BIJBELBOEK MICHA 4 , Mi 4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Micha: - Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 - Mi 4 - Mi 5 - Mi 6 - Mi 7
Bijbeluitleg per pericope : Mi 4,1-5,14
Uitleg vers per vers: - Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -
Mi 4,1. Mi 4,2. Mi 4,3. Mi 4,4. Mi 4,5. Mi 4,6. Mi 4,7. Mi 4,8. Mi 4,9. Mi 4,10. Mi 4,11. Mi 4,12. Mi 4,13. Mi 4,14.

Overzicht van Tenach:Tenach: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -Heilsprofetieën. Mi 4,1-5,14 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -

Mi 4,1 - Mi 4,1: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 1kai estai ep' eschatôn tôn èmerôn emfanes to oros tou kuriou etoimon epi tas korufas tôn oreôn kai meteôristhèsetai uperanô tôn bounôn kai speusousin pros auto laoi  1 et in novissimo dierum erit mons domus Domini praeparatus in vertice montium et sublimis super colles et fluent ad eum populi     1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.   [1] Op* het eind van de dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de heer vast zal staan als de eerste van de bergen, verheven boven de heuvels. En de volken stromen naar hem toe,  [1] Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen,   1 ¶ Geschieden zal het in het latere der dagen dat de berg met het huis van de ENE gereed zal staan aan het hoofd van de bergen, hij boven heuvels verheven zal zijn; gemeenschappen zullen naar hem toestromen   1. Or il adviendra dans la suite des temps que la montagne du Temple de Yahvé sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors des peuples afflueront vers elle,  

King James Bible. [1] But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.
Luther-Bibel. 4 1 In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen,

Tekstuitleg van Mi 4,1. Het vers Mi 4,1 telt 16 (2² Xx 2²) woorden en 67 letters. De getalwaarde van Mi 4,1 is 3767 (3 X 1249).

1. wë + hâjâh (zijn). Taalgebruik in Tenach: hâjâh (zijn). Taalgebruik in Micha: hâjâh (zijn). Gr. eimi (zijn). Taalgebruik in de Septuaginta: eimi (zijn). Taalgebruik in het N.T.: eimi (zijn). Lat. esse. D. sein. Fr. être. Ned. zijn. E. to be. Tenach (388). 12 kl. Prof. (45). Mi (6): (1) Mi 2,11. (2) Mi 4,1. (3) Mi 5,4. (4) Mi 5,6. (5) Mi 5,7. (6) Mi 5,9.

2. bë´achärîth (in de laatste). Tenach (17):

2. - 3. bë´achärîth hajjâmîm (in de laatste dagen). In dertien verzen in de bijbel: (1) Gn 49,1. (2) Nu 24,14. (3) Dt 4,30. (4) Dt 31,29. (5) Js 2,2. (6) Jr 23,20. (7) Jr 30,24. (8) Jr 48,47. (9) Jr 49,39. (10) Ez 38,16. (11) Da 10,14. (12) Hos 3,5. (13) Mi 4,1.

1. - 3. wëhâjâh bë´achärîth hajjâmîm (en het zal zijn in de laatste dagen). In drie verzen in de bijbel: (1) Js 2,2. (2) Jr 49,39. (3) Mi 4,1.

5. - 7. har be(j)th JHWH (de berg van het huis van JHWH. In twee verzen in de bijbel - twee verzen die bijna identiek zijn -: (1) Js 2,2. (2) Mi 4,1.

Mi 4,2 - Mi 4,2: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai poreusontai ethnè polla kai erousin deute anabômen eis to oros kuriou kai eis ton oikon tou theou iakôb kai deixousin èmin tèn odon autou kai poreusometha en tais tribois autou oti ek siôn exeleusetai nomos kai logos kuriou ex ierousalèm  2 et properabunt gentes multae et dicent venite ascendamus ad montem Domini et ad domum Dei Iacob et docebit nos de viis suis et ibimus in semitis eius quia de Sion egredietur lex et verbum Domini de Hierusalem     2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.   [2] de vele natiën gaan op weg en zeggen: ‘Kom, laat ons naar de berg van de heer gaan, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want in Sion ontspringt de Wet, en in Jeruzalem het woord van de heer.’  [2] machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.   2 en gaan zullen vele volkeren, en zeggen: gaat mee, laten wij opklimmen naar de berg van de ENE, naar het huis van Jakobs God opdat hij ons zal onderrichten in zijn wegen en wij zullen gaan over zijn paden; ja, van Sion moge onderricht uitgaan, spreken van de ENE uit Jeruzalem!  2. alors viendront des nations nombreuses qui diront: « Venez, montons à la montagne de Yahvé, au Temple du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole de Yahvé. »  

King James Bible. And many nations shall come, and say, Come, and let us go up to the mountain of the LORD, and to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for the law shall go forth of Zion, and the word of the LORD from Jerusalem.
Luther Bibel. 2 und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem.

Tekstuitleg van Mi 4,2. Dit vers Mi 4,2 telt 24 (23 X 3) woorden en 101 letters. De getalwaarde van Mi 4,2 is 5275 (5 X 5 X 211).

1. wëhâlëkhû (en zij zullen gaan / en zij gingen). wë + werkwoordvorm qal perfectum derde persoon meervoud van het werkw. hâlakh (gaan). Taalgebruik in Tenach: hâlakh (gaan). Getalwaarde: he = 5 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal: 28 (2 X 2 X 7) of 55 (5 X 11). In tien verzen in de bijbel: (1) 1 S 2,20. (2) Js 2,3. (3) Js 35,9. (4) Js 60,3. (5) Js 60,14. (6) Jr 11,12. (7) Mi 4,2. (8) Sef 1,17. (9) Zach 8,21. (10) Job 1,4.

