NUMERI 16 - Nu 16 -- bijbeloverzicht -- Nu (Numeri) -- taalgebruik -- Nu 16 -
- Nu 16,1-17,15 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Numeri : - Nu 1 - Nu 2 - Nu 3 - Nu 4 - Nu 5 - Nu 6 - Nu 7 - Nu 8 - Nu 9 - Nu 10 - Nu 11 - Nu 12 - Nu 13 - Nu 14 - Nu 15 - Nu 16 - Nu 17 - Nu 18 - Nu 19 - Nu 20 - Nu 21 - Nu 22 - Nu 23 - Nu 24 - Nu 25 - Nu 26 - Nu 27 - Nu 28 - Nu 29 - Nu 30 - Nu 31 - Nu 32 - Nu 33 - Nu 34 - Nu 35 - Nu 36 -
Uitleg vers per vers : Nu 16,1 - Nu 16,2 - Nu 16,3 - Nu 16,4 - Nu 16,5 - Nu 16,6 - Nu 16,7 - Nu 16,8 - Nu 16,9 - Nu 16,10 - Nu 16,11 - Nu 16,12 - Nu 16,13 - Nu 16,14 - Nu 16,15 - Nu 16,16 - Nu 16,17 - Nu 16,18 - Nu 16,19 - Nu 16,20 - Nu 16,21 - Nu 16,22 - Nu 16,23 - Nu 16,24 - Nu 16,25 - Nu 16,26 - Nu 16,27 - Nu 16,28 - Nu 16,29 - Nu 16,30 - Nu 16,31 - Nu 16,32 - Nu 16,33 - Nu 16,34 - Nu 16,35 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van Numeri : Numeri : overzicht , Numeri : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Numeri : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://christenenvoorisrael.nl/artikelen/artikelen/een-koninklijk-priesterschap.html          
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- taalgebruik -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Korach, Datan en Abiram . Nu 16,1-17,15 - bijbeloverzicht -- Nu (Numeri) -- taalgebruik -- Nu 16 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 16,1 - Nu 16,2 - Nu 16,3 - Nu 16,4 - Nu 16,5 - Nu 16,6 - Nu 16,7 - Nu 16,8 - Nu 16,9 - Nu 16,10 - Nu 16,11 - Nu 16,12 - Nu 16,13 - Nu 16,14 - Nu 16,15 - Nu 16,16 - Nu 16,17 - Nu 16,18 - Nu 16,19 - Nu 16,20 - Nu 16,21 - Nu 16,22 - Nu 16,23 - Nu 16,24 - Nu 16,25 - Nu 16,26 - Nu 16,27 - Nu 16,28 - Nu 16,29 - Nu 16,30 - Nu 16,31 - Nu 16,32 - Nu 16,33 - Nu 16,34 - Nu 16,35 -

Nu 16,1 - Nu 16,1 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- Nu (Numeri) -- taalgebruik -- Nu 16 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 16,1 - Nu 16,2 - Nu 16,3 - Nu 16,4 - Nu 16,5 - Nu 16,6 - Nu 16,7 - Nu 16,8 - Nu 16,9 - Nu 16,10 - Nu 16,11 - Nu 16,12 - Nu 16,13 - Nu 16,14 - Nu 16,15 - Nu 16,16 - Nu 16,17 - Nu 16,18 - Nu 16,19 - Nu 16,20 - Nu 16,21 - Nu 16,22 - Nu 16,23 - Nu 16,24 - Nu 16,25 - Nu 16,26 - Nu 16,27 - Nu 16,28 - Nu 16,29 - Nu 16,30 - Nu 16,31 - Nu 16,32 - Nu 16,33 - Nu 16,34 - Nu 16,35 - 
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        Korach, Datan en Abiram
[1] Korach*, zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, zoon van Pelet, de zoon van Ruben,
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,2 - Nu 16,2 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- Nu (Numeri) -- taalgebruik -- Nu 16 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 16,1 - Nu 16,2 - Nu 16,3 - Nu 16,4 - Nu 16,5 - Nu 16,6 - Nu 16,7 - Nu 16,8 - Nu 16,9 - Nu 16,10 - Nu 16,11 - Nu 16,12 - Nu 16,13 - Nu 16,14 - Nu 16,15 - Nu 16,16 - Nu 16,17 - Nu 16,18 - Nu 16,19 - Nu 16,20 - Nu 16,21 - Nu 16,22 - Nu 16,23 - Nu 16,24 - Nu 16,25 - Nu 16,26 - Nu 16,27 - Nu 16,28 - Nu 16,29 - Nu 16,30 - Nu 16,31 - Nu 16,32 - Nu 16,33 - Nu 16,34 - Nu 16,35 - 
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] kwamen tegen Mozes in opstand*, samen met tweehonderdvijftig Israëlieten, leiders van de gemeenschap, leden van de vergadering en mannen van aanzien.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,3 - Nu 16,3 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- Nu (Numeri) -- taalgebruik -- Nu 16 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 16,1 - Nu 16,2 - Nu 16,3 - Nu 16,4 - Nu 16,5 - Nu 16,6 - Nu 16,7 - Nu 16,8 - Nu 16,9 - Nu 16,10 - Nu 16,11 - Nu 16,12 - Nu 16,13 - Nu 16,14 - Nu 16,15 - Nu 16,16 - Nu 16,17 - Nu 16,18 - Nu 16,19 - Nu 16,20 - Nu 16,21 - Nu 16,22 - Nu 16,23 - Nu 16,24 - Nu 16,25 - Nu 16,26 - Nu 16,27 - Nu 16,28 - Nu 16,29 - Nu 16,30 - Nu 16,31 - Nu 16,32 - Nu 16,33 - Nu 16,34 - Nu 16,35 - 
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] Zij gingen samen naar Mozes en Aäron en zeiden: ‘U wilt teveel! Alle leden van de gemeenschap zijn heilig* en in hun midden is de heer. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de heer?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. - 5. `al mosjèh (tegen Mozes) wë`al ´ahäron (en tegen Aäron) . In zeven verzen in de bijbel : (1) Ex 16,2 . (2) Nu 14,2 . (3) Nu 16,3 . (4) Nu 17,6 . (5) Nu 17,7 . (6) Nu 20,2 . (7) Nu 26,9 .

