- WEBSITEWEGWIJZER - PSALM 1 -- Ps 1 -- Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 1 -

- Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 1,1 - Ps 1,2 - Ps 1,3 - Ps 1,4 - Ps 1,5 - Ps 1,6 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

- Hebreeuwse tekst : http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2601.htm . http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT) .
- Targum Onkelos .
- Griekse tekst - Septuaginta : http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=3&page=25 . Griekse tekst - Septuaginta .
- Vulgata : Volgens de Hebreeuwse tekst : http://www.intratext.com/IXT/LAT0001/_PE1.HTM . http://www.newadvent.org/bible/psa001.htm . Vulgata .
- Statenvertaling : http://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/1.html . Statenvertaling .
- Willibrordvertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=34442,34447 . Willibrordvertaling .
- De Nieuwe Vertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=34442,34447 . De Nieuwe Vertaling .
- De Naardense bijbel : http://naardensebijbel.nl/zoek.php . De Naardense bijbel .
- Bible de Jérusalem : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Bible de Jérusalem .
- King James Bible : http://quod.lib.umich.edu/cgi/k/kjv/kjv-idx?type=DIV1&byte=2190116 . King James Bible .
- Luther Bibel : http://www.die-bibel.de/online-bibeln/luther-bibel-1984/bibeltext/bibelstelle/Psalm%201/bibel/text/lesen/ch/9dff1790f25b23511e2a1c10cfae3955/ . Luther Bibel .
- Arabisch : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Arabisch .
- Bibliografie
- Literatuur
- Liturgisch gebruikPs 1 telt 67 woorden en 248 letters . 248 is het aantal geboden van de 613 (248 + 365) voorschriften , zie 31 . 248 = 8 X 31 . Zie website http://www.jewfaq.org/613.htm . Ps 1,1 begint met de letter aleph , de eerste letter van het alfabet . De getalwaarde van het het woord aleph is 111 en de betekenis is 1000 . Ps 1,2 begint met kî (want) ; de getalwaarde van kaf is 11 (of 20) , van jod is 10 . Ps 1,3 begint met wëhâjâh (en hij zal zijn) . De getalwaarde is 26 , zoals de schrijfwijze van de letter aleph : waw = 6 , jod - jod . Ps 1,4 begint met lo´ (niet) ; de getalwaarde ervan is : lamed = 12 , aleph = 1 ; totaal : 13 , de helft van 26 . Ps 1,5 begint met `al ; ayin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 28 of 100 ! Ps 1,6 begint met kî (want) , zoals Ps 1,2 . Er heeft dus een spel plaats van 1, 11 , 100, 111 , 26 , 13 . De letter aleph of 1 is het begin . JHWH (= 26 zoals de schrijfwijze van aleph) staat aan het begin . Hij is de schepper .

Ps 1,1 - Ps 1,1 : Ps 1,1 - Ps 1,2 - Ps 1,3 - Ps 1,4 - Ps 1,5 - Ps 1,6 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 1 -- bijbelverwijzingen -- Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de Wet
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1makarios anèr os ouk eporeuthè en boulè asebôn kai en odô amartôlôn ouk estè kai epi kathedran loimôn ouk ekathisen  1 beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit in cathedra derisorum non sedit   1 beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit et in cathedra pestilentiae non sedit   ´asjëre hâ´îsj äsjèr l´o rësjâ`îm khatt´âîm 1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, nokh staat op den weg der zondaren, nokh zit in het gestoelte der spotters;  [1] Gelukkig* de mens die niet ingaat op de raad van bozen, niet op de weg van zondaars staat, niet in de kring van schampere spotters wil zitten,  [1] Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,  1 ¶ Welzalig is de man die niet meeging in het beraad van bozen, op de weg van zóndaars niet is blijven stáan, –– op de zetel van de prótsers níet ging zítten!  1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied,


King James Bible . Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Luther-Bibel . 1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / nokh tritt auf den Weg der Sünder nokh sitzt, wo die Spötter sitzen,

Tekstanalyse van Ps 1,1 . . Ps 1,1 telt 15 (3 + 4 + 4 + 4) woorden en 53 / 55 (11 + 12 + 15 + 15) letters . De getalwaarde van Ps 1,1 is 3910 (2 X 5 X 17 X 23) .

