BIJBELBOEK MICHA 1 , Mi 1 - Mi 1,2-3,12 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Micha : - Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 - Mi 4 - Mi 5 - Mi 6 - Mi 7
Bijbeluitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -

Overzicht van Tenach :Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -


Mi 1,1 - Mi 1,1 -- Mi 1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai egeneto logos kuriou pros michaian ton tou môrasthi en èmerais iôatham kai achaz kai ezekiou basileôn iouda uper ôn eiden peri samareias kai peri ierousalèm  1 verbum Domini quod factum est ad Micham Morasthiten in diebus Ioatham Ahaz Ezechiae regum Iuda quod vidit super Samariam et Hierusalem    1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Micha, den Morastiet, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda; dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem.   [1] Het woord van de heer, dat gericht is tot Micha van Moreset, in de tijd dat Jotam, Achaz en Hizkia regeerden over Juda. Het visioen dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem.   [1] Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Micha uit Moreset, toen Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden; het visioen dat hij zag over Samaria en Jeruzalem. 1 ¶ Het spreken van de ENE dat is geschied aan Micha de Morasjtiet, in de dagen van Juda’s koningen Jotam, Achaz en Jechizkia,– en dat hij heeft geschouwd over Samaria en Jeruzalem.  1. Parole de Yahvé qui fut adressée à Michée de Moréshèt, au temps de Yotam, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda. Ses visions sur Samarie et Jérusalem.  

King James Bible . [1] The word of the LORD that came to Micah the Morasthite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.
Luther-Bibel . 1 1 Dies ist das Wort des HERRN, welches geschah zu Micha aus Moreschet zur Zeit des Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, das er geschaut hat über Samaria und Jerusalem.

Tekstuitleg van Mi 1,1 .

1. - 2. יהוה דְבַר = dëbhar JHWH (woord van JHWH) . De ene opzoeking geeft volgende gegevens . Tenakh (77) . 12 kl. Prof. (15) : (1) Hos 1,1 . (2) Jl 1,1 . (3) Am 8,12 . (4) Jon 1,1 . (5) Mi 1,1 . (6) Sef 1,1 . (7) Sef 2,5 . (8) Hag 1,3 . (9) Hag 2,1 . (10) Hag 2,10 . (11) Zach 4,6 . (12) Zach 7,4 . (13) Zach 7,8 . (14) Zach 8,1 . (15) Zach 8,18 . De andere opzoeking geeft volgende gegevens . Tenakh (111) . 12 kleine Profeten () : (1) Hos 4,1 . (2) Hag 1,1 . (3) Hag 2,20 . (4) Zach 1,1 . (5) Zach 1,7 . (6) Zach 4,8 . (7) Zach 6,9 . (8) Zach 7,1 . (9) Zach 9,1 . (10) Zach 11,11 . (11) Zach 12,1 . (12) Mal 1,1 .

Mi 1,2-3,12 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -

Mi 1,2 - Mi 1,2 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2akousate laoi logous kai prosechetô è gè kai pantes oi en autè kai estai kurios en umin eis marturion kurios ex oikou agiou autou  2 audite populi omnes et adtendat terra et plenitudo eius et sit Dominus Deus vobis in testem Dominus de templo sancto suo     2 Hoort, gij volken altemaal! merk op, gij aarde, mitsgaders derzelver volheid! de Heere HEERE nu zal tot een getuige zijn tegen ulieden, de Heere uit den tempel Zijner heiligheid.   [2] Luister, alle volken! Let op, aarde en al uw bewoners! Laat de Heer god tegen u getuigen, de Heer in zijn heilige tempel.   [2] Luister, volken, allemaal, hoor, aarde en wie haar bewonen, hoe God, de HEER, tegen jullie getuigen zal vanuit zijn heilige tempel.   2 Hoort, alle gemeenschappen, wees opmerkzaam, aarde en wat haar vervult!– en zij mijn Heer, de ENE, bij u getuige, mijn Heer vanuit zijn heilige hal!   2. Écoutez, tous les peuples! Sois attentive, terre, et tout ce qui t'emplit! Yahvé va témoigner contre vous, le Seigneur, au sortir de son palais sacré!  

King James Bible . [2] Hear, all ye people; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the Lord from his holy temple.
Luther-Bibel . 2 Höret, alle Völker! Merk auf, Land und alles, was darinnen ist! Denn Gott der HERR hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel.

Tekstuitleg van Mi 1,2 .

1. act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjime`û (hoort, luistert) OF act. qal perf. 3de pers. mv. sjâme`û (zij luisterden) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Micha : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Mi (7) : (1) Mi 1,2 . (2) Mi 3,1 . (3) Mi 3,9 . (4) Mi 5,14 . (5) Mi 6,1 . (6) Mi 6,2 . (7) Mi 6,9 .

1. - 3. sjime`û `ammîm kullâm (hoort, alle volken) . Tenach (3) : (1) 1 K 22,28 . (2) 2 Kr 18,27 . (3) Mi 1,2 .

13. mehe(j)khal (uit de tempel) < min + he(j)khal (tempel, heiligdom, paleis) . Taalgebruik in Tenakh : he(j)khal (tempel, heiligdom, paleis) . Getalwaarde : he = 5 , kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 (2² X 7) OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 2 - 3 . Tenakh (3) : (1) 2 K 23,4 . (2) Js 66,6 . (3) Mi 1,2 .

