BIJBELBOEK LEVITICUS 21 - Lv 21 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt03021.htm -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=3&page=21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht NT: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .

Tekstuitleg : - Lv 1 - Lv 2 - Lv 3 - Lv 4 - Lv 5 - Lv 6 - Lv 7 - Lv 8 - Lv 9 - Lv 10 - Lv 11 - Lv 12 - Lv 13 - Lv 14 - Lv 15 - Lv 16 - Lv 17 - Lv 18 - Lv 19 - Lv 20 - Lv 21 - Lv 22 - Lv 23 - Lv 24 - Lv 25 - Lv 26 - Lv 27 -

- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Lv 21,1-22,16 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -

Lv 21,1 - Lv 21,1 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tot hen: Over een dode zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. 21. 1 dixit quoque Dominus ad Mosen loquere ad sacerdotes filios Aaron et dices eis ne contaminetur sacerdos in mortibus civium suorum   1 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tot hen: Over een dode zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. [1] De heer sprak tot Mozes: 'Zeg tegen de priesters*, de zonen van Aäron: Een priester mag zich niet verontreinigen aan het lijk van een volksgenoot, [1] De HEER zei tegen Mozes: 'Zeg tegen de priesters, de zonen van Aäron: "Een priester mag zich niet verontreinigen wanneer zich in zijn familie een sterfgeval voordoet. 21:1 Dan zegt de Ene tot Mozes zeg tot de priesters, de zonen van Aäron,- zeggen zul je tot een ieder van hen dat hij zich niet zal verontreinigen aan een gestorven ziel onder zijn medemensen,-  

King James Bible . [1] And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people:
Luther-Bibel . 21.1Und der HERR sprach zu Mose: Sage den Priestern, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen: Ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volks unrein machen

Tekstuitleg van Lv 21,1 .

Lv 21,2 - Lv 21,2 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 Behalve over zijn bloedvriend, die hem ten naaste bestaat, over zijn moeder en over zijn vader, en over zijn zoon, en over zijn dochter, en over zijn broeder. 2 nisi tantum in consanguineis ac propinquis id est super matre et patre et filio ac filia fratre quoque   2 Behalve over zijn bloedvriend, die hem ten naaste bestaat, over zijn moeder en over zijn vader, en over zijn zoon, en over zijn dochter, en over zijn broeder. [2] tenzij het gaat om een naaste bloedverwant: zijn vader, zijn moeder, zijn zoon, zijn dochter, zijn broer. [2] Alleen als het een naaste bloedverwant betreft: zijn moeder of vader, zijn zoon of dochter, zijn broer 21:2 behalve aan een bloedverwant van hem die hem zeer nabij is: aan zijn moeder en aan zijn vader, aan zijn zoon en aan zijn dochter, en aan zijn broer;  

King James Bible . [2] But for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother,
Luther-Bibel . 2außer an seinen nächsten Blutsverwandten: an seiner Mutter, an seinem Vater, an seinem Sohn, an seiner Tochter, an seinem Bruder

Tekstuitleg van Lv 21,2 .

Lv 21,3 - Lv 21,3 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 En over zijn zuster, die maagd is, hem nabestaande, die nog geen man toebehoord heeft; over die zal hij zich verontreinigen. 3 et sorore virgine quae non est nupta viro   3 En over zijn zuster, die maagd is, hem nabestaande, die nog geen man toebehoord heeft; over die zal hij zich verontreinigen. [3] Hij mag zich ook verontreinigen aan een ongehuwde zuster, die hem nog na staat, omdat zij niet met een man geweest is. [3] of zijn ongehuwde zuster, die nog niet aan een man toebehoort en dus deel uitmaakt van zijn naaste familie, mag hij zich verontreinigen door in de nabijheid van de overledene te komen. 21:3 en aan een zuster van hem die nog maagd is, hem nog nabij is, omdat ze nog niet van een man geweest is; voor háár mag hij zich verontreinigen.  

King James Bible . [3] And for his sister a virgin, that is nigh unto him, which hath had no husband; for her may he be defiled.
Luther-Bibel . 3und an seiner Schwester, die noch Jungfrau und noch bei ihm ist, die keines Mannes Frau gewesen ist. An deren Leiche darf er sich unrein machen.

Tekstuitleg van Lv 21,3 .

Lv 21,4 - Lv 21,4 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 Hij zal zich niet verontreinigen over een overste onder zijn volken, om zich te ontheiligen. 4 sed nec in principe populi sui contaminabitur   4 Hij zal zich niet verontreinigen over een overste onder zijn volken, om zich te ontheiligen. [4] Maar zodra zij gehuwd is, mag hij zich niet aan haar verontreinigen en zich niet ontwijden. [4] Maar hij mag zich niet ontwijden door zich te verontreinigen vanwege een sterfgeval in zijn schoonfamilie. 21:4 Nooit zal zo een hoge heer zich verontreinigen onder zijn medemensen,- hij zou zich daarmee ontwijden.  

King James Bible . [4] But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself.
Luther-Bibel . 4Sonst soll er sich nicht unrein machen an irgendeinem, der ihm zugehört unter seinem Volk; er würde sich entheiligen.

Tekstuitleg van Lv 21,4 .

Lv 21,5 - Lv 21,5 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 Zij zullen op hun hoofd geen kaalheid maken, en zullen den hoek van hun baard niet afscheren, en in hun vlees zullen zij geen sneden snijden. 5 non radent caput nec barbam neque in carnibus suis facient incisuras   5 Zij zullen op hun hoofd geen kaalheid maken, en zullen den hoek van hun baard niet afscheren, en in hun vlees zullen zij geen sneden snijden. [5] Zij* mogen op hun hoofd geen kale plek maken, de rand van hun baard niet afscheren en hun lichaam niet kerven. [5] Priesters mogen hun hoofd niet kaalscheren en geen stukken uit hun baard knippen. Ook mogen ze geen tekens in hun huid kerven. 21:5 Ze mogen geen kale plek op hun hoofd maken en de hoekrand van hun baard niet afscheren; ze zullen in hun vlees geen inkerving kerven.  