Ps 1,1 bestaat uit een hoofdzin , die gevolgd wordt door drie betrekkelijke nevenschikkende zinnen . Deze drie zinnen tellen elk vier woorden . In de eerste betrekkelijke zin staat de negatie lo´ met werkwoordvorm vooraan de zin , in de twee volgende betrekkelijke zinnen staat de negatie lo´met werkwoordvorm achteraan de zin . De keuze van de werkwoorden duidt op een vooruitgang : gaan (hâlakh) - staan (`âmad) - zitten (jâsjabh) . De plaatsbepaling wordt telkens ingeleid door een prefix bë (in) met een status constructus van het zelfstandig naamwoord , dat gevolgd wordt door een genitief .

1. ´aleph (aleph) . Taalgebruik in Tenakh : ´aleph (aleph) . Getalwaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , phe = 17 of 80 ; totaal : 30 of 111 . De schrijfwijze van aleph is een schuine waw (getalwaarde 6) met rechtsboven en linksonder een jod (2 X 10) , dus getalwaarde 26 , dezelfde getalwaarde als die van JHWH . Zo is er een verband tussen de getallen 111 (de getalwaarde van aleph) en 26 (de schrijfwijze van aleph) . De zegen van Isaak aan Jakob (Gn 27,28 en Gn 27,29) bevat 26 woorden (de getalwaarde van JHWH) en 111 letters (de getalwaarde van aleph) .
De aleph is de eerste letter van het alfabet en heeft dezelfde getalwaarde als JHWH . De absoluut eerste is JHWH . Hij staat aan het begin van de schepping . Na JHWH komt de schepping . Het scheppingsverhaal begint met een beth , de tweede letter van het alfabet .
- ´èlèph (duizend) . Telwoord . állûph (rund) .
- De aleph wordt als prefix eerste persoon enkelvoud van de imperfectumvorm gebruikt en drukt uit : ik zal ...
- Ps 111,10 : re´sjîth khâkhëmâh (khokma) = begin van wijsheid . Re´sjîth : resj = 20 , alef = 1 , sjin = 21 , jod = 10 , taw = 22 . Totaal : 74 . khâkhmâh : khet = 8 , kaph = 11 , mem = 13, he = 5 . Totaal 37 . Beide samen : 74 + 37 = 111 . Verhouding 2/3 - 1/3 .
- Afgezien van het lidwoord van het tweede woord , beginnen de eerste drie woorden van Ps 1 met een aleph , wat driemaal één of 111 betekent . De twee eerste woorden hebben drie letters gemeenschappelijk en verschillen in één letter . Het eerste en het derde woord hebben ook drie letters gemeenschappelijk . De eerste drie woorden tellen elf letters .
--- Ps 1 , de eerste Psalm van het psalmenboek , begint met de eerste letter van het alfabet . Het laatste woord van deze Ps 1 begint met taw , de laatste letter van het alfabet .

- ´asjërê (gelukkig, zalig) . ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Taalgebruik in Tenakh : ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511 . De getalwaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalwaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13) . 52 is eveneens de getalwaarde van `âmîm (volken) ; aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160 . Gr. makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in de Septuaginta : makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in het NT : makarios (zalig, gelukkig) . Lat. beatus . Fr. (bien)heureux . E. blessed . D. wohl . Tenakh (38) . Ps (27) : (1) Ps 1,1 (´asjërê hâ´îsj äsjèr l´o = gelukkig de man die niet) . (2) Ps 2,12 . (3) Ps 17,5 : andere vocalisatie . (4) Ps 32,1 (Ps 32 telt 104 woorden of 2 X 52 of 4 X 13) . (5) Ps 32,2 . (6) Ps 33,12 . (7) Ps 34,9 . (8) Ps 40,3 (andere vocalisatie) . (9) Ps 40,5 . (10) Ps 41,2 (bij het einde van het eerste boek) . (11) Ps 65,5 . (Ps 72,17 : jë´asjsjërûhû = zij zullen hem zalig prijzen ; bij het einde van het tweede boek van de Psalmen) . (12) Ps 73,2 . (13) Ps 84,5 . (14) Ps 84,6 . (15) Ps 84,13 (bij het einde van het derde boek van de Pslamen) . (16) Ps 89,16 . (17) Ps 94,12 . (18) Ps 106,3 (bij het einde van het vierde psalmboek) . (19) Ps 112,1 . (20) Ps 119,1 . (21) Ps 119,2 . (22) Ps 127,5 . (23) Ps 128,1 . (24) Ps 137,8 . (25) Ps 137,9 . (26) Ps 144,15 (bij het einde van het vijfde psalmboek) . (27) Ps 146,5 .
--- -- ´asjërê ´âdâm (gelukkig de mens) . In zes verzen in de bijbel .
--- -- ´asjërê ´ênôsj (gelukkig de man) . In twee verzen in de bijbel : (1) 5,17 . (2) Ps 56,2 .
--- -- ´asjërê haggèbhèr (gelukkig de man) . In vier verzen in de bijbel : (1) Ps 34,9 . (2) Ps 40,5 . (3) Ps 94,12 . (4) Ps 127,5 .
--- -- ´asjërê hâ´îsj äsjèr (gelukkig de mens) . Slechts in Ps 1,1 . Evenals Ps 1 begint Ps 112 met ´asjërê (gelukkig, zalig) (hâ)´îsj (de man) .
--- ´âsjar . Pual : gelukkig worden. De getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) en jë´usjar (hij zal gelukkig worden) : Ps 41,3 .
De aleph is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Met deze letter beginnen de acht Psalmen met een alfabetisch acrostikhon : (1) Ps 9 - Ps 10 . (2) Ps 25 . (3) Ps 34 . (4) Ps 37 . (5) Ps 111 . (6) Ps 112 . (7) Ps 119 . (8) Ps 145 . De eerste drie woorden van Ps 1,1 beginnen met aleph (zonder het bepaald lidwoord ha als voorvoegsel bij ´äsjèr (die). De getalwaarde van aleph is 111 of drie maal één na elkaar : aleph, aleph, aleph. Het is wel opmerkelijk dat Ps 111 met aleph begint. De alfabetisch gestructureerde Ps 112 en Ps 119 beginnen evenals Ps 1 met ´asjërê (gelukkig, zalig). Evenals Ps 1 begint Ps 112 met ´asjërê (gelukkig, zalig) (hâ)´îsj (de man).

