BIJBELBOEK MICHA 2 , Mi 2 -- Mi 2 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht van Micha : - Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 - Mi 4 - Mi 5 - Mi 6 - Mi 7
Bijbeluitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Mi 2,1 - Mi 2,1 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1egenonto logizomenoi kopous kai ergazomenoi kaka en tais koitais autôn kai ama tè èmera suneteloun auta dioti ouk èran pros ton theon tas cheiras autôn  1 vae qui cogitatis inutile et operamini malum in cubilibus vestris in luce matutina faciunt illud quoniam contra Deum est manus eorum    1 Wee dien, die ongerechtigheid bedenken, en kwaad werken op hun legers; in het licht van den morgenstond doen zij het, dewijl het in de macht van hunlieder hand is.   [1] Wee over hen die onrecht beramen en in hun bed boze daden bedenken, om die bij het eerste morgenlicht uit te voeren, omdat zij de macht in hun handen hebben.   [1] Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht.   1 ¶ Wee wie onrecht beramen en op hun legersteden al het kwaad uitwerken,– dat ze in het ochtendlicht doen, want het ligt in de godsmacht van hun hand!   1. Malheur à ceux qui projettent le méfait et qui trament le mal sur leur couche! Dès que luit le matin, ils l'exécutent, car c'est au pouvoir de leurs mains.  

King James Bible . [1] Woe to them that devise iniquity, and work evil upon their beds! when the morning is light, they practise it, because it is in the power of their hand.
Luther-Bibel . 2 1 Weh denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Gedanken um auf ihrem Lager, dass sie es frühe, wenn's licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben!

Tekstuitleg van Mi 2,1 . Het vers Mi 2,1 telt 14 (2 X 7) woorden en 49 (7²) letters . De getalwaarde van Mi 2,1 is 3134 (2 X 1567) .

Mi 2,2 - Mi 2,2 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai epethumoun agrous kai dièrpazon orfanous kai oikous katedunasteuon kai dièrpazon andra kai ton oikon autou andra kai tèn klèronomian autou  2 et concupierunt agros et violenter tulerunt et domos rapuerunt et calumniabantur virum et domum eius virum et hereditatem eius     2 En zij begeren akkers, en roven ze, en huizen, en nemen ze weg; alzo doen zij geweld aan den man en zijn huis, ja, aan een iegelijk en zijn erfenis.   [2] Begeren* zij akkers, dan roven ze die, begeren zij huizen, dan nemen ze die! Zij leggen beslag op de man en zijn huis, op de bezitter en op zijn bezit.   [2] Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis? Ze nemen het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom.   2 Begeren ze velden dan roven ze die, huishoudens, dan dragen ze die mee; ze verdrukken een kerel en zijn huishouden erbij, iemand zelf en zijn erfdeel. •  2. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent; des maisons, ils les prennent; ils saisissent le maître avec sa maison, l'homme avec son héritage.  

King James Bible . [2] And they covet fields, and take them by violence; and houses, and take them away: so they oppress a man and his house, even a man and his heritage.
Luther-Bibel . 2 Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sie's gelüstet. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe.

Tekstuitleg van Mi 2,2 .

Mi 2,3 - Mi 2,3 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3dia touto tade legei kurios idou egô logizomai epi tèn fulèn tautèn kaka ex ôn ou mè arète tous trachèlous umôn kai ou mè poreuthète orthoi exaifnès oti kairos ponèros estin  3 idcirco haec dicit Dominus ecce ego cogito super familiam istam malum unde non auferetis colla vestra et non ambulabitis superbi quoniam tempus pessimum est     3 Daarom, alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gijlieden uw halzen niet zult uittrekken, en zo rechtop niet gaan; want het zal een boze tijd zijn.   [3] ‘Daarom, – zo spreekt de heer – ga Ik tegen dit geslacht onheil bedenken, iets dat u niet van uw nek kunt schudden, en waarbij u niet rechtop zult lopen; het wordt beslist een kwade tijd.’  [3] Daarom – dit zegt de HEER: Over dit volk zal ik onheil brengen, een onheil dat jullie niet kunnen afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking!   3 Daarom, zó heeft gezegd de ENE: zie, nu beraam ík tegen deze familie een kwaad,– waaruit ge uw halzen niet terug zult kunnen trekken en waaronder ge niet rechtop zult lopen, zo’n kwade tijd is dat!   3. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé : Voici que je projette contre cette engeance un malheur tel que vous n'en pourrez retirer votre cou; et vous ne pourrez marcher la tête haute, car ce sera un temps de malheur.