King James Bible . [5] They shall not make baldness upon their head, neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh.
Luther-Bibel . 5Sie sollen auch keine Glatze scheren auf ihrem Haupt noch ihren Bart stutzen und an ihrem Leibe kein Mal einschneiden.

Tekstuitleg van Lv 21,5 .

Lv 21,6 - Lv 21,6 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 Zij zullen hun God heilig zijn, en den Naam huns Gods zullen zij niet ontheiligen; want zij offeren de vuurofferen des HEEREN, de spijze huns Gods; daarom zullen zij heilig zijn. 6 sancti erunt Deo suo et non polluent nomen eius incensum enim Domini et panes Dei sui offerunt et ideo sancti erunt   6 Zij zullen hun God heilig zijn, en den Naam huns Gods zullen zij niet ontheiligen; want zij offeren de vuurofferen des HEEREN, de spijze huns Gods; daarom zullen zij heilig zijn. [6] Zij moeten heilig zijn voor hun God en mogen zijn naam niet ontwijden. Zij dragen de offers van de heer op, de spijs van hun God; zij zijn heilig. [6] Ze zijn voor hun God geheiligd en mogen de naam van hun God niet ontwijden. Zij bieden de HEER de offergaven aan, het voedsel van hun God, en daarom mogen ze zich niet ontwijden. 21:6 Heilig voor hun God zullen ze wezen, en niet ontwijden de naam van hun God; want zíj zijn het die nabijbrengen de vuuroffers voor de Ene, het brood van hun God,- één en al heiliging zullen ze wezen!  

King James Bible . [6] They shall be holy unto their God, and not profane the name of their God: for the offerings of the LORD made by fire, and the bread of their God, they do offer: therefore they shall be holy.
Luther-Bibel . 6Sie sollen ihrem Gott heilig sein und nicht entheiligen den Namen ihres Gottes, denn sie opfern die Feueropfer des HERRN, die Speise ihres Gottes; darum sollen sie heilig sein.

Tekstuitleg van Lv 21,6 .

Lv 21,6.12. לֶחֶמ = lèchèm (brood) . qatl-vorm (לַחמ) ; de 2de medeklinker , een gutturaal , ח = chet heeft normalerwijze een patach ַ (Joüon 88Cc) . Het is moeilijk om zeggen waarom de 2 woorden לֶחֶמ = lèchèm (brood) en רֶחֶמ = rèchèm (schoot, moederschoot) een segol ֶ hebben (Joüon 96Ai) . Taalgebruik in Tenakh : lèchèm (brood) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 . Totaal : 33 (3 X 11) of 78 ( 2 X 39 OF 6 X 13) . Structuur : 3 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (227) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (69) . Lv (13) : (1) Lv 3,11 . (2) Lv 3,16 . (3) Lv 7,13 . (4) Lv 8,26 . (5) Lv 21,6 . (6) Lv 21,8 . (7) Lv 21,17 . (8) Lv 21,21 . (9) Lv 21,22 . (10) Lv 22,25 . (11) Lv 23,17 . (12) Lv 23,20 . (13) Lv 26,26 . In het Arabisch heeft lachm een andere betekenis . Zie لَحْم = lachm (vlees) . Taalgebruik in de Qoran : lachm (vlees) .

Lv 21,6.12. 13. ´èlohe(j)hèm (hun God) < stat. constr. mann. mv. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het zelfst. naamw. ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . Tenakh (66) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (19) . Latere Profeten (12) . 12 Kleine Profeten (13) . Geschriften (11) . Lv (2) : (1) Lv 21,6 . (2) Lv 26,44 .
Gr. theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Taalgebruik in de LXX : theos (God) . Een vorm van theos (God) in de LXX (3984) , in het NT (1314) .
L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . D. Gott . E. God . Arabisch : ´allah (Allah) .

Lv 21,6.12. 12. - 13. lèchèm ´èlohe(j)hèm (brood voor hun God) . Tenakh (1) : Lv 21,6 .

Lv 21,7 - Lv 21,7 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 Zij zullen geen vrouw nemen, die een hoer of ontheiligde is, noch een vrouw nemen, die van haar man verstoten is; want hij is zijn God heilig. 7 scortum et vile prostibulum non ducet uxorem nec eam quae repudiata est a marito quia consecratus est Deo suo   7 Zij zullen geen vrouw nemen, die een hoer of ontheiligde is, noch een vrouw nemen, die van haar man verstoten is; want hij is zijn God heilig. [7] Zij mogen niet huwen met een publieke vrouw, met een vrouw die onteerd is, of met een vrouw die door haar man verstoten is. Want de priester is heilig voor zijn God. [7] Een priester mag niet trouwen met een door hoererij ontwijde vrouw of een vrouw die door haar man verstoten is, want hij is voor zijn God geheiligd. 21:7 Een vrouw die hoer is of ontwijde zullen ze niet nemen; ook een vrouw die door haar man is weggejaagd zullen ze niet nemen; want heilig is hij voor zijn God.  

King James Bible . [7] They shall not take a wife that is a whore, or profane; neither shall they take a woman put away from her husband: for he is holy unto his God.
Luther-Bibel . 7Sie sollen keine Hure zur Frau nehmen noch eine, die nicht mehr Jungfrau ist oder die von ihrem Mann verstoßen ist; denn sie sind heilig ihrem Gott.