2. ´îsj (man) . Verwijzing : ´îsj (man) , zie Ps 1,1 . Getalwaarde : aleph = 1, jod = 10, sjin = 21 of 300; totaal : 32 of 311 . In 1023 verzen . In 24 verzen in de Psalmen . In 1 S (1 Samuël) in vierenzeventig verzen .
--- hâ´îsj (de man) . In 155 verzen in de bijbel . In vier verzen in de Psalmen .

3. ´äsjèr (die) . Verwijzing : ´äsjèr (die) , zie Ps 1,1 . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 .

  Tenakh  Pentateukh  Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
´äsjèr  4012  1378 307  217  226  231  397  167  124  29  176  153  271  223  80  196  18  69      70         
´äsjèr tsiwwâh (die beval)  83 (+ 2 = 85X)   12  15                   
                                                   

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zakh  Mal     
´äsjèr  32  94  11  55      119  339    259  36  10  35  10     
´äsjèr tsiwwâh (die beval)                                                 
                                                       

- JHWH ´äsjèr (JHWH die) . In 113 verzen in de bijbel .
- ´äsjèr lo´ (die niet) . In 272 verzen in de bijbel .
- ´isjâh (vrouw) .

4. lo´(niet) . Verwijzing : lo´(niet) , zie Ps 1,1 . Getalwaarde : lamed = 12 of 30, aleph = 1; totaal : 13 of 31 (elkaars omgekeerde). Ontkenning . In 190 verzen in de Psalmen . De getalwaarde van lo´ is de helft van de getalwaarde van de schrijfwijze van aleph ; 13 - 26 of een verhouding van 1 - 2 .

  bijbel   O.T.  NT Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
    2767    133                                             
                                                     
                                                     

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zakh  Mal     
    190                                                   
                                                       
                                                       

  Ps   Ps 1 Ps 2 Ps 3 Ps 4 Ps 5 Ps 6 Ps 7 Ps 8 Ps 9 Ps 10 Ps 11 Ps 12 Ps 13 Ps 14 Ps 15 Ps 16 Ps 17 Ps 18 Ps 19 Ps 20 Ps 21 Ps 22 Ps 23 Ps 24 Ps 25 Ps 26 Ps 27 Ps 28 Ps 29    
lo´ 190   4                                                            
    Ps 30 Ps 31 Ps 32 Ps 33 Ps 34 Ps 35 Ps 36 Ps 37 Ps 38 Ps 39 Ps 40 Ps 41 Ps 42 Ps 43 Ps 44 Ps 45 Ps 46 Ps 47 Ps 48 Ps 49 Ps 50 Ps 51 Ps 52 Ps 53 Ps 54 Ps 55 Ps 56 Ps 57 Ps 58 Ps 59    
                                                                   
