NUMERI 10 , Nu 10 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Nu (Numeri) -

Overzicht van het boek Numeri : Nu 1 - Nu 2 - Nu 3 - Nu 4 - Nu 5 - Nu 6 - Nu 7 - Nu 8 - Nu 9 - Nu 10 - Nu 11 - Nu 12 - Nu 13 - Nu 14 - Nu 15 - Nu 16 - Nu 17 - Nu 18 - Nu 19 - Nu 20 - Nu 21 - Nu 22 - Nu 23 - Nu 24 - Nu 25 - Nu 26 - Nu 27 - Nu 28 - Nu 29 - Nu 30 - Nu 31 - Nu 32 - Nu 33 - Nu 34 - Nu 35 - Nu 36 -
Tekstuitleg per perikope
:
Tekstuitleg vers per vers : Nu 10,1 - Nu 10,2 - Nu 10,3 - Nu 10,4 - Nu 10,5 - Nu 10,6 - Nu 10,7 - Nu 10,8 - Nu 10,9 - Nu 10,10 - Nu 10,11 - Nu 10,12 - Nu 10,13 - Nu 10,14 - Nu 10,15 - Nu 10,16 - Nu 10,17 - Nu 10,18 - Nu 10,19 - Nu 10,20 - Nu 10,21 - Nu 10,22 - Nu 10,23 - Nu 10,24 - Nu 10,25 - Nu 10,26 - Nu 10,27 - Nu 10,28 - Nu 10,29 - Nu 10,30 - Nu 10,31 - Nu 10,32 - Nu 10,33 - Nu 10,34 - Nu 10,35 - Nu 10,36 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Nu 10,1 - Nu 10,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,2 - Nu 10,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,3 - Nu 10,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,4 - Nu 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,5 - Nu 10,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,6 - Nu 10,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,7 - Nu 10,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,8 - Nu 10,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,9 - Nu 10,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,10 - Nu 10,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Vertrek van de Sinai

