BIJBELBOEK MICHA 7 , Mi 7 -- Mi 7 -- Mi 7,8-20 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Micha : - Mi 1 - Mi 2 - Mi 3 - Mi 4 - Mi 5 - Mi 6 - Mi 7 -
Bijbeluitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 - Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Mi 7,1 . Mi 7,2 . Mi 7,3 . Mi 7,4 . Mi 7,5 . Mi 7,6 . Mi 7,7 . Mi 7,8 . Mi 7,9 . Mi 7,10 . Mi 7,11 . Mi 7,12 . Mi 7,13 . Mi 7,14 . Mi 7,15 . Mi 7,16 . Mi 7,17 . Mi 7,18 . Mi 7,19 . Mi 7,20 .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :
Mi 7,1 - Mi 7,1 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1oimmoi oti egenomèn ôs sunagôn kalamèn en amètô kai ôs epifullida en trugètô ouch uparchontos botruos tou fagein ta prôtogona oimmoi psuchè  1 vae mihi quia factus sum sicut qui colligit in autumno racemos vindemiae non est botrus ad comedendum praecoquas ficus desideravit anima mea     1 Ai mij! want ik ben, als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld; als wanneer de nalezingen in den wijnoogst geschied zijn; er is geen druif om te eten; mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht.   1] Wee mij! Want ik ben zoals na de oogst, als de nalezing van de wijnoogst voorbij is: er blijft geen druif meer over om te eten, zelfs geen vroege vijg voor mijn keel.   [1] Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen volle druiventros meer om te eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht.    1 ¶ Ongelukkige die ik ben!, want ik ben geworden als wie ooft hebben ingezameld, als bij de nalezing bij de druivenpluk: geen tros meer om te eten, of een eerstelingsvijg voor mijn gulzige keel!   1. Malheur à moi! je suis devenu comme un moissonneur en été, comme un grappilleur aux vendanges : plus une grappe à manger, plus une figue précoce que je désire!  

King James Bible . [1] Woe is me! for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grapegleanings of the vintage: there is no cluster to eat: my soul desired the firstripe fruit.
Luther-Bibel . 1 Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken will, der im Weinberge Nachlese hält, da man keine Trauben findet zu essen, und ich wollte doch gerne die besten Früchte haben!

Tekstuitleg van Mi 7,1 .

Mi 7,2 - Mi 7,2 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2oti apolôlen eulabès apo tès gès kai katorthôn en anthrôpois ouch uparchei pantes eis aimata dikazontai ekastos ton plèsion autou ekthlibousin ekthlibè  2 periit sanctus de terra et rectus in hominibus non est omnes in sanguine insidiantur vir fratrem suum venatur ad mortem     2 De goedertierene is vergaan uit het land, en er is niemand oprecht onder de mensen; zij loeren altemaal op bloed, zij jagen, een iegelijk zijn broeder, met een jachtgaren.   [2] De vrome is uit het land verdwenen, een rechtschapene onder de mensen is niet meer te vinden; iedereen loert op bloed en maakt jacht op elkaar.   [2] Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. 2 De vrome is verdwenen uit het land, een oprechte is er niet meer in de mensheid, allen liggen zij op de loer voor bloed, ze jagen ieder op zijn broeder met een fuik;   2. Les fidèles ont disparu du pays : pas un juste parmi les gens! Tous sont aux aguets pour verser le sang, ils traquent chacun son frère au filet.  

King James Bible . [2] The good man is perished out of the earth: and there is none upright among men: they all lie in wait for blood; they hunt every man his brother with a net.
Luther-Bibel . 2 Die frommen Leute sind weg in diesem Lande, und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut, ein jeder jagt den andern, dass er ihn fange.

Tekstuitleg van Mi 7,2 .

1. ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Taalgebruik in Tenach : ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Getalwaarde van ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) is : aleph = 1 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal : 7 . Tenach (30) . 12 kl. Prof (4) : (1) Jl 1,11 . (2) Jon 4,10 . (3) Mi 4,9 . (4) Mi 7,2 . Gr. apollumi (verderven, verdoemen) . Taalgebruik in het N.T. : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . Taalgebruik in de Septuaginta : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . < ap- + ollumi < ol-numi . Hebr. ´âbhad . Lat. perdere . Fr. perdre . Lat. perditio . Fr. perdition . Ned. verderf (v / p - r - d) , verdoemenis . Een vorm van apollumi (verderven, verdoemen) in de LXX (378) , in het N.T. (90) .