    Ps 60 Ps 61 Ps 62 Ps 63 Ps 64 Ps 65 Ps 66 Ps 67 Ps 68 Ps 69 Ps 70 Ps 71 Ps 72 Ps 73 Ps 74 Ps 75 Ps 76 Ps 77 Ps 78 Ps 79 Ps 80 Ps 81 Ps 82 Ps 83 Ps 84 Ps 85 Ps 86 Ps 87 Ps 88 Ps 89    
                                                                   
    Ps 90 Ps 91 Ps 92 Ps 93 Ps 94 Ps 95 Ps 96 Ps 97 Ps 98 Ps 99 Ps 100 Ps 101 Ps 102 Ps 103 Ps 104 Ps 105 Ps 106 Ps 107 Ps 108 Ps 109 Ps 110 Ps 111 Ps 112 Ps 113 Ps 114 Ps 115 Ps 116 Ps 117 Ps 118 Ps 119    
                                                                   
    Ps 120 Ps 121 Ps 122 Ps 123 Ps 124 Ps 125 Ps 126 Ps 127 Ps 128 Ps 129 Ps 130 Ps 131 Ps 132 Ps 133 Ps 134 Ps 135 Ps 136 Ps 137 Ps 138 Ps 139 Ps 140 Ps 141 Ps 142 Ps 143 Ps 144 Ps 145 Ps 146 Ps 147 Ps 148 Ps 149 Ps 150  
                                                                   
                                                                   

- ´äsjèr lo´ (die niet) . In 272 verzen in de bijbel .

5. hâlakh (gaan) . Verwijzing : hâlakh (gaan) , zie Js 9,1 . Halakh (gaan) doet denken aan de halakha (met zijn 613 geboden en verboden - 248 geboden en 365 verboden) . In Ps 1 gaat het om de twee wegen (of paden) : de goede weg en de slechte weg .

6. ba`¨atsath (in de raad) . prefix bë + lidwoord ha + status constructus `atsath van het zelfstandig naamwoord `etsâh (raad, raadsbesluit) .
- jâ`ats (raden, besluiten) . Verwijzing : jâ`ats (raden, besluiten) , zie Ps 1,1 .

7. râsj`â (goddeloos, schuldig zijn) . Verwijzing : râsj`â (goddeloos, schuldig zijn) , zie Ps 1,1 . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 57 of 516 .
--- râsj`â (goddeloos, slecht) .
--- rësjâ`îm (goddelozen) . In 103 verzen in de bijbel. In veertig verzen in de Psalmen : (1) Ps 1,1 . (2) Ps 1,5 . (3) Ps 1,6 .
--- Met lidwoord härësjâ`îm (de goddelozen) . In acht verzen in de bijbel . In drie verzen in de Psalmen : (1) Ps 1,4 . Ps 145,20 .

8. ûbëdèrèkh (en op de weg) . Verbindingswoord we + voorzetsel bë (in) + zelfstandig naamwoord dèrèkh (weg) . Getalswaarde : daleth = 4 , resj = 20 of 200 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 35 (5 X 7) of 224 (2³ X 2² X 7) . Structuur : 4 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 .
- dèrèkh (weg, wijze, levenswijze) . Verwijzing : dèrèkh (weg, wijze, levenswijze) , zie Ps 1,1 .

  bijbel   O.T.  NT Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
dèrèkh 177                                                  
bëdèrèkh 118                                                  
ûbëdèrèkh 4                                                  
                                                     

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zakh  Mal     
dèrèkh   18                                                  
bëdèrèkh   10                                                  
ûbëdèrèkh   1                                                  
                                                       

4. JHWH . Verwijzing : JHWH , zie Ps 1,2 . Zie ook zie Ex 13,21 . In 5193 verzen in de bijbel . In 128 verzen in Gn (Genesis) , zie Gn 12,1 . In 547 verzen

9. khât´â (zondigen, missen) . Verwijzing : khât´â (zondigen, missen) , zie Ps 1,1 .
--- khâtâ´thî (ik heb gezondigd) ; khattä´thî (mijn zonde , status constructus van enkelvoud vrouwelijk khattâ´âh / khattâ´th + suffix 1ste persoon enkelvoud -î ) In vijfendertig verzen in de bijbel .
--- khatt´â (misdadig, zondaar) .
--- khatt´âîm . In elf verzen in de bijbel : Ps 1,1 , Ps 41,5 .
--- Met prefix verbinding we : wekhatt´âîm (en zondaars) . In 4 verzen in de bijbel . o.a. Ps 1,5 .

