NUMERI 17 - Nu 17 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -
- Nu 16,1-17,15 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Numeri : - Nu 1 - Nu 2 - Nu 3 - Nu 4 - Nu 5 - Nu 6 - Nu 7 - Nu 8 - Nu 9 - Nu 10 - Nu 11 - Nu 12 - Nu 13 - Nu 14 - Nu 15 - Nu 16 - Nu 17 - Nu 18 - Nu 19 - Nu 20 - Nu 21 - Nu 22 - Nu 23 - Nu 24 - Nu 25 - Nu 26 - Nu 27 - Nu 28 - Nu 29 - Nu 30 - Nu 31 - Nu 32 - Nu 33 - Nu 34 - Nu 35 - Nu 36 -
Uitleg vers per vers : - Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 - Nu 17,16 - Nu 17,17 - Nu 17,18 - Nu 17,19 - Nu 17,20 - Nu 17,21 - Nu 17,22 - Nu 17,23 - Nu 17,24 - Nu 17,25 - Nu 17,26 - Nu 17,27 - Nu 17,28 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van Numeri : Numeri : overzicht , Numeri : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Numeri : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- taalgebruik -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Nu 17,1 - Nu 17,1 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] De* heer sprak tot Mozes:  [1] De* heer sprak tot Mozes:     36. 17:1 Yahvé parla à Moïse et dit :  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,2 - Nu 17,2 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] ‘Zeg tegen Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat hij de wierookschalen uit de vlammen haalt en het vuur eruit gooit, want de wierookschalen zijn heilig geworden.  [2] ‘Zeg tegen Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat hij de wierookschalen uit de vlammen haalt en het vuur eruit gooit, want de wierookschalen zijn heilig geworden.     37. 17:2 « Dis à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, qu'il enlève les encensoirs du milieu des braises et disperse au loin ce feu,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,3 - Nu 17,3 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Maak van de wierookschalen die de zondaars het leven gekost hebben dunne platen, om er het altaar mee te bedekken. Omdat zij voor de heer gebracht zijn, zijn ze heilig. Zo zullen zij voor de Israëlieten een teken zijn.’ [3] Maak van de wierookschalen die de zondaars het leven gekost hebben dunne platen, om er het altaar mee te bedekken. Omdat zij voor de heer gebracht zijn, zijn ze heilig. Zo zullen zij voor de Israëlieten een teken zijn.’    38. 17:3 car ces encensoirs de péché sont sanctifiés, au prix de la vie de ces hommes. Puisqu'on les a apportés devant Yahvé et qu'ils sont consacrés, qu'on en batte le métal en plaques pour recouvrir l'autel. Ils serviront de signe aux Israélites. »  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,4 - Nu 17,4 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] De priester Eleazar nam dus de bronzen wierookschalen, afkomstig van degenen die verbrand waren, maakte er dunne platen van en bekleedde daarmee het altaar.  [4] De priester Eleazar nam dus de bronzen wierookschalen, afkomstig van degenen die verbrand waren, maakte er dunne platen van en bekleedde daarmee het altaar.    39. 17:4 Éléazar, le prêtre, prit les encensoirs de bronze qu'avaient apportés les hommes que le feu avait détruits. On les battit en plaques pour recouvrir l'autel. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,5 - Nu 17,5 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Ze brengen de Israëlieten in herinnering dat een onbevoegde, iemand die niet tot het geslacht van Aäron behoort, niet naar voren mag komen om de heer een reukoffer te brengen. Het zou hem vergaan als Korach en zijn aanhangers, zoals de heer door Mozes aan Korach had aangekondigd.   [5] Ze brengen de Israëlieten in herinnering dat een onbevoegde, iemand die niet tot het geslacht van Aäron behoort, niet naar voren mag komen om de heer een reukoffer te brengen. Het zou hem vergaan als Korach en zijn aanhangers, zoals de heer door Mozes aan Korach had aangekondigd.     40. 17:5 Elles rappellent aux Israélites qu'aucun profane, étranger à la descendance d'Aaron, ne doit s'approcher pour faire fumer l'encens devant Yahvé, sous peine de subir le sort de Coré et de son groupe, selon ce qu'avait dit Yahvé par l'intermédiaire de Moïse. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,6 - Nu 17,6 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
    wajjillînû kâl `ädath bënê jishërâ´el    [6] Maar de volgende dag morde heel de gemeenschap tegen Mozes en Aäron en zei: ‘U hebt het volk van de heer gedood!’  [6] Maar de volgende dag morde heel de gemeenschap tegen Mozes en Aäron en zei: ‘U hebt het volk van de heer gedood!’    41. 17:6 Le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron, en disant : « Vous avez fait périr le peuple de Yahvé. » 

