BIJBELBOEK LEVITICUS : TAALGEBRUIK - Lv -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv19 -- Lv 19,1-37 -

- Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT) : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT) .
- Targum Onkelos : Targum Onkelos .
- Griekse tekst - Septuaginta : http://www.greekbible.com/index.php . Griekse tekst - Septuaginta .
- Aramees - Peshitta NT : http://unbound.biola.edu/index.cfm?method=searchResults.doSearch . Aramees - Peshitta .
- Vulgata : http://www.intratext.com/IXT/LAT0001/_PUZ.HTM . Vulgata .
- Statenvertaling : http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/24.html . Statenvertaling .
- Willibrordvertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=66825,66877 . Willibrordvertaling .
- De Nieuwe Vertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=66825,66877 . De Nieuwe Vertaling .
- De Naardense bijbel : http://naardensebijbel.nl/zoek.php . De Naardense bijbel .
- Bible de Jérusalem : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Bible de Jérusalem .
- King James Bible : http://quod.lib.umich.edu/cgi/k/kjv/kjv-idx?type=DIV1&byte=4609530 . King James Bible .
- Luther Bibel : http://www.die-bibel.de/online-bibeln/luther-bibel-1984/bibeltext/bibelstelle/Lukas%2024/bibel/text/lesen/ch/899d58043b75483a5525c5c4b3d191f4/ . Luther Bibel .
- Arabisch :http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Arabisch .

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
http://home.nordnet.fr/~fraboulanger/Textes%20Bibliques/Lev%2019%20et%20les%2010%20Paroles.pdf        
   

 

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

 

Tekstuitleg : - Lv 1 - Lv 2 - Lv 3 - Lv 4 - Lv 5 - Lv 6 - Lv 7 - Lv 8 - Lv 9 - Lv 10 - Lv 11 - Lv 12 - Lv 13 - Lv 14 - Lv 15 - Lv 16 - Lv 17 - Lv 18 - Lv 19 - Lv 20 - Lv 21 - Lv 22 - Lv 23 - Lv 24 - Lv 25 - Lv 26 - Lv 27 -

- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Lv 19,1-37 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -

Lv 19,1 - Lv 19,1 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] De* heer sprak tot Mozes:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,2 - Lv 19,2 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] 'Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de heer uw God, ben heilig.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lv 19,2 . Het vers Lv 19,2 telt 15 (3 X 5) woorden en 55 (5 X 11) letters . De getalswaarde van Lv 19,2 is 3595 (5 X 719) .

Lv 19,2.2. ´l : voorzetsel אֶל = ´èl (naar, tot) OF godsnaam El . De verkorte vorm van de godsnaam אֱלֹהִים = ´èlohîm is אֵל = ´el . OF ontkenning עַל = ´al (niet) . Taalgebruik in Tenakh : ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (3626) . Pentateuch (1096) . Eerdere Profeten (1070) . Latere Profeten (655) . 12 Kleine Profeten (142) . Geschriften (662) .
- إلي = ´ilâ (naar) . Taalgebruik in de Qoran : ´ilâ (naar) .

Lv 19,2.5. stat. constructus mann. mv. בְּנֵי = bëne(j) = (zonen van) OF ... + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. enk. בָּנַי / בָּנָי = bânaj / bânâj (mijn zonen) van het zelfst. naamw. . Tenakh (1481) . Pentateuch (582) . Eerdere Profeten (355) . Latere Profeten (83) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (436) . Gn (113) .

Lv 19,2.6. יִשְׂרָאֵל = jishërâ´el (Israël) . Getalswaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 1 . De eigennaam is samengesteld uit een werkwoordsvorm en een zelfst. naamw. : act. ind. imperf. 3de pers. mann. enk. יִשְׂרָה = jishrâ´ (hij strijdt) van het werkw. שָׂרָה = shârâh (strijden) + אֵל = ´el (God) : God strijdt . In Gn 32,29 wordt de naam Israël verklaard als : hij streed met God en met mensen . Dat gebeurt in het verhaal van de nachtelijke strijd van Jakob aan de Jabbok . Ex (157) . Ex 16 (11) : (1) Ex 16,1 . (2) Ex 16,2 . (3) Ex 16,3 . (4) Ex 16,6 . (5) Ex 16,9 . (6) Ex 16,10 . (7) Ex 16,12 . (8) Ex 16,15 . (9) Ex 16,17 . (10) Ex 16,31 . (11) Ex 16,35 . De stam יִשְׂרָאֵל = jishërâ´el (Israël) komt voor in Tenakh (2511)

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt  
  2044 502 765 350 89 337 36 157 58 196 55  

- Grieks : ισραηλ = israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het NT : Israèl (Israël) . Bijbel (2392) . OT (2328) . NT (64) . Dt (64) .

Lv 19,2.5. - 6. בְּנֵי יִשְׂרָאֵל = bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenakh (419) . Ex 16 (9) : (1) Ex 16,1 . (2) Ex 16,2 . (3) Ex 16,3 . (4) Ex 16,6 . (5) Ex 16,9 . (6) Ex 16,10 . (7) Ex 16,12 . (8) Ex 16,15 . (9) Ex 16,17 .
- וּבְּנֵי יִשְׂרָאֵל = ûbhënê jishërâ´el (en de zonen van Israël, Israëlieten) . Tenakh (26) . Ex 16 (1) : Ex 16,35

Lv 19,2.3. - 6. כָּל עֱדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל = kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) = kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) . Tenach (20) . Ex (8) : (1) Ex 16,1 . (2) Ex 16,2 . (3) Ex 16,9 . (4) Ex 16,10 . (5) Ex 17,1 . (6) Ex 35,1 . (7) Ex 35,4 . (8) Ex 35,20 . Lv (1) . Nu (9) . Joz (2) .