Mi 1,3 - Mi 1,3 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 διότι ἰδοὺ Κύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ καταβήσεται καὶ ἐπιβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς 3 quia ecce Dominus egreditur de loco suo et descendet et calcabit super excelsa terrae    3 Want ziet, de HEERE gaat uit van Zijn plaats, en Hij zal nederdalen en treden op de hoogten der aarde.   [3] Daar komt de heer uit zijn verblijf. Hij daalt neer en loopt over de toppen van de aarde.   [3] Zie hoe de HEER zijn verblijf verlaat, afdaalt, en over de hoogten van de aarde schrijdt.   3 Want zie, reeds trekt de ENE weg uit zijn woonplaats; neerdalen zal hij en treden over de offerhoogten der aarde.   3. Car voici Yahvé qui sort de son lieu saint : il descend, il foule les sommets de la terre.  

King James Bible . [3] For, behold, the LORD cometh forth out of his place, and will come down, and tread upon the high places of the earth.
Luther-Bibel . 3 Denn siehe, der HERR wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde,

 כִּי-הִנֵּה יְהוָה, יֹצֵא מִמְּקוֹמוֹ; וְיָרַד וְדָרַךְ, עַל-במותי (בָּמֳתֵי) אָרֶץ.

Tekstuitleg van Mi 1,3 .

2. - 3.


Mi 1,4 - Mi 1,4 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai saleuthèsetai ta orè upokatôthen autou kai ai koilades takèsontai ôs kèros apo prosôpou puros kai ôs udôr kataferomenon en katabasei  4 et consumentur montes subtus eum et valles scindentur sicut cera a facie ignis sicut aquae quae decurrunt in praeceps     4 En de bergen zullen onder Hem versmelten, en de dalen gekloofd worden, gelijk was voor het vuur, gelijk wateren, die uitgestort worden in de laagte.   [4] Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen vaneen, zij smelten als was voor het vuur, zij splijten als water dat langs een bergwand gutst.   [4] Onder hem smelten de bergen en splijten de dalen als was dat smelt voor vuur, als water dat van een helling stort.   4 Onder hem smelten dan de bergen en zullen de dalen splijten,– zoals was voor de verschijning van vuur, zoals wateren langs een helling storten.   4. Les montagnes fondent sous ses pas, les vallées s'effondrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau répandue sur la pente.  

King James Bible . [4] And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft, as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place.
Luther-Bibel . 4 dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleichwie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser, die talwärts stürzen.

Tekstuitleg van Mi 1,4 .

7. mippëne(j) (van het aanschijn van) < prefix voorzetsel min + stat. constr. mann. mv. pëne(j) (aanschijn van) van het zelfst. naamw. panîm (gezicht, aangezicht) . Taalgebruik in Tenach : panîm (gezicht, aangezicht) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , nun = 14 of 50 , mem = 13 of 40 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 170 . Structuur : 8 - 5 - 4 . Gr. prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in het N.T. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in de Septuaginta. : prosôpon (aangezicht) . Taalgebruik in Lc : prosôpon (aangezicht) . pros : naar , bij (aan-) , ôpon , zie optie , optieken enz ... op- : zien . aangezicht , waarnaar je kijkt . Of : pro -s -opon , waaruit het Latijnse per- son -a (doorheen -klinken) , wat wijst op een masker waardoor men sprak . Lat. facies . Fr. la face . E. face . D. Angesicht . Een vorm van prosôpon (aangezicht) in de LXX (1297) , in het N.T. (74) . Tenach (180) . Pentateuch (30) . 12 kl. Prof. (8) : (1) Hos 10,15 . (2) Am 5,19 . (3) Mi 1,4 . (4) Sef 1,7 . (5) Hag 1,12 . (6) Zach 2,17 . (7) Zach 14,5 . (8) Mal 3,14 .

Mi 1,5 - Mi 1,5 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5dia asebeian iakôb panta tauta kai dia amartian oikou israèl tis è asebeia tou iakôb ou samareia kai tis è amartia oikou iouda ouchi ierousalèm 5 in scelere Iacob omne istud et in peccatis domus Israhel quod scelus Iacob nonne Samaria et quae excelsa Iudae nonne Hierusalem     5 Dit alles, om de overtreding van Jakob, en om de zonden van het huis Israëls; wie is het begin van de overtreding van Jakob? Is het niet Samaria? En wie van de hoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem?   [5] Dit alles om de misdaad van Jakob, om de zonden van het huis Israël. Wat is die misdaad van Jakob? Is het Samaria niet? Wat zijn de offerhoogten* van Juda? Is het Jeruzalem niet?   [5] Dit alles gebeurt om Jakobs misdaad, om de zonden van het volk van Israël. Wat is de misdaad van Jakob? Samaria! Wat zijn de offerhoogten van Juda? Jeruzalem!   5 Om de misstap van Jakob is dit alles, om de zonden van het huis van Israël; wat is de misstap van Jakob,– is het niet Samaria?– wat zijn de offerhoogten van Juda, is het niet Jeruzalem?  5. Tout cela, à cause du crime de Jacob, du péché de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob ? N'est-ce pas Samarie ? Quel est le péché de la maison de Juda ? N'est-ce pas Jérusalem ?  

King James Bible . [5] For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? is it not Samaria? and what are the high places of Judah? are they not Jerusalem?
Luther-Bibel . 5 Das alles um Jakobs Übertretung willen und um der Sünden willen des Hauses Israel. Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist's nicht Samaria? Was sind aber die Opferhöhen Judas? Ist's nicht Jerusalem?

Tekstuitleg van Mi 1,5 .