6. wëna`älèh (en laten we opgaan): wë + werkwoordvorm qal cohortativus 1ste pers. mv. van het werkw. `âlâh (opgaan, opklimmen). Taalgebruik in Tenach: `âlâh (opgaan, opklimmen). Tenach: (1) Gn 35,3. (2) Nu 9,21. (3) Re 18,9. (4) Js 2,3. (5) Jr 6,4. (6) Jr 6,5. (7) Jr 31,6. (8) Mi 4,2.

7. - 8. ´èl har (naar de berg van). Tenach (20): (1) Ex 3,1. (2) Ex 19,23. (3) Ex 24,13. (4) Ex 34,2. (5) Ex 34,4. (6) Nu 27,12. (7) Dt 32,49. (8) Dt 34,1. (9) Joz 15,10. (10) 1 K 18,19. (11) 1 K 18,20. (12) 2 K 2,25. (13) 2 K 4,25. (14) Ps 43,3. (15) Hl 4,6. (16) Js 2,3. (17) Js 16,1. (18) Js 56,7. (19) Ez 40,2. (20) Mi 4,2.

7. - 9. ´èl har JHWH komt slechts tweemaal in de bijbel voor: (1) Js 2,3. (2) Mi 4,2.

16. wënelëkhâh / wënelekhâh (en laten we gaan): wë + werkwoordvorm qal actief cohortativus eerste persoon meervoud van het werkw. hâlakh (gaan). Taalgebruik in Tenach: hâlakh (gaan). Getalwaarde: he = 5 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal: 28 (2 X 2 X 7) of 55 (5 X 11). Tenach (9): (1) Gn 33,12. (2) Gn 43,8. (3) Re 19,28. (4) lekhû (ga) +. 1 S 9,9. (5) lekhû (ga) +. 1 S 11,14. (6) 1 S 26,11. (7) Js 2,3. (8) lekhû (ga) +. Js 2,5. (9) Mi 4,2.

19. mitstsijjôn (uit Sion) < min (uit) + tsijjôn (Sion). Taalgebruik in Tenach: tsijjôn (Sion). Getalwaarde: tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal: 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26). Tenach (12): (1) Js 2,3. (2) Jr 9,18. (3) Jl 4,16. (4) Am 1,2. (5) Mi 4,2. (6) Ps 14,7. (7) Ps 50,2. (8) Ps 53,7. (9) Ps 110,2. (10) Ps 128,5. (11) Ps 134,3. (12) Ps 135,21.

Mi 4,3 - Mi 4,3: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai krinei ana meson laôn pollôn kai exelegxei ethnè ischura eôs eis gèn makran kai katakopsousin tas romfaias autôn eis arotra kai ta dorata autôn eis drepana kai ouketi mè antarè ethnos ep' ethnos romfaian kai ouketi mè mathôsin polemein  3 et iudicabit inter populos multos et corripiet gentes fortes usque in longinquum et concident gladios suos in vomeres et hastas suas in ligones non sumet gens adversus gentem gladium et non discent ultra belligerare     3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.   [3] Hij zal rechtspreken tussen de vele volken en machtige natiën tuchtigen, al wonen zij nog zo ver. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen; geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer.  [3] Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.   3 Rechtspreken zal hij tussen vele gemeenschappen en terechtwijzen zal hij krachtige volken tot ver weg; zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen, zij zullen niet meer volk tegen volk een zwaard dragen en zij zullen geen oorlog meer leren;   3. Il jugera entre des peuples nombreux et sera l'arbitre de nations puissantes. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leur lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à faire la guerre.  

King James Bible. [3] And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war any more.
Luther-Bibel. 3 Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.

Tekstuitleg van Mi 4,3.

3. - 4. `ammîm rabbîm (vele volkeren). Tenach (15): (1) Js 2,3. (2) Js 17,12. (3) Ez 3,6. (4) Ez 27,33. (5) Ez 32,3. (6) Ez 32,9. (7) Ez 32,10. (8) Ez 38,6. (9) Ez 38,22. (10) Mi 4,3. (11) Mi 4,13. (12) Mi 5,6. (13) Mi 5,7. (14) Hab 2,10. (15) Zach 8,22.

Mi 4,4 - Mi 4,4: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai anapausetai ekastos upokatô ampelou autou kai ekastos upokatô sukès autou kai ouk estai o ekfobôn dioti to stoma kuriou pantokratoros elalèsen tauta  4 et sedebit vir subtus vineam suam et subtus ficum suam et non erit qui deterreat quia os Domini exercituum locutum est     4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken.   [4] Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de mond van de heer van de machten heeft gesproken.   [4] Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.   4 zij zullen zitten ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom en niemand die hen opschrikt; ja, de mond van de ENE, de Omschaarde, heeft gesproken!  4. Mais chacun restera assis sous sa vigne et sous son figuier, sans personne pour l'inquiéter. La bouche de Yahvé Sabaot a parlé.  

King James Bible. [4] But they shall sit every man under his vine and under his fig tree; and none shall make them afraid: for the mouth of the LORD of hosts hath spoken it.
Luther-Bibel. 4 Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des HERRN Zebaoth hat's geredet.

Tekstuitleg van Mi 4,4.

