BIJBELBOEK PREDIKER 9 -- Pr 9 -- Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

- Hebreeuwse tekst : http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3109.htm .
- Griekse tekst - Septuaginta : http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=27&page=09 . Griekse tekst - Septuaginta .
- Vulgata : . Vulgata .
- Statenvertaling : http://www.statenvertaling.net/bijbel/pred/09.html . Statenvertaling .
- Willibrordvertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=41039%2C41056&wbv=on&nbv=on . Willibrordvertaling .
- De Nieuwe Vertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=41039%2C41056&wbv=on&nbv=on . De Nieuwe Vertaling .
- De Naardense bijbel : http://naardensebijbel.nl/zoek.php . De Naardense bijbel .
- Bible de Jérusalem : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Bible de Jérusalem .
- King James Bible : http://quod.lib.umich.edu/cgi/k/kjv/kjv-idx?type=DIV1&byte=2546945 . King James Bible .
- Luther Bibel : . Luther Bibel .

Overzicht : - Pr 1 - Pr 2 - Pr 3 - Pr 4 - Pr 5 - Pr 6 - Pr 7 - Pr 8 - Pr 9 - Pr 10 - Pr 11 - Pr 12 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 - Pr 9,13 - Pr 9,14 - Pr 9,15 - Pr 9,16 - Pr 9,17 - Pr 9,18 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


- Pr 9,1-12 . Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -

Pr 9,1 - Pr 9,1 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        Iedereen eenzelfde lot [1] Na dit alles te hebben overwogen, heb ik duidelijk ingezien dat ook de rechtvaardigen en wijzen in alles wat zij doen totaal van God afhankelijk zijn. Rest hun liefde* of haat? Geen mens weet het. Beide zijn mogelijk.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,1 .

Pr 9,2 - Pr 9,2 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Iedereen ondergaat ook eenzelfde lot: rechtvaardigen en slechte mensen, zuiveren en onzuiveren, degenen die offers brengen en degenen die er geen brengen. Het vergaat de goeden net als de zondaars, degenen die eden afleggen net als degenen die dit vermijden.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,2 . Het vers Pr 9,2 telt 20 (2² X 5) woorden en letters .

Pr 9,2.11. wëlazzobheach (en voor de offerende) < prefix verbindingswoord wë + voorzetsel lë + bepaald lidw. ha + act. qal part. mann. enk. zobheach (slachtofferend) . zâbhach (slachten, offeren) . Taalgebruik in Tenakh : zâbhach (slachten, offeren) . Getalwaarde : zajin = 7 , beth = 2 , chet = 8 ; totaal : 17 . Structuur : 7 - 2 - 8 . Tenakh (16) . Pr (1) : Pr 9,2 .

Pr 9,2.14. z-b-ch . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. zâbhach (hij offert) . (2) act. qal part. mann. enk. zobheach (slachtofferend) . (3) zelfst. naamw. mann. enk. zèbhach / zâbhach (offer, slachtoffer, offermaaltijd) . zâbhach (slachten, offeren) . Taalgebruik in Tenakh : zâbhach (slachten, offeren) . Getalwaarde : zajin = 7 , beth = 2 , chet = 8 ; totaal : 17 . Structuur : 7 - 2 - 8 . Tenakh (74) . Pentateuch (28) . Eerdere Profeten (19) . Latere Profeten (7) . 12 Kleine Profeten (5) . Geschriften (15) . Pr (2) : (1) Pr 4,17 . (2) Pr 9,2 .