Nu 10,11 - Nu 10,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] In het tweede jaar, op de twintigste dag van de tweede maand, ging de wolk boven de verblijfplaats met de verbondsakte omhoog.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,12 - Nu 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Toen vertrokken de Israëlieten in de voorgeschreven volgorde uit de woestijn van de Sinai. In de woestijn Paran bleef de wolk rusten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,13 - Nu 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Dit was de eerste keer dat zij vertrokken volgens de aanwijzing die de heer door Mozes had gegeven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,14 - Nu 10,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Eerst vertrokken degenen die onder het vaandel van het kamp van de Judeeërs hoorden, naar groepen geordend. Nachson, de zoon van Amminadab, had de leiding over het leger van Juda;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,15 - Nu 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Netanel, de zoon van Suar, had de leiding over het leger van de stam van de Issakarieten;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,16 - Nu 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] Eliab, de zoon van Chelon, had de leiding over het leger van de stam van de Zebulonieten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,17 - Nu 10,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Vervolgens werd de verblijfplaats afgebroken en vertrokken de Gersonieten en Merarieten, die de verblijfplaats vervoerden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,18 - Nu 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Daarna vertrokken degenen die onder het vaandel van het kamp van Ruben hoorden, naar groepen geordend. Elisur, de zoon van Sedeür, had de leiding over het leger van Ruben;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,19 - Nu 10,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Selumiël, de zoon van Surisaddai, had de leiding over het leger van de stam van de Simeonieten;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,20 - Nu 10,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Eljasaf, de zoon van Deüel, had de leiding over het leger van de stam van de Gadieten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,21 - Nu 10,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] En de Kehatieten vertrokken met de heilige voorwerpen, zodat men de verblijfplaats weer kon opbouwen voordat zij aankwamen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,22 - Nu 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Daarna vertrokken degenen die onder het vaandel van het kamp van de Efraïmieten hoorden, naar groepen geordend. Elisama, de zoon van Ammihud, had de leiding over het leger van Efraïm;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Nu 10,23 - Nu 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Gamliël, de zoon van Pedasur, had de leiding over het leger van de stam van de Manassieten;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,24 - Nu 10,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] Abidan, de zoon van Gidoni, had de leiding over het leger van de stam van de Benjaminieten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,25 - Nu 10,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Als laatsten van allen vertrokken, naar groepen geordend, degenen die onder het vaandel van het kamp van de Danieten hoorden. Achiëzer, de zoon van Ammisaddai, had de leiding over het leger van Dan;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Nu 10,26 - Nu 10,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Pagiël, de zoon van Okran, had de leiding over het leger van de stam van de Aserieten;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,27 - Nu 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] Achira, de zoon van Enan, had de leiding over het leger van de stam van de Naftalieten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,28 - Nu 10,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [28] Dat was de volgorde waarin de afdelingen van de Israëlieten vertrokken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,29 - Nu 10,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [29] Mozes zei tegen de Midjaniet Chobab, de zoon van Reüel, de schoonvader van Mozes: ‘Wij vertrekken naar de plaats die de heer ons heeft toegewezen. Ga met ons mee. Wij zullen goed voor je zijn, want de heer heeft Israël geluk beloofd.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,30 - Nu 10,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [30] Maar hij zei tegen Mozes: ‘Ik ga niet mee; ik ga weer naar het land waar ik geboren ben.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,31 - Nu 10,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [31] Mozes zei: ‘Je kunt ons toch niet verlaten! Jij weet waar wij in de woestijn ons kamp kunnen opslaan en kunt daarom onze gids zijn.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,32 - Nu 10,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [32] Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in het geluk dat de heer ons schenkt.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,33 - Nu 10,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [33] Vanaf de berg* van de heer trokken zij drie dagen verder, terwijl de ark van het verbond van de heer gedurende die drie dagen voor hen uit ging om een rustplaats te zoeken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,34 - Nu 10,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [34] Telkens als zij opbraken en verder trokken, hing overdag de wolk van de heer boven hen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 10,35 - Nu 10,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [35] Bij het vertrek van de ark zei Mozes: ‘Sta op, heer, laat uw vijanden uiteenstuiven en uw tegenstanders voor U vluchten!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 2. wajëhî binëso`a (en het was tijdens het optrekken) . Tenakh (2) : (1) Nu 10,35 . (2) Joz 3,14 .

Nu 10,36 - Nu 10,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [36] En als de ark stilhield, zei hij: ‘Kom terug, heer, naar de tienduizend maal duizend van Israël!’       


Willibrordvertaling

De trompetten [1] De heer sprak tot Mozes: [2] ‘Maak twee trompetten van gedreven zilver. Zij zullen dienen voor het bijeenroepen van de gemeenschap en voor het opbreken van de legerkampen. [3] Wordt er op beide trompetten geblazen, dan moet de hele gemeenschap bij u samenkomen aan de ingang van de tent van samenkomst. [4] Wordt er op één trompet geblazen, dan moeten de leiders, de stamhoofden van Israël, bij u samenkomen. [5] Bij een langgerekt signaal moeten de legerkampen aan de oostkant opbreken. [6] Wordt het voor de tweede maal gegeven, dan moeten de legerkampen aan de zuidkant opbreken. Dit langgerekte signaal moet altijd gegeven worden als men moet opbreken. [7] Voor het bijeenroepen van de gemeenschap wordt wel geblazen, maar geen langgerekt signaal gegeven. [8] De priesters, de zonen van Aäron, moeten op de trompetten blazen. Dit is een eeuwige wet voor alle generaties. [9] Wanneer u in uw land ten strijde trekt tegen een vijand door wie u wordt onderdrukt, dan moet u met de trompetten een langgerekt signaal geven. De heer uw God zal dan aan u denken en u van uw vijanden redden. [10] Ook op de dagen* van vreugde, op de feesten en bij nieuwe maan moet u bij de brandoffers en slachtoffers op de trompetten blazen. Zij zullen de aandacht van God op u vestigen. Ik ben de heer uw God.’