King James Bible . [3] Therefore thus saith the LORD; Behold, against this family do I devise an evil, from which ye shall not remove your necks; neither shall ye go haughtily: for this time is evil.
Luther-Bibel . 3 Darum spricht der HERR: Siehe, ich ersinne wider dies Geschlecht Böses, aus dem ihr euren Hals nicht ziehen und unter dem ihr nicht so stolz dahergehen sollt; denn es soll eine böse Zeit sein.

Tekstuitleg van Mi 2,3 .

Mi 2,4 - Mi 2,4 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4en tè èmera ekeinè lèmfthèsetai ef' umas parabolè kai thrènèthèsetai thrènos en melei legôn talaipôria etalaipôrèsamen meris laou mou katemetrèthè en schoiniô kai ouk èn o kôlusôn auton tou apostrepsai oi agroi èmôn diemeristhèsan  4 in die illa sumetur super vos parabola et cantabitur canticum cum suavitate dicentium depopulatione vastati sumus pars populi mei commutata est quomodo recedet a me cum revertatur qui regiones nostras dividat     4 Te dien dage zal men een spreekwoord over ulieden opnemen; en men zal een klagelijke klacht klagen, en zeggen: Wij zijn ten enenmale verwoest; Hij verwisselt mijns volks deel; hoe ontwendt Hij mij; Hij deelt uit, afwendende onze akkers.   [4] Op* die dag zal men een spotlied over u aanheffen en zal er een droevige klaagzang klinken: ‘Wij zijn te gronde gericht, totaal te gronde gericht. Het erfdeel van mijn volk geeft Hij aan vreemden. Ach, Hij ontneemt het mij! Aan de goddelozen deelt Hij onze akkers uit!’   [4] Dan zal dit over jullie worden gezegd, dan zal deze weeklacht klinken: ‘Het is voorbij!’ zal men zeggen. ‘We zijn reddeloos verloren. Ons erfdeel wordt verkwanseld, het wordt ons ontnomen, ons land onder afvalligen verdeeld.’   4 Te dien dage zal men over u een spreuk aanheffen en een klagelijk klaaglied klagen, zeggen zal men: met geweld zijn wij overweldigd, het deel van mijn gemeenschap heeft hij verkwanseld,– hoe heeft hij het aan mij onttrokken, aan een afkerige deelt hij onze velden toe!   4. Ce jour-là, on fera sur vous une satire! on chantera une complainte, et l'on dira : « Nous sommes dépouillés de tout; la part de mon peuple est mesurée au cordeau, personne ne la lui rend; nos champs sont attribués à celui qui nous pille. »  

King James Bible . [4] In that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and say, We be utterly spoiled: he hath changed the portion of my people: how hath he removed it from me! turning away he hath divided our fields.
Luther-Bibel . 4 Zur selben Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen: Es ist aus – so wird man sagen –, wir sind vernichtet! Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn! Wann wird er uns die Äcker wieder zuteilen, die er uns genommen hat?

Tekstuitleg van Mi 2,4 .

1. bëjôm (op een dag) - bajjôm (op de dag) . Voorzetsel bë (op) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Mi : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Mi (3) : (1) Mi 2,4 . (2) Mi 4,6 . (3) Mi 5,9 .

2. hahû´ (die) . Mi (4) : (1) Mi 2,4 . (2) Mi 4,6 . (3) Mi 5,9 . (4) Mi 7,11 .

1. - 2. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188) .

Mi 2,5 - Mi 2,5 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5dia touto ouk estai soi ballôn schoinion en klèrô en ekklèsia kuriou 5 propter hoc non erit tibi mittens funiculum sortis in coetu Domini     5 Daarom zult gij niemand hebben, die het snoer werpe in het lot, in de gemeente des HEEREN.   [5] Dan zult u niemand meer hebben die u een erfdeel toewijst in de gemeente van de heer.   [5] Daarom blijven jullie achter wanneer het volk van de HEER het land verdeelt. Niemand zal voor jullie het lot werpen wanneer het meetlint wordt gespannen.   5 Daarom, je zult niemand meer hebben die bij een loting een snoer voor je uitwerpt,– in de vergadering van de ENE !  5. Aussi il n'y aura pour vous personne qui jette le cordeau sur un lot dans l'assemblée de Yahvé. 

King James Bible . [5] Therefore thou shalt have none that shall cast a cord by lot in the congregation of the LORD.
Luther-Bibel . 5 Jawohl, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des HERRN.