King James Bible . And Moses spake unto the children of Israel, and every one of their princes gave him a rod apiece, for each prince one according to their fathers' houses, even twelve rods: and the rod of Aaron was among their rods.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Nu 17,6 . Dit vers Nu 17,6 telt 24 (2 X 2 X 2 X 3) woorden en 94 (2 X 47) letters . De getalwaarde van Nu 17,6 is 6651 (3 X 3 X 739) .

1. wajjillînû (en zij morden) . Verwijzing : gogguzô (brommen, morren), zie Mc 2,15-17 . Hifil imperfectum derde persoon mannelijk meervoud . Slechts in Ex 16,2 in de bijbel . Zie verder : wajjillonû (zij morden tegen) . Nifal imperfectum derde persoon meervoud . In vijf verzen in de bijbel :
(1) Ex 15,24 (wajjillonû hâ`âm `al ; LXX : kai diegogguzen ho laos epi - en het volk morde tegen) .
(2) Nu 14,2 (wajjillonû `al ; LXX : kai diegogguzon epi : en zij morden tegen) .
(3) Nu 17,6 (wajjillonû kâl `ädath bënê jishërâ´el... `al (en de hele bijeenkomst van de zonen van Israël morde tegen ; LXX : kai egoggusan hoi huoi Israèl ... epi : en de zonen van Israël morden ... tegen) .
(4) Joz 3,1 (wajjâlinû : en zij kampeerden ; qal imperfectum derde persoon mannelijk meervoud) .
(5) Joz 9,18 (wajjillonû kâl `ädâh `al (en de hele bijeenkomst morde tegen ; LXX : kai egoggusan pasa hè sunagôgè epi : en de hele samenkomst morde tegen) .

1. - 5. wajjillînû (en zij morden) kâl `ädath bënê jishërâ´el (de hele gemeenschap van Israëlieten) . Zie ook Nu 17,6 (wajjillonû kâl `ädath bënê jishërâ´el ... `al (en de hele bijeenkomst van de zonen van Israël morde tegen ; LXX : kai egoggusan hoi huoi Israèl ... epi : en de zonen van Israël morden ... tegen) .

7. - 10. `al mosjèh (tegen Mozes) wë`al ´ahäron (en tegen Aäron) . In zeven verzen in de bijbel : (1) Ex 16,2 . (2) Nu 14,2 . (3) Nu 16,3 . (4) Nu 17,6 . (5) Nu 17,7 . (6) Nu 20,2 . (7) Nu 26,9 .

Nu 17,7 - Nu 17,7 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Terwijl heel de gemeenschap tegen Mozes en Aäron te hoop liep en naar de tent van samenkomst keek, zagen zij dat de wolk erboven hing en dat de heerlijkheid van de heer verscheen.   [7] Terwijl heel de gemeenschap tegen Mozes en Aäron te hoop liep en naar de tent van samenkomst keek, zagen zij dat de wolk erboven hing en dat de heerlijkheid van de heer verscheen.    42. 17:7 Or, comme la communauté s'attroupait contre Moïse et Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la Tente du Rendez-vous. Voici que la Nuée la recouvrit et que la gloire de Yahvé apparut. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. - 7. `al mosjèh (tegen Mozes) wë`al ´ahäron (en tegen Aäron) . In zeven verzen in de bijbel : (1) Ex 16,2 . (2) Nu 14,2 . (3) Nu 16,3 . (4) Nu 17,6 . (5) Nu 17,7 . (6) Nu 20,2 . (7) Nu 26,9 .