Mi 7,3 - Mi 7,3 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3epi to kakon tas cheiras autôn etoimazousin o archôn aitei kai o kritès eirènikous logous elalèsen katathumion psuchès autou estin kai exeloumai  3 malum manuum suarum dicunt bonum princeps postulat et iudex in reddendo est et magnus locutus est desiderium animae suae et conturbaverunt eam     3 Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst, en de rechter oordeelt om vergelding; en de grote spreekt de verderving zijner ziel, en zij draaien ze dicht ineen.   [3] Hun handen zijn een boosaardig vangnet; de vorst stelt eisen wil hij zijn plicht doen; om recht te spreken laat de rechter zich betalen; de machthebber zegt wat zijn hebzucht hem ingeeft. Alles wordt verdraaid.   [3] Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand.   3 voor kwaad stichten staan hun handen wel goed, de vorst wenst, de rechter richt voor vergelding,– de grote spreekt uit wat zijn ziel bevalt en zo vlechten ze het in elkaar;   3. Pour faire le mal leurs mains sont habiles : le prince réclame, le juge juge pour un cadeau, le grand prononce suivant son bon plaisir.  

King James Bible . [3] That they may do evil with both hands earnestly, the prince asketh, and the judge asketh for a reward; and the great man, he uttereth his mischievous desire: so they wrap it up.
Luther-Bibel . 3 Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke. Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun, und drehen's, wie sie wollen.

Tekstuitleg van Mi 7,3 .

 

Mi 7,4 - Mi 7,4 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ta agatha autôn ôs sès ektrôgôn kai badizôn epi kanonos en èmera skopias ouai ouai ai ekdikèseis sou èkasin nun esontai klauthmoi autôn  4 qui optimus in eis est quasi paliurus et qui rectus quasi spina de sepe dies speculationis tuae visitatio tua venit nunc erit vastitas eorum     4 De beste van hen is als een doorn; de oprechtste is scherper dan een doornheg; de dag uwer wachters, uw bezoeking, is gekomen; nu zal hunlieder verwarring wezen.   [4] Zelfs de goede onder hen is als een distel, de rechtschapene is erger dan een doornhaag. De dag, door uw wachters aangekondigd, de dag van uw straf is gekomen. Nu begint voor hen de ontzetting. [4] De deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering! 4 de beste van hen is als een distel, de meest oprechte erger dan een doornheg; de dag van wie jou bespieden, waarop jij wordt bezocht is komend, nú zal hun verwarring losbreken!  4. Parmi eux le meilleur est comme une ronce, le plus juste comme une haie d'épines. Aujourd'hui arrive du Nord leur épreuve; c'est l'instant de leur confusion.  

King James Bible . [4] The best of them is as a brier: the most upright is sharper than a thorn hedge: the day of thy watchmen and thy visitation cometh; now shall be their perplexity.
Luther-Bibel . 4 Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch und der Redlichste wie eine Hecke. Aber es kommt der Tag, den deine Späher geschaut haben, da sollst du heimgesucht werden; da werden sie nicht wissen, wo aus noch ein.

Tekstuitleg van Mi 7,4 .

Mi 7,5 - Mi 7,5 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5mè katapisteuete en filois kai mè elpizete epi ègoumenois apo tès sugkoitou sou fulaxai tou anathesthai ti autè 5 nolite credere amico et nolite confidere in duce ab ea quae dormit in sinu tuo custodi claustra oris tui     5 Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamsten vriend; bewaar de deuren uws monds voor haar, die in uw schoot ligt.   [5] Geloof uw naaste niet, vertrouw niet op een vriend en bewaak de poort van uw mond voor de vrouw die in uw armen rust.   [5] Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. 5 Vertrouwt niet meer op een makker, waant u niet veilig bij een metgezel; bewaak de deuren van je mond tegenover haar die ligt aan je boezem!  5. Ne vous fiez pas au prochain, n'ayez point confiance en l'ami; devant celle qui partage ta couche, garde-toi d'ouvrir la bouche. 

King James Bible . [5] Trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide: keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom.
Luther-Bibel . 5 Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf einen Freund! Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft!

Tekstuitleg van Mi 7,5 .

