BIJBELBOEK MICHA 3 , Mi 3 -- Mi (Micha) -- Mi 3 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Micha : - Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 - Mi 4 - Mi 5 - Mi 6 - Mi 7
Bijbeluitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Mi 3,1 . Mi 3,2 . Mi 3,3 . Mi 3,4 . Mi 3,5 . Mi 3,6 . Mi 3,7 . Mi 3,8 . Mi 3,9 . Mi 3,10 . Mi 3,11 . Mi 3,12 .

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Mi 3,1 - Mi 3,1 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 1kai erei akousate dè tauta ai archai oikou iakôb kai oi kataloipoi oikou israèl ouch umin estin tou gnônai to krima  1 et dixi audite principes Iacob et duces domus Israhel numquid non vestrum est scire iudicium   1 Voorts zeide ik: Hoort nu, gij hoofden Jakobs, en gij oversten van het huis Israëls! Betaamt het ulieden niet het recht te weten?  [1] Toen sprak ik: ‘Luister toch, hoofden van Jakob, leiders van het huis van Israël! U zou toch het recht moeten kennen!   [1] En ik zei: Hoor toch, leiders van Jakob, hoor, heersers van het volk van Israël! Jullie moeten het recht toch kennen? 1 ¶ Dan zeg ik: hoort toch, hoofden van Jakob en aanvoerders van het huis van Israël!– is het niet aan u om het recht te kennen?– 1. Puis je dis : Écoutez donc, chefs de la maison de Jacob et commandants de la maison d'Israël! N'est-ce pas à vous de connaître le droit,  

King James Bible . [1] And I said, Hear, I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house of Israel; Is it not for you to know judgment?
Luther-Bibel . 3 1 Und ich sprach: Höret doch, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel! Ihr solltet die sein, die das Recht kennen.

Tekstuitleg van Mi 3,1 .

2. act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjime`û (hoort, luistert) OF act. qal perf. 3de pers. mv. sjâme`û (zij luisterden) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Micha : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Mi (7) : (1) Mi 1,2 . (2) Mi 3,1 . (3) Mi 3,9 . (4) Mi 5,14 . (5) Mi 6,1 . (6) Mi 6,2 . (7) Mi 6,9 .

Mi 3,2 - Mi 3,2 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2oi misountes ta kala kai zètountes ta ponèra arpazontes ta dermata autôn ap' autôn kai tas sarkas autôn apo tôn osteôn autôn  2 qui odio habetis bonum et diligitis malum qui violenter tollitis pelles eorum desuper eos et carnem eorum desuper ossibus eorum     2 Zij haten het goede, en hebben het kwade lief; zij roven hun huid van hen af, en hun vlees van hun beenderen.   [2] Maar zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij stropen hun eigen mensen de huid af en halen het vlees van hun botten.   [2] Maar jullie haten het goede en houden van het kwaad. Jullie stropen mijn volk de huid af en rukken het vlees van hun botten.   2 haters van goed en minnaars van kwaad,– die hun huid van hen afscheren en het vlees van hun botten!   2. vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui leur arrachez la peau, et la chair de sur leurs os !  

King James Bible . [2] Who hate the good, and love the evil; who pluck off their skin from off them, and their flesh from off their bones;
Luther-Bibel . 2 Aber ihr hasst das Gute und liebt das Arge; ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen

Tekstuitleg van Mi 3,2 .