Mi 4,5 - Mi 4,5: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5oti pantes oi laoi poreusontai ekastos tèn odon autou èmeis de poreusometha en onomati kuriou theou èmôn eis ton aiôna kai epekeina 5 quia omnes populi ambulabunt unusquisque in nomine dei sui nos autem ambulabimus in nomine Domini Dei nostri in aeternum et ultra     5 Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos.   [5] Laat de andere volken hun wegen gaan, elk volk in de naam van zijn god, wij gaan onze weg in de naam van de heer onze God, voor eeuwig en altijd.   [5] Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.   5 Want alle gemeenschappen mogen voortgaan ieder in de naam van zijn god,– maar wíj zullen voortgaan in de naam van de ENE, onze God, voor eeuwig en dan nog! •  5. Car tous les peuples marchent chacun au nom de son dieu; mais nous, nous marcherons au nom de Yahvé notre Dieu, pour toujours et à jamais.  

King James Bible. [5] For all people will walk every one in the name of his god, and we will walk in the name of the LORD our God for ever and ever.
Luther-Bibel. 5 Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des HERRN, unseres Gottes, immer und ewiglich!

Tekstuitleg van Mi 4,5.

Mi 4,6 - Mi 4,6: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6en tè èmera ekeinè legei kurios sunaxô tèn suntetrimmenèn kai tèn exôsmenèn eisdexomai kai ous apôsamèn  6 in die illa dicit Dominus congregabo claudicantem et eam quam eieceram colligam et quam adflixeram     6 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had.   [6] ‘Op die dag – godsspraak van de heer – zal Ik verzamelen wat kreupel is, bijeenbrengen wat uiteen gejaagd is en degenen wie Ik leed heb aangedaan verenigen.   [6] Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht.   6 Te dien dage, is de tijding van de ENE, zal ik het manke verzamelen, het uitgestotene vergaderen,– én wie ik kwaad heb gedaan;   6. En ce jour-là - oracle de Yahvé - je veux rassembler les éclopées, rallier les égarées et celles que j'ai maltraitées.  

King James Bible. [6] In that day, saith the LORD, will I assemble her that halteth, and I will gather her that is driven out, and her that I have afflicted;
Luther-Bibel. 6 Zur selben Zeit, spricht der HERR, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen und die ich geplagt habe.

Tekstuitleg van Mi 4,6.

1. bëjôm (op een dag) - bajjôm (op de dag). Voorzetsel bë (op) en het zelfst. naamw. jôm (dag). Taalgebruik in Tenach: jôm (dag). Taalgebruik in Mi: jôm (dag). Gr. hèmera (dag). Getalwaarde van jôm (dag): jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal: 29 OF 56 (2³ X 7). Taalgebruik in de Septuaginta: hèmera (dag). Taalgebruik in het N.T.: hèmera (dag). Lat. dies. Ned. dag. D. Tag. E. day. F. jour < Lat. diurnum. Cfr journaal. Tenach (491). Pentateuch (130). 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31). Mi (3): (1) Mi 2,4. (2) Mi 4,6. (3) Mi 5,9.

2. hahû´ (die). Mi (4): (1) Mi 2,4. (2) Mi 4,6. (3) Mi 5,9. (4) Mi 7,11.

Mi 4,7 - Mi 4,7: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai thèsomai tèn suntetrimmenèn eis upoleimma kai tèn apôsmenèn eis ethnos ischuron kai basileusei kurios ep' autous en orei siôn apo tou nun kai eôs eis ton aiôna  7 et ponam claudicantem in reliquias et eam quae laboraverat in gentem robustam et regnabit Dominus super eos in monte Sion ex hoc nunc et usque in aeternum     7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.   [7] Van de kreupele maak Ik dan een rest*, van de afgedankte een machtig volk. De heer zal hen regeren op de berg Sion vanaf nu tot in de eeuwigheid.   [7] De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk, en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid.   7 ik zal het manke maken tot een Rest, het ver weggeraakte tot een krachtig volk,– en koning zal de ENE over hen zijn, op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid! •   7. Des éclopées je ferai un reste, des éloignées une nation puissante. Alors Yahvé régnera sur eux à la montagne de Sion, dès maintenant et à jamais. 

King James Bible. [7] And I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a strong nation: and the LORD shall reign over them in mount Zion from henceforth, even for ever.
Luther-Bibel. 7 Und ich will den Lahmen geben, dass sie viele Erben haben, und will die Verstoßenen zum großen Volk machen. Und der HERR wird König über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit.

 וְשַׂמְתִּי אֶת-הַצֹּלֵעָה לִשְׁאֵרִית, וְהַנַּהֲלָאָה לְגוֹי עָצוּם; וּמָלַךְ יְהוָה עֲלֵיהֶם בְּהַר צִיּוֹן, מֵעַתָּה וְעַד-עוֹלָם.  {פ}

Tekstuitleg van Mi 4,7.

6. lëgôj (tot volk). Voorzetsel lë + zelfstandig naamwoord gôj (volk). Taalgebruik in Tenach: gôj (volk). Gr. ethnos (volk). Taalgebruik in de Septuaginta.: ethnos (volk). Taalgebruik in het N.T.: ethnos (volk). Lat. populus. Fr. peuple. E. people. Ned. volk. D. Volk. In vijftien verzen in de bijbel: (1) Gn 12,2. (2) Gn 17,20. (3) Gn 18,18. (4) Gn 21,13. (5) Gn 21,18. (6) Gn 46,3. (7) Ex 9,24. (8) Ex 32,10. (9) Nu 14,12. (10) Dt 9,14. (11) Dt 26,5. (12) Js 26,15. (13) Js 60,22. (14) Ez 37,22. (15) Mi 4,7.

13. - 15. מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם (= me`aththâh wë`ad `ôlâm: vanaf nu tot eeuwig). Afgezien van het voorzetsel m(e) en de waw beginnen de drie woorden met ajin: `aththâh (nu), `ad (tot), `ôlâm (eeuwig). Tenakh (8): (1) Ps 113,2. (2) Ps 115,18. (3) Ps 121,8. (4) Ps 125,2. (5) Ps 131,3. (6) Js 9,6. (7) Js 59,21. (8) Mi 4,7.
- LXX: ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος (= apo tou nun kai heôs tou aiônos: vanaf nu en tot eeuwig).