Tekstuitleg van Lv 21,7 .

Lv 21,8 - Lv 21,8 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 Daarom zult gij hem heiligen, omdat hij de spijze uws Gods offert; hij zal u heilig zijn, want Ik ben heilig; Ik ben de HEERE, die u heilige! 8 et panes propositionis offert sit ergo sanctus quia et ego sanctus sum Dominus qui sanctifico vos   8 Daarom zult gij hem heiligen, omdat hij de spijze uws Gods offert; hij zal u heilig zijn, want Ik ben heilig; Ik ben de HEERE, die u heilige! [8] U moet hem dan ook als heilig beschouwen, want hij draagt de spijs van uw God op. Hij moet heilig voor u zijn, want Ik, de heer, die u heiligt, ben heilig. [8] Respecteer zijn heilige status, want hij biedt jullie God voedsel aan. Hij moet als heilig beschouwd worden, want ik, de HEER, ben heilig en ik heilig jullie. 21:8 Heilig zul je hem houden, want het brood van je God brengt hij nabij; heilig zal hij voor jou wezen, want heilig ben ik, de Ene, die u heiligt!  

King James Bible . [8] Thou shalt sanctify him therefore; for he offereth the bread of thy God: he shall be holy unto thee: for I the LORD, which sanctify you, am holy.
Luther-Bibel . 8Darum sollst du den Priester heilig halten, denn er opfert die Speise deines Gottes. Er soll dir heilig sein; denn ich bin heilig, der HERR, der euch heiligt.

Tekstuitleg van Lv 21,8 .

4. לֶחֶמ = lèchèm (brood) . qatl-vorm (לַחמ) ; de 2de medeklinker , een gutturaal , ח = chet heeft normalerwijze een patach ַ (Joüon 88Cc) . Het is moeilijk om zeggen waarom de 2 woorden לֶחֶמ = lèchèm (brood) en רֶחֶמ = rèchèm (schoot, moederschoot) een segol ֶ hebben (Joüon 96Ai) . Taalgebruik in Tenakh : lèchèm (brood) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 . Totaal : 33 (3 X 11) of 78 ( 2 X 39 OF 6 X 13) . Structuur : 3 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (227) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (69) . Lv (13) : (1) Lv 3,11 . (2) Lv 3,16 . (3) Lv 7,13 . (4) Lv 8,26 . (5) Lv 21,6 . (6) Lv 21,8 . (7) Lv 21,17 . (8) Lv 21,21 . (9) Lv 21,22 . (10) Lv 22,25 . (11) Lv 23,17 . (12) Lv 23,20 . (13) Lv 26,26 . In het Arabisch heeft lachm een andere betekenis . Zie لَحْم = lachm (vlees) . Taalgebruik in de Qoran : lachm (vlees) .

Lv 21,9 - Lv 21,9 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden. 9 sacerdotis filia si deprehensa fuerit in stupro et violaverit nomen patris sui flammis exuretur   9 Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden. [9] De dochter van een priester, die zich door ontucht onteert, onteert haar vader; zij moet worden verbrand. [9] Als de dochter van een priester zich door hoererij ontwijdt, ontwijdt ze haar vader en moet ze worden verbrand. 21:9 De dochter van een man die priester is,- stel zij ontwijdt zich door hoererij: haar váder is het die zij ontwijdt,- in het vuur zal zij worden verbrand! ••  

King James Bible . [9] And the daughter of any priest, if she profane herself by playing the whore, she profaneth her father: she shall be burnt with fire.
Luther-Bibel . 9Wenn eines Priesters Tochter sich durch Hurerei entheiligt, so soll man sie mit Feuer verbrennen; denn sie hat ihren Vater entheiligt.

Tekstuitleg van Lv 21,9 .

Lv 21,10 - Lv 21,10 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 Καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, τοῦ ἐπικεχυμένου ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐλαίου τοῦ χριστοῦ καὶ τετελειωμένου ἐνδύσασθαι τὰ ἱμάτια, τὴν κεφαλὴν οὐκ ἀποκιδαρώσει καὶ τὰ ἱμάτια οὐ διαρρήξει, 10 pontifex id est sacerdos maximus inter fratres suos super cuius caput fusum est unctionis oleum et cuius manus in sacerdotio consecratae sunt vestitusque est sanctis vestibus caput suum non discoperiet vestimenta non scindet   10 En hij, die de hogepriester onder zijn broederen is, op wiens hoofd de zalfolie gegoten is, en wiens hand men gevuld heeft, om die klederen aan te trekken, zal zijn hoofd niet ontbloten, noch zijn klederen scheuren. [10] De priester, die de hoogste is onder de zijnen, op wiens hoofd de zalvingsolie is uitgegoten en die gewijd is om de gewaden te dragen, mag zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren. [10] De priester die aan het hoofd van zijn verwanten staat, over wiens hoofd de zalfolie werd uitgegoten en die werd aangesteld om de heilige kleding te dragen, mag zijn haar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren. 21:10 De priester die de grootste is onder zijn broeders, op wiens hoofd zalvingsolie is uitgegoten en aan wie de handvulling is gegeven om de gewaden aan te trekken: zijn hoofdhaar zal hij nooit teugelloos laten en zijn gewaden zal hij niet inscheuren.  

King James Bible . [10] And he that is the high priest among his brethren, upon whose head the anointing oil was poured, and that is consecrated to put on the garments, shall not uncover his head, nor rend his clothes;
Luther-Bibel . 10Wer Hoherpriester ist unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen und dessen Hand gefüllt ist und der angezogen ist mit den heiligen Kleidern, der soll sein Haupthaar nicht wirr hängen lassen und seine Kleider nicht zerreißen

Tekstuitleg van Lv 21,10 .