Mi 7,6 - Mi 7,6 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6dioti uios atimazei patera thugatèr epanastèsetai epi tèn mètera autès numfè epi tèn pentheran autès echthroi andros pantes oi andres oi en tô oikô autou  6 quia filius contumeliam facit patri filia consurgit adversus matrem suam nurus contra socrum suam inimici hominis domestici eius     6 Want de zoon veracht den vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder; eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten.   [6] Want de zoon maakt zijn vader voor dwaas uit, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder; huisgenoten zijn vijanden.    [6] De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden.   6 Want een zoon noemt een vader een dwaas, een dochter zal opstaan tegen haar moeder, een bruid tegen haar schoonmoeder,– iemands vijanden zijn de mannen in zijn huisgezin!   6. Car le fils insulte le père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemis les gens de sa maison. 

King James Bible . [6] For the son dishonoureth the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter in law against her mother in law; a man's enemies are the men of his own house.
Luther-Bibel . 6 Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist wider die Schwiegermutter; und des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen.

Tekstuitleg van Mi 7,6 .

Mi 7,7 - Mi 7,7 . Onheilsprofetieën - Mi 6 - Mi 7 -- Mi 6,1-7,7 -- Mi 6,1 - Mi 6,2 - Mi 6,3 - Mi 6,4 - Mi 6,5 - Mi 6,6 - Mi 6,7 - Mi 6,8 - Mi 6,9 - Mi 6,10 - Mi 6,11 - Mi 6,12 - Mi 6,13 - Mi 6,14 - Mi 6,15 - Mi 6,16 -- Mi 7,1 - Mi 7,2 - Mi 7,3 - Mi 7,4 - Mi 7,5 - Mi 7,6 - Mi 7,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7egô de epi ton kurion epiblepsomai upomenô epi tô theô tô sôtèri mou eisakousetai mou o theos mou  7 ego autem ad Dominum aspiciam expectabo Deum salvatorem meum audiet me Deus meus     7 Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen.  [7] Ik daarentegen blijf wakend uitzien naar de heer, blijf hopen op de God die mij zal redden: mijn God zal mij verhoren!   [7] Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. 7 ¶ Maar ik, ik zal uitkijken naar de ENE, ik blijf verbeiden de God die mij bevrijdt,– horen zal mij mijn God.   7. Mais moi, je regarde vers Yahvé, j'espère dans le Dieu qui me sauvera; mon Dieu m'entendra.  

King James Bible . [7] Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.
Luther-Bibel . 7 Ich aber will auf den HERRN schauen und harren auf den Gott meines Heils; mein Gott wird mich erhören. Die Hoffnung der Gemeinde auf Gottes Gnade

Tekstuitleg van Mi 7,7 .

 

Mi 7,8-20 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -

Mi 7,8 - Mi 7,8 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8mè epichaire moi è echthra mou oti peptôka kai anastèsomai dioti ean kathisô en tô skotei kurios fôtiei moi  8 ne laeteris inimica mea super me quia cecidi consurgam cum sedero in tenebris Dominus lux mea est     8 Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn.  [8] Maak u* maar niet vrolijk over mij, mijn vijand: al ben ik gevallen, ik sta weer op; al zit ik in het duister, de heer blijft mijn licht.   [8] Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op, al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht.   8 Mijn vijandin, verheug je maar niet over mij, want ben ik gevallen, ik zal opstaan,– wanneer ik neerzit in het duister is de ENE mij een licht! ••   8. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemie : si je suis tombée, je me relèverai; si je demeure dans les ténèbres, Yahvé est ma lumière.  

King James Bible . [8] Rejoice not against me, O mine enemy: when I fall, I shall arise; when I sit in darkness, the LORD shall be a light unto me.
Luther-Bibel . 8 Freue dich nicht über mich, meine Feindin! Wenn ich auch daniederliege, so werde ich wieder aufstehen; und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der HERR mein Licht.

Tekstuitleg van Mi 7,8 .

6. act. qal perf. 1ste pers. enk. nâphalëthî (ik ben gevallen) van het werkw. nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenach : nâphal (vallen) . Getalwaarde : nun = 14 of 50 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 42 of 160 . Structuur : 50 - 80 - 30 (5 - 8 - 3) . Gr. piptô (vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : piptô (vallen) . Taalgebruik in het N.T. : piptô (vallen) . Eng. to fall . Lat. cadere . Fr. tomber . Tenach (1) Mi 7,8 .