Mi 1,6 - Mi 1,6 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai thèsomai samareian eis opôrofulakion agrou kai eis futeian ampelônos kai kataspasô eis chaos tous lithous autès kai ta themelia autès apokalupsô  6 et ponam Samariam quasi acervum lapidum in agro cum plantatur vinea et detraham in vallem lapides eius et fundamenta eius revelabo     6 Daarom zal Ik Samaria stellen tot een steenhoop des velds, tot plantingen eens wijngaards; en Ik zal haar stenen in de vallei storten, en haar fondamenten ontdekken.   [6] ‘Van Samaria maak Ik een puinhoop* op het veld, alsof er een wijngaard was aangelegd; zijn stenen gooi Ik in het dal, zijn fundamenten leg Ik bloot.   [6] Van Samaria maak ik een ruïne, kale grond, alleen geschikt voor een wijngaard. Zijn stenen stort ik in het dal, zijn fundamenten leg ik bloot.   6 ‘Ik zal Samaria maken tot een puinhoop op het veld, tot plantgebied voor een wijngaard; ik zal haar stenen in de vallei storten en haar fundamenten blootleggen;   6. « Je vais faire de Samarie une ruine dans la campagne, une terre à vignes. Je ferai rouler ses pierres à la vallée, je mettrai à nu ses fondations.  

King James Bible . [6] Therefore I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard: and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will discover the foundations thereof.
Luther-Bibel . 6 Und ich will Samaria zu Steinhaufen im Felde machen, die man für die Weinberge nimmt, und will seine Steine ins Tal schleifen und es bis auf den Grund bloßlegen.

Tekstuitleg van Mi 1,6 .

Mi 1,7 - Mi 1,7 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai panta ta glupta autès katakopsousin kai panta ta misthômata autès emprèsousin en puri kai panta ta eidôla autès thèsomai eis afanismon dioti ek misthômatôn porneias sunègagen kai ek misthômatôn porneias sunestrepsen  7 et omnia sculptilia eius concidentur et omnes mercedes eius conburentur igni et omnia idola eius ponam in perditionem quia de mercedibus meretricis congregata sunt et usque ad mercedem meretricis revertentur    7 En al haar gesneden beelden zullen vermorzeld worden, en al haar hoerenbeloningen zullen met vuur verbrand worden, en al haar afgoden zal Ik stellen tot een woestheid; want zij heeft ze van hoerenloon vergaderd, en zij zullen tot hoerenloon wederkeren.   [7] Al zijn godenbeelden worden stukgeslagen en al zijn hoerenloon* in het vuur verbrand; al zijn afgoden sla Ik tot puin want die zijn bijeengebracht met hoerenloon, en hoerenloon zullen ze weer worden.’   [7] Al zijn godenbeelden worden verbrijzeld, al dat hoerenloon gaat in vlammen op. Al die beelden zal ik vernietigen, want met hoerenloon zijn ze betaald en als hoerenloon zullen ze weer dienen.   7 al haar snijbeelden zullen stukgeslagen worden, al haar wijgaven worden verbrand in het vuur, van al haar afgoden maak ik een woestenij; want uit een hoerengift heeft ze die verzameld en tot hoerengift zullen zij weerkeren!’   7. Toutes ses statues seront brisées, tous ses salaires dévorés par le feu, toutes ses idoles, je les livrerai à la solitude, car elles ont été amassées avec le salaire des prostituées et elles redeviendront salaire de prostituées. » Complainte sur les cités du Bas-Pays. 

King James Bible . [7] And all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burned with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate: for she gathered it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot.
Luther-Bibel . 7 Alle seine Götzen sollen zerbrochen und all sein Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt werden. Und ich will alle seine Götzenbilder zerstören; denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder zu Hurenlohn werden.

Tekstuitleg van Mi 1,7 .

Mi 1,8 - Mi 1,8 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8eneken toutou kopsetai kai thrènèsei poreusetai anupodetos kai gumnè poièsetai kopeton ôs drakontôn kai penthos ôs thugaterôn seirènôn  8 super hoc plangam et ululabo vadam spoliatus et nudus faciam planctum velut draconum et luctum quasi strutionum    8 Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan; ik zal misbaar maken als de draken, en treuren als de jonge struisen.   [8] Laat mij daarom klagen en jammeren, barrevoets en naakt lopen; laat mij huilen als de jakhals, en kermen als de struisvogel.   [8] Laat mij dan klagen, laat me schreeuwen, laat mij naakt en blootsvoets gaan, laat mij huilen als een jakhals, laat mij roepen als een struisvogel.   8 ¶ Daarover zal ik weeklagen en jammeren, zal ik berooid en naakt rondlopen; ik moet weeklagen als een draak en rouw bedrijven als struisvogeldochters.   8. Pour cela, je vais gémir et me lamenter, je vais aller déchaussé et nu, je pousserai des gémissements comme les chacals, des plaintes comme les autruches. 

King James Bible . [8] Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked: I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls.
Luther-Bibel . 8 Darüber muss ich klagen und heulen, ich muss barfuß und bloß dahergehen; ich muss klagen wie die Schakale und jammern wie die Strauße:

Tekstuitleg van Mi 1,8 .

1. - 2. Ps 113,7.

Mi 1,9 - Mi 1,9 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9oti katekratèsen è plègè autès dioti èlthen eôs iouda kai èpsato eôs pulès laou mou eôs ierousalèm  9 quia desperata est plaga eius quia venit usque ad Iudam tetigit portam populi mei usque ad Hierusalem   9 Want haar plagen zijn dodelijk; want zij zijn gekomen tot aan Juda; hij is geraakt tot aan de poort mijns volks, tot aan Jeruzalem.   [9] Want zijn wonden zijn ongeneeslijk, ja, tot in Juda zijn ze gekomen, ze reiken tot aan de poort van mijn volk, tot aan Jeruzalem.   [9] De wonden van Samaria zijn ongeneeslijk, ze reiken tot aan Juda, ze raken aan de poort van mijn volk, ze raken Jeruzalem.   9 Want ongeneeslijk is haar geslagenheid,– nu die is gekomen tot Juda, de poort van mijn gemeente bereikt heeft, Jeruzalem.   9. Car il n'y a pas de remède au coup de Yahvé; il atteint jusqu'à Juda, il frappe jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem!  

