NUMERI 12 , Nu 12 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Nu (Numeri) -- Nu 12 -- Nu 12,1-16 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het boek Numeri : Nu 1 - Nu 2 - Nu 3 - Nu 4 - Nu 5 - Nu 6 - Nu 7 - Nu 8 - Nu 9 - Nu 10 - Nu 11 - Nu 12 - Nu 13 - Nu 14 - Nu 15 - Nu 16 - Nu 17 - Nu 18 - Nu 19 - Nu 20 - Nu 21 - Nu 22 - Nu 23 - Nu 24 - Nu 25 - Nu 26 - Nu 27 - Nu 28 - Nu 29 - Nu 30 - Nu 31 - Nu 32 - Nu 33 - Nu 34 - Nu 35 - Nu 36 -
Tekstuitleg per perikope
:
Tekstuitleg vers per vers : - Nu 12,1 - Nu 12,2 - Nu 12,3 - Nu 12,4 - Nu 12,5 - Nu 12,6 - Nu 12,7 - Nu 12,8 - Nu 12,9 - Nu 12,10 - Nu 12,11 - Nu 12,12 - Nu 12,13 - Nu 12,14 - Nu 12,15 - Nu 12,16 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
- Ris G. , Mozes en de profeten . Verklaring van Numeri 11,35 - 12,1-16 vanuit de Rabbijnse geschriften , Kampoen , Kok , 1996 .
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Mirjam en Aäron . Nu 12,1-16 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Nu (Numeri) -- Nu 12 -- Nu 12,1-16 -- Nu 12,1 - Nu 12,2 - Nu 12,3 - Nu 12,4 - Nu 12,5 - Nu 12,6 - Nu 12,7 - Nu 12,8 - Nu 12,9 - Nu 12,10 - Nu 12,11 - Nu 12,12 - Nu 12,13 - Nu 12,14 - Nu 12,15 - Nu 12,16 -

Nu 12,1 - Nu 12,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Tijdens hun verblijf in Chaserot keerden Mirjam en Aäron zich tegen Mozes, omdat hij een Kusitische* vrouw had getrouwd: hij was inderdaad met een Kusitische gehuwd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,2 - Nu 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] Zij zeiden: ‘Heeft de heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken?’ De heer hoorde dat        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,3 - Nu 12,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] en omdat Mozes een zeer bescheiden man was, de bescheidenste van alle mensen op aarde,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,4 - Nu 12,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] zei de heer onmiddellijk tegen Mozes, Aäron en Mirjam: ‘Ga met u drieën naar de tent van samenkomst.’ Zij gingen er met hun drieën heen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,5 - Nu 12,5 : Mirjam en Aäron - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Nu (Numeri) -- Nu 12 -- Nu 12,1-16 -- Nu 12,1 - Nu 12,2 - Nu 12,3 - Nu 12,4 - Nu 12,5 - Nu 12,6 - Nu 12,7 - Nu 12,8 - Nu 12,9 - Nu 12,10 - Nu 12,11 - Nu 12,12 - Nu 12,13 - Nu 12,14 - Nu 12,15 - Nu 12,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Nu daalde de heer in een wolkkolom neer, nam plaats bij de ingang van de tent en riep Aäron en Mirjam, die beiden naar voren kwamen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. verbindingswoord wa + werkw.vorm jerèd : wajjerèd (en hij daalde - neer -) van het werkw. jârad (afdalen, afstijgen, vallen) . Taalgebruik in Tenach : järad (afdalen, afstijgen, vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : katabainô (neerdalen, afdalen) . Taalgebruik in het N.T. : katabainô (neerdalen, afdalen) . Hebr. jârad (afdalen, afstijgen, vallen) . Lat. descendere . Fr. descendre . E. to descend . Ned. neerdalen, afdalen . D. herabkommen . MT (63) . Pentateuch (19) . Nu (7) .

1. - 2. wajjerèd JHWH (en JHWH daalde - neer -) . MT : (1) Gn 11,5 . (2) Ex 19,20 . (3) Ex 34,5 (wajjerèd JHWH bè`ânân = en JHWH daalde neer in een wolk) . (4) Nu 11,25 (wajjerèd JHWH bè`ânân = en JHWH daalde neer in een wolk) . (5) Nu 12,5 (wajjerèd JHWH be`ammûd `ânân (JHWH daalde neer in een kolom van een wolk) .

4. `ânân (wolk) . Taalgebruik in Tenach : `ânân (wolk) . Zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . MT (26) (dit is de getalwaarde van de naam JHWH) . Getalwaarde van `ânân (wolk) : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 ; totaal 44 (2 X 2 X 11) of 170 (10 X 17) ; 17 is de getalwaarde van kabhod (heerlijkheid . Gr. nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in de Septuaginta : nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in het N.T. : nefelè (nevel, wolk) . Lat. nubis . Fr. la nuée . E. cloud . D. Wolke . In acht verzen in de Pentateuch : (1) Gn 9,14 . In twee verzen in Ex (Exodus) : (1) Ex 13,21 . (2) Ex 40,38 (`ânân JHWH = de wolk van JHWH) . Verder : (4) Lv 16,13 . (5) Nu 12,5 . (6) Nu 14,14 . (7) Dt 4,11 . (8) Dt 31,15 .

Nu 12,6 - Nu 12,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Hij zei: ‘Luister naar wat Ik te zeggen heb. Aan uw profeten maak Ik mij in visioenen bekend en Ik spreek tot hen in dromen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,7 - Nu 12,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Met mijn dienaar Mozes doe Ik dat niet. Hij is mijn vertrouweling, in heel mijn huis.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,8 - Nu 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Met hem spreek Ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de heer. Hoe hebt u zich tegen mijn dienaar Mozes durven keren?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,9 - Nu 12,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] In toorn ontstoken, ging de heer van hen weg.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,10 - Nu 12,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] De wolk was nog niet van de tent van samenkomst geweken, of Mirjam zat vol uitslag; het leek wel sneeuw. Toen Aäron zich naar Mirjam keerde, stond daar een melaatse.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,11 - Nu 12,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Aäron zei tegen Mozes: ‘Ach heer, laat ons toch niet lijden voor de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,12 - Nu 12,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Laat Mirjam toch niet zijn als een doodgeboren kind dat half vergaan uit de moederschoot komt.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,13 - Nu 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Mozes riep de heer aan: ‘O God, maak haar weer gezond!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,14 - Nu 12,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] De heer zei tegen Mozes: ‘Als haar vader haar in het gezicht gespuwd had, zou zij dan niet zeven dagen geschandvlekt zijn? Zij moet dus zeven dagen buiten het kamp gesloten worden. Daarna mag zij er weer in.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,15 - Nu 12,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Mirjam werd zeven dagen buiten het kamp gesloten. Het volk ging niet verder, voordat Mirjam weer was toegelaten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 12,16 - Nu 12,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] Daarna vertrok het volk uit Chaserot en sloeg zijn kamp op in de Paranwoestijn.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van