BIJBELBOEK MICHA 6 , Mi 6 -- Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Micha : - Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 - Mi 4 - Mi 5 - Mi 6 - Mi 7 -
Bijbeluitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -
Mi 6,1 . Mi 6,2 . Mi 6,3 . Mi 6,4 . Mi 6,5 . Mi 6,6 . Mi 6,7 . Mi 6,8 . Mi 6,9 . Mi 6,10 . Mi 6,11 . Mi 6,12 . Mi 6,13 . Mi 6,14 . Mi 6,15 . Mi 6,16 .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :

Mi 6,1-7,7 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -

Mi 6,1 - Mi 6,1 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1akousate dè logon kuriou kurios eipen anastèthi krithèti pros ta orè kai akousatôsan oi bounoi fônèn sou  1 audite quae Dominus loquitur surge contende iudicio adversum montes et audiant colles vocem tuam     1 Hoort nu, wat de HEERE zegt: Maak u op, twist met de bergen, en laat de heuvelen uw stem horen.  [1] Hoor* nu wat de heer zegt. ‘Sta op, begin een rechtsgeding ten overstaan van de bergen! Laat de heuvels uw stem horen!’   [1] Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn.  1 ¶ Hoort dan toch wat de ENE zegt!– sta op, begin een geding met de bergen, en heuvels, hoort naar mijn stem!   1. Écoutez donc ce que dit Yahvé : « Debout! Entre en procès devant les montagnes et que les collines entendent ta voix! »  

King James Bible . [1] Hear ye now what the LORD saith; Arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice.
Luther-Bibel . 6 1 Höret doch, was der HERR sagt: »Mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören!«

Tekstuitleg van Mi 6,1 .

1. act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjime`û (hoort, luistert) OF act. qal perf. 3de pers. mv. sjâme`û (zij luisterden) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Micha : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Mi (7) : (1) Mi 1,2 . (2) Mi 3,1 . (3) Mi 3,9 . (4) Mi 5,14 . (5) Mi 6,1 . (6) Mi 6,2 . (7) Mi 6,9 .

Mi 6,2 - Mi 6,2 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2akousate bounoi tèn krisin tou kuriou kai ai faragges themelia tès gès oti krisis tô kuriô pros ton laon autou kai meta tou israèl dielegchthèsetai  2 audiant montes iudicium Domini et fortia fundamenta terrae quia iudicium Domini cum populo suo et cum Israhel diiudicabitur     2 Hoort, gij bergen! den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fondamenten der aarde! want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israël in recht begeven.   [2] Luister, bergen, naar het rechtsgeding van de heer, en u ook, onwrikbaren, fundamenten van de aarde: de heer heeft een rechtsgeding met zijn volk; Hij wil afrekenen met Israël.   [2] Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israël aan:   2 Hoort, bergen, het geding van de ENE, en gij onverstoorbare grondvesten der aarde!– want de ENE heeft een geding met zijn gemeente, met Israël treedt hij in het gericht.  2. Écoutez, montagnes, le procès de Yahvé, prêtez l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en procès avec son peuple, il plaide contre Israël :  

King James Bible . [2] Hear ye, O mountains, the LORD's controversy, and ye strong foundations of the earth: for the LORD hath a controversy with his people, and he will plead with Israel.
Luther-Bibel . 2 Höret, ihr Berge, wie der HERR rechten will, und merkt auf, ihr Grundfesten der Erde; denn der HERR will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen!

Tekstuitleg van Mi 6,2 .

1. act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjime`û (hoort, luistert) OF act. qal perf. 3de pers. mv. sjâme`û (zij luisterden) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Micha : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Mi (7) : (1) Mi 1,2 . (2) Mi 3,1 . (3) Mi 3,9 . (4) Mi 5,14 . (5) Mi 6,1 . (6) Mi 6,2 . (7) Mi 6,9 .