King James Bible . [9] For her wound is incurable; for it is come unto Judah; he is come unto the gate of my people, even to Jerusalem.
Luther-Bibel . 9 Denn unheilbar ist die Plage des HERRN: Sie kommt bis nach Juda, sein Schlag reicht bis an meines Volkes Tor, bis hin nach Jerusalem.

Tekstuitleg van Mi 1,9 .

Mi 1,10 - Mi 1,10 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10oi en geth mè megalunesthe oi en akim mè anoikodomeite ex oikou kata gelôta gèn katapasasthe kata gelôta umôn  10 in Geth nolite adnuntiare lacrimis ne ploretis in domo Pulveris pulvere vos conspergite    10 Verkondigt het niet te Gath, weent zo jammerlijk niet; wentelt u in het stof in het huis van Afra.   [10] Verkondig* het niet in Gat, ween niet in Baka. Wentel u in het stof van Bet-le-Afra.   [10] Vertel het niet in Gat, ween daar niet. Wentel je in het stof van Bet-le-Afra.   10 In Gat moet ge dit niet melden, in Bacho,– geween, het niet bewenen; in Bet Leafra,– stofhuis, moet je je wentelen in het stof;   10. A Gat, ne le publiez pas, à... ne versez pas vos pleurs! A Bet-Léaphra, roulez-vous dans la poussière!  

King James Bible . [10] Declare ye it not at Gath, weep ye not at all: in the house of Aphrah roll thyself in the dust.
Luther-Bibel . 10 Verkündet's ja nicht in Gat; lasst euer Weinen nicht hören; in Bet-Leafra wälzt euch im Staube!

Tekstuitleg van Mi 1,10 .

Mi 1,11 - Mi 1,11 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11katoikousa kalôs tas poleis autès ouk exèlthen katoikousa sennaan kopsasthai oikon echomenon autès lèmpsetai ex umôn plègèn odunès  11 et transite vobis habitatio Pulchra confusa ignominia non est egressa quae habitat in Exitu planctum domus Vicinae accipiet ex vobis quae stetit sibimet     11 Ga door, gij inwoneres van Safir! met blote schaamte; de inwoneres van Zaanan gaat niet uit; rouwklage is te Beth-haezel; hij zal zijn stand van ulieden nemen.  [11] Trek voorbij, bewoners van Safir, in schandelijke naaktheid. Kom niet naar buiten, bewoners van Saänan. Het rouwen in Bet-Haësel belemmert u om daar te blijven.   [11] Trek verder in gevangenschap, bevolking van Safir, naakt en in schande. Ook de bevolking van Saänan is niet ontkomen. Een rouwklacht in Bet-Haësel, de stad wordt jullie ontnomen.   11 ga voorbij, daar bij u, ingezetene van Sjafier,– schandelijk naakt; laat zij die zetelt in Tsaänan,– uittocht, niet uittrekken; de weeklacht van Bet Haëtsel ontneme u dat men er stilstaat!–   11. Sonne du cor, toi qui demeures à Shaphir! Elle n'est pas sortie de sa cité, celle qui demeure à Çaanân! Bet-ha-Éçel est arrachée de ses fondations, de la base de son assise!  

King James Bible . [11] Pass ye away, thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked: the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Beth-ezel; he shall receive of you his standing.
Luther-Bibel . 11 Ihr Einwohner von Schafir müsst dahin mit allen Schanden; die Einwohner von Zaanan werden nicht ausziehen; das Leid Bet-Ezels wird euch wehren, dass ihr euch da lagert.

Tekstuitleg van Mi 1,11 .

Mi 1,12 - Mi 1,12 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12tis èrxato eis agatha katoikousè odunas oti katebè kaka para kuriou epi pulas ierousalèm  12 quia infirmata est in bonum quae habitat in Amaritudinibus quia descendit malum a Domino in portam Hierusalem     12 Want de inwoneres van Maroth is krank om des goeds wil; want een kwaad is van den HEERE afgedaald, tot aan de poort van Jeruzalem.   [12] Want de bewoners van Marot zijn ziek van angst om hun welzijn, omdat van de heer onheil is neergedaald tot aan de poort van Jeruzalem.   [12] De bevolking van Marot heeft gehoopt op het goede, maar het kwaad van de HEER daalde neer tot bij de poorten van Jeruzalem.   12 want ziek van zorg om het goede is zij die zetelt in Marot,– bitterheden, nu kwaad van bij de ENE is neergedaald naar de poort van Jeruzalem!   12. Pourrait-elle donc espérer le bonheur, celle qui demeure à Marôt ? Car le malheur est descendu de chez Yahvé à la porte de Jérusalem.  

King James Bible . [12] For the inhabitant of Maroth waited carefully for good: but evil came down from the LORD unto the gate of Jerusalem.
Luther-Bibel . 12 Die Einwohner von Marot vermögen sich nicht zu trösten; denn es wird das Unglück vom HERRN kommen auch bis an die Tore Jerusalems.

Tekstuitleg van Mi 1,12 .