Lv 21,11 - Lv 21,11 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 καὶ ἐπὶ πάσῃ ψυχῇ τετελευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύσεται, ἐπὶ πατρὶ αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ μητρὶ αὐτοῦ οὐ μιανθήσεται. 11 et ad omnem mortuum non ingredietur omnino super patre quoque suo et matre non contaminabitur   11 Hij zal ook bij geen dode lichamen komen; zelfs over zijn vader en over zijn moeder zal hij zich niet verontreinigen. [11] Hij mag niet bij een lijk komen en zich daardoor verontreinigen, zelfs niet als het zijn vader of moeder is. [11] Hij mag nooit in de nabijheid van een lijk komen, zelfs omwille van zijn vader of moeder mag hij zich niet verontreinigen. 21:11 Bij geen enkele gestorven ziel zal hij komen: zelfs aan zijn vader en zijn moeder zal hij geen smet over zich halen.  

King James Bible . [11] Neither shall he go in to any dead body, nor defile himself for his father, or for his mother;
Luther-Bibel . 11und soll zu keinem Toten kommen und soll sich weder an Vater noch an Mutter unrein machen.

Tekstuitleg van Lv 21,11 .

Lv 21,12 - Lv 21,12 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 καὶ ἐκ τῶν ἁγίων οὐκ ἐξελεύσεται καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ ἡγιασμένον τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, ὅτι τὸ ἅγιον ἔλαιον τὸ χριστὸν τοῦ Θεοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ· ἐγὼ Κύριος. 12 nec egredietur de sanctis ne polluat sanctuarium Domini quia oleum sanctae unctionis Dei sui super eum est ego Dominus   12 En uit het heiligdom zal hij niet uitgaan, dat hij het heiligdom zijns Gods niet ontheilige, want de kroon der zalfolie zijns Gods is op hem; Ik ben de HEERE! [12] Hij mag zich niet verwijderen uit het heiligdom van zijn God en het niet ontwijden, want hij is door de zalving met olie aan zijn God gewijd. Ik ben de heer. [12] Hij mag het heiligdom niet verlaten, anders zou hij het heiligdom van zijn God ontwijden, hij is immers met de zalfolie van zijn God gewijd. Ik ben de HEER. 21:12 Uit het heiligdom zal hij niet weggaan, en nooit zal hij ontwijden het heiligdom van zijn God; want een wij-kroon van zalvingsolie van zijn God rust op hem,- van mij, de Ene!  

King James Bible . [12] Neither shall he go out of the sanctuary, nor profane the sanctuary of his God; for the crown of the anointing oil of his God is upon him: I am the LORD.
Luther-Bibel . 12Aus dem Heiligtum soll er nicht gehen, dass er nicht entheilige das Heiligtum seines Gottes; denn die Weihe des Salböls seines Gottes ist auf ihm. Ich bin der HERR.

Tekstuitleg van Lv 21,12 .

Lv 21,13 - Lv 21,13 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 οὗτος γυναῖκα παρθένον ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ λήψεται· 13 virginem ducet uxorem   13 Hij zal ook een vrouw in haar maagdom nemen. [13] De vrouw die hij huwt moet maagd zijn. [13] De gezalfde priester moet trouwen met een vrouw die nog maagd is. 21:13 Híj zal een vrouw die nog maagd is nemen.  

King James Bible . [13] And he shall take a wife in her virginity.
Luther-Bibel . 13Eine Jungfrau soll er zur Frau nehmen,

Tekstuitleg van Lv 21,13 .

Lv 21,14 - Lv 21,14 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 χήραν δὲ καὶ ἐκβεβλημένην καὶ βεβηλωμένην καὶ πόρνην, ταύτας οὐ λήψεται, ἀλλ᾿ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ λήψεται γυναῖκα. 14 viduam et repudiatam et sordidam atque meretricem non accipiet sed puellam de populo suo   14 Een weduwe, of verstotene, of ontheiligde hoer, dezulke zal hij niet nemen; maar een maagd uit zijn volken zal hij tot een vrouw nemen. [14] Hij mag geen weduwe huwen, geen verstoten vrouw, geen onteerde vrouw en geen publieke vrouw; hij mag alleen trouwen met een maagd uit zijn volk. [14] Hij mag niet trouwen met een weduwe of een verstoten of door hoererij ontwijde vrouw. Hij moet een maagd uit de priesterfamilie trouwen, 21:14 Een weduwe, een verjaagde, een ontwijde, een hoer,- die alle zal hij niet nemen; als hij maar een maagd uit de mensen van zijn gemeenschap als vrouw neemt!  

King James Bible . [14] A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take: but he shall take a virgin of his own people to wife.
Luther-Bibel . 14keine Witwe oder Verstoßene oder Entehrte oder Hure, sondern eine Jungfrau seines Volks soll er zur Frau nehmen,

Tekstuitleg van Lv 21,14 .

Lv 21,15 - Lv 21,15 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ· ἐγὼ Κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτόν. 15 ne commisceat stirpem generis sui vulgo gentis suae quia ego Dominus qui sanctifico eum   15 En hij zal zijn zaad onder zijn volken niet ontheiligen; want Ik ben de HEERE, die hem heilige! [15] Dan ontwijdt hij zijn nakomelingen niet. Ik ben de heer, die hem heiligt.' [15] anders zou hij zijn nageslacht ontwijden. Ik ben de HEER, ik heilig hem."' 21:15 Dan ontwijdt hij zijn zaad niet onder zijn medemensen; want ik, de Ene, ben het die hem heiligt. •  

King James Bible . [15] Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him.
Luther-Bibel . 15damit er seine Nachkommen nicht entheilige unter seinem Volk; denn ich bin der HERR, der ihn heiligt.