Mi 3,3 - Mi 3,3 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3on tropon katefagon tas sarkas tou laou mou kai ta dermata autôn apo tôn osteôn autôn exedeiran kai ta ostea autôn sunethlasan kai emelisan ôs sarkas eis lebèta kai ôs krea eis chutran  3 qui comederunt carnem populi mei et pellem eorum desuper excoriaverunt et ossa eorum confregerunt et conciderunt sicut in lebete et quasi carnem in medio ollae     3 Ja, zij zijn het, die het vlees mijns volks eten, en hun huid afstropen, en hun beenderen verbreken; en vaneen leggen, gelijk als in een pot, en als vlees in het midden eens ketels.   [3] Zij verslinden het vlees van mijn volk. Zij villen hen, zij breken hun botten, zij snijden hen in stukken, als vlees dat de pot in moet, als lappen voor de braadpan.   [3] Zij eten hun vlees, ze stropen hun huid af en breken hun botten. Als vlees om te koken, als vlees voor de pot hakken ze mijn volk in stukken.   3 Ja, zij hebben het vlees van mijn gemeente weggevreten, hun huid van hen afgestroopt en hun beenderen gebroken,– ze verspreid zoals in een kookpot, als vlees in een ketel.  3. Ceux qui ont dévoré la chair de mon peuple, et lui ont arraché la peau et brisé les os, qui l'ont déchiré comme chair dans la marmite et comme viande en plein chaudron,  

King James Bible . [3] Who also eat the flesh of my people, and flay their skin from off them; and they break their bones, and chop them in pieces, as for the pot, and as flesh within the caldron.
Luther-Bibel . 3 und fresst das Fleisch meines Volks. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch die Knochen; ihr zerlegt es wie in einen Topf und wie Fleisch in einen Kessel.

Tekstuitleg van Mi 3,3 .

Mi 3,4 - Mi 3,4 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4outôs kekraxontai pros kurion kai ouk eisakousetai autôn kai apostrepsei to prosôpon autou ap' autôn en tô kairô ekeinô anth' ôn eponèreusanto en tois epitèdeumasin autôn ep' autous  4 tunc clamabunt ad Dominum et non exaudiet eos et abscondet faciem suam ab eis in tempore illo sicut nequiter egerunt in adinventionibus suis     4 Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar zal Zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben.   [4] Als zij tot de heer roepen, dan geeft Hij hun geen antwoord, maar Hij verbergt zijn gelaat voor hen, omdat hun daden slecht zijn.’   [4] Als ze dan tot de HEER om hulp roepen, zal hij hun niet antwoorden. Hij zal zijn gelaat voor hen verbergen vanwege het kwaad dat ze begaan.   4 Maar eens zullen zij het uitschreeuwen tot de ENE en zal hij hen niet antwoorden; hij zal zijn aanschijn verbergen in die tijd, om het kwaad dat zij bedreven hebben. •   4. alors, ils crieront vers Yahvé, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, à cause des crimes qu'ils ont commis.  

King James Bible . [4] Then shall they cry unto the LORD, but he will not hear them: he will even hide his face from them at that time, as they have behaved themselves ill in their doings.
Luther-Bibel . 4 Darum, wenn ihr nun zum HERRN schreit, wird er euch nicht erhören, sondern wird sein Angesicht vor euch verbergen zur selben Zeit, wie ihr mit eurem bösen Treiben verdient habt.

Tekstuitleg van Mi 3,4 .

11. be`eth / bâ`eth = in (de) tijd van . Voorzetsel bë + (bepaald lidw. ha-) + zelfstandig naamwoord `eth (tijd) . Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd) .Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470 . Structuur : 7 - 4 . Gr. kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in de LXX : kairos (gunstig moment) . Taalgebruik in het N.T. : kairos (gunstig moment) . Lat. tempus , -oris . Fr. le temps . E. time . Ned. tijd . D. Zeit . Een vorm van kairos (gunstig moment) in de LXX (487) , in het N.T. (85) . Tenach (89) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 . (6) Zach 10,1 .

11. - 12. bâ`eth hahî´= in die tijd . Tenach (40) . 12 kl. Prof. (5) : (1) Am 5,13 . (2) Mi 3,4 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 3,19 . (5) Sef 3,20 .