Mi 4,8 - Mi 4,8: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai su purgos poimniou auchmôdès thugater siôn epi se èxei kai eiseleusetai è archè è prôtè basileia ek babulônos tè thugatri ierousalèm  8 et tu turris Gregis nebulosa filiae Sion usque ad te veniet et veniet potestas prima regnum filiae Hierusalem    8 En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem.   [8] Wat u betreft, Toren-van-de-kudde*, Ofel*, dochter van Sion, tot u komt weer de heerschappij van vroeger; het koningschap behoort de dochter van Jeruzalem toe.   [8] En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe.   8 ¶ Jij, Migdal Eder,– toren van de kudde, en Ofel,– bult van de dochter Sions, tot jou genaakt,– en zal komen de heerschappij van eerder, een koninkrijk voor Jeruzalems dochter!  8. Et toi, Tour du Troupeau, Ophel de la fille de Sion, à toi va revenir la souveraineté d'antan, la royauté de la fille de Jérusalem. 

King James Bible. [8] And thou, O tower of the flock, the strong hold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem.
Luther-Bibel. 8 Und du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem.

Tekstuitleg van Mi 4,8.

Mi 4,9 - Mi 4,9: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai nun ina ti egnôs kaka mè basileus ouk èn soi è è boulè sou apôleto oti katekratèsan sou ôdines ôs tiktousès  9 nunc quare maerore contraheris numquid rex non est tibi aut consiliarius tuus periit quia conprehendit te dolor sicut parturientem     9 Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw Raadgever vergaan, dat u smart, als van een barende vrouw, heeft aangegrepen?   [9] Maar waarom jammert u nu zo luid? Hebt u soms geen koning meer of is uw raadsman omgekomen, dat er weeën over u komen als over een vrouw in barensnood?  [9] Waarom schreeuw je nu? Heb je dan geen koning meer, of is je raadgever verdwenen, dat je ineenkrimpt van pijn, als in barensnood?   9 Maar nu, waarom schal je met zo’n geschal?– is er geen koning bij jou, of is je raadsman verloren gegaan dat een kramp jou heeft aangegrepen als wie baart?   9. Maintenant pourquoi pousses-tu des clameurs ? N'y a-t-il pas un roi chez toi ? Tes conseillers sont-ils perdus, que la douleur t'ait saisie comme la femme qui enfante ? 

King James Bible. [9] Now why dost thou cry out aloud? is there no king in thee? is thy counseller perished? for pangs have taken thee as a woman in travail.
Luther-Bibel. 9 Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Und sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich die Wehen erfassen wie eine in Kindsnöten?

Rorate caeli
Ierusalem cito veniet salus tua
quare maerore consumeris
numquid consiliarius non est tibi

Tekstuitleg van Mi 4,9.

10. ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan). Taalgebruik in Tenach: ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan). Getalwaarde van ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) is: aleph = 1 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal: 7. Tenach (30). 12 kl. Prof (4): (1) Jl 1,11. (2) Jon 4,10. (3) Mi 4,9. (4) Mi 7,2. Gr. apollumi (verderven, verdoemen). Taalgebruik in het N.T.: apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ). Taalgebruik in de Septuaginta: apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ). < ap- + ollumi < ol-numi. Hebr. ´âbhad. Lat. perdere. Fr. perdre. Lat. perditio. Fr. perdition. Ned. verderf (v / p - r - d) , verdoemenis. Een vorm van apollumi (verderven, verdoemen) in de LXX (378) , in het N.T. (90).

Mi 4,10 - Mi 4,10: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,8 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ôdine kai andrizou kai eggize thugater siôn ôs tiktousa dioti nun exeleusè ek poleôs kai kataskènôseis en pediô kai èxeis eôs babulônos ekeithen rusetai se kai ekeithen lutrôsetai se kurios o theos sou ek cheiros echthrôn sou  10 dole et satage filia Sion quasi parturiens quia nunc egredieris de civitate et habitabis in regione et venies usque ad Babylonem ibi liberaberis ibi redimet te Dominus de manu inimicorum tuorum     10 Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions! als een barende vrouw; want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan, en op het veld wonen, en tot in Babel komen, maar aldaar zult gij gered worden; aldaar zal u de HEERE verlossen uit de hand uwer vijanden.   [10] Krijg maar weeën en zwoeg maar, dochter van Sion, als een vrouw in barensnood, want u moet nu de stad verlaten en buiten wonen op het veld. Tot aan Babel zult u gaan: daar zult u bevrijd worden, daar zal de heer u verlossen uit de greep van uw vijanden.   [10] Krimp ineen en schreeuw het uit, vrouwe Sion, krimp ineen als een vrouw die baren moet. Je zult de stad moeten verlaten en gaan leven op het veld. Je zult naar Babel gaan, en daar zul je worden bevrijd, uit de handen van je vijanden worden vrijgekocht door de HEER.   10 Maar krimp ineen en kerm, dochter Sions, als wie baart,– want nú moet je wegtrekken uit de burcht en zul je wonen op het open veld, en komen zul je tot in Babel, al zul je daar worden gered; daar zal de ENE je verlossen uit de vuist van je vijanden!   10. Tords-toi de douleur et crie, fille de Sion, comme la femme qui enfante, car tu vas maintenant sortir de la cité et demeurer en rase campagne. Tu iras jusqu'à Babel, c'est là que tu seras délivrée; c'est là que Yahvé te rachètera de la main de tes ennemis.  