Tekstuitleg van Lv 21,15 .

Lv 21,16 - Lv 21,16 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 16 locutusque est Dominus ad Mosen dicens   16 Wijders sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: [16] De heer sprak tot Mozes: [16] De HEER zei tegen Mozes: 21:16 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:  

King James Bible . [16] And the LORD spake unto Moses, saying,
Luther-Bibel . 16Und der HERR redete mit Mose und sprach:

Tekstuitleg van Lv 21,16 .

Lv 21,17 - Lv 21,17 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17 εἶπον ᾿Ααρών· ἄνθρωπος ἐκ τοῦ γένους σου εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, τινὶ ἐὰν ᾖ ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται προσφέρειν τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ. 17 loquere ad Aaron homo de semine tuo per familias qui habuerit maculam non offeret panes Deo suo   17 Spreek tot Aäron, zeggende: Niemand uit uw zaad, naar hun geslachten, in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, om de spijze zijns Gods te offeren. [17] 'Zeg* tegen Aäron: Als iemand van uw nakomelingen een gebrek heeft, dan mag hij niet optreden om de spijs van zijn God op te dragen. Dat geldt door al uw generaties heen. [17] 'Zeg tegen Aäron: "Als een van je nakomelingen een gebrek heeft, mag hij niet aantreden om voedsel aan te bieden aan zijn God. Dat geldt voor alle komende generaties. 21:17 spreek tot Aäron en zeg: een man uit jouw zaad -in al hun generaties- aan wie een gebrek zal wezen, zal niet naderen om het brood van zijn God te doen naderen.  

King James Bible . [17] Speak unto Aaron, saying, Whosoever he be of thy seed in their generations that hath any blemish, let him not approach to offer the bread of his God.
Luther-Bibel . 17Sage zu Aaron: Wenn einer deiner Nachkommen in künftigen Geschlechtern einen Fehler hat, der soll nicht herzutreten, um die Speise seines Gottes zu opfern.

Tekstuitleg van Lv 21,17 .

15. לֶחֶמ = lèchèm (brood) . qatl-vorm (לַחמ) ; de 2de medeklinker , een gutturaal , ח = chet heeft normalerwijze een patach ַ (Joüon 88Cc) . Het is moeilijk om zeggen waarom de 2 woorden לֶחֶמ = lèchèm (brood) en רֶחֶמ = rèchèm (schoot, moederschoot) een segol ֶ hebben (Joüon 96Ai) . Taalgebruik in Tenakh : lèchèm (brood) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 . Totaal : 33 (3 X 11) of 78 ( 2 X 39 OF 6 X 13) . Structuur : 3 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (227) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (69) . Lv (13) : (1) Lv 3,11 . (2) Lv 3,16 . (3) Lv 7,13 . (4) Lv 8,26 . (5) Lv 21,6 . (6) Lv 21,8 . (7) Lv 21,17 . (8) Lv 21,21 . (9) Lv 21,22 . (10) Lv 22,25 . (11) Lv 23,17 . (12) Lv 23,20 . (13) Lv 26,26 . In het Arabisch heeft lachm een andere betekenis . Zie لَحْم = lachm (vlees) . Taalgebruik in de Qoran : lachm (vlees) .

Lv 21,18 - Lv 21,18 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18 πᾶς ἄνθρωπος, ᾧ ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται, ἄνθρωπος τυφλὸς ἢ χωλὸς ἢ κολοβόριν ἢ ὠτότμητος 18 nec accedet ad ministerium eius si caecus fuerit si claudus si vel parvo vel grandi et torto naso   18 Want geen man, in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, hij zij een blind man, of kreupel, of te kort, of te lang in leden; [18] Iemand met een gebrek mag niet als priester optreden: een blinde niet, een kreupele niet, evenmin iemand met een geschonden of misvormde neus [18] Niemand met enigerlei gebrek mag als priester aantreden: niemand die blind is of verlamd, niemand met een misvormd gelaat of abnormaal ontwikkelde ledematen, 21:18 Ja, geen enkele man met een gebrek zal naderen: een man die blind is of lam, verminkt of vergroeid,  

King James Bible . [18] For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach: a blind man, or a lame, or he that hath a flat nose, or any thing superfluous,
Luther-Bibel . 18Denn keiner, an dem ein Fehler ist, soll herzutreten, er sei blind, lahm, mit einem entstellten Gesicht, mit irgendeiner Missbildung

Tekstuitleg van Lv 21,18 .

Lv 21,19 - Lv 21,19 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19 ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ᾖ ἐν αὐτῷ σύντριμμα χειρός, ἢ σύντριμμα ποδὸς 19 si fracto pede si manu   19 Of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn; [19] of iemand die zijn been of arm heeft gebroken; [19] niemand wiens ledematen na een botbreuk vergroeid zijn, 21:19 of een man aan wie een breuk is in de voet of een breuk in de hand,-  

King James Bible . [19] Or a man that is brokenfooted, or brokenhanded,
Luther-Bibel . 19oder wer einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat

Tekstuitleg van Lv 21,19 .

