BIJBELBOEK LEVITICUS 18 - Lv 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 18 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -
OVERZICHT - TAALGEBRUIK - Lv (Leviticus) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - - COMMENTAAR -

Tekstuitleg : - Lv 1 - Lv 2 - Lv 3 - Lv 4 - Lv 5 - Lv 6 - Lv 7 - Lv 8 - Lv 9 - Lv 10 - Lv 11 - Lv 12 - Lv 13 - Lv 14 - Lv 15 - Lv 16 - Lv 17 - Lv 18 - Lv 19 - Lv 20 - Lv 21 - Lv 22 - Lv 23 - Lv 24 - Lv 25 - Lv 26 - Lv 27 -
Vers per vers
- Lv 18,1 - Lv 18,2 - Lv 18,3 - Lv 18,4 - Lv 18,5 - Lv 18,6 - Lv 18,7 - Lv 18,8 - Lv 18,9 - Lv 18,10 - Lv 18,11 - Lv 18,12 - Lv 18,13 - Lv 18,14 - Lv 18,15 - Lv 18,16 - Lv 18,17 - Lv 18,18 - Lv 18,19 - Lv 18,20 - Lv 18,21 - Lv 18,22 - Lv 18,23 - Lv 18,24 - Lv 18,25 - Lv 18,26 - Lv 18,27 - Lv 18,28 - Lv 18,29 - Lv 18,30 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Lv 18,1 - Lv 18,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] De heer sprak tot Mozes:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,2 - Lv 18,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] ĹZeg tegen de IsraŰlieten: Ik ben de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,3 - Lv 18,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
         [3] Leef niet naar de gebruiken van Egypte, waar u gewoond hebt, noch naar die van Kanańn, waar Ik u heen breng. Richt uw leven niet in volgens hun gewoonten,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,4 - Lv 18,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
         [4] maar houd u aan mijn wetten en richt uw leven naar mijn voorschriften. Ik ben de heer, uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,5 - Lv 18,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
         [5] Onderhoud mijn voorschriften en wetten: de mens die ze volbrengt, vindt daardoor het leven. Ik ben de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,6 - Lv 18,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Niemand van u mag een bloedverwant naderen om zijn schaamte te ontbloten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,7 - Lv 18,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] De* schaamte van uw vader en de schaamte van uw moeder mag u niet ontbloten: omdat zij uw moeder is, mag u haar schaamte niet ontbloten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,8 - Lv 18,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Ook de schaamte van een andere vrouw van uw vader mag u niet ontbloten; het is de schaamte van uw vader.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,9 - Lv 18,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] De schaamte van uw zuster, een dochter van uw vader of van uw moeder, in uw familie of daarbuiten geboren, mag u niet ontbloten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,10 - Lv 18,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] De schaamte van een dochter van uw zoon of dochter mag u niet ontbloten; het is immers uw eigen schaamte.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,11 - Lv 18,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] De schaamte van de dochter van een andere vrouw van uw vader, door uw vader verwekt, mag u niet ontbloten; omdat zij uw zuster is, mag u haar schaamte niet ontbloten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,12 - Lv 18,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] De schaamte van de zuster van uw vader mag u niet ontbloten; zij is de naaste bloedverwant van uw vader.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,13 - Lv 18,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] De schaamte van een zuster van uw moeder mag u niet ontbloten; zij is een bloedverwant van uw moeder.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,14 - Lv 18,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] De schaamte van een broer van uw vader mag u niet ontbloten en zijn vrouw mag u niet benaderen; zij is uw tante.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,15 - Lv 18,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] De schaamte van uw schoondochter mag u niet ontbloten. Omdat zij de vrouw van uw zoon is, mag u haar schaamte niet ontbloten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,16 - Lv 18,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] De schaamte van de vrouw van uw broer mag u niet ontbloten; het is de schaamte van uw broer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,17 - Lv 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] De schaamte van een vrouw en die van haar dochter mag u niet beide ontbloten. Ook de dochter van een zoon of dochter van die vrouw mag u niet huwen. Omdat zij bloedverwanten zijn, mag u haar schaamte niet ontbloten; dat is een schande.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,18 - Lv 18,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] U mag niet trouwen met een zuster van uw vrouw; wanneer u de schaamte van de een ontbloot terwijl de ander nog leeft, geeft dat jaloezie.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,19 - Lv 18,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] U mag niet naderen tot een vrouw die menstrueert en onrein is.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,20 - Lv 18,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] U mag geen gemeenschap hebben met een vrouw van uw naaste; dan verontreinigt u uzelf.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,21 - Lv 18,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] U mag niet toestaan dat een van uw nakomelingen geofferd* wordt aan de Moloch. U mag de naam van uw God niet ontwijden: Ik ben de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,22 - Lv 18,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,23 - Lv 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Met geen enkel dier mag u geslachtsgemeenschap hebben en u zo verontreinigen. Ook een vrouw mag zich niet inlaten met een dier; dat is een schanddaad.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,24 - Lv 18,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] Verontreinig u dus niet door dergelijke dingen, want de volken die ik voor u verdrijf, hebben zich daardoor verontreinigd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,25 - Lv 18,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Zo is het land onrein geworden. Ik heb het geteisterd vanwege zijn misdaad, zodat het zijn bewoners uitspuwde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,26 - Lv 18,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Maar u moet mijn voorschriften en wetten onderhouden en geen van deze gruweldaden bedrijven, noch de geboren IsraŰliet noch de vreemdeling die bij u woont.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,27 - Lv 18,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] Want al die gruweldaden hebben de mensen die vˇˇr u in dit land woonden bedreven, zodat het land er onrein van werd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,28 - Lv 18,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [28] Zorg dus dat u het land niet opnieuw verontreinigt; anders spuwt het u ook uit, zoals het de volken vˇˇr u heeft uitgespuwd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,29 - Lv 18,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [29] Iedereen die dergelijke gruweldaden bedrijft, moet uit zijn volk worden verwijderd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 18,30 - Lv 18,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [30] Houd u aan wat Ik u voorschrijf en laat u niet in met die afschuwelijke gebruiken, die vˇˇr u in zwang waren. Verontreinig u daardoor niet. Ik ben de heer uw God.ĺ       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van