11. `âmad (zikh stellen, staan) . Verwijzing : `ammud (kolom, zuil) , zie Ex 13,21 .

Ps 1,2 - Ps 1,2 : Ps 1,1 - Ps 1,2 - Ps 1,3 - Ps 1,4 - Ps 1,5 - Ps 1,6 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 1 -- bijbelverwijzingen -- Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de Wet
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2all¢ è en tô nomô kuriou to thelèma autou kai en tô nomô autou meletèsei èmeras kai nuktos 2 sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte   2 sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte     2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.  [2] maar vreugde beleeft aan de wet* van de heer, ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert*.   [2] maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zikh verdiept in zijn wet, dag en nacht.  2 Nee, in de Wet van de ENE heeft hij behagen, díens Wet spélt hij, –– de dág door én de nácht.  2. mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit!  


King James Bible . But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.
Luther-Bibel . 2 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!

Tekstanalyse van Ps 1,2 . Dit vers Ps 1,2 telt 9 (3 X 3) verzen en 37 letters . De getalwaarde van Ps 1,2 is 2509 (13 X 193) .

4. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Tenakh (5193) . Ps (547) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26.

- bësjem JHWH (in de naam JHWH) . In zevenendertig verzen in de bijbel . Verwijzing : sjem (de naam) , zie Ps 113,2 . Gn 12,8 .
- ´èl JHWH (naar JHWH) . In 160 verzen in de bijbel .
- meJHWH (vanwege JHWH) . In vierentwintig verzen in de bijbel : Zakh 10,1 .

8. - 9. jômâm wâlâjëlâh (dag en nacht - overdag en 's nachts / des daags en des nachts) . Tenakh (5) : (1) Ex 13,21 . (2) 1 K 8,59 . (3) Ps 1,2 . (4) Ps 42,4 . (5) Jr 33,25 .

Ps 1,3 - Ps 1,3 : Ps 1,1 - Ps 1,2 - Ps 1,3 - Ps 1,4 - Ps 1,5 - Ps 1,6 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 1 -- bijbelverwijzingen -- Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de Wet
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3kai estai ôs to xulon to pefuteumenon para tas diexodous tôn udatôn o ton karpon autou dôsei en kairô autou kai to fullon autou ouk aporruèsetai kai panta osa an poiè kateuodôthèsetai  3 et erit tamquam lignum transplantatum iuxta rivulos aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omne quod fecerit prosperabitur  3 et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omnia quaecumque faciet prosperabuntur    3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.   [3] Hij is als een boom, geworteld* aan stromend water*, die elk seizoen opnieuw vrucht draagt; nooit zullen zijn bladeren verdorren, alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde.  [3] Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.  3 Wezen zal hij als een boom geplant aan beken water, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn blád valt niet áf: –– al wat hij dóet zal hém gelúkken.  3. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau; celui-là portera fruit en son temps et jamais son feuillage ne sèkhe; tout ce qu'il fait réussit  

King James Bible . [3] And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.
Luther-Bibel . 3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbäkhen, / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.

Tekstanalyse van Ps 1,3 .

2. `ets (boom, hout) . Xulon .

  bijbel   O.T.  NT Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
`ets  97      11                         
`etsîm  28                                                    

`atsê(i)

                                                   
xulon                                                      
xulou                                                     
xulw(i)                                                     
xula                                                     
xulôn                                                     
xulois                                                     
                                                     

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zakh  Mal     
`ets     3           18                           
xulon                                                        
xulou                                                       
xulw(i)                                                       
xula                                                       
xulôn                                                       
xulois                                                       

 

Ps 1,4 - Ps 1,4 : Ps 1,1 - Ps 1,2 - Ps 1,3 - Ps 1,4 - Ps 1,5 - Ps 1,6 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 1 -- bijbelverwijzingen -- Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de Wet
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4oukh outôs oi asebeis oukh outôs all¢ è ôs o khnous on ekriptei o anemos apo prosôpou tès gès  4 non sic impii sed tamquam pulvis quem proicit ventus   4 non sic impii non sic; sed tamquam pulvis quem proicit ventus a facie terrae;  lo´ khen   4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.  [4] Maar ongelukkig zullen de bozen zijn: zij lijken op kaf, opgejaagd door de wind.   [4] Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.  4 ¶ Niet zó gaat het de bózen!– –– nee, als met kaf: een wíndvlaag bláast het wég!  4. rien de tel pour les impies, rien de tel! Mais ils sont comme la bale qu'emporte le vent.  