Tekstuitleg van Mi 2,5 .

Mi 2,6 - Mi 2,6 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6mè klaiete dakrusin mède dakruetôsan epi toutois ou gar apôsetai oneidè  6 ne loquamini loquentes non stillabit super istos non conprehendet confusio     6 Profeteert gijlieden niet, zeggen zij, laat die profeteren; zij profeteren niet als die; men wijkt niet af van smaadheden.   [6] ‘Houd op met profeteren’, zeggen de profeten, ‘zulke dingen mag men niet profeteren. Geen beschimping zal ons treffen.   [6] ‘Houd op,’ zeggen zij, ‘houd op met dat geprofeteer! Komt er nooit een eind aan die beschimpingen?   6 ¶ ‘Zevert niet, ze zeveren!– ze moeten niet hierover zeveren, voor zulk geschimp gaan we niet opzij!’   6. Ne vaticinez pas, vaticinent-ils, qu'on ne vaticine pas ainsi! L'opprobre ne nous atteindra pas. 

King James Bible . [6] Prophesy ye not, say they to them that prophesy: they shall not prophesy to them, that they shall not take shame.
Luther-Bibel . 6 »Geifert nicht!«, so geifern sie. »Solches soll man nicht predigen! Wir werden nicht so zuschanden werden!

Tekstuitleg van Mi 2,6 .

Mi 2,7 - Mi 2,7 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7o legôn oikos iakôb parôrgisen pneuma kuriou ei tauta ta epitèdeumata autou estin ouch oi logoi autou eisin kaloi met' autou kai orthoi peporeuntai  7 dicit domus Iacob numquid adbreviatus est spiritus Domini aut tales sunt cogitationes eius nonne verba mea bona sunt cum eo qui recte graditur     7 O gij, die Jakobs huis geheten zijt! Is dan de Geest des HEEREN verkort? Zijn dat Zijn werken? Doen Mijn woorden geen goed bij dien, die recht wandelt?  [7] Zou het huis van Jakob vervloekt zijn? Is de heer dan zo wrevelig? Is dat zijn manier van doen?’ Weet* u dan niet dat mijn woorden geluk brengen voor degene die de wegen van de rechtvaardige gaat?   [7] Zou dit het zijn wat het volk van Jakob is aangezegd? Verliest de HEER zo snel zijn geduld, zouden dit zijn daden zijn?’ Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed voor wie de rechte weg gaat?   7 Mag dat worden gezegd, huis van Jakob?– is de adem van de ENE zo kort, of zijn dit zijn werken?– zijn mijn woorden niet vol goedheid voor wie oprecht is van wandel?   7. La maison de Jacob serait-elle maudite ? Yahvé a-t-il perdu patience ? Est-ce là sa manière d'agir ? Ses paroles ne sont-elles pas bienveillantes pour son peuple Israël ? 

King James Bible . [7] O thou that art named the house of Jacob, is the spirit of the LORD straitened? are these his doings? do not my words do good to him that walketh uprightly?
Luther-Bibel . 7 Ist denn das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der HERR sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen?« Es ist wahr, meine Reden sind freundlich den Frommen.

Tekstuitleg van Mi 2,7 .

2. - 3. be(j)th Ja`äqobh (huis van Jakob) . In veertien verzen in de bijbel : (1) Ps 114,1 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 10,20 . (5) Js 14,1 . (6) Js 29,22 . (7) Js 46,3 . (8) Js 48,1 . (9) Jr 2,4 . (10) Ez 20,5 . (11) Am 9,8 . (12) Ob 17 . (13) Mi 2,7 . (14) Mi 3,9 .

11. d-b-r-j . Zie dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 3 . Gr. logos (woord) . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het N.T. (331) . Tenach (259) . Pentateuch (43) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 1,1 . (2) Am 8,11 . (3) Jon 4,2 . (4) Mi 2,7 . (5) Hag 1,12 . (6) Zach 1,6 .
Stat. constr. mann. mv. dibhëre(j) (woorden van) . 12 kl. Prof. (3 / 6) : (1) Am 1,1 . (2) Am 8,11 . (3) Hag 1,12 .

