NUMERI 24 - Nu 24 -- Nu (Numeri) -- Nu 24 -
- taalgebruik -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van Numeri : - Nu 1 - Nu 2 - Nu 3 - Nu 4 - Nu 5 - Nu 6 - Nu 7 - Nu 8 - Nu 9 - Nu 10 - Nu 11 - Nu 12 - Nu 13 - Nu 14 - Nu 15 - Nu 16 - Nu 17 - Nu 18 - Nu 19 - Nu 20 - Nu 21 - Nu 22 - Nu 23 - Nu 24 - Nu 25 - Nu 26 - Nu 27 - Nu 28 - Nu 29 - Nu 30 - Nu 31 - Nu 32 - Nu 33 - Nu 34 - Nu 35 - Nu 36 -
Uitleg vers per vers : - Nu 24,1 - Nu 24,2 - Nu 24,3 - Nu 24,4 - Nu 24,5 - Nu 24,6 - Nu 24,7 - Nu 24,8 - Nu 24,9 - Nu 24,10 - Nu 24,11 - Nu 24,12 - Nu 24,13 - Nu 24,14 - Nu 24,15 - Nu 24,16 - Nu 24,17 - Nu 24,18 - Nu 24,19 - Nu 24,20 - Nu 24,21 - Nu 24,22 - Nu 24,23 - Nu 24,24 - Nu 24,25 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
schepping Gn 1,1 (1) ; Gn 1,1 (2) Gn 1,3-5

Vie et mort dans la Bible . Aux origines du Dieu unique . Auteur(s) : Jean Soler . 238 pages, 16 x 23 cm, 2-87706-498-0 . Collection : , éditeur : Editions de Fa0llois, 2004 . (22 €), 240 gr

         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel    

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Nu 24,1 - Nu 24,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  1 cumque vidisset Balaam quod placeret Domino ut benediceret Israheli nequaquam abiit ut ante perrexerat ut augurium quaereret sed dirigens contra desertum vultum suum       [1] Bileam begreep dat het de heer behaagde Israël te zegenen. Daarom ging hij niet zoals de vorige keren op aanwijzingen uit, maar keerde hij zich in de richting van de woestijn.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,2 - Nu 24,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  2 et elevans oculos vidit Israhel in tentoriis commorantem per tribus suas et inruente in se spiritu Dei       [2] Toen hij opkeek en Israël stam bij stam gelegerd zag, kwam de geest van God over hem.        

10. waththëhî (en zij was) : nevenschikkend voegwoord wa + qal imperf. 3de pers. enk. thëhî (zij was) van het werkw. häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .

10. - 11. waththëhî (en zij was) `âlâ(j)w (over hem) . Tenach (5) : (1) Nu 24,2 . (2) Re 3,10 . (3) 1 S 19,23 . (4) 2 K 3,15 . (5) Ez 1,3 .

12. - 13. rûach ´èlohîm (de geest van God) . Tenach (13) . Pentateuch (4) : (1) Gn 41,38 . (2) Ex 31,3 . (3) Ex 35,31 . (4) Nu 24,2 . wërûach ´èlohîm (en de geest van God) . Tenach (2): (1) Gn 1,2 . (2) 2 Kr 24,20 .

10. - 13. waththëhî `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God was over / op hem) . Tenach (2) : (1) Nu 24,2 . (3) 1 S 19,23 : waththëhî `âlâ(j)w ... rûach ´èlohîm (en de geest van God was over / op hem) . waththëhî `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH was over / op hem) .Tenach (1) Re 3,10 . waththëhî `âlâ(j)w jâd JHWH (en de hand van JHWH was op hem) . Tenach (2) : (1) 2 K 3,15 . (2) Ez 1,3 : waththëhî `âlâ(j)w ... jâd JHWH (en de hand van JHWH was op hem) .

Nu 24,3 - Nu 24,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3 adsumpta parabola ait dixit Balaam filius Beor dixit homo cuius obturatus est oculus       [3] Hij hief zijn orakelspreuk aan en zei: ‘Godsspraak van Bileam, zoon van Beor, godsspraak van de man die geheimen mag zien;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,4 - Nu 24,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  4 dixit auditor sermonum Dei qui visionem Omnipotentis intuitus est qui cadit et sic aperiuntur oculi eius      [4] godsspraak van hem die God hoort spreken, die ziet wat de Almachtige* ontsluiert, en in vervoering openbaringen ontvangt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. châzôn / chäzôn (visioen, gezicht) . Taalgebruik in Tenach : chäzôn (visioen, gezicht) . Tenach (23) . Getalwaarde : chet = 8 , zain = 7 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 71 . Structuur : 8 - 7 - 6 - 5 . Niet in de Pentateuch . Slechts 1X in de Vroege Prof. : 1 S 3,1 . Js (2) : (1) Js 1,1 . (2) Js 29,7 . 12 kl. Prof. (2) : (1) Ob 1 . (2) Nah 1,1 . Zie ook 2 Kr 32,32 .
- machäzeh (visioen, gezicht) < prefix m + stam ch-z-h . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , chet = 8 , zain = 7 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 60 (2² X 3 X 5) . Structuur : 4 - 8 - 7 - 5 . m-ch-z-h . Tenach (5) . machäzeh . Tenach (3) : (1) Nu 24,4 . (2) Nu 24,16 . (3) Ez 13,7 .