King James Bible . [4] The ungodly are not so: but are like the khaff whikh the wind driveth away.
Luther-Bibel . 4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.

Tekstanalyse van Ps 1,4

1. lo´ (niet) . Verwijzing : lo´(niet) , zie Ps 1,1 .

2. khen (zo) . In 514 verzen in de bijbel .
- lo´ khen (niet zo) . In achttien verzen in de bijbel .

Ps 1,5 - Ps 1,5 : Ps 1,1 - Ps 1,2 - Ps 1,3 - Ps 1,4 - Ps 1,5 - Ps 1,6 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 1 -- bijbelverwijzingen -- Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de Wet
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5dia touto ouk anastèsontai asebeis en krisei oude amartôloi en boulè dikaiôn 5 propterea non resurgent impii in iudicio neque peccatores in congregatione iustorum  5 ideo non resurgent impii in iudicio neque peccatores in consilio iustorum     5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, nokh de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.   [5] Zo staan er geen bozen op binnen Gods bestel, geen zondaars binnen de gemeenschap van de rechtvaardigen*.   [5] Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.  5 Zo houden ook bozen niet stánd in het gerícht, –– nokh zondaars in de bijéenkomst ván opréchten.  5. Ainsi, les impies ne tiendront pas au Jugement, ni les égarés, à l'assemblée des justes. 

King James Bible . [5] Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.
Luther-Bibel . 5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht nokh die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.

Tekstanalyse van Ps 1,5 .

Ps 1,6 - Ps 1,6 : Ps 1,1 - Ps 1,2 - Ps 1,3 - Ps 1,4 - Ps 1,5 - Ps 1,6 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 1 -- bijbelverwijzingen -- Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de Wet
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem

6oti ginôskei kurios odon dikaiôn kai odos asebôn apoleitai  
6 quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit   6 quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit   jôde`a JHWH dèrèkh tsadîqîm wëdèrekh rësjâ`îm  tho´bhed 6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.  [6] Met zorg volgt de heer de weg van de rechtvaardigen, de weg* van de bozen loopt uit op niets.   [6] De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.   6 Want van de weg der oprechten wil de ÉNE wel wéten, –– en de weg van bózen gáat telóor.   6. Car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd.  

King James Bible . [6] For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.
Luther-Bibel . 6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.

Tekstanalyse van Ps 1,6

khiastische opbouw : a (werkwoord) b (onderwerp) c (lijdend voorwerp) - onderwerp , werkwoord . In de zin staat de twee wegen tegenover elkaar ; de ene gaat voorbij , de andere blijft , want die kent JHWH . Geen evenwichtige opbouw van de zin. Gelijkenis met Ps 145,20 .

8. ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) . Verwijzing : ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan), zie Ps 1,6 . Getalwaarde van ´âbhad (verdwijnen, verloren gaan) is : aleph = 1 , beth = 2 , daleth = 4 ; totaal : 7 .
--- tho´bhed (zij ging verloren) . th : prefix imperfectum derde persoon enkelvoud + qal imperfectum . In elf verzen in de bijbel . In vier verzen op het einde van een vers ; in drie gevallen ervan gaat rësjâ`îm (slechten) eraan vooraf : Ps 112,10 . . thë´abber : piel imperfectum tweede persoon enkelvoud .
--- më´abbëdîm (die doen verloren gaan) . Piel participium mannelijk meervoud . Slechts in Jr 23,1 .
- Ps 1 , de eerste Psalm van het psalmenboek , begint met de eerste letter van het alfabet . Het laatste woord van deze Psalm 1 begint met taw , de laatste letter van het alfabet .


- Hebreeuwse tekst OF modern Hebreeuws NT

אַשְׁרֵי־הָאִישׁ אֲשֶׁר ׀ לֹא הָלַךְ בַּעֲצַת רְשָׁעִים וּבְדֶרֶךְ חַטָּאִים לֹא עָמָד וּבְמֹושַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב׃ .1 כִּי אִם בְּתֹורַת יְהוָה חֶפְצֹו וּבְתֹורָתֹו יֶהְגֶּה יֹומָם וָלָיְלָה׃ .2 וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל־פַּלְגֵי מָיִם אֲשֶׁר פִּרְיֹו ׀ יִתֵּן בְּעִתֹּו וְעָלֵהוּ לֹא־יִבֹּול וְכֹל אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ׃ .3 לֹא־כֵן הָרְשָׁעִים כִּי אִם־כַּמֹּץ אֲ‍שֶׁר־תִּדְּפֶנּוּ רוּחַ׃ .4 עַל־כֵּן ׀ לֹא־יָקֻמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָּט וְחַטָּאִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים׃ .5 כִּי־יֹודֵעַ יְהוָה דֶּרֶךְ צַדִּיקִים וְדֶרֶךְ רְשָׁעִים תֹּאבֵד׃ .6

- Targum Onkelos


- Griekse tekst - Septuaginta

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν. 2 ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός. 3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται. 4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. 5 διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων· 6 ὅτι γινώσκει Κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται.