19. Grieks . acc. mann. enk. horkon van het zelfst. naamw. horkos (eed) . Taalgebruik in Tenakh : horkos (eed) . Bijbel (16) : (1) Gn 26,3 . (2) Nu 30,3 . (3) Dt 7,8 . (4) Joz 9,20 . (5) 1 S 14,26 . (6) 2 S 21,7 . (7) 1 K 2,43 . (8) Jr 11,5 . (9) Zach 8,17 . (10) Pr 9,2 . (11) 1 Kr 16,16 . (12) Jdt 8,11 . (13) Jdt 8,30 . (14) 1 Mak 7,18 . (15) Lc 1,73 . (16) Jak 5,12 . Website : http://www.nottingham.ac.uk/classics/postgraduate/modulebooklets0607/q8d504.pdf . Horkos: The Oath in Greek Society (Exeter: Bristol Phoenix Press), edited by A.H. Sommestein and Judith Fletcher. As this book is not due to be published until about May 2007, its entire text has been placed on WebCT, chapter by chapter, in a folder named Horkos.
- Lat. iuramentum . Fr. serment . E. oath . D. Eid . Ned. eed .

Pr 9,3 - Pr 9,3 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Dat is het trieste van alles wat er gebeurt onder de zon: eenzelfde lot treft iedereen. Daarom is de mens steeds uit op het kwaad en zit zijn hoofd vol dwaze gedachten zo lang hij leeft. Daarna is het toch gedaan.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,3 .

Pr 9,4 - Pr 9,4 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Zolang iemand leeft is er nog hoop*. Beter een levende hond dan een dode leeuw.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,4 .

Pr 9,5 - Pr 9,5 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden* weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,5 .

Pr 9,6 - Pr 9,6 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Hun liefde, hun haat en hun afgunst: het is allemaal voorbij. Nooit meer nemen ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,6 .

Pr 9,7 - Pr 9,7 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Eet* daarom je brood met plezier en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,7 .

Pr 9,7.11. r-ts-h . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. râtsâh (hij heeft welgevallen) . (2) act. imperat. 2de pers. mann. enk. rëtseh (wees genadig) . râtsâh (welgevallen) . Taalgebruik in Tenakh : râtsâh (welgevallen) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , tsade = 18 of 90 , he = 5 ; totaal : 43 of 295 (5 X 29) . Structuur : 2 - 9 - 5 . Tenakh (4) : (1) Ps 40,14 . (2) Ps 119,108 . (3) Pr 9,7 . (4) 1 Kr 28,4 . In twee verzen vertaalt de LXX de imperatief aorist tweede persoon enkelvoud : eudokèson .

Pr 9,8 - Pr 9,8 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum* op je hoofd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,8 .

Pr 9,9 - Pr 9,9 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Geniet van het leven met de vrouw van je hart; van heel het ijdele en kortstondige bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige dat je krijgt in dit leven voor al je harde werken en tobben onder de zon.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,9 .

Pr 9,9.6. act. qal perf. 2de pers. mann. enk. ´âhabhëthâ (jij bemint) van het werkw. ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 ; totaal : 8 (2²) . Structuur : 1 - 5 - 2 . Tenakh (6) : (1) Gn 22,2 . (2) Hos 9,1 . (3) Ps 45,8 . (4) Ps 52,5 . (5) Ps 52,6 . (6) Pr 9,9 .

Pr 9,10 - Pr 9,10 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt, want in de onderwereld* waarnaar je op weg bent is het afgelopen met denken en doen, met kennis en wijsheid.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,10 .

Pr 9,11 - Pr 9,11 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Nog iets anders zag ik onder de zon: niet altijd winnen de snelsten de wedloop of de dappersten de oorlog. Het zijn niet altijd de wijzen die te eten hebben, de verstandigen die rijk worden of de deskundigen die bijval krijgen. Alles hangt af van tijd en toeval.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,11 .

Pr 9,12 - Pr 9,12 - Iedereen eenzelfde lot - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,1 - Pr 9,2 - Pr 9,3 - Pr 9,4 - Pr 9,5 - Pr 9,6 - Pr 9,7 - Pr 9,8 - Pr 9,9 - Pr 9,10 - Pr 9,11 - Pr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Bovendien weet geen mens wanneer zijn tijd om is. Zoals een vis ineens gevangen zit in de fuik of een vogel vastraakt in een klapnet, zo wordt ook de mens gestrikt op een kwaad moment dat hem onverwachts overvalt.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,12 .