Nu 24,5 - Nu 24,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  5 quam pulchra tabernacula tua Iacob et tentoria tua Israhel      [5] Hoe mooi zijn uw tenten, Jakob, uw woningen, Israël:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,6 - Nu 24,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  6 ut valles nemorosae ut horti iuxta fluvios inrigui ut tabernacula quae fixit Dominus quasi cedri propter aquas      [6] als dalen liggen zij verspreid, als tuinen langs een rivier, als aloëbomen geplant door de heer, als ceders aan de waterkant.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,7 - Nu 24,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  7 fluet aqua de situla eius et semen illius erit in aquas multas tolletur propter Agag rex eius et auferetur regnum illius      [7] Zijn emmers stromen over van water; wat hij zaait wordt volop bevloeid. Zijn* koning wordt groter dan Agag*; zijn koningschap zal zich verheffen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,8 - Nu 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 Deus eduxit illum de Aegypto cuius fortitudo similis est rinocerotis devorabunt gentes hostes illius ossaque eorum confringent et perforabunt sagittis      [8] De God die hem uit Egypte geleid heeft, is voor hem als een buffel met machtige hoorns. Vijandige volken verslindt hij, hij verbrijzelt hun beenderen, breekt hun lendenen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,9 - Nu 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  9 accubans dormivit ut leo et quasi leaena quam suscitare nullus audebit qui benedixerit tibi erit ipse benedictus qui maledixerit in maledictione reputabitur       [9] Hij vlijt zich neer als een roofdier; hij ligt als een leeuw, wie durft hem te wekken? Iedereen* die u zegent is gezegend, iedereen die u vervloekt is vervloekt.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,10 - Nu 24,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  10 iratusque Balac contra Balaam conplosis manibus ait ad maledicendum inimicis meis vocavi te quibus e contrario tertio benedixisti       [10] Toen werd Balak woedend op Bileam. Hij sloeg zijn handen tegen elkaar en zei: ‘Ik heb u gehaald om mijn vijanden te vervloeken en nu hebt u ze al driemaal gezegend.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,11 - Nu 24,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 revertere ad locum tuum decreveram quidem magnifice honorare te sed Dominus privavit te honore disposito       [11] Maak dat u wegkomt, ga terug naar uw land. Ik had u rijk willen belonen, maar de heer heeft gezorgd dat de beloning u ontgaat.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,12 - Nu 24,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  12 respondit Balaam ad Balac nonne nuntiis tuis quos misisti ad me dixi       [12] Toen zei Bileam tegen Balak: ‘Zei ik niet tegen uw boden:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,13 - Nu 24,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  13 si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri non potero praeterire sermonem Domini Dei mei ut vel boni quid vel mali proferam ex corde meo sed quicquid Dominus dixerit hoc loquar      [13] “Al gaf Balak mij al het zilver en goud van zijn huis, het bevel van de heer kan ik in geen geval overtreden. Ik kan alleen zeggen wat de heer zegt.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,14 - Nu 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  14 verumtamen pergens ad populum meum dabo consilium quid populus tuus huic populo faciat extremo tempore      [14] Goed, ik ga weer naar mijn land, maar eerst ga ik u meedelen wat dit volk in de toekomst uw volk zal aandoen.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

12. - 13. bë´achärîth hajjâmîm (in de laatste dagen) . In dertien verzen in de bijbel : (1) Gn 49,1 . (2) Nu 24,14 . (3) Dt 4,30 . (4) Dt 31,29 . (5) Js 2,2 . (6) Jr 23,20 . (7) Jr 30,24 . (8) Jr 48,47 . (9) Jr 49,39 . (10) Ez 38,16 . (11) Da 10,14 . (12) Hos 3,5 . (13) Mi 4,1 .

