PSALM 4 - Ps 4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -

Uitleg vers per vers : - Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Ps 4,1 - Ps 4,1 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1eis to telos en psalmois ôdè tô dauid  1 in finem in carminibus psalmus David  1 victori in psalmis canticum David     1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.   [1] Voor de leider van de muzikanten, onder begeleiding van snaarinstrumenten. Een zangstuk op naam van David.  [1] Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.   1 ¶ (Voor de koorleider, bij snarenspel, een musiceerstuk v. David.)  1. Du maître de chant. Avec instruments à cordes. Psaume. De David. 

King James Bible . -
Luther-Bibel . 1 "Ein Psalm Davids, vorzusingen, beim Saitenspiel."

Tekstuitleg van Ps 4,1 .

Ps 4,2 - Ps 4,2 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2en tô epikaleisthai me eisèkousen mou o theos tès dikaiosunès mou en thlipsei eplatunas moi oiktirèson me kai eisakouson tès proseuchès mou  2 cum invocarem exaudivit me Deus iustitiae meae in tribulatione dilatasti mihi miserere mei et exaudi orationem meam  2 invocante me exaudi me Deus iustitiae meae in tribulatione dilatasti mihi miserere mei et exaudi orationem meam    2 Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.  [2] Antwoord mij toch als ik roep, God mijn God die voor mij pleit; geef mij ruimte waar ik klem zit, wees genadig, luister naar mijn bidden.  [2] Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed.   (4:2) Als ik roep, antwoord mij, God van mijn recht, schep in de benáuwing mij rúimte,– –– schenk mij genáde en hóor mijn gebéd! 4:2 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, dans l'angoisse tu m'as mis au large pitié pour moi, écoute ma prière!  

King James Bible . [1] Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.
Luther-Bibel . 2 Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!

Tekstuitleg van Ps 4,2 .

Ps 4,3 - Ps 4,3 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3uioi anthrôpôn eôs pote barukardioi ina ti agapate mataiotèta kai zèteite pseudos diapsalma  3 filii hominum usquequo gravi corde ut quid diligitis vanitatem et quaeritis mendacium diapsalma  3 filii viri usquequo incliti mei ignominiose diligitis vanitatem quaerentes mendacium semper    3 Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela.   [3] Mensen, hoe lang duurt het nog dat jullie God, mijn glorie, bespotten en jullie lege beelden koesteren en jullie leugengod nalopen?   [3] Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela   2 (4:3) Manszonen, hoe lang nog, mijn eer te schande, bemínt ge slechts léegte –– en zóekt gé bedróg! sela    2. 4:3 Fils d'homme, jusqu'où s'alourdiront vos cœurs, pourquoi ce goût du rien, cette course à l'illusion? 

King James Bible . [2] O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek after leasing? Selah.
Luther-Bibel . 3 Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern! "SELA".

Tekstuitleg van Ps 4,3 .

Ps 4,4 - Ps 4,4 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai gnôte oti ethaumastôsen kurios ton osion autou kurios eisakousetai mou en tô kekragenai me pros auton  4 et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum   4 et cognoscite quoniam mirabilem reddidit Dominus sanctum suum Dominus exaudiet cum clamavero ad eum    4 Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep.   [4] Weet wel: de Heer doet wonderen voor zijn vrome*: de heer verhoort mij als ik Hem roep.  [4] De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, de HEER luistert als ik tot hem roep.   3 (4:4) Weet dat de ENE onderschéidt wie zijn vríend is, –– de ENE zal hóren als ik tót hem róep!  3. 4:4 Sachez-le, pour son ami Yahvé fait merveille, Yahvé écoute quand je crie vers lui. 

King James Bible . [3] But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.
Luther-Bibel . 4 Erkennet doch, dass der HERR seine Heiligen wunderbar führt; der HERR hört, wenn ich ihn anrufe.

Tekstuitleg van Ps 4,4 .

