NUMERI 1 - Nu 1 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Numeri : - Nu 1 - Nu 2 - Nu 3 - Nu 4 - Nu 5 - Nu 6 - Nu 7 - Nu 8 - Nu 9 - Nu 10 - Nu 11 - Nu 12 - Nu 13 - Nu 14 - Nu 15 - Nu 16 - Nu 17 - Nu 18 - Nu 19 - Nu 20 - Nu 21 - Nu 22 - Nu 23 - Nu 24 - Nu 25 - Nu 26 - Nu 27 - Nu 28 - Nu 29 - Nu 30 - Nu 31 - Nu 32 - Nu 33 - Nu 34 - Nu 35 - Nu 36 -
Uitleg vers per vers : - Nu 1,1 - Nu 1,2 - Nu 1,3 - Nu 1,4 - Nu 1,5 - Nu 1,6 - Nu 1,7 - Nu 1,8 - Nu 1,9 - Nu 1,10 - Nu 1,11 - Nu 1,12 - Nu 1,13 - Nu 1,14 - Nu 1,15 - Nu 1,16 - Nu 1,17 - Nu 1,18 - Nu 1,19 - Nu 1,20 - Nu 1,21 - Nu 1,22 - Nu 1,23 - Nu 1,24 - Nu 1,25 - Nu 1,26 - Nu 1,27 - Nu 1,28 - Nu 1,29 - Nu 1,30 - Nu 1,31 - Nu 1,32 - Nu 1,33 - Nu 1,34 - Nu 1,35 - Nu 1,36 - Nu 1,37 - Nu 1,38 - Nu 1,39 - Nu 1,40 - Nu 1,41 - Nu 1,42 - Nu 1,430 - Nu 1,44 - Nu 1,45 - Nu 1,46 - Nu 1,47 - Nu 1,48 - Nu 1,49 - Nu 1,50 - Nu 1,51 - Nu 1,52 - Nu 1,53 - Nu 1,54 -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/ betekenis bijbelse namen (1) afbeeldingen tabernakel ... (1)        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Nu 1,1 - Nu 1,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,2 - Nu 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,3 - Nu 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,4 - Nu 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,5 - Nu 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . And these are the names of the men that shall stand with you: of the tribe of Reuben; Elizur the son of Shedeur.

Tekstuitleg van Nu 1,5 . Dit vers Nu 1,5 telt 10 (2 X 5) woorden en 46 (2 X 23) letters . De getalwaarde van Nu 1,5 is 3485 (5 X 17 X 41) .

- ´alîtsûr bèn sjëdej´ûr (Elisur , zoon van Sedeur) . Getalwaarde van Elisur : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , jod = 10 , tsade = 18 of 90 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 67 (priemgetal) of 337 (priemgetal) . Betekenis : mijn God is een rots of Rots is God . Getalwaarde van bèn : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal 16 (2 X 2 X 2 X 2) of 52 (2 X 2 X 13) . Getalwaarde van Sedeur : sjin = 21 of 300 , daleth = 4 , jod = 10 , aleph = 1 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 62 (2 X 31) of 521 (priemgetal) . Getalwaarde van de hele uitdrukking : 910 (2 X 5 X 7 X 13) of (70 X 13) . 13 is een ster met 7 als zeshoek . In vijf verzen in de bijbel : (1) Nu 1,5 . (2) Nu 2,11 . (3) Nu 7,30 . (4) Nu 7,35 . (5) Nu 10,18 .

Nu 1,6 - Nu 1,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

King James Bible . Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.

Tekstuitleg van Nu 1,6 . Dit vers Nu 1,6 telt 4 (2 X 2) woorden en 21 (3 X 7) letters . De getalwaarde is 1579 (priemgetal) .

Nu 1,7 - Nu 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,8 - Nu 1,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,9 - Nu 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,10 - Nu 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,11 - Nu 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,12 - Nu 1,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,13 - Nu 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,14 - Nu 1,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,15 - Nu 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,16 - Nu 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,17 - Nu 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,18 - Nu 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,19 - Nu 1,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,20 - Nu 1,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

King James Bible . And the children of Reuben, Israel's eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

Tekstuitleg van Nu 1,20 . Dit vers Nu 1,20 telt 21 (3 X 7) woorden en 87 (3 X 29) letters . De getalwaarde van Nu 1,20 is 7187 (priemgetal) .

