PSALM 5 - Ps 5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -

Uitleg vers per vers : Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing       

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) [1] Voor de koorleider. Bij het spel op de schalmei. Een psalm van David.
Ps 5,1 - Ps 5,1 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1eis to telos uper tès klèronomousès psalmos tô dauid         [1] Voor de leider van de muzikanten, bij fluitspel. Een zangstuk op naam van David.   [1] Voor de koorleider. Bij het spel op de schalmei. Een psalm van David.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,1 .

Ps 5,2 - Ps 5,2 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2ta rèmata mou enôtisai kurie sunes tès kraugès mou         [2] Hoor mij als ik spreek, heer, versta mij als ik stamel;   [2] Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,2 .

Ps 5,3 - Ps 5,3 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3prosches tè fônè tès deèseôs mou o basileus mou kai o theos mou oti pros se proseuxomai kurie         [3] luister als ik roep om hulp, mijn koning, mijn God, tot U richt ik mijn gebed.   [3] Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,3 .

Ps 5,4 - Ps 5,4 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4to prôi eisakousè tès fônès mou to prôi parastèsomai soi kai epopsomai         [4] Hoor mij, heer, vroeg in de morgen, als ik vroeg* in de morgen mijn zaak aan U voorleg en kijk naar U.   [4] In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,4 .

Ps 5,5 - Ps 5,5 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5oti ouchi theos thelôn anomian su ei oude paroikèsei soi ponèreuomenos        [5] U bent geen god die de misdaad begunstigt, de boosdoener heeft geen toegang* tot U.  [5] U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,5 .

Ps 5,6 - Ps 5,6 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ou diamenousin paranomoi katenanti tôn ofthalmôn sou emisèsas pantas tous ergazomenous tèn anomian         [6] De blik van uw ogen kan geen dwaze doorstaan. U haat iedereen die kwaad doet,  [6] Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen. U haat allen die onrecht doen,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,6 .

Ps 5,7 - Ps 5,7 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7apoleis pantas tous lalountas to pseudos andra aimatôn kai dolion bdelussetai kurios         [7] slaat iedereen neer die liegt; de Heer verafschuwt moordenaars en bedriegers.  [7] leugenaars richt u te gronde. U verafschuwt, HEER, wie bedriegt en bloed vergiet.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,7 .

Ps 5,8 - Ps 5,8 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8egô de en tô plèthei tou eleous sou eiseleusomai eis ton oikon sou proskunèsô pros naon agion sou en fobô sou         [8] Maar dankzij uw overmaat aan genade mag ik binnen in uw huis, en voor uw heiligdom buigen, in diep ontzag voor U.  [8] Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,8 .

Ps 5,9 - Ps 5,9 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kurie odègèson me en tè dikaiosunè sou eneka tôn echthrôn mou kateuthunon enôpion mou tèn odon sou         [9] heer, leid mij door uw rechtvaardigheid, tegen mijn vijanden, en baan voor mij een weg naar U toe.  [9] Leid mij langs mijn belagers, HEER, door uw gerechtigheid, maak effen de weg die u mij wijst.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,9 .

Ps 5,10 - Ps 5,10 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10oti ouk estin en tô stomati autôn alètheia è kardia autôn mataia tafos aneôgmenos o larugx autôn tais glôssais autôn edoliousan         [10] Op hun mond valt geen staat te maken, hun hart is een donkere afgrond, hun keel een gapend graf, hun tong is een vlijmscherp wapen.  [10] Onwaarheid komt uit hun mond, onheil huist in hun hart, een open graf is hun keel, gespleten is hun tong.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,10 .

Ps 5,11 - Ps 5,11 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11krinon autous o theos apopesatôsan apo tôn diabouliôn autôn kata to plèthos tôn asebeiôn autôn exôson autous oti parepikranan se kurie         [11] O God, betaal hun met gelijke munt*, laat ze sterven aan hun eigen plannen en over hun vele misdaden vallen: zij* verzetten zich tegen U.  [11] Laat hen boeten, God, laat hen in hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen u.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,11 .

Ps 5,12 - Ps 5,12 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai eufranthètôsan pantes oi elpizontes epi se eis aiôna agalliasontai kai kataskènôseis en autois kai kauchèsontai en soi pantes oi agapôntes to onoma sou         [12] Maar iedereen die bij U schuilt vindt vreugde en kan zonder ophouden zingen. Neem hen in bescherming, dan juichen om U allen die uw naam* beminnen.   [12] Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe!      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,12 .

Ps 5,13 - Ps 5,13 . Ik leg mijn zaak aan U voor - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 5 -- Ps 5,1 - Ps 5,2 - Ps 5,3 - Ps 5,4 - Ps 5,5 - Ps 5,6 - Ps 5,7 - Ps 5,8 - Ps 5,9 - Ps 5,10 - Ps 5,11 - Ps 5,12 - Ps 5,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13oti su eulogèseis dikaion kurie ôs oplô eudokias estefanôsas èmas          [13] heer, U zegent de rechtvaardige, U zet een schild van liefde om hem heen.   [13] U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 5,13 .


1eis to telos uper tès klèronomousès psalmos tô dauid2ta rèmata mou enôtisai kurie sunes tès kraugès mou3prosches tè fônè tès deèseôs mou o basileus mou kai o theos mou oti pros se proseuxomai kurie4to prôi eisakousè tès fônès mou to prôi parastèsomai soi kai epopsomai5oti ouchi theos thelôn anomian su ei oude paroikèsei soi ponèreuomenos6ou diamenousin paranomoi katenanti tôn ofthalmôn sou emisèsas pantas tous ergazomenous tèn anomian7apoleis pantas tous lalountas to pseudos andra aimatôn kai dolion bdelussetai kurios8egô de en tô plèthei tou eleous sou eiseleusomai eis ton oikon sou proskunèsô pros naon agion sou en fobô sou9kurie odègèson me en tè dikaiosunè sou eneka tôn echthrôn mou kateuthunon enôpion mou tèn odon sou10oti ouk estin en tô stomati autôn alètheia è kardia autôn mataia tafos aneôgmenos o larugx autôn tais glôssais autôn edoliousan11krinon autous o theos apopesatôsan apo tôn diabouliôn autôn kata to plèthos tôn asebeiôn autôn exôson autous oti parepikranan se kurie12kai eufranthètôsan pantes oi elpizontes epi se eis aiôna agalliasontai kai kataskènôseis en autois kai kauchèsontai en soi pantes oi agapôntes to onoma sou13oti su eulogèseis dikaion kurie ôs oplô eudokias estefanôsas èmas