Ps 4,5 - Ps 4,5 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5orgizesthe kai mè amartanete legete en tais kardiais umôn kai epi tais koitais umôn katanugète diapsalma 5 irascimini et nolite peccare quae dicitis in cordibus vestris in cubilibus vestris conpungimini diapsalma  5 irascimini et nolite peccare loquimini in cordibus vestris super cubilia vestra et tacete semper     5 Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela.  [5] Huiver, en zondig niet: overleg in jullie hart als je op bed ligt en wees stil.   [5] Beef voor hem en zondig niet, bezin u in de nacht en zwijg. sela   4 (4:5) Weest woedend, maar zondigt niet, zegt het in uw hart óp uw béd, –– en zóekt het ín de stílte. sela  4. 4:5 Frémissez et ne péchez plus, parlez en votre cœur, sur votre couche faites silence. 

King James Bible . [4] Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.
Luther-Bibel . 5 Zürnet ihr, so sündiget nicht; redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. "SELA".

Tekstuitleg van Ps 4,5 .

Ps 4,6 - Ps 4,6 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6thusate thusian dikaiosunès kai elpisate epi kurion  6 sacrificate sacrificium iustitiae et sperate in Domino multi dicunt quis ostendet nobis bona  6 sacrificate sacrificium iustitiae et fidite in Domino multi dicunt quis ostendit nobis bonum    6 Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.  [6] Breng volgens voorschrift je offer, en stel je vertrouwen in de heer.  [6] Breng de juiste offers, heb vertrouwen in de HEER.   5 (4:6) Offert óffers van opréchtheid, –– en weet u véilig bíj de ÉNE.  5. 4:6 Offrez des sacrifices de justice et soyez sûrs de Yahvé. 

King James Bible . [5] Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.
Luther-Bibel . 6 Opfert, was recht ist, und hoffet auf den HERRN.

Tekstuitleg van Ps 4,6 .

Ps 4,7 - Ps 4,7 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7polloi legousin tis deixei èmin ta agatha esèmeiôthè ef' èmas to fôs tou prosôpou sou kurie  7 signatum est super nos lumen vultus tui Domine dedisti laetitiam in corde meo   7 leva super nos lucem vultus tui Domine dedisti laetitiam in corde meo    7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!  [7] Maar de massa blijft zeggen: ‘Wie zal ons het geluk laten zien?’ heer, laat het licht van uw gelaat* over ons opgaan.   [7] Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.   6 ¶ (4:7) Overvloedig die zeggen ‘wie laat ons zíen het góede!– –– hef, ENE, over ons het lícht van úw geláat!’  6. 4:7 Beaucoup disent : «Qui nous fera voir le bonheur?» Fais lever sur nous la lumière de ta face. Yahvé, 

King James Bible . [6] There be many that say, Who will shew us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.
Luther-Bibel . 7 Viele sagen: »Wer wird uns Gutes sehen lassen?« HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!

Tekstuitleg van Ps 4,7 .

- פָּנֶיךָ = pânèjkhâ (uw aangezicht) < stat. constr. mann. mv. + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. van het zelfst. naamw. פָּנִים= panîm (gezicht, aangezicht) . Taalgebruik in Tenakh : panîm (gezicht, aangezicht) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , nun = 14 of 50 , mem = 13 of 40 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 170 . Structuur : 8 - 5 - 4 . De som van de elementen is 8 . Tenakh (73) . Pentateuch (8) . Eerdere Profeten (4) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (41) . Ps (32) : (1) Ps 4,7 . (2) Ps 9,20 . (3) Ps 13,2 . (4) Ps 16,11 . (5) ...

Ps 4,8 - Ps 4,8 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8edôkas eufrosunèn eis tèn kardian mou apo kairou sitou kai oinou kai elaiou autôn eplèthunthèsan  8 a fructu frumenti et vini et olei sui multiplicati sunt  8 in tempore frumentum et vinum eorum multiplicata sunt     8 Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.  [8] U geeft mijn hart meer vreugde dan overvloed aan most en koren hun geven kan.  [8] In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn.   7 (4:8) In mijn hart gaf ú mij vréugde, –– meer dan toen koren en móst bij hén in óvervloed waren!   7. 4:8 tu as mis en mon cœur plus de joie qu'aux jours ou leur froment, leur vin nouveau débordent. 