Mi 7,9 - Mi 7,9 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9orgèn kuriou upoisô oti èmarton autô eôs tou dikaiôsai auton tèn dikèn mou kai poièsei to krima mou kai exaxei me eis to fôs opsomai tèn dikaiosunèn autou  9 iram Domini portabo quoniam peccavi ei donec iudicet causam meam et faciat iudicium meum educet me in lucem videbo in iustitiam eius     9 Ik zal des HEEREN gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd; totdat Hij mijn twist twiste, en mijn recht uitvoere; Hij zal mij uitbrengen aan het licht; ik zal mijn lust zien aan Zijn gerechtigheid.   [9] Ik moet de toorn van de heer dragen, omdat ik tegen Hem gezondigd heb, totdat Hij het weer voor mij opneemt en mij gerechtigheid* brengt. Hij brengt mij naar het licht, en ik zal zijn gerechtigheid zien.   [9] De toorn van de HEER zal ik dragen – ik weet, ik heb tegen hem gezondigd – tot hij voor mij heeft gepleit, mij recht heeft verschaft. Hij zal me naar het licht voeren en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen.   9 De woede van de ENE draag ik omdat ik tegen hem heb gezondigd,– totdat hij mijn geding beslecht heeft en over mij recht heeft gesproken; hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal zijn rechtvaardiging zien.   9. Je dois porter la colère de Yahvé, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il juge ma cause et me fasse justice; il me fera sortir à la lumière, et je contemplerai ses justes œuvres.  

King James Bible . [9] I will bear the indignation of the LORD, because I have sinned against him, until he plead my cause, and execute judgment for me: he will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness.
Luther-Bibel . 9 Ich will des HERRN Zorn tragen – denn ich habe wider ihn gesündigt –, bis er meine Sache führe und mir Recht schaffe. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue.

Tekstuitleg van Mi 7,9 .

Mi 7,10 - Mi 7,10 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai opsetai è echthra mou kai peribaleitai aischunèn è legousa pros me pou kurios o theos sou oi ofthalmoi mou epopsontai autèn nun estai eis katapatèma ôs pèlos en tais odois  10 et aspiciet inimica mea et operietur confusione quae dicit ad me ubi est Dominus Deus tuus oculi mei videbunt in eam nunc erit in conculcationem ut lutum platearum     10 En mijn vijandin zal het zien, en schaamte zal haar bedekken; die tot mij zegt: Waar is de HEERE, uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien; nu zal zij worden tot vertreding, als slijk der straten.   [10] Mijn vijandin zal dat zien en schaamte zal haar bedekken. Zij heeft tegen mij gezegd: ‘Waar blijft de heer, jouw God?’ Mijn ogen zullen op haar neerzien en zij wordt met voeten getreden, als het vuil op de straat.   [10] Zij die me haat zal het zien en beschaamd zijn, zij die me vroeg: ‘Waar is hij dan, de HEER, je God?’ Ik zal toekijken en genieten wanneer ze als straatvuil vertrapt wordt.   10 Als mijn vijandin dat ziet, zal schaamte haar overdekken die tot mij heeft gezegd: waar blijft nu de ENE, je God?– mijn ogen zullen haar aanzien: nú wordt zij iets dat je vertrapt, als het slijk van de straten!   10. Quand mon ennemie le verra, elle sera couverte de honte, elle qui me disait : « Où est-il, Yahvé ton Dieu ? » Mes yeux la contempleront, tandis qu'elle sera piétinée comme la boue des rues.  

King James Bible . [10] Then she that is mine enemy shall see it, and shame shall cover her which said unto me, Where is the LORD thy God? mine eyes shall behold her: now shall she be trodden down as the mire of the streets.
Luther-Bibel . 10 Meine Feindin wird's sehen müssen und in Schande dastehen, die jetzt zu mir sagt: Wo ist der HERR, dein Gott? Meine Augen werden's sehen, dass sie dann wie Dreck auf der Gasse zertreten wird.

Tekstuitleg van Mi 7,10 .

Mi 7,11 - Mi 7,11 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11èmeras aloifès plinthou exaleipsis sou è èmera ekeinè kai apotripsetai nomima sou  11 dies ut aedificentur maceriae tuae in die illa longe fiet lex     11 Ten dage als Hij uw muren zal herbouwen, te dien dage zal het besluit verre heengaan.   [11] Dat is een dag om uw muren weer op te bouwen, de dag waarop uw gebied wordt verruimd,   [11] Dat is de dag om je muren op te bouwen, de dag dat je grenzen worden verlegd.   11 ‘Er komt een dag om je muren te herbouwen,– van die dag is de termijn ver weg;   11. Le jour de rebâtir tes remparts! Ce jour-là s'étendront tes frontières;  

King James Bible . [11] In the day that thy walls are to be built, in that day shall the decree be far removed.
Luther-Bibel . 11 Es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden, da wird weit werden deine Grenze,

Tekstuitleg van Mi 7,11 .