Mi 1,13 - Mi 1,13 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13psofos armatôn kai ippeuontôn katoikousa lachis archègos amartias autè estin tè thugatri siôn oti en soi eurethèsan asebeiai tou israèl  13 tumultus quadrigae stuporis habitanti Lachis principium peccati est filiae Sion quia in te inventa sunt scelera Israhel     13 Span de snelle dieren aan den wagen, gij inwoners van Lachis! (deze is der dochter Sions het beginsel der zonde) want in u zijn Israëls overtredingen gevonden.   [13] Span de paarden voor de strijdwagens, bewoners van Lakis die het begin* van de zonde geweest zijn voor de dochter van Sion, want bij u zijn Israëls misdaden te vinden.   [13] Bind de wagen aan het span, bevolking van Lachis; in jou huist het kwaad van Israël, de oorsprong van de zonde van Sion.   13 Span het gerij aan de rossen, ingezetene van Lachiesj!– het begin van de zonde was zij voor de dochter Sions, ja, in jou zijn Israëls misstappen terug te vinden!   13. Attelle au char le coursier, toi qui demeures à Lakish! Ce fut le début du péché pour la fille de Sion, car c'est en toi que l'on trouve les forfaits d'Israël.  

King James Bible . [13] O thou inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast: she is the beginning of the sin to the daughter of Zion: for the transgressions of Israel were found in thee.
Luther-Bibel . 13 Du Stadt Lachisch, spanne Rosse an und fahre davon; denn du bist für die Tochter Zion der Anfang zur Sünde, und in dir finden sich die Übertretungen Israels.

Tekstuitleg van Mi 1,13 .

Mi 1,14 - Mi 1,14 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14dia touto dôseis exapostellomenous eôs klèronomias geth oikous mataious eis kena egeneto tois basileusin tou israèl  14 propterea dabit emissarios super hereditatem Geth domus Mendacii in deceptionem regibus Israhel     14 Daarom geef geschenken aan Morescheth-gaths; de huizen van Achzib zullen den koningen van Israël tot een leugen zijn.   [14] Daarom zult u vaarwel moeten zeggen tegen Moreset-Gat. De huizen van Akzib worden een ontgoocheling voor de koningen van Israël.   [14] Neem daarom afscheid van Moreset-Gat; Achzibs werkplaatsen worden voor Israëls koningen als een beek die plotseling droogvalt.   14 Geef daarom heenzendgaven aan Moresjet Gat,– erfgoed van Gat, de huizen van Achziev,– leugen, als leugengoed aan Israëls koningen.   14. Aussi tu devras verser une dot pour Moréshèt-Gat. Bet-Akzib sera une déception pour les rois d'Israël.  

King James Bible . [14] Therefore shalt thou give presents to Moresheth-gath: the houses of Achzib shall be a lie to the kings of Israel.
Luther-Bibel . 14 Du wirst dich scheiden müssen von Moreschet-Gat; die Häuser von Achsib werden den Königen von Israel zum Trug werden.

Tekstuitleg van Mi 1,14 .

Mi 1,15 - Mi 1,15 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15eôs tous klèronomous agagô soi katoikousa lachis klèronomia eôs odollam èxei è doxa tès thugatros israèl 15 adhuc heredem adducam tibi quae habitas in Maresa usque Adollam veniet gloria Israhel     15 Ik zal u nog een erfgenaam toebrengen, gij inwoneres van Maresa! Hij zal komen tot aan Adullam, tot aan de heerlijkheid Israëls.   [15] Opnieuw laat Ik de veroveraar over u komen, bewoners van Maresa. De heerlijkheid van Israël zal wijken naar Adullam.   [15] Opnieuw zal ik een bezetter sturen, bevolking van Maresa; Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten.   15 Nogmaals laat ik de beërver tot je komen, ingezetene van Maresja,– erflaatster; tot aan Adoelam zal hij komen, de glorie van Israël.   15. Le pillard te reviendra encore, toi qui demeures à Maresha! Jusqu'à Adullam s'en ira la gloire d'Israël.  

King James Bible . [15] Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah: he shall come unto Adullam the glory of Israel.
Luther-Bibel . 15 Ich will über dich, Marescha, den rechten Erben bringen, und die Herrlichkeit Israels soll kommen bis Adullam.

Tekstuitleg van Mi 1,15 .

Mi 1,16 - Mi 1,16 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 1,1 - Mi 1,2 - Mi 1,3 - Mi 1,4 - Mi 1,5 - Mi 1,6 - Mi 1,7 - Mi 1,8 - Mi 1,9 - Mi 1,10 - Mi 1,11 - Mi 1,12 - Mi 1,13 - Mi 1,14 - Mi 1,15 - Mi 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16xurèsai kai keirai epi ta tekna ta trufera sou emplatunon tèn chèreian sou ôs aetos oti èchmalôteuthèsan apo sou   16 decalvare et tondere super filios deliciarum tuarum dilata calvitium tuum sicut aquila quoniam captivi ducti sunt ex te     16 Maak u kaal en scheer u, om uw troetelkinderen; verwijd uw kaalheid, als de arend, omdat zij gevankelijk van u zijn weggevoerd.   [16] Scheer u kaal, vrouw, snijd uw haren weg, vanwege de kinderen die uw vreugde waren; maak u zo kaal als een gier, omdat zij als ballingen van u weggehaald worden.   [16] Scheer je haar af, scheer je kaal om de kinderen die je geluk uitmaken. Scheer je zo kaal als een gier, want ze worden bij je weggehaald.  16 Knip je kaal, scheer je glad af om je troetelkinderen; maak je kale plek zo breed als die van een adelaar, want ze worden als ballingen van je weggevoerd!   16. Arrache tes cheveux, rase-les, pour les fils qui faisaient ta joie! Rends-toi chauve comme le vautour, car ils sont exilés loin de toi!  