- hè`ânân (de wolk) . Verwijzing : `ânân (wolk) , zie Ex 13,21 . Bepalend lidwoord en zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud . In dertig verzen in de bijbel . In zesentwintig verzen in de Pentateuch . Niet in Gn . In dertien verzen in Ex . In de vier bovengenoemde verzen van Ex : (1) Ex 13,22 . (2) Ex 14,19 . (3) Ex 33,9 . (4) Ex 33,10 . Verder : (1) Ex 14,20 . (2) Ex 19,9 . (3) Ex 24,15 : wajëkhas hè`ânân (en de wolk bedekte) . (4) Ex 24,16 . (5) Ex 24,18 . (6) Ex 40,34 : wajëkhas hè`ânân (en de wolk bedekte) . (7) Ex 40,35 . (8) Ex 40,36 . (9) Ex 40,37 . In elf verzen in Nu : (1) Nu 9,15 . (2) Nu 9,16 . (3) Nu 9,17 . (4) Nu 9,18 . (5) Nu 9,19 . (6) Nu 9,20 . (7) Nu 9,21 . (8) Nu 9,22 . (9) Nu 17,7 . (10) Dt 5,22 . (11) Dt 31,15 .

16. - 17. ûkhëbhôd JHWH (en de heerlijkheid van JHWH) . In zeven verzen in de bijbel : (1) Ex 40,34 (mâle´ ´èth hammisjëkân = vervulde de tabernakel) . (2) Ex 40,35 (mâle´ ´èth hammisjëkân = vervulde de tabernakel) . (3) Nu 14,10 . (4) 2 Kr 7,1 (mâle´ ´èth habbâjit = vervulde het huis) . (5) 2 Kr 7,3 . (6) Js 60,1 . (7) Ez 43,4 .
- këbhôd JHWH (heerlijkheid van JHWH) . Tenach (16) . In vier verzen in Exodus : (1) Ex 16,7 . (2) Ex 16,10 . (3) Ex 24,16 . (4) Ex 24,17 . Verder : (5) Lv 9,6 . (6) Nu 17,7 . In één vers in de Psalmen . (7) Ps 138,5 . In twee verzen in Js : (1) Js 40,5 . (2) Js 58,8 . In zes verzen in Ez : (1) Ez 1,28 . (2) Ez 3,12 . (3) Ez 3,23 . (4) Ez 10,4 (tweemaal) . (5) Ez 10,18 . (6) Ez 11,23 . Tenslotte : Hab 2,14 .