Lv 21,20 - Lv 21,20 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20 ἢ κυρτὸς ἢ ἔφηλος ἢ πτίλλος τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ᾖ ἐν αὐτῷ ψώρα ἀγρία, ἢ λειχὴν ἢ μονόρχις, 20 si gibbus si lippus si albuginem habens in oculo si iugem scabiem si inpetiginem in corpore vel hirniosus   20 Of die bultachtig, of dwergachtig zal zijn, of een vel op zijn oog zal hebben, of droge schurftheid, of etterige schurftheid, of die gebroken zal zijn aan zijn gemacht. [20] ook iemand met een bochel niet, een dwerg niet, evenmin iemand met een vlek op het oog, met een of andere huidziekte of iemand die gecastreerd is. [20] niemand met een gebochelde of dwergachtige gestalte, niemand met staar, niemand met zweren of uitslag, niemand met verpletterde zaadballen. 21:20 geen bultenaar, dwerg of druipoog; niemand met schurft, uitslag of vermalen ballen,-  

King James Bible . [20] Or crookbackt, or a dwarf, or that hath a blemish in his eye, or be scurvy, or scabbed, or hath his stones broken;
Luther-Bibel . 20oder bucklig oder verkümmert ist oder wer einen weißen Fleck im Auge hat oder Krätze oder Flechten oder beschädigte Hoden hat.

Tekstuitleg van Lv 21,20 .

Lv 21,21 - Lv 21,21 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21 πᾶς ᾧ ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος ἐκ τοῦ σπέρματος ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως, οὐκ ἐγγιεῖ τοῦ προσενεγκεῖν τὰς θυσίας τῷ Θεῷ σου, ὅτι μῶμος ἐν αὐτῷ· τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ οὐ προσελεύσεται προσενεγκεῖν. 21 omnis qui habuerit maculam de semine Aaron sacerdotis non accedet offerre hostias Domino nec panes Deo suo   21 Geen man, uit het zaad van Aäron, den priester, in wien een gebrek is, zal toetreden om de vuurofferen des HEEREN te offeren; een gebrek is in hem, hij zal niet toetreden, om de spijs zijns Gods te offeren. [21] Iemand van de nakomelingen van de priester Aäron, die een van die gebreken heeft, mag niet optreden om de offergaven van de heer op te dragen. Vanwege zijn gebrek mag hij niet optreden om de spijs van zijn God te offeren. [21] Geen enkele nakomeling van de priester Aäron die een gebrek heeft, mag aantreden om de offergaven aan de HEER aan te bieden. Omdat hij een gebrek heeft mag hij niet aantreden om voedsel aan zijn God aan te bieden. 21:21 alle man uit het zaad van Aäron de priester aan wie een gebrek is, zal niet aantreden om te doen naderen de vuuroffers van de Ene; met een gebrek treedt hij niet aan om te doen naderen het brood van zijn God.  

King James Bible . [21] No man that hath a blemish of the seed of Aaron the priest shall come nigh to offer the offerings of the LORD made by fire: he hath a blemish; he shall not come nigh to offer the bread of his God.
Luther-Bibel . 21Wer nun unter Aarons, des Priesters, Nachkommen einen Fehler an sich hat, der soll nicht herzutreten, zu opfern die Feueropfer des HERRN; denn er hat einen Fehler. Darum soll er sich nicht nahen, um die Speise seines Gottes zu opfern.

Tekstuitleg van Lv 21,21 .

9. לֶחֶמ = lèchèm (brood) . qatl-vorm (לַחמ) ; de 2de medeklinker , een gutturaal , ח = chet heeft normalerwijze een patach ַ (Joüon 88Cc) . Het is moeilijk om zeggen waarom de 2 woorden לֶחֶמ = lèchèm (brood) en רֶחֶמ = rèchèm (schoot, moederschoot) een segol ֶ hebben (Joüon 96Ai) . Taalgebruik in Tenakh : lèchèm (brood) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 . Totaal : 33 (3 X 11) of 78 ( 2 X 39 OF 6 X 13) . Structuur : 3 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (227) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (69) . Lv (13) : (1) Lv 3,11 . (2) Lv 3,16 . (3) Lv 7,13 . (4) Lv 8,26 . (5) Lv 21,6 . (6) Lv 21,8 . (7) Lv 21,17 . (8) Lv 21,21 . (9) Lv 21,22 . (10) Lv 22,25 . (11) Lv 23,17 . (12) Lv 23,20 . (13) Lv 26,26 . In het Arabisch heeft lachm een andere betekenis . Zie لَحْم = lachm (vlees) . Taalgebruik in de Qoran : lachm (vlees) .

Lv 21,22 - Lv 21,22 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22 τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων φάγεται· 22 vescetur tamen panibus qui offeruntur in sanctuario   22 De spijs zijns Gods, van de allerheiligste dingen, en van de heilige dingen, zal hij mogen eten; [22] Hij mag wel de spijs van zijn God eten, het heilige zowel als het hoogheilige, [22] Hij mag wel eten van het voedsel van zijn God, zowel van de heilige als van de allerheiligste offergaven. 21:22 Het brood van zijn God: van de allerheiligste spijzen én van de gewone heilige, mag hij éten.  

King James Bible . [22] He shall eat the bread of his God, both of the most holy, and of the holy.
Luther-Bibel . 22Doch essen darf er die Speise seines Gottes, vom Heiligen und vom Hochheiligen.

Tekstuitleg van Lv 21,22 .

1. לֶחֶמ = lèchèm (brood) . qatl-vorm (לַחמ) ; de 2de medeklinker , een gutturaal , ח = chet heeft normalerwijze een patach ַ (Joüon 88Cc) . Het is moeilijk om zeggen waarom de 2 woorden לֶחֶמ = lèchèm (brood) en רֶחֶמ = rèchèm (schoot, moederschoot) een segol ֶ hebben (Joüon 96Ai) . Taalgebruik in Tenakh : lèchèm (brood) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 . Totaal : 33 (3 X 11) of 78 ( 2 X 39 OF 6 X 13) . Structuur : 3 - 8 - 4 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (227) . Pentateuch (51) . Eerdere Profeten (81) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (69) . Lv (13) : (1) Lv 3,11 . (2) Lv 3,16 . (3) Lv 7,13 . (4) Lv 8,26 . (5) Lv 21,6 . (6) Lv 21,8 . (7) Lv 21,17 . (8) Lv 21,21 . (9) Lv 21,22 . (10) Lv 22,25 . (11) Lv 23,17 . (12) Lv 23,20 . (13) Lv 26,26 . In het Arabisch heeft lachm een andere betekenis . Zie لَحْم = lachm (vlees) . Taalgebruik in de Qoran : lachm (vlees) .