King James Bible . [16] Make thee bald, and poll thee for thy delicate children; enlarge thy baldness as the eagle; for they are gone into captivity from thee.
Luther-Bibel . 16 Lass dir die Haare abscheren und geh kahl um deiner verzärtelten Kinder willen; ja, mach dich kahl wie ein Geier, denn sie sind gefangen von dir weggeführt.

Tekstuitleg van Mi 1,16 .


MASORETISCHE TEKST (MT)

Micah Chapter 1 מִיכָה

א  דְּבַר-יְהוָה אֲשֶׁר הָיָה, אֶל-מִיכָה הַמֹּרַשְׁתִּי, בִּימֵי יוֹתָם אָחָז יְחִזְקִיָּה, מַלְכֵי יְהוּדָה--אֲשֶׁר-חָזָה עַל-שֹׁמְרוֹן, וִירוּשָׁלִָם. 1 The word of the LORD that came to Micah the Morashtite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.
ב  שִׁמְעוּ עַמִּים כֻּלָּם, הַקְשִׁיבִי אֶרֶץ וּמְלֹאָהּ; וִיהִי אֲדֹנָי יְהוִה בָּכֶם לְעֵד, אֲדֹנָי מֵהֵיכַל קָדְשׁוֹ. 2 Hear, ye peoples, all of you; Hearken, O earth, and all that therein is; and let the Lord GOD be witness against you, the Lord from His holy temple.
ג  כִּי-הִנֵּה יְהוָה, יֹצֵא מִמְּקוֹמוֹ; וְיָרַד וְדָרַךְ, עַל-במותי (בָּמֳתֵי) אָרֶץ. 3 For, behold, the LORD cometh forth out of His place, and will come down, and tread upon the high places of the earth.
ד  וְנָמַסּוּ הֶהָרִים תַּחְתָּיו, וְהָעֲמָקִים יִתְבַּקָּעוּ, כַּדּוֹנַג מִפְּנֵי הָאֵשׁ, כְּמַיִם מֻגָּרִים בְּמוֹרָד. 4 And the mountains shall be molten under Him, and the valleys shall be cleft, as wax before the fire, as waters that are poured down a steep place.
ה  בְּפֶשַׁע יַעֲקֹב כָּל-זֹאת, וּבְחַטֹּאות בֵּית יִשְׂרָאֵל; מִי-פֶשַׁע יַעֲקֹב, הֲלוֹא שֹׁמְרוֹן, וּמִי בָּמוֹת יְהוּדָה, הֲלוֹא יְרוּשָׁלִָם. 5 For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? is it not Samaria? And what are the high places of Judah? are they not Jerusalem?
ו  וְשַׂמְתִּי שֹׁמְרוֹן לְעִי הַשָּׂדֶה, לְמַטָּעֵי כָרֶם; וְהִגַּרְתִּי לַגַּי אֲבָנֶיהָ, וִיסֹדֶיהָ אֲגַלֶּה. 6 Therefore I will make Samaria a heap in the field, a place for the planting of vineyards; and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will uncover the foundations thereof.
ז  וְכָל-פְּסִילֶיהָ יֻכַּתּוּ, וְכָל-אֶתְנַנֶּיהָ יִשָּׂרְפוּ בָאֵשׁ, וְכָל-עֲצַבֶּיהָ, אָשִׂים שְׁמָמָה:  כִּי מֵאֶתְנַן זוֹנָה, קִבָּצָה, וְעַד-אֶתְנַן זוֹנָה, יָשׁוּבוּ. 7 And all her graven images shall be beaten to pieces, and all her hires shall be burned with fire, and all her idols will I lay desolate; for of the hire of a harlot hath she gathered them, and unto the hire of a harlot shall they return.
ח  עַל-זֹאת אֶסְפְּדָה וְאֵילִילָה, אֵילְכָה שילל (שׁוֹלָל) וְעָרוֹם; אֶעֱשֶׂה מִסְפֵּד כַּתַּנִּים, וְאֵבֶל כִּבְנוֹת יַעֲנָה. 8 For this will I wail and howl, I will go stripped and naked; I will make a wailing like the jackals, and a mourning like the ostriches.
ט  כִּי אֲנוּשָׁה, מַכּוֹתֶיהָ:  כִּי-בָאָה, עַד-יְהוּדָה--נָגַע עַד-שַׁעַר עַמִּי, עַד-יְרוּשָׁלִָם. 9 For her wound is incurable; for it is come even unto Judah; it reacheth unto the gate of my people, even to Jerusalem.
י  בְּגַת, אַל-תַּגִּידוּ--בָּכוֹ, אַל-תִּבְכּוּ; בְּבֵית לְעַפְרָה, עָפָר התפלשתי (הִתְפַּלָּשִׁי). 10 Tell it not in Gath, weep not at all; at Beth-le-aphrah roll thyself in the dust.
יא  עִבְרִי לָכֶם יוֹשֶׁבֶת שָׁפִיר, עֶרְיָה-בֹשֶׁת; לֹא יָצְאָה, יוֹשֶׁבֶת צַאֲנָן--מִסְפַּד בֵּית הָאֵצֶל, יִקַּח מִכֶּם עֶמְדָּתוֹ. 11 Pass ye away, O inhabitant of Saphir, in nakedness and shame; the inhabitant of Zaanan is not come forth; the wailing of Beth-ezel shall take from you the standing-place thereof.
יב  כִּי-חָלָה לְטוֹב, יוֹשֶׁבֶת מָרוֹת:  כִּי-יָרַד רָע מֵאֵת יְהוָה, לְשַׁעַר יְרוּשָׁלִָם. 12 For the inhabitant of Maroth waiteth anxiously for good; because evil is come down from the LORD unto the gate of Jerusalem.
יג  רְתֹם הַמֶּרְכָּבָה לָרֶכֶשׁ, יוֹשֶׁבֶת לָכִישׁ; רֵאשִׁית חַטָּאת הִיא לְבַת-צִיּוֹן, כִּי-בָךְ נִמְצְאוּ פִּשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל. 13 Bind the chariots to the swift steeds, O inhabitant of Lachish; she was the beginning of sin to the daughter of Zion; for the transgressions of Israel are found in thee.
יד  לָכֵן תִּתְּנִי שִׁלּוּחִים, עַל מוֹרֶשֶׁת גַּת; בָּתֵּי אַכְזִיב לְאַכְזָב, לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל. 14 Therefore shalt thou give a parting gift to Moresheth-gath; the houses of Achzib shall be a deceitful thing unto the kings of Israel.
טו  עֹד, הַיֹּרֵשׁ אָבִי לָךְ, יוֹשֶׁבֶת, מָרֵשָׁה:  עַד-עֲדֻלָּם יָבוֹא, כְּבוֹד יִשְׂרָאֵל. 15 I will yet bring unto thee, O inhabitant of Mareshah, him that shall possess thee; the glory of Israel shall come even unto Adullam.
טז  קָרְחִי וָגֹזִּי, עַל-בְּנֵי תַּעֲנוּגָיִךְ; הַרְחִבִי קָרְחָתֵךְ כַּנֶּשֶׁר, כִּי גָלוּ מִמֵּךְ.  {ס} 16 Make thee bald, and poll thee for the children of thy delight; enlarge thy baldness as the vulture; for they are gone into captivity from thee. {S}