Lv 19,2.2. - 6. אֶל כָּל עֱדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל = ´èl kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) . Tenach (5 / 20) : (1) Ex 16,9 . (2) Ex 16,10 . (3) Ex 35,4 . (4) Lv 19,2 . (5) Nu 14,7 .

Lv 19,2.1. - 6. דִּבֶּר אֶל כָּל עֱדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל = dabber ´èl kâl `ädath bënê jishërâ´el (spreek tot de hele gemeenschap van Israëlieten) . Tenach (1) : Lv 19,2 .

Lv 19,2.7. וֱאָמַרְתָּ = wë´âmarëthâ (en jij zegt) < wë + act. qal perf. 2de pers. mann. enk. . ´-m-r . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. אָמַר = ´âmar (hij zegt) . (2) act. qal imperf. 1ste pers. enk. אֹמַר = ´omar (ik zeg) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (135) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (13) . Latere Profeten (76) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (4) . Ex (8) : (1) Ex 3,16 . (2) Ex 4,22 . (3) Ex 7,9 . (4) Ex 7,16 . (5) Ex 7,26 . (6) Ex 8,16 . (7) Ex 9,13 . (8) Ex 13,14 . Dt (7) : (1) Dt 6,21 . (2) Dt 8,17 . (3) Dt 12,20 . (4) Dt 17,14 . (5) Dt 26,3 . (6) Dt 26,5 . (7) Dt 26,13 .
- Grieks . λεγω = legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . λεγω = legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les . Een vorm van λεγω = legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het NT (1318) ; van ειπον = eipon (ik zei) in de LXX (4608) , in het NT (925) .
- Ned. : zeggen . Arabisch : قَالَ = qâla (zeggen) . Taalgebruik in de Qoran : qâla (zeggen) . D. : sprechen (spreken) . E. : to say . Fr. : dire . Grieks : λεγω = legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Hebreeuws : אָמַר = ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Lat. : legere .

Lv 19,2.12. nom. mann. enk. ἁγιος = hagios (heilig) . Taalgebruik in het NT : hagios (heilig) . Taalgebruik in de Septuaginta : hagios (heilig) .

hagios (heilig) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
nom. m. enk. hagios 64 53 11   1 1 1   3 5 2 3
Totaal   892 684 208 8 7 19 4 50 100 20 34 37

- קָדוֹשׁ = qâdôsj (heilig) . Stat. constr. קְדוֹשׁ = qëdôsj . Taalgebruik in Tenakh : qâdôsj (heilig) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , daleth = 4 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 50 OF 410 (2 X 5 X 41) . Structuur : 1 - 4 - 6 - 3 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (53) . Pentateuch (13) . Eerdere Profeten (3) . Latere Profeten (25) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (11) .
- Ned. : heilig . Arabisch : qadîsj (heilig) . D. : heilig . E. : holy . Fr. : saint . Gr. : ἁγιος = hagios (heilig) . Taalgebruik in het NT : hagios (heilig) . Hebreeuws : קָדוֹשׁ = qâdôsj (heilig) . Stat. constr. קְדוֹשׁ = qëdôsj . Taalgebruik in Tenakh : qâdôsj (heilig) . Latijn : sanctus .

Lv 19,2.13. אֲנִי = ´änî (ik) . Taalgebruik in Tenakh : ´änî (ik) . Getalswaarde : aleph = 1 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 25 (5²) OF 61 . Structuur : 1 - 5 - 1 . Tenakh (653) . Pentateuch (25) . Eerdere Profeten (82) . Latere Profeten (247) . 12 Kleine Profeten (31) . Geschriften (152) .

Lv 19,2.14. יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Exodus : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Ex (299) . In 26 verzen in Ex 25-31 (de wetten over het heiligdom) . In veertien (2 X 7) verzen in de eerste redevoering (Ex 25,2 - 30,10) . In zeven verzen in de inleidingsformule op de redevoering . Ex 16 (17) : (1) Ex 16,3 . (2) Ex 16,4 . (3) Ex 16,6 . (4) Ex 16,7 . (5) Ex 16,8 . (6) Ex 16,9 . (7) Ex 16,10 . (8) Ex 16,11 . (9) Ex 16,12 . (10) Ex 16,15 . (11) Ex 16,16 . (12) Ex 16,23 . (13) Ex 16,28 . (14) Ex 16,29 . (15) Ex 16,32 . (16) Ex 16,33 . (17) Ex 16,34 . Ex 25-31 (26) : (1) Ex 25,1 . (2) Ex 27,21 . (3) Ex 28,12 . (4) Ex 28,29 . (5) Ex 28,30 . (6) Ex 28,35 . (7) Ex 28,38 . (8) Ex 29,11 . (9) Ex 29,23 . (10) Ex 29,24 . (11) Ex 29,25 . (12) Ex 29,26 . (13) Ex 29,42 . (14) Ex 29,46 . (15) Ex 30,8 . (16) Ex 30,11 . (17) Ex 30,14 . (18) Ex 30,15 . (19) Ex 30,16 . (20) Ex 30,17 . (21) Ex 30,22 . (22) Ex 30,34 . (23) Ex 31,1 . (24) Ex 31,12 . (25) Ex 31,13 . (26) Ex 31,17 .
- אֱלֹהִים = ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Ex 25-31 (2) : (1) Ex 31,3 . (2) Ex 31,18 . Ex 32-34 (3) : (1) Ex 32,1 . (2) Ex 32,16 . (3) Ex 32,23 .