Lv 21,23 - Lv 21,23 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23 πλὴν πρὸς τὸ καταπέτασμα οὐ προσελεύσεται καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐκ ἐγγιεῖ, ὅτι μῶμον ἔχει· καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτούς. 23 ita dumtaxat ut intra velum non ingrediatur nec accedat ad altare quia maculam habet et contaminare non debet sanctuarium meum ego Dominus qui sanctifico eos   23 Doch tot den voorhang zal hij niet komen, en tot het altaar niet toetreden, omdat een gebrek in hem is; opdat hij Mijn heiligdommen niet ontheilige; want Ik ben de HEERE, die hen heilige! [23] maar vanwege zijn gebrek mag hij niet achter het voorhangsel komen en het altaar niet naderen. Hij mag mijn heiligdom niet ontwijden, want Ik ben de heer, die hen heiligt.' [23] Maar omdat hij een gebrek heeft, mag hij de ruimte waar het voorhangsel hangt niet betreden en niet bij het altaar dienst doen, anders zou hij mijn heilige plaatsen ontwijden; ik ben de HEER, ik heilig ze."' 21:23 Maar tot het voorhangsel zal hij niet komen, en tot het altaar zal hij niet treden, want hij heeft een gebrek; hij zal mijn heiligdommen niet ontwijden, want ik, de Ene, ben het die ze heiligt!  

King James Bible . [23] Only he shall not go in unto the vail, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish; that he profane not my sanctuaries: for I the LORD do sanctify them.
Luther-Bibel . 23Aber zum Vorhang soll er nicht kommen noch zum Altar nahen, weil ein Fehler an ihm ist, damit er nicht entheilige mein Heiligtum; denn ich bin der HERR, der sie heiligt.

Tekstuitleg van Lv 21,23 .

Lv 21,24 - Lv 21,24 : Voorschriften voor de priesters - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lv (Leviticus) -- Lv 21 -- Lv 22 -- Lv 21,1-22,16 -- Lv 21,1 - Lv 21,2 - Lv 21,3 - Lv 21,4 - Lv 21,5 - Lv 21,6 - Lv 21,7 - Lv 21,8 - Lv 21,9 - Lv 21,10 - Lv 21,11 - Lv 21,12 - Lv 21,13 - Lv 21,14 - Lv 21,15 - Lv 21,16 - Lv 21,17 - Lv 21,18 - Lv 21,19 - Lv 21,20 - Lv 21,21 - Lv 21,22 - Lv 21,23 - Lv 21,24 -- Lv 22,1 - Lv 22,2 - Lv 22,3 - Lv 22,4 - Lv 22,5 - Lv 22,6 - Lv 22,7 - Lv 22,8 - Lv 22,9 - Lv 22,10 - Lv 22,11 - Lv 22,12 - Lv 22,13 - Lv 22,14 - Lv 22,15 - Lv 22,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24 καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς ᾿Ισραήλ. 24 locutus est ergo Moses ad Aaron et filios eius et ad omnem Israhel cuncta quae sibi fuerant imperata   24 En Mozes sprak zulks tot Aäron en tot zijn zonen, en tot al de kinderen Israëls. [24] Mozes bracht dit over aan Aäron en zijn zonen en aan alle Israëlieten.  [24] Mozes zei dit alles tegen Aäron en zijn zonen en tegen alle Israëlieten. 21:24 Zo spreekt Mozes tot Aäron en tot zijn zonen,- en tot het geheel van de zonen Israëls.  

King James Bible . [24] And Moses told it unto Aaron, and to his sons, and unto all the children of Israel.
Luther-Bibel . 24Mose aber sagte dies zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Israeliten.

Tekstuitleg van Lv 21,24 .