Vertrek van de Sinai [11] In het tweede jaar, op de twintigste dag van de tweede maand, ging de wolk boven de verblijfplaats met de verbondsakte omhoog. [12] Toen vertrokken de Israëlieten in de voorgeschreven volgorde uit de woestijn van de Sinai. In de woestijn Paran bleef de wolk rusten. [13] Dit was de eerste keer dat zij vertrokken volgens de aanwijzing die de heer door Mozes had gegeven. [14] Eerst vertrokken degenen die onder het vaandel van het kamp van de Judeeërs hoorden, naar groepen geordend. Nachson, de zoon van Amminadab, had de leiding over het leger van Juda; [15] Netanel, de zoon van Suar, had de leiding over het leger van de stam van de Issakarieten; [16] Eliab, de zoon van Chelon, had de leiding over het leger van de stam van de Zebulonieten. [17] Vervolgens werd de verblijfplaats afgebroken en vertrokken de Gersonieten en Merarieten, die de verblijfplaats vervoerden. [18] Daarna vertrokken degenen die onder het vaandel van het kamp van Ruben hoorden, naar groepen geordend. Elisur, de zoon van Sedeür, had de leiding over het leger van Ruben; [19] Selumiël, de zoon van Surisaddai, had de leiding over het leger van de stam van de Simeonieten; [20] Eljasaf, de zoon van Deüel, had de leiding over het leger van de stam van de Gadieten. [21] En de Kehatieten vertrokken met de heilige voorwerpen, zodat men de verblijfplaats weer kon opbouwen voordat zij aankwamen. [22] Daarna vertrokken degenen die onder het vaandel van het kamp van de Efraïmieten hoorden, naar groepen geordend. Elisama, de zoon van Ammihud, had de leiding over het leger van Efraïm; [23] Gamliël, de zoon van Pedasur, had de leiding over het leger van de stam van de Manassieten; [24] Abidan, de zoon van Gidoni, had de leiding over het leger van de stam van de Benjaminieten. [25] Als laatsten van allen vertrokken, naar groepen geordend, degenen die onder het vaandel van het kamp van de Danieten hoorden. Achiëzer, de zoon van Ammisaddai, had de leiding over het leger van Dan; [26] Pagiël, de zoon van Okran, had de leiding over het leger van de stam van de Aserieten; [27] Achira, de zoon van Enan, had de leiding over het leger van de stam van de Naftalieten. [28] Dat was de volgorde waarin de afdelingen van de Israëlieten vertrokken. [29] Mozes zei tegen de Midjaniet Chobab, de zoon van Reüel, de schoonvader van Mozes: ‘Wij vertrekken naar de plaats die de heer ons heeft toegewezen. Ga met ons mee. Wij zullen goed voor je zijn, want de heer heeft Israël geluk beloofd.’ [30] Maar hij zei tegen Mozes: ‘Ik ga niet mee; ik ga weer naar het land waar ik geboren ben.’ [31] Mozes zei: ‘Je kunt ons toch niet verlaten! Jij weet waar wij in de woestijn ons kamp kunnen opslaan en kunt daarom onze gids zijn. [32] Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in het geluk dat de heer ons schenkt.’ [33] Vanaf de berg* van de heer trokken zij drie dagen verder, terwijl de ark van het verbond van de heer gedurende die drie dagen voor hen uit ging om een rustplaats te zoeken. [34] Telkens als zij opbraken en verder trokken, hing overdag de wolk van de heer boven hen. [35] Bij het vertrek van de ark zei Mozes: ‘Sta op, heer, laat uw vijanden uiteenstuiven en uw tegenstanders voor U vluchten!’ [36] En als de ark stilhield, zei hij: ‘Kom terug, heer, naar de tienduizend maal duizend van Israël!’