Nu 24,15 - Nu 24,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  15 sumpta igitur parabola rursum ait dixit Balaam filius Beor dixit homo cuius obturatus est oculus      [15] Toen hief hij zijn orakelspreuk aan en zei: ‘Godsspraak van Bileam, zoon van Beor, godsspraak van de man die geheimen mag zien,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,16 - Nu 24,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  16 dixit auditor sermonum Dei qui novit doctrinam Altissimi et visiones Omnipotentis videt qui cadens apertos habet oculos       [16] de godsspraak van hem die God hoort spreken, die weet wat de Allerhoogste weet, die ziet wat de Almachtige ontsluiert en met open ogen openbaringen ontvangt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

8. châzôn / chäzôn (visioen, gezicht) . Taalgebruik in Tenach : chäzôn (visioen, gezicht) . Tenach (23) . Getalwaarde : chet = 8 , zain = 7 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 71 . Structuur : 8 - 7 - 6 - 5 . Niet in de Pentateuch . Slechts 1X in de Vroege Prof. : 1 S 3,1 . Js (2) : (1) Js 1,1 . (2) Js 29,7 . 12 kl. Prof. (2) : (1) Ob 1 . (2) Nah 1,1 . Zie ook 2 Kr 32,32 .
- machäzeh (visioen, gezicht) < prefix m + stam ch-z-h . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , chet = 8 , zain = 7 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 60 (2² X 3 X 5) . Structuur : 4 - 8 - 7 - 5 . m-ch-z-h . Tenach (5) . machäzeh . Tenach (3) : (1) Nu 24,4 . (2) Nu 24,16 . (3) Ez 13,7 .

Nu 24,17 - Nu 24,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  17 videbo eum sed non modo intuebor illum sed non prope orietur stella ex Iacob et consurget virga de Israhel et percutiet duces Moab vastabitque omnes filios Seth       [17] Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw hem, maar niet van nabij; een ster komt op uit Jakob, een scepter* rijst op uit Israël. Hij verbrijzelt de slapen van Moab, de schedel van al de zonen van Set.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,18 - Nu 24,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  18 et erit Idumea possessio eius hereditas Seir cedet inimicis suis Israhel vero fortiter aget      [18] Edom zal een wingewest* zijn, evenals Seďr, zijn vijand, maar Israël wordt machtig en sterk.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,19 - Nu 24,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  19 de Iacob erit qui dominetur et perdat reliquias civitatis       [19] Een die uit Jakob komt, zal heersen, hij verdelgt wie ontsnapte uit de stad.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,20 - Nu 24,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  20 cumque vidisset Amalech adsumens parabolam ait principium gentium Amalech cuius extrema perdentur      [20] Toen hij Amalek* zag, hief hij zijn orakelspreuk aan en zei: ‘Amalek staat onder de volken vooraan, toch gaat hij tenslotte te gronde.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. `ämâleq (Amalek) . Taalgebruik in Tenach : `ämâleq (Amalek) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , lameth = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5) ; verhouding : 1 op 4 . Tenach (21) : (1) Gn 36,12 . (2) Gn 36,16 . (3) Ex 17,8 . (4) Ex 17,11 . (5) Ex 17,13 . (6) Ex 17,14 . (7) Nu 13,29 . (8) Nu 24,20 . (9) Dt 25,17 . (10) Dt 25,19 . (11) 1 S 14,48 . (12) 1 S 15,2 . (13) 1 S 15,3 . (14) 1 S 15,5 . (15) 1 S 15,6 . (16) 1 S 15,7 . (17) 1 S 15,8 . (18) 1 S 15,18 . (19) 1 S 15,20 . (20) 1 S 15,32 . (21) 1 S 30,18 . ba`ämâleq (tegen Amalek) . Tenach (5) : (1) Ex 17,9 . (2) Ex 17,10 . (3) Ex 17,16 . (4) Re 5,14 . (5) 1 S 28,18 . la`ämâleq (tegen Amalek) . Tenach (1) 1 Kr 4,43 .

9. `ämâleq (Amalek) . Taalgebruik in Tenach : `ämâleq (Amalek) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , lameth = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5) ; verhouding : 1 op 4 . Tenach (21) : (1) Gn 36,12 . (2) Gn 36,16 . (3) Ex 17,8 . (4) Ex 17,11 . (5) Ex 17,13 . (6) Ex 17,14 . (7) Nu 13,29 . (8) Nu 24,20 . (9) Dt 25,17 . (10) Dt 25,19 . (11) 1 S 14,48 . (12) 1 S 15,2 . (13) 1 S 15,3 . (14) 1 S 15,5 . (15) 1 S 15,6 . (16) 1 S 15,7 . (17) 1 S 15,8 . (18) 1 S 15,18 . (19) 1 S 15,20 . (20) 1 S 15,32 . (21) 1 S 30,18 . ba`ämâleq (tegen Amalek) . Tenach (5) : (1) Ex 17,9 . (2) Ex 17,10 . (3) Ex 17,16 . (4) Re 5,14 . (5) 1 S 28,18 . la`ämâleq (tegen Amalek) . Tenach (1) 1 Kr 4,43 .