King James Bible. [10] Be in pain, and labour to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in travail: for now shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, and thou shalt go even to Babylon; there shalt thou be delivered; there the LORD shall redeem thee from the hand of thine enemies.
Luther-Bibel. 10 Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten; denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen. Aber von dort wirst du wieder errettet werden, dort wird dich der HERR erlösen von deinen Feinden.

Tekstuitleg van Mi 4,10.

Mi 4,10.1. act. qal imperat. 2de pers. vr. enk.חוּלִי = chûlî (beef van angst) van het werkw. חיל / חול = chîl / chûl (baren, beven van angst, beanstigen). Taalgebruik in Tenakh: chîl / chûl (baren, beven van angst, beanstigen). Tenakh (2): (1) Mi 4,10. (2) Ps 114,7.

Mi 4,10.3. voc. vr. enk. θυγατερ = thugater (dochter) van het zelfst. naamw. θυγατηρ = thugatèr (dochter). Taalgebruik in het NT: thugatèr (dochter). Taalgebruik in de LXX: thugatèr (dochter). Bijbel (32). LXX (31). NT (1): Mt 9,22. Een vorm van θυγατηρ = thugatèr (dochter) in de LXX (641) , in het NT (28).
- Hebreeuws: בַת = bath (dochter). Taalgebruik in Tenakh: bath (dochter). Getalswaarde: beth = 2 , thaw = 22 of 400 ; totaal: 24 (2³ X 3) OF 402 (2 X 3 X 67). Structuur: 2 - 4. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (193). Pentateuch (51).
- Ned.: dochter. D.: Tochter. E.: daughter. Fr.: la fille. Grieks: θυγατηρ = thugatèr (dochter). Hebreeuws: בַת = bath (dochter). Taalgebruik in Tenakh: bath (dochter). Taalgebruik in het NT: thugatèr (dochter). Lat.: filia.

Mi 4,10.4. צִיּוֹן = tsijjôn (Sion). Taalgebruik in Tenakh: tsijjôn (Sion). Taalgebruik in Jesaja: tsijjôn (Sion). Getalwaarde: tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal: 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26). Structuur: 9 - 1 - 6 - 5. Tenakh (108). Pentateuch (0). Eerdere Profeten (4). Latere Profeten (47). 12 Kleine Profeten (19). Geschriften (38).

Mi 4,10.3. - 4. בַת צִיּוֹן = bath tsijjôn (dochter Sion). Tenakh (19 + 4 = 23). 1 K (1). Js (4): (1) Js 1,8. (2) Js 37,22. (3) Js 52,2. (4) Js 62,11. Jr (3). Kl (7). 12 kl. Prof. (5): (1) Mi 4,8. (2) Mi 4,10. (3) Sef 3,14. (4) Zach 2,14. (5) Zach 9,9.
- θυγατερ σιων = thugater siôn (dochter van Sion). LXX (10): (1) Mi 4,8. (2) Mi 4,10. (3) Mi 4,13. (4) Sef 3,14. (5) Zach 2,14. (6) Zach 9,9. (7) Jr 6,2. (8) Jr 6,23. (9) Kl 2,13. (10) Kl 4,22.

Mi 4,11 - Mi 4,11: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai nun episunèchthè epi se ethnè polla oi legontes epicharoumetha kai epopsontai epi siôn oi ofthalmoi èmôn  11 et nunc congregatae sunt super te gentes multae quae dicunt lapidetur et aspiciat in Sion oculus noster     11 Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: Laat ze ontheiligd worden, en laat ons oog schouwen aan Sion.   [11] Nu* hebben de vele volken zich tegen u verzameld en zij roepen: “Zij moet ontheiligd worden! Wat een feest voor onze ogen zal Sion dan zijn!”   [11] Nu lopen vele volken tegen je te hoop, ze zeggen: ‘Laat Sion maar worden ontwijd, wij zullen ervan genieten!’  11 Maar nú hebben tegen jou zich verzameld vele volkeren,– die zeggen: die moet worden ontwijd, ons oog gaat Sion aanschouwen…!   11. Maintenant, des nations nombreuses se sont assemblées contre toi. Elles disent: « Qu'on la profane et que nos yeux se repaissent de Sion! »  

King James Bible. [11] Now also many nations are gathered against thee, that say, Let her be defiled, and let our eye look upon Zion.
Luther-Bibel. 11 Nun aber werden sich viele Heiden wider dich zusammenrotten und sprechen: Sie ist dahingegeben; wir wollen auf Zion herabsehen!

Tekstuitleg van Mi 4,11.

Mi 4,12 - Mi 4,12: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12autoi de ouk egnôsan ton logismon kuriou kai ou sunèkan tèn boulèn autou oti sunègagen autous ôs dragmata alônos  12 ipsi autem non cognoverunt cogitationes Domini et non intellexerunt consilium eius quia congregavit eos quasi faenum areae      12 Maar zij weten de gedachten des HEEREN niet, en verstaan Zijn raadslag niet; dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den dorsvloer.   [12] Maar die volken beseffen niet wat de gedachten van de heer zijn; zij begrijpen niets van zijn plan om hen te verzamelen als schoven op de dorsvloer.   [12] Maar ze weten niet wat de HEER met ze voorheeft, ze hebben geen inzicht in zijn besluit: dat hij ze verzameld heeft als graan op de dorsvloer.   12 Maar zij weten niet van de plannen van de ENE en verstaan niets van zijn beraad; dat hij hen zal vergaren als garven op de dorsvloer.    12. C'est qu'elles ne connaissent pas les plans de Yahvé et qu'elles n'ont pas compris son dessein: il les a rassemblées comme les gerbes sur l'aire.  