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt Ex 25 - 31
´èlohîm (God) 635 207 118 39 17 25 140 31 0 7 29 2
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413 26
´èlohe(j)khâ / ´êlohè(j)khâ (je God) 299 216 28 25 12 16 2 11 4 0 199  
´èlohekhèm (jullie God) 154 82 32 15 10 15 1 7 26 3 45  
JHWH ´êlohe(j)khâ / ´êlohè(j)khâ (JHWH , je God) 267           1 8     116  

- Grieks . κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van κυριος = kurios (heer) in de LXX (8591) , in het NT (718) .
- Ned. : Heer . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) . Aramees : יוי = JWJ . D. : Herr . E. : Lord . Fr. : seigneur . Grieks : κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Hebreeuws : יהוה = JHWH . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Latijn : Dominus . (Eerste medeklinker Gr. k , Ned. + D. h ; tweede medeklinker : Gr. + Ned. + D. : r ) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai (ik de Heer) en farao Achnaton gelegd . De uitspraak van JHWH is Adonai , waarin we het Egyptische Aton , de zonneschijf , zien .

Lv 19,2.12. - 14. אֱנִי יהוה = ´anî JHWH (ik ben JHWH) . Tenakh (195) . Lv 19 (16) : (1) Lv 19,2 . (2) Lv 19,3 . (3) Lv 19,4 . (4) Lv 19,10 . (5) Lv 19,12 . (6) Lv 19,14 . (7) Lv 19,16 . (8) Lv 19,18 . (9) Lv 19,25 . (10) Lv 19,28 . (11) Lv 19,30 . (12) Lv 19,31 . (13) Lv 19,32 . (14) Lv 19,34 . (15) Lv 19,36 . (16) Lv 19,37 .

Lv 19,2.11. - 14. כִּי קָדוֹשׁ אֱנִי יהוה = kî qâdôsj ´anî JHWH (want heilig ben ik , JHWH) . Tenakh (3) : (1) Lv 19,2 . (2) Lv 20,26 . (3) Lv 21,8 .
- כִּי אֱנִי יהוה = kî ´anî JHWH (want ik ben JHWH) . Tenakh (107) . Ex (11) : (1) Ex 6,7 . (2) Ex 7,5 . (3) Ex 7,17 . (4) Ex 8,18 . (5) Ex 10,2 . (6) Ex 14,4 . (7) Ex 14,18 . (8) Ex 15,26 . (9) Ex 16,12 . (10) Ex 29,46 . (11) Ex 31,13 . Lv (10) : (1) Lv 11,44 . (2) Lv 11,45 . (3) Lv 20,7 . (4) Lv 21,15 . (5) Lv 21,23 . (6) Lv 22,16 . (7) Lv 24,22 . (8) Lv 25,17 . (9) Lv 26,1 . (10) Lv 26,44 .


Lv 19,3 - Lv 19,3 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Ieder van u moet eerbied hebben voor zijn moeder en vader en moet mijn sabbatdagen onderhouden. Ik ben de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lv 19,3 . Het vers Lv 19,3 telt 10 (2 X 5) woorden en 42 (2 X 3 X 7) letters . De getalwaarde van Lv 19,3 is 3658 (2 X 31 X 59) . Lv 19,30 = Lv 26,2 . De sabbatten onderhouden en vrezen hebben Lv 19,3 en Lv 19,30 gemeenschappelijk .

6. שַׁבְּתֹתַי = sjabbëthothaj (mijn sabatten) < stat. constr. vr. mv. + suffix 1ste pers. mann. enk. van het zelfst. naamw. שַׁבָּת = sjâbbath (sabbat) . Tenakh (1) : Lv 23,15 . Zie : sj-b-th . Taalgebruik in Tenakh : sj-b-th . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 45 (5 X 19) OF 702 (2 X 3³ X 13) . Structuur : 3 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (6) : (1) Ex 31,13 . (2) Lv 19,3 . (3) Lv 19,30 . (4) Lv 26,2 . (5) Ez 20,18 . (6) Ez 22,8 .

7. act. qal imperf. 3de pers. mv. תִשְׁמֹרוּ = thisjëmorû (jullie zullen onderhouden) van het werkw. שָׁמַר = sjâmar (behouden, bewaren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâmar (behouden, bewaren) . Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 54 ( 2 X 3³) of 540 (2² X 3³ X 5) . Structuur : 3 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (7) : (1) Ex 31,13 . (2) Lv 19,3 . (3) Lv 19,19 . (4) Lv 19,30 . (5) Lv 26,2 . (6) Dt 13,5 . (7) Ez 20,18 .

5. - 7. אֶת שַׁבְּתֹתַי תִשְׁמֹרוּ = ´èth sjabbëthothaj thisjëmoru (mijn sabbatten zullen zij onderhouden) . Tenakh (3) : (1) Ex 31,13 . (2) Lv 19,30 . (3) Lv 26,2 .
- וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִשְׁמֹרוּ = wë´èth sjabbëthothaj thisjëmoru (en mijn sabbatten zullen zij onderhouden) . Tenakh (1) : Lv 19,3 .

Lv 19,4 - Lv 19,4 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Laat u niet in met afgoden en maak geen metalen beelden. Ik ben de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,5 - Lv 19,5 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Wanneer u aan de heer een slachtoffer opdraagt, doe het dan zo dat Hij behagen in u vindt.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,6 - Lv 19,6 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Dat offer moet op de dag zelf of op de dag daarna gegeten worden. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,7 - Lv 19,7 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Op de derde dag mag men er niet meer van eten; het is besmet en komt de offeraar niet ten goede.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,8 - Lv 19,8 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Wie ervan eet, zal ervoor boeten; wat de heer gewijd was, heeft hij ontwijd. Hij wordt uit zijn volk verwijderd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,9 - Lv 19,9 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Als u de oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen niet bijeenrapen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,10 - Lv 19,10 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] U mag in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,11 - Lv 19,11 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] U mag elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,12 - Lv 19,12 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] U mag mijn naam niet gebruiken voor meineed, want dan ontwijdt u de naam van uw God. Ik ben de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,13 - Lv 19,13 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] U mag uw naaste* niet uitbuiten en hem in niets tekortdoen. Wat een dagloner verdient mag u niet vasthouden tot de volgende ochtend.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,14 - Lv 19,14 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] U mag een dove niet vervloeken en een blinde niets in de weg leggen waarover hij struikelen kan. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lv 19,14 .