5. hahû´ (die) . Mi (4) : (1) Mi 2,4 . (2) Mi 4,6 . (3) Mi 5,9 . (4) Mi 7,11 .

Mi 7,12 - Mi 7,12 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12è èmera ekeinè kai ai poleis sou èxousin eis omalismon kai eis diamerismon assuriôn kai ai poleis sou ai ochurai eis diamerismon apo turou eôs tou potamou surias èmera udatos kai thorubou  12 in die illa et usque ad te veniet Assur et usque ad civitates munitas et a civitatibus munitis usque ad flumen et ad mare de mari et ad montem de monte     12 Te dien dage zal het ook komen tot u toe, van Assur af, zelfs tot de vaste steden toe; en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte.   [12] de dag dat men naar u toe zal komen van Assur tot Egypte, van Egypte tot aan de Rivier*, van de ene zee tot de andere, van de ene berg tot de andere.   [12] Die dag zal men bij je komen, van Assyrië tot de steden van Egypte, van Egypte tot aan de Eufraat, en vanaf de zee in het westen tot aan de hoogste berg.   12 die dag zal men tot jou komen van Asjoer af tot aan Matsor,– en van Matsor tot aan de Rivier, van zee tot zee en berg tot berg!’   12. ce jour-là, on viendra jusqu'à toi depuis l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, depuis Tyr jusqu'au Fleuve, de la mer à la mer, de la montagne à la montagne.  

King James Bible . [12] In that day also he shall come even to thee from Assyria, and from the fortified cities, and from the fortress even to the river, and from sea to sea, and from mountain to mountain.
Luther-Bibel . 12 da werden sie von Assur und von den Städten Ägyptens zu dir kommen, von Ägypten bis an den Euphrat, von einem Meer zum andern, von einem Gebirge zum andern.

Tekstuitleg van Mi 7,12 .

Mi 7,13 - Mi 7,13 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai estai è gè eis afanismon sun tois katoikousin autèn ek karpôn epitèdeumatôn autôn  13 et erit terra in desolationem propter habitatores suos et propter fructum cogitationum eorum     13 Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijner inwoners halve, vanwege de vrucht hunner handelingen.   [13] En de aarde zal een woestenij worden vanwege haar bewoners: dat zal de vrucht zijn van hun daden.  [13] En de aarde zal worden verwoest, om haar bewoners, vanwege hun daden.   13 Het land zal worden tot een woestenij, om wie daar zetelen,– dat is de vrucht van hun handelingen!  13. La terre deviendra une solitude à cause de ses habitants, pour prix de leur conduite.  

King James Bible . [13] Notwithstanding the land shall be desolate because of them that dwell therein, for the fruit of their doings.
Luther-Bibel . 13 Denn die Erde wird wüst sein ihrer Bewohner wegen, um der Frucht ihrer Werke willen.

Tekstuitleg van Mi 7,13 .

Mi 7,14 - Mi 7,14 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14poimaine laon sou en rabdô sou probata klèronomias sou kataskènountas kath' eautous drumon en mesô tou karmèlou nemèsontai tèn basanitin kai tèn galaaditin kathôs ai èmerai tou aiônos  14 pasce populum tuum in virga tua gregem hereditatis tuae habitantes solos in saltu in medio Carmeli pascentur Basan et Galaad iuxta dies antiquos     14 Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.   [14] Neem* uw herdersstaf en hoed uw volk, de schapen die uw erfdeel zijn; tussen de bomen, midden in het woud, zijn zij zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Basan en Gilead, zoals in vroegere dagen.   [14] Weid uw volk met uw staf, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer.   14 ¶ Weid met uw staf uw gemeente, het wolvee dat uw erfdeel is, zij die eenzaam wonen in een woud onder aan de Karmel; laat hen Basan en Gilead beweiden als in de dagen van eeuwig;   14. Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Puisse-t-il paître en Bashân et en Galaad comme aux jours antiques!  

King James Bible . [14] Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood, in the midst of Carmel: let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old.
Luther-Bibel . 14 Du aber weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils, die da einsam wohnt im Walde, mitten im fruchtbaren Lande; lass sie in Baschan und Gilead weiden wie vor alters!