Nu 1,21 - Nu 1,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

King James Bible . Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.

Tekstuitleg van Nu 1,21 . Dit vers Nu 1,21 telt 8 (2 X 2 X 2) woorden en 36 (2 X 2 X 3 X 3) letters . De getalwaarde van Nu 1,21 is 2428 (2 X 2 X 607) .

46500 = 2 X 2 X 3 X 5 X 5 X 5 X 31 of 30 X 31 X 50 of 930 X 50 .
465 : 3 X 5 X 31 of 15 X 31 . (4,66 is de W-> O diagonaal in een trapezium met 6 als diagonaal N -> Z .) 4,66 is één van de opmerkelijke getallen die FEIGENBAUM opmerkte (zie http://dgleahy.com/dgl/p15.html ) .
465 : taw = 22 of 400 , samekh = 15 of 60 , he = 5 ; tsh
De oorspronkelijke hoogte van de piramide van Cheops was 280 el . 1 el = pi : 6 . pi = 3,1416 . 1 el is dan 0,5236 . De hoogte van de piramide van Cheops is dan 146,608 meter . Is pi = 22 : 7 , dan is 1 el = 0,5238095 en de hoogte van de piramide van Cheops 146,66666 .

Nu 1,22 - Nu 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Nu 1,23 - Nu 1,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


593 is een priemgetal .

Nu 1,24 - Nu 1,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,25 - Nu 1,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,26 - Nu 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,27 - Nu 1,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,28 - Nu 1,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,29 - Nu 1,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,30 - Nu 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,31 - Nu 1,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,32 - Nu 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,33 - Nu 1,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,34 - Nu 1,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,35 - Nu 1,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,36 - Nu 1,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,37 - Nu 1,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,38 - Nu 1,38 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,39 - Nu 1,39 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,40 - Nu 1,40 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,41 - Nu 1,41 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,42 - Nu 1,42 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,43 - Nu 1,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,44 - Nu 1,44 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

12. - 13. ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . (6) Joz 3,12 (tweemaal) . (7) Joz 4,2 (tweemaal) . (8) Joz 4,4 (tweemaal) . (9) Joz 22,20 . (10) Joz 23,10 . (11) Re 13,2 . (12) Re 18,19 .

Nu 1,45 - Nu 1,45 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,46 - Nu 1,46 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

King James Bible . Even all they that were numbered were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.

Tekstuitleg van Nu 1,46 . Dit vers telt 11 woorden en 46 (2 X 23) letters . De getalwaarde van Nu 1,46 is 3886 (2 X 29 X 67) .

Nu 1,47 - Nu 1,47 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [47] De Levieten* echter werden niet met de anderen volgens hun afstamming ingeschreven,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,48 - Nu 1,48 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [48] want de heer had tegen Mozes gezegd:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,49 - Nu 1,49 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [49] ‘De stam Levi mag u niet inschrijven en bij de Israëlieten tellen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,50 - Nu 1,50 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [50] U moet de Levieten aanstellen over de verblijfplaats met de verbondsakte en over heel de inboedel en alle toebehoren. Zij moeten de verblijfplaats en heel de inboedel vervoeren. Zij zullen er dienst doen en rondom de verblijfplaats hun kamp opslaan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,51 - Nu 1,51 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [51] Wanneer de verblijfplaats verdertrekt, moeten de Levieten haar uit elkaar nemen en wanneer de verblijfplaats halt moet houden, moeten de Levieten haar weer opbouwen. Een onbevoegde die er te dichtbij komt, moet gedood worden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,52 - Nu 1,52 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [52] De afdelingen van de Israëlieten moeten zich in hun eigen kamp en bij hun eigen vaandel legeren,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,53 - Nu 1,53 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [53] maar de Levieten moeten zich legeren rondom de verblijfplaats met de verbondsakte; dan zal geen toorn de gemeenschap van de Israëlieten treffen. Zo moeten de Levieten dienst doen bij de verblijfplaats met de verbondsakte.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 1,54 - Nu 1,54 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [54] Alles wat de heer aan Mozes had bevolen, brachten de Israëlieten stipt ten uitvoer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van