8. מִכְשֹׁל = mikhësjol (struikelblok, valstrik, aanleiding, ergernis) . Zie het werkw. כָשַׁל = kâsjal (wankelen, struikelen, vermoeid zijn) . Taalgebruik in Tenakh : kâsjal (wankelen, struikelen, vermoeid zijn) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , sjin = 21 of 300 , lamed = 12 op 30 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 350 (2 X 5² X 7) . Structuur : 2 - 3 - 3 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (1) : Lv 19,14 .

Lv 19,15 - Lv 19,15 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Wees niet partijdig bij het rechtspreken: begunstig de arme niet en zie de rijke niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,16 - Lv 19,16 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Strooi geen lasterpraat rond over elkaar en sta uw naaste niet naar het leven. Ik ben de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,17 - Lv 19,17 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,18 - Lv 19,18 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste* liefhebben als uzelf. Ik ben de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lv 19,18 .

Lv 19,18.8. וְאָהַבְתָּ = wë´âhabhëthâ (en jij bemint) < prefix verbindingswoord wë + act. qal perf. 2de pers. mann. enk. van het werkw. אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tussen de aleph en de beth staat de he (aanblazen) . Het Hebreeuws en het Arabisch hebben dezelfde wortel : 'hb . Tenakh (4) : (1) Lv 19,18 . (2) Lv 19,34 . (3) Dt 6,5 . (4) Dt 11,1 .
- act. qal perf. 2de pers. mann. enk. אָהַבְתָּ = ´âhabhëthâ (jij bemint) van het werkw. אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tussen de aleph en de beth staat de he (aanblazen) . Het Hebreeuws en het Arabisch hebben dezelfde wortel : 'hb . Tenakh (6) : (1) Gn 22,2 . (2) Hos 9,1 . (3) Ps 45,8 . (4) Ps 52,5 . (5) Ps 52,6 . (6) Pr 9,9 .
- לאַהֲבָה = lë´ahäbhâh (om te beminnen) < prefix voorzetsel lë + werkwoordvorm qal inf. stat. construct. . Zie אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (7) : (1) Dt 10,15 . (2) Dt 11,13 . (3) Dt 11,22 . (4) Dt 19,9 . (5) Dt 30,6 . (6) Dt 30,16 . (7) Dt 30,20 .
- וּלאַהֲבָה = ûlë´ahäbhâh (en om te beminnen) < prefix voegwoord wë -> û + prefix voorzetsel lë + werkwoordvorm qal inf. stat. construct. . Zie אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (2) : (1) Dt 10,12 . (2) Js 56,6 .
- Grieks . act. ind. futurum 2de pers. enk. αγαπησεις = agapèseis (jij bemint) van het werkw. αγαπαω = agapaô (liefhebben) . Taalgebruik in het NT : agapaô (liefhebben) . Taalgebr
- Grieks . act. ind. futurum 2de pers. enk. αγαπησεις = agapèseis (jij bemint) van het werkw. αγαπαω = agapaô (liefhebben) . Taalgebruik in het NT : agapaô (liefhebben) . Taalgebruik in de LXX : agapaô (liefhebben) . Bijbel (14) : (1) Lv 19,18 . (2) Lv 19,34 . (3) Dt 6,5 . (4) Dt 11,1 . (5) Mt 5,43 . (6) Mt 19,19 . (7) Mt 22,37 . (8) Mt 22,39 . (9) Mc 12,30 . (10) Mc 12,31 . (11) Lc 10,27 . (12) Rom 13,9 . (13) Gal 5,14 . (14) Jak 2,8 . Een vorm van αγαπαω = agapaô in de LXX (283) , in het NT (141) , in Lc (13?) : (1) Lc 6,27 . (2) Lc 6,32 (2 vormen) . (3) Lc 6,35 . (4) Lc 7,5 . (5) Lc 7,42 . (6) Lc 7,47 . (7) Lc 10,27 . (8) Lc 11,43 . (9) Lc 16,13 . In de LXX kan een vorm van αγαπαω = agapaô de vertaling van 19 verschillende Hebreeuwse werkw. zijn . Vergelijk het Hebreeuws en Grieks werkw. : aleph - a , g - h , p - b .

  agapaô  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. fut. 2de pers. enk. agapèseis   14  10       

- Latijn . act. ind. futurum 2de pers. enk. diliges (jij bemint) van het werkw. diligere (beminnen, liefhebben) . Bijbel (12) , zie het Griekse αγαπησεις = agapèseis , maar niet in (1) Lv 19,34 . (2) Dt 11,1 . Lat. amare . Fr. aimer . E. to love . D. lieben . Arabisch : اَدَبَّ = ´ahabba (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in de Qoran : ´ahabba (beminnen, liefhebben)

Lv 19,18.11. - 12. אֱנִי יהוה = ´anî JHWH (ik ben JHWH) . Tenakh (195) . Lv 19 (16) : (1) Lv 19,2 . (2) Lv 19,3 . (3) Lv 19,4 . (4) Lv 19,10 . (5) Lv 19,12 . (6) Lv 19,14 . (7) Lv 19,16 . (8) Lv 19,18 . (9) Lv 19,25 . (10) Lv 19,28 . (11) Lv 19,30 . (12) Lv 19,31 . (13) Lv 19,32 . (14) Lv 19,34 . (15) Lv 19,36 . (16) Lv 19,37 .