Mi 3,5 - Mi 3,5 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5tade legei kurios epi tous profètas tous planôntas ton laon mou tous daknontas en tois odousin autôn kai kèrussontas ep' auton eirènèn kai ouk edothè eis to stoma autôn ègeiran ep' auton polemon 5 haec dicit Dominus super prophetas qui seducunt populum meum qui mordent dentibus suis et praedicant pacem et si quis non dederit in ore eorum quippiam sanctificant super eum proelium    5 Alzo zegt de HEERE, tegen de profeten, die Mijn volk verleiden; die met hun tanden bijten, en roepen vrede uit; maar die niet geeft in hun mond, tegen dien zo heiligen zij een krijg.   [5] Zo spreekt de heer tegen de profeten die mijn volk misleiden: ‘Wanneer ze bijten met hun tanden verkondigen zij vrede. Maar degene die hun niets in de mond steekt, verklaren zij de oorlog.   [5] Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken bedient de oorlog verklaren:   5 Zó heeft gezegd de ENE tot de profeten die mijn gemeente laten verdwalen,– die, zolang hun tanden te bijten kregen, ‘vrede’ hebben geroepen en tegen wie hun niets in de mond gaf een oorlog hebben geheiligd:  5. Ainsi parle Yahvé contre les prophètes qui égarent mon peuple : S'ils ont quelque chose entre les dents, ils proclament : « Paix! » Mais à qui ne leur met rien dans la bouche ils déclarent la guerre.  

King James Bible . [5] Thus saith the LORD concerning the prophets that make my people err, that bite with their teeth, and cry, Peace; and he that putteth not into their mouths, they even prepare war against him.
Luther-Bibel . 5 So spricht der HERR wider die Propheten, die mein Volk verführen, die da predigen, es werde gut gehen, wenn man ihnen zu fressen gibt; wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, dem predigen sie, es werde ein Krieg kommen:

Tekstuitleg van Mi 3,5 .

Mi 3,6 - Mi 3,6 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6dia touto nux umin estai ex oraseôs kai skotia umin estai ek manteias kai dusetai o èlios epi tous profètas kai suskotasei ep' autous è èmera  6 propterea nox vobis pro visione erit et tenebrae vobis pro divinatione et occumbet sol super prophetas et obtenebrabitur super eos dies    6 Daarom zal het nacht voor ulieden worden vanwege het gezicht, en ulieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging; en de zon zal over deze profeten ondergaan; en de dag zal over hen zwart worden.   [6] Daarom zal het nacht zijn voor u, zonder visioen; duisternis, zonder orakel; voor die profeten zal de zon ondergaan, en de dag in duisternis verkeren.   [6] Voor jullie zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder voorspellingen. Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag veranderen in duisternis.   6 daarom wordt het nacht, maar voor ú zonder visioen, en duisternis voor u maar zonder orakel; de zon zal ondergaan over die profeten en zwart wordt over hen de dag!  6. C'est pourquoi la nuit pour vous sera sans vision, les ténèbres pour vous sans divination. Le soleil va se coucher pour les prophètes et le jour s'obscurcir pour eux.  

King James Bible . [6] Therefore night shall be unto you, that ye shall not have a vision; and it shall be dark unto you, that ye shall not divine; and the sun shall go down over the prophets, and the day shall be dark over them.
Luther-Bibel . 6 »Darum soll euch die Nacht ohne Gesichte sein und die Finsternis ohne Wahrsagung.« Die Sonne soll über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen finster werden.

Tekstuitleg van Mi 3,6 .

Mi 3,7 - Mi 3,7 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai kataischunthèsontai oi orôntes ta enupnia kai katagelasthèsontai oi manteis kai katalalèsousin kat' autôn pantes autoi dioti ouk estai o eisakouôn autôn  7 et confundentur qui vident visiones et confundentur divini et operient vultus suos omnes quia non est responsum Dei     7 En de zieners zullen beschaamd, en de waarzeggers schaamrood worden; en zij zullen al te zamen de bovenste lip bewimpelen; want er zal geen antwoord Gods zijn.   [7] Dan zullen de zieners beschaamd staan, de waarzeggers te schande worden; zij zullen allen hun mond* bedekken, omdat het antwoord van God niet meer komt.   [7] De zieners zullen beschaamd staan en de waarzeggers worden te schande gemaakt: ze zullen hun mond gesloten houden, want God geeft geen antwoord.   7 Beschaamd staan dan de zieners, ontgoocheld zijn dan de orakelaars, allen zullen zij hun lip omhullen,– omdat er geen antwoord komt van God.  7. Alors les voyants seront couverts de honte et les devins de confusion; tous, ils se couvriront les lèvres, car il n'y aura pas de réponse de Dieu.  