- Vulgata

Ps 1 . Latijnse vertaling volgens de Hebreeuwse tekst .
1 beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit in cathedra derisorum non sedit 2 sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte 3 et erit tamquam lignum transplantatum iuxta rivulos aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omne quod fecerit prosperabitur 4 non sic impii sed tamquam pulvis quem proicit ventus 5 propterea non resurgent impii in iudicio neque peccatores in congregatione iustorum 6 quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit

Ps 1 . Latijnse vertaling volgens de LXX .
1 beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit et in cathedra pestilentiae non sedit 2 sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte 3 et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omnia quaecumque faciet prosperabuntur 4 non sic impii non sic; sed tamquam pulvis quem proicit ventus a facie terrae; 5 ideo non resurgent impii in iudicio neque peccatores in consilio iustorum 6 quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit


- Statenvertaling

1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; 2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. 4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft. 5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. 6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.


- Willibrordvertaling

Psalm 1 Gelukkig de mens die vreugde beleeft aan de wet [1] Gelukkig* de mens die niet ingaat op de raad van bozen, niet op de weg van zondaars staat, niet in de kring van schampere spotters wil zitten, [2] maar vreugde beleeft aan de wet* van de heer, ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert*. [3] Hij is als een boom, geworteld* aan stromend water*, die elk seizoen opnieuw vrucht draagt; nooit zullen zijn bladeren verdorren, alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde. [4] Maar ongelukkig zullen de bozen zijn: zij lijken op kaf, opgejaagd door de wind. [5] Zo staan er geen bozen op binnen Gods bestel, geen zondaars binnen de gemeenschap van de rechtvaardigen*. [6] Met zorg volgt de heer de weg van de rechtvaardigen, de weg* van de bozen loopt uit op niets.


- De Nieuwe Bijbelvertaling

Psalm 1 [1] Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, [2] maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. [3] Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. [4] Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. [5] Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. [6] De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.


- De Naardense bijbel

1:1 Welzalig is de man die niet meeging in het beraad van bozen, op de weg van zóndaars niet is blijven stáan, op de zetel van de prótsers níet ging zítten! Psalm 1 -- Beatus vir. 1:2 Nee, in de Wet van de Ene heeft hij behagen, díens Wet spélt hij, de dág door én de nácht. 1:3 Wezen zal hij als een boom geplant aan beken water, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn blád valt niet áf: al wat hij dóet zal hém gelúkken. 1:4 Niet zó gaat het de bózen!- nee, als met kaf: een wíndvlaag bláast het wég! 1:5 Zo houden ook bozen niet stánd in het gerícht, noch zondaars in de bijéenkomst ván opréchten. 1:6 Want van de weg der oprechten wil de Éne wel wéten, en de weg van bózen gáat telóor.


- Bible de Jérusalem

1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied, 2. mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit! 3. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau; celui-là portera fruit en son temps et jamais son feuillage ne sèche; tout ce qu'il fait réussit 4. rien de tel pour les impies, rien de tel! Mais ils sont comme la bale qu'emporte le vent. 5. Ainsi, les impies ne tiendront pas au Jugement, ni les égarés, à l'assemblée des justes. 6. Car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd.


- King James Bible

[1] Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. [2] But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night. [3] And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper. [4] The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away. [5] Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. [6] For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.


- Luther Bibel

Der Weg des Frommen – der Weg des Gottlosen 11Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 3Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. 4Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 5Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 6Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.


- Arabisch

‎طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس‎. .1 ‎لكن في ناموس الرب مسرّته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا‎. .2 ‎فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. التي تعطي ثمرها في اوانه. وورقها لا يذبل. وكل ما يصنعه ينجح .3 ليس كذلك الاشرار لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح‎. .4 ‎لذلك لا تقوم الاشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الابرار‎. .5 ‎لان الرب يعلم طريق الابرار. اما طريق الاشرار فتهلك .6


- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


- Commentaar

Psalmen zijn gebeden . Ze laten ons bewust worden van de aanwezigheid van God in alles wat we meemaken , in onze zorgen en vragen , in al wat menselijk is . Ze vertellen verhalen van mensen en we voegen onze levensverhalen eraan toe . De psalmist speelt met woorden en letters , met gedachten en ideeën om bezig te zijn met God .