Nu 16,4 - Nu 16,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] Toen Mozes dit hoorde, wierp hij zich ter aarde.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,5 - Nu 16,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] Hij sprak tot Korach en heel zijn aanhang: ‘Morgen zal de heer bekend maken wie de man van zijn keuze is; de heilige, degene die Hij uitkiest, zal Hij tot zich laten naderen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,6 - Nu 16,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] Korach en aanhangers, luister wat u morgen moet doen. U moet met wierookschalen komen,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,7 - Nu 16,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] er vuur in doen en daar wierook op leggen voor de heer. Degene die de heer dan uitkiest, is heilig. Zonen van Levi, u wilt teveel.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,8 - Nu 16,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] Mozes zei tegen Korach: ‘Luister, zonen van Levi.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,9 - Nu 16,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] Is het voor u niet genoeg dat de God van Israël u van de gemeenschap heeft afgezonderd en u tot zich heeft laten naderen om dienst te doen in de tent van de heer en de gemeenschap ten dienste te staan?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

5. - 6. ´èloh(j)e jishërâel (de God van Israël) . Tenach (191) . Pentateuch (6) : (1) Gn 33,20 . (2) Ex 5,1 . (3) Ex 24,10 . (4) Ex 32,27 . (5) Ex 34,23 . (6) Nu 16,9 .

Nu 16,10 - Nu 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] Hij heeft u met alle Levieten tot zich toegelaten en nu eist u ook het priesterschap?       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,11 - Nu 16,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] U spant met uw aanhangers samen tegen de heer. Wat heeft Aäron gedaan dat u tegen hem mort?’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,12 - Nu 16,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[12] Mozes liet Datan en Abiram, de zonen van Eliab roepen. Maar zij antwoordden: ‘Wij komen niet!  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,13 - Nu 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] Het is al erg genoeg dat u ons uit een land dat overvloeit van melk en honing hebt gehaald om ons te laten sterven in de woestijn! Wilt u zich nu ook nog als heerser over ons opwerpen?       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,14 - Nu 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [14] U hebt ons werkelijk niet in een land dat overvloeit van melk en honing gebracht en u hebt ons ook geen akkers en wijngaarden in eigendom gegeven! Denkt u dat u ons nog iets kunt wijsmaken? Wij komen niet!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,15 - Nu 16,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [15] Mozes was daar zeer verontwaardigd over en zei tegen de heer: ‘Sla geen acht op hun meeloffer. Ik heb hun geen ezel ontnomen en niemand van hen onrecht gedaan.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,16 - Nu 16,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [16] Mozes zei tegen Korach: ‘Je moet morgen met heel je aanhang voor de heer verschijnen, samen met Aäron.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,17 - Nu 16,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] Ieder moet samen met jou en Aäron komen met een wierookschaal, daar wierook op doen en die voor de heer plaatsen, tweehonderdvijftig in totaal.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,18 - Nu 16,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] Iedereen bracht een wierookschaal mee. Zij deden er vuur in, legden daar wierook op en gingen met Mozes en Aäron bij de ingang van de tent van samenkomst staan.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,19 - Nu 16,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [19] Toen Korach heel de gemeenschap bij de tent van samenkomst bijeengebracht had, zagen zij de heerlijkheid van de heer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