King James Bible . [7] Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded: yea, they shall all cover their lips; for there is no answer of God.
Luther-Bibel . 7 Und die Seher sollen zuschanden und die Wahrsager zu Spott werden; sie müssen alle ihren Bart verhüllen, weil kein Gotteswort da sein wird.

Tekstuitleg van Mi 3,7 .

Mi 3,8 - Mi 3,8 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8ean mè egô emplèsô ischun en pneumati kuriou kai krimatos kai dunasteias tou apaggeilai tô iakôb asebeias autou kai tô israèl amartias autou  8 verumtamen ego repletus sum fortitudine spiritus Domini iudicio et virtute ut adnuntiem Iacob scelus suum et Israhel peccatum suum    8 Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israël zijn zonde.  [8] Ik ben echter vervuld van kracht, van de geest van de heer, van gerechtigheid en moed, om Jakob zijn misdrijf onder ogen te brengen, en Israël zijn zonde.’   [8] Ik daarentegen ben vervuld van kracht, ik heb de geest van de HEER, ik ben rechtvaardig en ik heb de moed om aan Jakob zijn wandaden bekend te maken, en aan Israël zijn zonde.   8 ¶ Daarentegen ben ík vervuld van kracht en adem van de ENE, van recht en heldenmoed,– om aan Jakob zijn misstap te melden, aan Israël zijn zonde. ••  8. Moi, au contraire, je suis plein de force et du souffle de Yahvé , de justice et de courage, pour proclamer à Jacob son crime, à Israël son péché. 

King James Bible . [8] But truly I am full of power by the spirit of the LORD, and of judgment, and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin.
Luther-Bibel . 8 Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des HERRN, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann.

Tekstuitleg van Mi 3,8 .

Mi 3,9 - Mi 3,9 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9akousate dè tauta oi ègoumenoi oikou iakôb kai oi kataloipoi oikou israèl oi bdelussomenoi krima kai panta ta ortha diastrefontes  9 audite haec principes domus Iacob et iudices domus Israhel qui abominamini iudicium et omnia recta pervertitis     9 Hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jakobs, en gij oversten van het huis Israëls! die van het gericht een gruwel hebt, en al wat recht is verkeert;   [9] Luister toch hiernaar, hoofden van het huis Jakob, leiders van het huis Israël, die het recht minachten en alles wat recht is verdraaien.   [9] Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jakob en heersers van het volk van Israël, jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken,   9 Hoort toch dit, hoofden van Jakobs huis, aanvoerders van het huis Israëls,– die gruwen van recht en al wat rechtuit is krom maken,   9. Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et commandants de la maison d'Israël, vous qui exécrez la justice et qui tordez tout ce qui est droit,  

King James Bible . [9] Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob, and princes of the house of Israel, that abhor judgment, and pervert all equity.
Luther-Bibel . 9 So hört doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht;

Tekstuitleg van Mi 3,9 .

1. act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjime`û (hoort, luistert) OF act. qal perf. 3de pers. mv. sjâme`û (zij luisterden) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Micha : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Mi (7) : (1) Mi 1,2 . (2) Mi 3,1 . (3) Mi 3,9 . (4) Mi 5,14 . (5) Mi 6,1 . (6) Mi 6,2 . (7) Mi 6,9 .

5. - 6. be(j)th Ja`äqobh (huis van Jakob) . In veertien verzen in de bijbel : (1) Ps 114,1 . (2) Js 2,5 . (3) Js 2,6 . (4) Js 10,20 . (5) Js 14,1 . (6) Js 29,22 . (7) Js 46,3 . (8) Js 48,1 . (9) Jr 2,4 . (10) Ez 20,5 . (11) Am 9,8 . (12) Ob 17 . (13) Mi 2,7 . (14) Mi 3,9 .

