NUMERI 18 - Nu 18 -- Nu 18 -- verwijzingen -- Nu 18,1-32 -
Overzicht van Numeri : - Nu 1 - Nu 2 - Nu 3 - Nu 4 - Nu 5 - Nu 6 - Nu 7 - Nu 8 - Nu 9 - Nu 10 - Nu 11 - Nu 12 - Nu 13 - Nu 14 - Nu 15 - Nu 16 - Nu 17 - Nu 18 - Nu 19 - Nu 20 - Nu 21 - Nu 22 - Nu 23 - Nu 24 - Nu 25 - Nu 26 - Nu 27 - Nu 28 - Nu 29 - Nu 30 - Nu 31 - Nu 32 - Nu 33 - Nu 34 - Nu 35 - Nu 36 -
Uitleg vers per vers : - Nu 18,1 - Nu 18,2 - Nu 18,3 - Nu 18,4 - Nu 18,5 - Nu 18,6 - Nu 18,7 - Nu 18,8 - Nu 18,9 - Nu 18,10 - Nu 18,11 - Nu 18,12 - Nu 18,13 - Nu 18,14 - Nu 18,15 - Nu 18,16 - Nu 18,17 - Nu 18,18 - Nu 18,19 - Nu 18,20 - Nu 18,21 - Nu 18,22 - Nu 18,23 - Nu 18,24 - Nu 18,25 - Nu 18,26 - Nu 18,27 - Nu 18,28 - Nu 18,29 - Nu 18,30 - Nu 18,31 - Nu 18,32 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Taak en inkomen van priesters en Levieten - Nu 18,1-32

Nu 18,1 - Nu 18,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[1] De heer zei tegen Aäron: ‘Uzelf, uw zonen en uw familie, dragen de verantwoordelijkheid voor wat in het heiligdom verkeerd wordt gedaan. U draagt met uw zonen de verantwoordelijkheid voor de fouten in de priesterlijke bediening.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,2 - Nu 18,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Maar laat ook uw broers, de stam Levi, de stam van uw vader, naderen tot de tent met de verbondsakte om zich bij u aan te sluiten en u en uw zonen behulpzaam zijn bij de tent met de verbondsakte.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,3 - Nu 18,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Zij kunnen u helpen door dienst te doen bij de tent, maar tot de heilige voorwerpen en het altaar mogen zij niet naderen, want dat zou de dood betekenen voor hen en voor u.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 18,4 - Nu 18,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Zij moeten zich bij u aansluiten en een taak volbrengen bij de tent van samenkomst naargelang de dienst het vraagt. Een onbevoegde mag u niet komen helpen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,5 - Nu 18,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] De taak bij het heiligdom en bij het altaar moet u zelf blijven vervullen; dan zal geen toorn de Israëlieten treffen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,6 - Nu 18,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Hierbij zonder Ik uw broeders, de Levieten, van de Israëlieten af. Zij zijn aan de heer afgestaan om dienst te doen bij de tent van samenkomst en zij staan tot uw beschikking.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,7 - Nu 18,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Maar u en uw zonen moeten alle priesterlijke handelingen aan het altaar en achter het voorhangsel verrichten. Daar ligt uw werk. Uw priesterlijke taak is een geschenk dat Ik u geef. De onbevoegde die zich er in mengt, moet gedood worden.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,8 - Nu 18,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    hinneh nâthaththî    
[8] De heer zei tegen Aäron: ‘De zorg voor mijn aandeel in alle heilige gaven van de Israëlieten vertrouw Ik hierbij aan u toe. Ik schenk deze aan u en uw zonen als een blijvend recht, op grond van uw zalving. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Nu 18,8

5. 6. hinneh nâthaththî (zie, ik zal geven) . In vijf verzen in de bijbel : (1) Gn 1,29 . (2) Nu 18,8 . (3) Re 1, 2 . (4) Jr 1,9 . (5) Ez 3, 8 . Verwijzing : nathan (geven) , zie Ps 111,6 . Verwijzing : didômi (geven) , zie Mt 28,18 .