Lv 19,19 - Lv 19,19 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Onderhoud mijn wetten. U mag geen dieren van verschillende soort kruisen; u mag op uw akker geen twee gewassen zaaien; u mag geen kleren dragen van twee soorten stof.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lv 19,19 . Het vers Lv 19,19 telt 17 woorden en 66 (2 X 3 X 11) letters . De getalwaarde van Lv 19,19 is 5107 (priemgetal) .

3. act. qal imperf. 3de pers. mv. תִשְׁמֹרוּ = thisjëmonû (jullie zullen onderhouden) van het werkw. שָׁמַר = sjâmar (behouden, bewaren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâmar (behouden, bewaren) . Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 54 ( 2 X 3³) of 540 (2² X 3³ X 5) . Structuur : 3 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (7) : (1) Ex 31,13 . (2) Lv 19,3 . (3) Lv 19,19 . (4) Lv 19,30 . (5) Lv 26,2 . (6) Dt 13,5 . (7) Ez 20,18 .

Lv 19,20 - Lv 19,20 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Heeft iemand gemeenschap met een vrouw, en het is een slavin die voor een andere man bestemd is, terwijl er voor haar nog geen losgeld is betaald en zij nog niet vrijgelaten is, dan moet er schadevergoeding worden gegeven. Ze hoeven niet ter dood te worden gebracht; zij was immers nog niet vrijgelaten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,21 - Lv 19,21 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -

Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] De man moet als schuldoffer voor de heer een ram naar de ingang van de tent van samenkomst brengen. [22] Met deze ram moet de priester voor de heer aan hem de verzoeningsrite voltrekken vanwege de zonde die hij heeft bedreven; dan wordt deze daad hem vergeven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,22 - Lv 19,22 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Met deze ram moet de priester voor de heer aan hem de verzoeningsrite voltrekken vanwege de zonde die hij heeft bedreven; dan wordt deze daad hem vergeven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,23 - Lv 19,23 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Als u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u van de vruchtbomen afblijven; drie jaar moet u ervan afblijven; ze mogen niet worden gegeten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lv 19,23 . Het vers Lv 19,23 telt 19 woorrden en 69 (3 X 23) letters . De getalwaarde van Lv 19,23 is 5389 (17 X 317) .

Lv 19,23.2. act. qal imperf. 2de pers. mann. mv. תָבֹאוּ = thâbo'û (jullie zullen gaan) van het werkw. בָּא = bâ´ (gaan, komen) . Taalgebruik in Tenakh : bâ´ (gaan, komen) . Getalwaarde : beth = 2 , aleph = 1 ; totaal : 3 . Structuur : 2 - 1 . Spiegelbeeld van het woord אַב = ´ab (vader) . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (17) : (1) Ex 12,25 . (2) Lv 14,34 . (3) Lv 19,23 . (4) Lv 23,10 . (5) Lv 25,2 . (6) Nu 10,9 . (7) Nu 14,30 . (8) Nu 15,2 . (9) Nu 31,24 . (10) Joz 9,8 . (11) Re 18,10 . (12) 1 K 11,2 . (13) Js 1,12 . (14) Jr 42,19 . (15) Jr 43,2 . (16) Hos 4,15 . (17) Am 5,5 .

Lv 19,23.1. - 2. כִּי תָבֹאוּ = kî thâbo'û (wanneer jullie zullen gaan) . Tenakh (6) : (1) Ex 12,25 . (2) Lv 14,34 . (3) Lv 23,10 . (4) Lv 25,2 . (5) Nu 15,2 . (6) Js 1,12 .
- וְכִּי תָבֹאוּ = wëkî thâbo'û (en wanneer jullie zullen gaan) . Tenakh (2) : (1) ) Lv 19,23 . (2) Nu 10,9 .

Lv 19,23.4. הָאָרֶץ = hâ´ârèts (de aarde) < bepaald lidw. ha + zelfst. naamw ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalswaarde : aleph = 1 , resj = 22 of 200 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 3 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (851) . Pentateuch (316) . Eerdere Profeten (132) . Latere Profeten (215) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (135) . Lv (31) . Lv 25 (6) : (1) Lv 25,2 . (2) Lv 25,6 . (3) Lv 25,18 . (4) Lv 25,19 . (5) Lv 25,23 . (6) Lv 25,31 .
- וְהָאָרֶץ = wëhâ´ârèts (en de aarde) < prefix voegwoord wë + bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. אֶרֶץ =´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 ; 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 291 (3 X 97) . Structuur : 1 - 3 - 9 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (38) . Pentateuch (10) . Eerdere Profeten (7) . Latere Profeten (13) . 12 Kleine Profeten (4) . Geschriften (4) . Lv (3) : (1) Lv 25,23 . (2) Lv 26,42 . (3) Lv 26,43 .
- Grieks. nom. + dat. vr. enk. gè / gè(i) (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lv (29) . Lv 25 (8) : (1) Lv 25,2 . (2) Lv 25,4 . (3) Lv 25,5 . (4) Lv 25,7 . (5) Lv 25,9 . (6) Lv 25,19 . (7) Lv 25,23 . (8) Lv 25,45 . Lv 26 (12) : (1) Lv 26,1 . (2) Lv 26,4 . (3) Lv 26,6 . (4) Lv 26,20 . (5) Lv 26,33 . (6) Lv 26,34 . (7) Lv 26,36 . (8) Lv 26,38 . (9) Lv 26,39 . (10) Lv 26,41 . (11) Lv 26,43 . (12) Lv 26,44 . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) .
- Grieks : gen. vr. enk. gès van het zelfst. naamw. gè (aarde, land) . Lv (40) . Lv 25 (8) : (1) Lv 25,6 . (2) Lv 25,10 . (3) Lv 25,18 . (4) Lv 25,24 . (5) Lv 25,31 . (6) Lv 25,38 . (7) Lv 25,42 . (8) Lv 25,55 . Lv 26 (6) : (1) Lv 26,5 . (2) Lv 26,6 . (3) Lv 26,13 . (4) Lv 26,22 . (5) Lv 26,42 . (6) Lv 26,45 .
- Grieks . acc. mann. enk. gèn van het zelfst. naamw. gè (aarde, land) . Lv (10) . Lv 25 (3) : (1) Lv 25,2 . (2) Lv 25,24 . (3) Lv 25,38 . Lv 26 (2) : (1) Lv 26,19 . (2) Lv 26,32 .