Mi 6,3 - Mi 6,3 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3laos mou ti epoièsa soi è ti elupèsa se è ti parènôchlèsa soi apokrithèti moi  3 populus meus quid feci tibi et quid molestus fui tibi responde mihi     3 O Mijn volk! wat heb Ik u gedaan, en waarmede heb Ik u vermoeid? Betuig tegen Mij.   [3] ‘Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan en waarmee heb Ik u lastig gevallen? Antwoord Mij.   [3] ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!   3 Gemeente van mij, wat heb ik je gedaan en waarmee heb ik je vermoeid?– antwoord mij!  3. « Mon peuple, que t'ai-je fait ? en quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi.  

King James Bible . [3] O my people, what have I done unto thee? and wherein have I wearied thee? testify against me.
Luther-Bibel . 3 »Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir!

Tekstuitleg van Mi 6,3 .

Mi 6,4 - Mi 6,4 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4dioti anègagon se ek gès aiguptou kai ex oikou douleias elutrôsamèn se kai exapesteila pro prosôpou sou ton môusèn kai aarôn kai mariam  4 quia eduxi te de terra Aegypti et de domo servientium liberavi te et misi ante faciem tuam Mosen et Aaron et Mariam     4 Immers heb Ik u uit Egypteland opgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; en Ik heb voor uw aangezicht henen gezonden Mozes, Aäron en Mirjam.   [4] Ik heb u immers uit Egypte geleid en uit het slavenhuis verlost. Ik heb Mozes voor u uit laten gaan, en Aäron en Mirjam.   [4] Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan.   4 Want ik heb je doen opklimmen uit het land Egypte, uit het slavenhuis jou losgekocht,– en ik zond voor je aanschijn Mozes, Aäron en Mirjam!  4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude; j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Miryam.  

King James Bible . [4] For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam.
Luther-Bibel . 4 Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir her gesandt Mose, Aaron und Mirjam.

Tekstuitleg van Mi 6,4 .

Mi 6,5 - Mi 6,5 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5laos mou mnèsthèti dè ti ebouleusato kata sou balak basileus môab kai ti apekrithè autô balaam uios tou beôr apo tôn schoinôn eôs tou galgal opôs gnôsthè è dikaiosunè tou kuriou 5 populus meus memento quaeso quid cogitaverit Balac rex Moab et quid responderit ei Balaam filius Beor de Setthim usque ad Galgalam ut cognosceret iustitias Domini     5 Mijn volk! gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde; en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des HEEREN kent.  [5] Mijn volk, denk toch eens terug aan het plan van Balak, de koning van Moab en denk aan het antwoord dat Bileam, de zoon van Beor, hem gaf; en denk aan wat er gebeurd is van Sittim* tot Gilgal*. Dan zult u de weldaden van de heer beseffen.’   [5] Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’   5 Gemeente van mij, gedenk toch wat heeft beraamd Balak, koning van Moab, en wat hem heeft geantwoord Bileam, zoon van Beor,– en alles van de Sjitiem tot de Gilgal, opdat je erkent hoe rechtvaardig de ENE is!   5. Mon peuple, souviens-toi donc : quel était le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui répondit Balaam, fils de Béor ? ... de Shittim à Gilgal, pour que tu connaisses les justes œuvres de Yahvé. » 

King James Bible . [5] O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal; that ye may know the righteousness of the LORD.
Luther-Bibel . 5 Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete; wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der HERR euch alles Gute getan hat.«

Tekstuitleg van Mi 6,5 .

Mi 6,6 - Mi 6,6 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6en tini katalabô ton kurion antilèmpsomai theou mou upsistou ei katalèmpsomai auton en olokautômasin en moschois eniausiois  6 quid dignum offeram Domino curvem genu Deo excelso numquid offeram ei holocaustomata et vitulos anniculos    6 Waarmede zal ik den HEERE tegenkomen, en mij bukken voor den hogen God? Zal ik Hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren?  [6] ‘Waarmee zal ik voor de heer komen, mij buigen voor God in den hoge? Zal ik voor Hem komen met brandoffers, met eenjarige kalveren?   [6] ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden?   6 ¶ ‘Waarmee zal ik de ENE tegentreden, mij krommen voor God in den hoge?– moet ik hem tegentreden met opgangsgaven, met stierkalveren van een jaar?–   6. - « Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, me prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ?  