- Pr 9,13-10,15 . Wijsheid niet in tel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,13 - Pr 9,14 - Pr 9,15 - Pr 9,16 - Pr 9,17 - Pr 9,18 -- Pr 10,1 - Pr 10,2 - Pr 10,3 - Pr 10,4 - Pr 10,5 - Pr 10,6 - Pr 10,7 - Pr 10,8 - Pr 10,9 - Pr 10,10 - Pr 10,11 - Pr 10,12 - Pr 10,13 - Pr 10,14 - Pr 10,15 -

Pr 9,13 - Pr 9,13 - Wijsheid niet in tel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,13 - Pr 9,14 - Pr 9,15 - Pr 9,16 - Pr 9,17 - Pr 9,18 -- Pr 10,1 - Pr 10,2 - Pr 10,3 - Pr 10,4 - Pr 10,5 - Pr 10,6 - Pr 10,7 - Pr 10,8 - Pr 10,9 - Pr 10,10 - Pr 10,11 - Pr 10,12 - Pr 10,13 - Pr 10,14 - Pr 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        Wijsheid niet in tel [13] Op het gebied van wijsheid heb ik nog iets meegemaakt onder de zon, waarvan ik diep onder de indruk was.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,13 .

Pr 9,14 - Pr 9,14 - Wijsheid niet in tel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,13 - Pr 9,14 - Pr 9,15 - Pr 9,16 - Pr 9,17 - Pr 9,18 -- Pr 10,1 - Pr 10,2 - Pr 10,3 - Pr 10,4 - Pr 10,5 - Pr 10,6 - Pr 10,7 - Pr 10,8 - Pr 10,9 - Pr 10,10 - Pr 10,11 - Pr 10,12 - Pr 10,13 - Pr 10,14 - Pr 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtige koning rukte op tegen dit stadje, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,14 .

Pr 9,15 - Pr 9,15 - Wijsheid niet in tel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,13 - Pr 9,14 - Pr 9,15 - Pr 9,16 - Pr 9,17 - Pr 9,18 -- Pr 10,1 - Pr 10,2 - Pr 10,3 - Pr 10,4 - Pr 10,5 - Pr 10,6 - Pr 10,7 - Pr 10,8 - Pr 10,9 - Pr 10,10 - Pr 10,11 - Pr 10,12 - Pr 10,13 - Pr 10,14 - Pr 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Nu was er een arme man die zo wijs was dat hij het stadje had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die man, want hij was arm.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,15 .

Pr 9,16 - Pr 9,16 - Wijsheid niet in tel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,13 - Pr 9,14 - Pr 9,15 - Pr 9,16 - Pr 9,17 - Pr 9,18 -- Pr 10,1 - Pr 10,2 - Pr 10,3 - Pr 10,4 - Pr 10,5 - Pr 10,6 - Pr 10,7 - Pr 10,8 - Pr 10,9 - Pr 10,10 - Pr 10,11 - Pr 10,12 - Pr 10,13 - Pr 10,14 - Pr 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Daarom zeg ik: wijsheid mag meer waard zijn dan kracht, maar de wijsheid van een arme telt niet mee en naar zijn woord wordt niet geluisterd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,16 .

Pr 9,17 - Pr 9,17 - Wijsheid niet in tel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,13 - Pr 9,14 - Pr 9,15 - Pr 9,16 - Pr 9,17 - Pr 9,18 -- Pr 10,1 - Pr 10,2 - Pr 10,3 - Pr 10,4 - Pr 10,5 - Pr 10,6 - Pr 10,7 - Pr 10,8 - Pr 10,9 - Pr 10,10 - Pr 10,11 - Pr 10,12 - Pr 10,13 - Pr 10,14 - Pr 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Het rustige betoog van een wijze vindt meer gehoor dan het luide geschreeuw van de dwazen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,17 .