SEPTUAGINTA

ΚΑΙ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Μιχαίαν τὸν τοῦ Μωρασθεὶ ἐν ἡμέραις ᾿Ιωάθαμ καὶ ῎Αχαζ καὶ ᾿Εζεκίου βασιλέων ᾿Ιούδα, ὑπὲρ ὧν εἶδε περὶ Σαμαρείας καὶ περὶ ῾Ιερουσαλήμ. 2 ᾿Ακούσατε, λαοί, λόγους, καὶ προσεχέτω ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτῇ, καὶ ἔσται Κύριος ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον, Κύριος ἐξ οἴκου ἁγίου αὐτοῦ. 3 διότι ἰδοὺ Κύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ καταβήσεται καὶ ἐπιβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς, 4 καὶ σαλευθήσεται τὰ ὄρη ὑποκάτωθεν αὐτοῦ, καὶ αἱ κοιλάδες τακήσονται ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς καὶ ὡς ὕδωρ καταφερόμενον ἐν καταβάσει. 5 δι᾿ ἀσέβειαν ᾿Ιακὼβ πάντα ταῦτα καὶ δι᾿ ἁμαρτίαν οἴκου ᾿Ισραήλ. τίς ἡ ἀσέβεια τοῦ ᾿Ιακώβ; οὐ Σαμάρεια; καὶ τίς ἡ ἁμαρτία οἴκου ᾿Ιούδα; οὐχὶ ῾Ιερουσαλήμ; 6 καὶ θήσομαι Σαμάρειαν εἰς ὀπωροφυλάκιον ἀγροῦ καὶ εἰς φυτείαν ἀμπελῶνος καὶ κατασπάσω εἰς χάος τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὰ θεμέλια αὐτῆς ἀποκαλύψω. 7 καὶ πάντα τὰ γλυπτὰ αὐτῆς κατακόψουσι καὶ πάντα τὰ μισθώματα αὐτῆς ἐμπρήσουσιν ἐν πυρί, καὶ πάντα τὰ εἴδωλα αὐτῆς θήσομαι εἰς ἀφανισμόν· διότι ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνήγαγε καὶ ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνέστρεψεν. 8 ἕνεκεν τούτου κόψεται καὶ θρηνήσει, πορεύσεται ἀνυπόδετος καὶ γυμνή, ποιήσεται κοπετὸν ὡς δρακόντων καὶ πένθος ὡς θυγατέρων σειρήνων· 9 ὅτι κατεκράτησεν ἡ πληγὴ αὐτῆς, διότι ἦλθεν ἕως ᾿Ιούδα καὶ ἥψατο ἕως πύλης λαοῦ μου, ἕως ῾Ιερουσαλήμ. 10 οἱ ἐν Γέθ, μὴ μεγαλύνεσθε· οἱ ἐν ᾿Ακείμ, μὴ ἀνοικοδομεῖτε ἐξ οἴκου κατὰ γέλωτα, γῆν καταπάσασθε κατὰ γέλωτα ὑμῶν. 11 κατοικοῦσα καλῶς τὰς πόλεις αὐτῆς, οὐκ ἐξῆλθε κατοικοῦσα Σενναὰν κόψασθαι οἶκον ἐχόμενον αὐτῆς, λήψεται ἐξ ὑμῶν πληγὴν ὀδύνης. 12 τίς ἤρξατο εἰς ἀγαθὰ κατοικούσῃ ὀδύνας; ὅτι κατέβη κακὰ παρὰ Κυρίου ἐπὶ πύλας ῾Ιερουσαλήμ, 13 ψόφος ἁρμάτων καὶ ἱππευόντων. κατοικοῦσα Λαχίς, ἀρχηγὸς ἁμαρτίας αὐτή ἐστι τῇ θυγατρὶ Σιών, ὅτι ἐν σοὶ εὑρέθησαν ἀσέβειαι τοῦ ᾿Ισραήλ. 14 διὰ τοῦτο δώσεις ἐξαποστελλομένους ἕως κληρονομίας Γὲθ οἴκους ματαίους· εἰς κενὸν ἐγένοντο τοῖς βασιλεῦσι τοῦ ᾿Ισραήλ, 15 ἕως τοὺς κληρονόμους ἀγάγωσι, κατοικοῦσα Λαχὶς κληρονομία, ἕως ᾿Οδολλὰμ ἥξει ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς ᾿Ισραήλ. 16 ξύρησαι καὶ κεῖραι ἐπὶ τὰ τέκνα τὰ τρυφερά σου, ἐμπλάτυνον τὴν χηρείαν σου ὡς ἀετός, ὅτι ᾐχμαλωτεύθησαν ἀπὸ σοῦ.