King James Bible . [6] Wherewith shall I come before the LORD, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?
Luther-Bibel . 6 »Womit soll ich mich dem HERRN nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern?

Tekstuitleg van Mi 6,6 .

Mi 6,7 - Mi 6,7 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ei prosdexetai kurios en chiliasin kriôn è en muriasin cheimarrôn pionôn ei dô prôtotoka mou asebeias karpon koilias mou uper amartias psuchès mou  7 numquid placari potest Dominus in milibus arietum aut in multis milibus hircorum pinguium numquid dabo primogenitum meum pro scelere meo fructum ventris mei pro peccato animae meae     7 Zou de HEERE een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tien duizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel?   [7] Zal de heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene* offeren, mijn kind voor de zonden die ik begaan heb?’  [7] Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’   7 heeft de ENE behagen in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie?– moet ik mijn eersteling geven voor een misstap van mij, de vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel?’  7. Prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des libations d'huile par torrents ? Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour prix de mon crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché ? »  

King James Bible . [7] Will the LORD be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?
Luther-Bibel . 7 Wird wohl der HERR Gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde?«

Tekstuitleg van Mi 6,7 .

Mi 6,8 - Mi 6,8 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8ei anèggelè soi anthrôpe ti kalon è ti kurios ekzètei para sou all' è tou poiein krima kai agapan eleon kai etoimon einai tou poreuesthai meta kuriou theou sou  8 indicabo tibi o homo quid sit bonum et quid Dominus quaerat a te utique facere iudicium et diligere misericordiam et sollicitum ambulare cum Deo tuo     8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?   [8] ‘De heer* heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat u recht doet, dat u de trouw* eerbiedigt, en dat u nederig wandelt met uw God.’   [8] Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.   8 Hij heeft je gemeld, roodbloedige mens, wat goed is,– en wat vraagt de ENE anders van je dan recht doen, vriendschap liefhebben en ootmoedig wandelen met je God? •  8. - « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. » 

King James Bible . [8] He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
Luther-Bibel . 8 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.

Tekstuitleg van Mi 6,8 .

Mi 6,9 - Mi 6,9 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9fônè kuriou tè polei epiklèthèsetai kai sôsei foboumenous to onoma autou akoue fulè kai tis kosmèsei polin  9 vox Domini ad civitatem clamat et salus erit timentibus nomen tuum audite tribus et quis adprobabit illud     9 De stem des HEEREN roept tot de stad (want Uw Naam ziet het wezen): Hoort de roede, en wie ze besteld heeft!   [9] Hoor, de heer roept tot de stad. Wie uw naam vreest wordt gered. ‘Luister! Er komt een zweep langs en u weet wie die gezonden heeft!   [9] Hoor, de HEER roept tot de stad – wie wijs is heeft ontzag voor uw naam.* Hoor het striemen van de roede: wie zou er dan nog voor haar getuigen?*   9 ¶ De stem van de ENE roept de stad toe, en het getuigt van beleid uw naam te vrezen: hoort van een roede en wie die besteld heeft!–   9. C'est la voix de Yahvé! Il crie à la cité : Écoutez, tribu et assemblée de la cité!  

King James Bible . [9] The LORD's voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
Luther-Bibel . 9 Des HERRN Stimme ruft über die Stadt – wer deinen Namen fürchtet, dem wird's gelingen –: Höret, ihr Stämme und Ratsleute!

Tekstuitleg van Mi 6,9 .

8. act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjime`û (hoort, luistert) OF act. qal perf. 3de pers. mv. sjâme`û (zij luisterden) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Micha : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 of 410 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . Mi (7) : (1) Mi 1,2 . (2) Mi 3,1 . (3) Mi 3,9 . (4) Mi 5,14 . (5) Mi 6,1 . (6) Mi 6,2 . (7) Mi 6,9 .