Pr 9,18 - Pr 9,18 - Wijsheid niet in tel - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Pr (Prediker) -- Pr 9 - Pr 10 -- Pr 9,1-12 -- Pr 9,13-10,15 -- Pr 9,13 - Pr 9,14 - Pr 9,15 - Pr 9,16 - Pr 9,17 - Pr 9,18 -- Pr 10,1 - Pr 10,2 - Pr 10,3 - Pr 10,4 - Pr 10,5 - Pr 10,6 - Pr 10,7 - Pr 10,8 - Pr 10,9 - Pr 10,10 - Pr 10,11 - Pr 10,12 - Pr 10,13 - Pr 10,14 - Pr 10,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Wijsheid is meer waard dan wapens. Ja*, maar één fout kan veel goeds bederven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Pr 9,18 .


- Griekse tekst - Septuaginta- Vulgata


- Statenvertaling


- Willibrordvertaling

Iedereen eenzelfde lot [1] Na dit alles te hebben overwogen, heb ik duidelijk ingezien dat ook de rechtvaardigen en wijzen in alles wat zij doen totaal van God afhankelijk zijn. Rest hun liefde* of haat? Geen mens weet het. Beide zijn mogelijk. [2] Iedereen ondergaat ook eenzelfde lot: rechtvaardigen en slechte mensen, zuiveren en onzuiveren, degenen die offers brengen en degenen die er geen brengen. Het vergaat de goeden net als de zondaars, degenen die eden afleggen net als degenen die dit vermijden. [3] Dat is het trieste van alles wat er gebeurt onder de zon: eenzelfde lot treft iedereen. Daarom is de mens steeds uit op het kwaad en zit zijn hoofd vol dwaze gedachten zo lang hij leeft. Daarna is het toch gedaan. [4] Zolang iemand leeft is er nog hoop*. Beter een levende hond dan een dode leeuw. [5] Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden* weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten. [6] Hun liefde, hun haat en hun afgunst: het is allemaal voorbij. Nooit meer nemen ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon. [7] Eet* daarom je brood met plezier en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. [8] Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum* op je hoofd. [9] Geniet van het leven met de vrouw van je hart; van heel het ijdele en kortstondige bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige dat je krijgt in dit leven voor al je harde werken en tobben onder de zon. [10] Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt, want in de onderwereld* waarnaar je op weg bent is het afgelopen met denken en doen, met kennis en wijsheid. [11] Nog iets anders zag ik onder de zon: niet altijd winnen de snelsten de wedloop of de dappersten de oorlog. Het zijn niet altijd de wijzen die te eten hebben, de verstandigen die rijk worden of de deskundigen die bijval krijgen. Alles hangt af van tijd en toeval. [12] Bovendien weet geen mens wanneer zijn tijd om is. Zoals een vis ineens gevangen zit in de fuik of een vogel vastraakt in een klapnet, zo wordt ook de mens gestrikt op een kwaad moment dat hem onverwachts overvalt. Wijsheid niet in tel [13] Op het gebied van wijsheid heb ik nog iets meegemaakt onder de zon, waarvan ik diep onder de indruk was. [14] Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtige koning rukte op tegen dit stadje, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. [15] Nu was er een arme man die zo wijs was dat hij het stadje had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die man, want hij was arm. [16] Daarom zeg ik: wijsheid mag meer waard zijn dan kracht, maar de wijsheid van een arme telt niet mee en naar zijn woord wordt niet geluisterd. [17] Het rustige betoog van een wijze vindt meer gehoor dan het luide geschreeuw van de dwazen. [18] Wijsheid is meer waard dan wapens. Ja*, maar één fout kan veel goeds bederven.


- De Nieuwe Bijbelvertaling


- De Naardense bijbel


- Bible de Jérusalem


- King James Bible


- Luther Bibel


- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


- Commentaar