15. - 17. wajjerâ´ JHWH (en JHWH verscheen) . Tenach (5) : (1) Gn 12,7 (bij de eerste halte van Abram in het land Kanaän) . (2) Gn 17,1 (bij de verbondssluiting met Abraham) . (3) Dt 31,15 (bij de aanstelling van Jozua) . (4) 1 K 9,2 (aan Salomo) . (5) 2 Kr 7,12 (aan Salomo) .
- wajjerâ´ ´elâjw JHWH (en JHWH verscheen aan hem) . Tenach (3) : (1) Gn 18,1 (JHWH aan Abraham) . (2) Gn 26,2 (JHWH aan Isaak) . (3) Gn 26,24 (JHWH aan Isaak) .
- wajjerâ´ khëbhôd JHWH (en de heerlijkheid van JHWH verscheen) . Tenach (4) : (1) Lv 9,23 . (2) Nu 16,19 . (3) Nu 17,7 . (4) Nu 20,6 .
- wajjerâ´ malë´akh JHWH (en de engel van JHWH verscheen) . Tenach (2) : (1) Ex 3,2 (aan Mozes in de doornstruik) . (2) Re 13,3 (aan de moeder van Simson) .
- wajjerâ´ ´èlohîm (en God verscheen) . Enkel in Gn 35,9 (aan Jakob) .
- wajjerâ´ (en Hij verscheen aan Abraham... ) . Tenach (1) : Ex 6,3 (aan Mozes) .
Volgens deze gegevens zou JHWH driemaal aan Abram / Abraham verschenen zijn : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1 . (3) Gn 18,1 .
Tweemaal wordt uitdrukkelijk vermeld dat JHWH verscheen aan Abram (wajjerâ´ JHWH ´èl ´abhërâm : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1) . In Gn 18,1 wordt de naam van Abraham niet vermeld . Het kan betekenen dat het vers in het verlengde ligt van het vorige hoofdstuk waar de belofte van Isaak werd aangekondigd . Dit is een belangrijk verschijnen van JHWH , want in Gn 18 wordt de geboorte van Isaak aangekondigd .

Nu 17,8 - Nu 17,8 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Mozes en Aäron gingen naar de tent van samenkomst.   [8] Mozes en Aäron gingen naar de tent van samenkomst.     43. 17:8 Moïse et Aaron se rendirent alors devant la Tente du Rendez-vous.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,9 - Nu 17,9 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] De heer sprak tot Mozes:   [9] De heer sprak tot Mozes:     44. 17:9 Yahvé parla à Moïse et dit : 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,10 - Nu 17,10 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] ‘Ga van deze gemeenschap weg, dan zal Ik hen in een oogwenk vernietigen.’ Maar zij wierpen zich ter aarde. [10] ‘Ga van deze gemeenschap weg, dan zal Ik hen in een oogwenk vernietigen.’ Maar zij wierpen zich ter aarde.     45. 17:10 « Sortez du milieu de cette communauté ; je vais la détruire en un instant. » Ils tombèrent face contre terre. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,11 - Nu 17,11 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Mozes zei tegen Aäron: ‘Neem een wierookschaal, doe er vuur van het altaar in, leg daar wierook op, ga onmiddellijk naar de gemeenschap en bewerk voor hen de verzoening, want de heer laat zijn toorn de vrije loop en de ramp is al begonnen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,12 - Nu 17,12 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Aäron haastte zich op bevel van Mozes met de wierookschaal naar de gemeenschap, en de ramp was inderdaad al begonnen onder het volk. Hij deed er wierook op en voltrok voor het volk de verzoening.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,13 - Nu 17,13 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Hij ging tussen de doden en de levenden staan en de ramp werd gekeerd.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,14 - Nu 17,14 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Ten gevolge van de ramp waren er veertienduizend zevenhonderd doden, afgezien van degenen die door de schuld van Korach de dood gevonden hadden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,15 - Nu 17,15 : Korach, Datan en Abiram - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Nu (Numeri) -- Nu 17 -- Nu 16,1-17,15 -- Nu 17,1 - Nu 17,2 - Nu 17,3 - Nu 17,4 - Nu 17,5 - Nu 17,6 - Nu 17,7 - Nu 17,8 - Nu 17,9 - Nu 17,10 - Nu 17,11 - Nu 17,12 - Nu 17,13 - Nu 17,14 - Nu 17,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Nadat de ramp was gekeerd, ging Aäron terug naar Mozes, bij de tent van samenkomst.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

De staf van Aäron

Nu 17,16 - Nu 17,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[16] De* heer sprak tot Mozes:  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,17 - Nu 17,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] ‘Spreek met de Israëlieten en vraag van de leiders van elke stam een staf, samen twaalf staven. Schrijf ieders naam op zijn staf,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,18 - Nu 17,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] – op die van Levi moet u de naam van Aäron schrijven – want voor ieder stamhoofd moet er een eigen staf zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,19 - Nu 17,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Leg ze voor de verbondsakte neer in de tent van samenkomst, waar Ik met u samenkom.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,20 - Nu 17,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] De staf van de man die Ik uitkies, zal dan gaan bloeien. Zo zal Ik het gemor van de Israëlieten tegen u tot zwijgen brengen en het niet meer horen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Nu 17,20 .