Psalm 1 opent het boek van de Psalmen , van 150 Psalmen . Hij begint met de letter a , de Hebreeuwse letter aleph . De a staat symbool voor JHWH , het BEGIN , de schepper . Het eerste boek van de bijbel begint met een b (beth) . Daar begint het verhaal van de schepping . De drie eerste woorden van Ps 1 beginnen met een a ( 1 1 1) . De getalwaarde van alef is 111. Alef betekent 1000 . Psalm 111 begint met een a . Er zijn acht Psalmen die alfabetisch zijn opgebouwd . Deze beginnen dus met de letter a : (1) Ps 9 - Ps 10 . (2) Ps 25 . (3) Ps 34 . (4) Ps 37 . (5) Ps 111 . (6) Ps 112 . (7) Ps 119 . (8) Ps 145 . .

Psalmen is ingedeeld in vijf boeken . Vijf doet denken aan het aantal vingers (met duim) van één hand . De vijf boeken doen vooral denken aan de vijf boeken van Mozes , de thorah , Pentateukh , het fundament van de gelovige . Geïnspireerd op de thora heeft de evangelist vijf redevoeringen . Hierin wordt aangegeven hoe je als gelovige kunt leven .
Psalm 1 geeft de twee wegen ; de weg van de goede en de weg van de slechte . De goede overweegt dag en nacht de thora van JHWH . Die bevat 248 geboden en 365 verboden (samen 613 voorschriften) . Psalm 1 telt 248 letters . De eerste letter is een a (aleph) , de laatste een taw . We zouden zeggen van a tot z , in het NT van alfa tot omega (Grieks alfabet) .

Het eerste woord is zalig - makarios - beatus . De goede overweegt niet alleen de thorah , Gods woord , maar hij bewandelt een goede levensweg . Elisabeth prijst de zwangere Maria zalig en Jezus noemt de echte familieleden als zij die naar het woord van God luisteren en het onderhouden . Bekend zijn de zaligspreking van Matteüs en overeenstemmend het laatste oordeel in Mt 25 . Ieder psalmboek heeft bij het einde de vermelding van zalig .... die de thorah overweegt : Ps 41,2 . Ps 89,16 . Ps 72,17 . Ps 89,16 . Ps 106,3 . Ps 144,15 . Psalmen zijn gelovige gedichten . Gedichten hebben een metrum , een melodie . Vele Psalmen spelen met het getal 26 , symbool voor JHWH .

De eerste zin van Psalm 1 gaat in stijgende lijn : gaan , staan en zitten . Het kwaad neemt in stijgende lijn toe . Ps 1 begint met de kwaden , zondaars, goddelozen . Waarom begint de Psalm met het negatieve . Niet in het Hebreeuws is lo´ met een getalwaarde van 13 , de helft van 26 .
Van het werkwoord gaan (hälakh) is halakha (levenswandel) . De evangelies vertellen het verhaal van Jezus die op weg is , op weg gaat naar Jeruzalem waar hij sterft en verrijst . De eerste khristenen werden mensen van de weg genoemd . In Mc 10,46-52 treffen we Bartimeüs aan die langs de weg zit en daarna op weg gaat .

In beelden wordt het lot van de rechtvaardige en de zondaar geschetst . De rechtvaardige lijkt op een boom die langs het water is geplant en op zijn tijd vruchten draagt . De zondaar lijkt op kaf dat door de wind wordt meegevoerd .

Deze beelden doen denken aan het aards paradijs met zijn boom van goed en kwaad en met zijn levensboom . Het beeld van het kaf doet denken aan het oordeel , wanneer de oogst is binnengehaald . Voor God houden de zondaars niet stand . De rechtvaardigen zijn door God gekend en vergaan niet .

D e eerste letter van het eerste woord begint met aleph , het begin . De eerste letter van het laatste woord is een taw , de laatste letter van het alfabet . Op het einde zal de rechtvaardige standhouden bij het oordeel van JHWH , de goddeloze zal niet standhouden . JHWH kent de rechtvaardige en zijn weg . Het roept het beeld op van het goede zaad en het onkruid .