Mi 6,10 - Mi 6,10 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10mè pur kai oikos anomou thèsaurizôn thèsaurous anomous kai meta ubreôs adikia  10 adhuc ignis in domo impii thesauri iniquitatis et mensura minor irae plena     10 Zijn er niet nog, in eens ieders goddelozen huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse efa, dat te verfoeien is?   [10] Kan Ik het huis van de slechte mens blijven vergeten, de voorraden van slechtheid en die vervloekte krappe efa?   [10] Zou ik geen aandacht schenken aan de schatten* in het huis van een gewetenloos mens, schatten door onrecht verkregen, of aan die ondermaatse efa, die om vergelding schreeuwt?   10 moet ik nog steeds het huis van een boosdoener vergeten, met voorraden boosheid,– en die vervloekte schriele efa?–  10. Puis-je supporter une mesure fausse et un boisseau diminué, abominable ?  

King James Bible . [10] Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant measure that is abominable?
Luther-Bibel . 10 Noch immer bleibt unrecht Gut in des Gottlosen Hause und das verfluchte falsche Maß.

Tekstuitleg van Mi 6,10 . Het vers Mi 6,10 telt 9 (3²) woorden en 34 (2 X 17) letters . De getalwaarde van Mi 6,10 is 3523 (13 X 271) .

5. vr. mv. אוֹצְרוֹת = ´ôtsërôth van het zelfst. naamw. אוֹצָר = ´ôtsâr (voorraad, schat, schatkamer, arsenaal) . Zie het werkw. אָצַר = ´âtsar (verzamelen, ophopen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âtsar (verzamelen, ophopen) . Getalwaarde : aleph = 1 , tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 291 (3 X 97) . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (9) : (1) 1 K 14,26 . (2) 1 K 15,18 . (3) 2 K 24,13 . (4) Js 45,3 . (5) Jr 20,5 . (6) Spr 10,2 . (7) Spr 21,6 . (8) Neh 13,13 . (9) 1 Kr 26,20 .
- vr. mv. אֹצְרוֹת = ´otsërôth van het zelfst. naamw. אוֹצָר = ´´ôtsâr (voorraad, schat, schatkamer, arsenaal) . Zie het werkw. אָצַר = ´âtsar (verzamelen, ophopen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âtsar (verzamelen, ophopen) . Getalwaarde : aleph = 1 , tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 291 (3 X 97) . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (10) : (1) 1 K 14,26 . (2) Jl 1,17 . (3) Mi 6,10 . (4) Job 38,22 . (5) 1 Kr 26,22 . (6) 1 Kr 26,26 . (7) 1 Kr 27,25 . (8) 1 Kr 27,28 . (9) 2 Kr 12,9 . (10) 2 Kr 25,24 .
- Grieks . act. part. praes. nom. mann. enk. θησαυριζων = thèsaurizôn (verzamelende) van het werkw. θησαυριζω = thèsaurizô (schatten verzamelen) . Zie : θησαυρος = thèsauros (schat, voorraad, bewaarplaats, schatkamer) . Taalgebruik in het NT : thèsauros (schat) . Taalgebruik in de LXX : thèsauros (schat) . Bijbel (3) : (1) Mi 6,10 . (2) Lc 12,21 . (3) 1 Kor 16,2 . In Lc 12,21 staat het in het slotvers van de gelijkenis van de hebzuchtige boer (Lc12,13-21) .
- acc. mann. mv. θησαυρους = thèsaurous (schatten) van het zelfst. naamw. θησαυρος = thèsauros (schat) . Taalgebruik in het NT : thèsauros (schat) . Taalgebruik in de LXX : thèsauros (schat) . Bijbel (30) . OT (27) . Pentateuch (1) : Gn 43,23 . Eerdere Profeten (3) : (1) 1 K 7,37 . (2) 1 K 14,26 . (3) 2 K 24,13 . Latere Profeten (6) : (1) Js 45,3 . (2) Jr 15,13 . (3) Jr 20,5 . (4) Jr 50,37 . (5) Ez 27,24 . (6) Ez 28,13 . 12 Kleine Profeten (3) : (1) Am 8,5 . (2) Mi 6,10 . (3) Mal 3,10 . Geschriften (12) : (1) Spr 2,4 . (2) Spr 3,14 . (3) Spr 8,21 . (4) Job 3,21 . (5) Job 39,22 . (6) Neh 10,40 . (7) Neh 13,12 . (8) 2 Kr 8,15 . (9) 2 Kr 12,9 . (10) 2 Kr 25,24 . (11) 2 Kr 32,27 . (12) 2 Kr 36,18 . Deutero-Canonisch (2) . NT (3) : (1) Mt 2,11 . (2) Mt 6,19 . (3) Mt 6,20 .
- Lat. thesaurus . Fr. trésor (Quant à l'r dans le français, elle est épenthétique, comme dans fronde, du lat. funda) .
Read more at http://www.dicocitations.com/definition_littre/29186/Tresor.php#ctXFUjJ5AtyIrv8H.99 . E. treasure . Ned. schat . D. Schatz . (Dray B. (2007) , p. 66 : Hebr. ´ôtsâr -> It. + Spaans tesoro) .
- Nederlands : schat . Zie website : http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schat . M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands . schat zelfstandig naamwoord (substantief) . zn.‘waardevol bezit’
Onl. skat ‘waardevol bezit’ in de plaatsnaam Scatacer ‘Schatakker (Oost-Vlaanderen)’ [ca. 1185; Gysseling 1960]; mnl. sc(h)at ‘belasting, som geld, schat’ [1240; Bern.].
Os. skat (mnd. schat); ohd. scaz (nhd. Schatz); oe. sceatt; ofri. sket, skat; on. skattr (nzw. skatt); got. skatts; alle ‘waardevol bezit, geld, vermogen, vee, rijkdom e.d.’, < pgm. *skatta-. Oudfrans escat ‘schat’ [eind 12e eeuw; FEW] is ontleend aan het Oudnederlands. De oorspr. Germaanse betekenis is wrsch. ‘vee’. Deze is ontleend door de Slavische talen: Oudkerkslavisch skotŭ ‘vee’ (Russisch skot).
Verdere herkomst onbekend. Er bestaan geen verwante woorden in andere talen. Mogelijk is het woord ontleend aan een onbekende voor-Indo-Europese taal.
Voor een vergelijkbare betekenisuitbreiding van ‘vee’ naar ‘waardevol bezit, rijkdom’ bij andere woorden, zie → pecuniair en → vee.