6. act. hifil part. nom. mann. mv. מַלִּינִם = mallînim (morrenden) van het werkw. לון/ לין = lwn / ljn (morren tegen) . Taalgebruik in Tenakh : lwn / ljn (morren tegen) . Tenakh (2) : (1) Ex 16,8 . (2) Nu 17,20 . act. hifil part. nom. mann. mv. מַלִּינִים = mallînîm (morrenden) . Tenakh (1) : Nu 14,27 .
- Grieks . act. ind. praes. 3de pers. mv. γογγυζουσιν = gogguzousin (zij morren) van het werkw. γογγυζω = gogguzô (brommen, morren) . Taalgebruik : gogguzô (brommen, morren) . Bijbel (3) : (1) Nu 14,27 . (2) Nu 17,20 . (3) Joh 6,61 .

Nu 17,21 - Nu 17,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[21] Mozes sprak met de Israëlieten, en de leider van elke stam gaf hem een staf, er waren er twaalf, en de staf van Aäron was er ook bij. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,22 - Nu 17,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Mozes legde ze voor het aangezicht van de heer in de tent met de verbondsakte.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,23 - Nu 17,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Toen Mozes de volgende dag in de tent met de verbondsakte kwam, zag hij dat de staf van Aäron uit de stam Levi was gaan bloeien. Hij had bloemen en blad gekregen en droeg nu amandelen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,24 - Nu 17,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] Mozes nam al de staven bij de heer weg en bracht ze naar de Israëlieten. Toen zij het gezien hadden, kreeg ieder zijn staf terug.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,25 - Nu 17,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] De heer zei tegen Mozes: ‘Breng de staf van Aäron weer bij de verbondsakte en laat die daar blijven als waarschuwing voor de opstandelingen; dan zullen zij ophouden met hun gemor tegen Mij, zodat zij niet zullen sterven.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,26 - Nu 17,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Mozes deed alles wat de heer hem had opgedragen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,27 - Nu 17,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] De* Israëlieten zeiden tegen Mozes: ‘Dat is onze ondergang! Wij zijn verloren, wij zijn allemaal verloren.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 17,28 - Nu 17,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
       
[28] Iedereen die te dicht bij de verblijfplaats van de heer komt, gaat dood. Moeten wij dan allemaal omkomen?’ 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