Tekstuitleg van Mi 7,14 .

Mi 7,15 - Mi 7,15 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai kata tas èmeras exodias sou ex aiguptou opsesthe thaumasta 15 secundum dies egressionis tuae de terra Aegypti ostendam ei mirabilia     15 Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen, toen gij uit Egypteland uittoogt.   [15] Ik zal u wonderen laten zien, zoals in de dagen dat u uit Egypte wegtrok.   [15] Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.   15 als in de dagen toen je uittrok uit het land Egypte,– laat ons zo wonderen zien!  15. Comme aux jours où tu sortis du pays d'Égypte, fais-nous voir des merveilles!  

King James Bible . [15] According to the days of thy coming out of the land of Egypt will I shew unto him marvellous things.
Luther-Bibel . 15 Lass uns Wunder sehen wie zur Zeit, als du aus Ägyptenland zogst,

Tekstuitleg van Mi 7,15 .

Mi 7,16 - Mi 7,16 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16opsontai ethnè kai kataischunthèsontai ek pasès tès ischuos autôn epithèsousin cheiras epi to stoma autôn ta ôta autôn apokôfôthèsontai  16 videbunt gentes et confundentur super omni fortitudine sua ponent manus super os aures eorum surdae erunt     16 De heidenen zullen het zien, en beschaamd zijn, vanwege al hun macht; zij zullen de hand op den mond leggen; hun oren zullen doof worden.   [16] De volken zullen ze zien en beschaamd zijn met al hun macht. Zij zullen hun hand* op hun mond leggen, hun oren zullen verdoofd zijn. [16] De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond.   16 Volkeren zullen ze zien en zich schamen, beroofd van al hun heldenmoed; ze zullen de hand voor de mond slaan, en hun oren worden doof.   16. Les nations verront et seront confondues malgré toute leur puissance; elles se mettront la main sur la bouche, elles en auront les oreilles assourdies.  

King James Bible . [16] The nations shall see and be confounded at all their might: they shall lay their hand upon their mouth, their ears shall be deaf.
Luther-Bibel . 16 dass die Heiden es sehen und aller ihrer Macht sich schämen sollen und die Hand auf ihren Mund legen und ihre Ohren zuhalten.

Tekstuitleg van Mi 7,16 .

Mi 7,17 - Mi 7,17 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17leixousin choun ôs ofeis surontes gèn sugchuthèsontai en sugkleismô autôn epi tô kuriô theô èmôn ekstèsontai kai fobèthèsontai apo sou  17 lingent pulverem sicut serpens velut reptilia terrae proturbabuntur de aedibus suis Dominum Deum nostrum desiderabunt et timebunt te     17 Zij zullen het stof lekken, als de slang; als kruipende dieren der aarde, zullen zij zich beroeren uit hun sloten; zij zullen met vervaardheid komen tot den HEERE, onzen God, en zullen voor U vrezen.   [17] Stof zullen zij likken als de slang, als de dieren die over de grond kruipen; van schrik verlaten zij hun schuilhoeken, de heer onze God tegemoet, bevend en angstig voor U.   [17] Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen u vrezen!   17 Ze zullen stof oplikken als de slang; als wie kruipen over de aarde komen zij sidderend uit hun schuilhoeken,– vol schrik voor de ENE, onze God, en bevreesd voor jou.   17. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les bêtes qui rampent sur la terre. Elles sortiront tremblantes de leurs repaires, terrifiées et craintives devant toi.  

King James Bible . [17] They shall lick the dust like a serpent, they shall move out of their holes like worms of the earth: they shall be afraid of the LORD our God, and shall fear because of thee.
Luther-Bibel . 17 Sie sollen Staub lecken wie die Schlangen, und wie das Gewürm auf Erden sollen sie zitternd hervorkommen aus ihren Burgen. Sie werden sich fürchten vor dem HERRN, unserm Gott, und vor dir sich entsetzen.

Tekstuitleg van Mi 7,17 .