Mi 6,11 - Mi 6,11 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ei dikaiôthèsetai en zugô anomos kai en marsippô stathmia dolou  11 numquid iustificabo stateram impiam et saccelli pondera dolosa     11 Zou ik rein zijn, met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen?   [11] Kan Ik de weegschaal van boosheid aanvaarden of die buidel met valse gewichten?   [11] Zou ik een onzuivere weegschaal, een buidel met valse gewichten door de vingers zien?   11 moet ik een boosaardige weegschaal rein verklaren,– een buidel stenen van bedrog?–   11. Puis-je tenir pour pur qui se sert de balances fausses, d'une bourse de poids truqués ?  

King James Bible . [11] Shall I count them pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights?
Luther-Bibel . 11 Oder sollte ich unrechte Waage und falsche Gewichte im Beutel billigen?

Tekstuitleg van Mi 6,11 .

Mi 6,12 - Mi 6,12 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ex ôn ton plouton autôn asebeias eplèsan kai oi katoikountes autèn elaloun pseudè kai è glôssa autôn upsôthè en tô stomati autôn  12 in quibus divites eius repleti sunt iniquitate et habitantes in ea loquebantur mendacium et lingua eorum fraudulenta in ore eorum     12 Dewijl haar rijke lieden vol zijn van geweld, en haar inwoners leugen spreken, en haar tong bedriegelijk is in haar mond;   [12] De rijken daar in de stad zitten vol geweld en de burgers zijn bedriegers en hun tong is leugenpraat in hun mond.   [12] De rijken van de stad zijn een en al geweld, haar inwoners zijn bedriegers, ze hebben een leugenachtige tong.   12 van haar wier rijkaards vervuld zijn van geweld en wier ingezetenen leugentaal gesproken hebben?– hun tong is een en al bedrog in hun mond!   12. Elle dont les riches sont pleins de violence et dont les habitants profèrent le mensonge!  