Mi 3,10 - Mi 3,10 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10oi oikodomountes siôn en aimasin kai ierousalèm en adikiais  10 qui aedificatis Sion in sanguinibus et Hierusalem in iniquitate    10 Bouwende Sion met bloed, en Jeruzalem met onrecht.   [10] Sion wordt met bloed gebouwd, Jeruzalem met misdaad.  [10] die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht.   10 Sion opbouwen met bloedvergieten,– Jeruzalem met misdadigheid;   10. vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime!  

King James Bible . [10] They build up Zion with blood, and Jerusalem with iniquity.
Luther-Bibel . 10 die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht

Tekstuitleg van Mi 3,10 .

Mi 3,11 - Mi 3,11 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11oi ègoumenoi autès meta dôrôn ekrinon kai oi iereis autès meta misthou apekrinonto kai oi profètai autès meta arguriou emanteuonto kai epi ton kurion epanepauonto legontes ouchi kurios en èmin estin ou mè epelthè ef' èmas kaka  11 principes eius in muneribus iudicabant et sacerdotes eius in mercede docebant et prophetae eius in pecunia divinabant et super Dominum requiescebant dicentes numquid non Dominus in medio nostrum non venient super nos mala     11 Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen.   [11] Haar hoofden spreken recht in ruil voor geschenken, haar priesters vragen loon voor hun lessen, haar profeten geven hun orakels voor geld en beroepen zich op de heer en zeggen: ‘Is de heer niet in ons midden? Ons overkomt geen kwaad!’   [11] De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de HEER beroepen en zeggen: ‘De HEER is toch in ons midden? Ons kan geen kwaad overkomen.’   11 haar hoofden spreken recht voor steekpenningen, haar priesters geven onderricht voor een beloning, haar profeten orakelen voor geld,– en op de ENE steunen zij door te zeggen: is niet de ENE in ons midden?– over ons komt geen kwaad! 11. Ses chefs jugent pour des présents, ses prêtres décident pour un salaire, ses prophètes vaticinent à prix d'argent. Et c'est sur Yahvé qu'ils s'appuient! Ils disent : « Yahvé n'est-il pas au milieu de nous ? le malheur ne tombera pas sur nous. »  

King James Bible . [11] The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money: yet will they lean upon the LORD, and say, Is not the LORD among us? none evil can come upon us.
Luther-Bibel . 11 – seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld – und euch dennoch auf den HERRN verlasst und sprecht: »Ist nicht der HERR unter uns? Es kann kein Unglück über uns kommen«:

Tekstuitleg van Mi 3,11 .

Mi 3,12 - Mi 3,12 . Onheilsprofetieën - Mi 1,2-3,12 -- Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 -- Mi 3,1 - Mi 3,2 - Mi 3,3 - Mi 3,4 - Mi 3,5 - Mi 3,6 - Mi 3,7 - Mi 3,8 - Mi 3,9 - Mi 3,10 - Mi 3,11 - Mi 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12dia touto di' umas siôn ôs agros arotriathèsetai kai ierousalèm ôs opôrofulakion estai kai to oros tou oikou ôs alsos drumou   12 propter hoc causa vestri Sion quasi ager arabitur et Hierusalem quasi acervus lapidum erit et mons templi in excelsa silvarum     12 Daarom, om uwentwil, zal Sion als een akker geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds.   [12] En daarom zal vanwege u, Sion worden omgeploegd als akkerland, zal Jeruzalem een puinhoop worden en de tempelberg een hoogte vol hakhout.   [12] Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.   12 Daarom zal vanwege u Sion worden geploegd als een veld,– Jeruzalem een en al puinhoop worden en de berg met het huis tot een offerhoogte in het woud! •   12. C'est pourquoi, par votre faute, Sion deviendra une terre de labour, Jérusalem un monceau de décombres, et la montagne du Temple une hauteur boisée. Le règne futur de Yahvé à Sion. 

King James Bible . [12] Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of the forest.
Luther-Bibel . 12 Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps.

Tekstuitleg van Mi 3,12 .