King James Bible. [12] But they know not the thoughts of the LORD, neither understand they his counsel: for he shall gather them as the sheaves into the floor.
Luther-Bibel. 12 Aber sie wissen des HERRN Gedanken nicht und kennen seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne.

Tekstuitleg van Mi 4,12.

Mi 4,13 - Mi 4,13: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13anastèthi kai aloa autous thugater siôn oti ta kerata sou thèsomai sidèra kai tas oplas sou thèsomai chalkas kai katatèxeis en autois ethnè kai leptuneis laous pollous kai anathèseis tô kuriô to plèthos autôn kai tèn ischun autôn tô kuriô pasès tès gès  13 surge et tritura filia Sion quia cornu tuum ponam ferreum et ungulas tuas ponam aereas et comminues populos multos et interficiam Domino rapinas eorum et fortitudinem eorum Domino universae terrae     13 Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer maken, en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren; en Ik zal hunlieder gewin den HEERE verbannen, en hun vermogen den Heere der ganse aarde.   [13] Sta op om te dorsen, dochter van Sion! Hoorns van ijzer geef Ik u, en hoeven van koper, om de vele volken te verbrijzelen. Wijd* ter ere van de heer hun buit aan de vernietiging; wijd hun rijkdom toe aan de Heer van heel de aarde!   [13] Vrouwe Sion, dors hen. Ik geef je een horen van ijzer en hoeven van brons, je zult die volken vertrappen. Wat ze hebben buitgemaakt zal voor de HEER zijn, aan de Heer van de hele aarde komt hun vermogen toe.   13 ‘Sta op en dors maar, dochter Sions, want je hoorn maak ik van ijzer, je hoeven maak ik van koper en vele manschappen zul je verpulveren, hun gewin zul je tot ban–goed maken voor de ENE, hun vermogen voor de Heer van heel de aarde!’   13. Debout! foule le grain, fille de Sion! car je rendrai tes cornes de fer, de bronze tes sabots, et tu broieras des peuples nombreux. Tu voueras à Yahvé leurs rapines, et leurs richesses au Seigneur de toute la terre. 

King James Bible. [13] Arise and thresh, O daughter of Zion: for I will make thine horn iron, and I will make thy hoofs brass:
Luther-Bibel. 13 Darum mache dich auf und drisch, du Tochter Zion! Denn ich will dir eiserne Hörner und eherne Klauen machen, und du sollst viele Völker zermalmen und ihr Gut dem HERRN weihen und ihre Habe dem Herrscher der ganzen Welt.

Tekstuitleg van Mi 4,13.

13. - 14. `ammîm rabbîm (vele volkeren). Tenach (15): (1) Js 2,3. (2) Js 17,12. (3) Ez 3,6. (4) Ez 27,33. (5) Ez 32,3. (6) Ez 32,9. (7) Ez 32,10. (8) Ez 38,6. (9) Ez 38,22. (10) Mi 4,3. (11) Mi 4,13. (12) Mi 5,6. (13) Mi 5,7. (14) Hab 2,10. (15) Zach 8,22.

Mi 4,14 - Mi 4,14: Heilsprofetieën - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mi (Micha) -- Mi 4 -- Mi 4,1-5,14 -- Mi 4,1 - Mi 4,2 - Mi 4,3 - Mi 4,4 - Mi 4,5 - Mi 4,6 - Mi 4,7 - Mi 4,8 - Mi 4,9 - Mi 4,10 - Mi 4,11 - Mi 4,12 - Mi 4,13 - Mi 4,14 -- Mi 5,1 - Mi 5,2 - Mi 5,3 - Mi 5,4 - Mi 5,5 - Mi 5,6 - Mi 5,7 - Mi 5,8 - Mi 5,9 - Mi 5,10 - Mi 5,11 - Mi 5,12 - Mi 5,13 - Mi 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14nun emfrachthèsetai thugatèr efraim en fragmô sunochèn etaxen ef' èmas en rabdô pataxousin epi siagona tas fulas tou israèl   nunc vastaberis filia latronis obsidionem posuerunt super nos in virga percutient maxillam iudicis Israhel   14 Nu, rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen; zij zullen den rechter Israëls met de roede op het kinnebakken slaan.   [14] Nu moet u zich inkerven, benauwde stad! Een wal is opgeworpen om ons te belegeren en de rechter van Israël wordt met de staf op zijn wang geslagen.   [14] Kerf nu, krijgszuchtige vrouw, je lichaam open; onze muren worden belegerd, en hij die Israël leiden moet wordt met een staf in het gezicht geslagen.  (4:14) Maar nu word je toegetakeld en beroofd, roversdochter!– een bolwerk heeft men tegen ons opgezet; ze zullen de richter van Israël met de stok op de kaak slaan!   4:14 Maintenant, fortifie-toi, Forteresse! Ils ont dressé un retranchement contre nous; à coups de verge ils frappent à la joue le juge d'Israël.

King James Bible. and thou shalt beat in pieces many people: and I will consecrate their gain unto the LORD, and their substance unto the Lord of the whole earth.
Luther-Bibel. 14 Aber nun zerraufe und zerkratze dich, denn man wird uns belagern und den Richter Israels mit der Rute auf die Backe schlagen.

Tekstuitleg van Mi 4,14.