King James Bible . [12] For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth.
Luther-Bibel . 12 Ihre Reichen tun viel Unrecht, und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Halse.

Tekstuitleg van Mi 6,12 .

Mi 6,13 - Mi 6,13 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai egô arxomai tou pataxai se afaniô se epi tais amartiais sou  13 et ego ergo coepi percutere te perditione super peccatis tuis     13 Zo zal Ik u ook krenken, u slaande, en verwoestende om uw zonden.   [13] Ik heb u dan ook met ziekte geslagen, met ontzetting, vanwege uw zonden.   [13] Daarom ook ben ik begonnen je te slaan,* je te treffen vanwege je zonden.   13 Ik ben dan ook begonnen je te slaan,– te verbijsteren om je zonden;   13. Aussi, moi-même, j'ai commencé à te frapper, à te dévaster pour tes péchés.  

King James Bible . [13] Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins.
Luther-Bibel . 13 Darum will auch ich anfangen, dich zu plagen und dich um deiner Sünden willen wüst zu machen.

Tekstuitleg van Mi 6,13 .

Mi 6,14 - Mi 6,14 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14su fagesai kai ou mè emplèsthès kai skotasei en soi kai ekneusei kai ou mè diasôthès kai osoi ean diasôthôsin eis romfaian paradothèsontai  14 tu comedes et non saturaberis et humiliatio tua in medio tui et adprehendes et non salvabis et quos salvaveris in gladium dabo     14 Gij zult eten, maar niet verzadigd worden, en uw nederdrukking zal in het midden van u zijn; en gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen, en wat gij zult wegbrengen, zal Ik aan het zwaard overgeven.   [14] U zult wel eten, u, maar niet verzadigd worden; de honger verlaat u niet. U zult uw grondgebied wel uitbreiden, maar behouden kunt u het niet; en mocht u al iets behouden, dan geef Ik het prijs aan het zwaard.   [14] Nu zul je eten maar niet verzadigd worden, en je darmen raken verstopt. Wat je opbergt kun je niet behouden, en wat je wel behoudt laat ik ten prooi vallen aan het zwaard.   14 jij, je zult eten en niet verzadigd worden, in je binnenste blijft het verlangen; je zult mensen weghelpen maar niet helpen ontsnappen, en wie je zult helpen ontsnappen geef ik prijs aan het zwaard;   14. Tu mangeras, mais tu ne pourras te rassasier; tu mettras de côté, mais tu ne pourras rien garder; et si tu peux garder quelque chose, je le livrerai à l'épée.  

King James Bible . [14] Thou shalt eat, but not be satisfied; and thy casting down shall be in the midst of thee; and thou shalt take hold, but shalt not deliver; and that which thou deliverest will I give up to the sword.
Luther-Bibel . 14 Du sollst essen und doch nicht satt werden. Und was du beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten; und was du rettest, will ich doch dem Schwert preisgeben.

Tekstuitleg van Mi 6,14 .

Mi 6,15 - Mi 6,15 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15su spereis kai ou mè amèsès su pieseis elaian kai ou mè aleipsè elaion kai oinon kai ou mè piète kai afanisthèsetai nomima laou mou 15 tu seminabis et non metes tu calcabis olivam et non ungueris oleo et mustum et non bibes vinum     15 Gij zult zaaien, maar niet maaien; gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven, en most, maar geen wijn drinken.   [15] U zult wel zaaien, maar niet oogsten, u zult wel olijven persen, maar u niet met de olie zalven, u zult wel druiven* persen, maar de wijn niet drinken.   [15] Je zult wel zaaien maar niets oogsten, je zult olijven persen maar je niet met olie inwrijven, je zult druiven treden maar geen wijn drinken.   15 jij, je zult zaaien maar niet oogsten,– jij, je zult olijven treden maar met de olie niet zalven, most, maar de wijn niet drinken;   15. Tu sèmeras, mais tu ne pourras faire la moisson; tu presseras l'olive, mais tu ne pourras t'oindre d'huile, le moût, mais tu ne pourras boire de vin.  