SEPTUAGINTA

ΚΑΙ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· εἶπον τοῖς ἱερεῦσι τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ἐν ταῖς ψυχαῖς οὐ μιανθήσονται ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν, 2 ἀλλ᾿ ἢ ἐν τῷ οἰκείῳ τῷ ἔγγιστα αὐτῶν, ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ καὶ υἱοῖς καὶ θυγατράσιν, ἐπ᾿ ἀδελφῷ 3 καὶ ἐπ᾿ ἀδελφῇ παρθένῳ τῇ ἐγγιζούσῃ αὐτῷ, τῇ μὴ ἐκδεδομένῃ ἀνδρί, ἐπὶ τούτοις μιανθήσεται. 4 οὐ μιανθήσεται ἐξάπινα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ εἰς βεβήλωσιν αὐτοῦ. 5 καὶ φαλάκρωμα οὐ ξυρηθήσεσθε τὴν κεφαλὴν ἐπὶ νεκρῷ καὶ τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος οὐ ξυρήσονται καὶ ἐπὶ τὰς σάρκας αὐτῶν οὐ κατατεμοῦσιν ἐντομίδας. 6 ἅγιοι ἔσονται τῷ Θεῷ αὐτῶν καὶ οὐ βεβηλώσουσι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν· τὰς γὰρ θυσίας Κυρίου δῶρα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν αὐτοὶ προσφέρουσι καὶ ἔσονται ἅγιοι. 7 γυναῖκα πόρνην καὶ βεβηλωμένην οὐ λήψονται καὶ γυναῖκα ἐκβεβλημένην ἀπὸ ἀνδρὸς αὐτῆς, ὅτι ἅγιός ἐστι Κυρίῳ τῷ Θεῷ αὐτοῦ. 8 καὶ ἁγιάσεις αὐτόν. τὰ δῶρα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν οὗτος προσφέρει· ἅγιος ἔσται, ὅτι ἅγιος ἐγὼ Κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτούς. 9 καὶ θυγάτηρ ἀνθρώπου ἱερέως ἐὰν βεβηλωθῇ τοῦ ἐκπορνεῦσαι, τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτῆς αὐτὴ βεβηλοῖ, ἐπὶ πυρὸς κατακαυθήσεται. 10 Καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, τοῦ ἐπικεχυμένου ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐλαίου τοῦ χριστοῦ καὶ τετελειωμένου ἐνδύσασθαι τὰ ἱμάτια, τὴν κεφαλὴν οὐκ ἀποκιδαρώσει καὶ τὰ ἱμάτια οὐ διαρρήξει, 11 καὶ ἐπὶ πάσῃ ψυχῇ τετελευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύσεται, ἐπὶ πατρὶ αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ μητρὶ αὐτοῦ οὐ μιανθήσεται. 12 καὶ ἐκ τῶν ἁγίων οὐκ ἐξελεύσεται καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ ἡγιασμένον τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, ὅτι τὸ ἅγιον ἔλαιον τὸ χριστὸν τοῦ Θεοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ· ἐγὼ Κύριος. 13 οὗτος γυναῖκα παρθένον ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ λήψεται· 14 χήραν δὲ καὶ ἐκβεβλημένην καὶ βεβηλωμένην καὶ πόρνην, ταύτας οὐ λήψεται, ἀλλ᾿ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ λήψεται γυναῖκα. 15 καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ· ἐγὼ Κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτόν. 16 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 17 εἶπον ᾿Ααρών· ἄνθρωπος ἐκ τοῦ γένους σου εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, τινὶ ἐὰν ᾖ ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται προσφέρειν τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ. 18 πᾶς ἄνθρωπος, ᾧ ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται, ἄνθρωπος τυφλὸς ἢ χωλὸς ἢ κολοβόριν ἢ ὠτότμητος 19 ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ᾖ ἐν αὐτῷ σύντριμμα χειρός, ἢ σύντριμμα ποδὸς 20 ἢ κυρτὸς ἢ ἔφηλος ἢ πτίλλος τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ᾖ ἐν αὐτῷ ψώρα ἀγρία, ἢ λειχὴν ἢ μονόρχις, 21 πᾶς ᾧ ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος ἐκ τοῦ σπέρματος ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως, οὐκ ἐγγιεῖ τοῦ προσενεγκεῖν τὰς θυσίας τῷ Θεῷ σου, ὅτι μῶμος ἐν αὐτῷ· τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ οὐ προσελεύσεται προσενεγκεῖν. 22 τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων φάγεται· 23 πλὴν πρὸς τὸ καταπέτασμα οὐ προσελεύσεται καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐκ ἐγγιεῖ, ὅτι μῶμον ἔχει· καὶ οὐ βεβηλώσει τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτούς. 24 καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς ᾿Ισραήλ.


VULGATA

21. 1 dixit quoque Dominus ad Mosen loquere ad sacerdotes filios Aaron et dices eis ne contaminetur sacerdos in mortibus civium suorum 2 nisi tantum in consanguineis ac propinquis id est super matre et patre et filio ac filia fratre quoque 3 et sorore virgine quae non est nupta viro 4 sed nec in principe populi sui contaminabitur 5 non radent caput nec barbam neque in carnibus suis facient incisuras 6 sancti erunt Deo suo et non polluent nomen eius incensum enim Domini et panes Dei sui offerunt et ideo sancti erunt 7 scortum et vile prostibulum non ducet uxorem nec eam quae repudiata est a marito quia consecratus est Deo suo 8 et panes propositionis offert sit ergo sanctus quia et ego sanctus sum Dominus qui sanctifico vos 9 sacerdotis filia si deprehensa fuerit in stupro et violaverit nomen patris sui flammis exuretur 10 pontifex id est sacerdos maximus inter fratres suos super cuius caput fusum est unctionis oleum et cuius manus in sacerdotio consecratae sunt vestitusque est sanctis vestibus caput suum non discoperiet vestimenta non scindet 11 et ad omnem mortuum non ingredietur omnino super patre quoque suo et matre non contaminabitur 12 nec egredietur de sanctis ne polluat sanctuarium Domini quia oleum sanctae unctionis Dei sui super eum est ego Dominus 13 virginem ducet uxorem 14 viduam et repudiatam et sordidam atque meretricem non accipiet sed puellam de populo suo 15 ne commisceat stirpem generis sui vulgo gentis suae quia ego Dominus qui sanctifico eum 16 locutusque est Dominus ad Mosen dicens 17 loquere ad Aaron homo de semine tuo per familias qui habuerit maculam non offeret panes Deo suo 18 nec accedet ad ministerium eius si caecus fuerit si claudus si vel parvo vel grandi et torto naso 19 si fracto pede si manu 20 si gibbus si lippus si albuginem habens in oculo si iugem scabiem si inpetiginem in corpore vel hirniosus 21 omnis qui habuerit maculam de semine Aaron sacerdotis non accedet offerre hostias Domino nec panes Deo suo 22 vescetur tamen panibus qui offeruntur in sanctuario 23 ita dumtaxat ut intra velum non ingrediatur nec accedat ad altare quia maculam habet et contaminare non debet sanctuarium meum ego Dominus qui sanctifico eos 24 locutus est ergo Moses ad Aaron et filios eius et ad omnem Israhel cuncta quae sibi fuerant imperata