Mi 7,18 - Mi 7,18 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18tis theos ôsper su exairôn adikias kai uperbainôn asebeias tois kataloipois tès klèronomias autou kai ou suneschen eis marturion orgèn autou oti thelètès eleous estin  18 quis Deus similis tui qui aufers iniquitatem et transis peccatum reliquiarum hereditatis tuae non inmittet ultra furorem suum quoniam volens misericordiam est     18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid.   [18] Wie is God als U, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid?   [18] Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.   18 Wie is een godheid als gij, in het dragen van ongerechtigheid en het voorbijgaan aan een misstap voor de rest van zijn erfdeel; hij houdt niet voor altijd vast aan zijn woede, want hij heeft behagen in vriendschap.   18. Quel est le dieu comme toi, qui enlève la faute, qui pardonne le crime, qui n'exaspère pas pour toujours sa colère, mais qui prend plaisir à faire grâce ?  

King James Bible . [18] Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth in mercy.
Luther-Bibel . 18 Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig!

Tekstuitleg van Mi 7,18 .

Mi 7,19 - Mi 7,19 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19autos epistrepsei kai oiktirèsei èmas katadusei tas adikias èmôn kai aporrifèsontai eis ta bathè tès thalassès pasas tas amartias èmôn  19 revertetur et miserebitur nostri deponet iniquitates nostras et proiciet in profundum maris omnia peccata nostra     19 Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.   [19] Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij verwijzen naar de bodem van de zee.   [19] Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.   19 Hij zal omkeren en zich onzer ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertreden; al onze zonden zult gij werpen in de diepten der zee!   19. Une fois de plus, aie pitié de nous! foule aux pieds nos fautes, jette au fond de la mer tous nos péchés!  

King James Bible . [19] He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities; and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea.
Luther-Bibel . 19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.

Tekstuitleg van Mi 7,19 .

Mi 7,20 - Mi 7,20 . Heilsprofetieën - Mi 7 -- Mi 7,8-20 -- Mi 7,8 - Mi 7,9 - Mi 7,10 - Mi 7,11 - Mi 7,12 - Mi 7,13 - Mi 7,14 - Mi 7,15 - Mi 7,16 - Mi 7,17 - Mi 7,18 - Mi 7,19 - Mi 7,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20dôseis alètheian tô iakôb eleon tô abraam kathoti ômosas tois patrasin èmôn kata tas èmeras tas emprosthen .   20 dabis veritatem Iacob misericordiam Abraham quae iurasti patribus nostris a diebus antiquis     20 Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.   [20] Aan Jakob zult U uw trouw, en aan Abraham uw goedheid geven, zoals U het onze vaderen hebt gezworen, in de dagen van weleer.   [20] U bewijst Jakob uw trouw  20 Gij zult trouw geven aan Jakob, vriendschap aan Abraham,– zoals gij gezworen hebt aan onze vaderen in de dagen van weleer!   20. Accorde à Jacob ta fidélité, à Abraham ta grâce, que tu as jurées à nos pères dès les jours d'antan. 

King James Bible . [20] Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old.
Luther-Bibel . 20 Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast.

Tekstuitleg van Mi 7,20 .