De Nieuwe Vertaling

[1] De* heer sprak tot Mozes: [2] ‘Zeg tegen Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat hij de wierookschalen uit de vlammen haalt en het vuur eruit gooit, want de wierookschalen zijn heilig geworden. [3] Maak van de wierookschalen die de zondaars het leven gekost hebben dunne platen, om er het altaar mee te bedekken. Omdat zij voor de heer gebracht zijn, zijn ze heilig. Zo zullen zij voor de Israëlieten een teken zijn.’ [4] De priester Eleazar nam dus de bronzen wierookschalen, afkomstig van degenen die verbrand waren, maakte er dunne platen van en bekleedde daarmee het altaar. [5] Ze brengen de Israëlieten in herinnering dat een onbevoegde, iemand die niet tot het geslacht van Aäron behoort, niet naar voren mag komen om de heer een reukoffer te brengen. Het zou hem vergaan als Korach en zijn aanhangers, zoals de heer door Mozes aan Korach had aangekondigd. [6] Maar de volgende dag morde heel de gemeenschap tegen Mozes en Aäron en zei: ‘U hebt het volk van de heer gedood!’ [7] Terwijl heel de gemeenschap tegen Mozes en Aäron te hoop liep en naar de tent van samenkomst keek, zagen zij dat de wolk erboven hing en dat de heerlijkheid van de heer verscheen. [8] Mozes en Aäron gingen naar de tent van samenkomst. [9] De heer sprak tot Mozes: [10] ‘Ga van deze gemeenschap weg, dan zal Ik hen in een oogwenk vernietigen.’ Maar zij wierpen zich ter aarde. [11] Mozes zei tegen Aäron: ‘Neem een wierookschaal, doe er vuur van het altaar in, leg daar wierook op, ga onmiddellijk naar de gemeenschap en bewerk voor hen de verzoening, want de heer laat zijn toorn de vrije loop en de ramp is al begonnen.’ [12] Aäron haastte zich op bevel van Mozes met de wierookschaal naar de gemeenschap, en de ramp was inderdaad al begonnen onder het volk. Hij deed er wierook op en voltrok voor het volk de verzoening. [13] Hij ging tussen de doden en de levenden staan en de ramp werd gekeerd. [14] Ten gevolge van de ramp waren er veertienduizend zevenhonderd doden, afgezien van degenen die door de schuld van Korach de dood gevonden hadden. [15] Nadat de ramp was gekeerd, ging Aäron terug naar Mozes, bij de tent van samenkomst.

De staf van Aäron
[16] De* heer sprak tot Mozes: [17] ‘Spreek met de Israëlieten en vraag van de leiders van elke stam een staf, samen twaalf staven. Schrijf ieders naam op zijn staf, [18] – op die van Levi moet u de naam van Aäron schrijven – want voor ieder stamhoofd moet er een eigen staf zijn. [19] Leg ze voor de verbondsakte neer in de tent van samenkomst, waar Ik met u samenkom. [20] De staf van de man die Ik uitkies, zal dan gaan bloeien. Zo zal Ik het gemor van de Israëlieten tegen u tot zwijgen brengen en het niet meer horen.’
[21] Mozes sprak met de Israëlieten, en de leider van elke stam gaf hem een staf, er waren er twaalf, en de staf van Aäron was er ook bij. [22] Mozes legde ze voor het aangezicht van de heer in de tent met de verbondsakte. [23] Toen Mozes de volgende dag in de tent met de verbondsakte kwam, zag hij dat de staf van Aäron uit de stam Levi was gaan bloeien. Hij had bloemen en blad gekregen en droeg nu amandelen. [24] Mozes nam al de staven bij de heer weg en bracht ze naar de Israëlieten. Toen zij het gezien hadden, kreeg ieder zijn staf terug. [25] De heer zei tegen Mozes: ‘Breng de staf van Aäron weer bij de verbondsakte en laat die daar blijven als waarschuwing voor de opstandelingen; dan zullen zij ophouden met hun gemor tegen Mij, zodat zij niet zullen sterven.’ [26] Mozes deed alles wat de heer hem had opgedragen. [27] De* Israëlieten zeiden tegen Mozes: ‘Dat is onze ondergang! Wij zijn verloren, wij zijn allemaal verloren. [28] Iedereen die te dicht bij de verblijfplaats van de heer komt, gaat dood. Moeten wij dan allemaal omkomen?’