  gè  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. + dat. vr. enk gè(i) 771  736  35  10    15  15 
2 gen. vr. enk. gès   1203  1082  121  17  11  10  15  21  42  38  43     
3 acc. vr. enk.  gèn 961  884  77  13  12  10  25  30  36 

- Ned. aarde . Arabisch : أَرْض = ´arD (aarde) . Taalgebruik in de Qoran : ´arD (aarde) . D. : Welt . E. : earth . Fr. : terre . Grieks : γη = gè (aarde, land) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Hebreeuws : אֶרֶץ = ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Lat. : terra .

Lv 19,23.3. - 4. אֶל הָאָרֶץ = ´èl hâ´ârèts (naar het land) . Tenakh (53) . Pentateuch (38) . Gn (3) . Ex (3) . Lv (3) . Nu (12) . Dt (17) . Eerdere Profeten (3) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (1) . Gn (3) : (1) Gn 12,1 . (2) Gn 24,5 (2X) . (3) Gn 50,24 . Ex (3) : (1) Ex 6,8 . (2) Ex 12,25 . (3) Ex 33,1 . Lv (3) : (1) Lv 19,23 . (2) Lv 23,10 . (3) Lv 25,2 . Nu (12) : (1) Nu 13,27 . (2) Nu 14,3 . (3) Nu 14,8 . (4) Nu 14,16 . (5) Nu 14,24 . (6) Nu 14,30 . (7) Nu 15,18 . (8) Nu 20,12 . (9) Nu 20,24 . (10) Nu 32,7 . (11) Nu 32,9 . (12) Nu 34,2 . Dt (17) : (1) Dt 2,29 . (2) Dt 4,21 . (3) Dt 6,10 . (4) Dt 7,1 . (5) Dt 9,28 . (6) Dt 11,29 . (7) Dt 17,14 . (8) Dt 18,9 . (9) Dt 26,1 . (10) Dt 26,3 . (11) Dt 27,2 . (12) Dt 27,3 . (13) Dt 30,5 . (14) Dt 31,7 . (15) Dt 31,21 . (16) Dt 31,23 . (17) Dt 32,52 . Buiten de Pentateuch (15) . Eerdere Profeten (3) : (1) Joz 1,2 . (2) Re 2,1 . (3) 2 K 8,1 .

Lv 19,23.2. - 4. תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ = thâbo'û 'èl hâ'ârèts (jullie zullen gaan naar het land) . Tenakh (4) : (1) Ex 12,25 . (2) Lv 19,23 . (3) Lv 23,10 . (4) Lv 25,2 .

Lv 19,23.1. - 4. כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ = kî thâbo'û ´èl hâ´ârèts (wanneer jullie zullen gaan naar het land) . Tenakh (3) : (1) Ex 12,25 . (2) Lv 23,10 . (3) Lv 25,2 .
- וְכִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ = wëkî thâbo'û ´èl hâ´ârèts (en wanneer jullie zullen gaan naar het land) . Tenakh (1) : Lv 19,23 .

Lv 19,24 - Lv 19,24 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] In het vierde jaar zijn alle vruchten bestemd voor een dankfeest ter ere van de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,25 - Lv 19,25 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Pas in het vijfde jaar mag u de vruchten eten. Dan zullen de bomen steeds meer vrucht opbrengen. Ik ben de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,26 - Lv 19,26 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Iets waar het bloed nog in zit mag u niet eten. U mag u niet inlaten met waarzeggerij of dodenbezwering.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,27 - Lv 19,27 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] U mag aan uw hoofdhaar geen ronde rand knippen en de rand van uw baard niet wegnemen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,28 - Lv 19,28 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] U mag uw lichaam niet kerven voor een dode en u niet laten tatoeëren. Ik ben de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,29 - Lv 19,29 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Onteer uw dochter niet door van haar een publieke vrouw te maken; anders wordt het land ontuchtig en wemelt het er van schanddaden.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,30 - Lv 19,30 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] U moet mijn sabbatdagen onderhouden en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lv 19,30 . Het vers Lv 19,30 telt 7 woorden en 30 (2 X 3 X 5) letters . De getalwaarde van Lv 19,30 is 3623 (priemgetal) . Lv 19,30 = Lv 26,2 . De sabbatten onderhouden en vrezen hebben Lv 19,3 en Lv 19,30 gemeenschappelijk .

Lv 19,30.2. שַׁבְּתֹתַי = sjabbëthothaj (mijn sabatten) < stat. constr. vr. mv. + suffix 1ste pers. mann. enk. van het zelfst. naamw. שַׁבָּת = sjâbbath (sabbat) . Tenakh (1) : Lv 23,15 . Zie : sj-b-th . Taalgebruik in Tenakh : sj-b-th . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 45 (5 X 19) OF 702 (2 X 3³ X 13) . Structuur : 3 - 2 - 4 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (6) : (1) Ex 31,13 . (2) Lv 19,3 . (3) Lv 19,30 . (4) Lv 26,2 . (5) Ez 20,18 . (6) Ez 22,8 .