SEPTUAGINTA

4 1kai estai ep' eschatôn tôn èmerôn emfanes to oros tou kuriou etoimon epi tas korufas tôn oreôn kai meteôristhèsetai uperanô tôn bounôn kai speusousin pros auto laoi2kai poreusontai ethnè polla kai erousin deute anabômen eis to oros kuriou kai eis ton oikon tou theou iakôb kai deixousin èmin tèn odon autou kai poreusometha en tais tribois autou oti ek siôn exeleusetai nomos kai logos kuriou ex ierousalèm3kai krinei ana meson laôn pollôn kai exelegxei ethnè ischura eôs eis gèn makran kai katakopsousin tas romfaias autôn eis arotra kai ta dorata autôn eis drepana kai ouketi mè antarè ethnos ep' ethnos romfaian kai ouketi mè mathôsin polemein4kai anapausetai ekastos upokatô ampelou autou kai ekastos upokatô sukès autou kai ouk estai o ekfobôn dioti to stoma kuriou pantokratoros elalèsen tauta5oti pantes oi laoi poreusontai ekastos tèn odon autou èmeis de poreusometha en onomati kuriou theou èmôn eis ton aiôna kai epekeina6en tè èmera ekeinè legei kurios sunaxô tèn suntetrimmenèn kai tèn exôsmenèn eisdexomai kai ous apôsamèn7kai thèsomai tèn suntetrimmenèn eis upoleimma kai tèn apôsmenèn eis ethnos ischuron kai basileusei kurios ep' autous en orei siôn apo tou nun kai eôs eis ton aiôna8kai su purgos poimniou auchmôdès thugater siôn epi se èxei kai eiseleusetai è archè è prôtè basileia ek babulônos tè thugatri ierousalèm9kai nun ina ti egnôs kaka mè basileus ouk èn soi è è boulè sou apôleto oti katekratèsan sou ôdines ôs tiktousès10ôdine kai andrizou kai eggize thugater siôn ôs tiktousa dioti nun exeleusè ek poleôs kai kataskènôseis en pediô kai èxeis eôs babulônos ekeithen rusetai se kai ekeithen lutrôsetai se kurios o theos sou ek cheiros echthrôn sou11kai nun episunèchthè epi se ethnè polla oi legontes epicharoumetha kai epopsontai epi siôn oi ofthalmoi èmôn12autoi de ouk egnôsan ton logismon kuriou kai ou sunèkan tèn boulèn autou oti sunègagen autous ôs dragmata alônos13anastèthi kai aloa autous thugater siôn oti ta kerata sou thèsomai sidèra kai tas oplas sou thèsomai chalkas kai katatèxeis en autois ethnè kai leptuneis laous pollous kai anathèseis tô kuriô to plèthos autôn kai tèn ischun autôn tô kuriô pasès tès gès14nun emfrachthèsetai thugatèr efraim en fragmô sunochèn etaxen ef' èmas en rabdô pataxousin epi siagona tas fulas tou israèl


VULGAAT

1 et in novissimo dierum erit mons domus Domini praeparatus in vertice montium et sublimis super colles et fluent ad eum populi 2 et properabunt gentes multae et dicent venite ascendamus ad montem Domini et ad domum Dei Iacob et docebit nos de viis suis et ibimus in semitis eius quia de Sion egredietur lex et verbum Domini de Hierusalem 3 et iudicabit inter populos multos et corripiet gentes fortes usque in longinquum et concident gladios suos in vomeres et hastas suas in ligones non sumet gens adversus gentem gladium et non discent ultra belligerare 4 et sedebit vir subtus vineam suam et subtus ficum suam et non erit qui deterreat quia os Domini exercituum locutum est 5 quia omnes populi ambulabunt unusquisque in nomine dei sui nos autem ambulabimus in nomine Domini Dei nostri in aeternum et ultra 6 in die illa dicit Dominus congregabo claudicantem et eam quam eieceram colligam et quam adflixeram 7 et ponam claudicantem in reliquias et eam quae laboraverat in gentem robustam et regnabit Dominus super eos in monte Sion ex hoc nunc et usque in aeternum 8 et tu turris Gregis nebulosa filiae Sion usque ad te veniet et veniet potestas prima regnum filiae Hierusalem 9 nunc quare maerore contraheris numquid rex non est tibi aut consiliarius tuus periit quia conprehendit te dolor sicut parturientem 10 dole et satage filia Sion quasi parturiens quia nunc egredieris de civitate et habitabis in regione et venies usque ad Babylonem ibi liberaberis ibi redimet te Dominus de manu inimicorum tuorum 11 et nunc congregatae sunt super te gentes multae quae dicunt lapidetur et aspiciat in Sion oculus noster 12 ipsi autem non cognoverunt cogitationes Domini et non intellexerunt consilium eius quia congregavit eos quasi faenum areae 13 surge et tritura filia Sion quia cornu tuum ponam ferreum et ungulas tuas ponam aereas et comminues populos multos et interficiam Domino rapinas eorum et fortitudinem eorum Domino universae terrae 5,1 nunc vastaberis filia latronis obsidionem posuerunt super nos in virga percutient maxillam iudicis Israhel


MASORETISCHE TEKST (MT)

