσῆ. 8 Καὶ ἐλάλησε Κύριος τῷ ᾿Ααρών, λέγων· 9 οἶνον καὶ σίκερα οὐ πίεσθε, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ, ἡνίκα ἐὰν εἰσπορεύησθε εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ἢ προσπορευομένων ὑμῶν πρὸς τὸ θυσιαστήριον, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε (νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν) 10 διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον τῶν ἁγίων καὶ τῶν βεβήλων, καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀκαθάρτων καὶ τῶν καθαρῶν. 11 καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἅπαντα τὰ νόμιμα, ἃ ἐλάλησε Κύριος πρὸς αὐτοὺς διὰ χειρὸς Μωυσῆ. 12 Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρὼν καὶ πρὸς ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ τοὺς υἱοὺς ᾿Ααρὼν τοὺς καταλειφθέντας· λάβετε τὴν θυσίαν τὴν καταλειφθεῖσαν ἀπὸ τῶν καρπωμάτων Κυρίου, καὶ φάγεσθε ἄζυμα παρὰ τὸ θυσιαστήριον· ἅγια ἁγίων ἐστί. 13 καὶ φάγεσθε αὐτὴν ἐν τόπῳ ἁγίῳ· νόμιμον γάρ σοί ἐστι, καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου τοῦτο ἀπὸ τῶν καρπωμάτων Κυρίου· οὕτω γὰρ ἐντέταλταί μοι. 14 καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀφορίσματος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος φάγεσθε ἐν τόπῳ ἁγίῳ, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκός σου μετὰ σοῦ· νόμιμον γὰρ σοὶ καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου ἐδόθη ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 15 τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀφορίσματος ἐπὶ τῶν καρπωμάτων τῶν στεάτων προσοίσουσιν, ἀφόρισμα ἀφορίσαι ἔναντι Κυρίου· καὶ ἔσται σοι καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσι σου μετὰ σοῦ νόμιμον αἰώνιον, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 16 Καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ζητῶν ἐξεζήτησε Μωυσῆς. καὶ ὅδε ἐνεπεπύριστο· καὶ ἐθυμώθη Μωυσῆς ἐπὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ ᾿Ιθάμαρ τοὺς υἱοὺς ᾿Ααρὼν τοὺς καταλελειμμένους, λέγων· 17 διατί οὐκ ἐφάγετε τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐν τόπῳ ἁγίῳ; ὅτι γὰρ ἅγια ἁγίων ἐστί, τοῦτο ἔδωκεν ὑμῖν φαγεῖν, ἵνα ἀφέλητε τὴν ἁμαρτίαν τῆς συναγωγῆς καὶ ἐξιλάσησθε περὶ αὐτῶν ἔναντι Κυρίου· 18 οὐ γὰρ εἰσήχθη τοῦ αἵματος αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον· κατὰ πρόσωπον ἔσω φάγεσθε αὐτὸ ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὃν τρόπον μοι συνέταξε Κύριος. 19 καὶ ἐλάλησεν ᾿Ααρὼν πρὸς Μωυσῆν, λέγων· εἰ σήμερον προσαγηόχασι τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν ἔναντι Κυρίου, καὶ συμβέβηκέ μοι τοιαῦτα· καὶ φάγομαι τὰ περί τῆς ἁμαρτίας σήμερον, μὴ ἀρεστὸν ἔσται Κυρίῳ; 20 καὶ ἤκουσε Μωυσῆς, καὶ ἤρεσεν αὐτῷ.


Vulgaat

1 arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron turibulis posuerunt ignem et incensum desuper offerentes coram Domino ignem alienum quod eis praeceptum non erat 2 egressusque ignis a Domino devoravit eos et mortui sunt coram Domino 3 dixitque Moses ad Aaron hoc est quod locutus est Dominus sanctificabor in his qui adpropinquant mihi et in conspectu omnis populi glorificabor quod audiens tacuit Aaron 4 vocatis autem Moses Misahel et Elsaphan filios Ozihel patrui Aaron ait ad eos ite et colligite fratres vestros de conspectu sanctuarii et asportate extra castra 5 confestimque pergentes tulerunt eos sicut iacebant vestitos lineis tunicis et eiecerunt foras ut sibi fuerat imperatum 6 locutus est Moses ad Aaron et ad Eleazar atque Ithamar filios eius capita vestra nolite nudare et vestimenta nolite scindere ne forte moriamini et super omnem coetum oriatur indignatio fratres vestri et omnis domus Israhel plangant incendium quod Dominus suscitavit 7 vos autem non egredimini fores tabernaculi alioquin peribitis oleum quippe sanctae unctionis est super vos qui fecerunt omnia iuxta praeceptum Mosi 8 dixit quoque Dominus ad Aaron 9 vinum et omne quod inebriare potest non bibetis tu et filii tui quando intratis tabernaculum testimonii ne moriamini quia praeceptum est sempiternum in generationes vestras 10 et ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et profanum inter pollutum et mundum 11 doceatisque filios Israhel omnia legitima mea quae locutus est Dominus ad eos per manum Mosi 12 locutusque est Moses ad Aaron et ad Eleazar atque Ithamar filios eius qui residui erant tollite sacrificium quod remansit de oblatione Domini et comedite illud absque fermento iuxta altare quia sanctum sanctorum est 13 comedetis autem in loco sancto quod datum est tibi et filiis tuis de oblationibus Domini sicut praeceptum est mihi 14 pectusculum quoque quod oblatum est et armum qui separatus est edetis in loco mundissimo tu et filii tui ac filiae tuae tecum tibi enim ac liberis tuis reposita sunt de hostiis salutaribus filiorum Israhel 15 eo quod armum et pectus et adipes qui cremantur in altari elevaverint coram Domino et pertineant ad te et ad filios tuos lege perpetua sicut praecepit Dominus 16 inter haec hircum qui oblatus fuerat pro peccato cum quaereret Moses exustum repperit iratusque contra Eleazar et Ithamar filios Aaron qui remanserant ait 17 cur non comedistis hostiam pro peccato in loco sancto quae sancta sanctorum est et data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis et rogetis pro ea in conspectu Domini 18 praesertim cum de sanguine illius non sit inlatum intra sancta et comedere eam debueritis in sanctuario sicut praeceptum est mihi 19 respondit Aaron oblata est hodie victima pro peccato et holocaustum coram Domino mihi autem accidit quod vides quomodo potui comedere eam aut placere Domino in caerimoniis mente lugubri 20 quod cum audisset Moses recepit satisfactionem