Mi 2,8 - Mi 2,8 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai emprosthen o laos mou eis echthran antestè katenanti tès eirènès autou tèn doran autou exedeiran tou afelesthai elpida suntrimmon polemou  8 et e contrario populus meus in adversarium consurrexit desuper tunica pallium sustulistis eos qui transiebant simpliciter convertistis in bellum    8 Maar gisteren stelde zich Mijn volk op, tot vijand, tegenover een kleed; gij stroopt een mantel van degenen, die zeker voorbijgaan, wederkomende van den strijd.  [8] Gisteren nog is mijn volk als een vijand opgestaan. Nietsvermoedende voorbijgangers die uit de strijd terugkeren, berooft u van hun bovenkleed en u laat hun dan niets anders dan hun hemd houden.   [8] Steeds weer stelt mijn volk zich vijandig op tegenover al wie vredelievend is.* Nietsvermoedende, vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel beroofd.   8 Maar van gisteren is mijn gemeente,– hij staat op als vijand; mantel, onderkleed en pronkgewaad stropen ze af,– van wie argeloos voorbijkomen, afkerig van strijd.  8. C'est vous qui vous dressez en ennemis contre mon peuple. A qui est sans reproche vous arrachez son manteau; à qui se croit en sécurité vous infligez les désastres de la guerre.  

King James Bible . [8] Even of late my people is risen up as an enemy: ye pull off the robe with the garment from them that pass by securely as men averse from war.
Luther-Bibel . 8 Aber ihr steht wider mein Volk wie ein Feind; denn wie Leute, die aus dem Kriege kommen, raubt ihr Rock und Mantel denen, die sicher dahergehen.

Tekstuitleg van Mi 2,8 .

Mi 2,9 - Mi 2,9 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9dia touto ègoumenoi laou mou aporrifèsontai ek tôn oikiôn trufès autôn dia ta ponèra epitèdeumata autôn exôsthèsan eggisate oresin aiôniois  9 mulieres populi mei eiecistis de domo deliciarum suarum a parvulis earum tulistis laudem meam in perpetuum     9 De vrouwen Mijns volks verdrijft gij, elk een uit het huis van haar vermakingen; van haar kinderkens neemt gij Mijn sieraad in eeuwigheid.   [9] De vrouwen van mijn volk verdrijft u uit de woning die hun vreugde was; hun kinderen ontneemt u voorgoed de luister* die ik hun gaf.   [9] Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed.   9 De vrouwen van mijn manschap drijft ge weg van haar troetelkinderen,– aan haar kleintjes ontneemt ge mijn luister, voor eeuwig.   9. Les femmes de mon peuple, vous les chassez des maisons qu'elles aimaient; à leurs enfants, vous enlevez pour toujours l'honneur que je leur ai donné :  

King James Bible . [9] The women of my people have ye cast out from their pleasant houses; from their children have ye taken away my glory for ever.
Luther-Bibel . 9 Ihr treibt die Frauen meines Volks aus ihren lieben Häusern und nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck auf immer.

Tekstuitleg van Mi 2,9 .

Mi 2,10 - Mi 2,10 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10anastèthi kai poreuou oti ouk estin soi autè è anapausis eneken akatharsias dieftharète fthora  10 surgite et ite quia non habetis hic requiem propter inmunditiam eius corrumpetur putredine pessima     10 Maakt u dan op, en gaat henen; want dit land zal de rust niet zijn; omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving.   [10] Vooruit, ga! Hier is geen rustplaats! Vanwege uw onreinheid wordt u onherstelbaar vernietigd.  [10] Sta op, ga weg, hier zul je geen rust vinden. Dit land is onrein, het brengt bederf en vreselijke vernietiging.   10 Staat op en gaat heen, want dit is de rustplaats niet; vanwege uw onreinheid brengt zij verderf, een onherstelbaar verderf.   10. « Debout, en avant! ce n'est pas la pause! » Pour un rien vous extorquez un gage écrasant.  

King James Bible . [10] Arise ye, and depart; for this is not your rest: because it is polluted, it shall destroy you, even with a sore destruction.
Luther-Bibel . 10 Darum macht euch auf! Ihr müsst davon, ihr sollt an dieser Stätte nicht bleiben! Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden.

Tekstuitleg van Mi 2,10 .