SEPTUAGINTA

3 1kai erei akousate dè tauta ai archai oikou iakôb kai oi kataloipoi oikou israèl ouch umin estin tou gnônai to krima2oi misountes ta kala kai zètountes ta ponèra arpazontes ta dermata autôn ap' autôn kai tas sarkas autôn apo tôn osteôn autôn3on tropon katefagon tas sarkas tou laou mou kai ta dermata autôn apo tôn osteôn autôn exedeiran kai ta ostea autôn sunethlasan kai emelisan ôs sarkas eis lebèta kai ôs krea eis chutran4outôs kekraxontai pros kurion kai ouk eisakousetai autôn kai apostrepsei to prosôpon autou ap' autôn en tô kairô ekeinô anth' ôn eponèreusanto en tois epitèdeumasin autôn ep' autous5tade legei kurios epi tous profètas tous planôntas ton laon mou tous daknontas en tois odousin autôn kai kèrussontas ep' auton eirènèn kai ouk edothè eis to stoma autôn ègeiran ep' auton polemon6dia touto nux umin estai ex oraseôs kai skotia umin estai ek manteias kai dusetai o èlios epi tous profètas kai suskotasei ep' autous è èmera7kai kataischunthèsontai oi orôntes ta enupnia kai katagelasthèsontai oi manteis kai katalalèsousin kat' autôn pantes autoi dioti ouk estai o eisakouôn autôn8ean mè egô emplèsô ischun en pneumati kuriou kai krimatos kai dunasteias tou apaggeilai tô iakôb asebeias autou kai tô israèl amartias autou9akousate dè tauta oi ègoumenoi oikou iakôb kai oi kataloipoi oikou israèl oi bdelussomenoi krima kai panta ta ortha diastrefontes10oi oikodomountes siôn en aimasin kai ierousalèm en adikiais11oi ègoumenoi autès meta dôrôn ekrinon kai oi iereis autès meta misthou apekrinonto kai oi profètai autès meta arguriou emanteuonto kai epi ton kurion epanepauonto legontes ouchi kurios en èmin estin ou mè epelthè ef' èmas kaka12dia touto di' umas siôn ôs agros arotriathèsetai kai ierousalèm ôs opôrofulakion estai kai to oros tou oikou ôs alsos drumou


VULGAAT

1 et dixi audite principes Iacob et duces domus Israhel numquid non vestrum est scire iudicium 2 qui odio habetis bonum et diligitis malum qui violenter tollitis pelles eorum desuper eos et carnem eorum desuper ossibus eorum 3 qui comederunt carnem populi mei et pellem eorum desuper excoriaverunt et ossa eorum confregerunt et conciderunt sicut in lebete et quasi carnem in medio ollae 4 tunc clamabunt ad Dominum et non exaudiet eos et abscondet faciem suam ab eis in tempore illo sicut nequiter egerunt in adinventionibus suis 5 haec dicit Dominus super prophetas qui seducunt populum meum qui mordent dentibus suis et praedicant pacem et si quis non dederit in ore eorum quippiam sanctificant super eum proelium 6 propterea nox vobis pro visione erit et tenebrae vobis pro divinatione et occumbet sol super prophetas et obtenebrabitur super eos dies 7 et confundentur qui vident visiones et confundentur divini et operient vultus suos omnes quia non est responsum Dei 8 verumtamen ego repletus sum fortitudine spiritus Domini iudicio et virtute ut adnuntiem Iacob scelus suum et Israhel peccatum suum 9 audite haec principes domus Iacob et iudices domus Israhel qui abominamini iudicium et omnia recta pervertitis 10 qui aedificatis Sion in sanguinibus et Hierusalem in iniquitate 11 principes eius in muneribus iudicabant et sacerdotes eius in mercede docebant et prophetae eius in pecunia divinabant et super Dominum requiescebant dicentes numquid non Dominus in medio nostrum non venient super nos mala 12 propter hoc causa vestri Sion quasi ager arabitur et Hierusalem quasi acervus lapidum erit et mons templi in excelsa silvarum