Nu 18,9 - Nu 18,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Van de hoogheilige gaven, voorzover zij niet verbrand worden, is het volgende voor u: al de meeloffers, de zondeoffers en de schuldoffers die men mij teruggeeft* zijn hoogheilig, en komen u en uw zonen toe,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,10 - Nu 18,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] en op een hoogheilige plaats moet u ze eten. Alle mannelijke personen mogen ervan eten en u moet ze als heilig behandelen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 18,11 - Nu 18,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[11] U krijgt ook nog dit: van alle gaven van de Israëlieten die met uitgestrekte handen worden aangeboden geef Ik een vast deel aan u, aan uw zonen en aan uw dochters, als een blijvend recht. Ieder van uw huisgenoten mag daarvan eten, als hij maar rein is.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,12 - Nu 18,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Het beste van de olie en het beste van de most en het koren, het puik van alles wat zij aan de heer afstaan, Ik geef het allemaal aan u.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,13 - Nu 18,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] De eerstelingen van al hun veldvruchten zijn voor u. Ieder van uw huisgenoten mag ervan eten, als hij maar rein is.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 18,14 - Nu 18,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Alles wat in Israël aan de vernietiging gewijd is, is voor u.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,15 - Nu 18,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Alle eerstgeborenen* van mens of dier die men de heer aanbiedt, zijn voor u. Maar de eerstgeborene van de mensen moet u steeds laten vrijkopen; ook het eerstgeborene van onreine dieren moet u laten vrijkopen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,16 - Nu 18,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Zodra de eerstgeborene een maand oud is, moet u hem laten vrijkopen voor* een bedrag van vijf sikkel zilver in heilige munt, twintig gera de sikkel.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,17 - Nu 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Maar het eerstgeborene van een rund, schaap of geit mag u niet laten vrijkopen, want zij zijn heilig. Hun bloed moet u op het altaar sprenkelen en hun vet moet u in rook laten opgaan als een offer, als een geurige gave die de heer behaagt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,18 - Nu 18,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Het vlees van die dieren is voor u, evenals de borst die u Mij aanbiedt, en de rechterschenkel.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,19 - Nu 18,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Van alle heffingen voor de heilige gaven die de Israëlieten aan de heer opdragen, geef Ik u, uw zonen en uw dochters een deel als een blijvend recht. Het is voor de heer een altijddurend verbond, een verbond* met zout, voor u en voor uw nageslacht.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,20 - Nu 18,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] De heer zei tegen Aäron: ‘U zult geen grondbezit hebben en geen deel van het land krijgen zoals zij; Ik ben uw aandeel en uw bezit onder de Israëlieten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,21 - Nu 18,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[21] Aan de Levieten heb Ik bij dezen alle tienden* in Israël als eigendom gegeven, om het werk te belonen dat zij verrichten bij de tent van samenkomst.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,22 - Nu 18,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] De Israëlieten immers mogen de tent van samenkomst niet naderen, want dan zouden zij schuld op zich laden en sterven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 18,23 - Nu 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Het werk bij de tent van samenkomst moet door de Levieten gedaan worden. Zij dragen de verantwoordelijkheid daarvoor. Dit is een eeuwige wet voor alle generaties. Grondbezit onder de Israëlieten krijgen de Levieten niet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,24 - Nu 18,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Maar de tienden die de Israëlieten aan de heer afdragen, heb Ik hun als eigendom gegeven. Daarom heb Ik bepaald dat zij geen eigen stuk grond krijgen, zoals de overige Israëlieten.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,25 - Nu 18,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[25] De heer sprak tot Mozes:  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 18,26 - Nu 18,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    nâthaththî lâkhèm     [26] ‘Zeg tegen de Levieten: Wanneer u van de Israëlieten de tiende ontvangt, die Ik u als eigendom heb gegeven, dan moet u daarvan een vast deel aan de heer afdragen, een tiende van de tiende.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Nu 18,26

14. - 15. nâthaththî lâkhèm (ik zal geven aan jullie) . Tenach (11) : (1) Gn 1,29 . (2) Gn 9,3 . (3) Nu 18, 26 . (4) Dt 3,19 . (5) Dt 3,20 . (6) Dt 9,23 . (7) Spr 4, 2 . (8) Jr 7,14 . (9) Jr 23,39 . (10) Jr 35, 15 . (11) Am 4,6 .

13. - 15. ´äsjèr nâthaththî lâkhèm (dat ik zal geven aan jullie) . In zeven verzen : (1) Nu 18, 26 . (2) Dt 3,19 . (3) Dt 3,20 . (4) Dt 9,23 . (5) Jr 7,14 . (6) Jr 23,39 . (7) Jr 35, 15 .

Nu 18,27 - Nu 18,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Het aandeel dat u afdraagt, zal op één lijn gesteld worden met de tiende van het koren van de dorsvloer en van de inhoud van de perskuip.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,28 - Nu 18,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Zo moet ook u van al de tienden die u van de Israëlieten ontvangt, uw deel aan de heer afdragen. U moet dat deel voor de heer aan de priester Aäron geven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,29 - Nu 18,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Van de beste stukken die u gegeven worden, moet u een vast deel als heilige gave aan de heer afdragen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,30 - Nu 18,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] Zeg hun: Wanneer u, Levieten, de beste stukken afdraagt, zullen die op één lijn gesteld worden met het beste van de opbrengst van dorsvloer en perskuip.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,31 - Nu 18,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] Op alle plaatsen mag u met uw families de tienden eten, want het is uw loon, een vergoeding voor uw werk bij de tent van samenkomst,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Nu 18,32 - Nu 18,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [32] en wanneer u dan de beste stukken daarvan afdraagt, treft u in dezen geen schuld. Dan ontwijdt u de heilige gaven van de Israëlieten niet en zult u niet sterven.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van