Mi 2,11 - Mi 2,11 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11katediôchthète oudenos diôkontos pneuma estèsen pseudos estalaxen soi eis oinon kai methusma kai estai ek tès stagonos tou laou toutou  11 utinam non essem vir habens spiritum et mendacium potius loquerer stillabo tibi in vinum et in ebrietatem et erit super quem stillatur populus iste     11 Zo er iemand is, die met wind omgaat, en valselijk liegt, zeggende: Ik zal u profeteren voor wijn en voor sterken drank! dat is een profeet dezes volks.   [11] Als er iemand rond zou lopen die enkel wind en leugen uitsloeg en zeggen zou: ‘Ik profeteer u wijn en drank!’, dan zou die man de profeet voor dit volk zijn.  [11] Als er iemand was die niets dan wind en valse leugens verspreidt en profeteert: ‘Ik zie wijn en drank,’ dan zou dat voor dit volk de ware profeet zijn!   11 Als er iemand wind naloopt en leugens voorliegt, tot jou zevert over wijn en sterke drank,– dan wordt hij de zeveraar van deze gemeente!   11. S'il pouvait y avoir un inspiré qui forge ce mensonge : « Je te prophétise vin et boisson », il serait le prophète de ce peuple-là.  

King James Bible . [11] If a man walking in the spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink; he shall even be the prophet of this people.
Luther-Bibel . 11 Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen – das wäre ein Prediger für dies Volk!

Tekstuitleg van Mi 2,11 .

11. wë + hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Micha : hâjâh (zijn) . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenach (388) . 12 kl. Prof. (45) . Mi (6) : (1) Mi 2,11 . (2) Mi 4,1 . (3) Mi 5,4 . (4) Mi 5,6 . (5) Mi 5,7 . (6) Mi 5,9 .

Mi 2,12 - Mi 2,12 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12sunagomenos sunachthèsetai iakôb sun pasin ekdechomenos ekdexomai tous kataloipous tou israèl epi to auto thèsomai tèn apostrofèn autôn ôs probata en thlipsei ôs poimnion en mesô koitès autôn exalountai ex anthrôpôn  12 congregatione congregabo Iacob totum te in unum conducam reliquias Israhel pariter ponam illum quasi gregem in ovili quasi pecus in medio caularum tumultuabuntur a multitudine hominum     12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.   [12] ‘Ik zal u samenbrengen, Jakob, voltallig samenbrengen. Ik zal hen verzamelen, de rest* van Israël. Ik drijf hen bijeen als schapen in de omheining, als een kudde op haar weidegrond: het zal er gonzen van de mensen.   [12] Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, ik zal het verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining,* als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.   12 ¶ Maar ik blijf je verzamelen, Jakob, jou in je geheel,– ik vergaar en vergader Israëls rest, ik zal die bijeenbrengen als wolvee in een hok,– als een kudde op zijn graaskamp; het zal er gonzen van mensen!  12. Oui, je veux rassembler Jacob tout entier, je veux réunir le reste d'Israël! Je les regrouperai comme des moutons dans l'enclos; comme un troupeau au milieu de son pâturage, ils feront du bruit loin des hommes.  

King James Bible . [12] I will surely assemble, O Jacob, all of thee; I will surely gather the remnant of Israel; I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fold: they shall make great noise by reason of the multitude of men.
Luther-Bibel . 12 »Ich will dich, Jakob, sammeln ganz und gar und, was übrig ist von Israel, zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll.«

Tekstuitleg van Mi 2,12 .

Mi 2,13 - Mi 2,13 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 2,1 - Mi 2,2 - Mi 2,3 - Mi 2,4 - Mi 2,5 - Mi 2,6 - Mi 2,7 - Mi 2,8 - Mi 2,9 - Mi 2,10 - Mi 2,11 - Mi 2,12 - Mi 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13dia tès diakopès pro prosôpou autôn diekopsan kai dièlthon pulèn kai exèlthon di' autès kai exèlthen o basileus autôn pro prosôpou autôn o de kurios ègèsetai autôn   13 ascendet enim pandens iter ante eos divident et transibunt portam et egredientur per eam et transibit rex eorum coram eis et Dominus in capite eorum     13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits.   [13] De baanbreker gaat voorop: zij breken uit, zij komen de poort door en trekken naar buiten. Hun koning schrijdt voor hen uit; de heer gaat voorop.’   [13] Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor, de HEER gaat aan het hoofd.  13 Voor hun aanschijn uit zal de baanbreker opklimmen; zij zullen doorbreken en voorttrekken de poort door en daardoor uittrekken; voor hun aanschijn uit trekt hun koning voort, met bij hen aan het hoofd de ENE ! •   13. Celui qui fait la brèche devant eux montera; ils feront la brèche, ils passeront la porte, ils sortiront par elle; leur roi passera devant eux et Yahvé à leur tête. 

King James Bible . [13] The breaker is come up before them: they have broken up, and have passed through the gate, and are gone out by it: and their king shall pass before them, and the LORD on the head of them.
Luther-Bibel . 13 Er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen; sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen, und ihr König wird vor ihnen hergehen und der HERR an ihrer Spitze.