Micah Chapter 4 מִיכָה

א  וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, יִהְיֶה הַר בֵּית-יְהוָה נָכוֹן בְּרֹאשׁ הֶהָרִים, וְנִשָּׂא הוּא, מִגְּבָעוֹת; וְנָהֲרוּ עָלָיו, עַמִּים. 1 But in the end of days it shall come to pass, that the mountain of the LORD'S house shall be established as the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and peoples shall flow unto it.
ב  וְהָלְכוּ גּוֹיִם רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל-הַר-יְהוָה וְאֶל-בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְיוֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו, וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו:  כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר-יְהוָה מִירוּשָׁלִָם. 2 And many nations shall go and say: 'Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, and to the house of the God of Jacob; and He will teach us of His ways, and we will walk in His paths'; for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem.
ג  וְשָׁפַט, בֵּין עַמִּים רַבִּים, וְהוֹכִיחַ לְגוֹיִם עֲצֻמִים, עַד-רָחוֹק; וְכִתְּתוּ חַרְבֹתֵיהֶם לְאִתִּים, וַחֲנִיתֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת--לֹא-יִשְׂאוּ גּוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא-יִלְמְדוּן עוֹד מִלְחָמָה. 3 And He shall judge between many peoples, and shall decide concerning mighty nations afar off; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks; nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.
ד  וְיָשְׁבוּ, אִישׁ תַּחַת גַּפְנוֹ וְתַחַת תְּאֵנָתוֹ--וְאֵין מַחֲרִיד:  כִּי-פִי יְהוָה צְבָאוֹת, דִּבֵּר. 4 But they shall sit every man under his vine and under his fig-tree; and none shall make them afraid; for the mouth of the LORD of hosts hath spoken.
ה  כִּי, כָּל-הָעַמִּים, יֵלְכוּ, אִישׁ בְּשֵׁם אֱלֹהָיו; וַאֲנַחְנוּ, נֵלֵךְ בְּשֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֵינוּ--לְעוֹלָם וָעֶד.  {פ} 5 For let all the peoples walk each one in the name of its god, but we will walk in the name of the LORD our God for ever and ever. {P}
ו  בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם-יְהוָה, אֹסְפָה הַצֹּלֵעָה, וְהַנִּדָּחָה, אֲקַבֵּצָה; וַאֲשֶׁר, הֲרֵעֹתִי. 6 In that day, saith the LORD, will I assemble her that halteth, and I will gather her that is driven away, and her that I have afflicted;
ז  וְשַׂמְתִּי אֶת-הַצֹּלֵעָה לִשְׁאֵרִית, וְהַנַּהֲלָאָה לְגוֹי עָצוּם; וּמָלַךְ יְהוָה עֲלֵיהֶם בְּהַר צִיּוֹן, מֵעַתָּה וְעַד-עוֹלָם.  {פ} 7 And I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a mighty nation; and the LORD shall reign over them in mount Zion from thenceforth even for ever. {P}
ח  וְאַתָּה מִגְדַּל-עֵדֶר, עֹפֶל בַּת-צִיּוֹן--עָדֶיךָ תֵּאתֶה; וּבָאָה, הַמֶּמְשָׁלָה הָרִאשֹׁנָה, מַמְלֶכֶת, לְבַת יְרוּשָׁלִָם. 8 And thou, Migdal-eder, the hill of the daughter of Zion, unto thee shall it come; yea, the former dominion shall come, the kingdom of the daughter of Jerusalem.
ט  עַתָּה, לָמָּה תָרִיעִי רֵעַ; הֲמֶלֶךְ אֵין-בָּךְ, אִם-יוֹעֲצֵךְ אָבָד--כִּי-הֶחֱזִיקֵךְ חִיל, כַּיּוֹלֵדָה. 9 Now why dost thou cry out aloud? Is there no King in thee, is thy Counsellor perished, that pangs have taken hold of thee as of a woman in travail?
י  חוּלִי וָגֹחִי בַּת-צִיּוֹן, כַּיּוֹלֵדָה:  כִּי-עַתָּה תֵצְאִי מִקִּרְיָה וְשָׁכַנְתְּ בַּשָּׂדֶה, וּבָאת עַד-בָּבֶל שָׁם תִּנָּצֵלִי--שָׁם יִגְאָלֵךְ יְהוָה, מִכַּף אֹיְבָיִךְ. 10 Be in pain, and labour to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in travail; for now shalt thou go forth out of the city, and shalt dwell in the field, and shalt come even unto Babylon; there shalt thou be rescued; there shall the LORD redeem thee from the hand of thine enemies.
יא  וְעַתָּה נֶאֶסְפוּ עָלַיִךְ, גּוֹיִם רַבִּים--הָאֹמְרִים תֶּחֱנָף, וְתַחַז בְּצִיּוֹן עֵינֵינוּ. 11 And now many nations are assembled against thee, that say: 'Let her be defiled, and let our eye gaze upon Zion.'
יב  וְהֵמָּה, לֹא יָדְעוּ מַחְשְׁבוֹת יְהוָה, וְלֹא הֵבִינוּ, עֲצָתוֹ:  כִּי קִבְּצָם, כֶּעָמִיר גֹּרְנָה. 12 But they know not the thoughts of the LORD, neither understand they His counsel; for He hath gathered them as the sheaves to the threshing-floor.
יג  קוּמִי וָדוֹשִׁי בַת-צִיּוֹן, כִּי-קַרְנֵךְ אָשִׂים בַּרְזֶל וּפַרְסֹתַיִךְ אָשִׂים נְחוּשָׁה, וַהֲדִקּוֹת, עַמִּים רַבִּים; וְהַחֲרַמְתִּי לַיהוָה בִּצְעָם, וְחֵילָם לַאֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ. 13 Arise and thresh, O daughter of Zion; for I will make thy horn iron, and I will make thy hoofs brass; and thou shalt beat in pieces many peoples; and thou shalt devote their gain unto the LORD, and their substance unto the Lord of the whole earth.
יד  עַתָּה תִּתְגֹּדְדִי בַת-גְּדוּד, מָצוֹר שָׂם עָלֵינוּ; בַּשֵּׁבֶט יַכּוּ עַל-הַלְּחִי, אֵת שֹׁפֵט יִשְׂרָאֵל.  {ס} 14 Now shalt thou gather thyself in troops, O daughter of troops; they have laid siege against us; they smite the judge of Israel with a rod upon the cheek. {S}