Bible de Jérusalem

36. 17:1 Yahvé parla à Moïse et dit : 37. 17:2 « Dis à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, qu'il enlève les encensoirs du milieu des braises et disperse au loin ce feu, 38. 17:3 car ces encensoirs de péché sont sanctifiés, au prix de la vie de ces hommes. Puisqu'on les a apportés devant Yahvé et qu'ils sont consacrés, qu'on en batte le métal en plaques pour recouvrir l'autel. Ils serviront de signe aux Israélites. » 39. 17:4 Éléazar, le prêtre, prit les encensoirs de bronze qu'avaient apportés les hommes que le feu avait détruits. On les battit en plaques pour recouvrir l'autel. 40. 17:5 Elles rappellent aux Israélites qu'aucun profane, étranger à la descendance d'Aaron, ne doit s'approcher pour faire fumer l'encens devant Yahvé, sous peine de subir le sort de Coré et de son groupe, selon ce qu'avait dit Yahvé par l'intermédiaire de Moïse. 41. 17:6 Le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron, en disant : « Vous avez fait périr le peuple de Yahvé. » 42. 17:7 Or, comme la communauté s'attroupait contre Moïse et Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la Tente du Rendez-vous. Voici que la Nuée la recouvrit et que la gloire de Yahvé apparut. 43. 17:8 Moïse et Aaron se rendirent alors devant la Tente du Rendez-vous. 44. 17:9 Yahvé parla à Moïse et dit : 45. 17:10 « Sortez du milieu de cette communauté ; je vais la détruire en un instant. » Ils tombèrent face contre terre. 46. 17:11 Puis Moïse dit à Aaron : « Prends l'encensoir, mets-y du feu pris sur l'autel, dépose dessus l'encens et hâte-toi d'aller près de la communauté pour faire sur elle le rite d'expiation. Car la Colère est sortie de devant Yahvé : la Plaie a commencé. » 47. 17:12 Aaron le prit, comme avait dit Moïse, et courut au milieu de l'assemblée ; mais la Plaie avait déjà commencé parmi le peuple. Il mit l'encens et fit le rite d'expiation sur le peuple. 48. 17:13 Puis il se tint entre les morts et les vivants ; la Plaie s'arrêta. 49. 17:14 Il y eut quatorze mille sept cents victimes de cette plaie, sans compter ceux qui étaient morts à cause de Coré. 50. 17:15 Puis Aaron revint auprès de Moïse à l'entrée de la Tente du Rendez-vous : la Plaie s'était arrêtée.

1. 17:16 Yahvé parla à Moïse et dit : 2. 17:17 « Parle aux Israélites. Qu'ils te remettent, pour chaque famille, un rameau ; que tous leurs chefs, pour leurs familles, te remettent douze rameaux. Tu écriras le nom de chacun sur son rameau ; 3. 17:18 et sur le rameau de Lévi tu écriras le nom d'Aaron, car il y aura un rameau pour le chef des familles de Lévi. 4. 17:19 Tu les déposeras ensuite dans la Tente du Rendez-vous, devant le Témoignage où je me rencontre avec toi. 5. 17:20 L'homme dont le rameau bourgeonnera sera celui que je choisis ; ainsi je ne laisserai pas monter jusqu'à moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. » 6. 17:21 Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui remirent chacun un rameau, douze rameaux pour l'ensemble de leurs familles patriarcales ; parmi eux était le rameau d'Aaron. 7. 17:22 Moïse les déposa devant Yahvé dans la Tente du Témoignage. 8. 17:23 Le lendemain, quand Moïse vint à la Tente du Témoignage, le rameau d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait bourgeonné : des bourgeons avaient éclos, des fleurs s'étaient épanouies et des amandes avaient mûri. 9. 17:24 Moïse reprit tous les rameaux de devant Yahvé et les apporta à tous les Israélites ; ils constatèrent, et chacun reprit son rameau. 10. 17:25 Yahvé dit alors à Moïse : « Remets le rameau d'Aaron devant le Témoignage où il aura sa place rituelle, comme un signe pour ces rebelles. Il réduira à néant leurs murmures qui ne monteront plus jusqu'à moi, et eux ne mourront pas. » 11. 17:26 Moïse fit comme Yahvé le lui avait ordonné. Il fit ainsi. 12. 17:27 Les Israélites dirent à Moïse : « Nous voici perdus ! Nous périssons ! Nous périssons tous ! 13. 17:28 Quiconque s'approche de la Demeure de Yahvé pour une offrande meurt. Allons-nous à notre perte jusqu'au dernier ? »