King James Bible . [7] Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased.
Luther-Bibel . 8 Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben.

Tekstuitleg van Ps 4,8 .

Ps 4,9 - Ps 4,9 : U alleen laat mij leven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 4 -- Ps 4,1 - Ps 4,2 - Ps 4,3 - Ps 4,4 - Ps 4,5 - Ps 4,6 - Ps 4,7 - Ps 4,8 - Ps 4,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9en eirènè epi to auto koimèthèsomai kai upnôsô oti su kurie kata monas ep' elpidi katôkisas me   9 in pace in id ipsum dormiam et requiescam 10 quoniam tu Domine singulariter in spe constituisti me  9 in pace simul requiescam et dormiam 10 quia tu Domine specialiter securum habitare fecisti me     9 Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.   [9] In vrede* ga ik liggen en slaap* terstond, U alleen, heer, laat mij leven, ongestoord, vol vertrouwen.   [9] In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.  8 (4:9) In vrede tezaam leg ik mij neer en slaap in, want gíj, ENE, alléen, –– bíedt mij een véilige zétel!   8. 4:9 En paix, tout aussitôt, je me couche et je dors c'est toi, Yahvé, qui m'établis à part, en sûreté. 

King James Bible . [8] I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.
Luther-Bibel . 9 Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.

Tekstuitleg van Ps 4,9 .


1eis to telos en psalmois ôdè tô dauid2en tô epikaleisthai me eisèkousen mou o theos tès dikaiosunès mou en thlipsei eplatunas moi oiktirèson me kai eisakouson tès proseuchès mou3uioi anthrôpôn eôs pote barukardioi ina ti agapate mataiotèta kai zèteite pseudos diapsalma4kai gnôte oti ethaumastôsen kurios ton osion autou kurios eisakousetai mou en tô kekragenai me pros auton5orgizesthe kai mè amartanete legete en tais kardiais umôn kai epi tais koitais umôn katanugète diapsalma6thusate thusian dikaiosunès kai elpisate epi kurion7polloi legousin tis deixei èmin ta agatha esèmeiôthè ef' èmas to fôs tou prosôpou sou kurie8edôkas eufrosunèn eis tèn kardian mou apo kairou sitou kai oinou kai elaiou autôn eplèthunthèsan9en eirènè epi to auto koimèthèsomai kai upnôsô oti su kurie kata monas ep' elpidi katôkisas me
Latijnse vertaling volgens Hebreeuwse tekst . 1 victori in psalmis canticum David 2 invocante me exaudi me Deus iustitiae meae in tribulatione dilatasti mihi miserere mei et exaudi orationem meam 3 filii viri usquequo incliti mei ignominiose diligitis vanitatem quaerentes mendacium semper 4 et cognoscite quoniam mirabilem reddidit Dominus sanctum suum Dominus exaudiet cum clamavero ad eum 5 irascimini et nolite peccare loquimini in cordibus vestris super cubilia vestra et tacete semper 6 sacrificate sacrificium iustitiae et fidite in Domino multi dicunt quis ostendit nobis bonum 7 leva super nos lucem vultus tui Domine dedisti laetitiam in corde meo 8 in tempore frumentum et vinum eorum multiplicata sunt 9 in pace simul requiescam et dormiam 10 quia tu Domine specialiter securum habitare fecisti me
Latijnse vertaling volgens LXX . 1 in finem in carminibus psalmus David 2 cum invocarem exaudivit me Deus iustitiae meae in tribulatione dilatasti mihi miserere mei et exaudi orationem meam 3 filii hominum usquequo gravi corde ut quid diligitis vanitatem et quaeritis mendacium diapsalma 4 et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum 5 irascimini et nolite peccare quae dicitis in cordibus vestris in cubilibus vestris conpungimini diapsalma 6 sacrificate sacrificium iustitiae et sperate in Domino multi dicunt quis ostendet nobis bona 7 signatum est super nos lumen vultus tui Domine dedisti laetitiam in corde meo 8 a fructu frumenti et vini et olei sui multiplicati sunt 9 in pace in id ipsum dormiam et requiescam 10 quoniam tu Domine singulariter in spe constituisti me