King James Bible . [15] Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt tread the olives, but thou shalt not anoint thee with oil; and sweet wine, but shalt not drink wine.
Luther-Bibel . 15 Du sollst säen und nicht ernten; du sollst Öl keltern und dich damit nicht salben und Wein keltern und ihn nicht trinken.

Tekstuitleg van Mi 6,15 .

Mi 6,16 - Mi 6,16 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai efulaxas ta dikaiômata zambri kai panta ta erga oikou achaab kai eporeuthète en tais boulais autôn opôs paradô se eis afanismon kai tous katoikountas autèn eis surismon kai oneidè laôn lèmpsesthe   16 et custodisti praecepta Omri et omne opus domus Achab et ambulasti in voluntatibus eorum ut darem te in perditionem et habitantes in ea in sibilum et obprobrium populi mei portabitis     16 Want de inzettingen van Omri worden onderhouden, en het ganse werk van het huis van Achab; en gij wandelt in derzelver raadslagen; opdat Ik u stelle tot verwoesting, en haar inwoners tot aanfluiting; alzo zult gij de smaadheid Mijns volks dragen.  [16] Er wordt gehandeld naar de zeden van Omri, naar al de praktijken van Achabs huis. Naar hun opvattingen hebt u geleefd, en daarom maak Ik u tot een voorwerp van afgrijzen en de bewoners van uw stad tot een aanfluiting. U, mijn volk, zult met schande beladen worden.’   [16] Jullie houden je graag aan de bepalingen van Omri en aan de besluiten van het huis van Achab, jullie volgen hun raad. Daarom maak ik van jullie, inwoners van de stad, een afschrikwekkend voorbeeld en een voorwerp van spot, en je zult de schande van mijn volk dragen.  16 je bewaarde de inzettingen van Omri en alle daden van Achabs huis, en ge hebt gewandeld volgens hun raadslagen,– opdat ik je zou kunnen prijsgeven aan verbijstering en haar ingezetenen aan aanfluiting; ge zult de smaad over mijn gemeente moeten dragen!   16. Tu observes les lois d'Omri, toutes les pratiques de la maison d'Achab; tu te conduis selon leurs principes, pour que je fasse de toi un objet de stupeur, de tes habitants une dérision, et que vous portiez l'opprobre des peuples. 

King James Bible . [16] For the statutes of Omri are kept, and all the works of the house of Ahab, and ye walk in their counsels; that I should make thee a desolation, and the inhabitants thereof an hissing: therefore ye shall bear the reproach of my people.
Luther-Bibel . 16 Denn du hieltest dich an die Weisungen Omris und alle Werke des Hauses Ahab und folgtest ihrem Rat. Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, dass man sie auspfeifen soll, und ihr sollt die Schmach meines Volks tragen.

Tekstuitleg van Mi 6,16 .