Lv 19,30.3. act. qal imperf. 3de pers. mv. תִשְׁמֹרוּ = thisjëmorû (jullie zullen onderhouden) van het werkw. שָׁמַר = sjâmar (behouden, bewaren) . Taalgebruik in Tenakh : sjâmar (behouden, bewaren) . Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 54 ( 2 X 3³) of 540 (2² X 3³ X 5) . Structuur : 3 - 4 - 2 . De som van de elementen is telkens 9 . Tenakh (7) : (1) Ex 31,13 . (2) Lv 19,3 . (3) Lv 19,19 . (4) Lv 19,30 . (5) Lv 26,2 . (6) Dt 13,5 . (7) Ez 20,18 .

Lv 19,30.1. - 3. תִשְׁמֹרוּ שַׁבְּתֹתַי אֶת = ´èth sjabbëthothaj thisjëmoru (mijn sabbatten zullen zij onderhouden) . Tenakh (3) : (1) Ex 31,13 . (2) Lv 19,30 . (3) Lv 26,2 .
- תִשְׁמֹרוּ שַׁבְּתֹתַי וְאֶת = wë´èth sjabbëthothaj thisjëmoru (en mijn sabbatten zullen zij onderhouden) . Tenakh (1) : Lv 19,3 .

Lv 19,30.6. - 7. יהוה אֱנִי= ´anî JHWH (ik ben JHWH) . Tenakh (195) . Lv 19 (16) : (1) Lv 19,2 . (2) Lv 19,3 . (3) Lv 19,4 . (4) Lv 19,10 . (5) Lv 19,12 . (6) Lv 19,14 . (7) Lv 19,16 . (8) Lv 19,18 . (9) Lv 19,25 . (10) Lv 19,28 . (11) Lv 19,30 . (12) Lv 19,31 . (13) Lv 19,32 . (14) Lv 19,34 . (15) Lv 19,36 . (16) Lv 19,37 .

Lv 19,31 - Lv 19,31 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] U mag geen contact zoeken met de geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen. Daardoor zou u zich verontreinigen. Ik ben de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,32 - Lv 19,32 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [32] U moet opstaan voor een grijsaard en eerbied hebben voor een bejaarde. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

b
Lv 19,33 - Lv 19,33 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [33] Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, mag u die niet slecht behandelen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

b
Lv 19,34 - Lv 19,34 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [34] Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hen beminnen als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de heer uw God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Lv 19,34 .

8. וְאָהַבְתָּ = wë´âhabhëthâ (en jij bemint) < prefix verbindingswoord wë + act. qal perf. 2de pers. mann. enk. van het werkw. אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tussen de aleph en de beth staat de he (aanblazen) . Het Hebreeuws en het Arabisch hebben dezelfde wortel : 'hb . Tenakh (4) : (1) Lv 19,18 . (2) Lv 19,34 . (3) Dt 6,5 . (4) Dt 11,1 .
- act. qal perf. 2de pers. mann. enk. אָהַבְתָּ = ´âhabhëthâ (jij bemint) van het werkw. אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tussen de aleph en de beth staat de he (aanblazen) . Het Hebreeuws en het Arabisch hebben dezelfde wortel : 'hb . Tenakh (6) : (1) Gn 22,2 . (2) Hos 9,1 . (3) Ps 45,8 . (4) Ps 52,5 . (5) Ps 52,6 . (6) Pr 9,9 .
- לאַהֲבָה = lë´ahäbhâh (om te beminnen) < prefix voorzetsel lë + werkwoordvorm qal inf. stat. construct. . Zie אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (7) : (1) Dt 10,15 . (2) Dt 11,13 . (3) Dt 11,22 . (4) Dt 19,9 . (5) Dt 30,6 . (6) Dt 30,16 . (7) Dt 30,20 .
- וּלאַהֲבָה = ûlë´ahäbhâh (en om te beminnen) < prefix voegwoord wë -> û + prefix voorzetsel lë + werkwoordvorm qal inf. stat. construct. . Zie אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (2) : (1) Dt 10,12 . (2) Js 56,6 .
- Grieks . act. ind. futurum 2de pers. enk. αγαπησεις = agapèseis (jij bemint) van het werkw. αγαπαω = agapaô (liefhebben) . Taalgebruik in het NT : agapaô (liefhebben) . Taalgebruik in de LXX : agapaô (liefhebben) . Bijbel (14) : (1) Lv 19,18 . (2) Lv 19,34 . (3) Dt 6,5 . (4) Dt 11,1 . (5) Mt 5,43 . (6) Mt 19,19 . (7) Mt 22,37 . (8) Mt 22,39 . (9) Mc 12,30 . (10) Mc 12,31 . (11) Lc 10,27 . (12) Rom 13,9 . (13) Gal 5,14 . (14) Jak 2,8 . Een vorm van αγαπαω = agapaô in de LXX (283) , in het NT (141) , in Lc (13?) : (1) Lc 6,27 . (2) Lc 6,32 (2 vormen) . (3) Lc 6,35 . (4) Lc 7,5 . (5) Lc 7,42 . (6) Lc 7,47 . (7) Lc 10,27 . (8) Lc 11,43 . (9) Lc 16,13 . In de LXX kan een vorm van αγαπαω = agapaô de vertaling van 19 verschillende Hebreeuwse werkw. zijn . Vergelijk het Hebreeuws en Grieks werkw. : aleph - a , g - h , p - b .

  agapaô  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. fut. 2de pers. enk. agapèseis   14  10       

- Latijn . act. ind. futurum 2de pers. enk. diliges (jij bemint) van het werkw. diligere (beminnen, liefhebben) . Bijbel (12) , zie het Griekse αγαπησεις = agapèseis , maar niet in (1) Lv 19,34 . (2) Dt 11,1 . Lat. amare . Fr. aimer . E. to love . D. lieben . Arabisch : اَدَبَّ = ´ahabba (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in de Qoran : ´ahabba (beminnen, liefhebben