Nu 24,21 - Nu 24,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  21 vidit quoque Cineum et adsumpta parabola ait robustum est quidem habitaculum tuum sed si in petra posueris nidum tuum      [21] Toen hij de Kenieten zag, hief hij zijn orakelspreuk aan en zei: ‘Uw zetel mag vast zijn en sterk, uw nest gebouwd op een rots,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,22 - Nu 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  22 et fueris electus de stirpe Cain quamdiu poteris permanere Assur enim capiet te       [22] toch wordt u weggevaagd, Kaďn! Weldra sleept Assur u weg.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,23 - Nu 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  23 adsumptaque parabola iterum locutus est heu quis victurus est quando ista faciet Deus      [23] Ook de volgende orakelspreuk hief hij nog aan: ‘Helaas, wie blijft er in leven als God zijn plannen uitvoert?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,24 - Nu 24,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  24 venient in trieribus de Italia superabunt Assyrios vastabuntque Hebraeos et ad extremum etiam ipsi peribunt       [24] Van de kust van de Kittiërs komen de schepen; zij vernederen Assur, vernederen Eber. Ook zij gaan tenslotte te gronde.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Nu 24,25 - Nu 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  25 surrexitque Balaam et reversus est in locum suum Balac quoque via qua venerat rediit       [25] Toen ging Bileam terug naar zijn woonplaats; ook Balak ging zijns weegs.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


VULGAAT

1 cumque vidisset Balaam quod placeret Domino ut benediceret Israheli nequaquam abiit ut ante perrexerat ut augurium quaereret sed dirigens contra desertum vultum suum 2 et elevans oculos vidit Israhel in tentoriis commorantem per tribus suas et inruente in se spiritu Dei 3 adsumpta parabola ait dixit Balaam filius Beor dixit homo cuius obturatus est oculus 4 dixit auditor sermonum Dei qui visionem Omnipotentis intuitus est qui cadit et sic aperiuntur oculi eius 5 quam pulchra tabernacula tua Iacob et tentoria tua Israhel 6 ut valles nemorosae ut horti iuxta fluvios inrigui ut tabernacula quae fixit Dominus quasi cedri propter aquas 7 fluet aqua de situla eius et semen illius erit in aquas multas tolletur propter Agag rex eius et auferetur regnum illius 8 Deus eduxit illum de Aegypto cuius fortitudo similis est rinocerotis devorabunt gentes hostes illius ossaque eorum confringent et perforabunt sagittis 9 accubans dormivit ut leo et quasi leaena quam suscitare nullus audebit qui benedixerit tibi erit ipse benedictus qui maledixerit in maledictione reputabitur 10 iratusque Balac contra Balaam conplosis manibus ait ad maledicendum inimicis meis vocavi te quibus e contrario tertio benedixisti 11 revertere ad locum tuum decreveram quidem magnifice honorare te sed Dominus privavit te honore disposito 12 respondit Balaam ad Balac nonne nuntiis tuis quos misisti ad me dixi 13 si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri non potero praeterire sermonem Domini Dei mei ut vel boni quid vel mali proferam ex corde meo sed quicquid Dominus dixerit hoc loquar 14 verumtamen pergens ad populum meum dabo consilium quid populus tuus huic populo faciat extremo tempore 15 sumpta igitur parabola rursum ait dixit Balaam filius Beor dixit homo cuius obturatus est oculus 16 dixit auditor sermonum Dei qui novit doctrinam Altissimi et visiones Omnipotentis videt qui cadens apertos habet oculos 17 videbo eum sed non modo intuebor illum sed non prope orietur stella ex Iacob et consurget virga de Israhel et percutiet duces Moab vastabitque omnes filios Seth 18 et erit Idumea possessio eius hereditas Seir cedet inimicis suis Israhel vero fortiter aget 19 de Iacob erit qui dominetur et perdat reliquias civitatis 20 cumque vidisset Amalech adsumens parabolam ait principium gentium Amalech cuius extrema perdentur 21 vidit quoque Cineum et adsumpta parabola ait robustum est quidem habitaculum tuum sed si in petra posueris nidum tuum 22 et fueris electus de stirpe Cain quamdiu poteris permanere Assur enim capiet te 23 adsumptaque parabola iterum locutus est heu quis victurus est quando ista faciet Deus 24 venient in trieribus de Italia superabunt Assyrios vastabuntque Hebraeos et ad extremum etiam ipsi peribunt 25 surrexitque Balaam et reversus est in locum suum Balac quoque via qua venerat rediit