11. - 13. wajjerâ´ JHWH (en JHWH verscheen) . Tenach (5) : (1) Gn 12,7 (bij de eerste halte van Abram in het land Kanaän) . (2) Gn 17,1 (bij de verbondssluiting met Abraham) . (3) Dt 31,15 (bij de aanstelling van Jozua) . (4) 1 K 9,2 (aan Salomo) . (5) 2 Kr 7,12 (aan Salomo) .
- wajjerâ´ ´elâjw JHWH (en JHWH verscheen aan hem) . Tenach (3) : (1) Gn 18,1 (JHWH aan Abraham) . (2) Gn 26,2 (JHWH aan Isaak) . (3) Gn 26,24 (JHWH aan Isaak) .
- wajjerâ´ khëbhôd JHWH (en de heerlijkheid van JHWH verscheen) . Tenach (4) : (1) Lv 9,23 . (2) Nu 16,19 . (3) Nu 17,7 . (4) Nu 20,6 .
- wajjerâ´ malë´akh JHWH (en de engel van JHWH verscheen) . Tenach (2) : (1) Ex 3,2 (aan Mozes in de doornstruik) . (2) Re 13,3 (aan de moeder van Simson) .
- wajjerâ´ ´èlohîm (en God verscheen) . Enkel in Gn 35,9 (aan Jakob) .
- wajjerâ´ (en Hij verscheen aan Abraham... ) . Tenach (1) : Ex 6,3 (aan Mozes) .
Volgens deze gegevens zou JHWH driemaal aan Abram / Abraham verschenen zijn : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1 . (3) Gn 18,1 .
Tweemaal wordt uitdrukkelijk vermeld dat JHWH verscheen aan Abram (wajjerâ´ JHWH ´èl ´abhërâm : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1) . In Gn 18,1 wordt de naam van Abraham niet vermeld . Het kan betekenen dat het vers in het verlengde ligt van het vorige hoofdstuk waar de belofte van Isaak werd aangekondigd . Dit is een belangrijk verschijnen van JHWH , want in Gn 18 wordt de geboorte van Isaak aangekondigd .

Nu 16,20 - Nu 16,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [20] De heer sprak tot Mozes en Aäron:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,21 - Nu 16,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [21] ‘Ga van deze gemeenschap weg, dan zal Ik hen in één oogwenk vernietigen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,22 - Nu 16,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [22] Toen wierpen zij zich ter aarde en zeiden: ‘O God, U die aan alle mensen het leven schenkt, laat U, als één man zondigt, uw toorn op heel de gemeenschap neerkomen?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,23 - Nu 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [23] De heer sprak tot Mozes:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,24 - Nu 16,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [24] ‘Zeg tegen de gemeenschap: Ga weg van de verblijfplaats van Korach, Datan en Abiram.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,25 - Nu 16,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[25] Gevolgd door de oudsten van Israël ging Mozes naar Datan en Abiram.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,26 - Nu 16,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [26] Hij richtte zich tot de gemeenschap en zei: ‘Ga toch weg bij de tenten van die goddeloze mannen en raak niets aan wat hun toebehoort, anders worden hun zonden u noodlottig.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,27 - Nu 16,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [27] Datan en Abiram waren naar buiten gekomen en met hun vrouwen, zonen en kleine kinderen bij de ingang van hun tenten gaan staan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,28 - Nu 16,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [28] Toen zei Mozes: ‘Nu zult u weten dat de heer mij gezonden heeft om dit alles te doen en dat het niet van mij afkomstig is.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,29 - Nu 16,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [29] Wanneer die mannen de dood van alle mensen sterven en hen het lot van alle mensen treft, dan heeft de heer mij niet gezonden,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,30 - Nu 16,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [30] maar schept de heer iets volkomen nieuws, spert de grond zijn muil open en verslindt hij hen met alles wat hun toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk neerdalen, dan weet u dat zij de heer versmaad hebben.’ [       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,31 - Nu 16,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        31] Nauwelijks was hij uitgesproken of de grond onder hen scheurde uiteen,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,32 - Nu 16,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [32] de aarde opende zich en verslond hen en hun families, alle* mensen die bij Korach hoorden en heel hun bezit.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,33 - Nu 16,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [33] Zij daalden levend in het dodenrijk neer. De aarde sloot zich boven hen en zij waren uit de gemeente verdwenen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,34 - Nu 16,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [34] De Israëlieten die eromheen stonden hoorden hun kreten en vluchtten allemaal weg, want ze dachten: ‘Anders verslindt de aarde ons ook nog!’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 16,35 - Nu 16,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[35] Daarna kwam er een vuur van de heer en dat verteerde de tweehonderdvijftig man die wierook offerden. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van