VULGAAT

1kai egeneto logos kuriou pros michaian ton tou môrasthi en èmerais iôatham kai achaz kai ezekiou basileôn iouda uper ôn eiden peri samareias kai peri ierousalèm2akousate laoi logous kai prosechetô è gè kai pantes oi en autè kai estai kurios en umin eis marturion kurios ex oikou agiou autou3dioti idou kurios ekporeuetai ek tou topou autou kai katabèsetai kai epibèsetai epi ta upsè tès gès4kai saleuthèsetai ta orè upokatôthen autou kai ai koilades takèsontai ôs kèros apo prosôpou puros kai ôs udôr kataferomenon en katabasei5dia asebeian iakôb panta tauta kai dia amartian oikou israèl tis è asebeia tou iakôb ou samareia kai tis è amartia oikou iouda ouchi ierousalèm6kai thèsomai samareian eis opôrofulakion agrou kai eis futeian ampelônos kai kataspasô eis chaos tous lithous autès kai ta themelia autès apokalupsô7kai panta ta glupta autès katakopsousin kai panta ta misthômata autès emprèsousin en puri kai panta ta eidôla autès thèsomai eis afanismon dioti ek misthômatôn porneias sunègagen kai ek misthômatôn porneias sunestrepsen8eneken toutou kopsetai kai thrènèsei poreusetai anupodetos kai gumnè poièsetai kopeton ôs drakontôn kai penthos ôs thugaterôn seirènôn9oti katekratèsen è plègè autès dioti èlthen eôs iouda kai èpsato eôs pulès laou mou eôs ierousalèm10oi en geth mè megalunesthe oi en akim mè anoikodomeite ex oikou kata gelôta gèn katapasasthe kata gelôta umôn11katoikousa kalôs tas poleis autès ouk exèlthen katoikousa sennaan kopsasthai oikon echomenon autès lèmpsetai ex umôn plègèn odunès12tis èrxato eis agatha katoikousè odunas oti katebè kaka para kuriou epi pulas ierousalèm13psofos armatôn kai ippeuontôn katoikousa lachis archègos amartias autè estin tè thugatri siôn oti en soi eurethèsan asebeiai tou israèl14dia touto dôseis exapostellomenous eôs klèronomias geth oikous mataious eis kena egeneto tois basileusin tou israèl15eôs tous klèronomous agagô soi katoikousa lachis klèronomia eôs odollam èxei è doxa tès thugatros israèl16xurèsai kai keirai epi ta tekna ta trufera sou emplatunon tèn chèreian sou ôs aetos oti èchmalôteuthèsan apo sou


VULGAAT

1 verbum Domini quod factum est ad Micham Morasthiten in diebus Ioatham Ahaz Ezechiae regum Iuda quod vidit super Samariam et Hierusalem 2 audite populi omnes et adtendat terra et plenitudo eius et sit Dominus Deus vobis in testem Dominus de templo sancto suo 3 quia ecce Dominus egreditur de loco suo et descendet et calcabit super excelsa terrae 4 et consumentur montes subtus eum et valles scindentur sicut cera a facie ignis sicut aquae quae decurrunt in praeceps 5 in scelere Iacob omne istud et in peccatis domus Israhel quod scelus Iacob nonne Samaria et quae excelsa Iudae nonne Hierusalem 6 et ponam Samariam quasi acervum lapidum in agro cum plantatur vinea et detraham in vallem lapides eius et fundamenta eius revelabo 7 et omnia sculptilia eius concidentur et omnes mercedes eius conburentur igni et omnia idola eius ponam in perditionem quia de mercedibus meretricis congregata sunt et usque ad mercedem meretricis revertentur 8 super hoc plangam et ululabo vadam spoliatus et nudus faciam planctum velut draconum et luctum quasi strutionum 9 quia desperata est plaga eius quia venit usque ad Iudam tetigit portam populi mei usque ad Hierusalem 10 in Geth nolite adnuntiare lacrimis ne ploretis in domo Pulveris pulvere vos conspergite 11 et transite vobis habitatio Pulchra confusa ignominia non est egressa quae habitat in Exitu planctum domus Vicinae accipiet ex vobis quae stetit sibimet 12 quia infirmata est in bonum quae habitat in Amaritudinibus quia descendit malum a Domino in portam Hierusalem 13 tumultus quadrigae stuporis habitanti Lachis principium peccati est filiae Sion quia in te inventa sunt scelera Israhel 14 propterea dabit emissarios super hereditatem Geth domus Mendacii in deceptionem regibus Israhel 15 adhuc heredem adducam tibi quae habitas in Maresa usque Adollam veniet gloria Israhel 16 decalvare et tondere super filios deliciarum tuarum dilata calvitium tuum sicut aquila quoniam captivi ducti sunt ex te