Tekstuitleg van Mi 2,13 .


SEPTUAGINTA

1egenonto logizomenoi kopous kai ergazomenoi kaka en tais koitais autôn kai ama tè èmera suneteloun auta dioti ouk èran pros ton theon tas cheiras autôn2kai epethumoun agrous kai dièrpazon orfanous kai oikous katedunasteuon kai dièrpazon andra kai ton oikon autou andra kai tèn klèronomian autou3dia touto tade legei kurios idou egô logizomai epi tèn fulèn tautèn kaka ex ôn ou mè arète tous trachèlous umôn kai ou mè poreuthète orthoi exaifnès oti kairos ponèros estin4en tè èmera ekeinè lèmfthèsetai ef' umas parabolè kai thrènèthèsetai thrènos en melei legôn talaipôria etalaipôrèsamen meris laou mou katemetrèthè en schoiniô kai ouk èn o kôlusôn auton tou apostrepsai oi agroi èmôn diemeristhèsan5dia touto ouk estai soi ballôn schoinion en klèrô en ekklèsia kuriou6mè klaiete dakrusin mède dakruetôsan epi toutois ou gar apôsetai oneidè7o legôn oikos iakôb parôrgisen pneuma kuriou ei tauta ta epitèdeumata autou estin ouch oi logoi autou eisin kaloi met' autou kai orthoi peporeuntai8kai emprosthen o laos mou eis echthran antestè katenanti tès eirènès autou tèn doran autou exedeiran tou afelesthai elpida suntrimmon polemou9dia touto ègoumenoi laou mou aporrifèsontai ek tôn oikiôn trufès autôn dia ta ponèra epitèdeumata autôn exôsthèsan eggisate oresin aiôniois10anastèthi kai poreuou oti ouk estin soi autè è anapausis eneken akatharsias dieftharète fthora11katediôchthète oudenos diôkontos pneuma estèsen pseudos estalaxen soi eis oinon kai methusma kai estai ek tès stagonos tou laou toutou12sunagomenos sunachthèsetai iakôb sun pasin ekdechomenos ekdexomai tous kataloipous tou israèl epi to auto thèsomai tèn apostrofèn autôn ôs probata en thlipsei ôs poimnion en mesô koitès autôn exalountai ex anthrôpôn13dia tès diakopès pro prosôpou autôn diekopsan kai dièlthon pulèn kai exèlthon di' autès kai exèlthen o basileus autôn pro prosôpou autôn o de kurios ègèsetai autôn


VULGAAT

1 vae qui cogitatis inutile et operamini malum in cubilibus vestris in luce matutina faciunt illud quoniam contra Deum est manus eorum 2 et concupierunt agros et violenter tulerunt et domos rapuerunt et calumniabantur virum et domum eius virum et hereditatem eius 3 idcirco haec dicit Dominus ecce ego cogito super familiam istam malum unde non auferetis colla vestra et non ambulabitis superbi quoniam tempus pessimum est 4 in die illa sumetur super vos parabola et cantabitur canticum cum suavitate dicentium depopulatione vastati sumus pars populi mei commutata est quomodo recedet a me cum revertatur qui regiones nostras dividat 5 propter hoc non erit tibi mittens funiculum sortis in coetu Domini 6 ne loquamini loquentes non stillabit super istos non conprehendet confusio 7 dicit domus Iacob numquid adbreviatus est spiritus Domini aut tales sunt cogitationes eius nonne verba mea bona sunt cum eo qui recte graditur 8 et e contrario populus meus in adversarium consurrexit desuper tunica pallium sustulistis eos qui transiebant simpliciter convertistis in bellum 9 mulieres populi mei eiecistis de domo deliciarum suarum a parvulis earum tulistis laudem meam in perpetuum 10 surgite et ite quia non habetis hic requiem propter inmunditiam eius corrumpetur putredine pessima 11 utinam non essem vir habens spiritum et mendacium potius loquerer stillabo tibi in vinum et in ebrietatem et erit super quem stillatur populus iste 12 congregatione congregabo Iacob totum te in unum conducam reliquias Israhel pariter ponam illum quasi gregem in ovili quasi pecus in medio caularum tumultuabuntur a multitudine hominum 13 ascendet enim pandens iter ante eos divident et transibunt portam et egredientur per eam et transibit rex eorum coram eis et Dominus in capite eorum