SEPTUAGINTA

6 1akousate dè logon kuriou kurios eipen anastèthi krithèti pros ta orè kai akousatôsan oi bounoi fônèn sou2akousate bounoi tèn krisin tou kuriou kai ai faragges themelia tès gès oti krisis tô kuriô pros ton laon autou kai meta tou israèl dielegchthèsetai3laos mou ti epoièsa soi è ti elupèsa se è ti parènôchlèsa soi apokrithèti moi4dioti anègagon se ek gès aiguptou kai ex oikou douleias elutrôsamèn se kai exapesteila pro prosôpou sou ton môusèn kai aarôn kai mariam5laos mou mnèsthèti dè ti ebouleusato kata sou balak basileus môab kai ti apekrithè autô balaam uios tou beôr apo tôn schoinôn eôs tou galgal opôs gnôsthè è dikaiosunè tou kuriou6en tini katalabô ton kurion antilèmpsomai theou mou upsistou ei katalèmpsomai auton en olokautômasin en moschois eniausiois7ei prosdexetai kurios en chiliasin kriôn è en muriasin cheimarrôn pionôn ei dô prôtotoka mou asebeias karpon koilias mou uper amartias psuchès mou8ei anèggelè soi anthrôpe ti kalon è ti kurios ekzètei para sou all' è tou poiein krima kai agapan eleon kai etoimon einai tou poreuesthai meta kuriou theou sou9fônè kuriou tè polei epiklèthèsetai kai sôsei foboumenous to onoma autou akoue fulè kai tis kosmèsei polin10mè pur kai oikos anomou thèsaurizôn thèsaurous anomous kai meta ubreôs adikia11ei dikaiôthèsetai en zugô anomos kai en marsippô stathmia dolou12ex ôn ton plouton autôn asebeias eplèsan kai oi katoikountes autèn elaloun pseudè kai è glôssa autôn upsôthè en tô stomati autôn13kai egô arxomai tou pataxai se afaniô se epi tais amartiais sou14su fagesai kai ou mè emplèsthès kai skotasei en soi kai ekneusei kai ou mè diasôthès kai osoi ean diasôthôsin eis romfaian paradothèsontai15su spereis kai ou mè amèsès su pieseis elaian kai ou mè aleipsè elaion kai oinon kai ou mè piète kai afanisthèsetai nomima laou mou16kai efulaxas ta dikaiômata zambri kai panta ta erga oikou achaab kai eporeuthète en tais boulais autôn opôs paradô se eis afanismon kai tous katoikountas autèn eis surismon kai oneidè laôn lèmpsesthe


VULGAAT

1 audite quae Dominus loquitur surge contende iudicio adversum montes et audiant colles vocem tuam 2 audiant montes iudicium Domini et fortia fundamenta terrae quia iudicium Domini cum populo suo et cum Israhel diiudicabitur 3 populus meus quid feci tibi et quid molestus fui tibi responde mihi 4 quia eduxi te de terra Aegypti et de domo servientium liberavi te et misi ante faciem tuam Mosen et Aaron et Mariam 5 populus meus memento quaeso quid cogitaverit Balac rex Moab et quid responderit ei Balaam filius Beor de Setthim usque ad Galgalam ut cognosceret iustitias Domini 6 quid dignum offeram Domino curvem genu Deo excelso numquid offeram ei holocaustomata et vitulos anniculos 7 numquid placari potest Dominus in milibus arietum aut in multis milibus hircorum pinguium numquid dabo primogenitum meum pro scelere meo fructum ventris mei pro peccato animae meae 8 indicabo tibi o homo quid sit bonum et quid Dominus quaerat a te utique facere iudicium et diligere misericordiam et sollicitum ambulare cum Deo tuo 9 vox Domini ad civitatem clamat et salus erit timentibus nomen tuum audite tribus et quis adprobabit illud 10 adhuc ignis in domo impii thesauri iniquitatis et mensura minor irae plena 11 numquid iustificabo stateram impiam et saccelli pondera dolosa 12 in quibus divites eius repleti sunt iniquitate et habitantes in ea loquebantur mendacium et lingua eorum fraudulenta in ore eorum 13 et ego ergo coepi percutere te perditione super peccatis tuis 14 tu comedes et non saturaberis et humiliatio tua in medio tui et adprehendes et non salvabis et quos salvaveris in gladium dabo 15 tu seminabis et non metes tu calcabis olivam et non ungueris oleo et mustum et non bibes vinum 16 et custodisti praecepta Omri et omne opus domus Achab et ambulasti in voluntatibus eorum ut darem te in perditionem et habitantes in ea in sibilum et obprobrium populi mei portabitis