Lv 19,35 - Lv 19,35 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [35] Wees niet partijdig in de rechtspraak en niet oneerlijk met lengtematen, gewichten of inhoudsmaten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,36 - Lv 19,36 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [36] U moet een zuivere weegschaal gebruiken, juiste gewichten en juiste maten voor koren en olie. Ik ben de heer uw God, die u uit Egypte leidde.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lv 19,37 - Lv 19,37 : De heiliging van het leven - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Lv (Leviticus) -- Lv 19 -- Lv 19,1-37 -- Lv 19,1 - Lv 19,2 - Lv 19,3 - Lv 19,4 - Lv 19,5 - Lv 19,6 - Lv 19,7 - Lv 19,8 - Lv 19,9 - Lv 19,10 - Lv 19,11 - Lv 19,12 - Lv 19,13 - Lv 19,14 - Lv 19,15 - Lv 19,16 - Lv 19,17 - Lv 19,18 - Lv 19,19 - Lv 19,20 - Lv 19,21 - Lv 19,22 - Lv 19,23 - Lv 19,24 - Lv 19,25 - Lv 19,26 - Lv 19,27 - Lv 19,28 - Lv 19,29 - Lv 19,30 - Lv 19,31 - Lv 19,32 - Lv 19,33 - Lv 19,34 - Lv 19,35 - Lv 19,36 - Lv 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [37] Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Ik ben de heer.'      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


- Hebreeuwse tekst OF modern Hebreeuws NT


- Targum Onkelos


- Griekse tekst - Septuaginta


- Aramees - Peshitta


- Vulgata


- Statenvertaling


- Willibrordvertaling

[1] De* heer sprak tot Mozes: [2] 'Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de heer uw God, ben heilig. [3] Ieder van u moet eerbied hebben voor zijn moeder en vader en moet mijn sabbatdagen onderhouden. Ik ben de heer uw God. [4] Laat u niet in met afgoden en maak geen metalen beelden. Ik ben de heer uw God. [5] Wanneer u aan de heer een slachtoffer opdraagt, doe het dan zo dat Hij behagen in u vindt. [6] Dat offer moet op de dag zelf of op de dag daarna gegeten worden. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. [7] Op de derde dag mag men er niet meer van eten; het is besmet en komt de offeraar niet ten goede. [8] Wie ervan eet, zal ervoor boeten; wat de heer gewijd was, heeft hij ontwijd. Hij wordt uit zijn volk verwijderd. [9] Als u de oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen niet bijeenrapen. [10] U mag in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de heer uw God. [11] U mag elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen. [12] U mag mijn naam niet gebruiken voor meineed, want dan ontwijdt u de naam van uw God. Ik ben de heer. [13] U mag uw naaste* niet uitbuiten en hem in niets tekortdoen. Wat een dagloner verdient mag u niet vasthouden tot de volgende ochtend. [14] U mag een dove niet vervloeken en een blinde niets in de weg leggen waarover hij struikelen kan. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de heer. [15] Wees niet partijdig bij het rechtspreken: begunstig de arme niet en zie de rijke niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten. [16] Strooi geen lasterpraat rond over elkaar en sta uw naaste niet naar het leven. Ik ben de heer. [17] Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander. [18] Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste* liefhebben als uzelf. Ik ben de heer. [19] Onderhoud mijn wetten. U mag geen dieren van verschillende soort kruisen; u mag op uw akker geen twee gewassen zaaien; u mag geen kleren dragen van twee soorten stof. [20] Heeft iemand gemeenschap met een vrouw, en het is een slavin die voor een andere man bestemd is, terwijl er voor haar nog geen losgeld is betaald en zij nog niet vrijgelaten is, dan moet er schadevergoeding worden gegeven. Ze hoeven niet ter dood te worden gebracht; zij was immers nog niet vrijgelaten. [21] De man moet als schuldoffer voor de heer een ram naar de ingang van de tent van samenkomst brengen. [22] Met deze ram moet de priester voor de heer aan hem de verzoeningsrite voltrekken vanwege de zonde die hij heeft bedreven; dan wordt deze daad hem vergeven. [23] Als u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u van de vruchtbomen afblijven; drie jaar moet u ervan afblijven; ze mogen niet worden gegeten. [24] In het vierde jaar zijn alle vruchten bestemd voor een dankfeest ter ere van de heer. [25] Pas in het vijfde jaar mag u de vruchten eten. Dan zullen de bomen steeds meer vrucht opbrengen. Ik ben de heer uw God. [26] Iets waar het bloed nog in zit mag u niet eten. U mag u niet inlaten met waarzeggerij of dodenbezwering. [27] U mag aan uw hoofdhaar geen ronde rand knippen en de rand van uw baard niet wegnemen. [28] U mag uw lichaam niet kerven voor een dode en u niet laten tatoeëren. Ik ben de heer. [29] Onteer uw dochter niet door van haar een publieke vrouw te maken; anders wordt het land ontuchtig en wemelt het er van schanddaden. [30] U moet mijn sabbatdagen onderhouden en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de heer. [31] U mag geen contact zoeken met de geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen. Daardoor zou u zich verontreinigen. Ik ben de heer uw God. [32] U moet opstaan voor een grijsaard en eerbied hebben voor een bejaarde. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de heer. [33] Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, mag u die niet slecht behandelen. [34] Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hen beminnen als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de heer uw God. [35] Wees niet partijdig in de rechtspraak en niet oneerlijk met lengtematen, gewichten of inhoudsmaten. [36] U moet een zuivere weegschaal gebruiken, juiste gewichten en juiste maten voor koren en olie. Ik ben de heer uw God, die u uit Egypte leidde. [37] Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Ik ben de heer.'


- De Nieuwe Bijbelvertaling


- De Naardense bijbel


- Bible de Jérusalem


- King James Bible


- Luther Bibel


- Arabisch


- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


- Commentaar