SEPTUAGINTA

1oimmoi oti egenomèn ôs sunagôn kalamèn en amètô kai ôs epifullida en trugètô ouch uparchontos botruos tou fagein ta prôtogona oimmoi psuchè2oti apolôlen eulabès apo tès gès kai katorthôn en anthrôpois ouch uparchei pantes eis aimata dikazontai ekastos ton plèsion autou ekthlibousin ekthlibè3epi to kakon tas cheiras autôn etoimazousin o archôn aitei kai o kritès eirènikous logous elalèsen katathumion psuchès autou estin kai exeloumai4ta agatha autôn ôs sès ektrôgôn kai badizôn epi kanonos en èmera skopias ouai ouai ai ekdikèseis sou èkasin nun esontai klauthmoi autôn5mè katapisteuete en filois kai mè elpizete epi ègoumenois apo tès sugkoitou sou fulaxai tou anathesthai ti autè6dioti uios atimazei patera thugatèr epanastèsetai epi tèn mètera autès numfè epi tèn pentheran autès echthroi andros pantes oi andres oi en tô oikô autou7egô de epi ton kurion epiblepsomai upomenô epi tô theô tô sôtèri mou eisakousetai mou o theos mou8mè epichaire moi è echthra mou oti peptôka kai anastèsomai dioti ean kathisô en tô skotei kurios fôtiei moi9orgèn kuriou upoisô oti èmarton autô eôs tou dikaiôsai auton tèn dikèn mou kai poièsei to krima mou kai exaxei me eis to fôs opsomai tèn dikaiosunèn autou10kai opsetai è echthra mou kai peribaleitai aischunèn è legousa pros me pou kurios o theos sou oi ofthalmoi mou epopsontai autèn nun estai eis katapatèma ôs pèlos en tais odois11èmeras aloifès plinthou exaleipsis sou è èmera ekeinè kai apotripsetai nomima sou12è èmera ekeinè kai ai poleis sou èxousin eis omalismon kai eis diamerismon assuriôn kai ai poleis sou ai ochurai eis diamerismon apo turou eôs tou potamou surias èmera udatos kai thorubou13kai estai è gè eis afanismon sun tois katoikousin autèn ek karpôn epitèdeumatôn autôn14poimaine laon sou en rabdô sou probata klèronomias sou kataskènountas kath' eautous drumon en mesô tou karmèlou nemèsontai tèn basanitin kai tèn galaaditin kathôs ai èmerai tou aiônos15kai kata tas èmeras exodias sou ex aiguptou opsesthe thaumasta16opsontai ethnè kai kataischunthèsontai ek pasès tès ischuos autôn epithèsousin cheiras epi to stoma autôn ta ôta autôn apokôfôthèsontai17leixousin choun ôs ofeis surontes gèn sugchuthèsontai en sugkleismô autôn epi tô kuriô theô èmôn ekstèsontai kai fobèthèsontai apo sou18tis theos ôsper su exairôn adikias kai uperbainôn asebeias tois kataloipois tès klèronomias autou kai ou suneschen eis marturion orgèn autou oti thelètès eleous estin19autos epistrepsei kai oiktirèsei èmas katadusei tas adikias èmôn kai aporrifèsontai eis ta bathè tès thalassès pasas tas amartias èmôn20dôseis alètheian tô iakôb eleon tô abraam kathoti ômosas tois patrasin èmôn kata tas èmeras tas emprosthen .


VULGAAT

1 vae mihi quia factus sum sicut qui colligit in autumno racemos vindemiae non est botrus ad comedendum praecoquas ficus desideravit anima mea 2 periit sanctus de terra et rectus in hominibus non est omnes in sanguine insidiantur vir fratrem suum venatur ad mortem 3 malum manuum suarum dicunt bonum princeps postulat et iudex in reddendo est et magnus locutus est desiderium animae suae et conturbaverunt eam 4 qui optimus in eis est quasi paliurus et qui rectus quasi spina de sepe dies speculationis tuae visitatio tua venit nunc erit vastitas eorum 5 nolite credere amico et nolite confidere in duce ab ea quae dormit in sinu tuo custodi claustra oris tui 6 quia filius contumeliam facit patri filia consurgit adversus matrem suam nurus contra socrum suam inimici hominis domestici eius 7 ego autem ad Dominum aspiciam expectabo Deum salvatorem meum audiet me Deus meus 8 ne laeteris inimica mea super me quia cecidi consurgam cum sedero in tenebris Dominus lux mea est 9 iram Domini portabo quoniam peccavi ei donec iudicet causam meam et faciat iudicium meum educet me in lucem videbo in iustitiam eius 10 et aspiciet inimica mea et operietur confusione quae dicit ad me ubi est Dominus Deus tuus oculi mei videbunt in eam nunc erit in conculcationem ut lutum platearum 11 dies ut aedificentur maceriae tuae in die illa longe fiet lex 12 in die illa et usque ad te veniet Assur et usque ad civitates munitas et a civitatibus munitis usque ad flumen et ad mare de mari et ad montem de monte 13 et erit terra in desolationem propter habitatores suos et propter fructum cogitationum eorum 14 pasce populum tuum in virga tua gregem hereditatis tuae habitantes solos in saltu in medio Carmeli pascentur Basan et Galaad iuxta dies antiquos 15 secundum dies egressionis tuae de terra Aegypti ostendam ei mirabilia 16 videbunt gentes et confundentur super omni fortitudine sua ponent manus super os aures eorum surdae erunt 17 lingent pulverem sicut serpens velut reptilia terrae proturbabuntur de aedibus suis Dominum Deum nostrum desiderabunt et timebunt te 18 quis Deus similis tui qui aufers iniquitatem et transis peccatum reliquiarum hereditatis tuae non inmittet ultra furorem suum quoniam volens misericordiam est 19 revertetur et miserebitur nostri deponet iniquitates nostras et proiciet in profundum maris omnia peccata nostra 20 dabis veritatem Iacob misericordiam Abraham quae iurasti patribus nostris a diebus antiquis